Завдання на встановлення відповідності

7 клас

 • 1. Установіть відповідність між назвами античних міст-колоній Північного Причорномор’я й Криму та їхнім місце розташуванням, позначеним на карті.

1 Тіра

2 Ольвія

3 Пантікапей

4 Херсонес

ДПА_2015_поліси

 • 2. Установіть відповідність між подіями та часом (століттями), коли вони відбулися.

1 «І тоді єпископ корсунський з попами охрестили Володимира. Охрестився ж він у церкві святої Софії. А стоїть та церква на високому місці посеред города…»

2 «Заложив він у городі Києві ворота Золоті, …також церкву святої Софії, Премудрості Божої, а потім церкву на Золотих воротах, кам’яну…»

3 «Рушив Аскольд і Дір на Греків, і прийшов туди… Цесарград двомастами кораблів оточили. …знялася буря з вітром і кораблі русів розметало і побило…»

4 «У той же рік прийшов Батий до Києва з многим-множеством сили своєї, і окружив город. І обступила Київ сила татарська, і був город в облозі великій…»

А ІХ ст.           Б Х ст.            В ХІ ст.           Г XІI ст.            Д ХІІІ ст.

 • 3.  Установіть відповідність між основними групами залежного населення Київської Русі та особливостями їхнього становища.

1 Смерди

2 Закупи

3 Рядовичі

4 Челядь

А       Особи, які укладали із землевласником договір про найм і відповідно до цього працювали в його господарстві

Б Особисто вільні селяни, які мали власне господарство, земельні наділи і виплачували за них данину державі

В Особи, які з певних причин випали зі своїх соціальних груп і втратили з ними зв’язок

Г Особи, що втратили своє господарство і працювали на землевласника. Їх можна було продавати, дарувати, передавати у спадок

Д Тимчасово залежні селяни, які через різні обставини втратили власне господарство й були змушені працювати на землевласника за грошову позичку

 • 4.  Установіть відповідність між назвами періодів в історії України та подіями.

1 Виникнення Київської Русі

2 Розквіт Київської Русі

3 Київська Русь за часів роздробленості

4 Українські землі у складі Великого князівства Литовського

 А «А назавтра, в сімнадцятий день, кияни вчинили раду і послали послів до Володимира Всеволодовича в Переяславль, говорячи: «Піди, княже, на стіл батьківський і дідівський…»

Б «Пішов Олег на сіверян, і переміг сіверян, і наклав на них данину. І не велів він їм хозарам данину давати, сказавши «Я їм противник, і вам нічого давати…»

В «Народ сей даниною звірів, меду та іншого князям руським служив. Коли ж він відчув, що князі руські розтрощені татарами, він змужнів… і на знесилених русів владу свою поширив…»

Г «Народами Склавинами і Антами не править один муж, але з давніх часів живуть так, що порядкує громада. І для того всі справи, чи щасливі чи лихі, йдуть до громади…»

Д «Потім же вложив бог князю в серце добрий намір: поставив він русина Іларіона митрополитом Русі у святій Софії, зібравши єпископів…»

 • 5. Установіть відповідність між крилатими висловами та роками, під якими їх записав літописець.

1 «Кожен хай держить отчину свою…»

2 «Хай буде се мати городам руським…»

3 «І роздерлася вся руська земля…»

4 «За ним же Україна багато потужила…»

А 882 р.          Б 988 р.          В 1097 р.           Г 1132 р.          Д 1187 р.

 • 6. Установіть відповідність між подіями та іменами князів, причетними до них.

1 «І поставив він кумири на пагорбі, поза дворо.м те.ремним: Перуна дерев’яного, – а голова його була срібна, а вус – золотий, – і Хорса, і Дажбога, і Стрибога, і Сімаргла…»

2 «На ріці Калці татари встріли їх, війська половецькі і руські. І сталася побіда над усіма князями руськими, якої ото не бувало ніколи. Татари ж, перемігши, пішли далі…»

3 «Хозари вийшли супроти нього з каганом, князем своїм. І сталася битва межи ними, і одолів він хозар і город їхній столицю Ітіль, і город Білу Вежу взяв…»

4 «Заложив він город – великий Київ, а в города сього ворота Золоті. Заложив він також церкву святої Софії, премудрості божої, а потім церкву на Золотих воротах, кам’яну…»

 А Святослав Ігоревич

Б Володимир Великий

В Ярослав Мудрий

Г Володимир Мономах

Д Данило Галицький

 • 7. Установіть відповідність між назвою стану в Київській Русі та його характеристикою.

1 князі
2 бояри
3 смерди
4 холопи

А найбільш безправний стан, позбавлений особистої свободи і власності
Б другий за значенням стан, який складався з колишніх дружинників та їх нащадків
В стан, основним призначенням якого було забезпечення функціонування церкви в державі
Г особисто вільні селяни, які володіли землею і знаряддями праці
Д найвищий стан у державі, якому належала вся повнота влади

 •  8.  Установіть відповідність між назвами держав та українськими землями, які їм належали до середини XVI ст.

1 Велике князівство Литовське

2 Польське королівство

3 Московське царство

4 Молдавське князівство (васал Османської імперії)

А  Буковина

Б  Закарпаття

В  Галичина, Холмщина, Західне Поділля

Г  Чернігово-Сіверщина

Д  Київщина, Волинь, Підляшшя, Східне Поділля

 • 9. Установіть відповідність між іменем князем і його літописною характеристикою.

1 Святослав Хоробрий
2 Володимир Великий
3 Ярослав Мудрий
4 Володимир Мономах

А «Любив… книги, читав їх часто і вдень, і вночі. І зібрав писців багато, і перекладали вони з грецького на слов’янське письмо»
Б «…Він не був гордим, і не підносився у своїх добрих справах, а славу і честь за всі перемоги воздавав передусім Богу, на нього одного сподівався, а за це Бог йому престол перед іншими подарував…»
В «Потім послав… по всьому місту сказати: “Якщо не прийде хто
завтра на річку — хай то багатий, чи бідний, чи нужденний, чи раб, — буде мені ворогом.” Почувши про те, пішли люди з гомоном до Дніпра, радіючи й кажучи: “Якби не було це добрим, то не перейняли б того князі й бояри”»
Г «І повернувся… до Києва, несучи золото, і вино, і всякі коштовності. І назвали… [його] Віщим, бо були люди язичники і неосвічені»
Д «На вигляд він був таким: середнього зросту, не дуже високий, не дуже низький, із густими бровами, із блакитними очима. Голова в нього була зовсім гола, а лише з одного боку її висів локон волосся, що означає знатність роду…»

 • 10. Установіть відповідність між назвою літературної пам’ятки та її стислою характеристикою.

1 «Повість минулих літ»
2 «Слово про закон і благодать»
3 «Повчання дітям»
4 «Руська правда»

А героїчна поема кінця ХІІ ст., у якій невідомий автор розповідає про похід новгород-сіверського князя проти половців 1185 р.
Б найвидатніша пам’ятка літописання Київської Русі, складена близько 1113 р. ченцем Києво-Печерського монастиря Нестором
В найвизначніший збірник стародавнього українсько-руського права, створений за правління Ярослава Мудрого
Г визначний твір красномовства Київської Русі, написаний між 1037—1050 рр. священиком Іларіоном
Д визначна пам’ятка літератури Київської Русі, у якій автор висловлює думки загальнодержавного, політичного й морального характеру

8 клас

 • 11. Установіть відповідність між іменами історичних діячів та стислими характеристиками

1 Пилип Орлик

2 Павло Полуботок

3 Данило Апостол

4 Іван Скоропадський

А Гетьман Лівобережної України, який, усвідомивши небезпеку перебування Гетьманщини у складі Московії, вдався до укладення союзу зі шведами й повстав проти Московії.

Б Обраний гетьманом після відновлення гетьманства, скасованого Петром І. У своїй діяльності керувався «Рішительними пунктами», прагнув упорядкувати державне життя Гетьманщини.

В Виконував обов’язки наказного гетьмана під час візиту гетьмана Скоропадського до Москви протягом першої половини 1722 р., а після його смерті очолив рух за відновлення державних прав Гетьманщини.

Г Обраний гетьманом з наказу Петра І. Під час його гетьманування московський уряд запровадив у Гетьманщині Малоросійську колегію.

Д Обіймаючи гетьманську посаду в еміграції, наполегливо відвідував провідні європейські країни з метою залучення їх до боротьби за відновлення самостійності Української держави.

 • 12. Установіть відповідність між назвою битви Національно-визвольної війни українського народу середини XVII ст. та її наслідками.

1 битва під Жовтими Водами

2 битва під Корсунем

3 битва під Пилявцями

4 битва під Збаражем

А остаточне знищення карального війська, відісланого на Січ Річчю Посполитою; початок селянського повстання на Київщині та Брацлавщині

Б звільнення козацькими військами Поділля та Волині; відкриття шляху на Західну Україну й власне польські землі

В перша велика військова невдача козацького війська; згортання повстання, утрата всіх земель, за винятком Київського воєводства

Г зняття облоги польського табору після укладення Зборівського миру

Д перша перемога повстанського війська, знищення передового загону польського карального війська

 • 13. Установіть відповідність між поняттям та його визначенням.

1. Цех                   2. Магістрат                   3. Шляхта             4. Унія

А. Особиста гвардія турецького султана

Б. Державно-політичний союз, угода

В. Родова знать, аристократія

Г. Орган управління містом

Д. Самоврядна громада вільних ремісників одного фаху

 • 14.  Установіть відповідність між назвою козацького клейнода та його характеристикою.

1 пірнач
2 булава
3 бунчук
4 литаври

А символ влади кошового отамана та гетьмана, палиця з металевою або дерев’яною кулею на кінці
Б музичний інструмент, що використовувався для задання ритму руху війська, був у довбиша
В символ Війська Запорозького, який використову вався для скріплення офіційних документів
Г символ влади кошового отамана та гетьмана, куля на жердині, до якої кріпилося пасмо кінського волосся
Д символ влади полковників, палиця, з одного краю якої кріпилося кілька металевих пластин

 • 15. Установіть відповідність між іменем історичного діяча та стислою характеристикою його діяльності.

1 В.-К. Острозький
2 П. Конашевич-Сагайдачний
3 П. Могила
4 І. Потій

А один із засновників греко-католицької церкви, другий греко-католицький митрополит Київський, видатний письменник і полеміст
Б видатний культурний та церковний діяч молдовського походження, архімандрит Києво-Печерської лаври, православний митрополит Київський, ініціатор створення Києво-Братського колегіуму
В перший православний митрополит Київський після відновлення православної ієрархії на українських землях
Г гетьман реєстрових козаків у 1614—1622 рр., який виступав за пошук компромісу з польською владою; очолював козаків у походах проти Туреччини та Московської держави, а також у Хотинській війні
Д руський магнат, «некоронований король Русі», воєвода Київський, визначний меценат і захисник православної віри

 • 16. Установіть відповідність між іменем історичного діяча та стислою характеристикою його діяльності.

1 Д. Вишневецький
2 С. Наливайко
3 К. Косинський
4 І. Підкова

А двічі був гетьманом козаків, перебував у полоні близько 26 років; після втечі з полону очолював запорожців у спільному українсько-польському поході до Криму
Б український шляхтич, староста канівський та черкаський; у 1550-х рр. заснував замок на острові Мала Хортиця, згуртував навколо нього козаків, чим поклав початок існування Запорозької Січі
В козацький ватажок, що походив із молдовського шляхетського роду; очолив козацький похід до Молдови, у результаті якого ненадовго став молдовським господарем
Г козацький гетьман, керівник першого значного антипольського козацького повстання 1591—1593 рр.
Д козацький ватажок, керівник козацького повстання 1594—1596 рр., що поширилося на територію України та Білорусі; після поразки повстання був страчений

 • 17. Установіть відповідність між подіями та їхніми наслідками.

1 Повстання на Правобережній  Україні під проводом С. Палія

2 Перехід гетьмана І. Мазепи на  бік Карла ХІІ

3 Похід П. Орлика на  Правобережну Україну

4 Другий поділ Речі Посполитої

А Зруйнування Чортомлицької Січі.

Б  Включення Правобережної України до складу Російської імперії.

В  Скасування козацького полково-сотенного устрою на Правобережній і Лівобережній Україні.

Г  Спустошення Правобережжя ногайцями, контрнаступ російських військ і примусове переселення людей на лівий берег Дніпра.

Д  Об’єднання гетьманом І. Мазепою Лівобережної та Правобережної України.

 •  18. Установіть відповідність між угодою, укладеною в XVII ст., та її наслідками для українських земель.

1 Зборівський мир

2 Білоцерківський мир

3 Віленське перемир’я

4 Гадяцький трактат

А під владу гетьмана відходили лише землі Київського воєводства, козацький реєстр скорочувався до 20 тис. осіб

Б українські землі входили до складу Речі Посполитої на правах третьої складової частини — Великого князівства Руського

В Гетьманщина виходила із союзу з Росією і ставала на бік Речі Посполитої без жодних гарантій майбутньої автономії

Г Польща і Росія припиняли воєнні дії одна проти одної і зобов’язувалися не укладати сепаратного миру зі Швецією; представники гетьмана до переговорів допущені не були

Д під владу гетьмана переходили Київське, Брацлавське та Чернігівське воєводства, козацький реєстр становив 40 тис. осіб

 • 19. Установіть відповідність між іменем історичного діяча та його характеристикою.

1 М. Залізняк
2 С. Палій
3 О. Довбуш
4 І. Гонта

А фастівський полковник, який у 1702 р. очолив антипольське повстання на Правобережжі
Б керівник повстання Коліївщина, обраний повсталими гетьманом і князем смілянським, намагався відновити Гетьманщину
В сотник Уманського полку, який за часів Коліївщини під час узяття гайдамаками Умані перейшов на бік повсталих
Г найбільш прославлений керівник опришків, який нападав на шляхетські маєтки на Коломийщині, Буковині, у Закарпатті
Д сотник надвірних козаків князя Любомирського, який у часи Коліївщини спочатку перейшов на бік повсталих селян, а потім зрадив повстанців

 • 20. Установіть відповідність між поняттям, що характеризує життя запорожців, та його визначенням.

1 паланка
2 зимівник
3 курінь
4 чайка

А загальні збори всіх козаків на Січі
Б бойовий човен козаків, що відрізнявся надзвичайною маневреністю і швидкістю
В адміністративно-військова одиниця на Січі, група козаків, що в більшості своїй походили з однієї місцевості
Г господарство, хутір запорожців, на якому вони проводили більшість мирного часу
Д адміністративно-територіальна одиниця земель Запорозької Січі, особливо за часів Підпільненської Січі

9 клас

 • 21. Встановіть відповідність між стислими характеристиками видань української преси 19 ст. та їхніми назвами.

1 Український журнал, який виходив за фінансової підтримки Київської громади в Женеві.
2 Перший український літературно-науковий щомісячний журнал. Виходив україн ською та частково російською мовами в Петербурзі.
3 Друкований орган Київської громади в 1874—1875 рр.
4 Перший український тижневик, що започаткував появу української преси в Галичині.

А «Київський телеграф»
Б «Громада»
В «Зоря Галицька»
Г «Основа»
Д «Київська старина»

 • 22. Встановіть відповідність між стислими характеристиками та іменами історичних діячів другої половини 19 – початку 20 ст.

1 Був першим головою Русько-української радикальної партії (до 1898 р.) та одним з головних ідеологів.
2 Автор найґрунтовнішого дослідження з минулого українського народу – «Історії України-Руси». Видатний організатор української науки – голова НТШ.
3 В еміграції в Женеві разом із М. Драгомановим видавав журнал «Громада». Один із засновників РУРП.
4 Член РУРП, який у своєму творі вперше в історії українського руху висунув й аргументував ідею політичної незалежності України

А Іван Франко
Б Михайло Павлик
В Юліан Бачинський
Г Євген Левицький
Д Михайло Грушевський

 •  23. Установіть відповідність між роками та основним змістом реформ, запроваджуваних у ці роки. 

1. 1861 р.       2. 1864 р.       3. 1870 р.       4. 1874 р.

А) Створення виборних місцевих органів самоврядування – земств – у  лівобережних та південних губерніях України.

Б) Скасування обов’язкової земельної общини та надання селянинові  права отримати землю в приватну власність (відруб).

В) Упровадження виборного (на основі майнового цензу) міського  самоврядування.

Г) Ліквідація особистої залежності селян від поміщиків, наділення селян  землею та визначення за неї повинностей, викуп селянських наділів.

Д) Скасування рекрутської повинності та впровадження загальної  військової повинності строком до 6 – 7 років

 • 24. Установіть відповідність між прізвищами діячів і сферами їхньої творчості та фактами біографії.

1 М. Шашкевич

2 В. Каразін

3 П. Чубинський

4 Б. Грінченко

А       Етнограф, фольклорист. У 1861—1870-х рр. співпрацював в журналі «Основа», один із засновників київської «Старої громади». У 1869 — 1870 рр. очолював етнографічні експедиції Україною

Б Письменник, закінчив Львівську семінарію, організатор і лідер «Руської трійці», автор перших в українській літературі сонетів «До…», «Сумрак вечірній»

В Фольклорист, мовознавець. Один із засновників Братства тарасівців, редактор «Словаря української мови». У 1906—1909 рр. очолював київську «Просвіту»

Г Історик, публіцист. У 1846—1847 рр. — ад’юнкт-професор Київського університету, один із засновників Кирило-Мефодіївського братства, автор «Книги буття українського народу»

Д Ініціатор відкриття Харківського університету (1805 р.), створення Філотехнічного товариства (1811 р.), за критику існуючого ладу ув’язнений у Шліссельбурзькій фортеці (1820 р.)

 • 25. Установіть відповідність між прізвищами діячів і фактами їхньої біографії. 

 1. М. Костомаров

2. В. Антонович

3. М. Драгоманов

4. М. Максимович

А) Активний учасник Київської громади, емігрував до Швейцарії (1875 р.),  де заснував Вільну українську друкарню, видавав український журнал  «Громада».

Б) Ініціатор відкриття Харківського університету (1805 р.), створення  Філотехнічного товариства (1811 р.), за критику існуючого ладу був  ув’язнений у Шліссельбурзькій фортеці (1820 р.).

В) Один із засновників Кирило-Мефодіївського братства, журналу  «Основа», доктор історії Київського університету (з 1864 р.), член- кореспондент Російської академії наук (з 1876 р.).

Г) Працював викладачем Московського університету, директором  ботанічного саду, перший ректор Київського університету Св.  Володимира (1834 – 1835 рр.).

Д) Організатор і голова Київської громади, головний редактор  Тимчасової комісії з розгляду давніх актів (1864 – 1880 рр.), професор  Київського університету (з 1878 р.).

 • 26. Установіть відповідність між назвами регіонів України та їхньою економічною спеціалізацією

 1 Донбас                                  А. Зернове господарство

 2 Кривий Ріг                            Б. Вугільна промисловість

3 Правобережна Україна        В. Манганова промисловість

4 Степова Україна                   Г. Цукрова промисловість

Д. Залізорудна промисловість

 • 27. Встановіть відповідність між іменами історичних діячів другої половини 19 ст. та їхніми стислими характеристиками.

1 Володимир Антонович

2 Михайло Драгоманов

3 Павло Чубинський

4 Борис Грінченко

А Дослідник української етнографії та фольклористики, у 1869–1870 рр. очолював етнографічно-статистичні експедиції з вивчення України. Автор віршів «Ще не вмерла України…».

Б Один з лідерів громадівського руху, згодом засуджував аполітичне культурництво «старих» українофілів. 15 років провів у Женеві, докладаючи зусиль для європеїзації українського руху.

В Один з фундаторів Братства тарасівців. Автор фундаментальних наукових праць, перших підручників з української мови й літератури, зокрема «Рідного слова» – книжки для читання в школі. Г Один з ініціаторів створення Загальної української безпартійної організації. Автор гімну «Боже великий єдиний, нам Україну храни».

Д Лідер та ідейний натхненник Київської громади протягом усього її існування. Один з ініціаторів «нової ери».

 • 28. Установіть відповідність між назвами, подіями та формами організації.

1  «Любов до істини»

2  Південне товариство

3  Польське національне повстання

4  «Руська трійця»

А Гурток

Б Ложа

В Управа

Г Загін

Д Воєнне поселення

 • 29. Встановіть відповідність між стислими характеристиками та назвами організацій національного спрямування.

1 Напівлегальні організації української інте лігенції, що діяли в другій половині 19 ст. в Наддніпрянській Україні.

2 Перша легальна українська громадсько-політична організація, що виборювала крайову автономію для
українців у Габсбурзькій монархії.
3 Гурток української студентської молоді, що діяв у Львові в 30-х роках 19 ст.
4 Українське громадсько-політичне об’єд нання, створене 1897 р. з ініціативи В. Антоновича та О. Кониського, що ставило за мету згуртування всіх українських діячів в одній організації.

 А «Руська трійця»

Б Головна руська рада

В Загальна українська безпартійна організація

Г Південно-Західний відділ Росій ського географічного товариства

Д Громади

 • 30. Установіть відповідність між іменами діячів культури і науки та їх стислими характеристиками.

1 Ілля Мечников
2 Дмитро Яворницький
3 Марко Кропивницький
4 Михайло Грушевський

А Видатний історик світового рівня. Автор найґрунтовнішого дослідження з минулого українського народу – «Історії України-Руси». Видатний організатор української науки – голова НТШ.

Б Композитор, основоположник української класичної музики, етнограф. Творчий доробок складають близько 600 пісень, поклав на музику майже 100 творів Шевченка. Творець української оперної класики, зокрема опер «Наталка Полтавка» і «Тарас Бульба».

В Зоолог та анатом, відкривач фагоцитозу – явища поглинання клітинами організму мікробів. Працював у Франції над розвитком імунології, удостоєний Нобелівської премії.

Г Ініціатор створення першої української театральної трупи – Товариства українських акторів на Лівобережній Україні.

Д Один з найавторитетніших дослідників історії українського козацтва, автор тритомної «Історії запорозьких козаків».

 

 

 

 

 

Запись опубликована в рубрике ДПА 2015. Історія України. 9 клас. Добавьте в закладки постоянную ссылку.