Завдання на встановлення відповідності

Завдання  на   встановлення відповідності

10 клас

1.              Установіть відповідність між універсалами та їх змістом.

А  І Універсал

Б  ІІ Універсал

В  ІІІ Універсал

Г  IV Універсал

 1  створення Української Народної Республіки

2  проголошення незалежності УНР

3  проголошення Генерального Секретаріату вищим органом влади Тимчасового уряду в Україні

4  проголошення автономії України у складі Росії

5  проголошення України республікою рад.

 2.  Установіть відповідність між історико-географічними назвами земель та їхньою державною належністю на кінець 1937 р.

1 Наддніпрянщина та Слобожанщина

2 Східна Галичина та Західна Волинь

3 Північна Буковина та Південна Бессарабія

4 Закарпаття

А Польська Республіка

Б Чехословацька Республіка

В королівство Угорщина

Г Українська РСР

Д королівство Румунія

 3.              Встановіть відповідність між стислими характеристиками та іменами історичних діячів.

1 Вийшов з УСДРП і став головою Директорії УНР.

2 Перебував у Берліні, де мав офіційні зустрічі з кайзером Вільгельмом II.

3 Обстоювавав «радянську платформу», виступав за союз з більшовицькою Росією проти Антанти.

4 Перший голова Державного секретаріату, створеного Українською Національною Радою ЗУНР.

А Володимир Винниченко

Б Симон Петлюра

В Євген Петрушевич

Г Павло Скоропадський

Д Кость Левицький

4.   Встановіть відповідність між іменами історичних діячів та їхніми стислими характеристиками.

1 Панас Любченко

2 Микола Скрипник

3 Павло Постишев

4 Станіслав Косіор

А Генеральний секретар ЦК ВКП (б) з 1922 року. До середини 1930-х років сконцентрував у своїх руках усю повноту державної влади, встановив режим терору, який досяг апогею в 1937–1938 рр.

Б Нарком освіти УСРР 1927–1933 рр. У 1933 р. звинувачений у «національних ухилах».

В У 1928–1938 рр. – генеральний (від 1934 – перший) секретар ЦК КП(б)У.

Г Виступив громадським звинувачувачем на процесі «СВУ», від 1934 до 1937 рр. – голова Раднаркому УСРР.

Д Секретар ЦК ВКП(б), член політбюро ЦК КП(б)У. На початку 1933 р. надісланий в Україну як особистий представник Сталіна з необмеженими повноваженнями.

5.               Встановіть відповідність між іменами діячів культури 1921–1928 рр. та галузями, у яких вони працювали.

1 Лесь Курбас

2 Олександр Довженко

3 Микола Хвильовий

4 Михайло Бойчук

А образотворче мистецтво

Б кінорежисура

В театральна режисура

Г література

Д музика

6.   Встановіть відповідність між міжнародно-правовими актами та назвами історико-географічних регіонів України, за якими вони ввійшли до складу різних держав.

1 Сен-Жерменський (1919 р.), Тріанонський (1920 р.) договори санкціонували включення до складу Чехо-Словаччини.

2 Увійшла до складу Польщі згідно з умовами Ризького миру. Рада послів Антанти 14 березня 1923 р. визнала частиною Польщі.

3 У 1920 р. в Парижі країни Антанти спеціальним протоколом за твердили фактичне загарбання Румунією.

4 За умовами Сен-Жерменського, згодом Севрського мирного договору 1920 р. передано Румунії

А Східне Поділля

Б Бессарабія

В Закарпаття

Г Східна Галичина

 Д Північна Буковина

 7.               Установіть відповідність між іменами історичних діячів та словосполученнями, які їх стосуються.

1 Іван Боберський

2 Андрей Шептицький

3 Ілля Шраг

4 Кирило Трильовський

 А Український національний музей у Львові; греко-католицька церква.

Б Фізкультурно-спортивне товариство «Сокіл»; перші підручники гімнастичних вправ і спортивних ігор.

В Фізкультурно-спортивна організація – «Січ» ; Українська бойова управа, Палата послів австрійської Державної ради.

Г Українська парламентська громада в І Державній думі Росії; Товариство українських поступовців.

Д Русько-українська радикальна партія; кілька тисяч наукових, літературних праць.

 8.              Установіть відповідність між датами та подіями.

А  1921 р.          Б  1922 р.           В  1924 р.            Г  1925 р.

1  утворення СРСР

2  остаточний розгром махновців

3  прийняття Конституції СРСР

4  проголошення курсу на індустріалізацію

5  проголошення політики українізації.

9.              Установіть відповідність між державами та містами України, що перебували в їхньому складі протягом 1920–1930 рр.

А  Російська СФРР

Б  Польща

В  Чехо-Словаччина

Г  Румунія

1  Чернівці

2  Ужгород

3  Львів

4  Кримська АСРР

5  Вінниця.

 10.          Встановіть відповідність між назвами документів та уривками з них.

1 І Універсал

2 ІІІ Універсал

3 ІV Універсал

4 Універсал Директорії УНР

А «Однині воєдино зливаються століттями одірвані одна від одної частини єдиної України — Західно-Українська народна Республіка (Галичина, Буковина та  Угорська Україна) і Наддніпрянська Велика Україна. Здійснились віковічні мрії, якими жили і за які умирали кращі сини України».

Б «Не одділяючись від Республіки Російської і зберігаючи єдність її, ми твердо станемо на нашій землі, щоб силами нашими помогти всій Росії, щоб уся Республіка Російська стала Федерацією рівних і вільних народів».

В «Хай буде Україна вільною. Не одділяючись від всієї Росії, не розриваючи з державою російською, хай народ український на своїй землі має право сам порядкувати своїм життям».

Г «Ми звинувачуємо Раду в тому, що вона, прикриваючись національними гаслами, веде двозначну буржуазну політику, яка вже давно проявляється у невизнанні Радою Рад і радянської влади в Україні… Ця двозначна політика, що позбавляє нас можливості визнати раду як повноважного представника трудящих та експлуатованих мас Української республіки…».

Д «У справі земельній комісія, вибрана на останній сесії нашій, уже виробила закон про передачу землі трудовому народові без викупу, прийнявши за основу скасування власності і соціалізацію землі».

 11.          Установіть відповідність між заходами та їх змістом.

А  «Ножиці цін»

Б  «надзвичайні заходи проти куркуля»

В  «куркульський саботаж»

Г  «запаморочення від успіхів»

1  примушення селян здавати хліб за не вигідними для них цінами під загрозою покарання аж до конфіскації майна

2  встановлення завищених цін на промислові товари і відповідно заниження — на сільськогосподарську продукцію

3  маневр сталінського керівництва, коли був дозволений вихід із колгоспів з метою заспокоєння селян

4  конфіскація усіх запасів продовольства

5  масові каральні заходи, покарання, вжиті державними органами.

 11 клас

12.          Установіть відповідність між поняттями та їх визначеннями.

1  Специфічний період у сільськогосподарській і біологічній науці й практиці, пов’язаний із проявом культу особи академіка АН УРСР Т. Лисенка, у результаті якого було припинено перспективні наукові дослідження;

2  ідеологічний наступ сталінського керівництва на радянську (у тому числі і українську) інтелігенцію в післявоєнний період;

3  депортація залишків українського населення Закерзоння на захід і північ Польщі з метою його асиміляції та знищення баз діяльності ОУН-УПА;

4 система заходів, спрямованих на встановлення радянської влади, побудову соціалістичного суспільства за економічною та політичною моделлю СРСР на західноукраїнських землях.

А. « Ждановщина »;

Б. «лисенкіщина»;

В.  радянізація;

Г.  Львівський собор;

Д. операція «Вісла».

 13.          Встановіть відповідність між назвами воєнних операцій Червоної армії за Другої світової війни та їхніми результатами та наслідками.

1 Корсунь-Шевченківська  (січень-лютий 1944 р.)

2 Умансько-Ботошанська  (березень-квітень 1944 р.)

3 Львівсько-Сандомірська  (липень-серпень 1944 р.)

4 Східно-Карпатська  (вересень-жовтень 1944 р.)

А Звільнено Ужгород, завершено визволення всієї території України.

Б Звільнено значну частину території Правобережної України і Молдови. Вихід на державний кордон СРСР з Румунією.

В Наймаштабніше оточення на той час військ противника, знищення 10 нiмецьких дивізій, що потрапили в оточення.

Г Звільнення території Київської та Житомирської областей, деяких районів Вінниччини та Рівненщини. Визволено Кіровоград.

Д Розгромлено 8 німецьких дивізій (серед них і дивізію «СС Галичина»), звільнено західні області України.

14.          Установіть відповідність між поняттями та їхніми визначеннями

1 Шістдесятники

2 Дисиденти

3 Раднаргоспи

4 Колгоспи

А Підприємства, що створені шляхом об’єднання окремих селянських господарств для спільного господарювання на основі суспільних засобів виробництва та колективної праці.

Б Державні органи, що, в межах економічних адміністративних районів, здійснювали управління галузями промисловості та будівництва.

В Особи, які належать до покоління інтелігенції, що розпочала своє творче та громадське життя за часів «відлиги».

Г Державні підприємства у сфері сільського господарства, в яких усі засоби виробництва та вироблена продукція є державною власністю.

Д Особи, які відкрито виступали проти існуючих у тоталітарному суспільстві норм, офіційної ідеології й державної політики.

 15.          Співвіднесіть дати з подіями.

1    серпень 1991 р.

2    квітень 1985 р.

3    березень 1990 р.

4    листопад 1990 р.

А)  початок «перебудови»;

Б)  перші альтернативні вибори до Верховної Ради;

В) запровадження продажу товарів за картками  споживача з  купонами;

Г)  Акт проголошення незалежності України;

Д) Декларація про державний суверенітет України.

 16.          Установіть синхронність подій історії України та всесвітньої історії.

1 Скасування унії з Ватиканом на Львівському церковному «соборі».

2 Суд у Львові над членами Української робітничо-селянської спілки (УРСС).

3 Публікація в журналі «Вітчизна» роману О. Гончара «Собор».

4 Обрання П. Шелеста на посаду Першого секретаря ЦК КПУ.

А Спорудження Берлінського муру.

Б Утворення Федеративної Республіки Німеччини.

В Проголошення Італії республікою.

Г Події в Чехословаччині, що отримали назву «Празька весна».

Д Убивство в Далласі президента США Дж. Кеннеді.

17.          Установіть відповідність між подіями та прізвищами діячів

1. Утворення Української Гельсінської спілки

2. Відновлення виходу журналу «Український вісник»

3. Боротьба за права Греко-католицької церкви

4. Формування українського поетичного кіно

А.Й. Тереля

Б.В. Чорновіл

В.  С. Хмара

Г.М. Руденко

Д.І. Миколайчук

 18.          Установіть відповідність між назвами періодів в історії України та поняттями й термінами, які потрібно використовувати, характеризуючи їх.

1 Радянська модернізація  (1929 – 1938 рр.)

2 Велика Вітчизняна війна  (1941 – 1945 рр.)

3 Післявоєнна відбудова  (1945 – початок 1950-х рр.)

4 Десталінізація  (1953 – 1964 рр.)

А Реформа, раднаргоспи, культ особи, демократизація, реабілітація, «шістдесятники».

Б Холодна війна, голод, «ждановщина», радянізація, «безрідний космополітизм», операція «Вісла».

В П’ятирічка, колективізація, «закон про п’ять колосків», Голодомор, масові репресії, «розстріляне відродження».

Г «Розвинутий соціалізм», номенклатура, дефіцит, правозахисники, «самвидав», неосталінізм.

Д Мобілізація, евакуація, Голокост, «новий порядок», рух Опору, депортація.

19.          Встановіть відповідність між галузями культури та іменами шістдесятників, які їх розвивали.

1 Історія

2 Поезія

3 Літературознавство

4 Образотворче мистецтво

А Василь Симоненко, Іван Драч, Ліна Костенко

Б Олена Апанович, Михайло Брайчевський, Олена Компан

В Алла Горська, Любов Семикіна, Галина Севрук, Панас Заливаха

Г Сергій Параджанов, Юрій Іллєнко, Леонід Осика

Д Іван Дзюба, Євген Сверстюк, Іван Світличний

20.          Установіть відповідність між стислими характеристиками відомих діячів сучасної України та їхніми іменами.

1 Оперний співак. Протягом 1995–2003 брав участь у постановках «Метрополітен-опера» в Нью-Йорку. У репертуарі має понад 30 оперних партій, романси, українські, російські, італійські та іспанські пісні.

2 Футболіст, володар «Золотого м’яча» 2004 – призу, яким вшановують найкращого футболіста Європи; один з найрезультативніших бомбардирів єврокубкових турнірів за всі сезони, найкращий бомбардир збірної України за всю її історію.

3 Художній керівник Національного академічного драматичного театру імені Івана Франка (від 2001 р.). Зіграв понад 100 ролей у кіно та більш ніж 50 на сцені.

4 Поет, прозаїк, перекладач, есеїст, творчість якого справляє істотний вплив на сучасний літературний процес в Україні та викликає жвавий інтерес у європейських читачів.

А Богдан Ступка

Б Володимир Гришко

В Олександр Пономарьов

Г Юрій Андрухович

Д Андрій Шевченко

21.          Установіть відповідність між назвами періодів в історії України та висловлюваннями, що були характерними для них.

1 «Післявоєнна відбудова»

2 «Відлига»

3 «Застій»

4 «Перебудова»

А «Той хто оволодіє кукурудзою, той зможе добитися піднесення у тваринництві. Той, хто займатиме щодо цієї культури консервативну позицію, буде викинутий життям з сідла…»

Б «Прискорення, гласність та «очищення» соціалізму від негативних нашарувань минулого. Ось головні завдання. Так вимагає час, іншої альтернативи для нас немає».

В «Зворотний бік буржуазного націоналізму – безрідний космополітизм, який проявляється в плазуванні перед буржуазною культурою і в низькопоклонстві перед іноземщиною…»

Г «Замість цивілізованого переходу до ринку варварськими методами відбувається первісне нагромадження капіталу. Відбувається тотальна криміналізація суспільного життя…»

Д «Основою партійного підходу розв’язання економічних проблем розвинутого соціалізму є незмінна вимога – все в ім’я людини, все для блага людини».

22.          Встановіть відповідність між історичними діячами та їхніми стислими характеристиками.

1 Андрій Мельник

2 Роман Шухевич

3 Сидір Ковпак

4 Михайло Кирпонос

А З початком радянсько-німецької війни – заступник командира батальйону «Нахтіґаль». З листопада 1943 р. – головнокомандувач Української повстанської армії.

Б Від 1938 р. голова Проводу Українських Націоналістів. На початку 1940 р. після розколу ОУН залишився очолювати матірну ОУН. У роки окупації України обстоював ідею створення української незалежної держави, за що був ув’язнений в концтаборі Заксенгаузен.

В Командувач військ Київського особливого військового округу (з лютого 1941) і Південно-Західного фронту з початку Великої Вітчизняної війни, один з організаторів оборони Києва 1941 р.

Г Організатор партизанського руху на Сумщині в роки Великої Вітчизняної війни. Очолив «Карпатський» рейд партизанського з’єднання українськими землями, окупованими гітлерівською Німеччиною.

Д У вересні 1939 р. очолив польський похід Червоної армії, в результаті якого Західна Україна була приєднана до СРСР. Від початку радянсько-німецької війни – на високих військових посадах.

23.          Установіть відповідність між датами та подіями.

1 16 липня 1990 р.

2 24 серпня 1991 р.

3 28 червня 1996 р.

4 28 листопада 2006 р

А Прийняття Конституції України.

Б Схвалення Декларації про державний суверенітет України.

В Прийняття Закону України «Про Голодомор 1932 – 1933 років в Україні».

Г Прийняття Акта проголошення державної незалежності України.

Д Підписання Договору про дружбу, співробітництво і партнерство між Україною та Російською Федерацією.

 

Запись опубликована в рубрике ДПА 2015. Історія України. 11 клас. Добавьте в закладки постоянную ссылку.