Завдання на встановлення правильної послідовності

7 клас

 • 1. Установіть хронологічну послідовність подій періоду розквіту Київської Русі.

А запровадження християнства як офіційної релігії Київської Русі
Б завоювання Володимиром Червенських міст
В спорудження Софійського собору
Г початок будівництва Десятинної церкви

 • 2. Установіть хронологічну послідовність подій, описаних літописцем.

А «Володимир Мономах сів у Києві в неділю. Зустріли ж його митрополит Никифор з єпископами і з усіма киянами з честю великою. І сів він на столі отця свойого і предків своїх, і всі люди раді були, а заколот улігся».

Б «…і вчинив мир із братом своїм Мстиславом коло Городця. І розділили вони по Дніпру Руську землю: Ярослав узяв сю сторону, а Мстислав – ту. …і перестали усобиця й заколот, і була тиша велика в землі Руській».

В «На ріці Калці татари встріли їх, війська половецькі і руські. Коли зітнулися війська між собою, то сталася січа люта. І сталася побіда над усіма князями руськими, якої ото не бувало ніколи».

Г «…і зібралися в городі… щоб уладнати мир. І говорили вони один одному: «Пощо ми губимо Руськую землю, самі проти себе зваду маючи? …Відтепер з’єднаймося в одне серце й обережімо Руськую землю. Кожен хай держить отчину свою…»

 • 3. Установіть хронологічну послідовність подій історії Київської Русі.

А затвердження «Правди Ярославичів»
Б заснування Києво-Печерської лаври
В спорудження Десятинної церкви
Г початок будівництва Софійського собору

 • 4. Установіть хронологічну послідовність подій, описаних літописцем.

А «І прибули Олег та Ігор до гір київських, і довідався Олег, що тут Аскольд і Дір удвох княжать. …І вбили вони Аскольда й Діра, а Олег став князем у Києві…»

Б «У той же рік прийшов Батий до Києва з великою силою, многим-множеством сили своєї, і окружив город. І обступила Київ сила татарська, і був город в облозі великій…»

В «І зібрав він писців многих, і перекладали вони з грецької на слов’янську мову і Письмо Святе, і списали багато книг. …сей великий князь …засіяв книжними словами серця віруючих людей…»

Г «У той час прислав папа послів достойних, які принесли Данилові вінець, і скіпетр, і корону, кажучи: «Сину! Прийми од нас вінець королівства…»

 • 5. Встановіть хронологічну послідовність подій.

А Монгольська навала на руські землі.

Б Утворення Галицько-Волинської держави.

В Похід новгород-сіверського князя Ігоря проти половців, оспіваний у поемі «Слово о полку Ігоревім».

Г Похід польського короля Казимира ІІІ на Львів; початок боротьби за землі Галицько-Волинські держави.

 • 6. Установіть хронологічну послідовність подій

А Похід новгород-сіверського князя Ігоря Святославича проти половців           

Б Князювання в Києві Володимира Мономаха та його сина Мстислава

В Правління Ярославичів. Ухвалення збірника законів «Правда Ярославичів»

Г Об’єднання Романом Мстиславичем Волинського та Галицького князівств      

 • 7. Установіть послідовність описаних літописцем подій.

А «…і зібралися в Любечі, щоб уладнати мир. І говорили один одному: «Пощо ми губимо Руськую землю? А половці землю нашу розносять і раді є, що межи нами війна донині…»

Б «Хозари вийшли супроти нього з каганом своїм. І зступилися війська битися, і сталася битва межи ними, і одолів він хозар і город їхній столицю Ітіль, і город Білу Вежу взяв…»

В «У той же рік прийшов Батий до Києва з многим-множеством сили своєї, і окружив город. І обступила Київ сила татарська, і був город в облозі…і сповнена була земля Руськая ворогами…»

Г «А було ж печенігів без числа. Виступив він із города, приготував до бою дружину. Зійшлися вони на місці, де ото нині свята Софія стоїть. І сталася січа люта, і ледве одолів він печенігів під вечір…»

 • 8. Установіть хронологічну послідовність подій.

А «І була рада всіх князів у городі Києві, і порадились вони так: “Лучче б нам зустріти їх на чужій землі, аніж на своїй…”»

Б «У це літо Ольгерд переміг трьох царьків татарських з ордами їхніми Котлубаха, Казчея, Дмитра; і з того часу з Поділля вигнав владу татарську»

В «Дмитра ж вивезли до Батия, пораненого. Але вони не били його через мужність його»

Г «У той же час прислав папа послів достойних, що принесли Данилові вінець, і скіпетр, і корону, які означають королівський сан»

 • 9. Установіть хронологічну послідовність подій періоду князювання Святослава Ігоровича.

А облога печенігами Києва, героїчна оборона міста киянами
Б зруйнування князем Святославом Хозарського каганату
В війна Святослава проти Волзької Болгарії
Г другий болгарський похід Святослава

 • 10. Установіть хронологічну послідовність подій польсько-литовської доби.

А укладення Кревської унії
Б ліквідація Київського удільного князівства
В битва біля Синіх Вод
Г битва під Вількомиром

8 клас

 • 11. Установіть хронологічну послідовність подій культурного життя.

А створення Пересопницького Євангелія

Б заснування першого в Україні братства

В видрук «Апостола» і «Букваря» у Львові

Г укладення Берестейської церковної унії

 • 12. Установіть послідовність описаних нижче подій національно-визвольної війни українського народу проти Речі Посполитої середини XVII ст.

А «Через рік після перемоги під Берестечком повністю загинуло польське військо… Того ж року господарю Василю довелося влаштовувати весілля своєї дочки Розанди з Тимошем, сином козацького гетьмана Хмеля…»

Б «Стали поляки обозом та вишикували своє військо на рівнині коло Корсуня. Того ж ранку вдарив Хмельницький зі своїм і ординським військом на поляків. Ті, недовго втримуючи свій стрій, з великими втратами відступили…»

В «То ми, великий государ, підданого нашого Богдана Хмельницького… і все наше Військо Запорозьке пожалували – веліли їм бути під нашою, царського величества, високою рукою, згідно з давнішими їх правами і привілеями…»

Г «Увесь народ, вийшовши з Києва, вся чернь вітала його. Академія вітала його промовами як спасителя народу від рабства польського, як Мойсея, вбачаючи в імені Богдан добрий знак і називаючи його Богом даний…»

 •  13. Установіть хронологічну послідовність подій Національно-визвольної війни українського народу середини ХVІІ ст.

А) укладення Білоцерківського мирного договору

Б) укладення козацьким посольством угоди з московським урядом; Березневі статті

В) укладення Зборівського мирного договору

Г) Жванецька облога

 • 14. Встановіть послідовність подій, про які йдеться в уривках з джерел.

А «Близько 10-ї години з великого табору прибув генералісимус Василь Голіцин із боярами й визначними людьми. Генералісимус сказав козакам, що царі, згідно зі старим звичаєм, дозволили їм вибрати вільними голосами гетьмана… Згодом почулися голоси, що хочуть вибрати Мазепу».

Б «Пана Братковського, шляхтича цього ж воєводства, схоплено. Він їздив до Палія і Самуся, обіцяючи…, що побунтує селянство і 10 000 людей з них виставить проти воєводства… Самусь спалив саме місто Білу Церкву, а замок борониться. Козаки взяли штурмом Немирів».

В «Договорилися ми і постановили, що всієї Малої Росії цієї сторони Дніпра… містам і землям… як вони до цього часу за мирним договором на стороні їхньої царської величності перебували, так і тепер залишатися мають на стороні їхньої царської величності на вічні часи; …а за Дніпром-рікою Київ має лишитися також на стороні їхньої царської величності».

Г «Й.к.м. зобов’язується обороняти Україну і прилучені до країни козаків землі й негайно вислати туди задля цього помічні війська, коли вимагатиме того потреба і коли помочі цієї проситимуть князь і Стани. Іван Мазепа, законний князь України, жодним способом не може бути нарушений у володінні цим князівством».

 •  15. Розташуйте в хронологічній послідовності

А) Люблінська унія

Б) «Статті для заспокоєння Руського народу»

В) Перші писемні згадки про українське козацтво

Г) Заснування Першої Запорозької Січі

 • 16. Установіть хронологічну послідовність подій другої половини ХVІІІ ст.

А проведення Другого поділу Польщі

Б приєднання Криму до Російської імперії

В приєднання Галичини до володінь австрійських Габсбургів

Г початок Коліївщини

 •  17. Установіть хронологічну послідовність подій.

А заснування Д. Вишневецьким першої Запорозької Січі

Б укладення Куруківської угоди

В затвердження сеймом Речі Посполитої «Ординації Війська Запорозького реєстрового…»

Г утворення реєстрового козацтва

 • 18. Установіть хронологічну послідовність подій культурного життя.

А укладення Берестейської унії

Б обрання митрополита І. Борецького

В обрання митрополита П. Могили

Г утворення Львівського братства

 •  19. Установіть хронологічну послідовність подій.

А «…Прибув до Києва святійший патріарх єрусалимський Феофан. …Поставив і висвятив на митрополію київську чоловіка гідного й чесного іменем Іов Борецький…»

Б «…Генералісимус Василь Голіцин сказав козакам, що царі, згідно зі старим звичаєм, дозволили їм обрати вільними голосами гетьмана… Згодом почулися голоси, що хочуть вибрати Мазепу…»

В «…Через рік після перемоги під Берестечком повністю загинуло польське військо. …Господарю ж Василю довелося влаштовувати весілля своєї дочки Розанди з Тимошем, сином гетьмана Хмеля…»

Г «Хортиця — місцевість на Борисфені. Тут князь Вишневецький поставив колись фортецю… Середину цього місця оточив муром та огорожею з дубів, зміцнених природою та Богом…»

 • 20.  Установіть хронологічну послідовність подій релігійного життя.

А висвячення І. Потія митрополитом Київським

Б висвячення П. Могили митрополитом Київським

В висвячення І. Борецького православним митрополитом Київським

Г укладення Берестейської унії

9 клас

 • 21. Встановіть хронологічну послідовність подій.

А Відкриття «Південно-Західного відділу Російського географічного товариства».

Б Заснування Київської громади.

В Друге польське повстання.

Г Кримська війна.

 •  22. Установіть хронологічну послідовність подій:

А) Відкриття Київського університету

Б) Створення Літературно-наукового товариства ім.Т. Шевченко

В) Відкриття в Ніжині гімназії вищих наук

Г) Заснування Харківського університету

 • 23. Установіть хронологічну послідовність подій:

А Створення Південно-Західного відділу Російського географічного товариства   

Б Вихід друком першої української газети «Зоря Галицька»

В Видання в Петербурзі першого українського журналу «Основа»                            

Г Вихід друком першого тому «Історії України-Русі» М. Грушевського           

 • 24. Установіть хронологічну послідовність подій, відображених у цитованих документах.

А «Кирило-мефодіївські братчики, повернені з заслання, зібралися в Петербурзі. Жваву діяльність виявив Куліш, який із Білозерським розпочинає видавати український місячник «Основа».

Б «Після звільнення від нас графа Розумовського… для належного управління в Малій Росії створити Малоросійську колегію, у якій бути головним… графу Рум’янцеву».

В «Тут же склався гурток із чотирьох душ… Поїхали Дніпром на могилу Тараса Шевченка… Молодь дала на могилі Тараса клятву не зраджувати Україні та все життя оддати їй…»

Г «…Засноване політичне товариство «Головна Рада» мало обстоювати перед центральним правительством… національні потреби українців; його органом стала газета «Зоря Галицька».

 • 25. Встановіть хронологічну послідовність подій.

А Відкриття Київського університету.

Б «Київська козаччина».

В Перше видання «Кобзаря» Т. Шевченка.

Г Діяльність декабристських організацій.

 • 26. Установіть хронологічну послідовність подій.

А Вихід у світ поеми «Енеїда» І. Котляревського

Б Вихід у світ збірки поезій «Кобзаря» Т. Шевченка

В Вихід у світ альманаху «Русалка Дністрова»

Г Вихід у світ першого українського історичного роману «Чорна рада» П. Куліша

 • 27. Установіть послідовність здійснення російських реформ 1860 – 1870-х років.

А Упровадження виборного (на основі майнового цензу) міського самоврядування.

Б Уведення нової системи комплектування армії на основі загальної військової повинності замість рекрутських наборів.

В Упровадження місцевого (земського) самоврядування в лівобережних і південних губерніях Наддніпрянської України.

Г Скасування кріпосного права на Наддніпрянській Україні.

 • 28. Установіть послідовність подій суспільно-політичного життя ХІХ ст.

А Утворення просвітницького гуртка «Руська трійця»

Б Заснування І. Франком і М. Павликом Русько-української радикальної партії (РУРП)

В Створення Кирило-Мефодіївського братства

Г Заснування Д. Антоновичем і М. Русовим Революційної української партії (РУП)

 • 29. Установіть хронологічну послідовність подій.

А  Видання в Петербурзі українського часопису «Основа».

Б  Утворення у Львові літературно-просвітницького гуртка «Руська трійця».

В  Реформи Марії-Терезії та Йосифа ІІ в Австрійській імперії.

Г  Утворення Кирило-Мефодіївського братства.

 •  30. Установіть хронологічну послідовність подій.

А  Написання П. Чубинським вірша «Ще не вмерла Україна».

Б  Видання брошури М. Міхновського «Самостійна Україна» у Львові.

В  Перше видання трьох частин «Енеїди» І. Котляревського в Петербурзі.

Г  Перше видання «Кобзаря» Т. Шевченка в Петербурзі.

 

Запись опубликована в рубрике ДПА 2015. Історія України. 9 клас. Добавьте в закладки постоянную ссылку.