Завдання множинного вибору

7 клас 

 • 1. У яких твердженнях ідеться про князя Володимира  Святославича?

Володимир Великий

1 Сприяв обранню першого митрополита з русичів – Іларіона

2 Уклав перший збірник законів «Руська Правда»

3. Запровадив у Київській Русі християнство як державну релігію

4 Був першим християнином з-поміж київських князів

5 Розпочав воєнні дії в Болгарії, підкоривши  згодом майже 70 міст та містечок 

6 Почав карбувати перші руські монети

7 Завершив об’єднання руських земель, збудував систему укріплень для захисту кордонів від печенігів

 • 2. У яких твердження ідеться про князя Ярослава Мудрого?

1. Запровадив у Київської Русі християнство як державну релігію

2. Сприяв обранню першого митрополита з русичів – Іларіона

3.Іниціював укладення першого збірника законів “Руська правда”

4.Здійснив подорож до Візантії, де зустрівся з імператором

5. Згуртував сили для відсічі половців, брав участь у 80 битвах проти них

6 Князь Київської Русі, розширив  територію Київської держави далеко на схід, заклав принцип управління державою одноосібним монархом, розгромив Хозарський каганат

7 Князь Київської Русі, установив династичні зв’язки з Візантією, Францією, Польщею, Угорщиною, Швецією, Норвегією та ін.

 • 3. Укажіть твердження, які стосуються князя Данила Романовича

Д Галицький

1 Брав участь у поході новгород-сіверського князя Ігоря Святославича проти половців

2 Здійснив поїздку до столиці Золотої Орди, де зустрівся з ханом Батиєм

3 Приєднав Люблінську землю, частину Закарпаття, переніс столицю до Львова

4 Коронувався як Любарта, литовського князя з династії Гедиміновичів

6 Князь Галицько-Волинської король Русі вінцем, надісланим Папою Римським

5 Визнав своїм спадкоємцем держави (1238 — 1264 рр.), розгромив німецьких рицарів-хрестоносців біля Дорогочина, завдав поразки військам Угорщини й Польщі під Ярославом

7 Князь Галицько-Волинської держави (1199 -1205 рр.), об’єднав Галичину й Волинь, поширив свою владу на Київ, придушив опір боярської опозиції

 • 4. У яких твердженнях ідеться про князя Василя-Костянтина Острозького?

В-К Острозький

1 Очолював військо Великого князівства Литовського проти Московії  в битві під Оршею 1514 р.

2 Разом зі своїми послідовниками скликав церковний собор у Бересті, що проголосив унію

3 Засновник школи вищого типу, ініціатор видання повної Біблії церковнослов’янською мовою

4 Після смерті митрополита М. Рогози став греко-католицьким митрополитом

5 Від 1559 р. був київським воєводою, наприкінці XVI ст. – найбільший після короля землевласник Речі Посполитої

6 Український православний князь, культурно-освітній діяч, засновник слов’яно-греко- латинської школи, противник Берестейської церковної унії.

7 Культурно-освітній діяч, перший ректор Острозької  академії, головний перекладач і редактор Острозької біблії

 • 5. Князь Костянтин Острозький уславився тим, що…

1 захищав національно-релігійні інтереси населення Закарпаття;

2 очолював війська Великого князівства Литовського в битві під Оршею проти Московії;

3 виступав проти політики Вітовта щодо ліквідації уділів;

4 вів боротьбу з Сигізмундом Кейстутовичем за владу в Великому князівстві Литовському;

5 витрачав кошти на будівництво та ремонт православних храмів;

6 перебував на найвищих державних посадах у Великому князівстве Литовськом

7 захищав національно-релігійні інтереси населення Галичини

 • 6. Укажіть твердження, які стосуються князя Володимира Мономаха

В Мономах

1 Об’єднав більшу частину території Київської держави, припинив князівські усобиці

2 Був одружений із дочкою візантійського імператора Константина Мономаха

3 Виділив Києво-Печерському монастирю кошти для будівництва Успенського собору

4 Згуртував сили для відсічі половців, брав участь у 80 битвах проти них

5 Перший раз був вигнаний з київського столу під час повстання киян

6 Князь Київської Русі, розширив  територію Київської держави далеко на схід, заклав принцип управління державою одноосібним монархом.

7 Завершив об’єднання руських земель, збудував систему укріплень для захисту кордонів від печенігів

 

 • 7. Позначте назви союзів слов’янських племен, що розселилися на території сучасної України.

1. Сіверяни          2. В’ятичі         3. Словени         4. Поляни

5. Хорвати          6. Деревляни      7. Полочани 

 •  8. Позначте причини роздробленості Київської Русі

1.   Занепад ремесла й торгівлі
2.  Створення місцевого апарату влади у вотчинах
3.  Маленька територія Київської Русі
4.  Розвиток міст – економічних центрів окремих давніх земель
5.  Прагнення князів до об’єднання
6.  Розвиток землеробства в умовах панування натурального господарства
7.  Вторгнення половців на руські землі

 • 9. Укажіть ознаки неолітичної революції.

1. Винайдення першого штучного продукту – сплаву міді та олова.

2. Виникнення землеробства та скотарства.

3. Відокремлення скотарства від землеробства.

4. Перехід до осілого способу життя.

5. Винайдення свердління, пиляння та шліфування каменю.

6. Виникнення протоміст .

7. Виникнення виробництва керамічного посуду, прядіння, ткацтва.

 • 10. Які явища були характерні для золотоординського панування на українських землях?

1 Запровадження податей і повинностей

2 Масовий продаж населення в Орду для примусових робіт

3 Надання князям ярлика на княжіння

4 Нав’язування ісламу православному населенню

5 Обов’язок руських князів брати участь у походах монголів

6 Систематичні грабіжницькі набіги кримських татар

7 Нав’язування іудаїзму православному населенню

8 клас

 • 11.  Укажіть основні умови Білоцерківського мирного договору 1651 р.

1 Козацький реєстр скорочувався до 20 тис. осіб

2 Магнатам і шляхті заборонялося повертатися до своїх маєтків

3 У містах Київського воєводства розміщувалися польські гарнізони

4 Гетьман позбавлявся права дипломатичних зносин з іншими державами

5 Річ Посполита припиняла воєнні дії проти союзника гетьмана — Московського царства

6 Територія, підпорядкована владі гетьмана, обмежувалася Київським воєводством

7  Козацький реєстр складався до 40 тис. осіб

 • 12.  Внаслідок Національно-визвольної війни проти польського панування

1 всі українські терени було звільнено з-під польської влади;

2 влада та основні багатства сконцентровано в руках козацьких низів;

3 утворено Українську козацьку державу – Військо Запорізьке;

4 селяни та міщани здобули право вільно вступати до козацького стану;

5 на звільнених землях ліквідовано фільваркову систему господарювання;

6 зросла кількість господарств із застосуванням примусової праці залежних селян

7 всі українські терени було звільнено з-під московської  влади;

 • 13.  Польський уряд залучив козаків на державну службу, створивши реєстрове козацтво, з метою…

1 захисту східних та південно-східних рубежів держави;

2 розв’язання проблеми мало чисельності кінноти в польському війську;

3 визнання військово-політичної організації, яка склалася на Запорожжі;

4 перешкоджання військовому союзу козацької республіки й Кримського ханства;

5 контролю походів запорозьких козаків на татарсько-турецькі терени;

6 приборкання «козацької сваволі» на волості через розкол козацтва;

7 перешкоджання військовому союзу козацької республіки й Московського царства;

 • 14. Які воєводства мали увійти до складу Руського князівства за Гадяцькими пунктами 1658 р.?

1  Чернігівське

2  Брацлавське

3 Волинське

4  Київське

5 Подільське

6 Руське

7 Переяславське

 •  15. Які чинники стали причинами виникнення українського козацтва?

1  Систематичні напади татар і турків на українські землі

2  Будівництво литовськими князями, а згодом польськими королями фортець на східній межі своїх володінь

3 Посилення соціального гніту, релігійних і національних утисків населення українських земель

4  Поширення серед населення українських земель «уходництва» на промисли в Дике Поле

5 Прагнення польської королівської влади створити противагу шляхетському свавіллю

6 Входження українських земель до складу Речі Посполитої

7 Входження українських земель до складу Великого князівства Литовського

 •  16. У яких твердженнях ідеться про Петра Дорошенка?

П Дорошенко

1 Склав гетьманські повноваження в розпалі народного обурення через спустошення України турецько-татарською та польською арміями

2 Завдав війську московського царя поразки під Конотопом, але через невдоволення козацтва зрікся булави на користь Юрася Хмельницького

3 Прагнучи вибороти козацькій Україні незалежність, прийняв турецький протекторат

4 Йому належить вислів: «Бог дав мені, що я є одновладцем і самодержцем руським… Виб’ю з лядської неволі ввесь руський народ…»

5 Головну мету власної діяльності вбачав у зміцненні своєї влади на Лівобережжі та об’єднанні українських земель

6. Гетьман Правобережної України , обраний 1668 р. гетьманом «обох берегів Дніпра»

7  Брав участь у підготовці тексту Андрусівського договору.

 • 17.  яких твердженнях ідеться про гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного?

П Сагайдачний

1 3 його ініціативи і за сприяння Київського  братства було відновлено вищу православну ієрархію  

2 Уклавши українсько-російський договір, першим з українських гетьманів здійснив візит до Москви 

3 Ініціював будівництво на о. Мала Хортиця фортеці, яку вважають першою відомою Січчю

4 Очолив антипольське повстання, у боях під Корсунем і Переяславом його загони розбили польське військо 

5    Ініціатор зруйнування фортеці Кодак

6. Завдяки його керівництву одержано перемогу над турецько-татарським військом під Хотином

7. Гетьман реєстрового козацтва, який очолив морські походи козаків на турецькі фортеці Ізмаїл, Трапезунд, Синоп, Кафу

 • 18.  Які з тверджень стосуються Петра Могили ?

П Могила

1 Перший митрополит після легалізації польським урядом православної ієрархії

2 Засновник друкарні Києво-Печерського монастиря, яка стала центром книговидання

3 Будучи київським митрополитом, вів таємні переговори про унію православної церкви з католицькою

4 Об’єднав ченців в один орден – василіанський, який опікувався просвітницькою діяльністю

5 Засновник Лаврської школи, яку незабаром об’єднав з Братською школою

6 Митрополит Української православної церкви, який домігся офіційного визнання польським урядом православної церкви, упорядкування церковного життя, розвитку освіти

7 Український письменник-полеміст, один iз засновникiв греко-католицької (унiатської) церкви на Українi, активний учасник Берестейського собору

 • 19.  У яких твердженнях ідеться про гетьмана Івана Мазепу?

І Мазепа

1. Організував повстання на Правобережжі 1702 – 1704 рр. задля об’єднання з Гетьманщиною

2.  Переніс гетьманську резиденцію з Батурина до Глухова

3  Ініціював будівництво  нових та відновлення  давніх храмів

4  Перший з гетьманів після зміщення з посади ув’язнений і засланий до Сибіру   

5 Усвідомивши небезпеку перебування Гетьманщини в складі Росії, уклав союз зі шведами й повстав проти Московської держави

6 Гетьман Лівобережної України, уклав Коломацькі статті 1687 р. з Московською державою, брав участь у Другому кримському поході 1689 р

7 Гетьман Лівобережної , уклав Решетилівські статті 1709 р. з Московською державою, за його правління автономія Гетьманщини була значно обмежена.

20. У яких твердженнях ідеться про Богдана Хмельницького?

Б Хмельницький

1 Зважаючи на зовнішньо- і внутрішньополітичну ситуацію кінця 1653 р. уклав українсько-московський договір 

2 Керував розбудовою козацької держави, згодом зосередивши у своїх руках законодавчу, виконавчу й судову владу

3 Узяв шлюб із дочкою молдавського господаря Василє Лупу Розандою

4 Уклавши українсько-російський договір, першим з українських гетьманів здійснив візит до Москви

5 Виконуючи союзницькі зобов’язання, разом з трансільванським князем Дєрдем II Ракоці командував військом у поході проти Польщі 1656-1657 pp.

6 Уклавши українсько-російський договір, першим з українських гетьманів здійснив візит до Москви

7  Український військовий та державний діяч, полководець, дипломат, учасник козацько-селянських повстань 1630-х рр., засновник Української козацької держави,  установив відносини з Кримським ханством, Молдовою, Московією, Швецією, Трансільванією та ін.

 9 клас

 • 21.  Укажіть права, що здобули поміщицькі селяни за реформою 1861 р.

1 Особиста свобода, звільнення від залежності поміщиків.

2 Право отримувати без викупу у власність землі, якими володіли до реформи.

3 Право обирати  на найвищі державні посади.

4 Перехід в інші верстви суспільства (міщан, купців та ін.)

5 Право купувати рухоме й нерухоме майно, вільно ним розпоряджатися та одержувати його за законами у спадок.

6 Право виїжджати за кордон з метою реалізації своїх національно-культурних прав.

7. Право  бути обраними на найвищі державні посади.

 •  22. Укажіть характерні риси розвитку економіки підросійської України в першій половині 19 ст.

1 Розвиток сільського господарство інтенсивним шляхом.

2 Збереження кріпосницьких відносин.

3 Істотна роль чумацького промислу в розширенні торгівлі та розвитку товарно- грошових відносин.

4 За обсягом посівів перше місце посідає картопля.

5 Завершення промислового перевороту.

6 Ліквідація кріпосницьких відносин

7 Зростання чисельності міського населення.

 • 23.  Укажіть прізвища активних учасників громадського руху 1870 – 1890-х років?

1. Т. Шевченко

2. В. Антонович

3. Ю. Бачинський

4. М. Драгоманов

5. І. Франко

6. М. Шашкевич

7. Потебня

 •  24.  Які держави володіли українськими землями на початку ХІХ ст.?

1 Австрійська імперія

2 Королівство Пруссія

3 Російська імперія

4 Річ Посполита

5 Австро-Угорська імперія

6 Османська імперія

7 Королівство Угорщина

 • 25.  Які поняття і терміни належать до історії західноукраїнських земель другої половини ХІХ ст.?

1 Москвофіли

2 Військові поселення

3 Громадівський рух

4 Кріпацтво

5 Сервітути

6 Народовство

7 Масонство

 •  26. Які зміни в соціально-економічній сфері Наддніпрянської України відбулися під впливом  реформ 1860 – 1870-х років у Російській імперії? 

1. Формування високого рівня концентрації виробництва.

2. Завершення промислового перевороту.

3. Витіснення іноземного капіталу національним.

4. Формування ринку вільнонайманої праці.

5. Подолання селянського малоземелля та безземелля.

6. Зникнення традиційного класу феодального суспільства – дворянства.

7 Збереження кріпосницьких відносин.

 • 27.  Які з тверджень стосуються Михайло Драгоманова?

М Драгоманов

1 Упорядкував один з найбільших у слов’янстві словників – 4-томний «Словарь української мови»

2 Після повернення із заслання оселився в Петербурзі, розпочавши літературну й видавничу діяльність    

3 Один з лідерів громадського  руху, згодом засуджував аполітичне культурництво «старих» українофілів

4 Очолював етнографічно-статистичні експедиції з вивчення України, автор вірша «Ще не вмерла України…»

5 15 років провів у Женеві, знайомлячи світову громадськість з проблемами українства

6. Перший голова Русько-української радикальної партії, один з її головних ідеологів (1890 р.)

7. Український громадсько-політичний діяч, історик, діяч Південно-Західного відділу Російського географічного товариства

 • 28.  Які з тверджень стосуються Михайла Грушевського?

М Грушевський

1 Один із засновників Української соціал-демократичної партії (УСДП)

2 Завідував кафедрою історії у Львівському університеті

3 Автор першого національного історичного роману «Чорна рада»

4 Очолював Наукове товариство ім. Т. Шевченка

5 Зажив слави літературного критика й творця українського правопису

6 Український громадсько-політичний діяч, публіцист, ініціатор створення Української національно-демократичної партії

7 Політичний і державний діяч, політичний і державний діяч, автор 10-томної «Історії України-Русі», один із співзасновників Української демократичної партії

 • 29.  Які з тверджень стосуються Івана Франка?

І Франко

1 Перший голова Русько-української радикальної партії, один з її головних ідеологів

2 Один з провідників поміркованого крила народовців, втілював у життя політику «нової ери»

3 Ініціатор створення громадсько-політичного товариства «Народна Рада», його голова

4 Творець соціально-психологічного роману в українській літературі

5 Його політичний світогляд формувався під впливом соціалістичних ідей М. Драгоманова

6  Український громадсько-політичний діяч, публіцист, ініціатор створення Української національно-демократичної партії.

7  Український поет, учений, громадський діяч, автор віршів «Каменяр», «Вічний революціонер», повісті «Захар Беркут», драми «Украдене щастя».

 • 30. Які з тверджень стосуються Володимира Антоновича?

В Антонович

1 Землевласник і меценат, перший голова Південно-Західного відділу Російського географічного товариства

2 Один з ініціаторів «нової ери». Йому належала також ініціатива переїзду М. Грушевського до Львова

3 Автор найґрунтовнішого дослідження з минулого українського народу – «Історії України-Руси»

4 Лідер та ідейний натхненник Київської громади протягом усього її існування

5 Видавець першого українського політичного часопису «Громада» в Женеві

6 Його політичний світогляд формувався під впливом соціалістичних ідей М. Драгоманова

7 Український історик, археолог, етнограф,  голова Історичного товариства Нестора Літописця, професор історії Київського університету, представник угрупування так званих хлопоманів.

Запись опубликована в рубрике ДПА 2015. Історія України. 9 клас. Добавьте в закладки постоянную ссылку.