Завдання множинного вибору

Завдання множинного вибору

(три правильні відповіді)

10 клас

1.    Вкажіть особливості культурно-освітнього життя Української Держави Павла Скоропадського.

1 Розроблено план українізації школи та реорганізовано всі типи шкіл у єдину загальноосвітню трудову семирічну школу.

2 Засновано мережу загальнокультурних закладів та установ, зокрема Національний архів України, Національну бібліотеку України.

3 Націоналізовано й підпорядковано державним установам кінематографи, театри, бібліотеки, музеї.

4 Створено мобільні засоби політичної агітації — агітпоїзди, агітмайданчики, агітпароплави.

5 Створено Українську академію наук, засновано два державних українських університети — у Києві та Кам’янці-Подільському.

6 Ухвалено закон про обов’язкове вивчення української мови та літератури, а також історії та географії України в середній школі

7 Ухвалено закон про заснування УАПЦ

2.    Які проблеми прагнув розв’язати Петро Столипін, запроваджуючи аграрну реформу?

1 Підвищити ефективність сільськогосподарського виробництва.

2 Передати поміщицькі землі у власність селян.

3 Пришвидшити збір із селян викупних платежів за наділені землі.

4 Розв’язати проблему аграрного перенаселення.

5 Конфіскація частини земель поміщиків для роздачі селянам.

6 Зміцнити соціальну опору політичного режиму на селі.

7 Надати селянам право особистої свободи, ліквідувавши їхню залежність від поміщика.

 3.    Якими були вимоги українського парламентського об’єднання «Трудова громада» в ІІ Державній Думі

1 Створення українських національних політичних партій.

2 Створення кафедр української мови та літератури й історії в університетах і в учительських семінаріях.

3 Автономії України у складі Російської імперії.

4 Приєднання українських земель Австро-Угорської імперії до складу Росії.

5 Зруйнування селянської общини й насадження на селі хутірського й відрубного господарства.

6 Восьмигодинний робочий день, охорона праці жінок і дітей, страхування на старість.

7 Створення в українських містах і містечках осередків «Просвіт».

4.    Які явища та процеси характерні для України в роки революції 1905–1907 рр. у Російській імперії?

1 Поява українських періодичних видань.

2 Легалізація національних партій, відтак — пожвавлення їхньої діяльності.

3 Здійснення масових арештів та погроми прогресивних громадських організацій.

4 Заборона демократичних видань, різке звуження сфери вживання української мови.

5 Впровадження на більшій території України стану посиленої охорони.

6 Створення в українських містах і містечках осередків «Руського світу».

7 Вибори до І та ІІ Державних дум Росії, створення української думської громади

5.  У яких твердженнях ідеться про Симона Петлюру?

С Петлюра

1  Перший голова Генерального Секретаріату Української Центральної Ради
2 Ініціював підписання у квітні 1920 р. Варшавського договору між УНР та Польщею
3 Обстоював «радянську платформу», виступаючи за союз із більшовицькою Росією проти Антанти
4 У листопаді 1918 р. перебував у Берліні, де мав офіційні зустрічі з кайзером Вільгельмом II
5 Від листопада 1920 р. керував роботою уряду УНР за кордоном

6 Український військовий і політичний діяч,  керівник куреня Українських січових стрільців, полковник Армії УНР

7  Громадсько-політичний і державний діяч, публіцист, член РУП і УСДРП, автор статті «Війна і українці», член Української Центральної Ради

6. У Четвертому Універсалі Центральної Ради йшлося про…

1 потребу скликання Всенародних Українських Установчих зборів; основні вимоги УЦР до Тимчасового уряду;

2 повноваження УЦР очолювати організацію державного ладу автономної України;

3 перетворення Генеральний Секретаріат  на Раду Народних Міністрів, яка вповноважена продовжувати переговори з Центральними державами;

4 встановлення дипломатичних відносин з країнами Антанти

5 розпуск постійної армії та створення народної міліції; відсіч більшовикам;

6 проголошення самостійності та незалежності УНР як вільної суверенної держави українського народу;

7 зобов’язання УЦР подати Тимчасовому уряду на затвердження склад Генерального Секретаріатк  як найвищого крайового органу управління.

7.    У яких твердженнях ідеться про Павла Скоропадського?

1    Схилявся до зближення з більшовицькою Росією після поразки    Ні­меччини в Першій світовій війні

2   У квітні 1918 р. на Всеукраїнському хлібо­робському конгресі був проголошений геть­маном України

3   Схилявся до зближення з Антантою після поразки Ні­меччини в Першій світовій війні

4   Скасував закони й розпорядження Централь­ної Ради та Генерального Секретаріату

5   Здійснював заходи, спрямовані на зросій­щення української освіти, науки, культури

6  Організатор збройного виступу самостійників, які прагнули примусити Центральну Раду проголосити незалежність України

7  Здійснював заходи, спрямовані на українізацію української освіти, науки, культури

 8.  У яких твердженнях ідеться про Володимира Винниченка?

 В Винниченко

1 Схилявся до зближення з Антантою, задля зміцнення незалежності УНР вдавався до заходів зі створення регулярної армії

2 У лютому 1919 р. вийшов з УСДРП і став головою Директорії УНР

3 Очолював Український національний союз, керував виступом проти гетьмана П. Скоропадського

4 З початку січня 1919 р. очолив загони, що боролися проти денікінців, військ Директорії та Антанти

5 Автор оповідань, романів і повістей, двох десятків п’єс, які ставили на сценах Берліна, Москви, Праги, Рима

6 Схилявся до зближення з Німеччиною, задля зміцнення незалежності УНР вдавався до заходів зі створення регулярної армії

7 Один із засновників Української соціал-демократичної партії (УСДП)

 9.    Які з тверджень характеризують суспільно-політичне та релігійне життя радянської України в 30-х рр.?

1  Антирелігійна пропаганда та переслідування церковнослужителів.

2  Самостійність компартійних і радянських органів влади УРСР у розв’язанні проблем

економічного та політичного життя.

3  Кадрова стабільність, відсутність помітних змін у керівництві всіх рівнів.

4  Заборона на суміщення партійних та радянських посад.

5  Цілковитий контроль з боку компартійних і радянських органів за всіма сферами життя.

6  Чистки «старої більшовицької гвардії», вищих військових кадрів і всіх інакодумців.

7  Саботаж населенням України політики радянської влади.

10.    Які з тверджень характеризують суспільно-політичне становище в українських землях у складі Польщі в міжвоєнний період?

1  ОУН прагнула демократичним шляхом домогтися незалежності та соборності України.

2  Польський уряд гальмував розвиток народної освіти, перетворював українськомовні школи в «утраквістичні» (двомовні).

3   КПЗУ виступала ініціатором консолідації всіх національних сил.

4   Підтримка основною частиною населення центристської політичної сили – УНДО.

5 Польський уряд сприяв розвитку народної освіти, перетворював українськомовні школи в «утраквістичні» (двомовні).

6 Легальність політичних партій, діяльність яких не суперечила польському законодавству.

7 Отримання українцями широких національно-культурних прав та високих адміністративних посад в державних органах влади.

11.    У яких твердженнях ідеться про Євгена Петрушевича ?

 

1 Перший голова Державного секретаріату, створеного  Українською Національною Радою ЗУНР

2 Голова Центрального військового коміте­ту у Львові, від листопада 1918 р. коман­дувач збройних сил ЗУНР, згодом – дер­жавний секретар військових справ ЗУНР

3 Член Директорії УНР згідно з ухвалою Трудового конгресу України в Києві

4 Як голова Українського Національного Союзу відігравав провідну роль в органі­зації протигетьманського повстання

5 Голова Української Національної Ради, яка проголосила створення на українських землях Австро-Угорщини української держави

6 Очолював Український національний союз, керував виступом проти гетьмана П. Скоропадського 7Організатор збройного виступу самостійників, які прагнули примусити Центральну Раду проголосити незалежність України

7 Організатор збройного виступу самостійників, які прагнули примусити Центральну Раду проголосити незалежність України

 

11 клас

 

12.    Укажіть терміни, які характеризують явища та процеси, що відбувалися за доби «відлиги».

1 ринкова економіка

2 шістдесятники

3 пенсійна реформа

4 експорт зерна

5 «ждановщина»

6 десталінізація

7 гласність

 13.    У яких твердженнях ідеться про Семена Тимошенко ?

1.Командувач військ Київського особливого військового округу (з лютого 1941) і Південно-Західного фронту з початку Великої Вітчизняної війни, один з організаторів оборони Києва 1941 р.

2.Український радянський військовий і державний діяч, генерал-майор, учасник Великої Вітчизняної війни, командир Путивльського партизанського загону, пізніше — з’єднання партизанів

3.Радянський воєначальник, Маршал Радянського Союзу, двічі Герой Радянського Союзу. Народний комісар оборони СРСР.

4.У вересні 1939 р. очолив польський похід Червоної армії, в результаті якого Західна Україна була приєднана до СРСР.

5.Радянський військовий  діяч, Герой Радянського  Союзу, учасник Великої Вітчизняної війни, командир радянського партизанського загону, пізніше — Чернігівсько-Волинського з’єднання партизанів.

6.З березня 1843 року  і до кінця війни був представником Ставки Верховного головнокомандування

7.За успішне проведення військових операцій і координацію дій фронтів Семен Тимошенко був нагороджений званням Героя Радянського Союзу  (4 червня 1945).

 

14.    Укажіть особливості розвитку промисловості в 1946–1950 рр.

1 Надання США кредитів Радянському Союзу згідно з планом Маршалла.

2 Матеріальна зацікавленість робітників у розвитку виробництва та якості продукції.

3 Першочергова відбудова підприємств важкої промисловості, машинобудування та енергетики.

4 Здійснення відбудови на основі прогресивних технологій повоєнного часу.

5 Розвиток промисловості здебільшого здійснювався за рахунок викачування ресурсів із сільського господарства.

6 Активне впровадження в буденне життя населення досягнень науково-технічного прогресу.

7 Вплив ідеологічного фактора: соціалістичні змагання, рухи передовиків і новаторів.

 15.    У яких твердженнях ідеться про Степана Бандеру?

 

Фото_Бандера

1 Працював в уряді П. Скоропадського, ініціював створення (разом з В. Липинським, В. Шеметом) Партії хліборобів-демократів.

2 У червні 1934 р. заарештований, згодом засуджений за організацію терористичних актів; у вересні 1939 р. звільнений з тюрми.

3 У 1929 р. на першому конгресі українських націоналістів у Відні був обраний головою проводу тільки-но створеної Організації українських націоналістів.

4 Після звільнення з нацистського концтабору у 1944 р. через постійну загрозу арешту був змушений змінювати місцеперебування. Вбитий у Мюнхені агентом КДБ.

5 Після відмови скасувати акт відновлення Української держави, проголошеного у Львові, ув’язнений у концтаборі Заксенгаузен.

6 Від осені 1943 р. очолив УПА.

7. У липні 1944 р. на підпільному І Великому зборі УГВР обраний Головою Генерального секретаріату Української Головної Визвольної Ради (УГВР).

  16.    Укажіть особливості розвитку промисловості в 1946–1950 рр.

1 Надання США кредитів Радянському Союзу згідно з планом Маршалла.

2 Матеріальна зацікавленість робітників у розвитку виробництва та якості продукції.

3 Першочергова відбудова підприємств важкої промисловості, машинобудування та енергетики.

4 Здійснення відбудови на основі прогресивних технологій повоєнного часу.

5 Розвиток промисловості здебільшого здійснювався за рахунок викачування ресурсів із сільського господарства.

6 Активне впровадження в буденне життя населення досягнень науково-технічного прогресу.

7 Вплив ідеологічного фактора: соціалістичні змагання, рухи передовиків і новаторів.

17.    Які твердження характеризують явища та процеси соціально-економічного життя УРСР за доби «відлиги»?

1 Втрата значення особистого господарства через  зростання обсягів виробництва сільськогосподарської  продукції в колгоспах.

2 Відтік молоді з села позитивно позначився на темпах зростання промислового виробництва, але підривав сільське господарство

3 Великі присадибні ділянки і наявність великої рогатої худоби у робітників та службовців радгоспів були перешкодою розвитку радгоспного виробництва.

4 Встановлення державної системи пенсійного забезпечення колгоспників: право на пенсію чоловіки одержували у віці – 60 років, а жінки – 55.

5 Влада не наважилася поширити паспортну систему на все населення сільської місцевості, проте істотно послабила паспортний режим.

6 Зменшення матеріальної зацікавленості колгоспників, скорочення державних асигнувань на потреби села.

7. Відтік молоді з села позитивно позначився на інтенсифікації  сільського господарства.

 18.    У яких твердженнях ідеться про Петра Шелеста?

 П Шелест

 

1 Нагороджений чотирма Зірками Героя Радянського Союзу та Героя Соціалістичної Праці

2 Став першим секретарем ЦК Компартії України за часів перебування Л. Брежнєва на посаді першого секретаря ЦК КПРС

3 Сприяв українізації закладів освіти і засобів масової інформації в УРСР

4 Розкритикований на політбюро ЦК КПРС за «недоліки в справі інтернаціонального виховання трудящих»

5 Автор праці «Приєднання чи возз’єднання?»

6 Автор праці «Україна наша радянська»

7 Радянський і партійний діяч, підпорядковував економічні інтереси України союзним потребам, намагався приховати Чорнобильську катастрофу.

19.    Вкажіть поняття й терміни, які стосуються доби «застою»

1 лібералізація

2 «розвинутий соціалізм»

3 десталінізація

4 самвидав

5 гласність

6 «розстріляне відродження»

7 «маланчуківщина»

 

20.    Оберіть основні положення політичної програми Народного руху України в 1989

1.знищення осередків КПРС на території України

2.вивід радянських військ з Афганістану

3.сприяння процесу перебудови в Україні

4.сприяння демократизації суспільства

5.вихід України зі складу СРСР і побудова незалежної української держави

6.розвиток української національної культури

7.вступ України до Європейського Союзу і НАТО

 21.    Укажіть причини невдач Червоної армії в перший період радянсько-німецької війни.

1 Розрахунок на воєнну підтримку військ союзників – Великобританії та США.

2 Хибна оцінка радянським керівництвом військово-політичної ситуації.

3 Брак досвіду та кваліфікації керівного складу армії СРСР.

4 Відсутність у радянського керівництва інформації про підготовку нападу на СРСР.

5 Фактор раптовості нанесення першого удару.

6 Перехоплення німецькою розвідкою плану оборони СРСР на випадок воєнних дій.

7 Розрахунок на воєнну не підготовку військ Німеччини до війни

22.    У яких твердженнях ідеться про Бориса  Патона?

Б Патон

1 Руководитель Института сварки, который ныне носит его имя. Герой Социалистического Труда, лауреат Сталинской премии.

2 . Доктор технических наук, дважды Герой Социалистического Труда, первый в истории Герой Украины.

3 П’ять десятиліть (від 1962 р. й до сьогодні) очолює Національну академію наук України – вищу наукову установу України

4 Першим у СРСР здійснив протезування мітрального клапана серця (1963 р.), а згодом уперше у світі застосував антитромботичні протези серцевих клапанів

5 В Інституті електрозварювання, який очолив цей учений, у другій половині 1950 х років винайдено спосіб дводугового швидкісного зварювання труб великого діаметра для магістральних нафто- і газопроводів

6.  Під керівництвом цього вченого розроблено найбільший у світі чотиримоторний транспортний літак Ан 124 «Руслан» (перший рейс відбувся 09.01.1986 р.)

7. Створив наукову школу в галузі теоретичної кібернетики; заснований ним Інститут кібернетики НАН України (1962 р.) сьогодні носить його ім’я

23.    У яких твердженнях ідеться про Сидора Ковпака?

 С Ковпак

1 Очолив Український штаб партизанського руху (УШПР)

2 Організатор партизанського руху на Сумщині в роки Великої  Вітчизняної війни

3 Очолив «визвольний похід» Червоної армії, в результаті якого Західна Україна була приєднана до Радянського Союзу

4 Командував військами Київського  військового округу і організував  оборону Києва в 1941 р.

5 Очолив Карпатський рейд партизанського з’єднання українськими землями, окупованими гітлерівською Німеччиною

6 Український політичний і військовий діяч, один із організаторів Карпатської Січі

7 Командувач військ Київського особливого військового округу (з лютого 1941) і Південно-Західного фронту з початку Великої Вітчизняної війни, один з організаторів оборони Києва 1941 р.

 

 

 

Запись опубликована в рубрике ДПА 2015. Історія України. 11 клас. Добавьте в закладки постоянную ссылку.