Виникнення Давньоруської держави

Давньоруська  держава  — це середньовічна держава східних слов’ян із центром у м. Київ.

 • 839 р. – перша згадка про русів у франкській хроніці «Бертинські анали»
 • 852 р. – Перша згадка про Руську землю в «Повісті минулих літ» (1113 р. Нестор)

«Повість минулих літ» — давньоруський літопис, який описує події з історії Давнооруської держави (Київської Русі). «Повість минулих літ» вважається основним джерелом вивчення історії київської Русі. Літопис був складений у 1113 р. ченцем Нестором літописцем.

Картинки по запросу нестор літописець

Теорії походження назви «Русь, Рось»

1)  Норманська (варязька) теорія. Назва «Русь, Рось» була занесена на слов’янські землі варягами. Routsi – гребець. («Повість минулих літ»)

2)      Автохтонна (місцева) теорія. Назва «Русь» походить від географічних назв середнього Подніпров’я (Рось, Росава, Роставиця.) В праслов’янській мові «річка», Русь – «країна річок»

3)      Кельтське походження «русь» — вода, ріка

4)      Іранська теорія – у перекладе з іранської мови «рос» — означає «світлий»

5)      Сарматська. Племена роксоланів, мешкали у Північному Причорномор’ї.  По самій стародавнього рукопису Йордану, яка зберігається в бібліотеці в Мілані, роксолани називаються россоманорум (тобто росами). 

Формування державності

Південний центр.

Руська земля із центром у м. Київ (арабські мандрівники називали його Куявія). Київ був заснований у 5 ст. Києм. (482 р)

Куявія, Куябія, Куяба (араб. كويابة‎ kūyāba) — ранньофеодальне державне утворення східних слов’ян у 7-9 століттях. Згадується у працях арабських і перських географів аль-Балхі, аль-Істахрі, Ібн-Хаукаля 9-10 століть поряд із  Артанією і Славією. Більшість істориків вважають Куябію політичним об’єднанням східних слов’ян у Середньому Придніпров’ї з центром у Києві.

Назва «Київ»

 • Скіфо-сарматська – від іранського слова «kivi» — «гори»
 • Булгаро-хазарська – від тюрського «кiu» — “берег річки»
 • Князь Кий – напівлегендарна особа, вождь племінного об’єднання полян (ПМЛ – вказує, що Кий ходив у Константинополь, де «прийняв велику честь від царя»

Картинки по запросу князь Кий

«И быша 3 братья: единому имя Кий, а другому Щекъ, а третьему Хоривъ, и сестра их Лыбедь. Седяше Кий на горе, где же ныне увозъ Боричевъ, а Щекъ седяше на горе, где же ныне зовется Щековица, а Хоривъ на третьей горе, от него же прозвася Хоревица. И створиша градъ во имя брата своего старейшаго, и нарекоша имя ему Киевъ. Бяше около града лесъ и боръ великъ, и бяху ловяща зверь, бяху мужи мудри и смыслени, нарицахуся поляне, от них же есть поляне в Киеве и до сего дне».    «Повесть мінулих літ»

У середині 9 ст. (850-ті – 882 рр.) у Києві править князь Аскольд (можливо разом із Діром). Літопис «Повість минулих літ» повідомляє, що Аскольд і Дір були варягами, воєводами Рюрика. Але сучасні вчені, спираючись на візантійські джерела схильні вважати Аскольда нащадком місцевих київських князів.

 • У 860 р. – «каган» Аскольд здійснив військові походи на Візантію.
 • У 860 р. Аскольд першим з Руських князів особисто прийняв християнство.
 • У 864 р. – війна з болгарами
 • У 865 р.-   похід на полочан
 • У 869 р. – війна з кривичами

 Північний центр.

Карта_КР_Славія

Державний осередок ільменських словен із центром у м. Новгород (арабські автори називали його Славія). У 862 р. староста Гостомисл пригашає варяга Рюрика на правлінння в  Ладогу, а згодом  — Новгород та його братів Синеуса — Білоозеро, Трувора- Ізборськ  на правління в Новгород) у Новгороді починають правити варяги на чолі з Рюриком. (династія Рюриковичів )

Картинки по запросу убийство аскольда и дира

Покликання варягів на Русь

«В год 6370 (862). Изгнали варяг за море, и не дали им дани, и начали сами собой владеть, и не было среди них правды, и встал род на род, и была у них усобица, и стали воевать друг с другом. И сказали себе: «Поищем себе князя, который бы владел нами и судил по праву». И пошли за море к варягам, к руси. Те варяги назывались русью, как другие называются шведы, а иные норманны и англы, а еще иные готландцы, — вот так и эти. Сказали руси чудь, словене, кривичи и весь: «Земля наша велика и обильна, а порядка в ней нет. Приходите княжить и владеть нами». И избрались трое братьев со своими родами, и взяли с собой всю русь, и пришли, и сел старший, Рюрик, в Новгороде, а другой, Синеус, — на Белоозере, а третий, Трувор, — в Изборске. И от тех варягов прозвалась Русская земля.»     

«Повість мінулих літ» 

Картинки по запросу князь рюрик

 У 879 р. Рюрик помирає, його син Ігор був малолітнім, тому правити починає воєвода Олег.

Арабські автори вказують на існування третього державного осередку слов’ян – Артанію, але місце знаходження його невідоме (можливо Рязанська земля, Причорноморська чи Приазовська Русь).

 • Сіверське князівство з центром у Чернігові
 • Кривицьке князівство з центром у Смоленське
 • Тмутараканське князівство у Криму

Картинки по запросу Куявія— державне утворення східних слов'ян

I  період (882 – 972 рр.)

(кн. Олег, Ігор, Ольга, Святослав)

Становлення Київської Русі. Розширення території, розвиток феодальних відносин

 Олег          882-912       Віщий

                       882 р.                             Об’єднання Славії та Куявії

Олег вбиває Аскольда і об’єднує Славію та Куявію    

Картинки по запросу убийство аскольда и дира

Таємне прибуття військової дружини Олега в Угорське під Києвом; првозглашение малолітнього Ігоря спадкоємцем київського престолу; вбивство Аскольда і Діра за наказом Олега.

Князь Олег Віщий

882 р. вважають роком утворення Давньоруської держави 

 • 883 р.                приєднав деревлян, уличів
 • 884 р.                сіверян,
 • 885 р.                радимичів.

907 р.                    вдалі походи на Візантію. У результаті походу був                                    та  911 р.            підписаний вдалий для    русичів дипломатичний   договір.

Картинки по запросу договор олега с византией

 • 912 р. –             похід на узбережжя Каспійського моря

Значення:

 • Об’єднав Північну та Південну Русь
 • Сприяв централізації Русі
 • Укріпив військову могутність Русі

 Ігор           912-945 – син Рюрика,  Старий (Рюрикович)

Картинки по запросу князь ігор

Згідно з літописами, Ігор князював 33 роки…В 903 році князь Олег одружив вихованця на дівчині із Пскова, яка увійшла в історію як велика княгиня Ольга. Є підстави вважати, що Ольга була скандинавкою за походженням. Руські літописи стверджують, ніби Ольгу, дівчину рідкісної краси, привезли в Київ з Плескова (нинішнього Пскова), уродженкою якого вона і була. У житії княгині говориться, що вона була «простого варязького роду» і жила поблизу Пскова. 

 • 912 р.          придушує повстання деревлян,  приєднує племена уличів та  тиверців.
 • 912-913 рр.   вдало воював на Закавказзі.
 • 915 р.             укладення мирної угоди з печенігами
 • 920 р.             воював із печенігами.

941 та 944 р.  здійснив походи на Візантію,  під час першого кораблі Ігоря були                                       спалені «грецьким вогнем». (У 944 р був підписан  договір)

945 р.         відбулося повстання деревлян,   які стратили Ігоря.

Картинки по запросу полюдье

Полюддя – це збір данини, під час якого князь об’їжджає свої володіння.

Значення:

 • Продовжив об’єднання слов’янських племен
 • Жорстко укрепів центральну владу

 Ольга           945-964 рр.  – жінка Ігоря,  Рівноапостольна

Картинки по запросу княгиня ольга

 •  945 р.    Помстилася деревлянам  

 •  946 р    Провела перші реформи у державі.

Упорядкувала процес збирання данини («уроки», «устави», замінила полюддя на повоз (данину більше не збирав князь, а її привозили у визначенні місця), поділила державу на погости (осередки князівської влади на місцях). Данина – на три частини = дві йшли до Києва, третя – в прибуток княгині

Похожее изображение

https://museum-kam.ru/raznoe/olga-knyaginya-uroki-i-pogosty-

955-957 рр.     здійснила дипломатичний мирний візиту у Візантію, під час якого   сама прийняла християнство.

 • 959 р.    відправила посольство до Священної Римської Імперії  (імператор Оттон )                й встановила з нею дипломатичні     відносини.
 • 961 р.   місія німецького єпископа Адельберта. Мета – розповсюдити римського                       християнства (католицизму)  у Київській Русі (мети вона не досягла)

Значення:

 • Сприяла створенню єдиної держави
 • Підвищила міжнародний авторитет Русі
 • Віддавала перевагу дипломатії перед військовою силою

 Святослав      964-972 рр.  – син Ігоря та Ольги,  князь-воїн, Завойовник

Великий князь Святослав - гордость земли Русской

http://www.filipoc.ru/rodina/velikiy-knyaz-svyatoslav—gordost-zemli-russkoy

 •    964-966 рр.       здійснює «східний похід»: підкоряє Києву в’ятичів,  перемагає Хозарський каганат (м. Ітіль) та Волзьку Болгарію. (приєднав місто Тмутаракань)
 •  968-969 рр.             вдало воював із Дунайською Болгарією.(придушив повстання                                                Никифора  Фокі)

 Хотів навіть перенести столицю Руської держави  із    Києва   у м. Переяславець на Дунаї.   (Дунайська-Дніпровська держава)

«все блага сходятся: от Греции злато, паволоки ,вина и овощи различные, Чехии серебро и кони ,из Руси же меха и воск медь и челядь»

   968 (969) р.     печеніги взяли в облогу Київ.

     969 р.      поділив Русь між синами:

 • У Києві – Ярополк,
 • у деревлян (м. Овруч) – Олег,
 • у Новгороді – Володимир. (972-977 рр.)

 971 р.      зазнає поразки від Візантії, підписує з ними мирну угоди і відмовляється від претензій на Дунайську Болгарію та Крим. (Іоанн Цимісхій)

Картинки по запросу осада доростола

Осада Доростола

Картинки по запросу святослав и цимисхий

Переговоры Святослава с императором Цимисхием

 972 р.      Святослав був убитий печенігами хана Куры на о. Мала Хортиця. З черепа Святослава хан Куря  наказав зробити чашу, на якій  зробили напис «Чужих бажаючи, свою погубив»

Хан Куря

Значення:

 • Численні війни знесилили Русь
 • Розгром Хазарії відкрив шлях кочовикам, які завдавали великої шкоди Русі
 • Втрачені дипломатичні зв’язки із західноєвропейськими державами
 • Більшість завойованих територій після смерті Святослава були втрачені

Відео-фільми:

 • Історія України. 7 клас
 • Київська Русь (вся історія за 2 хвилини 30 секунд)
 • Русь
 • История Государства Российского.  Рюрик
 • История Государства Российского. Варяги
 • Аскольд. Дір
 • Олег
 • Ігор
 • Ольга
 • Святослав
 • Війна Святослава з Візантією
 • Смерть Святослава

Тести

Київська Русь    (IX — X ст.)

Виберіть правильний варіант відповіді.

1.Сукупність певної кількості родів, поєднаних між собою спільним походженням та звичаями, — це:

А дружина     Б плем’я       В народ       Г нація

2.Укажіть ім’я князя, який уклав першу документовану в історії Русі угоду з Візантією.

А Аскольд     Іі Святослав В Ігор   Г Олег

3.Відповідно до «Повісті минулих літ», убивство Аскольда й Діра та початок князювання Олега в Києві відбулися:

А у 860 р.       Б у 882 р.      В у 907 р.    Г у 91 І р.

4.Народні збори на Русі, на яких у ранній період розв’язувалися найважливіші державні питання,— це:

А віче       Б   рада     В дума            Г собор

5.Переможний похід князя Олега проти Візантії відбувся:

А у 860 р.       Б у 882 р.     В у 907 р.     Г у 941р.

6.Князь Ігор іагинув під час повстання деревлян, яке відбулося:

А у 912 р.       Б у 945 р.      В у 965 р.      Г у 972 р.

7.Реформування системи збору данини в Київській Русі, яке здійснювалося княгинею Ольгою, розпочалося:

А у 941р.        Б у 946 р.      В у 968 р.     Б у 972 р.

8.У межиріччі Пруту й Дністра були розселені племена:

А деревлян              Б полян        В сіверян            Б тиверців

9. Титул правителя тюркських народів, за значенням рівний титулу «цар» або «імператор», яким користувався ряд руських князів, — це:

А шейх           Б хан        В каган    Г султан

10.Північними сусідами слов’ян були:

А печеніги     Б нормани     В половці     Г хозари

11.Податі, які населення, особливо завойоване, було зобов’язане сплачувати князеві, — це:

А данина       Б вира        В десятина      Г мито

12.Похід князя Святослава проти хозарів відбувся:

А у 945 р.       Б у 947 р.      В у 965 р.     Г у 972 р.

13.Упровадження поступових змін, нововведень у певній галузі з метою розвитку соціально-політичних і економічних відносин — це:

А усобиця       Б реформа      В. революція

14.Перший Балканський похід князя Святослава розпочався:

А у 912 р.       Б у 945 р.      В у 967 р.     Г у 972 р.

15. Народи скандинавського походження, які мали вплив на державотворчі процеси на Русі, це:

А авари          Б анти       В варяги         Г хозари

16.У кажіть, хто виступав на Русі носієм верховної державної влади.

А король        Б князь        В віче      Г рада старійшин

17.Укажіть ім’я князя, який уславився численними походами проти болгар, волзьких болгар, хозар.

А Аскольд    Б Святослав    В Ігор        Г Олег

18. У кажіть ім’я князя, який загинув від рук повсталих деревлян.

А Аскольд      Б Святослав               В Ігор          Г Олег

19.’Збирання князем із дружиною або його представниками данини з підлеглого населення у Київській Русі — це:

А вира         Б повоз         В кріпацтво         Г полюддя

20.Укажіть ім’я князя, який першим серед князів прийняв християнство.

А Аскольд          Б Святослав           В Ігор            Г Олег

21. Реформування системи збору данини в Київській Русі, яке проводилося княгинею Ольгою, розпочалося:

А у 941р.          Б у 946 р.           В у 968 р.          Г у 972 р.

22.Укажіть ім’я князя, якого вважають легендарним засновником Києва.

А Рюрик          Б Кий           В Дір             Г Аскольд

23. Установіть відповідність

1 Олег       2 Ігор         3 Ольга        4Святослав

А знищення Хозарського каганату. походи проти Волзької Болгарії та Болгарського царства

Б придушення повстань деревлян та уличів, невдалий похід до Візантії

В реформування язичницького пантеону з мстою консолідації руських земель

Г укладення за наслідками вдалого військовою походу до Візантії договору про скасування мита руських купців

Д проведення адміністративної реформи та упорядкування стягнення данини

24.                  1.  поляни          2 деревляни        3 сіверяни       4 уличі

А Пересічень          Б Червень            В Київ             Г Іскоростень           Д Чернігів

25. Установіть відповідність між роком і подією.

1 882 р.        2 907 р.        3 945 р.     4 964 р.

А початок княжіння Олега в Києві

Б похід князя Ігоря на Візантію

В похід князя Олега на Візантію

Г  початок правління Ольги

Д похід Святослава у Волзьку Болгарію

26.                          1 верства      2 віче      3 язичник        4 полюддя

А народні збори у слов’ян

Б людина, яка вірить у сили природи га поклоняється їм

В частина суспільного класу, соціальна група, соціальний стан

Г військовий вождь, згодом правитель у слов’ян

Д збирання князем із дружиною або його представниками данини з підлеглого населення

Установіть відповідність між поняттям та його визначенням.

27.                       1 погост        2 верв                3 віче        4 волость

А селянська громада в давніх слов’ян та ранній Київській Русі

Б зливок срібла, грошова одиниця Давньої Русі

В адміністративно-територіальна одиниця в Київській Русі в IX -XIII ст.

Г народні збори, на яких розв’язувалися найважливіші державні справи

Д адміністративно-господарське утворення, де княжі люди виконували князівські доручення, здійснювали судові функції, справляли податки

Установіть відповідність між поняттям та його визначенням.

28.                           1 волхв       2 капище     3 каган        4тіун

А княжий службовець у Давній Русі

Б тюркський титул правителів, рівний імператорському . який використовували деякі руські князі

В ритуал поховання і поминання померлих у язичників

Г давньослов’янське язичницьке святилище

Д жрець давньослов’янських язичницьких богів

Установіть відповідність

29.              А бужами         Б сіверяни         В поляни         Г тиверці          Д уличі

1 між річками Прут і Дністер, сучасна Республіка Молдова

2 Середнє Подніпров’я, сучасні Київщина й Черкащина

ЗЛівобережжя. басейн річок Гула. Сейм, Десна, сучасні Чернігівщина та Сумщина

4від річки Західний Буг до річки Горинь, сучасна Волинь

Установіть хронологічну послідовність подій

30.      А занепад Антською державного утворення

Б загибель Аскольда і початок князювання Олега в Києві

В заснування Києва

Г запрошення Рюрика князем словенів у Новгород

Установіть хронологічну послідовність подій

31.     А похід Аскольда на Візантію

Б повстання деревлян на чолі з князем Мапом, загибель князя Ігоря

В укладення угоди Ігоря з Візантією

Г укладення угоди Олега з Візантією

Установіть хронологічну послідовність подій

32.    А візит Ольги до Царгорода у складі руського посольства

Б знищення військами Ольги столиці деревлян Іскоростеня

В початок адміністративної реформи княгині ОльГи

Г місія єпископа Адальберта до Києва

Установіть хронологічну послідовність подій

33.     А облога печенігами Києва, героїчна оборона міста киянами

Б зруйнування князем Святославом Хозарського каганату

В війна Святослава про Волзької Болгарії

Г другий болгарський похід Святослава

Установіть хронологічну послідовність подій історії Київської Русі.

34.   А спорудження Софійського собору

Б здобуття Києва Олегом

В Аскольдове хрещення Русі

Г  загибель князя Ігоря

Установіть хронологічну послідовність подій

35.     А східні походи князя Святослава

Б повстання деревлян

В заснування Києва

Г другий похід Олега на Візантію

Установіть хронологічну послідовність подій 

36.    А знищення Іскоростеня

Б хрещення Ольги

В загибель князя Ігоря

Г створення Ольгою системи погостів

37. Вкажіть три правильні відповіді

Оберіть висловлювання, котрі належать князю Святославу:

1. «Хочу на вас іти»

2.  «Хай буде се мати городам руським»

3 «Не посоромимо землі Руської»

4. «Не задавивши бджіл, на їсти меду»

5. «Мертві сорому не знають»

6. «Чужих бажаючи, свою погубив»

38. Знайдіть і виправте помидку:

Київське князівство за правління Аскольда досягло значної могутності.  Свідченням цього стали успішний похід на Константинополь 860 р. і укладення з Візантією мирної угоди. Перебуваючи у Візантії, Аскольд ознайомився з віровченням — католицизмом, що на той час став провідною релігією в Європі. Князь і частина дружинників прийняли візантійську віру.

39.  Визначте поняття (одним словом):

Історико-документальні та літературно-художні твори, в яких описи подій та фактів подаються у хронологічній послідовності. Виникли на основі усних переказів, коротких записів та зводів.

40. Визначте поняття (одним словом):

Давня форма звичаєвого права, за якою князь та його дружинники щорічно об’їжджали власні володиння і підлеглі племенні княжіння з метою збирання данини. Такий об’їзд мав і священний, сакральний характер єднання князівської влади, держави з населенням

Опросник

Північний центр (Славія)

 • У … в Новгороді починають правити варяги на чолі з …
 • У … починає правити в Новгороді воєвода Олег.

 Південний центр («Руська земля», Куявія)

 • У середині 9 ст. (850-ті – 882 рр.) у Києві править князь … (можливо разом із князем …).
 • У … князь … здійснив військові походи на Візантію.
 • У 860 р. князь … першим з Руських князів особисто прийняв християнство.

 Об’єднання Славії та Куявії

 • У … князь … об’єднує Славію та Куявію (Північний та Південний центри). … рік вважають роком утворення Київської Русі.

Олег (…-…)

 •  У … та … Олег здійснив (вдалі чи невдалі) походи на … У результаті походу …

Ігор (…-…) – син …

 • У 915 р. перша поява на кордонах Русі племен …
 • У … та … здійснив походи на Візантію, під час першого кораблі Ігоря були спалені «грецьким вогнем».
 • У … під час полюддя відбулося повстання …, які стратили Ігоря.
 • Полюддя

Ольга (…-…) – жінка …

Реформи Ольги:

 • У … р. здійснила дипломатичний мирний візит у …, під час якого сама прийняла християнство.
 • У … р. відправила посольство до … й встановила з нею дипломатичні відносини.
 • Погости

 Святослав (…-…) – син … та …

 •  У … здійснює «східний похід», у результаті …
 • У … вдало воював із Дунайською Болгарією.
 • У … поділив Русь між синами. У Києві – …, у деревлян (м.Овруч) – …, у Новгороді – …
 • У … зазнає поразки від Візантії, підписує з ними мирну угоди і відмовляється від претензій на Дунайську Болгарію та Крим.
 • У … Святослав був убитий печенігами (хан Куря)

 

 

Запись опубликована в рубрике Середньовічна історія України. Добавьте в закладки постоянную ссылку.