Вікторіанська Британія.

Карта_БКИмп

 

Схема_Британія

 

Вікторіанська Британія.

Тип уроку:        

 • традиційний

Форма проведення уроку:

 • пояснення нового матеріалу

Мета уроку:

1) При вивчені теми забезпечити засвоєння учнями основних ії питань:

 • «Особливий шлях» розвитку  Англії.
 • Англія – «майстерня світу»
 • Політичний устрій Англії в середині XIX ст.
 • Зовнішня політика Англії

2)Продовжити роботу над розвитком у школярів умінь та навиків роботи з підручником.

3)Обучати учнів умінню аналізувати, порівнювати, самостійно робити висновки.

4)Виховувати учнів у дусі національної свідомості та гідності.

Очікувані результати:

Після цього уроку учні зможуть:

 • З’ясувати причини перетворення Англії в «майстерню світу»
 • Розбиратися в особливостях  політичного розвитку Англії в XIX столітті
 • З’ясувати принципи британської зовнішньої політики .
 • Пояснювати терміни: «лібералізм», «консерватизм», «домініон», «Pax Brinannica», «Вікторіанська епоха».
 • Розповідять про роль політичних лідерів у зазначений період.
 • Встановлювати причино-наслідкові зв’язки.
 • Робити логічні висновки.

 Наочність та обладнання:

 • Презентація «Вікторіанська Британія».
 • Підручник Я. М. Бердичевського, І. Я. Щупана, Л. В. Морозова «Всесвітня історія. 9 клас».
 • Оцінувальни листи.

Основні терміни і поняття уроку, дати, персоналії:

 • Лібералізм –  ідейна суспільно-політична течія, що проголосила принцип громадянських, політичних та  економічних свобод.
 • Консерватизм  – сукупність різноманітних ідейно-політичних                                  течій,  які опиралися на ідею традицій та спадкоємності в соціальному і культурному   житті
 • Домініон —  фактично незалежна держава у складі Британської імперії, що визнавала головою  держави британського короля (королеву).
 • «Pax Britannica» («Світ Британський») – період розвитку британської колоніальної системи, домінування Британії в міжнародних відносинах
 • Королева Вікторія (1819 – 1901 роки життя, 1837 – 1901 роки правління ) – королева Великої Британії
 • Торі – консервативна партія (1830 р.).    
 • Віги – ліберальна партія  (1839 р.).
 • 1832 р. – перша парламентська реформа.
 • 1867 р. – друга парламентська реформа.

                                                 Хід уроку.

Організаційна частина.

 • Оголошення теми, мети та форми уроку.

Актуалізація опорних знань учнів.

Бесіда.

 • Що таке промисловий переворот ?

(Промисловий переворот перехід від ручної праці до машинного виробництва.)

 • Які наслідки мала «Славна революція  1688 — 1689 років» в Англії ?

                   (встановлення в Англії парламентської монархії)

 •  Що таке парламентська монархія ?

(це  державний порядок, за яким глава держави — монарх – не

може прямо впливати на склад і політику уряду, який формується

виключно парламентом і підзвітний лише йому.)

Мотивація навчальної діяльності.

У ч и т е л ь.

У ході пояснення вчителі  дайте відповідь на питання:

Який шлях історичного розвитку є найбільш, на ваш погляд, ефективним: революційний чи еволюційний ?

Історичний  процес

          Революція                                                                       Еволюція

Франція — н.XVIII — кн. XIX вв.                                  Англія — н.XVII- кн.XIX вв.

5 революцій                                                                        Реформи

                       Де і чому був досягнутий найбільший ефект?

(Англія – «майстерня світу» «Pax Britannica» («Світ Британський»))

 Сприйняття та усвідомлення навчального матеріалу.

У ч и т е л ь.

У ході пояснення вчителі  та роботи з підручником (ст.135 – 136) доведіть, що Англія була :

 •  «майстернею світу»                        (50 % виробництва … )
 •  «світовий перевізник»                    (50 % торговельного флоту)
 •  «світовий банкір»                           (Фунт стерлінгів – світова валюта)

У ч и т е л ь.

До середини XIX ст.. у Великій Британії остаточно утвердилася двопартійна система, яку втілювали Ліберальна і Консервативна партії. Влада у країні переходила від однієї політичної партії до іншої.

Чому між партіями не було принципових розбіжностей ?

(Обидві партії проводили політику колоніальних захоплень, відстоювали свободу торгівлі у світі, захищали права та інтереси власників)

У ч и т е л ь.

У ході пояснення вчителі  та роботи з підручником (ст.142 – 145) розкрийте принципи  зовнішньої політики Англії. (Підтвердіть фактами)

«У Британії немає вічних ворогів,у Британії немає вічних друзів. У Британії є лише вічні інтереси».

 • Ø У 1854-56 рр. Велика Британія разом із Францією взяла участь у Кримській війні проти Росії
 • Ø Згодом, протидіючи вже Франції, Британія підтримала ліберальні сили в Італії
 • Ø В роки громадянської війни в США Британія стала на бік рабовласницьких штатів

Під яким гаслом здійснювалася колоніальна зовнішня подлітіка Англії ?

Англійці вважили, що британські політичні ідеали (прагнення до громадянського суспільства, правової держави, конституційних свобод тощо) є найкращими у світі.

 • Нав’язування своїх політичних ідеалів іншим країнам
 • Жорстко придушуючи опір у колоніях, основну масу населення становили коріння жителі (1857-1859 рр. повстання сипаїв  в Індії), британський уряд ішов на поступки там, де зростав вплив «білого» населення (1867 р. Канада отримала статус домініону).

Схема_Британія2

Узагальнення та систематизація знань

У ч и т е л ь.

1850-1860-ті роки називають «золотим віком» у розвитку Англії.

Згодні ви з цим твердженням чи ні ?

 • Економічне, військове і політичне панування Англії в світі “Pax Britannica
 • Формування в Англії громадянського суспільства

Домашнє завдання.

 • Всесвітня історія. 9 клас, ст. 135 – 145 (опрацювати, усне).
 • Що таке «ірландське питання» ?, ст. 141 – 142 (самостійно опрацювати , усне)

Схема_Британія3

 Тестові завдання.

Виберіть правильний варіант відповіді:

 1. На якій період припадає «Вікторіанська епоха» в Англії ?:

А) 1819 – 1867 рр.

Б)  1819 – 1901 рр.

В)  1837 – 1901 рр.

Г)  1837 – 1891 рр.

2.Яка течія проголошує принцип громадянських, політичних та економічних свобод ?

А) Бонапартизм

Б) Консерватизм

В) Лібералізм

Г) Марксизм

 3.Кому належать наступні слова: «У Британії немає вічних ворогів, у Британії немає вічних друзів. У Британії є лише вічні інтереси.»:

А) В. Гладстон

Б) Б. Дізраелі

В) Королеві Вікторії

Г) Г. Пальмерстон

4.                            Установіть відповідність:

А) 1830 р.                    1. Друга парламентська реформа

Б) 1839  р.                    2. Голод в Ірландії

В) 1845-49 рр.             3. Повстання сипаїв в Індії

Г) 1867 р.                     4. Прийнята назва ліберальної партії

5. Прийнята назва консервативної партії

5.    Визначте послідовність подій:

А) Вікторія становиться королевої  Великої Британії

Б) Ліквідація «гнилих міст»

В) Промисловий переворот

Г)  Перша Всесвітня промислова  виставка

Відео:

Викторианская Эпоха

 Презентація:

Британія

Запись опубликована в рубрике Сторінки Європейської історії (XIX ст). Добавьте в закладки постоянную ссылку.