Варіант № XIV

Варіант 14

 У завданнях 1-5 запропоновано чотири варіанти відповіді, серед яких треба обрати ОДНУ ПРАВИЛЬНУ

1. Напрямок якого хрестового походу позначено на картосхемі?

А Першого хрестового походу

Б Третього хрестового походу

В Дитячого хрестового походу

Г Четвертого хрестового походу

Карта_Кр_поход

Правильна відповідь:    А      (1096 – 1099 рр.)

 2. Визначте хронологічні рамки періоду царювання Бориса Годунова у Московській державі

А 1530-1584 рр.

Б 1584-1598 рр.

В 1598-1605 рр.

Г 1606-1610 рр.

Правильна відповідь:    В

3. Установіть хронологічну послідовність історичних подій періоду греко-перських воєн

1 битва біля м. Платеях                                                         (479 р до н е)

2 Марафонська битва                                                             (490 р до н е)

3 підписання Каллієвого миру між греками та персами     (448 р до н е)

4 Саламінська битва                                                                (480 р до н е)

А 1, 4, 3, 2                      Б 2, 4, 1, 3                              В 3, 1, 2, 4         Г 4, 2, 1, 3

Правильна відповідь:         Б

 4. Укажіть ім’я давньогрецького державного діяча, за правління якого в Афінах було скасовано боргове рабство

А Пісістрат           Б  Солон            В Клісфен      Г    Ефіальт

Правильна відповідь:    Б    (594 р до н е)

5. Оберіть зображення англійської королеви, період правління якої отримав назву «вікторіанська епоха»

Фото_вікторанська_епоха

                                         Марія І       Королева Вікторія    Єлизавета І     Катерина Арагонська

Правильна відповідь:    Б    (1837 – 1901 рр)

 У завданнях 6-8 наведено шість тверджень, скомбінованих у чотири варіанти відповіді, серед яких треба вибрати ОДНУ ПРАВИЛЬНУ

 6. Укажіть наслідки Пелопоннеської війни 431—404 рр. до н.е.

1 об’єднання Аттики

2 утвердження демократичного устрою в Афінах

3 установлення в Афінах олігархічного режиму «тридцяти тиранів»

4 занепад військової та політичної могутності Спарти

5 установлення гегемонії Спарти над грецькими державами

6 створення Панеллінського союзу

А 1, 4            Б 2,5             В 3, 6          Г 3, 5

Правильна відповідь:    Г

 7. Укажіть характерні ознаки абсолютизму

1 концентрація в руках монарха всіх гілок державної влади

2 посилення ролі законодавчих органів

3 позбавлення народу права на участь в управлінні державою

4 великі повноваження органів місцевої влади

5 припинення діяльності станово-представницьких органів управління

6 скорочення числа державних чиновників

А 1, 2, 4            Б  1, 3, 5          В 2 , 3 , 4             Г 3, 5, 6

Правильна відповідь:    Б

 8. Які з перерахованих тверджень пов’язані з періодом правління російського імператора Петра І?

1 створення Верховної таємної ради

2 церковна реформа Никона

3 створення «Святійшого Синоду»

4 створення Сенату

5 заснування Московського університету

6 запровадження «Табеля про ранги»

А 1, 2, 5            Б  1, 3, 6            В 2, 4, 5           Г 3, 4, 6

Правильна відповідь:    Г

 Завдання 9 передбачає запис  назви та року підписання документа, уривок якого наведено

9. Укажіть назву і рік підписання документа, уривок з якого наведено нижче

III. Воліємо, щоб католицька апостольська римська релігія була відновлена в усіх місцях нашого королівства і підлеглих нам країнах…

IV. Ми дозволяємо тим, що сповідують так звану реформовану релігію, жити в усіх містах і місцях нашого королівства без переслідувань і утисків.

XXVII. Ми оголошуємо, що всі, хто сповідує реформовану релігію, мають обіймати всі  громадські посади.

 Нантський едикт — указ короля Франції Генріха IV від 13 квітня 1598, який дарував французьким гугенотам певні громадянські права, відкривши таким чином шлях до релігійної терпимості.

10. Проаналізуйте уривок історичного джерела та дайте йому оцінку

 Єпископ Адальберон Ланський про три стани (ХІ ст.)

Один стан — воїни, покровителі церкви і захисники народу, усіх без винятку, як сильних, так і слабких… Другий стан — селяни; ці нещасні люди мають щось лише ціною важкої праці. Усім — грошима, одягом, харчами — забезпечують вони увесь світ. Жодна вільна людина не змогла б прожити без селян… Селянин годує господаря, який стверджує, що це він годує селянина… Так дім Божий (суспільство) поділяється на три частини: одні моляться, другі воюють, треті працюють. Три… частини не потерпають від своєї відокремленості: послуги, які надаються однією з них, створюють умови для праці двох інших; у свою чергу, кожна частина піклується про ціле. Так цей троїстий союз залишається єдиним, завдяки чому панує закон, а люди насолоджуються миром.

 Відповідь:

Адальберон Ланский — середньовічний церковний і державний діяч, письменник. Один з авторів вченні про потрійному устрої суспільства.

Адальберон одним з перших виклав вчення про потрійному устрої суспільства, що складається з упорядкованих розрядів (Ordines): духовенство (oratores) дбає про духовне здоров’я держави, лицарство (bellatores, pugnatores) охороняє його, а орачі, трудящі (aratores, лабораторіз) годують. Порушення цього гармонійної взаємодії загрожує самими згубними наслідками для всього організму: «Божий дім Троїстий, вірують ж в єдиного. Тому одні моляться, інші воюють, треті трудяться, а разом їх — три розряди, і їх відокремлення нестерпно ».

За Х – ХІІІ ст. у Західній Європі остаточно сформувалися основні стани середньовічного суспільства. Кожна з цих соціальних груп мала свої погляди, спосіб життя, посідала певне становище. Суспільна структура відрізнялася як від тих, що існували в германців, слов’ян та інших європейських народів, так і від тієї, що була в Стародавньому Римі, на руїнах якого виникли держави середньовічної Європи.

Освічені люди середньовіччя ще тоді підмітили, що суспільство поділяється на різні соціальні групи зі своїми правами та обов’язками. Середньовічне суспільство не знало рівності в правах та обов`язках. Найбільшого поширення набула теорія про поділ суспільства на три стани: “тих, що моляться” (священики і монахи), “тих, що воюють” (рицарі), “тих, що працюють” (селяни, ремісники та ін.). Соціальний статус успадковувався від батька до сина.

На думку середньовічних мудреців, кожен стан мав свої важливі обов’язки і був необхідним для інших. Вони не могли існувати один без одного. Так, духівництво піклувалося про душі, рицарі захищали країну, а селяни всіх годували.

Запись опубликована в рубрике Варіант XIV. Добавьте в закладки постоянную ссылку.