Варіант XV

Варіант 15

У завданнях 1–8 запропоновано чотири варіанти відповіді, серед яких треба обрати ОДНУ ПРАВИЛЬНУ

1. Визначте, якими цифрами позначено на карті колишньої території СРСР нові незалежні держави, які у 2004 р. були прийняті до Європейського Союзу

ВІ_карта_15

А 3, 8, 14              Б 5, 12, 13                В 10, 14, 15              Г 7, 8, 15

Правильна відповідь:       Г    (Литва, Латвія, Естонія)

2. Укажіть дату нападу нацистської Німеччини на СРСР

А 22 червня 1939 р.              Б 22 червня 1940 р.

В 22 червня 1941 р.         Г 22 червня 1942 р.

Правильна відповідь:       В

 3. Розташуйте у хронологічному порядку події з історії країн Східної Європи

1 створення Ради Економічної Взаємодопомоги (РЕВ)                         (1949 р.)

2 «Празька весна» у Чехословаччині                                                      (1968 р.)

3 проголошення коаліційним урядом нейтралітету Угорщини та вихід із Варшавського договору                                                                                                          (1956р)

4 виникнення незалежної профспілки «Солідарність» у Польщі     (1980 р.)

А 1, 4, 2, 1            Б 1, 3, 2, 4               В 2, 3, 4, 1             Г 4, 2, 1, 3

Правильна відповідь:       Б

 4. Укажіть назву теорії, яка стала основою економічних реформ канцлера ФРН Людвіга Ерхарда

А «третій шлях»                Б «новий курс»

В «шокова терапія»           Г «соціальне ринкове господарство»

Правильна відповідь:       Г

 5. Коли відбувалася зображена на фото подія?

ВІ_фото_15

А липень 1943 р.         Б вересень 1943 р.         В червень 1944 р.        Г травень 1945 р.

Правильна відповідь:       Б

 6. Укажіть причини успішного економічного розвитку США у 90-х роках ХХ ст.

1 політика державного регулювання економіки

2 залучення США до світового інтеграційного процесу

3 значне скорочення соціальних програм

4 збільшення інвестицій в освіту та підготовку наукових кадрів

5 економічна стратегія адміністрації Дж. Буша-молодшого

6 скорочення податкових пільг підприємствам

А 1, 2             Б 1, 5              В 2, 4              Г 3, 6

Правильна відповідь:       В

 7. Укажіть заходи, які характеризують період повоєнної відбудови в СРСР

1 першочергове відновлення важкої індустрії

2 обмеження державного регулювання економіки

3 отримання значних зарубіжних кредитів

4 проведення стабілізаційної грошової реформи

5 пріоритетний розвиток легкої промисловості

6 відновлення господарства централізовано, на основі єдиного загальносоюзного плану

А 1, 3, 4                Б 1, 4, 6               В 2, 4, 5             Г 3, 5, 6

Правильна відповідь:       Б

 8. Укажіть твердження, пов’язані з діяльністю китайського політичного діяча Мао Цзедуна

1 отримав освіту в СРСР

2 голова комуністичної партії Китаю

3 ініціював запровадження політики «великого стрибка»

4 проводив ринкові реформи у Китаї

5 проводив політику «культурної революції»

6 підтримував ідею співробітництва із США

А 1, 2, 3          Б 1, 2, 5             В 2, 3, 5           Г 3, 4, 6

Правильна відповідь:       В

 Завдання 9 передбачає визначення: автора, назви документа (події, явища), дати (року), міста (країни), про які йдеться

9. Укажіть рік, коли відбулися події, про які йдеться в уривку документа

24 жовтня навантажені ракетами радянські судна досягли лінії карантину й зупинилися. Однак залишалося прибрати встановлені ракети. Отже, наступного дня президент Дж. Кеннеді телеграфував М. Хрущову, вимагаючи «відновлення попереднього становища» (тобто виведення ракет). Микита Хрущов надіслав дві відповіді. … Дж. Кен-еді проігнорував другий лист і згодився на домовленість про ненапад, запропоновану в першому. 28 жовтня М. Хрущов погодився вивести ракети.

Карибська крииза — надзвичайно напружене протистояння між Радянським Союзом і Сполученими Штатами відносно розміщення Радянським Союзом ядерних ракет на Кубі в жовтні 1962.

Правильна відповідь:     жовтень 1962 р.

 

10. Проаналізуйте уривок з історичного джерела та дайте йому оцінку

Із книги англійського історика E. Kappа «Історія Радянської Росії»

Лютнева революція 1917 p., що повалила династію Романових, була стихійним вибухом невдоволення мас, доведених до відчаю тяготами війни і явною несправедливістю в розподілі життєвих тягот. Вона була із захопленням зустрінута і використана широкими верствами буржуазії та чиновництва, які втратили віру в систему самодержавного управління й особливо в самого царя та його радників. Перший Тимчасовий уряд складався саме з представників цієї частини населення. Революційні партії не брали участі безпосередньо у здійсненні революції. Вони не чекали її й спочатку були вражені.

Відповідь:

 Едуард Халлетт «Тед» Карр (англ. Edward Халлетт «Тед» Карр, 28 червня 1892, Лондон — 3 листопада 1982, Лондон) — британський історик, дипломат, журналіст і дослідник міжнародних відносин, противник емпіризму в історіографії. Командор ордена Британської імперії.

Як учений відомий своїм четирнадцатітомним дослідженням «Історія Радянській Росії», що містить всебічну оцінку радянської історії з 1917 по 1929 роки, дослідженням міжнародних відносин і вийшла в 1961 році книгою «Що таке історія?».

Англійський історик Е. Карр аналізує передумови і рушійні сили Лютневої революції 1917 р. Він вважає, що революція стала вибухом народних мас, доведених до відчаю війною і соціальною несправедливістю. Проте рушійною силою революції були чиновництво і буржуазія, які розчарувалися в царизмі. Буржуазія остаточно усунула дворянство й монархію, тому революція називається буржуазною. Саме ці верстви формували Тимчасовий уряд. В революції не брали участі революційні партії, тому що царизм був скинутий спонтанно і несподівано. Тільки згодом більшовики скористалися революцією і почали наступний — соціалістичний її етап (7 листопада 1917 р.)

 Завдання *11–12 призначено для учнів профільних 11 класів  суспільно-гуманітарного напряму

*11. Визначте перелік понять, що стосуються періоду нацистської окупації європейських країн

А «Новий порядок», колабораціонізм, Армія Крайова, Рух Опору, голокост

Б Армія Людова, Рух Опору, «Верденська м’ясорубка», «новий порядок», голокост

В «Фабрики смерті», «Вільна Франція», Комп’єнське перемир’я, колабораціонізм, «новий порядок»

Г Рух Опору, Армія Крайова, план Шліффена, «Верденська м’ясорубка», голокост

Правильна відповідь:       А

 *12. Які з наведених тверджень стосуються американського політичного діяча Барака Обами?

1 44-й президент США

2 лідер Республіканської партії США

3 перший афроамериканець, обраний на посаду президента США

4 запровадив політичний курс «нова демократія»

5 збільшив контингент американських військ в Іраку

6 підписав з президентом Росії договір про скорочення стратегічних наступальних озброєнь

А 1, 4, 5            Б 1, 3, 6             В 2, 4, 5                  Г 2, 3, 6

Правильна відповідь:       Б

 

Запись опубликована в рубрике Варіант XV. Добавьте в закладки постоянную ссылку.