Варіант № XV

Варіант 15

 У завданнях 1-5 запропоновано чотири варіанти відповіді, серед яких треба обрати ОДНУ ПРАВИЛЬНУ

1. Якими цифрами позначено на картосхемі Франкської імперії володіння синів Людовіка Благочестивого за умовами Верденського договору 843 р.?

Карта_Верденський

А 1 — землі Лотаря І; 2 — землі Карла ІІ Лисого; 3 — землі Людовіка ІІ Німецького

Б 1 — землі Карла ІІ Лисого; 2 — землі Людовіка ІІ Німецького; 3 — землі Лотаря І

В 1 — землі Карла ІІ Лисого; 2 — землі Лотаря І; 3 — землі Людовіка ІІ Німецького

Г 1 — землі Людовіка ІІ Німецького; 2 — землі Лотаря І; 3 – землі Карла ІІ Лисого

Правильна відповідь:    В

2. Укажіть дату створення Першого тріумвірату в Давньому Римі

А 80 р. до н.е.

Б 60 р. до н.е.

В 70 р. до н.е.

Г 50 р. до н.е.

Правильна відповідь:    Б     (Марк Красс, Гней Помпей, Юлій Цезар)

 3. Установіть хронологічну послідовність подій з історії Нового часу

1 прийняття Конституції США                                                    (1787 р)

2 остаточне визнання Іспанією незалежності Нідерландів       (1609 р)

3 Варфоломіївська ніч                                                                    (1572 р)

4 початок правління династії Тюдорів в Англії                          (1485 р)

А 1, 3, 2, 4

В 1, 4, 2, 3

В 3, 4, 2, 1

Г 4, 3, 2, 1

Правильна відповідь:    Г

 4. Визначте історичний документ, про який ідеться у тексті

Акт англійського парламенту 1689 про обмеження прав короля, який забороняв королю без згоди парламенту видавати нові закони і припиняти чинні закони, стягувати податки, тримати в мирний час армію, проголошував свободу парламентських дебатів, виборів і подачі петицій.

А «Білль про права»      

К Конституція

В «Велика ремонстрація»

Г «Декларація прав людини і громадянина»

Правильна відповідь:    А

 5. Оберіть художні твори, автором яких є Леонардо да Вінчі

Фото_Леонардо

А 1, 2, 4

Б 1, 3, 5

В 2, 3, 4

Г 3, 4, 5

Правильна відповідь:   Г  (Дама з Горностаєм, Мона Ліза, портрет дами при міланському  дворі.)    

У завданнях 6-8 наведено шість тверджень, скомбінованих у чотири варіанти відповіді, серед яких треба вибрати ОДНУ ПРАВИЛЬНУ

6. Що спричинило військові невдачі Півночі на початку Громадянської війни в США?

1 початок процесу Реконструкції Півдня

2 відмова від набору до армії Півночі чорношкірого населення

3 слабкий промисловий розвиток Півночі

4 прийняття прокламації про звільнення рабів, що належать заколотникам

5 військовий план «удавного оточення» («Анаконда-план»)

6 прийняття Конгресом у 1862 р. закону про гомстед

А 1, 2            Б 2, 5             В 3, 6            Г 4, 6

Правильна відповідь:    Б

 7. Укажіть характерні риси ідейно-політичного консерватизму

1 принцип природженої нерівності та чіткої ієрархії суспільства

2 недоторканність приватної власності

3 свобода слова, друку та зборів

4 збереження існуючого ладу та традицій

5 вільна політична діяльність

6 вільне підприємництво та вільна економічна конкуренція

А 1, 2, 4            Б 1, 3, 5          В 2 , 4 , 6         Г 3, 5, 6

Правильна відповідь:    А

 8. Укажіть заходи, пов’язані з діяльністю німецького канцлера Отто фон Бісмарка

1 створення єдиної Німецької імперії

2 запровадження принципу свободи торгівлі і державного невтручання в економіку

3 запровадження системи страхування та пенсійного забезпечення робітників

4 скликання Франкфуртського парламенту

5 проведення політики «культуркампфу»

6 відміна кріпосного права в Німеччині

А 1, 3, 4           Б  1, 3, 5              В 2, 5, 6             Г 4, 5, 6

Правильна відповідь:    Б

 Завдання 9 передбачає запис історичної події, про яку йдеться в уривку документа

9. Визначте назву події, описаної в уривку документа

І німці… пробилися клином крізь полки. І була тут люта й велика січ.. , і чути було тріск від списів, які ламалися, і звук від ударів мечів, так що і лід на замерзлому озері підломився, і не видно було льоду, бо він покрився кров’ю…

 1242 р. – битва на Чудському озері, або Льодове побоїще, в якій князь Олександр Невський розбив німецьких хрестоносців

10. Проаналізуйте уривок історичного джерела та дайте йому оцінку

Французький дипломат Ж.-Л. Фав’є про Єлизавету І

Крізь її доброту і гуманність нерідко просвічувала гордість, пихатість, іноді навіть жорстокість, однак більш за все — схильність до підозр. Винятково ревнива до своєї величі й верховної влади, вона легко лякається всього, що може їй загрожувати зменшенням або поділом цієї влади… Зате імператриця Єлизавета добре володіє мистецтвом прикидатися. Вона в жодному разі не дозволяє керувати собою якійсь одній особі, міністрові чи фаворитові, однак завжди підкреслює, що буцімто ділить з нити свої милості та своє удаване довір’я.

 Відповідь: 

Єлизавета I Петрівна — російська імператриця з династії Романових з  1741 по 1761 рр., молодша дочка Петра I і Катерини I. Імператриця Єлизавета Петрівна не раз проголошувала, що продовжує політику Петра Великого.

Указом від 12 грудня 1741 було наказано всі постанови петровського часу «наікрепчайше містити і по них неотменно надходити у всіх урядах нашої держави». Кабінет міністрів ліквідовувався. Відновлювався Сенат, Берг і Мануфактур колегії, Головний магістрат, провіантська колегія. Також в 1740-і роки була відновлена прокуратура. Поширені за Петра I кари за казнокрадство та хабарництво (страта, батіг, ліквідація майна) Єлизавета Петрівна замінила зниженням у чині, переводом на іншу службу і зрідка звільненням. Гуманізація суспільного життя в роки її правління проявилася у скасуванні смертної кари (1756), указах про будівництво інвалідних будинків і богаділень.

На відміну від батька, Єлизавета відводила велику роль в адміністративних справах та культурі не лише Петербургу, але Москві. Для всіх колегій і Сенату в Москві створювалися відділення; заснованому в 1755 році Московському університету в 1756 році було додано дві гімназії на Моховій вулиці. Тоді ж почала виходити газета «Московские відомости», а з 1760 року — перший московський журнал «Полезное увеселение».

Сама Єлизавета Петрівна мала слабкості, які недешево обходилися державної скарбниці. Головною була пристрасть до нарядів. З дня свого сходження на престол вона не наділа двічі жодної сукні. Після смерті імператриці в її гардеробах залишилось 15 тисяч суконь, дві скрині шовкових панчох, тисячі пар туфель і більше сотні шматків французьких матерій. Її наряди склали основу текстильної колекції Державного історичного музею в Москві.

Активною була і зовнішня політика Єлизавети. При вступі на престол Єлизавета застала Росію у війні зі Швецією. У ході російсько-шведської війни 1741-1743 років Росія одержала значну частину Фінляндії. Намагаючись протистояти збільшеною мощі Пруссії, Єлизавета відмовилася від традиційних відносин з Францією і уклала антипрусский союз з Австрією. Росія при Єлизаветі успішно брала участь у Семирічній війні. Після взяття Кенігсберга Єлизавета видала указ про приєднання Східної Пруссії до Росії на правах її провінції. Кульмінацією військової слави Росії при Єлизаветі стало взяття Берліна в 1760 році.

 

Запись опубликована в рубрике Варіант № XV. Добавьте в закладки постоянную ссылку.