Варіант XIV

Варіант 14

У завданнях 1–8 запропоновано чотири варіанти відповіді, серед яких треба обрати ОДНУ ПРАВИЛЬНУ

  1. Визначте, якими цифрами позначено на карті Центральні держави періоду Першої світової війни

 ВІ_карта_14

А 1, 2, 3, 4               Б 1, 3, 5, 6                  В 2, 3, 4, 5            Г 3, 5, 6, 7

Правильна відповідь:       Г    (Німеччина, Австро-Угорщина, Болгарія, Туреччина)

 2. Укажіть дату початку аншлюсу Австрії

А 7 березня 1936 р.               Б 12 березня 1938 р.

Б 30 вересня 1938 р.            Г 22 березня 1939 р.

Правильна відповідь:       Б

 3. Установіть хронологічну послідовність історичних подій, що відбулися у країнах Азії у міжвоєнний період

1 проведення «Соляного походу» в Індії                         (12 березня – 4 квітня 1930 р.)

2 проголошення Туреччини республікою                                   (жовтень 1923 р.)

3 проголошення незалежності Афганістану                    (28 лютого  1919 р.)

4 проголошення Реза-хана новим шахом Ірану                               (1925 р.)

А 1, 3, 4, 2                 Б 2, 1, 4, 3                В 3, 2, 4, 1               Г 3, 4, 1, 2

Правильна відповідь:       В

. Визначте захід, пов’язаний з діяльністю радянського політичного діяча М. Хрущова

А запровадження галузевого принципу управління економікою

Б значне скорочення державного і партійного апарату

В початок процесу «десталінізації»

Г виникнення в СРСР альтернативних політичних партій

Правильна відповідь:       В

5. Визначте фото політика, з політичним курсом якого пов’язані поняття «перебудова», «прискорення», «гласність», «нове політичне мислення».

ВІ_фото_14

                    М. Тетчер      М. Горбачов         Д. Буш                   Р. Рейган

Правильна відповідь:       Б

6. Укажіть наслідки Другої світової війни для США

1 початок економічного занепаду

2 скорочення експорту товарів і капіталу

3 збільшення прибутків американських компаній

4 фінансово-економічна залежність від Великої Британії та Франції

5 досягнення найбільшого рівня військової могутності

6 посилення впливу США у міжнародних відносинах

А 1, 2, 4            Б 2, 3, 5               В 2, 4, 6             Г 3, 5, 6

Правильна відповідь:       Г

 7. Визначте характерні риси соціальної політики Індії у другій половині ХХ – на початку ХХІ ст.

1 відсутність релігійних конфліктів

2 ліквідація кастового устрою, зрівняння у правах усього населення

3 заборона неурядових громадських організацій

4 збереження сільських громад

5 посилення дискримінації жінок

6 спроби регулювання кількості населення

А 1, 2, 4              Б 1, 3, 6                В 1, 4, 5              Г 2, 4, 6

Правильна відповідь:       Г

 8. Укажіть твердження, пов’язані з діяльністю відомого французького політичного діяча Жоржа Клемансо

1 голова Паризької мирної конференції 1919 р.

2 автор програми «14 пунктів»

3 прихильник гегемонії Франції у Європі

4 лідер радикальної партії Франції

5 голова уряду Народного фронту у Франції

6 лідер Комуністичної партії Франції

А 1, 2, 3             Б 1, 3, 4              В 2, 5, 6             Г 4, 5, 6

Правильна відповідь:       Б

 Завдання 9 передбачає визначення: автора, назви документа (події, явища), дати (року), міста (країни), про які йдеться

9. Визначте назву документа, уривок з якого наведено

…Стаття 36. Угорщина відмовляється … на користь Італії від усіх прав, на підставі яких вона могла б претендувати на території колишньої Австро-угорської монархії, що були визнаними такими, які входять до складу Італії…

Стаття 104. Загальна кількість військових сил в угорській армії не повинна перевищувати 35 000 осіб, рахуючи офіцерів і нестройові частини…

Тріанонський договір, 4 червня 1920 р.

(Мирний договір з Угорщиною)

10. Проаналізуйте уривок з історичного джерела та дайте йому оцінку

З інтерв’ю Й. Сталіна кореспонденту газети «Правда»

По суті справи, пан Черчілль стоїть зараз на позиції підпалювача війни…

Можливо, хтось має намір забути ті колосальні жертви, яких зазнав радянський народ, забезпечуючи визволення Європи від гітлерівської навали. Постає питання, кого може здивувати те, що Радянський Союз, прагнучи підтримати свою безпеку в майбутньому, намагається домогтися того, щоб у цих країнах існували лояльні до нього уряди.

Я не знаю, чи поталанить пану Черчиллю та його друзям організувати після Другої світової війни новий воєнний похід проти Східної Європи. Проте, якщо й поталанить, хоча дуже малоймовірно… то можна з упевненістю сказати, що вони будуть побиті.

Відповідь:

 Це інтерв’ю було реакцією Й. Сталіна на Фултонську промову В. Черчілля 5 березня 1946 р. Сталін звинувачує британського  екс-прем’єра у намаганні знівелювати радянський внесок у перемогу над нацизмом. Водночас виправдовує радянську експансію у Східну і Центральну Європу, нібито вона здійснюється з метою власної безпеки.

Сталін погрожує відбити будь-які атаки Заходу. Це інтерв’ю є проявом подальшої конфронтації із Заходом, що вилилася в «холодну війну».

  Завдання *11–12 призначено для учнів профільних 11 класів  суспільно-гуманітарного напряму

*11. Визначте перелік технічних винаходів кінця ХХ – початку ХХІ ст.

А персональний комп’ютер, телевізор, магнітофон, пилосос, мобільний телефон

Б персональний комп’ютер, телевізор, Інтернет, пральна машина, космічна ракета

В телевізор, магнітофон, телефон, космічна ракета, фотоапарат

Г веб-планшет, мобільний телефон, супутникове телебачення, Інтернет, DVD-програвач

Правильна відповідь:       Г

 *12. Які з наведених тверджень стосуються польського державного і політичного діяча Юзефа Пілсудського?

1 перший голова відродженої польської держави

2 керівник польського уряду у 1981–1989 рр.

3 установив у Польщі режим «санації»

4 керівник незалежної профспілки «Солідарність»

5 прем’єр-міністр Польщі у 1926–1928 рр. і з 1930 р.

6 засновник і керівник Армії Людової

А 1, 2, 4               Б 1, 3, 5                В 2, 4, 5                   Г 3, 4, 6

Правильна відповідь:       Б

Запись опубликована в рубрике Варіант XIV. Добавьте в закладки постоянную ссылку.