Варіант XIII

Варіант 13

У завданнях 1–8 запропоновано чотири варіанти відповіді, серед яких треба обрати ОДНУ ПРАВИЛЬНУ

1. Укажіть якою буквою на карті Першої світової війни позначено Східний фронт

ВІ_карта_13

Правильна відповідь:       А

 2. Укажіть рік заснування Ради Європи

А 1946 р.                Б 1949 р.                 В 1957 р.                  Г 1992 р.

Правильна відповідь:       Г

 3. Установіть хронологічну послідовність подій, які відбулися у 30-х роках ХХ ст.

1 вступ німецьких військ до Австрії                                                        (12 березня 1938 р.)

2 напад Італії на Ефіопію                                                                          (1935 р.)

3 підписання між Німеччиною та СРСР пакту про ненапад             (23 серпня 1939 р.)

4 підписання Мюнхенської угоди                                                         (30 вересня 1938 р.)

А 2, 1, 4, 3              Б 2, 3, 1, 4              В 3, 4, 1, 2              Г 4, 2, 3, 1

Правильна відповідь:       А

 4. Визначте, яка подія відбулася під час перебування П.Е. Трюдо на посту прем’єр-міністра Канади

А визнання урядом Великої Британії незалежності Канади

Б надання французькій мові у країні статусу другої національної

В визнання суверенітету України та встановлення з нею дипломатичних відносин

Г введення інституту канадського громадянства

Правильна відповідь:       Б

5. Визначте перелік політичних діячів, зображених на фото (справа наліво)

ВІ_фото_13

А В. Клінтон, Р. Рейган, М. Горбачов

Б Дж. Буш-старший, Р. Рейган, І. Рабін

В Дж. Буш-старший, Р. Рейган, М. Горбачов

Г Дж. Буш-старший, В. Клінтон, М. Горбачов

Правильна відповідь:       В

6. Укажіть наслідки підписання Мюнхенської угоди

1 передання Судетської області Німеччині

2 обрання президентом Чехо-Словаччини Е. Бенеша

3 проголошення Чехо-Словацької Республіки

4 проголошення незалежності Чехо-Словаччини

5 передання Угорщині частини Словаччини та Закарпаття

6 початок ліквідації Чехо-Словацької держави

А 1, 2, 4             Б 2, 3, 5                  В 3, 4, 6             Г 1, 5, 6

Правильна відповідь:       Г

 7. Визначте характерні риси суспільно-політичного життя в СРСР періоду хрущовської «відлиги»

1 початок процесу десталінізації

2 боротьба проти «космополітизму»

3 реабілітація жертв сталінських репресій

4 запровадження принципу колективного керівництва в президії ЦК КПРС

5 зародження дисидентського руху

6 реабілітація «сталінщини»

А 1, 2, 4             Б 1, 3, 5              В 2, 4, 5            Г 3, 5, 6

Правильна відповідь:       Б

 8. Укажіть твердження, пов’язані з економічною політикою адміністрації президента США В. Клінтона

1 девальвація національної валюти

2 збільшення асигнування програми Стратегічної оборонної ініціативи

3 зменшення податкового тиску на середній клас

4 надання податкових пільг підприємствам, які створюють нові робочі місця

5 згортання інвестицій у федеральні програми

6 проведення реформи системи охорони здоров’я

А 1, 2, 3                Б 2, 3, 4                   В 3, 4, 6              Г 4, 5, 6

Правильна відповідь:       В

 

Завдання 9 передбачає визначення: автора, назви документа (події, явища), дати (року), міста (країни), про які йдеться

9. Укажіть назву міста, де було підписано договір, уривок з якого наводиться

Стаття 1. Даний договір знаменує собою новий етап у процесі створення як ніколи раніше згуртованого союзу народів Європи, у якому рішення приймаються якомога відкритіше і максимально наближено до громадянина.

Союз засновується на базі Європейського співтовариства, доповненого сферами політики і формами співробітництва відповідно до даного договору.

Маастрихтський договір (англ. Maastricht Treaty) ( Договір про утворення Європейського Союзу), був підписаний 7 лютого 1992 року в місті Маастрихт (Нідерланди) між членами Європейської спільноти і набрав чинності 1 листопада 1993.

 10. Проаналізуйте уривок з історичного джерела та дайте йому оцінку

Зі Статуту Ліги Націй

…Якщо один із членів Ліги вдасться до війни всупереч усім взятим на себе зобов’язанням, то він іpso facto вважається агресором стосовно до решти членів Ліги. Члени Ліги зобов’язані негайно перервати з ним усі торговельні й фінансові відносини, заборонити громадянам своїх держав вступати в контакти з громадянами держави, що порушила договір…

У такому випадку Рада вважає своїм обов’язком рекомендувати урядам зацікавлених країн використовувати військові сили, морські й повітряні, завдяки яким члени Ліги можуть допомогти тим збройним  силам, які примусять поважати зобов’язання, взяті на себе Лігою. Член Ліги, який буде винним у порушенні одного із зобов’язань договору, може бути виключеним з організації. Рішення про виключення ухвалюється голосуванням усіх членів Ліги, репрезентованих у Раді.

Відповідь:

Ліга Націй — перша міжнародна міждержавна організація, створена з метою розвитку співробітництва, досягнення миру і безпеки між народами на Паризькій мирній конференції в19191920 рр.

Мова йде про про статут Ліги Націй, який передбачає санкції проти агресораа.

На жаль Ліга Націй не стала організацію, яка змогла зберегти мир в Європе

Завдання *11–12 призначено для учнів профільних 11 класів  суспільно-гуманітарного напряму

*11. Визначте перелік понять, що стосуються історії Росії початку ХХ ст.

А Маніфест 17 жовтня, російсько-турецька війна, більшовизм, Третьочервнева монархія, «столипінська краватка»

Б «Кривава неділя», більшовизм, російсько-японська війна, повстання на крейсері «Варяг», Державна дума

В Третьочервнева монархія, Державна дума, Маніфест 17 жовтня, «кривава неділя», «столипінська краватка»

Г Столипінські реформи, російсько-турецька війна, повстання на крейсері «Варяг», більшовизм, Маніфест 17 жовтня

Правильна відповідь:       Б

 *12. Які з тверджень стосуються китайського революціонера Сунь Ятсена?

1 засновник «Союзу відродження Китаю»

2 засновник Об’єднаної революційної ліги Китаю

3 організатор Комуністичної партії Китаю

4 автор «трьох народних принципів»

5 автор гімну Китайської Республіки

6 організатор революційного виступу в Учані у жовтні 1911 р.

А 1, 2, 4                Б 1, 3, 4               В 1, 3, 5              Г 2, 4, 6

Правильна відповідь:       А

 

 

 

Запись опубликована в рубрике Варіант XIII. Добавьте в закладки постоянную ссылку.