Варіант № XIII

Варіант 13

 У завданнях 1-5 запропоновано чотири варіанти відповіді, серед яких треба обрати ОДНУ ПРАВИЛЬНУ

1. Яку територію заштриховано на карті Франції періоду Столітньої війни?

А володіння англійського короля перед початком Столітньої війни

Б район поширення повстання Жакерія 1358 р.

В території, які відійшли до Англії за умовами миру в Бретіньї

Г території, звільнені під час походу Жанни Д’Арк

Карта_100_війна

Правильна відповідь:       В   (8 травня 1360 р. Франція втрачала третину своєї території. Англія ж зобов’язалась не посягати надалі на французький трон.)

2. Визначте хронологічні межі Гомерівського періоду історії Давньої Греції

А ХІІ — ХІ ст. до н.е.    Б ХІ — ІХ ст. д о н.е.   В VШ — VІ ст. до н.е.     Г V — ІV ст. до н.е.

Правильна відповідь:       Б

 3. Установіть хронологічну послідовність історичних подій Нового часу

1 початок епохи Великих географічних відкриттів       (12.10.1492 р. – відкриття                                                                                                                          Америки)

2 початок промислової революції в Англії                                 (60-ті роки XVII ст.)           3 початок Контрреформації у Європі                                         (1517 р.)                                  4. проголошення Декларації незалежності Нідерландів        (1581 р.)

А 1, 3, 4, 2             Б  2, 3, 1, 4            В  3, 4, 1, 2           Г 4, 1, 2, 3

Правильна відповідь:    А  

 4. У період розквіту демократичного устрою в Афінах вищим державним органом стає

А еклесія             Б геліея                В герусія              Г ареопаг

Правильна відповідь:       А

 5. Оберіть скульптури, автором яких є Мікеланджело Буонарроті

Фото_Мікеланджело

Правильна відповідь:       А   («Давид», «Богоматерь, дочь своего Сына»)

 У завданнях 6-8 наведено шість тверджень, скомбінованих у чотири варіанти відповіді, серед яких треба вибрати ОДНУ ПРАВИЛЬНУ

6. Що спричинило початок Французької революції кінця XVIII ст.?

1 діяльність Генеральних штатів

2 криза феодально-абсолютистського ладу

3 реставрація Бурбонів

4 поширення ідей Просвітництва у Франції

5 боротьба «Гори» та Жиронди в Конвенті

6 встановлення якобінської диктатури

А 1, 3            Б  2, 4             В 3, 5        Г 4, 6

Правильна відповідь:       Б

   7. Укажіть характерні риси правової системи у Європі періоду раннього Середньовіччя

1 утвердження єдиного та рівного для всіх правосуддя

2 поява перших збірок писаних законів у варварських королівствах, які називали   «правдами»

3 здійснення судочинства виключно за нормами звичаєвого права

4 діяльність суду присяжних у більшості європейських країн

5 традиція проведення Божого суду та ордалій

6 існування спеціальних судів та особливого правосуддя для кожного суспільного стану

А 1, 2, 5                Б 1, 3, 4               В 2, 5, 6                Г 3, 4, 6

Правильна відповідь:       В  

8. Які з наведених тверджень пов’язані з діяльністю американського президента Вудро Вільсона?

1 ініціатор утворення військово-політичного блоку Антанта

2 лідер Демократичної партії США

3 президент США в 1913-1921 рр.

4 автор плану мирного врегулювання міжнародних відносин «Чотирнадцять пунктів»

5 під час його правління у США було проведено банківську і тарифну реформи

6 один із засновників Республіканської партії США

А 1, 2, 4            Б 2, 3, 4                  В 3, 4, 5         Г 3, 4, 6

Правильна відповідь:       Б 

Завдання 9 передбачає запис року появи поданого документа

9. Визначте рік появи документа, уривок з якого наведено

 Нижчезазначену конституцію…

11. Президентство в союзі належить королю прусському, який носить титул німецького імператора…

12. Імператор скликає, відкриває, відстрочує та закриває союзну раду й рейхстаг…

15. Головування в союзній раді та керівництво її діяльністю належить імперському канцлерові, якого призначає імператор…

21 марта 1871 собралось первое заседание Германского рейхстага, а 16 апреля была принята конституция Германской империи.

10. Проаналізуйте уривок історичного джерела та дайте йому оцінку

Із «Хроніки про діяння Альфреда Великого» єпископа Ассерія, ІХ ст.

На суд і він (король Альфред) був невтомним шукачем істини, особливо, якщо йшлося про бідних людей… Він звертав таку увагу на суд заради добробуту знатних і незнатних осіб, які дуже часто під час зборів графів і начальників безжально сварилися між собою… усі бажали шукати правди в короля… бо кожен знав, що не буде найменшої можливості приховати від нього свої недобрі наміри. Король був найчеснішим слідчим при винесенні вироків, як, зрештою, і в інших життєвих обставинах. Майже всі процеси, що велися в державі під час його відсутності, він детально вивчав, які б вироки не були винесені — справедливі чи несправедливі. Якщо йому вдавалося розгледіти в деяких вироках хоч найменшу неправду, він, викликавши самих суддів до себе, або через інших довірених осіб, уважно допитувався, чому вони вершили суд несправедливо.

Відповідь:

Альфред І Великий — король англосаксонського королівства Вессекса ( 871-900 ) . Святий православної та англіканської церков .

Об’єднав під своєю владою сусідні англійські королівства . Провів Реформа з метою Облаштування свого королівства та підготовкі Боротьба з данами — запровадів Адміністративний поділ на графства , заснував перший англійський флот , будувал прікордонні укріплення . Успішно відбівав напади данів , что захопілі північно — східну частину Англии . При ньом відбудовуваліся міста , среди них и Лондон . Сприян розвітку торговли , ремесел та освіти , видав перший загальноанглійській збірник Законів — «Правду короля Альфреда » (біля 890 )

Об’єднання Англії за Альфреда було пов’язане з ідейним та культурним піднесенням, розвитком шкіл, освіти та літератури. Вивчивши латину, Альфред переклав англосаксонською латинські твори філософського, теологічного та історичного характеру.

За Альфреда було відновлено багато монастирських шкіл зруйнованих під час данського нашестя і створено нові, серед них і світські.

Ассер належав до стародавньої прізвища бриттів; подробиці його життя відомі на стільки, на скільки він сам згадує про своє становище в «Хроніці про діяння Альфреда Великого.» В 880 р. Альфред, збираючи біля себе, подібно Карлу Великом  знаменитості, закликав до свого двору і Ассер. Король обдарував його і дав йому єпископство Шербурн. У 893 р. Ассер представив Альфреду всю хроніку, доведену їм до 887 р., За 14 років до смерті короля.

 

Запись опубликована в рубрике Варіант № XIII. Добавьте в закладки постоянную ссылку.