Варіант XI

Варіант 11

У завданнях 1–8 запропоновано чотири варіанти відповіді, серед яких треба обрати ОДНУ ПРАВИЛЬНУ

  1. Визначте, якими цифрами позначено на карті країни, що входили до складу Антанти напередодні Першої світової війни

ВІ_карта_11

А 1, 2, 6                  Б 1, 2, 5                  В 1, 3, 4                Г 3, 5, 6

Увага! Друкарська помилка.

Правильна відповідь:    1, 2, 4    (Англія, Франція, Росія)  

 2. Укажіть рік проголошення П’ятої республіки у Франції

А 1940 р.            Б 1946 р.              В 1958 р.           Г 1962 р.

Правильна відповідь:       В

 3. Розташуйте у хронологічній послідовності події новітньої історії країн Африки

1 визнання незалежності Намібії                                                                (21 березня 1990 р.)

2 перемога на президентських виборах у ПАР Нельсона Мандели         (квітень 1994 р.)

3 проголошення незалежної Республіки Зімбабве                                   (18 квітня 1980 р.)

4 «рік Африки»                                                                                                     (1960 р.)

А 1, 3, 2, 4              Б 1, 3, 4, 2             В 2, 4, 3, 1               Г 4, 3, 1, 2

Правильна відповідь:       Г

 4. Яке з наведених понять характеризує економічну політику польського уряду на початку 1990-х років?

А «соціалізм з людським обличчям»                    Б «шокова терапія»

В «вітрина соціалізму»                                           Г «соціальне ринкове господарство»

Правильна відповідь:       Г

5. Укажіть, на якому фото зображено єдиного президента в історії СРСР

ВІ_фото_11

                      М. Горбачов        В. Путін            Б. Єльцин         Д. Медведєв

Правильна відповідь:       А

6. Укажіть наслідки демократичних революцій у Східній Європі кінця 1980-х років

1 початок «перебудови» в СРСР

2 ліквідація радянської моделі соціалізму, встановлення демократичних режимів

3 ліквідація монархічної форми правління в більшості східноєвропейських держав

4 спад виробництва та інфляція у східноєвропейських країнах

5 створення Організації Варшавського договору

6 утвердження принципів планової економіки у країнах Східної  Європи

А 1, 2                   Б 1, 3                   В 2, 4                  Г 5, 6

Правильна відповідь:       В

7. Укажіть характерні риси політики соціалістичної орієнтації

1 наявність значного державного сектору

2 скорочення витрат на центральне управління

3 насильницьке кооперування селянства

4 націоналізація засобів виробництва

5 захист державою громадянських свобод

6 зовнішньополітична орієнтація на країни Західної Європи

А 1, 2, 4              Б 1, 3, 4                   В 2, 3, 5            Г 3, 4, 6

Правильна відповідь:       Б

 8. Укажіть твердження, пов’язані з діяльністю президента США Р. Рейгана

1 Президент США у 1980–1989 рр.

2 за його правління у США відбулося значне економічне зростання

3 лідер Демократичної партії США

4 прихильник стратегії жорсткого державного регулювання економіки

5 у період його перебування при владі економічна система США зазнала глибокої кризи

6 у 1983 р. проголосив СРСР «імперією зла» та оголосив про початок довгострокової програми      Стратегічної оборонної ініціативи (СОІ)

А 1, 2, 3                   Б 2, 3, 5                   В 1, 2, 6                    Г 3, 4, 6

Правильна відповідь:       В

 Завдання 9 передбачає визначення: автора, назви документа (події, явища), дати (року), міста (країни), про які йдеться

9. Визначте, про які події йдеться у наведеному уривку з твору англійського історика E. Kappа

У кожного періоду історії є свій драматичний символ. Одним з таких символів став озброєний матрос, який закрив Установчі збори «тому, що караул стомився». Але за зовнішньою недбалістю приховувалася певна занепокоєність більшовиків про можливі наслідки їх свавілля. Демонстрація на підтримку Установчих зборів, що відбулася під час їх засідання, була розігнана військами, і кількох людей, яких почергово називали то «мирними демонстрантами», то «озброєними змовниками», було вбито.

 6 січня 1918 року, більшовицький уряд оголосив про розпуск антинародних Всеросійських установчих зборів,

( Начальник охорони Железняков попросив: «Господа, расходитесь! Караул устал!».)

10. Проаналізуйте уривок з історичного джерела та дайте йому оцінку

 З виступу Г. Гімлера

Живуть інші народи в благоденстві чи вони подихають з голоду, цікавить мене лише у тій мірі, у якій вони потрібні як раби для нашої культури, в іншому сенсі це мене не цікавить. Загинуть чи ні від виснаження при створенні протитанкового рову сто тисяч… баб, цікавить мене лише в тому відношенні, чи готовий для Німеччини протитанковий рів.

Відповідь:

Генріх Гімлер — один із головних нацистських воєнних злочинців Другої світової війни, активний організатор Голокосту, керівний політичний та військовий діяч нацистської Німеччини, Рейхсфюрер СС. Один з ідеологів плану «Ост» — План Ост був розрахований на 20-30 років і передбачав таке:

 — розділення на губернаторства та поступова колонізація німецьким населенням окупованих територій СРСР (5 губернаторств до Уралу);

 — перетворення даних земель в район есесівських військових поселень.\о простору (нім. Lebensraum) та втілення третього пункту програми НСДАП щодо нових територій та земель для німців.

 — Губернаторство Остланд (Білорусь, Естонія, Литва та Латвія) планувалося онімечити (вважалося арійськокровними територіями). Україна мала стати продовольчою опорою Третього Рейху у Східній Європі (75% земель с/г призначення за розрахунками плану).

 Ще раніше до приходу Гітлера до влади серед німецьких радикальних, шовіністичних кіл поширювалась ідея колонізації східних земель, заселених слов’янами (нім. Drang nach Osten). Сам Гітлер в своїй книзі «Майн Кампф» неоднаразово відзначав, що майбутня німецька колонізація земель має відбуватися на східних землях, заселених слов’янами.

 

 Завдання *11–12 призначено для учнів профільних 11 класів  суспільно-гуманітарного напряму

 *11. Визначте перелік понять, що стосуються історії Австро-Угорщини початку ХХ ст.

А дуалістична монархія, національні розходження, «клаптикова імперія», «європейський лихвар», політика «нових свобод»

Б «Боснійська криза», дуалістична монархія, релігійні розходження, «клаптикова імперія», обмежені самоврядні права

В «клаптикова імперія», національні розходження, рейхстаг, тред-юніони, обмежені самоврядні права

Г гомруль, дуалістична монархія, політика «нових свобод», «Боснійська криза», «клаптикова імперія»

Правильна відповідь:       Б

 *12. Які з наведених тверджень стосуються радянського військового Георгія Жукова?

1 маршал Радянського Союзу

2 головнокомандувач військ Варшавського договору

3 начальник генерального штабу під час Великої Вітчизняної війни

4 командир 1-ї Української партизанської дивізії

5 один з ініціаторів введення військ ОВД до Чехо-Словаччини у 1968 р.

6 від імені СРСР приймав капітуляцію німецьких збройних сил 8 травня 1945 р.

А 1, 2, 5                Б 1, 3, 6              В 2, 4, 5             Г 3, 4, 6

Правильна відповідь:       В

 

Запись опубликована в рубрике Варіант XI. Добавьте в закладки постоянную ссылку.