Варіант № X

Варіант 10

У завданнях 1-5 запропоновано чотири варіанти відповіді, серед яких треба обрати ОДНУ ПРАВИЛЬНУ

  1. Якими цифрами позначено на картосхемі території поширення протестантських віросповідань?

Карта_протестантизм

А 1 — кальвінізм;     2 — англіканство; 3 — лютеранство

Б 1 — англіканство; 2 — лютеранство; 3 — кальвінізм

В 1 — лютеранство; 2 — англіканство; 3 — кальвінізм

Г 1 — лютеранство; 2 — кальвінізм;     3 – англіканство

Правильна відповідь:            Г

2. Укажіть рік підписання Заключного акта Віденського конгресу

A 1810 p.                Б  1812 р.           В 1814 p           Г 1815 p.

 Правильна відповідь:       Г         (Віденський конгрес працював з вересня 1814 р. до липня 1815 р.)

3. Установіть хронологічну послідовність подій стародавньої історії Перської держави

1 початок правління Камбіза ІІ                                                     (530 р. до н е)

2 битва персів з македонською армією на р. Гранік                   (334 р.  до н е)

3 початок правління Кіра ІІ                                                           (550 р. до н е)

4 початок правління Дарія І                                                          (521 р. до н е)

А 1, 3, 2, 4              Б 2, 3, 1, 4                В 3, 1, 4, 2              Г 4, 3, 1, 2

 Правильна відповідь:            В

4. Укажіть лідерів італійської революції 1848—1849 рр.

А М. Робесп’єр, Дж. Гарібальді, Ж. Дантон

Б К. Кавур, ПІ. Петефі, Дж. Гарібальді

В К. Кавур, Дж. Мадзіні, Дж. Гарібальді

 Г Л. Кошут, Дж. Мадзіні, К. Кавур

 Правильна відповідь:            В

 5. Укажіть ім’я давньогрецького скульптора, який є автором цієї скульптури

Фото_Афина

А Пракситель               Б Мирон      В  Фідій           Г Поліклет

Правильна відповідь:       В    (Афіна Паллада)

У завданнях 6-8 наведено шість тверджень, скомбінованих у чотири варіанти відповіді, серед яких треба вибрати ОДНУ ПРАВИЛЬНУ

6. Укажіть наслідки війни за незалежність північноамериканських колоній

1 початок періоду Реконструкції

2 прийняття Конституції США

3 створення Конфедерації Південних штатів

4 прийняття закону про гербовий збір

5 заборона рабства у США

6 створення незалежної федеративної держави Сполучені Штати Америки

А 1, 2                 Б 1, 4           В 2, 6                 Г 3, 5

 Правильна відповідь:       В

 7. Укажіть характерні риси релігійного життя середньовічної Європи

1 початок Контрреформації

2 боротьба за інвеституру між світськими та духовними правителями

3 створення чернечих, жебрущих та рицарсько-чернечих орденів

4 поява протестантських учень

5 поділ християнської церкви на католицьку та православну

6 реформування католицької церкви згідно з рішеннями Тридентського собору

А 1, 2, 4        Б 2 3, 4          В 2, 3, 5           Г 4, 5, 6

 Правильна відповідь:       В

 8. Які з наведених тверджень пов’язані з діяльністю англійської королеви Вікторії?

1 королева Англії в 1837-1901 рр.

2 під час її правління в Англії було проведено поштову та шкільну реформи

3 авторка ідеї створення Священного союзу трьох імператорів

4 підтримувала ідею вступу Англії до Антанти

5 за її правління англійські жінки отримали виборчі права

6 була проголошена імператрицею Індії

А 1, 2, 4      Б 1, 3, 5       В 1, 2, 6        Г 3, 5, 6

Правильна відповідь:       В

Завдання 9 передбачає запис  назви поданого документа

9. Визначте назву документа, уривок якого наведено.

…По-перше, дали ти перед Богом свою згоду і цією хартією нашою  підтвердили за нас і за спадкоємців наших на вічні часи, щоб англійська церква була вільною і володіла своїми правами в цілості і своїми вільностяти недоторканними… Пожалували ми також усім вільним людям королівства нашого за нас і за спадкоємців наших на вічні часи всі нижчеописані вольності, щоб мали їх і володіли ними вони і їх спадкоємці від нас і від наступників наших.

1534 р. прийнято Акт про верховенство (Акт про супрематію) (король Генріх VIII) – що повністю скасував владу папи на Англією а проголошував короля главою церкви

10. Проаналізуйте уривок історичного джерела та дайте йому оцінку

 З «Найкоротшого повідомлення про зруйнування Західних Індій» Бартоломео де Лас Касаса

Єдина і правдива причина того, що християни розорили і знищили велику кількість ні в чому не винних людей, — це бажання захопити їхнє золото. Християни хотіли за короткий час збагатитися за рахунок їхніх скарбів і піднестися над своїм станом. Я повинен зазначити, що це трапилося через ненаситну жадобу і зверхність, яких не знайдеш у цілому світі, і також через бажання осісти на багатих і родючих землях, жителі яких так легко, сумирно і терпляче ставали рабами.

Відповідь:

Бартоломе де Лас Касас — іспанський священик-домініканець, перший постійний єпископ Чьапаса та історик Нового Світу. Відомий своєю боротьбою проти звірств щодо корінного населення Америки з боку іспанських колоністів.

У його книзі «Найкоротша реляція про руйнування Індій » , опублікованій в 1552 році , наводиться яскравий опис звірств , що творяться конкістадорами (завойовниками)  в Америці — зокрема , на Антильських островах , в Центральній Америці та на територіях , які сьогодні відносяться до Мексиці — серед яких багато подій , свідком яких він був, а також деякі події , які він відтворює зі слів очевидців

В одній зі своїх останніх книг , написаної перед самою смертю , він пристрасно відстоює права корінних жителів Перу проти звернення в рабство корінного населення ранньої іспанської конкісти . Книга також ставить під сумнів право власності Іспанії на скарби з викупу , сплаченого за звільнення Атауальпи (правителя інків) , а також на цінності , знайдені і взяті в місцях поховань корінного населення.

Запись опубликована в рубрике Варіант № X. Добавьте в закладки постоянную ссылку.