Варіант VIII

Варіант VIII

У завданнях 1–8 запропоновано чотири варіанти відповіді, серед яких треба обрати ОДНУ ПРАВИЛЬНУ

 1. Визначте, якими буквами позначено на карті країни, у яких у другій половині ХХ ст. відбулося значне зростання економіки, умовно назване «економічним дивом»

ВІ_карта_8

А.     Б, В          Б.     Б, Е         В.     А, Г         Г.    Д, Е

Правильна відповідь:         Б (Федеративна Республіка Німеччини, Італія)

2. Укажіть дату створення військово-політичного блоку НАТО

А 25 квітня 1945 р.              Б 4 квітня 1949 р.

В 5 березня 1953 р.              Г 14 травня 1955 р

Правильна відповідь:         Б

 3. Розташуйте у хронологічній послідовності події Першої світової війни

1 створення спільного командування країн Антанти    (1918 р.)

2 Ютландська морська битва                                             (1916 р.)

3 вступ США до війни                                                          (1917 р.)

4 початок необмеженої підводної війни                           (1915 р.)

А 1, 3, 2, 4              Б 2, 4, 1, 3             В 3, 4, 2, 1          Г 4, 3, 1, 2

Увага! Друкарська помилка.

Правильна відповідь:      4,2,3,1  

 4. Визначте, яка подія стала офіційним приводом до початку Першої світової війни

А створення Троїстого союзу

Б революція в Росії

В убивство в Сараєво ерцгерцога Франца-Фердинанда

Г призначення Шліффена начальником німецького генерального штабу

Правильна відповідь:         В

 5. На якому фото зображено історичного діяча, про якого йдеться у наведеній характеристиці?

Військовий і політичний діяч Іспанії, генералісимус. Прийшов до влади після перемоги антиреспубліканських сил у громадянській війні 1936–1939 рр. Фактичний диктатор від 1939 до своєї смерті у 1975 році. Також відомий під титулом Каудільо.

 ВІ_фото_8

                  А. Гітлер       Б Муссоліні       П. Гіндебург      Ф. Франко
Правильна відповідь:         Г

6. Укажіть наслідки антидержавного перевороту (путчу) 1991 р. в СРСР

1 початок «новоогарьовського процесу»

2 припинення діяльності КПРС

3 укладення нового союзного договору

4 повна заборона діяльності КДБ

5 проголошення незалежності рядом союзних республік: Естонією, Латвією, Україною, Молдавією, Азербайджаном, Узбекистаном, Киргизстаном

6 проведення всесоюзного референдуму з питань збереження СРСР

А 1, 2, 3                Б 2, 4, 5             В 2, 3, 6             Г 4, 5, 6

Правильна відповідь:         Б

 7. Укажіть характерні риси розвитку культури у другій половині ХХ – на початку ХХІ ст.

1 розвиток масової культури, її стрімке поширення і комерціалізація

2 пошук нових форм і засобів естетичного вираження сучасності

3 самоізоляція національних культур

4 прискорений розвиток засобів інформації та інформаційних технологій

5 зародження та поширення сюрреалізму у мистецтві

6 поява кінематографа

А 1, 2, 4               Б 1, 3, 6              В 2, 4, 5            Г 3, 5, 6

Правильна відповідь:         А

 8. Укажіть твердження, пов’язані з діяльністю відомого британського політичного діяча Д. Ллойд-Джорджа

1 очолював британську делегацію на Паризькій мирній конференції 1919–1920 рр.

2 автор програми «14 пунктів»

3 прем’єр-міністр Великої Британії від Ліберальної партії

4 за його правління Індія отримала статус домініона Великої Британії

5 лейтмотивом діяльності його уряду було гасло «Розбудити Велику Британію!»

6 виступав проти підписання Версальського мирного договору

А 1, 2, 4                Б 2, 3, 4                   В 1, 3, 5                  Г 3, 4, 6

Правильна відповідь:         В

Завдання 9 передбачає визначення: автора, назви документа (події, явища), дати (року), міста (країни), про які йдеться

 9. Визначте, назву якої країни пропущено в уривку документа

Стаття 1. Інші держави, що домовляються, … згодні:

1. Поважати суверенітет, незалежність і територіальну та адміністративну недоторканність _______ .

3. Використати свій вплив з метою справжнього встановлення й підтримання принципу «рівних можливостей» для торгівлі й промисловості всіх націй на всій території _____________.

Стаття 3. У цілях дієвішого застосування принципу «відчинених дверей», тобто рівності можливостей, що відкриваються в _____________ для торгівлі й промисловості, … держави, що домовляються, погодились у тому, що вони не шукатимуть, а рівно не підтримуватимуть своїх громадян у пошуках: угод, що могли б сприяти встановленню на їхню користь будь-якої загальної вищості в правах стосовно торгового чи економічного розвитку в будь-якому певному районі _______________.

Вашингтонська конференція 1921-1922

Договір дев’яти держав , від 6 лютого 1922 року, підписаний усіма учасниками конференції . Договір стосувався забезпечення гарантій територіальної цілісності Китаю , поваги її суверенітету , а також проголошував принцип « відкритих дверей і рівних можливостей» стосовно Китаю в галузі торговельної та підприємницької діяльності та зобов’язував не вдаватися до використання внутрішньої обстановки в Китаї з метою отримання спеціальних прав і привілеїв , які можуть завдати шкоди правам та інтересам інших держав-учасниць договору

 Правильна відповідь:         Китай

10. Проаналізуйте уривок з історичного джерела та дайте йому оцінку

 Із заяви Г. Фріче під час Нюрнберзького трибуналу

Я завжди казав, що наша вина у розв’язанні війни проти західних держав дорівнювала приблизно 50 відсотків, тому що все-таки вони були авторами Версальського договору. Але наша вина у війні проти Сходу – стовідсоткова. Це була підступна і неспровокована агресія.

 Відповідь:

Фрагмент історичного джерела наведено із заяви Г. Фріче під час Нюрнберзького трибуналу.

1) Автор заяви — Ганс Фріче — німецький нацистський пропагандист, співробітник Міністерства пропаганди. Був притягнутий до Нюрнберзького суду. Автор висловлює своє судження щодо відповідальності за Другу світову війну.

2) Ганс Фріче виправдовує початок війни, перекладаючи частину відповідальності на західні країни, а саме на створення Версальської системи (наслідок Першої світової війни, у якій Німеччина зазнала поразки). Автор вказує на відповідальність Німеччини щодо агресії на сході.

 Завдання *11–12 призначено для учнів профільних 11 класів  суспільно-гуманітарного напряму

*11. Які з наведених понять відносяться до періоду переходу від конфронтації до співробітництва у міжнародних відносинах у 90-х роках ХХ ст.?

А Організація з питань безпеки й співробітництва в Європі, «нове політичне мислення», Хартія для нової Європи, Договір СНО-1

Б Організація з питань безпеки й співробітництва в Європі, біполярний світ, «розрядка», Пагуоський рух, «берлінська криза»

В «розрядка», біполярний світ, «нове політичне мислення», «карибська криза», Договір СНО-1

Г біполярний світ, програма НАТО «Партнерство заради миру», «нове політичне мислення», гонка озброєнь,  Хартія для нової Європи

Правильна відповідь:         А

 *12. Які з наведених тверджень пов’язані з діяльністю американського президента Теодора Рузвельта?

1 брав участь у іспано-американській війні

2 запровадив закон про відновлення національної промисловості (НРА)

3 походив з бідної родини емігрантів

4 проводив політику «Справедливого (Нового) курсу»

5 активно підтримував концентрацію виробництва і створення монополій

6 проводив політику «нових свобод»

А 1, 2, 4              Б 1, 4, 5                  В 2, 5, 6            Г 3, 5, 6

Правильна відповідь:         А

 

 

 

 

Запись опубликована в рубрике Варіант VIII. Добавьте в закладки постоянную ссылку.