Варіант VII

Варіант VII

У завданнях 1–8 запропоновано чотири варіанти відповіді, серед яких треба обрати ОДНУ ПРАВИЛЬНУ

1. Визначте, якими цифрами позначено на карті країни, що входили  до Троїстого союзу напередодні Першої світової війни

ВІ_карта_7

А 1, 3, 4          Б 1, 4, 5          В 2, 5, 6           Г 3, 4, 6

Правильна відповідь:         В         (Німеччина, Австро-Угорщина, Італія)

 2. Укажіть дату відкриття Другого фронту в Європі

А 30 травня 1942 р.               Б 3 вересня 1943 р.       

В 6 червня 1944 р.            Г 4 лютого 1945 р.

Правильна відповідь:         В

3. Розташуйте події кінця ХХ ст. у хронологічній послідовності

1 підписання Маастрихтського договору                                               (1992 р.)

2 Оксамитова революція у Чехо-Словаччині                                        (1989 р.)

3 об’єднання Німеччини                                                                             (1990 р.)

4 розпад Організації Варшавського договору                                        (1991 р.)

А 1, 4, 2, 3           Б 2, 1, 3, 4             В 2, 3, 4, 1                Г 4, 3, 1, 2

Правильна відповідь:         В

 4. Що стало приводом до початку в 1948 р. блокади радянськими військами Західного Берліна?

А рішення Потсдамської конференції

Б створення Тризонії

В падіння Берлінської стіни

Г проведення США, Англією та Францією сепаратної грошової реформи в окупованих ними зонах

Правильна відповідь:         Г

5. Укажіть автора наведеної картини

А К. Малевич             Б Р. Делоне                В П. Пікассо          Г В. Кандінський

ВІ_фото_7

                                                              (Дівчинка на кулі)

Правильна відповідь:         В

6. Що сприяло вступу США у Першу світову війну?

1 можливість отримання великих прибутків від постачання промислової продукції країнам Антанти

2 оголошення Німеччиною необмеженої підводної війни

3 намагання послабити вплив Японії на Далекому Сході

4 підписання між Росією та Центральними державами Брест-Литовського мирного договору

5 намагання подолати внутрішньополітичну кризу

6 загострення суперечностей між США та Німеччиною в колоніальній сфері

А 1, 2, 3                Б 1, 3, 5                 В 2, 4, 6              Г 4, 5, 6

Правильна відповідь:         А

 7. Які з вказаних тверджень пов’язані з «планом Дауеса» 1924 р.?

1 створення Банку міжнародних розрахунків для отримання й розподілу репарацій від Німеччини

2 надання Німеччині позик від США на суму 800 млн марок для відновлення німецької економіки

3 зменшення щорічних виплат Німеччини до 2 млдр марок на рік

4 перенесення ринків збуту німецьких товарів до Східної Європи

5 ліквідація всіх видів контролю за економікою і фінансами Німеччини

6 виплата Німеччиною щорічно певної суми репарацій із поступовим її збільшенням з 1 до 2,5 млрд марок

А 1, 3, 4        Б 2, 4, 5              В 3, 4, 5            Г 2, 4, 6

Правильна відповідь:     Г

 8. Укажіть твердження, пов’язані з періодом перебування Франсуа Міттерана на посаді президента Франції

1 націоналізація французьких великих банків і деяких промислових  підприємств

2 збільшення витрат на соціальні програми

3 скорочення інфляції та зростання курсу франка

4 часткова децентралізація влади

5 розширення державного сектору економіки

6 прийняття законів про права французьких працівників і профспілок

 А 1, 2, 4              Б 1, 4, 6              В 2, 4, 5               Г 3, 5, 6

Правильна відповідь:     А

 Завдання 9 передбачає визначення: автора, назви документа (події, явища), дати (року), міста (країни), про які йдеться

9. Укажіть назву міста, де було підписано документ, уривок з якого наводиться нижче

Стаття 1. … а) Німецька держава і РРФСР навзаєм відмовляються від відшкодування їхніх воєнних витрат, рівно як і від відшкодування їхніх воєнних втрат, іншими словами, тих збитків, що були завдані їм та їхнім громадянам у районах воєнних дій внаслідок заходів, включно з ужитими на території супротивної сторони реквізиціями…

в) Німеччина та Росія відмовляються від відшкодування їхніх витрат на військовополонених. Стаття 3. Дипломатичні та консульські відносини між Німеччиною та РРФСР негайно відновлюються… Стаття 5. Обидва уряди будуть у доброзичливому дусі навзаєм іти  назустріч господарським потребам обох країн…

Рапалльський договір між Російською Соціалістичною Федеративною Радянською Республікою і Німецькою Державою (Веймарською республікою) було укладено 16 квітня 1922 р. в місті Рапалло (Італія) під час Генуезької конференції.

10. Проаналізуйте уривок з історичного джерела та дайте йому оцінку

 З книги «Україна 2000 і далі: геополітичні пріоритети та сценарії розвитку»

Невизначеність поведінки США щодо України проявляється насамперед у політичній непослідовності американсько-українського курсу.  Так, позиція адміністрації Дж. Буша після проголошення  незалежності України була надто обережною та фактично зводилася до скоординованої з Росією політики ядерного роззброєння України. Адміністрація Б. Клінтона, розпочавши з підтримки України та проголошення стратегічного партнерства, поступово істотно змінила свій курс і почала  використовувати Україну як розмінну карту в грі з Російською Федерацією. Саме США спочатку підтримали ідею хартії Україна – НАТО,  а потім зробили багато, щоб вона не була підписана в такому варіанті,  який найбільше відповідав би інтересам України. Саме США відіграли  провідну роль в істотному обмеженні зовнішнього фінансування України.  США – це єдина у світі держава, яка реально здатна здійснювати  та здійснює багатосторонній прямий і непрямий (через міжнародні  організації, Європу, Японію, навіть Російську Федерацію тощо) вплив  на Україну. Цілком логічно стверджувати, що стратегічне партнерство з такою – єдиною у світі державою – має стати пріоритетом  номер один у зовнішній політиці України. І саме завдяки унікальним можливостям і ролі США першорядність трансатлантичного пріоритету не тільки не буде суперечити генеральній лінії України на проведення «сильної» регіональної політики, а й сприятиме їй.

Відповідь:

Автор аналізує українсько-американські відносини, які важко назвати рівноправними.  Адміністрація Б. Клінтона декларувала  стратегічне партнерство, але насправді використовувала Україну як  розмінну монету у відносинах з Росією. Тобто Україна сприймалася  не як суб’єкт, а об’єкт міжнародних відносин. З іншого боку автор підкреслює унікальність США, які можуть мати багатосторонній прямий  і непрямий вплив через різні держави і організації і тому стратегічне  партнерство з ними дуже вигідне.

Невизначеність поведінки США щодо України проявляється насамперед у політичній непослідовності американсько-українського курсу. Єдиним зацікавленням адміністрації   Дж. Буша щодо України було ядерне роззброєння. США побоювалася розповзання ядерного потенціалу і з цієї причини на початках були  проти незалежності України. Позиція адміністрації Дж. Буша після проголошення незалежності України була надто обережною та фактично зводилася до скоординованої з Росією політики ядерного роззброєння України.

Адміністрація Б. Клінтона, розпочавши з підтримки України та проголошення стратегічного партнерства, поступово істотно змінила свій курс і почала  використовувати Україну як розмінну карту в грі з Російською Федерацією. Саме США спочатку підтримали ідею хартії Україна – НАТО,  а потім зробили багато, щоб вона не була підписана в такому варіанті,  який найбільше відповідав би інтересам України. Тобто Україна сприймалася не як суб’єкт, а об’єкт міжнародних відносин

 Завдання *11–12 призначено для учнів профільних 11 класів  суспільно-гуманітарного напряму

*11. Визначте перелік понять, які характеризують історичний розвиток Італії з початку ХХ ст. до початку Першої світової війни

А монархія, «Ліберальна ера», колоніальна політика, участь у Антанті, промислово розвинутий Південь

Б форсована індустріалізація, «Ліберальна ера», участь у Троїстій угоді, промислова Північ, колоніальна політика

В участь у Антанті, операція «Чисті руки», «Ліберальна ера», промислова Північ, колоніальна політика

Г економічні реформи, централізація виробництва, промислово розвинутий Південь, участь у Антанті, колоніальна політика

 Правильна відповідь:         Б

 *12. Які з наведених тверджень пов’язані з діяльністю канцлера ФРН Гельмута Коля?

 1 лідер Християнсько-демократичного союзу Німеччини

2 лауреат Нобелівської премії миру

3 канцлер ФРН у 90-х роках ХХ ст.

4 виступав проти розширення ЄС та введення євро як єдиної грошової одиниці

5 був ініціатором возз’єднання Німеччини

6 виступав проти об’єднання Німеччини

А 1, 2, 4                 Б 1, 3, 5                  В 2, 4, 6                    Г 3, 5, 6

Правильна відповідь:         Б

Запись опубликована в рубрике Варіант VII. Добавьте в закладки постоянную ссылку.