Варіант № V

Варіант 5

У завданнях 1-5 запропоновано чотири варіанти відповіді, серед яких треба обрати ОДНУ ПРАВИЛЬНУ

1. Визначте ім’я керівника подорожі, маршрут якої вказано на карті

Карта_Колумб

А Христофор Колумб

Б Фернан Магеллан

В Бартоломеу Діаш

Г Васко да Гама

Правильна відповідь:      А     (12 жовтня 1492 р. – відкриття Америки)

2. Визначте дату заснування Риму

А 753 р. до н.е.              Б 509 р. до н.е.                 В 451 р. до н.е.             Г 313 р. до н.е.

Правильна відповідь:      А    

 3. Розташуйте у хронологічній послідовності події історії Польщі

1 підписання Берестейської унії                                                                    (1596 р.)

2 утворення Речі Посполитої                                                                          (1569 р.)

3 перший поділ Речі Посполитої                                                                    (1772 р.)

4 закінчення періоду правління династії Ягеллонів                          (1385 — 1572 р.)

А 1, 3, 2, 4                 Б 2 4 1 3             В 3, 1, 4, 2               Г 4, 2, 1, 3

Правильна відповідь:          Г  

 4. Укажіть назву конституційного ладу Франції, прийнятого 4 вересня 1870 р.

А Перша Республіка                Б Друга Республіка

             В Третя Республіка                        Г Четверта Республіка

Правильна відповідь:          В

5. Визначте назву одного з напрямів протестантизму, автором якого є зображений на портреті  історичний діяч   

 Фото_Кальвин

А лютеранство

Б цвінгліанство

В англіканство

Г кальвінізм                   (Жан Кальвін)

Правильна відповідь:          Г  

У завданнях 6-8 наведено шість тверджень, скомбінованих у чотири варіанти відповіді, серед яких треба вибрати ОДНУ ПРАВИЛЬНУ

6. Що спричинило соціально-економічне відставання Російської імперії в першій половині Х ІХ ст.?

1 панування феодальних відносин

2 ліквідація абсолютної монархії

3 існування самодержавного ладу

4 розвиток демократичного руху

5 вплив буржуазно-ліберальних реформ Наполеона

6 постійні селянські виступи

А 1, 3                Б 3, 4            В 2, 5          Г 5, 6

Правильна відповідь:          А

 7. Укажіть характерні риси культури Ренесансу

1 домінування готичного та романського стилю в мистецтві

2 світський, нецерковний характер культури

3 сильний вплив католицької церкви на розвиток мистецтва

4 панування схоластичних філософських вчень

5 принцип гуманізму, утвердження гідності і краси реальної людини

6 повернення до традицій античної культурної спадщини

А 1, 2, 4                  Б 1, 3, 6              В 2 , 5 , 6                Г 3, 4, 5

Правильна відповідь:          В

 8. Які з наведених тверджень пов’язані з діяльністю Перікла в Афінах?

1 створення Ради чотирьохсот

2 відміна майнового цензу при обранні на державні посади

3 уведення жеребкування при обранні державних посадових осіб

4 запровадження оплати для суддів, членів Ради п’ятисот та еклесії

5 запровадження звичаю остракізму

6 поділ населення Афін на 4 групи за майновим цензом

А 1, 2, 5      Б 1, 3, 6            В 2 , 3 , 4             Г 4, 5, 6

Правильна відповідь:            В

 Завдання 9 передбачає запис року події, про яку йдеться в уривку документа

9. Укажіть назву держави, де було створено історичне джерело, уривки якого наведено

§ 175. Якщо раб двірця або раб мушкенума візьме шлюб із вільною і вона народить йому дітей, то господар раба не може претендувати на те, щоб дітей повернути у рабство…

§ 196. Якщо людина пошкодить око іншій людині, то треба пошкодити її око;

§ 198. Якщо вона пошкодить око мушкенума або зламає кістку мушкенума, то вона повинна відважити одну міну срібла…

Стародавній Вавилон.

(Закони царя Хаммурапі, створени близько 1780 р до н е)

 10. Проаналізуйте уривок історичного джерела та дайте йому оцінку

 З «Життєпису короля Людовіка Товстого» абата Сугерія (ХІІ ст.)

Священний обов’язок королів — могутньою рукою приборкувати зухвальство тиранів, які роздирають країну нескінченними війнами, тішаться грабунками, знедолюють бідний люд, розорюють церкви і впадають у таку несамовитість, що, якщо дати їм волю, вона розпалює їх усе більшою і більшою люттю… Приклад тому — Томас Марль, людина відчайдушна… У той час, коли Людовік був зайнятий війнами, той (Марль), не боячись покарання церковного, розорював і, як вовк-хижак, пожирав округи… не милуючи ні кліру, ні народу.

На прохання й скарги… король негайно вирушив проти нього з військом і без милосердя знищив злочинців.

Відповідь: 

Сугерій (1081 — 1151) — абат Сен-Дені, могутній радник французьких королів Людовика VI і Людовика VII.  Син селянина королівського домену, Сугерій з юності був відзначений надзвичайними здібностями і з 1091 виховувався в абатстві Сен-Дені разом з майбутнім королем Людовіком Толстим, який доводився йому однолітком. Після воцаріння Людовика як його товариш був наближений до двору і їздив з дипломатичними дорученнями до Генріха Нормандського та іншим феодальним правителям.

Людо́вик VI То́встий  — король Франції з липня 1108 року до самої смерті, п’ятий король з династії Капетингів. Хроніки називають його королем Сен-Дені. Людовик VI намагався підтримувати добрі стосунки з папою Римським Григорієм VIII і не дав цісарю Священної Римської імперії Генріху V втягнути себе у боротьбу з папою. Впродовж свого правління Людовик VI боровся з «бунтівними баронами», які турбували Париж, а також з норманськими королями Англії, що намагались заволодіти землями Нормандії.

Томас де Марль, також Томас де Кусі — французький лицар, брав участь у Першому хрестовому поході, в якому особливо відзначився в боях за взяття Нікеї і Єрусалиму (в 1099 році).  У 1112 Томас був залучений у повстання городян Лана проти єпископської влади За це на нього, за наполяганням французького короля Людовика VI Толстого, Томас був позбавлений всіх титулів і звань, а також «лицарської честі». В 1118 році Томас встає до лав опозиційної королівської влади аристократії, оскільки Людовик відмовив йому в спадщині графства Амьенского.

 

Запись опубликована в рубрике Історія України 11 клас. Добавьте в закладки постоянную ссылку.