Варіант № IX

Варіант 9

У завданнях 1-5 запропоновано чотири варіанти відповіді, серед яких треба обрати ОДНУ ПРАВИЛЬНУ

  1. Якою буквою позначено на картосхемі територію Німецького союзу, створеного за рішенням Віденського конгресу?

Карта_Венский

Правильна відповідь:       Б

2. Укажіть рік скасування кріпосного права в Російській імперії

А 1851 р.              Б 1861 р              В 1864 р.              Г 1881 р.

Правильна відповідь:       Б   

3. Розташуйте у хронологічній послідовності події історії Давнього Риму

1 проголошення республіки в Римі                                                          (509 р до н е)

2 битва між римлянами та гунами на Каталаунських полях             (451 р н е)

3 утворення Другого тріумвірату                                                             (43 р до н е)

4 поділ Римської імперії на Східну та Західну                                      (395 р н е)

А 1, 2, 4, 3              Б 1, 3, 4, 2          В  2, 3, 1, 4               Г 4, 1, 3, 2

Правильна відповідь:      Б  

 4. Укажіть назву документа, у якому проголошувалося виведення англійської церкви з-під влади Риму та підпорядкування її королю Англії

А Кларедонська асиза

Б «Акт про супрематію»

В «Символ віри»

Г Нантський едикт

Правильна відповідь:       Б

5. Укажіть автора наведеного художнього твору

А Леонардо да Вінчі

Б Сандро Боттічеллі

В Дієго Веласкес

Г Мікеланджело Буонарроті

Фото_Венера

Правильна відповідь:       Г   ( Венера (Рождение Венеры) (1483) 

У завданнях 6-8 наведено шість тверджень, скомбінованих у чотири варіанти відповіді, серед яких треба вибрати ОДНУ ПРАВИЛЬНУ

6. Укажіть наслідки Східного походу Александра Македонського

      1 послаблення Римської імперії

      2 завоювання Перської імперії

      3 створення імперії Александра Македонського

      4 початок епохи еллінізму

      5 проведення панеллінського конгресу

      6 знищення здобутків Східної цивілізації

А 1, 4, 5                Б 1 3, 6        В 2, 3, 4          Г 3, 5, 6

Правильна відповідь:       В   

 7. Укажіть характерні риси соціально-економічного розвитку Англії в останній третині ХІХ ст.

поява перших тред-юніонів

2  початок промислового перевороту

3  втрата світової економічної першості

посилення робітничого руху, поява союзів некваліфікованих робітників

запровадження системи протекціонізму

6  вивіз капіталів за кордон та посилення експлуатації колоній

А 1, 2, 3           Б  1, 4, 5         В 2, 4, 5            Г 3, 4, 6

Правильна відповідь:       Б

 8. Які з наведених тверджень пов’язані з французьким історичним діячем Наполеоном Бонапартом?

1 перший консул Франції з 1799 р.

2 член Священного союзу трьох імператорів

3 голова Національного Конвенту

4 проголошений імператором Франції в 1804 р.

5 ініціатор проведення Віденського конгресу 1814-1815 рр.

6 помер під час заслання на острові Святої Єлени

А 1, 2, 4                   Б  2, 3, 4           В 1, 4, 6          Г 3, 5, 6

Правильна відповідь:       В

 Завдання 9 передбачає запис року події, про яку йдеться в уривку документа

9. Визначте назву документа, уривок з якого наведено

Стаття перша.

Наше перше прохання і бажання мати право і силу всією общиною обирати собі священика і скидати його, коли він негарно себе поводить.

Стаття третя.

Особиста кріпосна залежність повинна бути відмінена зовсім і не мати більше сили і застосування

Томас Мюнцер  «12 статей»  (1625 р.)

 10. Проаналізуйте уривок історичного джерела та дайте йому оцінку

З Нантського едикту

III. Наказуємо, щоб католицька апостольська римська релігія була відновлена в усіх місцях нашого королівства… де виліт її було перервано, і нехай сповідається вона мирно і вільно без всяких смут і перешкод.

Щоб не дати ніякого приводу до смути і чвар серед наших підданих, ми дозволили і дозволяємо сповідувати так звану реформовану релігію, жити і мешкати у всіх містах і місцях нашого королівства і підлеглих їм областях без переслідувань і примусів, робити що-небудь у справі релігії, противне їхній совісті; їх не будуть із цього приводу розшукувати в будинках і місцях, де вони побажають жити…

Відповідь:

Нантський едикт — указ короля Франції Генріха IV від 1598, який дарував французьким гугенотам певні громадянські права, відкривши таким чином шлях до релігійної терпимості. За указом протестанти отримували право на свободу совісті, поновлювалися їхні громадянські права, включно з правом обіймати будь-яку державну посаду і подавати скарги безпосередньо королю. Едикт поклав кінець релігійній війні у Франції. Виконання едикту гарантувалося шляхом передачі в самоуправління протестантів 150 фортець а також фінансуванням з королівських скарбниць. Генріх IV, перший король династіі Бурбонів, протестант, вирішив перейти в католицьку віру після смерті свого двоюрідного брата Генріха III, і, таким чином, зійти на французький престол.

Запись опубликована в рубрике Варіант № IX. Добавьте в закладки постоянную ссылку.