Варіант IV

Варіант IV

У завданнях 1–8 запропоновано чотири варіанти відповіді,серед яких треба обрати ОДНУ ПРАВИЛЬНУ

1. Визначте, території яких держав виділено на карті темним кольором

ВІ_карта_4

А держави, які у 1949 р. стали засновницями Ради Європи

Б держави, що отримали економічну допомогу за «планом Маршалла»

В держави, які у 1951 р. підписали у Парижі договір про створення  Європейського об’єднання вугілля та сталі

Г держави, які у 1957 р. підписали у Римі договір про створення Єдиного економічного співтовариства (ЄЕС)

Правильна відповідь:         Б

 2. Укажіть дату приєднання Італії до Антикомінтернівського пакту

                       А 25 листопада 1936 р.           Б 06 листопада 1937 р.

В 27 листопада 1940 р.                  Г 25 листопада 1941 р.

Правильна відповідь:         А

3. Розташуйте у хронологічній послідовності події Другої світової війни

1 Курська битва                                                                                        (5.07 – 23.08. 1943р.)

2 напад японської авіації на воєнно-морську базу США Перл-Харбор      (07.12.1941 р.)

3 атомне бомбардування міст Хіросіма і Нагасакі                                  (06. 09.08.1945 р.)

4 Тегеранська конференція                                                                 (28.11. – 01.12.1943 р.)

 А 1, 4, 3, 2             Б 2, 1, 4, 3              В 2, 4, 1, 3                      Г 4, 3, 2, 1

Правильна відповідь:         Б

 4. Укажіть країну, з якою пов’язана Квебекська проблема

 А Китай                     Б Ірландія                          В Велика Британія               Г Канада

Правильна відповідь:         Г

 5. Укажіть зображення історичного діяча, характеристику якого наведено

Військовий і політичний діяч Китаю, який очолив Гоміньдан 1925 р. після смерті Сунь Ятсена; президент Китайської Республіки.

ВІ_фото_4

                   М. К. Ататюрк    Чан Кайши         М. Ганді            

Правильна відповідь:        Б   

6. Укажіть причини успішного економічного розвитку Західної Німеччини у 50–60 роках ХХ ст., що отримав назву «німецьке економічне диво»

1 відродження виробництва на новій технічній основі та розвиток  новітніх галузей

2 висока заробітна плата робітників та скорочення робочого тижня

3 значне зростання капіталовкладень у військову промисловість у  50-х роках ХХ ст.

4 наявність дешевої робочої сили, особливо після репатріації німців зі Східної Пруссії та інших районів

5 раціональне використання фінансової допомоги, наданої Західній Німеччині за «планом Маршалла»

6 регулювання державними структурами господарської діяльності західнонімецьких підприємств

 А1, 3, 4        Б 1, 4, 5                   В 2, 3, 5           Г 3, 5, 6

Правильна відповідь:         Б

 7. Які заходи характеризують режим «воєнного комунізму» в СРСР?

1 встановлення тотального державного контролю над економікою

2 організація кооперативів

3 використання праці наймитів на селі

4 введення продрозкладки

5 переведення підприємств на госпрозрахунок

6 скасування грошового обміну, запровадження карткової системи

 А 1, 3, 5                     Б 1, 4, 6                    В 2, 4, 5              Г 3, 4, 6

Правильна відповідь:         Б

 8. Укажіть твердження, пов’язані з діяльністю польського політичного діяча Леха Валенси

1 у листопаді 1989 р. очолив Громадянський форум

2 лауреат Нобелівської премії миру (1983)

3 один із засновників польської профспілки «Солідарність»

4 один з ініціаторів руху «Хартія-77»

5 у грудні 1989 р. обраний президентом Чехо-Словаччини

6 у грудні 1990 р. обраний президентом Республіки Польща

 А 1, 4, 5               Б 2, 3, 4                В 2, 4, 5               Г 2, 3, 6

 Правильна відповідь:         Г

Завдання 9 передбачає визначення: автора, назви документа

(події, явища), дати (року), міста (країни), про які йдеться

 

9. Визначте назву конференції, де було підписано Декларацію про визволену Європу, уривок з якої наведено

Ми, Президент Сполучених Штатів, Прем’єр-Міністр Великої Британії і Прем’єр Радянського Союзу, висловлюємо нашу рішучість у тому, що наші країни працюватимуть спільно як під час війни, так і в наступний мирний час. Що стосується війни, представники наших військових штабів брали  участь у переговорах за круглим столом, і ми погодили наші плани  знищення німецьких збройних сил. Ми дійшли повної згоди щодо масштабу і строків операцій, які будуть здійснені зі сходу, заходу і півдня.

 Кримська (Ялтинська)  конференція. 4 – 11 лютого 1945 р.

10. Проаналізуйте уривок з історичного джерела та дайте йому оцінку

 Зі спогадів письменника К. Симонова про підписання Акта беззастережної капітуляції Німеччини

При підписанні Акта капітуляції Німеччини Г. Жуков відчував себе не лише командувачем фронтом, який узяв Берлін, або заступником Верховного головнокомандувача, а й людиною, яка представляла в цій залі ту армію і той народ, котрий зробив більше за інших. У його поведінці не було ані пихи, ані презирства… він поводився з тією жорсткою простотою, яка має бути притаманна переможцю в такій ситуації.

Незабаром і серед переможених німецьких генералів, і серед колишніх союзників знайшлися люди, які намагалися применшити внесок СРСР у перемогу. Однак тоді, у травні 1945 р., різних думок щодо цього питання не існувало. Про це свідчить і поведінка фельдмаршала В. Кейтеля, який підписував Акт капітуляції. Він з величезною увагою спостерігав лише за Г. Жуковим. Це була гірка, трагічна цікавість переможеного до тієї сили, яку він найбільше ненавидів і яка найбільшою мірою вирішила долю війни

Відповідь:

Симонов Костянтин (Кирило) Михайлович (1915 — 1979). Поет, прозаїк, драматург. Закінчивши Літературний інститут ім. М. Горького в 1938, Симонов вступив до аспірантури ІФЛІ (Інститут історії, філософії, літератури), але в 1939 був направлений у як військовий кореспондент на Халкін-Гол у Монголії і в інститут вже не повернувся. З початком війни призваний до армії, працював у газеті «Боевое знамя». У 1942 йому було присвоєно звання старшого батальйонного комісара, в 1943 — звання підполковника, а після війни — полковника. Як військовий кореспондент побував на всіх фронтах, пройшов по землях Румунії, Болгарії, Югославії, Польщі та Німеччини, був свідком останніх боїв за Берлін.

Автор описує події останніх миттєвостей війни — підписання Акту капітуляції Німеччини. Він описує поведінку Г. Жукова, якій відчував себе як представник народу-переможця. Фельдмаршал В. Кейтель, який підписував Акт капітуляції, він з величезною увагою спостерігав лише за Г. Жуковим. Це була гірка, трагічна цікавість переможеного до тієї сили, яку він найбільше ненавидів і яка найбільшою мірою вирішила долю війни.

 Завдання *11–12 призначено для учнів профільних 11 класів  суспільно-гуманітарного напряму

*11. Визначте перелік термінів, які стосуються історії Великої Британії початку ХХ ст.

 А Британська імперія, гомруль, домініон, Антанта, тред-юніони

Б Британська імперія, «білі колонії», Троїстий союз, тред-юніони, Вікторіанська епоха

В ліберальні реформи, «майстерня світу», англо-бурська війна, Троїстий союз, домініон

Г «майстерня світу», Вікторіанська епоха, англо-бурська війна, гомруль, тред-юніони

 Правильна відповідь:         А

 *12. Які з наведених тверджень стосуються кубинського політичного діяча Фіделя Кастро?

 1 лідер кубинської революції

2 був першим секретарем Комуністичної партії Куби (1965–2008)

3 отримав економічну освіту в США

4 підтримував дружні відносини з А. Піночетом

5 ініціював приєднання Куби до програми «Союз заради прогресу»

6 у 1956 р. висадився на узбережжя Куби і розпочав озброєну боротьбу проти режиму Батісти

А1, 2, 4                   Б 1, 3, 5                      В 1, 4, 5                 Г 1, 2, 6

Правильна відповідь:        Г 

Запись опубликована в рубрике Варіант IV, Історія України 11 клас. Добавьте в закладки постоянную ссылку.