Варіант № IV

Варіант 4

У завданнях 1-5 запропоновано чотири варіанти відповіді, серед яких треба обрати ОДНУ ПРАВИЛЬНУ

1. Якою літерою позначено на карті території Ельзасу та Лотарингії, утрачені Францією внаслідок франко-пруссько’ї війни?

Карта_Фр_Пр_війна

Правильна відповідь:    Б 

2.Укажіть дату підписання Вестфальського миру

А 1623 р.             Б 1629 р.             В 1634 р.              Г 1648 р.

Правильна відповідь:        Г

 3. Розташуйте в хронологічному порядку події процесу об’єднання Німеччини в Х ІХ ст.

1 створення Північнонімецького союзу                                                           (1866 р.)

2 франко-прусська війна                                                                                    (1870 — 1871 рр.)

3 створення Національного союзу                                                                    (1859 р.)

4 війна між Пруссією та Данією                                                                        (1864 р.)

A 1, 3, 2, 4               Б 2, 1, 4, 3      В 3, 2, 1, 4                Г  4, 3, 1, 2

Увага !      Помилка

Правильна відповідь:       3   4    1   2

4. Укажіть ім’я засновника іспанської інквізиції, першого великого інквізитора в Іспанії

А Педро Альварадо                                Б Томас Торквемада

В Ернан Кортес                                       Г Франсіско Пісарро

Правильна відповідь:      В

 5. Визначте, яка з характеристик стосується зображеного давньогрецького політичного діяча

Фото_Перикл

А перший стратег Афінської держави (444-429 рр. до н.е.), за правління якого остаточно сформувався демократичний устрій Афінської держави

Б у 560 р. до н.е. захопив владу в Афінах і встановив там тиранічне панування

В законодавець, якому приписують створення законів, що регламентували суспільний устрій Спартанської держави

Г обраний першим архонтом Афін у 594 р. Здійснив ряд реформ, зокрема: скасування боргового рабства, поділ населення на чотири групи за майновим цензом,  запровадження суду присяжних

Правильна відповідь:      А       (Перікл)

 У завданнях 6-8 наведено шість тверджень, скомбінованих у чотири варіанти відповіді, серед яких треба вибрати ОДНУ ПРАВИЛЬНУ

6. Укажіть наслідки Липневої революції 1830 р. у Франції

 1 реставрація династії Бурбонів

2 утвердження на французькому престолі нової Орлеанської династії

3 прийняття Установчої хартії

4 проголошення Другої Республіки

5 перехід політичної влади в країні до банкірів і промисловців

6 ліквідація монархічного устрою

A 1, 2               Б 1, 4               В 2, 5                 Г 3, 6

Правильна відповідь:            В

 7. Укажіть характерні ознаки економічного розвитку періоду раннього Нового часу

1 дрібне сільське господарство, засноване на ручній праці

2 завершення промислових революцій у провідних країнах світу

3 виникнення мануфактурного виробництва

4 зародження капіталістичних відносин

5 поява фабричного виробництва

6 формування банківської системи

A 1, 2, 5                Б 1, 3, 4            В 2, 3, 5              Г 3, 4, 6

Правильна відповідь:           Г

 8. Які з наведених тверджень пов’язані з діяльністю візантійського імператора Юстиніана І?

1 ініціював розробку збірника систематизованих норм римського права, який отримав його ім’я

2 за його правління у Візантії розпочався іконоборчий рух

3 останній правитель Візантійської імперії

4 відвоював римські володіння у варварських племен остготів, вестготів, вандалів та значно збільшив територію Візантії

5 у період його правління у Візантії спалахнуло повстання «Ніка»

6 засновник візантійської імператорської династії Комнинів

A 1, 2, 4                       Б 1, 4, 5               В 2, 3, 5          Г 2, 3, 6

Правильна відповідь:          А

 Завдання 9 передбачає запис року події, про яку йдеться в уривку документа

9. Укажіть назву релігійного миру, про який ідеться в уривку документа

Нехай… не чинять ніякого насильства з приводу… віросповідання, але нададуть можливість їм у миру дотримуватись своїх релігійних переконань, літургії, обрядів. Однаковою мірою ті, що дотримуються. сповідання, не будуть заважати всім чинам і князям, що дотримуються старої релігії, жити в повному мирі і користуватися своїми правами.

 Вестфальский мир 1648,

окончил европейскую Тридцатилетнюю войну 1618—1648.

10. Проаналізуйте уривок історичного джерела та дайте йому оцінку

З акта Священного союзу, підписаного в Парижі 26 вересня 1815 р.

Їх величності: імператор австрійський, король прусський та імператор всеросійський, унаслідок великих подій, що ознаменували Європу протягом трьох останніх років… Оголошують урочисто, що метою цього акта є відкриття перед лицем світу їх непохитної рішучості, як в управлінні довіреними їм державами, так і в політичних відносинах до всіх інших урядів, керуватися не іншими якими-небудь правилами, а заповідями цієї святої віри, заповідями любові, правди і миру…

Стаття І

…Три монархи, що домовляються, будуть з’єднані справжнім і нерозривним братерством, і, вважаючи себе немовби одноземцями, вони в усякому випадку і в усякому місці подаватимуть один одному підмогу і допомогу…

  Відповідь:

Священний союз — союз європейських монархів, укладений після краху наполеонівської імперії для боротьби проти революційного і національно-визвольного руху і забезпечення непорушності рішень Віденського конгресу 1814—1815 рр.

Акт Священного союзу було підписано 26 вересня 1815 р. в Парижі російським імператором Олександром I, австрійським імператором Францом II і прусським королем Фрідріхом Вільгельмом III.

19 листопада 1815 до Священного союзу приєднався французький король Людовик XVIII, а потім і більшість монархів. Знаменуючи собою характер епохи, Священний союз був головним органом загальноєвропейської реакції проти ліберальних устремлінь. У листопаді 1820 і Росія, Австрія та Пруссія підписали протокол, який проголошував право їх збройного втручання у справи інших держав з метою боротьби з революцією.  Згідно з рішеннями цього конгресу Австрія придушила Неаполітанську революцію 1820—1821 і революцію 1821 в П’ємонті.  В 1823 р. французька армія вторглася в Іспанію, відновивши в ній абсолютизм. Конгрес засудив повстання проти турецького панування у Греції і відмовився прийняти грецьку делегацію, що приїхали за допомогою у Верону.

Запись опубликована в рубрике Варіант № IV. Добавьте в закладки постоянную ссылку.