Варіант ІІ

Варіант ІІ

У завданнях 1–8 запропоновано чотири варіанти відповіді, серед яких треба обрати ОДНУ ПРАВИЛЬНУ

 1. Визначте, якими цифрами позначено на карті території, що відійшли до СРСР за рішенням Потсдамської конференції 1945 р.

ВІ_карта_2

А 1, 2, 3             Б 1, 2, 5                 В 1, 5, 6             Г 2, 3, 4

Правильна відповідь:       В

2. Визначте дату підписання «Сталевого пакту» між Німеччиною та Італією

А 25 листопада 1936 р.   Б 25 липня 1937 р.   В 15 жовтня 1938 р.  Г 22 травня 1939 р

Правильна відповідь:      Г  

 3. Розташуйте події Першої світової війни у хронологічній послідовності

1 приєднання Італії до Антанти                                                               (1915 р.)

2 оголошення Великою Британією війни Німеччині                           (1914 р.)

3 Верденська битва                                                                                    (1916 р.)

4 створення єдиного командування військ Антанти під керівництвом маршала Фоша                                                                                                                             (1918 р.)

А 1, 3, 4, 2          Б 2, 1, 3, 4           В 3, 2, 4, 1          Г 4, 1, 3, 2

Правильна відповідь:       Б

 4. У який період розвитку Великої Британії було створено коаліційний             «Національний уряд» на чолі з Р. Макдональдом?    (1931–1935 рр.)

А період повоєнної нестабільності

Б період економічної стабілізації

В період економічної кризи         (1929 – 1933 рр.)

Г період назрівання Другої світової війни

Правильна відповідь:       В

 

5. Про кого із зображених історичних діячів ідеться?

Державний діяч Великої Британії, письменник, найбільш відомий як прем’єр-міністр цієї країни у роки Другої світової війни, лауреат Нобелівської премії з літератури 1953 

ВІ_фото_2

                   Ф. Рузвельт        Н. Чемберлен       У. Черчілль         В. Вильсон

Правильна відповідь:       В

6. Укажіть наслідки «Руху 4 травня» 1919 р. у Китаї

1 створення партії Гоміндан

2 встановлення колоніальної залежності Китаю від Японії

3 зняття з посад прояпонськи налаштованих китайських сановників

4 повалення монархічного правління у Китаї

5 відмова китайської делегації від підписання Версальського мирного договору

6 проголошення незалежності Китаю та утворення КНР

А 1, 3          Б 2, 3              В 3, 5              Г 4, 6

Правильна відповідь:       В

7. Визначте характерні риси економічного розвитку провідних країн  світу в пер. пол. ХХ ст.

1 прискорене економічне зростання провідних країн світу в 1920-х роках

2 занепад автомобілебудівної та авіабудівної галузей економіки

3 прагнення до економічної ізоляції у провідних країнах світу

4 початок епохи масового виробництва

5 домінування Великої Британії на світовому ринку

6 формування у ряді європейських країн тоталітарного типу економіки

 А 1, 2, 4           Б 1, 4, 6               В 2, 3, 5           Г 3, 5, 6

Правильна відповідь:       Б

 8. Укажіть твердження, пов’язані з періодом перебування М. Хрущова на посаді першого секретаря ЦК КПРС та Голови Ради Міністрів СРСР

1 початок процесу «десталінізації»

2 запровадження галузевого принципу управління економікою

3 значне скорочення державного і партійного апарату

4 часткова лібералізація суспільного життя та реабілітація жертв сталінських репресій

5 виникнення альтернативних політичних партій

6 ліквідація галузевих міністерств та створення раднаргоспів

 А 1, 2, 5                  Б 1, 4, 5                В 1, 4, 6                    Г 3, 5, 6

Правильна відповідь:       В

Завдання 9 передбачає визначення: автора, назви документа (події, явища), дати (року), міста (країни), про які йдеться

 9. Визначте назву документа, уривок з якого наведено

3) Форми евакуації буде встановлено в деталях міжнародною комісією, що складається з представників Німеччини, Сполученого Королівства, Франції, Італії та Чехо-Словаччини.

4) Поетапне зайняття німецькими військами районів із переважним німецьким населенням починається з 1 жовтня. Інша область, що має здебільшого німецький характер, буде негайно визначена згаданою вище міжнародною комісією, і вона буде зайнята німецькими військами до 10 жовтня.

Мюнхенська угода 1938 р.: договір про поділ Чехословаччини. 

(Ця змова передбачала передачу Німеччині Судетської області і прикордонних районів з Австрією, а також задовольнила територіальні претензії Польщі та Угорщини)

10. Проаналізуйте уривок з історичного джерела та дайте йому оцінку

 З книги американського журналіста У. Ширера  «Піднесення та падіння Третього рейху»

«Якщо я не отримаю нафту Майкопа та Грозного, – говорив Гітлер командувачу 6-ї армії генералу Паулюсу перед початком літнього наступу, – тоді я буду змушений закінчити цю війну». Сталін міг сказати те саме. І йому була потрібна доставка нафти через Каспійське море і Волгу до Центральної Росії. Після захоплення Сталінграда німці заблокували б останній маршрут доставки нафти через Каспійське море і Волгу до Центральної Росії і тим самим змогли б поставити росіян на коліна.

 Відповідь:

 Вільям Лоуренс Ширер (1904—1993 рр.) американський журналіст, історик. Перед початком Другої світової війни працював журналістом у Німеччині. Після війни був на Нюрнберзькому процесі.

Ширер опублікував цілий ряд книг з історії Другої світової війни і попереднього їй періоду, найвідомішою з яких стала «Піднесення та падіння Третього рейху», видана в 1960 році, а згодом неодноразово перевидавалася. У ній він широко використовував  захоплені документи нацистської Німеччини  Праця В. Ширера «Піднесення та падіння Третього рейху» приділяє більше уваги договору між А. Гітлером і Й. Сталіним та його впливу на народи Центральної та Східної Європи. Уривок присвячений подіям 1942 р., коли німецькі війська вийшли до Волги та увірвалися до Кавказу, намагаючись отримати доступ до нафти.

 В уривку книги йдеться про стратегічну важливість Сталінграда  як для німців, так і для радянської сторони. У листопаді 1942 р. німецьке командування почало операцію із захоплення Сталінграда. Автор слушно зауважує, що саме таким чином німці могли б перекрити постачання нафти до Європейської частини Росії з Кавказу. Кавказ тоді був єдиним джерелом нафти для СРСР і без неї здобути перемогу у війні було б важко або неможливо.  Події 1942 р. стали переламними у Великій Вітчизняній війні. Вихід німців до Сталінграда та просування до Кавказу не змогло «зламати» Червону армію

 Завдання *11–12 призначено для учнів профільних 11 класів  суспільно-гуманітарного напряму

*11. Визначте перелік понять, які належать до історії Ірану другої  половини ХХ – початку ХХІ ст.

А антишахська ісламська революція, реформи Мосаддика, «Біла революція», Національний фронт, закони шаріату

Б аграрна реформа, культурна революція, ірано-пакистанська війна, Національний фронт, реформи Мосаддика

В «Біла революція», культурна революція, реформи М. Дауда, закони шаріату, ірано-турецька війна

Г реформи М. Дауда, Національний фронт, аграрна ре форма, ірано-турецька війна, антишахська ісламська революція

 Правильна відповідь:       А

 *12. Які з наведених тверджень стосуються іспанського художника Пабло Пікассо?

1 засновник течії сюрреалізму в мистецтві

2 ініціатор створення поп-арту

3 автор полотна «Герніка»

4 загинув під час Другої світової війни

5 розписав храм Миру у Валлорисі

6 автор малюнків із зображенням голуба миру

 А1, 2, 4             Б 1, 3, 4              В 2, 5, 6              Г 3, 5, 6

Правильна відповідь:       Г

Запись опубликована в рубрике Варіант ІІ. Добавьте в закладки постоянную ссылку.