Варіант № II

Варіант 2

У завданнях 1-5 запропоновано чотири варіанти відповіді, серед яких треба обрати ОДНУ ПРАВИЛЬНУ

1.      Якою цифрою позначено на картосхемі територію Англо-бурської війни

Карта_Анг_бурська

А 2                Б 3                В 4              Г 1

Правильна відповідь:          Б

 2.         Укажіть дату утворення єдиної держави в Єгипті

А близько 3000 р. до н.е.

Б близько 2700 р. до н.е.

В близько 2050 р. до н.е.

Г близько 1090 р. до н.е.

Правильна відповідь:       А

3.         Розташуйте події у хронологічній послідовності

1    початок створення єдиного Італійського королівства                    (1861 р.)

2    створення Німецької імперії                                                                 (1871 р.)

3    початок революції Мейдзі                                                                     (1868 р.)

4   закінчення Громадянської війни у США                                            (1865 р.)

            А. 1  3  4  2           Б. 1  4  3  2             В. 2  1   3  4              Г. 3   2   4  1

           Правильна відповідь:         Б

 4. Який стародавній народ створив систему писемності клинопис?

А єгиптяни          Б шумери           В ассирійці            Г перси

Правильна відповідь:     Б

 

5. На яких фото представлено архітектурні пам’ятки, збудовані в стилі бароко?

Фото_бароко

А 1, 2             В 2, 3              В 1, 4             Г 4, 5

Правильна відповідь:     В

 У завданнях 6-8 наведено шість тверджень, скомбінованих у чотири варіанти відповіді, серед яких треба вибрати ОДНУ ПРАВИЛЬНУ

6. Укажіть наслідки Громадянської війни та періоду Реконструкції у США

      1 прийняття першої Конституції США

2 ліквідація рабства

3 проголошення незалежності США

4 зміцнення конституційного ладу, утвердження норм демократії

5 створення Конфедерації Південних штатів

      6 завершення формування індустріального суспільства у США

 А   1  2            Б  2  4               В  3  4            Г  5  6

Правильна відповідь:     Б

 7. Укажіть характерні особливості соціально-економічного розвитку Франції в кінці ХІХ — на початку XX ст.

1 перше місце у світі за обсягами промислового виробництва

2 зайнятість великої кількості населення в аграрному секторі

3 бурхливий розвиток автомобільної та електротехнічної галузей виробництва

4 розвинута колоніальна торгівля

5 поява перших великих монополістичних об’єднань

6 переважна кількість невеликих промислових підприємств

А  1, 2, 4     Б  1, 3, 5       В  2, 5, 6      Г  3, 4, 6

Правильна відповідь:     В

 8. Які з наведених тверджень пов’язані з діяльністю французького короля Філіппа IV Красивого?

1 ліквідував орден тамплієрів

2 уперше скликав у Франції орган станового представництва — Генеральні штати

3 був організатором Сьомого і Восьмого хрестових походів

4 створив у Франції верховний орган управління — Королівську раду

5 мав прізвисько Король-фальшивомонетник

6 засновник королівської династії Капетингів

A 1, 2, 5             Б 2, 3, 4            В 2, 3, 5          Г 2, 3, 6

Правильна відповідь:     А

Завдання 9 передбачає запис року події, про яку йдеться в уривку документа

9. Укажіть подію, про яку йдеться в наведеному уривку документа, та рік, коли вона відбулася

…Там вони (католики) отримали наказ, щоб ус і мали розпізнавальний знак — білу пов’язку на лівій руці і хрест на капелюсі… щоб вони запалили вогні у вікнах… Герцог Гіз сказав французьким і швейцарським капітанам: «Ось настав час, коли за волею короля слід помститися роду, противному Богові; звір у тенетах і не можна допустити, щоб він врятувався».

Варфоломіївська ніч  — різня у Франції протестантів-гугенотів  католиками в ніч на 24 серпня 1572 р. (день Св. Варфоломія).

10. Проаналізуйте уривок історичного джерела та дайте йому оцінку

Французький державний діяч Алексіє де Токвіль про відмінності в розвитку Росії та США (1835р.)

… Дві великі нації світу, які, стартувавши з різних пунктів, здається, просуваються до однакової мети. Американець переборює природні перепони, а росіянин затиснутий у людські лабети. Перший веде бій

проти дикості й варварства, а другий усіма можливими засобами бореться проти цивілізації. Завоювання Америки здійснено оралом, Росія завойовує мечем. Перша досягає своєї мети, покладаючись на особистий інтерес, і дає вільний простір для застосування неконтрольованої сили і здорового глузду індивідів. Друга цілеспрямовано концентрує всю владу в суспільстві в руках однієї людини. У першій свобода є однією з першорядних умов діяльності; у другій панує рабство. Вони починають свій рух з різних пунктів і йтимуть різними шляхами, одначе виглядає так, що якимось таємним присудом провидіння одного дня кожна з них буде покликана тримати у своїх руках долю половини світу…

Відповідь:

Алексіс де Токвіль  — французький державний діяч, історик, суспільствознавець. Був захисником демократії та свободи, вважається одним з чільних теоретиків демократії та лібералізму. 1831 року отримав відрядження до Сполучених Штатів для вивчення там пенітенціарної системи. Подорож тривала близько року і після повернення Токвіль видав книгу «Демократія в Америці». Трактат «Демократія в Америці» (2 томи, 1835, 1840), який називають «одночасно кращою книгою про демократію і кращою книгою про Америку».

Він порівнює розвиток двох великих націй. «Завоювання Америки здійснено оралом, Росія завойовує мечем.», «…у першій свобода є однією з першорядних умов діяльності; у другій панує рабство». Симпатії автора повністю на американській моделі розвитку, він проти самодержавства і кріпосництва

 

Запись опубликована в рубрике Варіант № II. Добавьте в закладки постоянную ссылку.