Варіант І

Варіант І

У завданнях 1–8 запропоновано чотири варіанти відповіді, серед яких треба обрати ОДНУ ПРАВИЛЬНУ

  1. Визначте, якими буквами позначено на карті держави, що входили до складу РЕВ

ВІ_карта_1

А 1, 2, 3, 5             Б 1, 2, 6, 7           В 2, 3, 6, 7           Г 3, 4, 5, 6

Правильна відповідь:       Б   

2. Визначте дату початку наступальної операції радянських військ під Сталінградом

А 19 листопада 1942 р.    Б 1 січня 1942 р.     В 2 лютого 1943 р.        Г 5 липня 1943 р.

Правильна відповідь:       А

 3. Розташуйте наведені назви міжнародних організацій у хронологічній послідовності їх заснування

1 Організація Варшавського договору     (1955 р.)

2 НАТО                                                           (1949 р.)

3 Організація Об’єднаних Націй               (1945 р.)

4 Європейський Союз                                (1992 р. – Маастрихтський договір )

А 1, 3, 4, 2              Б 2, 3, 4, 1               В 3, 2, 1, 4             Г 4, 1, 3, 2

 Правильна відповідь:       В

 4. Визначте подію, яка свідчила про остаточне оформлення антигітлерівської коаліції

А підписання урядами Великої Британії та СРСР Московської угоди 1941 р. про спільні дії у війні проти  Німеччини

Б продовження радянсько-американської торговельної угоди

В підписання у 1942 р. Декларації об’єднаних націй представниками СРСР, США, Великої    Британії та Китаю

Г прийняття Конгресом США закону про ленд-ліз

Правильна відповідь:       В

 5. Визначте, під час якої міжнародної конференції було зроблено наведене фото

ВІ_фото_1

А Вашингтонська                            (1921 – 1922 рр.)

Б Паризька                                        (1919 р.)

В Потсдамська                                 (липень 1945 р.)

Г Кримська (Ялтинська)             (лютий 1945 р.) 

 Правильна відповідь:       Г

6. Укажіть причини початку економічної кризи в США 1929 р., яка отримала назву «Велика  депресія»

1 відмова США від вступу до Ліги Націй

2 протекціоністська політика держави

3 криза перевиробництва

4 неспроможність задовольнити високий попит населення на товари

5 надання дешевих кредитів населенню

6 зовнішній борг Великій Британії та Франції (може замінити: зовнішній борг США союзникам)

А 1, 3                 Б 2, 4                     В 3, 5                   Г 5, 6

Правильна відповідь:       В

7. Визначте характерні риси світового політичного, економічного та культурного розвитку першої половини ХХ ст.

1 поява масової культури

2 утвердження постіндустріальної цивілізації

3 формування в ряді європейських країн тоталітарних режимів

4 формування біполярної системи у міжнародних відносинах

5 завершення процесу деколонізації

6 початок «Великої депресії»

А 1, 3, 4                      Б 1, 3, 6                   В 2, 4, 5                  Г 2, 4, 6

 Правильна відповідь:       Б

 8. Укажіть твердження, пов’язані з біографією італійського диктатора Беніто Муссоліні

1 у 1933 р. призначений президентом Гінденбургом на посаду рейхсканцлера

2 палкий прихильник участі Італії у Першій світовій війні

3 головний редактор газети Соціалістичної партії «Avanti!»

4 очолював уряд Народного фронту

5 лідер партії німецьких націоналістів НСДАП

6 у 1919 р. об’єднав розрізнені групи націоналістів і соціалістів і заснував «Фашіо ді    комбаттіменто»

А 1, 2, 4                    Б 1, 3, 5                  В 2, 3, 6               Г 4, 5, 6

Правильна відповідь:       В

 Завдання 9 передбачає визначення: автора, назви документа (події, явища), дати (року), міста (країни), про які йдеться

9. Укажіть назву і автора документа, уривок з якого наведено

1. Відкриті мирні договори, відкриті обговорення, після яких не буде ніяких таємних міжнародних угод будь-якого роду, а дипломатія завжди буде діяти відкрито на очах у всіх.

2. Абсолютна свобода судноплавства на морях поза територіальними водами як у мирний, так і воєнний час, крім випадків, коли деякі моря будуть частково або повністю закриті в міжнародному порядку для виконання міжнародних договорів.

3. Усунення, наскільки це можливо, всіх економічних бар’єрів і встановлення рівності умов для торгівлі всіх націй, що виступають за мир.

14. Повинно бути утворене загальне об’єднання націй на основі особливих статутів з метою створення взаємної гарантії політичної незалежності і територіальної цілості як великих, так і малих держав.

«14 пунктів» Президента США В. Вільсона

(Американська програма миру. Передбачала якісно новий підхід до побудови міжнародних відносин у повоєнному світу. Для США «14 пунктів» стали відходом від політики ізоляціонізму)

10. Проаналізуйте уривок з історичного джерела та дайте йому оцінку

 Із книги Л.В. Шебаршина «Рука Москви. Записки начальника радянської розвідки»

… Індіра Ганді була видатним державним діячем і жорстким політиком. Вона тримала в покорі все керівництво правлячої партії та безжально викидала за борт тих, хто вичерпав свою корисність або чия лояльність викликала у неї сумніви. Проте Індіра не була диктатором у демократичній країні. Вона чутливо реагувала на прояви громадської думки, рахувалася з опозицією, з мінливими настроями у парламенті та власній партії.

На закритих нарадах покійна прем’єр-міністр полюбляла нагадувати, що у держави не існує постійних друзів і ворогів, постійними є лише національні інтереси. Саме це й було основою її патріотичної зовнішньої політики.

Відповідь:

Шебаршин Леонід Володимирович діяч радянської розвідки, генерал-лейтенант, начальник зовнішньої розвідки СРСР (c 06.02.1989 по 22.09.1991) У початку 1971 року був направлений заступником резидента КДБ в Індію; в 1975 — 1977 роках — резидент в Індії. Як наголошується, саме в ці роки радянсько-індійські відносини досягли піку свого розвитку

Шебаршин вважає Індіру Ганді визначним державним діячем і  жорстким політиком, який міцно тримає в своїх руках владу шляхом  контролю за оточенням і однопартійцями. Проте не береться її називати диктатором, адже рахувалася з думкою народу, з опозицією. Незважаючи на авторитарні замашки, Індія залишилася демократичною державою. На міжнародній арені Індіра Ганді дотримувалася принци-
пу британського прем’єр-міністра В. Гладстона про відсутність друзів і ворогів і наявність лише державних інтересів. Можливо, Ганді могла б досягти успіхів з розбудови могутньої процвітаючої Індії, якби не її вбивство у 1984 р. Багатьом не подобалися її реформи, її авторитаризм. Окрім того, у 70-х рр. економічне становище погіршилося. Тільки у 80-х почався підйом. Індіра Ганді не змогла вирішити національних проблем. В країні були прояви сепаратизму. Зрештою, її вбили сепаратисти-сикхи (У 1984 р.)

Діяльність Індіри Ганді вплинула на розвиток не тільки Індії, а й усього регіону та світу в цілому.

 Завдання *11–12 призначено для учнів профільних 11 класів  суспільно-гуманітарного напряму

*11. Які з наведених понять характеризують живопис другої половини ХХ ст.?

А постмодернізм, гіперреалізм, абстрактний експресіонізм

Б гіперреалізм, сентименталізм, класицизм

В абстрактний експресіонізм, класицизм, постмодернізм

Г класицизм, постмодернізм, сентименталізм

Правильна відповідь:       А

*12. Які з наведених тверджень стосуються чеського політичного діяча Томаша Масарика?

1 очолював Громадянський форум Чехо-Словаччини

2 автор низки праць із соціології та філософії

3 один із засновників загальнонаціональної польської профспілки «Солідарність»

4 засновник та ідеолог ліберальної  Чеської народної партії

5 був першим президентом Чехо-Словацької Республіки

6 обраний першим президентом Польщі

А 1, 4, 5             Б 2, 3, 4                 В 2, 4, 5                   Г 2, 3, 6

Правильна відповідь:       В

Запись опубликована в рубрике Варіант І. Добавьте в закладки постоянную ссылку.