Варіант № 9

1.  Якою цифрою на картосхемі позначено територію Гетьманщини наприкінці XVII ст.?

Гетьманщина_сер17ст

А 1   (Правобережна Україна)

Б 2   (Лівобережна Гетьманщина)  

В З  (Слободська Україна)

Г 4   (Землі Війська Запорозького)

Правильна відповідь:          Б

2.  Укажіть комбінацію цифр, яка відповідає послідовності подій

1 Заснування Чернівецького університету                          (1875 р.)

2 Відкриття Київських вищих жіночих курсів                   (1878 р.)

3 Діяльність Братства тарасівців                                         (1891 – 1894 рр.)

4 Відкриття в Одесі Новоросійського університету         (1865 р.)

А 1, 4, 3, 2          Б 2,4, 1,3             В 3, 4, 2, 1           Г 4, 1, 2, З

Правильна відповідь:     Г

3.  Яка з архітектурних споруд уособлює досягнення оборонного будівництва першої половини XVII ст.?

Фото_оборон17ст

А Замок у Підгірцях (Львівщина) 1630-1640 рр

Б   Хотинська фортеця (ХІІІ – XVII ст.)

В Верхній замок у Луцьку. (Друга  пол. 14 ст.)

Г Меджибізький замок  (XIV — XVI ст)

А           Б        В            Г

Правильна  відповідь:        Б

4.  Коли відбулися описані в уривку з історичного джерела події?

«Помер Рюрик. Княжіння своє він передав Олегові, що був його роду, віддавши йому на руки сина свого Ігоря, бо той був дуже малий… І сів Олег, князюючи, в Києві. І мовив Олег: «Хай буде се мати городам руським»

А На початку IX ст.  Б Наприкінці IX ст.   В На початку X ст.       Г Наприкінці X ст.

   (882 р. – захоплення Олегом Києва, вбивство Аскольда і Діра)

Правильна відповідь:      Б

 5. Який з перелічених фактів (подій) може бути використаний для характеристики культурного життя Ураїни в першій половині XVIII ст. ?

А — Закриття Києво-Могилянської академії    (указом Синоду від 14 серпня 1817 р. року Академію було закрито)

Б — Створення козацьких літописів Григорія Граб’янки та Самійла Величка (пам’ятнік української історико-мемуарної прози XVII–XVIII ст)

В — Будівництво архітектурного ансамблю Успенської церкви у Львові (1578-1578 рр. архітектор Петро Барбон)

Г — Видання перших друкованих підручників граматики української мови («Граматика малоросійського наріччя» , автор О. Павловський, написаний 1805 р., але виданий 1818 р.) 

Правильна відповідь:     Б

6.  Які твердження можуть бути застосовани для характеристики Київського князівства за доби роздробленості?

1 Найбільша кількість населення порівняно з іншими князівствами

2 Успішна боротьба київськиї князів з печенегами (Розгром печенегів Яр. Мудрим, 1036 р.)

3 Розгортання основних подій, увічнених у «Слові о полку Ігоревім»     (Похід князя Ігоря на  половців1185 р.)

4 Піднесення князівства за правління Романа Мстиславовича та його сина — Данила                                                                            (Галицько-Волинське князівство )

5 Найгостріші міжкнязівські суперечки за право володіти столом

А 1,2          Б 2, З                   В 3, 4                   Г 1, 5

 Правильна відповідь:     Г

7.   Які з тверджень стосуються Михайла Грушевського?

М Грушевський

1 Один із засновників Української соціал-демократичної партії (УСДП)                                                                                                                       (Юліан Бичинський, 1899 р.)

2 Завідував кафедрою історії у Львівському університеті       (1894 р.)

3 Автор першого національного історичного роману «Чорна рада»    (П. Кулиш)

4 Очолював Наукове товариство ім. Т. Шевченка                        (1897 р.)

5 Зажив слави літературного критика й творця українського правопису                                                                                                                              (Пантелеймон Кулиш)

А 1, 2    Б 2, 4    В 2, 5   Г 3, 4

 Правильна відповідь:     Б

8.  Якої організації стосується наведений уривок з історичного джерела?

«Обер-поліцмейстер доставив знайдений поліцейськими служителями у квартирі 15 Гулака рукопис, який він під час арешту його встиг було сховати. Цей рукопис під назвою “Закон Божий” написаний рукою Гулака і містить у собі 109 параграфів…»

Кирило-Мефодіївське товариство 1846 – 1847 рр.

 9.  З відомих вам наслідків діяльності Головної руської ради під час революції 1848—1849 pp. в Австрійській імперії запишіть два

 
  • Перший опит парламентської діяльності українців Галичини
  • Сприяла прискоренню самоорганізації українства
  • Перший суто політичний орган на Галичини
  • Заснування у Львові Народного дому — культурно-освітянського осередку
  • Заснування просвітницького товариства «Галицько-руська матиця» для видавницької та просвітянської діяльності

10.  Проаналізуйте історичне джерело та дайте йому оцінку

 «На ріці Калці татари встріли їх, війська половецькі і руські. Мстислав Мстиславич тим часом повелів Данилові попереду перейти з полками ріку Калку і іншим полкам піти з ним, а сам після нього перейшов. Сам же поїхав він у сторожі, і, коли побачив полки татарські, він, приїхавши, сказав: «Оружіться!»… І сталася побіда над усіма князями руськими, якої ото не бувало ніколи. Татари ж, перемігши руських князів за гріхи християн… Прийшов Батий до Києва з великою силою, многим-множеством сили своєї, і окружив город. І обступила Київ сила татарська, і був город в облозі великій. І пробував Батий коло города, а вої його облягали город. І не було чути нічого од звуків скрипіння теліг його, ревіння безлічі верблюдів його і од звуків іржання стад коней його, і сповнена була земля Руськая ворогами… І поставив Батий пороки під город коло воріт Лядських, і пороки безперестану били день і ніч. Вибили вони стіни, і вийшли городяни на розбиті стіни, і було тут видіти, як ламалися списи і розколювалися щити, а стріли затьмарили світ переможеним, і Дмитро поранений був. Вийшли татари на стіни і сиділи там того дня й ночі, а городяни зробили ще друге укріплення навколо церкви Святої Богородиці Десятинної. А назавтра прийшли татари на них, і була битва межи ними велика. Люди тим часом вибігли і на церкву, і на склепіння церковне з пожитками своїми, і од тягаря повалилися з ними стіни церковні, і так укріплення було взяте татарськими воями. Дмитра ж вивели до Батия, пораненого, але вони не вбили його через мужність його».

 Відповідь: 

1223 р. битва на р. Калка — перша зустріч русичів з монголами. Русичі разом з половцями зазнали нищівної поразки

1240 р., 6 грудня монгольські війська хана Батия взяли й розграбували Київ

 Наведений уривок належить до Галицько-волинського літопису XIII ст, невідомого автора. В ньому описується монголо-татарська навала на руські землі, починаючи з першої появи монгол у половецьких степах в 1223 р. до зруйнування ними Києва в 1240 р

Автор, як патріот рідної землі, з болем описує її руйнування загарбниками. Глибоку шану він віддає її захисникам — князям Данилу Галицькому та Мстиславу Удатному, які хоробро билися з монголами на річці Капці в 1223 р.; невідомим захисникам Києва, яких очолював воєвода Дмитро в 1240 р. Літописець наголошує на необхідності об’єднання Русі для оборони її від зовнішніх ворогів.

Цінність Галицько-Волинського літопису полягає в тому,  що це головне джерело з історії Галицько-волинського князівства. Описувані в уривку події належать до найтрагічніших сторінок вітчизняної історії. Золотоординське панування призвело до величезних людських втрат, занепаду руських князівств, чим у майбутньому скористалися західні сусіди Русі: Польща, Угорщина, Литва.

Запись опубликована в рубрике Варіант № 9. Добавьте в закладки постоянную ссылку.