Варіант 8

1.  Укажіть рядок, у якому цифри відповідають назвам заштрихованих на картосхемі зон нацистської окупації України часів Другої світової війни

ВВВ_окупація

А 1) рейхскомісаріат «Україна»; 2) дистрикт «Галичина»; 3) Трансністрія; 4) території, підпорядковані Вермахту
Б 1) дистрикт «Галичина»; 2) Трансністрія; 3) рейхскомісаріат «Україна»; 4) території, підпорядковані Вермахту
В 1)дистрикт «Галичина»; 2)рейхскомісаріат«Україна»; 3) Трансністрія; 4) території, підпорядковані Вермахту
Г 1) Трансністрія; 2) рейхскомісаріат «Україна»; 3) території, підпорядковані Вермахту; 4) дистрикт «Галичина»

А      Б      В      Г

Правильна відповідь:     В

 

2.   Укажіть комбінацію цифр, яка відповідає послідовності подій

1       Радянсько-чехословацький договір про входження Закарпаття до складу УРСР

                                                                                                                             1945 р.

      Виступ М. Хрущова «Про культ особи та його наслідки» на XX з’їзді КПРС

                                                                                                                             1956 р.

3  Ліквідація Української греко-католицької церкви                             1946 р.

4  Операція «Вісла»                                                                                        1947 р.

А 1  3  4  2         Б 1   4   2    3          В 3   4   1   2             Г 4   3   1   2

Правильна відповідь:        А

 

3.  Яка з фотографій свідчить про події та явища доби «відлиги»?

Фото_відлига

Правильна відповідь:     А    (М. С. Хрущов – 1953 – 1964 рр.)  

Б –  ”Застій” – (Л. І. Брежнев 1964 – 1982 рр.)

В  —  ”Перебудова” – страйк шахтерів

Г –    Незалежна Україна

 

4.   Які із заходів стосуються політики радянської влади на Західній        Україні напередодні вторгнення Німеччини та її союзників на            територію СРСР?

1 Призначення української інтелігенції на важливі посади нової компартійно-радянської адміністрації

2 Підтримка новою владою всіх українських культурно-освітніх, спортивних, кооперативних, наукових організацій

3 Розгортання масових репресій у формі депортації  ”неблагонадійних елементів»

4 Конфіскація земель великих землевласників і перерозподіл землі між селянами

5 Масове зросійщення середньої (шкільної) та вищої освіти

А 1 2        Б 2 3          В 2 4         Г 3 4       Д 3 5           Ж 4 5

Правильна відповідь:        Г

 

5.    У яких твердженнях ідеться про Симона Петлюру?

С Петлюра

1  Перший голова Генерального Секретаріату Української Центральної Ради (В. Винниченко)
2 Ініціював підписання у квітні 1920 р. Варшавського договору між УНР та Польщею
3 Обстоював «радянську платформу», виступаючи за союз із більшовицькою Росією
проти Антанти    (В. Винниченко)
4 У листопаді 1918 р. перебував у Берліні, де мав офіційні зустрічі з кайзером Вільгельмом II   (Павло Скоропадський)
5 Від листопада 1920 р. керував роботою уряду УНР за кордоном

А 1, 2          Б 2, 3            В 2, 5             Г 3, 4             Д 3, 5             Ж 4, 5

Правильна відповідь:        В

 

6.  Який рік слід уписати на місці пропуску в джерелі?

«На початку листопада ____ повстанці згрупувалися в лісах на півдні від Сарн. Люди йшли на явну смерть, вони це розуміли… Головний відділ під командуванням Ю. Тютюнника рушив на Коростень… після жорстокого бою займає його… Після цього бою червоне командування розпочало концентрацію військ для оточення генерала Тютюнника… Його починає атакувати дивізія Г. Котовського… Не доходячи  до Києва 40 км, група Тютюнника була повністю оточена й примушена пробиватися на захід, до польського кордону. Біля с. Міньки відбувся останній бій. Лише невеликій частині, очоленій генералом Тютюнником, вдалося вирватися з оточення. 359 вояків потрапили у полон… У Базарі на Волині відбувся військовий суд, де всіх приговорили до розстрілу….»

1921 р. – Другій зимовий похід військ УНР

 

7.   Назву якої організації пропущено у фрагменті з історичного джерела?

«Здіймається пожежа війни, в якій тріснуть  кайдани, що давили  поневолені  народи. В сій пожежі кується майбутнє України. Настав слушний час, день нашого воскресіння. В сей час український народ кличе синів своїх до  бою  за   волю   України.   Однодушним рішенням _________    ______з’єднала   начальні   управи   всіх  досі  в нас існуючих стрілецьких і руханкових організацій в Українську Бойову Управу. Українська Бойова Управа стає одинокою старшиною організації».

             ГУР. Головна Українська Рада (1914 р.)

8.  З відомих вам наслідків процесу «перебудови» в політичному та соціально- економічному житті України запишіть два

  • Розпад СРСР
  • Набуття Україною незалежності й утворення незалежної держави
  • Загострення продовольчої та товарної  криз
  • формування багатопартійності
  • Відродження приватної власності й кооперативного руху

9.  Явища, характерні для соціальних процесів УРСР за доби десталінізації (1956 — 1965 рр.) та «застою»  (1965 — 1985 рр.)

Спільне

1. Низкий життєвий рівень населення у порівнянні з економічно розвинутими країнами

2. Фінансування соціальної сфери за «остаточним» принципом.

Відмінне

   1956 — 1965 рр

1. Виробництво товарів широкого вжитку

2. Широка програма житлового будівництва                  повсякденного попиту

3. Спроба побудувати анроміста в сільській  місцевості                                                                                                                                 1965 — 1985 рр

 1. Хронічний дефіцит товарів

2. Низький рівеь квартплати і цін   на комунальні послуги

3. Швидкі темпи урбанізації через   масову міграцію населення із         села в місто

10.    Проаналізуйте історичне джерело та дайте йому оцінку

Зі спогадів Бориса Антоненка-Давидовича

«Комюніке ГПУ про викриття контрреволюційної підпільної органі зації СБУ та перші повідомлення в пресі про початок судового про цесу в Харкові, тодішній столиці Радянської України, викликали в усіх подив: що ж це за всеукраїнська організація, в якої нема на Україні периферії? Поодинокі особи з різних українських міст, посаджені на стільці підсудних, аж ніяк не вкладалися в поняття периферії. Так само не клеїлось у повідомленнях існування СУМу ~ Спілки української молоді, цього бойового терористичного додатка до СБУ, репрезентованого на процесі лише двома молодиками. А де ж інші? Чи вони повтікали кудись, чи їх не викрито, чи, може, такої спілки взагалі не існувало, бо арифметичне число 2 занадто мале, щоб відповідати поняттю спілка?.. Проте усім відомо, що органи безпеки ніколи не помиляються, тож і всі дії їхні мають бути одностайно схвалені. Та не тільки схвалені, а можна й треба наперед вимагати суворого вироку тим, кого вихопили з життя непомильні сталінські органи безпеки. Це ставало нормою громадянської поведінки тої радянської людини, що воліла кривити власним сумлінням, ніж стати об’єктом переслідування. Тільки-но розпочався судовий процес над СБУ в Харкові, як по київських установах і підприємствах почалась кампанія загальних зборів робітників та службовців, на яких одностайно схвалювали резолюції з вимогою застосувати до підсудних найвищу міру покаран­ня – розстріл. Утриматись або, боронь Боже, голосувати проти -було небезпечно, тим-то й була така одностайність, їхати до Харкова треба було з двох причин: по перше, не виключено, що наступного дня прийдуть до мене брати заднім числом той під­пис або ще зажадають належного інтерв’ю, а по-друге, треба кінець кінцем дізнатись, що ж справді відбувається на сцені Харківської опери? Радіопередача про перший день процесу, яку я слухав через навушники, бо гучномовців ще не було, вразила не тільки мене. Під­судні, починаючи з Єфремова, вважали за слушний обвинувачувальний висновок, котрий закидав їм терор, готування до повстання та всі ті смертні гріхи, за які розплата могла бути тільки ціною життя. Але, коли допит підсудних дійшов до Петра Холодного з Чернігова, той категорично відкинув його, і засідання суду перервали до вечора, а всіх підсудних одвезли до тюрми… Якась пружина в меха­нізмі добре злагодженого процесу несподівано зіпсувалась, і Ті треба було конче спішно відремонтувати. На це пішло півдня, і вечірнє засідання почалося знову з допиту Холодного. Цього разу він безза­стережно визнав обвинувачення за слушне, й допит решти підсуд них пройшов зовсім гладко. Чому сталась через кілька годин перерви така зміна в поведінці Холодного – ми дізнаємось далеко пізніш, а тим часом годі було чимось пояснити її й зрозуміти. Ясно було тіль­ки, що в цій пекельній грі, де ставкою є смерть, одна карта замета­лась, загрожуючи викрити шулера… Знайомі обличчя Ефремова, Ніковського, Чехівського та інших під­судних, а зовсім недалеко від рампи сидів Михайло Івченко, котрий, як здалося мені, навіть погладшав за час ув’язнення та слідства. Він сьорбав із склянки чай, заїдаючи тістечком разом з іншими під­судними, що викликало в деяких простацьких глядачів серед публіки обурливе перешіптування: “Что эти мерзавцы творили на свободе, а тут их пирожными кормят! На хлебе и воде содержать бы их, подле цов, а не шоколады-мармелады подавать!” Наша триденна перепустка на суд скінчилася. Можна було б її про­довжити, але чи варто? Ми й за ці три дні склали повне уявлення про справжній характер суду, й навряд чи була потреба слухати далі ствердження Ефремова про існування СВУ та участь у ній при чмелених діячів різних галузей української науки й культури. Годі з нас і того ганебного, що ми бачили, сидячи серед різноманітної публі­ки на процесі в Харківській опері! Того ж вечора ми виїхали з Валеріяном Під могильним поїздом до Києва… Як же могла статись уся та ганьба? Ця думка не покидала мою голову ні одразу після приїзду з Харкова, ні кількома роками піз­ніше. З газет ми прочитали вирок, де не було жодного розстрілу, незважаючи на всі ті страхітливі звинувачення, які зачитувались на суді й які слухняно стверджував Ефремов. Сам Ефремов дістав десять років ув’язнення, решта підсудних – різні строки…»

 Відповідь:

         Автор документа – Борис Антоненко-Давидович(1899 – 1984 рр.)  —  український письменник, перекладач. Репресований 1935 р., звільнений та реабілітований  у 1957 р.

         В уривку розповідається про події 1930 р. – процес над СВУ ( Спілкою Визволення УКраїни). Процес був використаний  для дискредитації  української наукової інтелігенції. За результатом процеса над СВУ було репресовано біля 500 осіб, серед яких – С. Єфремов,  М. Слабченко та інші.

          Цінність свідчень безпосереднього учасника подій незаперечна. Для нас, людей ХХІ ст., це джерело є особливо ціннім, тому що передає атмосферу беззаконня сталінського тоталітарізму. Той суд був неправомірним і передбачуваним у своїх звинувачувальних вироках. Тому письменник не став чекачи кінця процесу. Йому все було зрозуміло

Запись опубликована в рубрике Варіант 8. Добавьте в закладки постоянную ссылку.