Варіант № 8

 1. Унаслідок яких подій на заштрихованих на карті землях підросійської України наприкінці XVIII — на початку XIX ст. відбулися зміни в адміністративно-територіальному устрої?Карта_9кл14_5

А Ліквідації полкового устрою Гетьманщини          (1781 р. устрій, 1783 р. – полки)

Б Другого та Третього поділу Речі Посполитої          (1793 р., 1795 р.)

В Ліквідації паланкового устрою Запорізької Січі          (1775 р.)

Г Скасування козацького устрою на Слобожанщині       (1765 р.)

А   Б   В   Г

Правильна відповідь:    Б

2. Укажіть комбінацію цифр, яка відповідає послідовності подій

1 Похід новгород-сіверського князя Ігоря Святославича проти половців     (1185 р.)

2 Князювання в Києві Володимира Мономаха та його сина Мстислава

(1113 – 1125 рр.                       1125 —  1132 рр.)

3  Ухвалення принципу князівської вотчини на Любецькому з/їзді князів     (1097 р.)

4 Об’єднання Романом Мстиславичем Волинського та Галицького князівств  (1199 р.)

А 2, 3, 1, 4         Б 3, 2, 1, 4           В 3, 4, 1, 2           Г 4, 1, 3, 2

 Правильна відповідь:    Б

3.  Яку зі споруд збудовано в стилі класицизму ?

Фото_класицизм

А – Успенська соборна церква  Почаївської лаври ( 1777 – 1783рр.)

Б – (Чорна камяниця) будинок Корнякта у Львові (1580 р.) – ренесансна архітектура

В – Будинок полкової канцелярії в Чернігові. Кінець 17 ст

Г – Будівля Київського університету (1837 – 1843)

А   Б   В   Г

Правильна відповідь:      Г

4.  Коли відбулися описані в історичному джерелі події?

«Через рік після перемоги під Берестечком повністю загинуло польське військо… Того ж року господарю Василє довелося влаштовувати весілля своєї дочки Розанди з Тимошем, сином козацького гетьмана Хмеля».

A 1648 р.         Б 1652 р.       В 1657 р.       Г 1659 р.

                                                      (Батозька битва)

А       Б        В        Г

Правильна  відповідь:        Б

 5. Який з перелічених фактів (подій) може бути використаний для характеристики культурного життя в українських землях у др. пол. XVI ст. ?

А — Поява світського портретного живопису  (портрет К-В Острозького)

В-К Острозький

Б — Перебудова Софійського собору в стилі козацького бароко

В — Створення Київського колегіумі (1632 р.), згодом академії (1701 р.)

Г — Створення козацьких літописів

Правильна  відповідь:        А

6.  Які твердження стосуються діяльності Старої Київської громади в 70-х роках XIX ст.? 

1 Заснування Новоросійського університету в Одесі та Історико-філологічного інституту в Ніжині           (1865 р.)                                                   (1875 р.)

2 Створення першого українського стаціонарного професійного театру

(1882 року в Єлисаветграді)      (Театр Миколи Садовського у Києві                                                                                                          (1907-1919 рр.)

3 Заснування Південно-Західного відділу Російського географічного товариства                                                                            (1873 р.)

4 Видання «Граматики малоросійського наріччя» — першої граматики народної української мови                                                          (1818 р. О. Павловський)

5 Видання «Історичних пісень малоросійського народу» з примітками В. Антоновича та М. Драгоманова                                    (1874 – 1875 рр.)

А 1,3         Б 2, 4          В 3, 5          Г 4,5

Правильна  відповідь:        В

7.  У яких твердженнях ідеться про князя Володимира Святославича? 

Володимир Великий

1 Сприяв обранню першого митрополита з русичів – Іларіона             (1051р.)

2 Запровадив у Київській Русі християнство як державну релігію                                                                                                                                                (988 р.)

3 Був першим християнином з-поміж київських князів             (Аскольд, 860 р.)

4 Розпочав воєнні дії в Болгарії, підкоривши  згодом майже 70 міст та містечок                                                                                                                                          (Святослав)

5 Почав карбувати перші руські монети

А 1 3        Б 2 3        В 2 5          Г 3 4

Правільна  відповідь:         В

8.  Ім’я якого діяча пропущено в уривку з історичного джерела? 

«Президент рейхстагу повідомив пана міністра внутрішніх справ, що рейхстаг на своєму засіданні (у лютому 1849 р.) ухвалив таке рішення: «Вважати депутата з виборчої округи Вижниця на Буковині _________ виключеним зі складу рейхстагу й уповноважити президента  рейхстагу дати розпорядження про проведення нових виборів»

Лукян Кобилиця

(Листопад 1848 – квітень 1850 рр. – друге селянське повстання на Буковині )

9.  З відомих вам наслідків селянської реформи 1861 р. в під російській Україні запишіть два 

  • Була ліквідована особиста залежність селян (13,5 млн. населення – 10 млн. селян). Отримання селянами громадянських прав
  • Росія стала на шлях модернізації. Поширення капіталистичних відносин у сільському господарстві: земля і робоча сила селян стають предметом куплі-продажу
  • Збереження кріпосницьких   пережитків (відрізки, тимчасовозобов’язаними) 

10.  Проаналізуйте історичне джерело та дайте йому оцінку

 «Хан прислав посла свого до Данила й Василька: «Дай Галич!»  І Данило був у печалі великій, тому що не укріпив він був землі своєї  городами. І, порадившися з братом своїм, поїхав він до Батия… Вибрався ж він на празник святого Дмитрія Солунського, помолившись Богу. І прибув він до Києва, прийшовши у храм архістратига Михаїла, тобто Видубич, скликав чорноризців і весь монаший чин. І коли він сказав ігумену і всій братії, щоб вони вчинили молитву за нього, то вони вчинили, щоб він од Бога милість дістав. І… вирушив він із монастиря у човні, бачачи біду страшну і грізну, і прибув до Переяславля. Звідти ж прибув він до Батия на Волгу… Він, Батий, сказав: «Данило! Чому ти ecu давно не прийшов? Але якщо нині ти прийшов єси,- то й се добре. Чи п’єш  ти чорне молоко, наше пиття, кобилячий кумиз?». І він сказав: «Досі ‘ я не пив. А нині ти велиш — я п’ю». Він тоді сказав: «Ти вже наш-таки, татарин. Пий наше пиття!». І він, Данило, випивши, поклонився за обичаєм їх… О, лихіша лиха честь татарськая! Данило Романович, що був князем великим, володів із братом своїм Руською землею, Києвом, і Володимиром, і Галичем, і іншими краями, нині сидить на колінах і холопом себе називає! А вони данини хотять, і погрози ідуть, і він життя не надіється! О, лиха ти, честь татарськая! Пробув же князь  у них днів двадцять і п’ять, а тоді одпущений був із тими, що були л з ним, і поручена була земля його йому. І прийшов він у землю свою, і і зустрів його брат Василько і сини його. І був плач через обиду його, але  ж більша була радість, що він є здоров…».

Відповідь:

Наведене уривок із Галицько-Волинського літопису ХІІІ століття, який присвячяний історії Галичини і Волині. Автори його невідоми. Події, описані в уривку, відносяться до 1245 р., коли князь Данило Галицький змушений був визнати зверхність Золотої Орди і здійснив поїздку до Орди, щоб отримати ярлик на князювання.

Данило Романович Галицький  син Романа Мстиславича, правитель Галицько-Волинського князівства 1238-1264 рр., за правління якого князівство досягло найбільшого піднесення.  Поїздка князя до хана Батия в Золоту Орду за ярликом 1245 – 1246 рр. У 1253 р. приймає титул короля. Боровся проти Золотої Орди. Учасник битви на р. Калка (1223 р.).За снував у 1256 р. м. Львів

Автор описує події з точки зору патріота рідної землі і християнина, тому він висловлює жаль з приводу того, що князеві прийшлося коритися завойовниками, дотримуватися їх звичаїв. Визнання зверхності Золотої Орди було на той час єдиним засобом зберегти князівство .

Цінність Галицько-Волинського літопису полягає в тому, що це головне джерело з історії Галицько-Волинського князівства.

Запись опубликована в рубрике Варіант № 8. Добавьте в закладки постоянную ссылку.