Варіант № 7

1. Території яких українськиї воєводств Речі Посполитої 30-х років XVII ст. заштриховано на картосхемі ?

Карта_9кл14_4

А  Подільського         Чернігівського          Руського

Б  Київського          Брацлавського          Руського

В  Чернігівського          Руського           Брацласького

Г  Київського          Волинського          Чернігівського

Правильна  відповідь:  В

2.  Укажіть комбінацію цифр, яка відповідає послідовності подій

1 Видання «Русалки Дністрової»                                                  (1837 р.)

2 Підписання Олександром II Емського указу                        (1876 р.)

3 Вихід друком збірки народних пісень М. Цертелєва          (1819 р.)

4 Створення Київської громади                                                  (1861 р.)

А 1, 2, 4, З         Б 3, 4,2, І          В 3, 1,4,2           Г 4,3, 1,2

Правильна  відповідь:           В

3.  Автором якої з картин є Микола Пимоненко?

Фото_Пимоненко

 А – Запорожці  пишуть письмо турецькому султану» І. Репін (1878-1891 рр.)   

 Б – Парковий пейзаж

 В –  «Сінокос» М. Пимоненко

 Г – Площа провінціального міста, Е. Крендовський, поч ХХ ст.

                                                     А   Б   В   Г

Правильна  відповідь:       В

4.  Коли відбулися описані в історичному джерелі події?

«У той же час прислав папа послів достойних, що принесли Данилові вінець, і скіпетр, і корону, які означають королівський сан, кажучи: “Сину! Прийми од нас вінець королівства”… Опізо, посол папський, прийшов, несучи вінець і обіцяючи: “Ти матимеш поміч од папи”».

А   На початку XII ст.

Б   Наприкінці XII ст.

В   У сер. XIII ст.  (1253р)

Г   На поч. XIV

А       Б        В        Г

Правильна  відповідь:          В

5.  Що з переліченого стосується кримського хана Хаджі-Гірея?

А Уклав союз з Московією проти Золотої Орди та Литви (Менглі-Гірей + Іван ІІІ,                                                                                                               1478-1480 рр.)

Б Проголосив себе першим правителем Кримського ханства 

(перший кримський хан 1427-1466 рр. 1449 р. – оголосив незалежність Кримського ханства)

В Визнав васальну залежність Кримського ханства від Османської імперії

                                                                                          (Менглі-Гірей, 1478 рр.)

Г Здійснив перший великий похід на Україну, спустошивши Київ

                                                                                        (Менглі-Гірей, 1482 р.)

А       Б       В       Г

Правильна  відповідь:          Б

 6.  Які явища були  характерно для економічної ситуації  в західноукраїнських землях у другій половині XIX ст.?

1 Прискорений промисловий розвиток

2 Відсутність великих поміщицьких земельних маєтків

3 Розвиток потужного цукробурякового виробництва

4 Еміграція селян до країн Західної Європи та Америки

5 Виникнення фінансово-кредитних і кооперативних установ

А 1,3           Б 2, 5          В 3, 4          Г 4, 5

Правильна  відповідь:          Г

 7.  Які з тверджень стосуються Володимира Антоновича?

В Антонович

1 Землевласник і меценат, перший голова Південно-Західного відділу Російського географічного товариства (Григорій Галаган)

2 Один з ініціаторів «нової ери». Йому належала також ініціатива переїзду М. Грушевського до Львова

3 Упорядкував один з найбільших у слов’янстві словників — 4-томний «Словник української мови» (Б. Грінченко)

4 Лідер та ідейний натхненник Київської громади протягом усього її існування

5 Видавець першого українського політичного часопису «Громада» в Женеві (М. Драгоманов)                         

А 1,3          Б 2, 4             В 2, 5          Г 3, 4

Правильна  відповвдь:           Б

8.  З якого документа доби Гетьманщини наведено уривок?

«Ми, старшина, кошовий отаман і все Військо Запорізьке, укладаємо договір з ясновельможним гетьманом і постановляємо навічно зберігати у Війську Запорізькому такий закон, щоб у нашій батьківщині першість належала генеральній старшині як з огляду на її високі служби, так і у зв’язку з постійним перебуванням при гетьманах… Генеральній старшині, полковникам і генеральним радникам належить давати поради теперішньому гетьману та його наступникам про цілісність батьківщини, про її загальне благо й про всі публічні справи. Без їхнього попереднього рішення і згоди, на власний розсуд (гетьмана) нічого не повинно ні починатися, ні вирішуватися, ні здійснюватися. Через це вже тепер, при обранні гетьмана, за одностайною ухвалою встановлюються три Генеральні ради, які щороку збиратимуться в гетьманській резиденції…».

П. Орлик, 16 квітня 1710 р.

(«Пакти і Конституція законів і вольностей Війська Запорозького»)

9.  З відомих вам причин укладення українсько-російського договору 1654 р. запишіть дві

  • Допомога в боротьбі з Польщею. Пошук Б. Хмельницьким союзника для продолження боротьби з Річчю Посполитою

  • Українці вважали себе приналежними, разом із московітами, до одного православного народу, очікували від братів по вірі допомогу у війні проти влади католицької Польщі

  • Недопуститі  союзу Московського царства з Польщею проті Держави Війська Запорозького

10.  Проаналізуйте історичне джерело та дайте йому оцінку

«Заложив Ярослав город – великий Київ, а в города сього ворота є Золоті. Заложив він також церкву Святої Софії, Премудрості Божої, митрополію, а потім церкву на Золотих воротах, кам’яну, Благовіщення Святої Богородиці… І при нім стала віра християнська плодитися в Русі і розширятися, і чорноризці стали множитися, і монастирі почили з’являтися. І до книг він мав нахил, читаючи їх часто вдень і вночі і зібрав він писців многих, і перекладали вони з гречизни на слов’янську мову і письмо святее, і списали багато книг. І придбав він книги, що ними поучаються віруючі люди і втішаються ученням божественного слова. Бо як ото хто-небудь землю зоре, а другий засіє, а інші пожинають і їдять поживу вдосталь, — так і сей. Отець бо його Володимир землю зорав і розм’якшив, себто хрещенням просвітив, а сей великий князь Ярослав, син Володимирів, засіяв книжними словами серця віруючих людей, а ми пожинаєм, учення приймаючи книжнеє. Велика бо користь буває людині од учення книжного. Книги ж учать і наставляють нас на путь покаяння, і мудрість бо, і стриманість здобуваємо ми із словес книжних, бо се є ріки, що напоюють всесвіт увесь. Се є джерело мудрості, бо є у книгах незмірна глибина… Ярослав же сей, як ото ми сказали, любив книги і, многі списавши, положив їх у церкві Святої Софії, що її спорудив він сам. І прикрасив він її іконами многоцінними, і злотом, і сріблом, і начинням церковним. І інші церкви ставив він по городах і по містах, настановляючи попів і даючи їм частку майни свого і велячи їм повчати людей і приходити часто до церков…».

 Відповідь:

Документ представляє уривок з літопису «Повість минулих літ». Наведений фрагмент присвячено князю Ярославу Мудрому.  Ярослав Мудрий син Володимира Великого, правитель Русі 1019-1054 рр.

Авто рітопису (монах Нестор-літописець, 1113 р.) з великуою шаною описіє діяльність князя ( Він розгромив печенігів у 1036 р. Побудував у 1037 р. Софіївський собор. Заснував першу бібліотеку на Русі. Був «Тестем усієї Європи»)

 Цінність джерела в тому, що це перша в Київської Русі пам’ятка, в якій історія держави показана на широкому тлі світових подій.

Запись опубликована в рубрике Варіант № 7. Добавьте в закладки постоянную ссылку.