Варіант № 6

1. Території яких губерній підросійської України заштриховано на карті ?

Карта_9кл143

 

А   Київської,  Чернігівської,  Харківської

Б  Катеринославської,  Чернігівської,  Подільської

В  Волинської,  Катеринославської,  Подільської

Г  Чернігівської,  Подільської,  Таврійської

Правильна відповідь:        Б

2.  Укажіть комбінацію цифр, яка відповідає послідовності подій

1 Утворення греко-католицької церкви                            (1596 р.)

2 Видання Острозької біблії                                                  (1581 р.)

3 Створення Пересопницького євангелія                         (1556 – 1561 рр.)

4 Видання І. Федоровим Апостола та «Букваря»            (1574 р.)

А 1, 4, 3, 2           Б 3, 4, 2, 1             В 3, 4, 1, 2            Г 4, 3, 1, 2

Правильна  відповідь:        Б

3.  Яка з пам’яток є зразком книжкової мініатюри часів розквіту Київської Русі?

Фото_мініатюриКР

А – Освячення козацької корогви. Мініатюра зі Служебника Л. Барановича. 1665 р.

Б – Євангеліст Лука. Мініатюра з Остромирового Євангелія (1056-1057)

В – Облога турками Чигирина 1678 р Малюнок з літопису Самійла Величко. 1720 

Г — іконописець Алімпій Гравюра з «Києво-Печерського патерика» 1661 р.

А        Б         В          Г

Правильна  відповідь:       Б

4.  Коли відбулися описані в уривку з історичного джерела події?

«…По смерті ж великого князя Романа, вікопомного самодержця всеї Русі, який одолів усі поганські народи, мудрістю ума додержуючи заповідей Божих… велика смута постала в землі Руській. Зосталися ж два сини його, один, Данило, чотирьох літ, а другий, Василько, двох літ».

A На початку XII ст.
Б Наприкінці XII ст.
В На початку XIII ст. (1205 р.)
Г Наприкінці XIII ст.

А        Б         В         Г

Правильна  відповідь:             В

5.  З діяльністю Перемишльського культурно-освітнього осередку 1816 р.  пов’язують

А Появу української преси в Галичині

Б Розвиток нової української літератури на західноукраїнських землях

В Появу в новій українській літературі жанрів байок та романтичних балад

Г Першу хвилю українського національного відродження в Галичині

А        Б         В         Г

Правильна  відповідь:          Г

6.   Які твердження стосуються народовської течії суспільно-політичного руху в західноукраїнських землях?

1 Створили товариство «Просвіта», яке видавало українські книжки, відкривало читальні тощо                                                                         (1868 р.)

2 Пропагували ідеї російських слов’янофілів і намагалися запровадити штучне «язичіє»

3 Заснували 1870 р. громадсько-політичну організацію «Руська рада»

4 Лідери – Д. Зубрицький, Б. Дідицький, А. Добрянський, І. Наумович

5 Створили перше в Галичині культурно-освітнє товариство «Руська бесіда»  (1861р.)

А 1,4              Б 1,5           В 2, 5          Г 3, 4

Правильна  відповідь:          Б

7.  У яких твердженнях ідеться про Богдана Хмельницького?

1.  Керував розбудовою козацької держави — Гетьманщини 

2. Плекаючи династичні проекти, одружився з тдочкою молдавського господаря (Тимош Хмельницький)

3. Першим з українських гетьманів здійснив візит до Москви (І.Брюховецький, 1665р )

4 Уклавши українсько-московський  договір, визнавши протекцію московського царя

5. Брав участь у підготовці московсько-польського Андрусівського договору (1667 р.)

А 1,2          Б 1,4           В 2, З                   Г 3, 5

Правильна  відповідь:             Б

8.  З якого документа кінця XVIII ст. наведено уривок?

«Через обов’язок, який лежить на нас стосовно клопотів про благо і велич вітчизни, стараючись користь і безпеку його встановити, як в рівній мірі вважаючи засобом назавжди віддалити неприємні причини, які підбурюють вічний мир, між імперіями Всеросійською та Оттоманською укладений, який ми назавжди зберегти щиро бажаємо. Не менше ж і в заміну та задоволення збитків наших вирішили ми взяти під державу нашу півострів Кримський, острів Тамань і всю Кубанську сторону».

Маніфест про приєднання Кримського ханства до Російської імперії. 

Імперіатриця Катерина ІІ Велика. 1783 р. 

9.  3 відомих вам наслідків промислового перевороту в підросійській Україні запишіть два

  • Формування промислового комплексу на півдні Російської імперії (України) — розвиток важкої промисловості і транспорту
  • Ріст міст (Одеса, Київ, Катеринослав, Харків….)

  • Формування буржуазії та пролетаріат

10.  Проаналізуйте історичне джерело та дайте йому оцінку

«І прибули Олег та Ігор до гір київських, і довідався Олег, що тут Аскольд і Дір удвох княжать. І сховав він воїв у човнах, а інших позаду зоставив, і сам прийшов на берег Дніпра, несучи Ігоря малого. А підступивши під Угорське і сховавши воїв своїх, він послав посла до Аскольда й Діра сказати, що, мовляв: “Ми – купці єсмо, ідемо в греки од Олега і од Ігоря-княжича. Прийдіть-но оба до рідні своєї, до нас”. Аскольд же й Дір прийшли. І вискочили всі інші вої з човнів, і мовив Олег Аскольдові й Дірові: “Ви обидва не є ні князі, ні роду княжого. А я єсмь роду княжого. – І тут винесли Ігоря. – А се – син Рюриків”. І вбили вони Аскольда й Діра… І сів Олег, князюючи, в Києві, і мовив Олег: “Хай буде се мати городам руським”… Пішов Олег на греків, Ігоря зоставивши в Києві… І прибув він до Цесарограда, а греки замкнули Суд і город заперли. І вийшов Олег на берег, і повелів воям виволокти кораблі на берег. І повелів Олег воям своїм колеса зробити і поставити кораблі на колеса. А коли настав попутний вітер, напнули вони паруси, рушили з поля, і пішов Олег до города… І стали греки миру просити, щоби не пустошив він Грецької землі… Отож цесар Леон з Олександром мир оба вчинили з Олегом, згодившись на данину і присягнувши межи собою. Цілувавши самі хреста, Олега і мужів його водили вони до присяги по руському закону. Клялися ті оружжям своїм, і Перуном, богом своїм, і Волосом, богом скоту. І утвердили вони мир».

 Відповідь:

Із “Повесті минулих літ” Нестора-літописця (1113 р)

882 р. об’єднання Славії і Куявії князем Олегом, утворення Київської Русі і убивство Аскольда і Діра

907 р., 911 р. вдалі походи Олега на Візантію, укладення першої торгової угоди

Цінність джерела в тому, що це перща у Київській Русі пам’ятка, в якій істория держави показана на широком тлі світових подій. Вона вмсвітлює історию східних слов’ян та становлення кнізівської влади.

 

Запись опубликована в рубрике Варіант № 6. Добавьте в закладки постоянную ссылку.