Варіант № 5

1.Укажіть цифри, якими позначено польські воєводства, утворені на українських землях унаслідок Люблінської унії

Воеводства _ЛюбУнія

А 1, 2, 5 Г            Б 2, З, 6          В 4,5,6           Г 2,3,5

Правильна відповідь:          Б

2.Укажіть комбінацію цифр, яка відповідає послідовності подій

1 Подорож княгині Ольги до Константинополя                    (955 – 957 рр.)

2 Похід князя Аскольда на Візантію                                       (860 р.)

3 Правління першого князя з династії Рюриковичів             (862 р.)

4 Князювання Святослава                                                        (964 – 972 рр.)

А 1,4,3,2             Б 2, 3, 1,4             В 3, 4, 1. 2                 Г 4,3,1,2

Правильна відповідь:          Б

3.  Який іх творів засвідчує появу нового жанру образотворчого мистецтва в другій половині XVI ст. ?

 Фото_9кл2

А — Ікона Успіння Богородиці перемишльського маляра Олексія Горошковича (1547 р.)

Б — К. Трутовський «Весильний викуп» (сер ХІХ ст.)

В — Битва під Клушино. Єдина збережна на українських землях пам’ятка батального малярства (пер. пол. XVII  ст.)

Г — Портрет Яна Гербута (1577 р.)

Правильна відповідь:          Г

4. Коли відбулися описані в історичному джерелі події?

«Відбулася зустріч повсталих чернігівців з надісланим проти них загоном. Усвідомлюючи неможливість нерівної боротьби, Сергій Муравйов хотів зупинити перестрілку, яка розпочалася, щоб припинити даремне кровопролиття…».

 А На початку XIX ст.                          Б Протягом другого десятиліття XIX ст.

                      В У середині 20-х років XIX ст.       Г У середині 30-х років XIX ст.

(Повстання Чернігівського полку, 29 грудня 1825 р – 3 січня 1926 р. )

Правильна відповідь:        В

5. Який з перелічених фактів (подій) може бути використаний для характеристики доби розквіту Київської Русі ?

А. Боротьба князя Ярослава Осмомисла з боярами (1153-1187 рр. — Галицьке князівство)

Б. Спорудження Софійського та Спасо-Преображенського соборів у Києві та Чернігові (Ярослав Мудрий 1019-1054 рр.)

В. Похід новгород-сівнрського князя Ігоря Святославовича пролти половців (1185 р.)

Г. Знищення Хазарського каганату великим князем київським Святославом Ігоровичем (964-966 рр.)

Правильна відповідь:     Б

 6.   Які твердження можуть бути застосовані для характеристики першого академічного (наукового) етапу українського національного відродження   

1. Створення перших політичних партій

2 Збирання та публікація українських народних пісень, легенд тощо

3 Дослідження фольклору, написання  художніх творів українською мовою

4. Створення просвітницьких, археографічних та видавничних об’єднань та організацій

5. Формування й пропаганда ідеї суверенітету нації у формі автономії або незалежності

А 1,3         Б 2, З            В 2, 4            Г 4, 5

Академічний (науковий) етап – до сер. ХІХ ст.

Культурницький (українофільський) етап – до сер. 90-х рр. ХІХ ст.

Політичний етап – напр. ХІХ – поч. ХХ ст. 

Правильна відповідь:        В

7. У яких твердження ідеться про князя Ярослава Мудрого?

Картинки по запросу ярослав мудрий

1. Запровадив у Київської Русі християнство як державну релігію  (Володимир Великий, 988 р.)

2. Сприяв обранню першого митрополита з русичів — Ілараона (1051 р.)

3.Іниціював укладення першого збірника законів «Руська правда» («Найдавніша правда (Новгород), 1016 р. — 18 статей)

4.Здійснив подорож до Візантії, де зустрівся з імператором (Княгиня Ольга 955-957 рр.)

5. Згуртував сили для відсічі половців, брав участь у 80 битвах проти них (Володимир Мономах 1113-1125 рр.)

А 1  2               Б 2  3               В 3  4                Г 4  5

 Правильна відповідь:         Б

8.  З якого документа часів Гетьманщини наведено уривок?

«Уся Річ Посполита народів польського, і Великого князівства Литовського, і Руського та провінцій, що до них належать, відновлюється в повноті так, як було перед війною, тобто аби ті народи залишалися в своїх межах і свободах непорушно, як були перед війною… Для ліпшого підтвердження цих пактів і певності, гетьман руських військ до кінця свого життя гетьманом руським і першим сенатором у воєводствах Київському, Брацлавському та Чернігівському залишатиметься»

 1658 р., Гадяцький договір між Польшею та Україною, гетьман Іван Виговський

9. З відомих вам причин ліквідації царським урядом Запорізької Січі запишіть дві

  • Несумісність республіканського устрою Січі з імперськими порядками Російської імперії
  • Прагнення російських землевласників привласнити землі Запорожжя
  • Загроза того, що Запорожжя може стати осередком національно-визвольної боротьби українців

10.  Проаналізуйте історичне джерело та дайте йому оцінку зі спогадів І. Тобілевича

 «Хто не знає цієї праматері нашого народного театру! 80 літ «Наталку» грають на сцені, 80 літ вона молода, приятна і мила серцеві кожного освіченого і неосвіченого слухача… 80 літ!.. Мало не століття «Наталку» виставляють на сцені і любителі, і актори; я сам 83 роки слухаю «Наталку» на сцені і навіть належу до виконавців одного  з дійових людей цієї славної п’єси — возного, то як же  я можу промовчати, щоб не сказати кілька слів в такий час, коли вдячна полтавська громада святкує столітній ювілей першого малоруського драматурга.

Багато води утекло в море забуття; протягом такого довгого часу тисячі драматичних п’єс спочивають вічним сном, забуті навіки, а «Наталку» вивчили напам’ять мало не. всі слухачі, і часто мені при ходилось чути, як в театрі, перше ніж актор скаже слова із своєї ролі, хто-небудь нервово йому проказує далі, ніби суфлірує!.. Здавалось би й «Наталці» пора спочить, а вона невгамовно лунає на сцені дивно милими піснями і буде лунать довго, довго, бо вона ще жде свого справжнього слухача — селянина, для котрого й написана…

«Наталку» грали все частіше і частіше. Звичайно, що ні любителі, ні поодинокі актори в різних трупах не могли дать такого ансамблю, яким сяяла славна трупа М. П. Старицького вже у 80-х роках! М. К. Садовська — Наталка. Кращої не було й нема; знамениті нині артисти-художники Кропивницький — виборний; Саксаганський — возний; Садовський — бурлака Микола — задовольняли самих суворих критиків. Садовський витворив Миколу-бурлаку в реальний тин, поставив його наравні з возним і виборним і дав такий викінчений зразок, по котрому нині всі сучасні актори грають.

В чім же ця сила п’єси , в чім її чаруюча души краса ? В простоті, в правді і, найголовніше, — в любові автора до свого народу, в любові, котра із серця Івана Петровича Котляревського перейшла на його твір !»

 

Відповідь:

Автор уривку — Іван Тобілевичі, видатний український актор, драматург, режисер. Тобілевичи -відомий український рід театральних діячів другої половини ХІХ — першої половини ХХ ст. Представниками роду Тобілевичів були П.Саксаганський, М.Садовського, І.Карпенко-Карого, М.Садовська-Барілотті. Описувана подія — 80-річний юбілей п’єси І. Котляревського «Наталка Полтавка — мала місце в 1899 р.

Наталка Полтавка — п’єса, написана Іваном Петровичем Котляревським у 1819 році під впливом української вертепної, шкільної драми, інтермедій 18 століття. «Наталка Полтавка» — соціально-побутова драма, глибоко національна характерами й естетичною формою, перший твір нової української драматургії

Цінність наведенного документу як історичного джерела полягає і тому, що він є свідченням сучасника, професійного артиста.

Запись опубликована в рубрике Варіант № 5. Добавьте в закладки постоянную ссылку.