Варіант № 3

1. Якими цифрами на карті позначено губернії, що протягом ХІХ  — початку ХХ ст. входили до складу Київського генерел-губернаторства ?

 Карта _9кл2014

А. 1  2  3          Б  2  3  4          В  1  2  5            Г  2  4  5

Правильна  відповідь:        В

2.  Укажіть комбінацію цифр, яка відповідає послідовності подій

1 Коліївщина                                                                                           (1768 р.)

2 Заснування Задунайської Січі                                                        (1775 р.)

3 Гетьманування Кирила Розумовського                                        (1750 – 1764 рр.)

4 Заснування Нової (Підпільненської) Січі                                    (1734 р.)

А 2, 4, З, 1           Б 3, 4, 2, 1            В 3,4,1,2               Г 4,3,1,2

Правильна  відповідь:          Г

 3. Автором якого із зображених творів мистецтва є Сергій Васильковський ?

Фото_9кл

А  — Дари в Чигирині. Т. Шевченко. 1844 р.

Б –  Памятник Хмельницькому в Київі. Микешин. 1888 р.

В –  Скульптурна група святого Юрія Змієборця на фасаді собору святого Юра у Львові. Й.Пінзель 1744-1762

Г – (картина «Весняний день в Україні) С. Васильківський

А        Б        В       Г

Правильна  відповідь:        Г

4.  Коли виникла організація, про яку йдеться в уривку з історичного джерела?

«…Громадівці відстоювали ідею окремішності української народності та її право на самостійний розвиток головно супроти польських претензій на українські землі та польських і московських зазіхань на українську народність. Частина громадівців вела активну роботу у сфері народньої просвіти: засновувала школи, ширила українські книжки, дехто, от-як Познанський, і просто оселялися на селі, щоб бути помічними народові своєю порадою й наукою… Вгамувавши польське повстання (на Україні – за допомогою самих українських селян, які хапали повстанців і оддавали їх до рук російської адміністрації), російське правительство взялося й за український рух…».

A На початку 60-х років XIX ст.

Б Наприкінці 60-х років XIX ст.

В На початку 70-х років XIX ст.

Г Наприкінці 70-х років XIX ст.

А       Б         В        Г

Правильна  відповідь:         А

5.  Що з переліченого стосується здобутків «новоерівської політики» народовців?

А Відкриття у Львівському університеті кафедри історії України                                                                                                                                                                 (1894 р.)

 Б Заснування Чернівецького університету та Львівської технічної академії      (1875 р.)

В Створення першого професійного українського театру на західноукраїнських землях                                                                                                                                               (1864 р.)

Г Видання брошури Ю. Бачинського «Україна irredenta»                                     (1895 р.)

А        Б         В        Г

Правильна  відповідь:      А

 6. Які твердження можуть бути застосовані для характеристики соціо-культурної ситуації в українських землях у складі Речі Посполитої у другій половині XVI ст. ?

1. Підтримка польською владою всіх церковних конфесій

2. Згуртування українського суспільства навколо греко-католицької церкви

3. Збільшення кількості фільваркових господарств, що супроводжувалося закріпаченням селян

4. Відсутність в українських містах магдебурського права, уповільнення процесу розвитку міст

5. Становлення козацької верстви як суспільного стану, її боротьба за свої права

А 1  4                Б 2  3                В 3  5                Г 4  5

Правильна  відповідь:      В

7.  Укажіть твердження, які стосуються князя Данила Романовича

 Д Галицький

1 Брав участь у поході новгород-сіверського князя Ігоря Святославича проти половців   (1185 р.)

2 Здійснив поїздку до столиці Золотої Орди, де зустрівся з ханом Батиєм  (1245 – 1246 рр.)

3 Приєднав Люблінську землю, частину Закарпаття, переніс столицю до Львова  (Князь Лев І Данилович 1264 – 1301 рр.)

4 Коронувався як король Русі вінцем, надісланим Папою Римським     (1253 р.)

5 Визнав своїм спадкоємцем Любарта, литовського князя з династії Гедиміновичів (1340 р. – отруєння Юрія ІІ Болеслава)

А 1 2           Б 2,4              В 3, 5          Г 4, 5

Правильна  відповідь:       Б

 8.  Про яку подію йдеться в уривку з історичного джерела?

«Пішов Ігор на греків… І порадилися руси, і вийшли, оружившись, проти греків, і битва межи ними обома була люта, і заледве одоліли греки… Феофан, сановник Романа, зустрів їх у човнах з вогнем і став пускати вогонь трубами на човни руські. І було видно страшне диво…».

941 р. Похід князя Ігоря на Візантію, поразка русичів 

 

9.  З відомих вам причин роздробленості Київської Русі запишіть дві

  • Великі простори держави та етнічна неоднорідність населення.

  • Зростання великого феодального землеволодіння.

  • Економічна самостійність великих феодалів (панування натурального господарства; натуральне господарство – це таке господарство, в якому виробляється все необхідне для життя і споживається, а торгівля майже не розвивається).

  • Військова та політична самостійність великих феодалів (феодал – землевласник).

  • Відсутність чіткого незмінного механізму спадкоємності князівської влади

10.  Проаналізуйте історичне джерело та дайте йому оцінку

 Зі звітів англійського посла в Москві

«Запорізькі козаки перейшли на сторону шведського короля. Близько восьми тисяч запорожців підняло зброю, один їхній відділ несподівано напав на полк російських драгунів… Того роду кара і приклад запорожців може викликати погані наслідки, особливо коли шведський король буде мати успіхи цього літа… Полковник Яковлєв підійшов до Січі – одного з головних осередків козаків, яких йому по доброму не вдалося переконати до послуху та які, навпаки, послали до татар по допомогу. Тоді Яковлєв наказав негайно копати окопи, виставив артилерію та штурмував Січ із води й суші, якою оволодів після тригодинного бою. Там він знайшов близько ста гармат, узяв до полону триста запорожців, а решту наказав повбивати… Ви вже, напевно, чули, що шведи облягли Полтаву, місто розташоване на невисокому горбі недалеко від ріки Ворскла. Це одне з важливих міст в Україні як з уваги на число мешканців, так і на його вигідне положення, бо стоїть воно на перехресті шляхів до запорозьких і до донських козаків, як також до татар… Мазепа зі своїми козаками охороняв табір кілька верстов від місця бою. Шведський король був поранений у ногу кілька днів перед битвою, а в час самої битви його носили на ношах, що були розбиті гарматною кулею, так що всі були переконані, що король був убитий… Відносно короля й решти його армії немає певних відомостей».

Відповідь: 

Автор документу — Чарльз Вітворт, англійський посол при дворі Петра І. Він описує події 1708 року в УКраїні: союз гетьмана І. Мазепи зі шведським королем Карлом ХІІ, приєднання до нього запорозьких козаків (кошовий отаман Кость Гордієнко), зруйнування Чортомлицької Січі, поразка союзників під Полтавою (27 червня 1709 р.)

Автор ставиться до подій з точки зору стороннього спостерігача обмежуючись безпристрасним викладенням фактів. Його завдання — надати англійському урядові докладну інформацію про подій в Російській імперії, які мали велике зовнішньополітичне значення. Від того, хто переможе в Північній війні, залежала міжнародна ситуація в тогочасній Європі.

Цінність документа як історичного джерела полягає в тому, що це є спогад безпосернеднього мвідка подій, до того ж, людині, обізнаної в політиці, з різносторонніми дослідженнями інформації

Запись опубликована в рубрике Варіант № 3. Добавьте в закладки постоянную ссылку.