Варіант №2

1.  У якому рядку цифри відповідають назвам держав, у складі яких перебували українські землі в першій половині XV ст.?

Укр_інозмн15ст

А 1) Велике князівство Литовське, 2) Королівство Польське, 3) князівство Молдавія
Б 1) королівство Угорщина, 2) королівство Польща, 3) княз. Молдавія
В 1) королівство Польща, 2) Велике князівство Литовське 3) королівство Угорщина
Г 1) королівство Угорщина, 2) королівство Польща, 3) Велике князівство Литовське

Правильна  відповідь:      Б

2.  Укажіть комбінацію цифр, яка відповідає  послідовності подій

1 Вихід друком перших трьох частин Енеїди» І. Котляревського                (1798 р.)

2 Діяльність Кирило-Мефодіївського братства           (1846 – 1847 рр.)

3 Заснування університету в Харкові                            (1805 р.)

4 Діяльність в Галичині «Руської трійці»                     (1832 – 1837 рр.)

А 2, 1, 3, 4          Б 4, 3, 1, 2             В 3, 1, 2, 4           Г 1, 3, 4, 2

Правильна  відповідь:           Г

3.  Яка з пам’яток засвідчила появу нового мистецького явища – книжкової гравюри?

 Фото_книж_мініатюра

А – Гравюра із зображенням євангеліста Луки зі львівського «Апостола» (1574 р.)

Б – Гравюра «І.Мазепа серед своїх добрих справ»    І. Мигури. 1706

В – Зображення студентів Києво-Могилянської академії та її головного корпусу. Гравер І. Ширський

Г – Портрет Петра Конашевича-Сагайдачного з книги «Вірші на жалісний погреб шляхетського рицаря Петра Конашевича-Сагайдачного». 1622

 А        Б          В         Г

Правильна  відповідь:        А

4. Коли відбулися описані в уривку з історичного джерела події?

«А печеніги почали йти на приступ, і зступилися вони на тім місці, де ото є нині Свята Софія, митрополія руська; бо тоді це було поле поза городом. І сталася січа люта, і ледве одолів під вечір Ярослав, і побігли печеніги в різні боки, і не знали вони, куди втікати».

А у IX ст.      Б у Х ст .     В у X I ст.  (1036 р)     Г у X I I ст.

  Правильна  відповідь:          В

5. Що характерне для української культури першої половини XVII ст. ?

А. Поява перших шкіл, що фінансуються з державної скарбниці

Б. Зростання ролі друкаоні І. Федерова у Львові як осередку книговидання

В.  Занепад іконописного малярства у зв’язку з появою нових жанрів живопису

Г.  Утілення національного колориту в дерев’яній архітектурі України

Правильна  відповідь:          Г

 6. Які твердження можуть бути застосовані для характеритстики суспільно-політичного та соціально-економічного життя земель козацької України та гетьмана Б. Хмельницького ?

1. Усі українські території було звільнення з-під польської влади

2. Зросла кількість господарств із застосування примусової праці залежних селян

3. Утворення Українську козацьку державу — Держава Війська Запорозького 

4. Селяни та міщани здобули право вільно вступати до козацького стану

5. Владу та основні багатьства чконцентровано в руках козацьких низів

А.  1     5           Б  2     5            В  3     4           Г   4    5

Правильна відповідь:    В

7.  У яких твердженнях ідеться про гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного?

П Сагайдачний

1 3 його ініціативи і за сприяння Київського  братства було відновлено вищу православну ієрархію   (1620 р.)

2 Завдяки його керівництву одержано перемогу над турецько-татарським військом під Хотином  (1621 р.)

3 Ініціював будівництво на о. Мала Хортиця фортеці, яку вважають першою відомою Січчю (Д. Вишневецький, 1556 р.)

4 Очолив антипольське повстання, у боях під Корсунем і Переяславом його загони розбили польське військо  (Т. Федоович, 1630 р.)

5 Ініціатор зруйнування фортеці Кодак (І.Сулима, 1635 р.)

А 1, 2                 Б 1, 4          В 2, З                   Г 3, 5

Правильна  відповідь:         А

8.  Ім’я якого діяча пропущено в уривку з історичного джерела?

«…Захоплювався українською справою не тільки до глибини своєї щирої душі, а й до глибини своєї кишені. Не маючи дітей, ___, за порадою свого приятеля проф. В. Антоновича, склав заповіт, по якому все своє майно, що оцінювалося тоді до десяти мільйонів рублів, заповідав у користування своїй дружині, Софії Іванівні, а по її смерті все майно повинно піти на українські справи…» (Є. Чикаленко).

ВасильСимиренко, український підприємець  і  меценат 

 

 9.   З відомих вам причин Люблінської унії 1569 р. запишіть дві

  • Ослаблення Великого князівства Литовського в боротьбі з Московським царством
  • Можливість польським магнатам отримати українські землі
  • Спільне подолання зовнішній безпеки (Татарські напади, Османська імперія)

 10.  Проаналізуйте історичне джерело та дайте йому оцінку

Зі спогадів Северина Даниловича

«Справою створення окремої радикальної партії займалися Франко й Павлик… Нарешті скликали вони в порозумінні з Драгомановим… до Львова перший з’їзд радикалів, який по тридневих нарадах ухвалив програму Русько-української радикальної партії. На ці закладини Української радикальної партії, скликані як збори, на приватні запрошення прибуло кількадесят молодих людей, переважно студентів університету або таких, що недавно закінчили університет. Довгий час велася широка дискусія про те, на якій ідейній основі має бути збудована програма нової партії. Суперечки точилися про те, яку позицію має обстоювати партія щодо суспільного питання. Багато було за тим, щоб створити чисто соціалістичну партію зпрограмою, основаною на класовій боротьбі працюючого пролетаріату проти капіталу, отже, – щоб прийняти соціалістичну програму робітничих партій Європи. Я доводив, що наша програма мусить бути іншою, бо наш народ – це маса дрібних малоземельних рільників, і мусить мати передовсім на увазі те, що треба для їх суспільного й культурного піднесення… Ту мою думку підтримали Франко і Павлик. Остаточно збори згодилися на таку будову партійної програми, щоб в ній було зазначене наше стремління до здійснення ідей соціалізму, якою наш український мужик, дрібний власник землі, має доходити до остаточної цілі вселюдського розвитку… Перша програма української радикальної партії була оголошена у видаваному Франком і Павликом часописі “Народ”, з підписами – моїм, Івана Франка, Михайла Павлика, Євгена Левицького і Романа Яросевича як членів першої головної управи Русько-української радикальної партії в Галичині, її поява справила всюди велике враження не лише між українцями. Це була перша спроба розв’язання питання дрібного рільництва і дусі соціалізму …»

Відповідь:

Данилович Северин публіцист, громадсько-культурний і політичний діяч. Був одним із засновників (1890 р.) та активних діячів (з 1898 р. – в складі головної управи) селянської української радикальної партії. Він описіває перший з’ їзд української радикальної партії восени 1890 р. у Львові

Автор наводить основні положення програми партії, мету діяльності і методи її досягнення. Вона передбачала зміни економічного життя на засадах соціалізму, соборність усіх українських земель. УРП була першою українською політичною партією європейського зразка — із суцільною програмою.

На початку 20-х рр. – Данилович Северин один із засновників і керівників пропольського селянського союзу, його друкованого органу «Рідний край» (1920-1929). Разом з М.Яцковим та С. Твердохлібом проводив угодову акцію на користь Польщі, за що був виключений з УРП, осуджений селянами

 

Запись опубликована в рубрике Варіант №2. Добавьте в закладки постоянную ссылку.