Варіант № 15

1.  Назва якого історико-географічного регіону має стояти на місці дуги- пропуску на карті «Українські землі в складі Австрійської імперії в першій половині XIX ст.»?

Галичина _Австро_Угорщина

А Північна Буковина    Б Закарпаття       В Східна Галичина  Г Західне Поділля

Правильна відповідь:         В

2.  Укажіть комбінацію цифр, яка відповідає послідовності подій

1 Створення культурно-освітнього товариства «Просвіта»                        (1868 р.)

2 Утворення Української національно-демократичної партії (УНДП)     (1899 р.)

3 Утворення Русько-української радикальної партії (РУРП)                      (1890 р.)

4 Заснування у Львові першого професійного українського театру          (1864 р.)

А 1, 4, 3, 2           Б 2, 3, 4, 1            В 3, 4, 1, 2            Г 4, 1, 3, 2

Правильна  відповідь:         Г

 3. Яка з архітектурних пам’яток уособлює добу литовського володарювання на українських землях ?

Арх_9кл4

А —  Верхній замок у Луцьку. друга  пол. 14 ст.)

Б — Замок у Підгірцях (львівщина) 1630-1640 рр

В —  Хотинська фортеця (ХІІІ – XVII ст.)

Г — Кам’янець-Подільська фортеця  (ХІІ — ХІІІ ст.)

Правильна відповідь:         А

4.    Коли відбулися описані в історичному джерелі події?

«Ті посли з’їхалися… поміж Смоленськом і Мстпиславлем, у селі Андрусові. Вони… постановили мир на тринадцять років під корисними умовами для обох монархій; покривджено тільки козаків, оскільки постановлено, щоб низові запорізькі козаки лишались у послушенстві обох монархій -російської і польської; городові козаки, що від Чигирина, аби лишалися під поляками, а що від Переяславля, аби заховувалися під росіянами…».

А 1654 р.   Б 1657 р.   В 1667 р.       Г 1686 р.

(Андрусівське перемірря між Польщею та Московським царством, розподил України між державами: Правобережжя – Польщі, Лівобережжя – Московії)

Правильна відповідь:        В 

5.   Яка з подій була ініційована Петром Могилою як один із заходів, спрямованих на піднесення культурно-церковного життя?

А Видання в друкарні Івана Федорова Апостола та «Букваря»              (1574 р.)

Б Підготовка до друку та видання Острозької біблії                                   (1581 р.)

В Створення Київського колегіуму (згодом академії)               (1632 р.) 

Г Будівництво архітектурного ансамблю Успенської церкви у Львові  (1572 – 1578  рр.)

Правильна відповідь:        В 

 6.    Укажіть особливості суспільно-політичного життя Галицького князівства в XII ст.

1 Цілковита залежність від Києва, спричинена географічною близькістю

2 Впливовість бояр знайшла втілення в олігархічному правлінні, подібного якому не знали інші князівства Русі

3 Об’єднання князівства пов’язують з правлінням Володимирка Володаревича, який був першим одноосібним правителем

4 Розквіту князівство досягло за правління Романа Мстиславича та його сина — Данила

5 Столиця князівства, залишаючись резиденцією митрополитів, була на ті часи й одним з найбільших європейських міст

А 1 4                   Б 2 3                В       2 4              Г 4 5

Правильна відповідь:        Б

 7. Які з тверджень стосуються Тараса Шевченка?

Т Шевченко

1      Діяч,  якому  судилося  стати  символом українського національного руху

2      Основоположник художньої прози в укра­їнській літературі    (Григорій Квітко-             Основяненко, 1833 р. публікація – 1837 р.)

3      Автор  програмних  документів  Кирило-Мефодіївського товариства  (М. Костомаров — «Статут Слов’янського братства Св. Кирила і Мефодія»,  В. Білозерський — «Записці»).

4      Першу збірку його поезій було надруко­вано в Петербурзі в 1840 р.                    («Кобзар»)

5      Творець «Енеїди» — першого твору нової української літератури (І. Котляревський 1798 р.)

 А 1, 4             Б 2, З              В 2, 4            Г 4, 5

Правильна відповідь:        А

8.   Якої події першої половини XIX ст. стосується уривок з історичного джерела?

«Військо це передбачаємо утворити на Україні з людей, до козачої служби здібних і здавна відомих звичкою й охотою до неї. Воно повинно складатися з 4 полків: кожний полк з 8 ескадронів, а ескадрон з 150 козаків… Як мине в українських полках потреба, всі вони мають розпускатися по своїх домівках, але вже назавжди залишаться приналежними війську і за першою потребою повинні з’явитися на службу і скласти знову свої полки…».

1812 р. Франко-російська війна (Вітчизняна війна 1812 р.)

Створення козацьких полків 

9.  З відомих вам наслідків запровадження християнства як державної релігії в Київській Русі запишіть два

 
  • Дало поштовх розвиткові культури: писемності, іконопису, кам’яного храмоного будівництва

  • Укріпилося князівська влада.

  • Зміцнилося міжнародне становище: встановлення рівноправних відносин із християнськими країнами

10.   Проаналізуйте історичне джерело та дайте йому оцінку

 З Львівського літопису

«Польське кварцяне військо, яке весною пішло на козаків, на Україну, Богданом Хмельницьким з реєстровими козаками і з Ордою татарською під Жовтими Водами було розбито. Був захоплений обоз і жовніри живцем зо всім добром, зброєю і гарматами і в неволю татарську потрапили гетьмани Потоцький — коронний та Калиновський — польний, а також багато шляхти… Хмельницький розіслав полковників на всі сторони: на Білую Русь, на Сіверщину, на Полісся, на руське Поділля, на Волинь з козаками… Прийшли під Пилявці і з Хмельницьким битися почали. Військо козацьке з ордами і холопства незліченного купами злякали їх своєю …тоді всі вночі з обозу без бою, у чім хто міг, і з чім хто міг, і де хто міг, гармати, зброю і добра всякого залишивши, втекли. За якими Хмельницький зі всією потугою… аж до Львова дійшов… Хмельницький від міста отримав данину у сто тисяч червоних злотих… І пішов до Замостя… Хмельницький і від Замостя дань взявши, відступив і відправив послів до сенату, підтримуючи на посаду короля Казимира, котрого і Корона Польська хоча не хоча обрали королем. Казимир писав до Хмельницького… обіцяючи пробачити, що поробили на Україні і що просили козаки дарувати на коронації своїй. І відступив Хмельницький зо всім військом на Україну…»

Відповідь:

  • Події Національно-визвольної війни 1648 рік ( Жовти Води, Корсунь, Пилявці, Львів, Замостя, Київ)

1) Наведено уривок з Львівського літопису, що був створений невідомим автором у ЗО—40-х рр. XVII ст. Він розповідає про перший етап Національно-визвольної війни під проводом Б. Хмельницького — події 1648 р.

2) Автор надає відомості про перемоги повстанців під Жовтими Водами, Корсунем, Пилявцями, облогу Львова та Замостя, свідчить про масовий характер повстання.

3) Цінність джерела полягає в тому, що він є свідченням сучасника подій, наводить ряд фактів з її історії, яких немає в інших джерелах. Національно-визвольна війна — подія величезної історичної ваги. Вона привела до створення української національної держави, дала імпульс для народження української нації та її політичної самосвідомості

 

Запись опубликована в рубрике Варіант № 15. Добавьте в закладки постоянную ссылку.