Варіант № 12

1. Якою цифрою позначено на картосхемі українські землі, які за першим поділом Речі Посполитої відійшли до Австрійської імперії?

РоздРП_Австрія

А 1         Б 2         В З          Г 4

Правильна відповідь:          Б

2.   Укажіть комбінацію цифр , яка відповідає послідовності подій

1 «Київська козаччина»                             (1855 р.)

2 Підписання Валуєвського циркуляра       (1863 р.)

3 Відкриття Київського університету Св. Володимира                    (1834 р.)

4 Заснування Київської громади                  (1861 р.)

А 2, 4, З, 1           Б 3, 4, 2, 1            В 3, 1, 4, 2            Г 4, 3, 1, 2

Правильна відповідь:        В

3. Який храм,  здубований наприкінці ХІІ — на початку ХІІІ ст., уособляє новий напрям в архітектурі Київської Русі ?

Арх_9кл2

А — Софійський собор у Києві  (перша половина ХІ ст.)

Б — Успенська церква та вежа Корнякта у Львові (1572 — 1578 рр.)

В — П’ятницька церква в Чернігові (ХІІ — ХІІІ ст.)

Г — Елемент паркового пейзажу (наприкінці XVIII — на початку ХІХ ст.)

Правильна відповідь:          В

4.  Коли відбулися описані в історичному джерелі події?

«Хочуть… панове міщани львівські школи заснувати для навчання дітей християнських усіх станів, які би мали вчитися Письма Святого грецького й слов’янського, щоб не був їхній християнський рід неначе безсловесним через свою невченість. І також купили друкарню, потрібну для тієї школи».

А 1569 р .            Б 1585 р .     В 1596 р .             Г 1615 p .

                      (перша школа при Львівському братстві)

А       Б        В         Г

Правильна  відповідь:           Б

 5.    Що з переліченого характеризує політичне життя Русі першої половини XI ст.?

А Врегулювання міжкнязівських відносин у тогочасних законах

Б Зростання впливу місцевої родоплемінної знаті

В Усталення принципу успадкування великокнязівського столу

Г Зміцнення монархічної влади династії Рюриковичів (Володимир Великий 980-1015,  Ярослав Мудрий 1019-1054рр.)

Правильна відповідь:           Г

 6. Які з перелічених фактів (подій) можуть бути використані для характеристики ситуації в Правобережній Гетьманщині доби «Руїни» ?

1. Ініціювання Іваном Виговським підписання українсько-польського Гадяцького договору                                                                                                                       (1658 р.)

 2. Укладення Юрієм Хмельницьким і московським урядом Переяславських статей                                                                                                                                       (1659 р.)

3. Прийняття турецького протекторату гетьманом Петром Дорошекно                                                                                                                                         (1669 р.)

4. Чорна рада в Нежині, проголошення гетьманом Івана Брюховецького                            (1663 р.)

5. Укладення між Османською імперією та Річчю Посполитою мирного договору в Бучачі                                                                                             (1672 р.)

А  1   3                Б  2  4                    В  3  5                    Г  4  5

Правильна відповідь:        В 7.   Які з тверджень стосуються Івана Франка?

І Франко

1  Один з лідеров українського руху; його поема «Мойсей» стала маніфестом національної ідеї

2 Один з провідників  «нової ери», ініціатор переїзду М. Грушевського до Львова                                                                                                  (Володимир Антонович  1834-1908 рр.)

3 Ініціатор створення громадсько-політичного товариства «Народна Рада», його голова                                                                                  (Юліан Романчук 1842-1932 рр.)

4 Аргументував ідею поолітичної незалежності України в праці «Україна irredenta»                                                                                                            (Юліан Бацинський, 1895 р.)

5  Один із засновників і головних ідеологів Русько-української радикальної партіє (1890 р., РУРП)

А 1,3           Б 1,5     В 2, 4          Г 3, 5

Правильна  відповідь:         Б

8.  Про яке наукове товариство йдеться у фрагменті зі спогадів Федора Вовка?

«Як не кумедним здавалося нам це засідання Громади під головуванням генерал-губернатора, але нікому з нас і в голову не приходила гадка, що ми користуємося чужим недоглядом. Насправді ми одержали тільки те, на що за здоровим глуздом ми мали повне право: збиратися і відкрито займатися науковою діяльністю про Україну і для України».

Південно-західний відділ Російського географічного товариства

1873 – 1876 рр.

9.  З відомих вам наслідків монгольської навали на землі Русі-України запишіть два

 
  • Руйнація міст, занепад ремесла і торгівлі, демографічні втрати

  • Васальна залежність Русі від Золотої Орди  (ярлик, данина, виставляти дружини в розпорядження хана) Встановлення Золотоординського  ярма

  • Законсервовано роздробленість Русі. Послаблення Русі. Відставання Русі в своєму розвитку від Західної Європи

  • 10.  Проаналізуйте історичне джерело та дай е йому оцінку

З листа українського шляхтича

«Бачу зле, бо видав Хмельницький всіх нас у неволю московському цареві… Сам із військом козацьким присягнув і місто Київ силою під мечовим каранням до того привів, що присягли всі… Тамтешні міщани, нерадо прийнявши московитів, роз’їхалися по різних містах і містечках… Отець митрополит і архімандрит київські ще не присягли і присягати не хочуть. Сповіщаю, що Кропив’янський та Полтавський полки відірвалися від Хмельницького і відмовилися присягти московському цареві… Сповіщаю, що Хмельницький присягнув московському цареві в Переяславі… Потім переяславських міщан гнали присягати, чому вони дуже противилися, а місцевий війт (аж) захворів, та його, хоч і хворого, було наказано привести до церкви Пречистої Богородиці. …Кияни теж цьому були противні й не хотіли йти до церкви, але їх, наче бидло, гнали козаки до присяги… Вони ж під час присяги не називалися своїм іменем, що було їм дано при хрещенні, а після присяги дуже її лаяли… Гадяцький і Брацлавський полки не хотіли зноситися з Хмельницьким, не хотіли їхати на цю присягу до Переяслава, і серед тієї України [тобто Гетьманщини] стався розкол».

 Відповідь: 

Автор  наведеного документу — український шляхтич на польській службі Семен Павша. Він повідомляє про події в Україні, які відбулися відразу після Переяславської Ради в січні 1654 р.

 Автор належить до тих, що поставилися негативно до союзу Гетьманщини з Московським царством, тому він зосереджує свою увагу виключно на фактах відмови від присяги цареві.

Цінність наведеного документу як історичного джерела полягає в тому, що він є свідченням сучасника, безпосереднього учасника подій.

Переяславська рада 1564 р. не представляла погляду більшості українського населення. Проте союз із Москвою надав змогу зберегти існування щойно створеної Української держави і був виявом міжнародного визнання її самостійності. Укладений у березні 1648 р. договір між двома державами загалом був рівноправний і, за умови його дотримання, взаємовигідний. Водночас він був незавершений, недосконалий, діяв нетривалий час і швидко втратив чинність.

Запись опубликована в рубрике Варіант № 12. Добавьте в закладки постоянную ссылку.