Варіант № 11

1. Якою цифрою позначено українські терени, приєднані до Російської імперії внаслідок російсько-турецької війни 1787–1791 рр.?

 Рос_Тур_війна87-91

А 1     Б 2         В З         Г 4

Правильна відповідь:        Б

2.  Укажіть комбінацію цифр, яка відповідає послідовності подій

1 Коронація Данила Романовича                                                                              (1253 р.)

2 Битва союзного війська русичів та половців проти монголів на р. Калці     (1223 р.)

3 Правління в Галицько-Волинській державі Юрія II Болеслава           (1325-1340 рр.)

4 Облога й розорення Києва військами хана Батия                                             (1240 р.)

А 2, 1, 4, З          Б 2 , 4 , 1 , 3         В 3  4 1 2        Г 3 2 1 4

Правильна  відповідь:         Б 

3.  Яка з пам’яток є зразком класицистичного стилю монументальної скульптури в Україні ?

Арх_9клА — Пам’ятник Хмельницькому в Київі. (Автор Микешин. 1888 р.)

Б — Скульптурна група святого Юрія Змієборця на фасаді собору святого Юра у Львові. (Автр Й. Пінзель 1744-1762 рр.)

В — Пам’ятник Дюку (Герцог Де Ришелье. Одеса (Автор І. Мартос. 1888 р.)

Г — Собор Святого Юра у Львові (1744 — 1762 рр.) Головний вхід

Правильна відповідь:      В

4.  Коли відбулися описані в історичному д ж е р е л і події?

«Скликано «Собор руських учених» — усіх прихильників культурного та національного розвитку Галицької України… «Собор» уважав конче потрібним, щоб була усталена одна одностайна граматика й одностайний правопис для всього «руського народу в Австрії й Росії»».

А 1848 р .      Б 1873 р .  В 1892 р .  Г 1899 р .

Правильна відповідь:        А

5.  Що з переліченого стосується діяльності Русько-української радикальної партії ?

А Відкриття у Львівському університеті кафедри історії України                 (1894р .)

Б Вихід брошури Ю. Бачинського «Україна i r r e d e n t a»          (1895 р.)

В Перетворення Літературного товариства ім. Т. Шевченки на наукове      (1892 р.)

Г Заснування культурно-освітнього товариства  «Просвіта»                          (1868 р.)

Правильна відповідь:         Б

 6.  Які явища були характернимим  для економічної ситуації в українських землях у складі Російської імперії  в першій половині X I X ст.?

1 Збереження кріпосницьких відносин

2  Панування натурального господарства

3  Розвиток сільського господарства інтенсивним шляхом

4 Завершення промислового перевороту

5 Зростання чисельності міського населення

А 1,4          Б 1,5      В 2, З                   Г 3, 4

Правильна відповідь:      Б

7.   Які з тверджень стосуються Михайла Драгоманова?

М Драгоманов

 

1.   Очолював етнографічно-статистичні експедиції з вивчення України, автор вірша «Ще не вмерла України…»                 (П. Чубинський)

2 Один з фундаторів Братства тарасівців, автор перших підручників з української мови й літератури                                          (Б. Грінченко)

3 Один з лідерів громадівського  руху, прагнув надати йому політичного характеру

4. Автор найгрутовнішого дослідженя з минулого українського народу — «Історія України-Руси»                                 (М. С. Грушевський)

5 Відповідно до Емського указу змущений був залишити Україну

А 1,3           Б 2, 4          В 3, 5                  Г 4, 5

Правильна  відповідь:         В

8.  Про кого йдеться у фрагменті літературного твору?

«Посада ректора належала до найпочесніших у Болоньї, але й обов’язки були численні й складні. Відмовитися від запропонованої посади забороняли статути університету. Всі студенти проголосували за гостя з далекої країни, який за кілька років життя в Болоньї встиг завоювати неабиякий авторитет. Проголошуючи присягу, новообраний ректор урочисто обіцяв, що протягом року всіма силами служитиме щонайкращому розвитку університету, буде справедливим до студентів, дотримуватиметься статутів і слідкуватиме, щоб і всі інші шанували статути».

Юрій Котермак (Дрогобич) — ректор Болонського університету в 1481 — 1482 рр.

9.   З відомих вам причин Національно-визвольної війни середини XVII ст. запишіть дві

 
  • Зростання феодальної експлуатації (панщина 4-6 днів на тиждень , закріпачення селян). Литовський статут 1588 р.

  • Полонізація, наступ польської влади на права і вільності козацтва. Люблінська унія 1569 р.

  • Утиск православної церкви і переслідування православного населення (покатоличення). Берестейська унія 1596 р

  • 10. Проаналізуйте історичне джерело та дайте йому оцінку

     «Половці пустошили багато… І знемогли люди в городі од голоду, і здались ворогам. Половці ж, узявши город, запалили його вогнем, а людей розділили і повели їх у вежі до ближніх своїх і родичів своїх. Мучені холодом і виснажені, у голоді, і в спразі, і в біді, поблідлі лицями і почорнілі тілами, ходячи невідомою землею голі й босі, ноги маючи поколоті терням, вони запаленим язиком, зі сльозами відповідали один одному, говорячи: «Я був із сього города», а другий: «Я із сього села»…

Прибули Святополк Ізяславич, і Володимир Всеволодович, і Давид Ігоревич, і Василько Ростиславич, і Давид Святославич, і брат його Олег і зібралися в городі Любечі, щоб уладнати мир. І говорили вони один одному, кажучи: «Пощо ми губимо Руську землю, самі проти себе зваду маючи? А половці землю нашу розносять і раді є, що межи нами війна донині. Відтепер з’єднаймося в одне серце і обережімо Руську землю. Кожен хай держить отчину свою: Святополк — Київ Ізяславів; Володимир — Всеволодів уділ; Давид, і Олег, і Ярослав – Святославів уділ; іншим хай будуть городи, які їм роздав Всеволод: Давидові — Володимир ; двом Ростиславичам: Перемишль — Володареві, а Теребовль  Василькові». І на цім вони цілували хреста: «А якщо відтепер хто на О кого встане, то проти того будемо ми всі і чесний хрест». І сказали вони всі: «Хай буде проти нього хрест чесний і вся земля Руськая». І, поцілувавшись, пішли вони до себе».

Відповідь:  

 Документ представляє уривок з літопису «Повість минулих літ», авторство якого приписується ченцю Києво-Печерського монастиря Нестору, який жив у XII ст. (1113 р.)  Наведений фрагмент присвячено періоду феодальних міжусобиць XI ст. Він позначився боротьбою князів за владу в Києві та за удільні  князівства. Послабленням держави внаслідок князівських усобиць скористалися половці, які почали здійснювати постійні напади на руські землі. Нестор описує велику половецьку навалу 1068 р. Лише об’єднаними зусиллями можна було дати їм відсіч. Князівський з’їзд у Любечі в 1097 р. був спробою припинити усобиці та організувати оборону від половців.

Симпатії автора належать Володимиру Всеволодовичу Мономаху (1113 — 1125 рр.), який виступив ініціатором Любецького з’їзду та організатором колективних походів у половецький степ. Автор закликає руських князів об’єднатися для захисту руських земель.

Цінність наведеного джерела полягає в тому, що він є першим літописом, що дійшов до нас. Документ висвітлює події української  історії від середини IX до початку XII ст., створення держави Київська Русь, її внутрішній лад, боротьбу із кочовиками.

 

Запись опубликована в рубрике Варіант № 11. Добавьте в закладки постоянную ссылку.