Варіант № 10

1.  Якими цифрами позначено губернії, утворені на землях колишньої Гетьманщини та Слобожанщини?

Губер_СлбжГтмнщ

А 1, 2, 5           Б 1, 3, 4            В 2,3, 5         Г 2,4, 5

Правильна відповідь:           А

2.  Укажіть комбінацію цифр, яка відповідає послідовності подій

1 Ліквідація полкового устрою на Слобожанщині                                                    (1765 р.)

2 Приєднання Правобережної України до Росії за Другим поділом  Речі Посполитої                                                                                                                                                       (1793 р.)

3 Закріпачення царським   урядом селян Лівобережної та Слобідської України (1783 р.)

4 Остаточна ліквідація царським урядом Запорізької Січі                                      (1775 р.)

А 1,4,3,2          Б 1,4, 2, 3            В 3,4,1,2           Г 4, 3, 1. 2

Правильна відповідь:     А

3.  Автором якої з картин є Тарас Шевченко?

Фото_картШевченко

А –  «Катерина» Т. Шевченко (1842р.)

 Б –  Портрет княжни Ганни Гагаріної  та Варвари Гагаріної .  В. Боровиковский 

В –  «Ворожіння» М. Пиноненко (1888р.)

Г –  «Дівчина з Поділля» В. Тропінін (1804-07рр.)

А   Б   В   Г

Правильна  відповідь:        А

4.  У якому році російський імператор ухвалив указ, уривок з якого наведено? 

«Не допускати ввозу в межі імперії… яких би то не було книг і брошур, що видаються за кордоном на малоруському наріччі; друкування й виданим к імперії оригінальних творів і перекладів на тому ж наріччі заборонити, за винятком тільки: а) історичних документів і пам’яток і б) творів красного письменства… заборонити також різні сценічні вистави іі читання на малоруському наріччі, а також і друкування на ньому текстів до музикальних нот; припинити видання газети «Київський Телеграф»»

А 1861р.    Б 1863 р.   В 1876 р.       Г 1890 р.

            (Емський указ. Олександр ІІ)

Правильна відповідь:        В

5.  Яке твердження характеризує діяльність Головної руської ради 1848-1849 pp.? (с.124-126)

А Заснування греко-католицької духовної семінарії у Львові                  (1783 р.)

Б Скликання з’їзду діячів науки й культури — «Собору руських учених» (19.10.1848р.)

В Видання першого українського журналу «Основа» (Санкт-Петербург 1861-1862 рр.)

Г Реорганізація єзуїтської академії у Львові                           (на університет, 1784 р.)

Правильна відповідь:        Б

6.  Якими були напрямки діяльності Кирило-Мефодіївського братства?                                                                                                        (1846–1847 рр.) 

1 Написання наукових праць, виступи з лекціями в навчальних закладах Києва

2 Ввезення з-за кордону й поширення нелегальної революційної літератури

3 Збір коштів на відкриття народних шкіл та видання нових книжок

4 Підготовка до збройного повстання в Україні

5 Видання українськомовної щоденної газети для селян та робітників

А 1, 2                  Б 1,3               В 2, 4                   Г 3, 5

Правильна відповідь:        Б

7.  У яких твердженнях ідеться про гетьмана Івана Мазепу?

І Мазепа

1. Організував повстання на ПРавобережжі 1702 — 1704 рр. задля об’єднання з Гетьманщиною                                                                                                      (С. Палій)

2. Переніс гетьманську резиденцію з Батурина до Глухова           (І. Скоропадський)

3 Ініціював будівництво  нових та відновлення  давніх храмів

4 Перший з гетьманів після зміщення з посади ув’язнений і засланий до Сибіру  (Д. Многогрешний) 

5 Усвідомивши небезпеку перебування Гетьманщини в складі Росії, уклав союз зі шведами й повстав проти Московської держави

А 1, 5         Б 2,4          В 3, 5           Г 4, 5

Правильна  відповідь:             В

8.  З якого твору наведено уривок?

«… Коли ж поляни жили осібно й володіли родами своїми, то було між них три брати: одному ім’я Кий, а другому — Щек, а третьому — Хорив, і сестра їх — Либідь. І сидів Кий на горі, де нині узвіз Боричів, а Щек сидів на горі, яка нині зветься Щекавицею, а Хорив — на третій горі, од чого й прозвалася вона Хоривицею. Зробили вони городок і на честь брата їх найстаршого назвали його Києвом. І був довкола города ліс і бір великий, і ловили вони тут звірину. Були ж вони мужами мудрими й тямущими і називалися полянами. Од них ото є поляни в Києві й до сьогодні».

1113 р. «Повість минулих літ», Нестор-літописець

9.  З відомих вам наслідків Кревської унії 1385 р. для України запишіть дна

 • Прийняття литовцями католицизму початок насадження католицизму на українських землях
 • Приєднання до Польщі Литовського князівства
 • Повернення до Польщі захоплених у неї земель
 • Українські землі осталися в складі Великого князівства Литовського. Ліквідація Вітовтом удільних руських князіств іх метою зміцнити політичну єдність Великого князівства Литовського

 •  10.   Проаналізуйте уривок з твору та дайте йому оцінку

   З твору вірменина Іоаннеса Кам’янецького

  «У шістнадцятий день серпня нечестивий султан турецький Осман підійшов до Хотина з незліченним кінним і пішим військом, що перевищувало християнські сили у десятки разів, і зупинився на відстані однієї милі від поляків. Розбили строкаті намети й покрили ними все поле. Вони підвезли страшні гармати, числом до трьохсот. Чотирнадцять із них були настільки великі, що двадцять волів ледь їх тягли. Інші ж були менші. У суботу, 18 серпня, турецьке військо напало на польський табір, на ту частину, де були козаки. І почали палити з гармат і рушниць, і так до вечора, але нікому не завдали шкоди. А оскільки козаче плем’я відрізняється великими пізнаннями у військовій справі і хитрістю, то вони вийшли не раніше, ніж наступив вечір, а ворог стомився від постійних перебіжок. А в дев’ятнадцятій годині войовничі козаки об’єдналися й, перехрестившись, почали бити чужинців, поки ті не витримали й, повернувши назад, почали тікати А козаки, переслідуючи їх, били нещадно… Але день закінчувався, вони з перемогою повернулися назад, взявши здобич і притягши дві чудові гармати.  І такими сміливими подвигами вирізнилося в цей день козацькі військо, що жах охопив всіх язичників, і навіть сам султан Осман із сановниками впав у страх, він чимало шкодував, оплакуючи загибель  незліченних знатних магометан… У ці дні переможний і христолюбивий князь Владислав почав щедро обдаровувати знатних і лицарів за їх ревну й віддану службу».

   Відповідь:  

  1621 р. Хотинська битва, під час якої козацькі війська на чолі з Петром Конашевичем-Сагайдачним зупинили похід турецької армії на Річ Посполиту

  Наведений уривок з «Історії Хотинської війни» ИОАННЕСА КАМЕНЕЦКОГО. Іоаннес  Кам’янецький, освічений представник вірменської колонії в Кам’янець-Подільську. Описувані в ньому події відбулися у вересні 1621 р., під час польсько-турецької війни. Король Речі Посполитої звернувся за допомогою до українського козацтва, і гетьман П. Сагайдачний привів під Хотин 40 тисяч запорізьких козаків.

  Вірменські колонії в Україні з’являються в ХІІІ-ХІV ст., коли Вірменія потерпала від нападів монгол, арабів, іранців. Вірмени брали активну участь в економічному і політичному житті країни, що надала їм притулок, зокрема у боротьбі проти Османської імперії. Тому симпатії автора належать козацькому війську. Із захопленням він описує мужність козаків, їх пізнання у військовій справі, витривалість, жах, який вони наводили на турків. В своем сочинении Иоаннес подробно изложил события Хотинской войны с начала военных действий до перемирия и ухода неприятельского войска. Последняя глава посвящена убийству Османа II, которое произошло в Константинополе в 1622 г.

  Цінність наведеного документу як історичного джерела полягає втому, що він є свідченням сучасника подій, людини освіченої, в розпорядженні якої знаходились також інші історичні хроніки.

  Армянские источники, в частности, могут быть использованы при изучении польско-турецких, польско-русских, польско-украинских, русско-турецких отношений.  

Запись опубликована в рубрике Варіант № 10. Добавьте в закладки постоянную ссылку.