Варіант №1

1.Укажіть рядок, у якому цифри відповідають назвам заштрихованих князівств Русі в другій половині XII ст.

Крусь_кнж12ст

А 1) Галицьке, 2) Київське, 3) Переяславське

Б 1) Волинське, 2) Київське, 3) Чернігівське

В 1) Київське, 2) Чернігівське, 3) Волинське

Г 1) Волинське, 2) Галицьке, 3) Чернігівське

Правильна відповідь:        Б

2. Укажіть комбінацію цифр, яка відповідає послідовності подій

1 Створення Південно-Західного відділу Російського географічного товариства                                                                                                                                                   (1873р)

2 Вихід друком першої української газети «Зоря Галицька»                      (1848р.)

3 Видання в Петербурзі першого українського журналу «Основа»           (1861р.)

4 Вихід друком першого тому «Історії України-Руси» М. Грушевського (1898р.)

А 1, 4 , 2 ,3          Б 2, 3, 1, 4             В 3, 4, 1, 2            Г 4, 1, 3, 2

Правильна  відповідь:             Б

 3.Яка з пам’яток засвідчує появу нового жанру образотворчого мистецтва в першій половині ХІХ ст.?

Фото_образмист

А. Ікона Моління з Вознесенської церкви в Березні (бл. 1762 р.)

Б. Парковий пейзаж (поч. ХІХ ст.)

В. Картина «Запорожці пишуть листа турецькому султанові» І. Репіна (1878-1891 рр.)

Г. Картина «Дівчина з Поділля» В. Тропініна (1804 — 1807 рр.)

Правильна відповідь:       Б

4.  Коли відбулися описані в історичному джерелі події?

«Ольгерд… пішов у похід в Дикі Поля проти татар. З ним вирушили також чотири його племінники, сини новогрудського князя Коріата, княжичі: Олександр, Костянтин, Юрій та Федір. І коли вони, минувши Канів і Черкаси, дійшли до урочища Сині Води, то побачили в полі велику татарську орду з трьома царками на чолі, поділену на три загони… Татари не змогли довго витримати лобового натиску литви й почали відступати та втікати у розлогі степи. На побоїщі залишилися вбиті три їхні царки…» (З Хроніки Мацея Стрийковського).

А 1362 р.     ((Битва під Синіми Водами)

Б 1385 р.       (Кревська унія)

В 1449 р.       (Виникнення Кримського ханства)

Г 1471 р.        (Ліквідація Київського князівства)

Правильна відповідь:       А

5. Що з перерахованого було здійснено за сприяння гетьмана Івана Мазепи?

А Заснування співацької школи в Глухові             (1738 р.)

Б Реставрація Софійського та Успенського соборів у Києві

В Заснування Чернігівського, Харківського  та Переяславського колегіумів

                          1700 р.                   1727 р.                           1738 р.

Г  Створення Пересопницького Євангелія                         (1556 – 1561 рр.)

А        Б         В        Г

Правильна  відповідь:       Б

6. Доповніть твердження.

За селянською реформою 1861 р. селяни

1 Звільнялися від кріпацтва

2 Отримали право відмовитися від наділу й переселитися в місто

3 Звільнялися від сплати всіх податків, рекрутського обов’язку

4 Отримали земельний наділ за викуп

5 Отримали право вільного виходу з общини з наділами землі

А 1,4              Б 2, 4          В 1, 5          Г 3, 5

Правильна  відповідь:            А

 7. Які з тверджень стосуються Петра Могили ?

П Могила

1 Перший митрополит після легалізації польським урядом православної ієрархії  (1632-1647 рр.)

2 Засновник друкарні Києво-Печерського монастиря, яка стала центром книговидання (1615 р. – Єлисей Плетенецький)

3 Будучи київським митрополитом, вів таємні переговори про унію православної церкви з католицькою (Михайло Рогоза)

4 Об’єднав ченців в один орден – василіанський, який опікувався просвітницькою діяльністю (Й. Рутський)

5 Засновник Лаврської школи, яку незабаром об’єднав з Братською школою (1632 р. Києво-Братський (Могилянський)  колегіум)     

А 1,3           Б 1, 5             В 2, 4          Г 3, 5

Правильна  відповідь:            Б

 8. Про якого діяча часів Руїни йдеться в наведеному уривку з історичного джерела?

 

«Страшний був орді, бо був досвідченим у воєнних виправах і відважним кавалером. Татари цілком серйозно вважали його шайтаном і навіть своїх дітей, коли вони плакали і їх не могли заспокоїти, лякали. Він… постійно бився з татарами, проти яких мав природну й невблаганну ненависть. На обличчі він мав природний знак, ніби шмат пурпуру».

                    Іван Сірко (? — 1680 р.) , отаман Запорозької Січі

9.  З відомих вам наслідків для України Полтавської битви 1709 р. запишіть два

  • Поразка шведів Карла ХІІ і козаків гетьмана Мазепи

  • Росія стала на шлях ліквідації автономного устрою Гетьманщини;

  • Україна зазнала величезних людських утрат та економічних збитків

  • Репресії проти прихильників гетьмана І. Мазепи

 10. Проаналізуйте історичне джерело та дайте йому оцінку

З доповідної Венедикта Левицького

«Минулого місяця управління цензур надіслало мені як цензорові  руських книг для офіційного цензурування складену руською мовою книжечку під назвою “Русалка Дністровая”, видану в Угорщині. Цензурування названої збірки народних пісень цими днями закінчене, й прийняте рішення про її заборону з тієї причини, що вміщені в ній статті є несвоєчасним духовним витвором екзальтованої юнацької фантазії, читання якого, особливо в теперішній час, може ввести в оману легковажних і викликати в них невдоволення існуючим. Разом з тим там трапляються окремі речення такого роду, що у відриві від основного задуму автора можуть бути неправильно витлумачені. Оскільки ж далі більшість статей у згаданій книжечці виразно підписана іменем Шашкевича і дві – Вагилевича, що  є вихованцями семінарії, та три – іменем Головацького, який, згідно з сертифікатом, навчається на власні кошти на першому курсі теології, а я поряд з обов’язками цензора виконую також обов’язки ректора, вважаю належним і необхідним шанобливо донести про цю справу президії консисторії, зазначаючи при тому, що ретельним розслідуванням у справі трьох названих осіб встановлено, що Шашкевич Маркіян і Головацький Яків видрукували цю книжечку власним коштом в Угорщині без усякого підозрілого  умислу, а лише через недосвідченість, юнацьку легковажність і марну  жадобу літературної слави. Крім того, вважаю за потрібне додати, що У згаданим особам у зв’язку з виданням ними в Угорщині названої книжечки без дозволу тутешньої цензури ректорат виніс сувору догану й під загрозою найсуворішого покарання заборонив їм усяке листування в літературних справах».

 Відповідь:

Венедикт Левицький (1783  — 1851 рр.) — український греко-католицький церковний діяч і педагог.

Відомий як консерватор, ініціатор цензурної заборони альманахів «Руська Трійця», «Зоря» і «Русалка Дністрова»,

«Руська трійця» галицький культурно-просвітницький гурток, який був заснований у 1833 р. М.Шашкевичем, І.Вагилевичем та Я.Головацьким

«Русалка Дністрова» літературний альманах, який був виданий у м Будапешті культурно-освітнім гуртком «Руська трійця» у 1837 р. Того ж року був конфіскований владою

Цінність наведеного документу як історичного джерела полягає в тому, що він є свідченням безпосереднього учасника подій. Поява альманаху була проявом національного відродження на західноукраїнських землях.

 

Запись опубликована в рубрике Варіант № 1. Добавьте в закладки постоянную ссылку.