Українські землі в п/п XVII ст. Козацтво

Українські землі в п/п XVII ст.   Козацтво

У 15 ст. виникає нова верства українського суспільства – козацтво. Воно стало особливим суспільним станом в Україні з певними правами і привілеями, мало свою територію, незалежну від державної адміністрації.

Слово “козак” тюркського походження і означає вільну, озброєну людину

Джерелом формування козацтва були як корінні жителі півдня України, що пережили татарську навалу, так і  “уходники” – люди з різних верств населення, різних національностей, які з різних причин шукали вільне і незалежне життя на просторах Дикого поля.

Причини виникнення українського козацтва

 • Економічні       Нестача власної орної землі, народна  колонізація вільних земель Подніпров’я та Дикого поля
 • Соціальні     Посилення феодальної експлуатації українського населення польською і литовською шляхтою і магнатами, поступове закріпачення селян
 • Політичні     Політика польської влади щодо організації охорони південних кордонів Речі Посполитої від татарської небезпеки
 • Стратегічні     Постійна небезпека з півдня – з боку Кримського ханства
 • Національно-релігійні     Утиски в правах та політика полонізації українського населення, наступ католицької церкви на права православної

Перші згадки про козаків

З “Хроніки” польського автора М. Бєльського дізнаємося, що у 1489 р. козаки супроводжували польське військо в поході проти татар

У 1492 р. кримський хан Менглі-Гірей скаржився Великому князю Литовському, що українські козаки (кияни і черкасці) напали на татарський корабель в гирлі Дніпра

Полонізація — нав’язування польської мови, культури, традицій. Покатоличення — нав’язування католицизму.

Українське козацтво виникає на Півдні України, на території Дикого поля, Запоріжжя.

Дике поле – назва слабо заселених причорноморських степів України. Землі Дикого поля були знелюднені внаслідок постійних турецько-татарських нападів.

Великий Луг — дніпровські плавні, розташовані нижче о. Хортиця, що були осередком козацьких промислів і символом вольності запорожців.

Джерела козацтва: селяни, міщани, дрібна шляхта, православне духовенство, уходники, злочинці

Національний склад запорозького козацтва: українці, росіяни, білоруси, литовці, поляки, татари, молдавани та інші.

Утворення та військова організація   Запорозької Січі

Згодом за Дніпровськими порогами утворилася одна Запорозька Січ – центральне укріплене поселення козаків з запасами зброї, боєприпасів, продовольства та козацьким управлінням (Кіш Запорозький).

Запорозька Січ – центральне укріплене поселення козаків з запасами зброї, боєприпасів, продовольства та козацьким управлінням.

Кіш – загальна назва Запорозької Січі та війська запорозьких козаків.

Відомо дев’ять козацьких січей. Перша розташовувалася на острові Мала Хортиця (нині на території міста Запоріжжя). Вона була зведена в середині 50-х рр. 16 ст. (1556) українським православним князем Дмитром Вишневецьким (оспіваним в українських народних піснях під іменем Байди) і слугувала військовою базою козацтва на пониззі Дніпра.

   1.Хортицька о. Мала Хортиця (сер 50-х рр.  16 ст.) 2.Томаківська о. Томаківка (60-ті рр. 16 ст. – 1593 р.) 3.3.Базавлуцька р. Базавлук (1593 – 1638 рр.) 4.Микитинська Микитин Ріг (1638 – 1652 рр.) 5.Чортомлицька р. Чортомлик  (1652 – 1709 рр.) 6.Каменська р. Кам’янка (1709– 711, 1730–1734  рр.) 7.Олешківська урочище Олешки  (1711 – 1734 рр.) 8.Нова р. Підпільна (1734 – 1775 рр.) 9.Задунайська  р. Дунай (1775 – 1828 рр.)

 Умовами прийому на Січ були:

 • православна віра
 • вміння володіти зброєю
 • дотримуватися традицій товариства   та клятви вірності йому   
 • бути неодруженим

Устрій Запорозьких козаків

У запорозьких козаків був республікансько-демократичний устрій. Усю владу на Січі мала Козацька рада, яка збиралася тричі на рік, вирішувала ключові питання, обирала отамана (кошового, гетьмана) і старшину (козацький уряд). До складу козацької старшини входили: писар, суддя, осавул, обозний, хорунжий, бунчужний….

Отаман (кошовий, гетьман) був головнокомандувачем козацького війська, мав найвищу судову та виконавчу владу на Січі.

Писар – виборна військова особа, що завідувала військовою козацькою канцелярією.

Осавул – виборна особа, помічник отамана, стежив за порядком на Січі та військовому таборі.

Обозний – виборна особа, що керувала військовою артилерією та відала постачанням війська.

Хорунжий – особа, що зберігала і носила прапор Запорозького Війська (корогву).

Бунчужний – виборна особа, помічник отамана, відповідав за бунчук (символ козацької влади), командир частини козацького війська.

Запорозька Січ поділялася на паланки (очолювали полковники), паланки на сотні (очолювали сотники), сотні на курені (очолювали курінні отамани).

 Сімейні козаки могли мати своє господарство і проживати за межами Січі.

( Зимі́вник — назва господарства, хутора у запорізьких, чорноморських  козаків, де вони перебували, коли не було військових дій (особливо взимку).

Зимівник – назва господарства, хутора козаків, де вони перебували, коли не було військових дій (особливо взимку).

 Територія козацької держави називалася Землями Війська Запорозького або Вольностями Війська Запорозького й простягалася від Південного Бугу на заході до Кальміусу в Надазов`ї на сході. На півночі її межа пролягала по річках Орелі (на Лівобережжі) та верхів’ях Інгулу й Інгульця (На Правобережжі).

Карта_Січ4

Початок Січі. Дмитро Вишневецький

Запорозька Січ

Хортиця. Запорозька Січ

РЕЄСТРОВЕ КОЗАЦТВО

Після створення Речі Посполитої (1569 р.) польський уряд намагався поставити козацтво собі на службу.

 У 1572 р. король Сигізмунд ІІ Август прийняв на державну службу для захисту південних кордонів 300 козаків, яких поіменно записали до спеціального списку – реєстру. Таких козаків почали називати реєстровими.

В 1578 р. король Стефан Баторій збільшив козацький реєстр до 600 (500) козаків та надав їм ряд привілеїв, а козацькій старшині вручив знаки влади – клейноди (булаву, бунчук, корогву, печатку).

Слово «гетьман» стало власною після 1578 р., коли польський король Стефан Баторій дав Війську  Запорозькому «Конституцію та привілеї» і вперше офіційно поіменував О. Ружинського «Гетьманом Запорозьким» з наданням йому атрибутів гетьманської влади (клейнодів).

 Фото_клейноди

Реєстрове козацтво – це козаки, які перебували на службі у польського короля й були поіменно записані в спеціальний список – реєстр.

 Привілеї реєстрового козацтва:

 1. Звільнялися від податків.
 2. За службу отримували платню та землю.
 3. Мали право не підкорятися місцевому керівництву.
 4. Мали власний суд.

З виникненням реєстрового козацтва, козаки отримали офіційне визнання як окремий соціальний стан. Козаки, які не входили до реєстру, вважалися поза законом. Запорозька Січ повинна була підпорядковуватися гетьману реєстрового козацтва.

Центром реєстрового козацтва було м. Трахтемирів.

Карта_реестр

Формування та розташування реєстрового козацтва наприкінці XVI — початку XVIIст.

Посилення феодального, національного, релігійного гніту на Україні призвело до козацько-селянських повстань починаючи з кінця XVI ст.

Причини повстань:

 • Соціально-економічні (кріпацтво, експлуатація, панщина, податки).
 • Релігійні (нав’язування православним українцям католицизму та релігійної унії).
 • Національні (полонізація).
 • Бажання козаків збільшити реєстр.
 • Конфлікти між козаками та шляхтичами.

(1577 – 1578 рр. – поход Івана Підкови у Молдавію (Взяв ії столицю Ясси. Щоб не ускладнювати відносини з Туреччиною, польський король  наказав схватити Підкову. Його стратили у Львові.)

     Дата                  Ватажки                  Територія          Хід повстання    Результат

1591-1593 К.Косинський Київщина, Брацлавщина, Волинь(Правобережжя) Повсталі захопили Білу Церкву, Трипілля, Переяслав. Вирішальна битва відбулася під П’ятою. Повстання придушене, Косинський загинув.
1594-1596 С.Наливайко, М.Шаула Київщина, Брацлавщина, Волинь, Поділля(Правобережжя) Наливайко вперше мав намір побудувати незалежну козацьку державу. Вирішальна битва — Солоницька. Повстання придушене, Наливайко й Шаула були страчені. Зменшення козацьких привілеїв.

Підсумок повстань 1591 – 1596 рр.

Поклали початок масовому покозаченню селян і міщан. Завдяки цьому козацтво одержало невичерпний резерв для свого росту. Надалі це допомогло йому зайняти провідні позиції в національно-визвольній боротьбі українського народу

1597 р. – Сейм проголосив козаків військовими злочинцями і ворогами батьківщини , скасував організацію реєстрових козаків

1601 р. – скасування сеймом свого рішення про ліквідацію козацтва.

1600 – 1602 рр. Гетьманство Самійла Кішки. За його гетьманство були відновлені козацькі привілеї та права, втрачені після повстання С. Наливайко. Козаки брали участь у походах у Молдавію, Семиграддя, Ліфляндію.

Перші козацькі повстання. К. Косинський. С. Наливайко

Козацтво в першої половини XVII ст.

Петр Кононович Сагайдачний (Конашевича-Сагайдачного). (1577 – 1622рр)

Гетьман реєстрового козацтва 1606 — 1620 рр., 1621-1622 рр.

Діяльність:

 • По-новому зорганізував козацьку армію (піхота, кіннота, артилерія, флот) .  Добився зміцнення дисципліни і боєздатності козацького війська,  розширення козацького реєстру та відновлення прав і привілеїв козаків
 • Очолював морські походи козаків проти татар і турків. (1606 р. – похід на Варну, 1608 р. – Перекоп, 1615 р., 1617 р. – Стамбул, 1616 р. – Кафу…)
 • У 1618 р. козацьке військо вступило в Лігу Європейських країн для боротьби з Османською імперією (Туреччиною).
 • У 1618 р. козацьке військо разом з поляками здійснило похід на Москву, у результаті якого Чернігівські й Смоленські землі були приєднані до Речі Посполитої.
 • Підтримував православну церкву (в 1620 р. запорожці вступили до Київського братства, чим сприяли відновленню православної ієрархії в Україні) та розвиток освіти (сприяв заснуванню братської школи в Києві)
 • У 1620 р. польські війська зазнають поразки від турків та татар в битві під Цицорою. Турки величезними силами наступають на Польщу. Поляки звертаються за допомогою до П. Конашевича-Сагайдачного, обіцяючи збільшити козацький реєстр та заплатити козакам.

       У 1621 р. козацьке військо зупинило турецький наступ на Польщу в Хотинській битві.

             Помер 10 квітня 1622 р. від   рани, яку дістав у Хотинській битві

“Епоха героїчних походів”

Карта_походи

1600 р. – морський похід козаків на Варну 1606 р. – морські походи на Акерман,   Варну 1608 р. – сухопутний похід на Перекоп 1609 р. – морські походи на Ізмаїл 1614 р. – морський похід на і  Синоп 1615 р. – морський похід на Константинополь 1616 р. – морський похід на Кафу 1620 р. – морський похід на Константинополь  та Варну 1621 р. – битва під Хотином

Карта_Хотин

Петро Конашевич-Сагайдачний

Після смерті гетьмана П. Конашевича-Сагайдачного поляки не виконали своїх обіцянок,  не заплатили козакам і зменшили реєстр. У результаті розгортається  хвиля козацьких повстань у 20-30-х рр. XVII ст.

Козаки виступали за збільшення реєстру, відстоювали православ’я й боролися за скасування церковної унії. До козаків приєднувалися селяни, які виступали проти кріпацтва.

        Дата                       Подія                                         Підсумки повстань

1625 р. Виступ козаків на чолі з Марком Жмайлом проти коронного польського гетьмана Станіслава Конецпольського. Новим козацьким гетьманом став Михайло Дорошенко, який уклав Куруківську угоду 1625 р. між козаками і поляками, за якою реєстр збільшувався до 6000 козаків.

Козацькі полки:

 1. Білоцерківський полк;
 2. Канівський полк;
 3. Київський полк;
 4. Корсунський полк;
 5. Переяславський полк;
 6. Черкаський полк.
1635 р. Напад запорожців на чолі з Іваном Сулимою на польську фортецю Кодак, яку поляки побудували недалеко від Запорозької Січі з метою контролювати запорожців. Фортеця Кодак була захоплена і зруйнована запорожцями, але реєстровці схопили і видали полякам керівників повстання. Іван Сулима був страчений у Варшаві.
1637 р. Козацьке повстання на чолі з Павлом Бутом (Павлюком). Повстання зазнало поразки, П. Бут був виданий полякам і страчений у Варшаві.
1638 р. Козацькі повстання на чолі з Дмитром Гунею та Яковом Острянином (Остряницею). Поразка повстанців, відступ Остряниці до Слобожанщини на територію Московської держави, а Д. Гуні – на Запоріжжя. У 1638 р. польський сейм затвердив «Ординацію Війська Запорізького» (реєстр – 6000 козаків, а Запорозька Січ має бути ліквідована)

«Ординації Війська Запорозького реєстрового, що перебуває на службі Речі Посполитої» (1638 р.) обмежували права та привілеї козаків: реєстр зменшувався до 6 тис. осіб, відбудовувалася польська фортеця Кодак, скасовувалась обрана посада гетьмана, а реєстрове козацтво очолював польський ставленик-шляхтич.

З 1638 по 1648 рр. у Речі Посполитій тривав період «Золотого спокою», під час якого не було великих козацько-селянських повстань.

Карта_повст20-30

Переяславское соглашение 1630 года — договор между польским гетманом Станиславом Конецпольским и украинской казацкой старшиной, заключённый в мае 1630 года после произошедшего на Украине крестьянско-казацкого восстания. По Переяславскому соглашению 1630 года казацкий реестр увеличивался с 6 до 8 тысяч человек, в него включалась часть зажиточных казаков-«выписчиков». Казаки получали право выбирать себе гетмана. Не включённые («вписанные») в реестр казаки должны были разойтись по дома

 Куме́йковская би́тва  (1637 р.) — решающее сражение восстания Павлюка между крестьянско-казацким и польско-шляхетским войском близ села Кумейки в нынешней Черкасской области.

 Жовнинська битва (1638 р.) — битва українських повстанців на чолі з Яковом Острянином та Дмитром Гунею проти урядового шляхетського війська під час повстання Острянина 1638року.

 

Козацькі повстання сер. XVII ст. (1625 — 1638 рр.)

Відео-урок: Українські землі в п/п XVII ст.

Виникнення українського козацтва

 Тести

 1.Укажіть ім’я українського магната, який був засновником першої Запорозької Січі на острові Мала Хортиця.

 А) К. Косинський                  Б) Д. Вишневецький

В) С. Кішка                            Г) В.-К. Острозький

2.Позначте, до якого періоду відносяться перші писемні згадки про козаків

А) початок 15 ст.                   Б) кінець 15 ст.

В) початок 16 ст.                   Г) кінець 16 ст.

3.Позначте польського короля, за ініціативи якого у 1572 р. було створене реєстрове козацтво

А) Стефан Баторій                Б) Сигізмунд І

В) Сигізмунд ІІ                     Г) Сигізмунд ІІІ

4.Позначте причину, яка зумовила знелюднення у 15-16 ст. значних територій України й утворення Дикого поля

А) Входження українських земель до складу Великого Князівства Литовського

Б) Татарсько-турецькі напади

В) Польська експансія на українські землі

Г) Розширення кордонів Московської держави

5.Позначте правильне твердження

А) Козацтво виникло як реакція поширення ісламу на Півдні України

Б) Реєстрове козацтво сформувалося як частина Запорозького козацтва

В) Перша Запорозька Січ виникла на о. Мала Хортиця

Г) Першим отаманом Січі став Костянтин Острозький

6.Позначте територію, охоплену козацьким повстання під керівництвом К.Косинського

А) Правобережна Україна               Б) Лівобережна Україна

В) Слобожанщина                           Г) Галичина

7.Суспільно-політичний устрій на Запорозькій Січі характеризувався як козацька:

А) республіка            Б) монархія               В) федерація             Г) олігархія

8.Повстання під проводом К. Косинського спалахнуло:

А) в 1569 р.                Б) в 1586 р.                В) в 1591 р.                Г) в 1596 р.

9.Адміністративно-територіальні та військові одиниці Запорозької Січі в XVII—XVIII ст. мали назву:

А) воєводства                                   Б) полки                     В) сотні                      Г) паланки

10.Вирішальна битва в урочищі Солониця під проводом С. Наливайка відбулася:

А) у 1569 р.                Б) у 1586 р.                В) у 1591 р.                Г) у 1596 р.

11.Керівний склад Запорозької Січі, а пізніше й Гетьманщини — це:

А) старшина              Б) компанійці                       В) сердюки                Г) реєстрові козаки

12.Перша Запорозька Січ на острові Мала Хортиця була збудована Д. Вишневецьким:

А) у 1489 р.                Б) у 1556 р.                В) у 1577 р.                Г) у 1591 р.

13.Молдовський похід І. Підкови відбувся:

А) в 1489 р.                Б) в 1556 р.                В) в 1577 р.                Г) в 1591 р.

14.Уперше слово «козак» згадується в джерелах:

А) у 1489 р.                Б) у 1556 р.                В) у 1577 р.                Г) у 1591 р.

15.Символ влади, що виконував функції прапора та являв собою держак із дерев’яною кулею зверху, від якої звисали пасма кінського волосу та мотузок, мав назву:

А) бунчук                   Б) корогва                  В) булава                   Г) каламар

16.Прапор, прикрашений, як правило, зображеннями святих або козака з мушкетом, основний клейнод козацтва, мав назву:

А) бунчук                   Б) корогва                  В) булава                   Г) каламар

17.Укажіть назву господарств, хуторів запорожців, на яких вони перебували в перервах між військовими походами.

А) фільварок              Б) зимівник               В) паланка                 Г) курінь

18.Термін, який позначав Запорозьку Січ з усім її військово-політичним устроєм, — це:

А) кіш             Б) курінь                    В) гетьманщина                   Г) старшина

19.Укажіть ім’я козацького ватажка, який у 1594 р. очолив антифеодальне повстання на українських і білоруських землях.

А) І. Підкова              Б) С. Наливайко                    В) С. Кішка                 Г) К. Косинський

20.Військово-адміністративна одиниця на Запорозькій Січі, що складалася з козаків, які походили переважно з одного регіону та проживали на Січі в одному приміщені.

А) паланка                 Б) курінь                    В) кіш             Г) сотня

21.Символ гетьманської влади — це:

А) пірнач                    Б) значок                   В) булава                   Г) литаври

22.Символами влади і привілеїв Війська Запорозького були:

А) універсали                                   Б) клейноди

В) конституції                        Г) регалії

23.Козаків, що були внесені до списків польського уряду, де визначалися  їх обов’язки і привілеї, називали:

А) низовими             Б) компанійцями

В) сердюками                       Г) реєстровими

  Завдання на встановлення відповідності

 24.Установіть відповідність

1. військовий осавул                       2. військовий писар

3. військовий суддя                    4. кошовий отаман

А) посадова особа, яка мала верховну адміністративну, судову та військову владу на Січі

Б) посадова особа, яка розглядала кримінальні й цивільні справи  , проводила слідство і виносила вироки

В) посадова особа, яка відповідала за військову артилерію

Г) посадова особа, яка відала військовою канцелярією

Д) посадова особа, яка відповідала за дотримання порядку на Січі та у військовому таборі, здійснювала більшість адміністративних функцій

25.Установіть відповідність між назвою козацького клейнода та його характеристикою.

1. пірнач                    2. Булава                   3. Бунчук                    4. литаври

А) символ влади кошового отамана та гетьмана, палиця з металевою або дерев’яною кулею на кінці

Б) музичний інструмент, що використовувався для задання ритму руху війська, був у довбиша

В) символ Війська Запорозького, який використовувався для скріплення офіційних документів

Г) символ влади кошового отамана та гетьмана, куля на жердині, до якої кріпилося пасмо кінського волосся

Д) символ влади полковників, палиця, з одного краю якої кріпилося кілька металевих пластин

26.Установіть відповідність між іменем історичного діяча та стислою характеристикою його діяльності.

1. Д. Вишневецький            2. С. Наливайко

3. К. Косинський                  4. І. Підкова

А) двічі був гетьманом козаків, перебував у полоні близько 26 років; після втечі з полону очолював запорожців у спільному українсько-польському поході до Криму

Б) український шляхтич, староста канівський та черкаський; у 1550-х рр. заснував замок на острові Мала Хортиця, згуртував навколо нього козаків, чим поклав початок існування Запорозької Січі

В) козацький ватажок, що походив із молдовського шляхетського роду; очолив козацький похід до Молдови, у результаті якого ненадовго став молдовським господарем

Г) козацький гетьман, керівник першого значного антипольського козацького повстання 1591—1593 рр.

Д) козацький ватажок, керівник козацького повстання 1594—1596 рр., що поширилося на територію України та Білорусі; після поразки повстання був страчений

27.Установіть відповідність між поняттям, що характеризує життя запорожців, та його визначенням.

1. паланка                 2. зимівник.              3. Курінь                    4. чайка

А) загальні збори всіх козаків на Січі

Б) бойовий човен козаків, що відрізнявся надзвичайною маневреністю і швидкістю

В) адміністративно-військова одиниця на Січі, група козаків, що в більшості своїй походили з однієї місцевості; також — довге приміщення, у якому ці козаки жили

Г) господарство, хутір запорожців, на якому вони проводили більшість мирного часу

Д) адміністративно-територіальна одиниця земель Запорозької Січі, особливо за часів Підпільненської Січі, коли запорожці проводили активну колонізацію Південної України

 Завдання на встановлення правильної послідовності.

 28.Розташуйте в хронологічній послідовності

А) Створення реєстрового козацтва

Б) Заснування Запорозької Січі

В) Повстання під проводом С.Наливайка

Г) Повстання під проводом К.Косинського

29.Установіть хронологічну послідовність подій

А) укладення Берестейської унії                           Б) створення першої Запорозької Січі

В) утворення реєстрового козацтва                      Г) укладення Люблінської унії

30.Установіть хронологічну послідовність подій другої половини XVI ст.

А) початок повстання під проводом С. Наливайка

Б) битва в урочищі Солониця

В) молдовський похід І. Підкови

Г) початок повстання під проводом К. Косинського

  Завдання з вибором трьох правильних відповідей із шести запропонованих варіантів відповіді

 31.Які події з історії України мали місце в XVI ст.?

1. Створення Пересопницького Євангелія

2. Заснування Київського Богоявленського братства та його школи

3. Вихід у світ Острозької Біблії

4. Відновлення ієрархії Православної церкви на українських землях

5. Будівництво Хортицької фортеці Д. Вишневецьким

6. Ліквідація Київського удільного князівства

 Козацтво в першої половини XVII ст.

Тести

Завдання з вибором однієї правильної відповіді.

1.Яке козацьке повстання завершилося зруйнуванням фортеці Кодак?

А) Косинського                Б) Наливайка             В) Сулими           Г) Жмайла

2.Позначте рік затвердження Сеймом «Ординації війська Запорозького…»

А) 1621             Б) 1625                         В) 1635                      Г) 1638

3.Битва під Хотином, у якій польське військо за участю українських козаків розбило турецьку армію, відбулася:

А) в 1616 р.                       Б) в 1621 р.                            В) в 1630 р.                       Г) в 1638 р.

4.Козацьке повстання під проводом Т. Федоровича (Трясила) спалахнуло:

А) в 1616 р.                         Б) в 1621 р.                          В) в 1630 р.                   Г) в 1638 р.

5.Куруківська угода між козаками, очолюваними М. Дорошенком, і польським урядом була укладена:

А) у 1621 р.                        Б) у 1625 р.                   В) у 1630 р.                          Г) у 1638 р.

6.Укажіть ім’я козацького ватажка, який у 1594 р. очолив антифеодальне повстання на українських і білоруських землях.

А) І. Підкова              Б) С. Наливайко        В) С. Кішка              Г) К. Косинський

7.Керівний склад Запорозької Січі, а пізніше й Гетьманщини — це:

А) старшина                   Б) компанійці                    В) сердюки                    Г) реєстровці

8.Укажіть ім’я гетьмана реєстрового козацтва в 1614—1622 рр., прихильника компромісу з польською владою, керівника козаків під час походів проти Туреччини, Московської держави, битви під Хотином.

А) П. Конашевич-Сагайдачний                 Б) М. Дорошенко

В) М. Жмайло          Г) І. Сулима

9.Укажіть ім’я гетьмана нереєстрових козаків, що уславився походами  проти турків та зруйнуванням новозбудованої польським урядом фортеці Кодак.

А) М. Жмайло                  Б) Я. Острянин                     В) І. Сулима               Г) Д. Гуня

10.Укажіть ім’я кошового отамана нереєстрових козаків, який у 1630 р. очолив повстання проти польського уряду, що завершилось підписанням Переяславської угоди.

А) М. Жмайло              Б) Я. Острянин               В) І. Сулима                Г) Т. Федорович

 11.Укажіть ім’я одного з ватажків козацького повстання 1637—1638 рр., який після розгрому під Жовнином із залишками свого війська перейшов кордон Московського царства, оселившись у Слобідській Україні.

А) М. Дорошенко             Б) Д. Гуня                В) Я. Острянин                    Г) М. Жмайло

12.Адміністративно-територіальні та військові одиниці Запорозької Січі в XVII—XVIII ст. називалися:

А) воєводства                       Б) полки                       В) сотні                        Г) паланки

13.Символами влади і привілеїв Війська Запорозького були:

А) універсали              Б) клейноди                       В) конституції                      Г) регалії

14.Суспільно-політичний устрій на Запорозькій Січі характеризувався як козацька:

А) республіка                       Б) монархія             В) федерація                    Г) олігархія

15.Запорозькі козаки на чолі з П. Сагайдачним здобули Кафу:

А) у 1606 р.                      Б) у 1608 р.                       В) у 1614 р.                         Г) у 1616 р.

16.«Ординацією Війська Запорозького реєстрового, що перебуває на службі Речі Посполитої» було передбачено:

А) утворення реєстрового козацтва з правом на незалежність від польської адміністрації, звільненого від державних податків та повинностей;

Б) збільшення козацького реєстру до 10 тис. осіб, надання козакам права землеволодіння, власної судової влади, володіння містом Трахтемирів;

В) скасовування реєстру та зрівняння в правах усіх козаків у Речі Посполитій, повернення прав та майна православній церкві;

Г) зменшення козацького реєстру до 6 тис. осіб, ліквідацію виборності козацької старшини, скасування козацького судочинства.

 Завдання на встановлення відповідності.

17.Установіть відповідність між іменем історичного діяча та стислою характеристикою його діяльності.

1. М. Дорошенко              2. Т. Федорович             3. Я. Острянин            4. І. Сулима

А) козацький ватажок, керівник багатьох морських походів проти турків; у 1635 р. захопив польську фортецю Кодак, після чого його було видано польській владі й страчено

Б) козацький гетьман, який від імені козаків підписав компромісну Куруківську угоду після перемоги козацького війська над поляками

В) козацький гетьман, керівник повстання 1625 р., повалений старшиною, яка прагнула до компромісу з поляками

Г) козацький ватажок, очільник повстання 1638 р., який після його поразки переселився на Слобідську Україну

Д) козацький ватажок, що в 1630 р. очолив повстання проти польської влади, під час я час якого розбив коронні війська під Переяславом

 18.Установіть відповідність між іменем історичного діяча та стислою характеристикою його діяльності.

1. Д. Вишневецький                      2. С. Наливайко

3. К. Косинський                  4. І. Підкова

А) двічі був гетьманом козаків, перебував у полоні близько 26 років; після втечі з полону очолював запорожців у спільному українсько-польському поході до Криму

Б) український шляхтич, староста канівський та черкаський; у 1550-х рр. заснував замок на острові Мала Хортиця, згуртував навколо нього козаків, чим поклав початок існування Запорозької Січі

В) козацький ватажок, що походив із молдовського шляхетського роду; очолив козацький похід до Молдови, у результаті якого ненадовго став молдовським господарем

Г) козацький гетьман, керівник першого значного антипольського козацького повстання 1591—1593 рр.

Д) козацький ватажок, керівник козацького повстання 1594—1596 рр., що поширилося на територію України та Білорусі; після поразки повстання був страчений

19.Установіть відповідність між іменем ватажка козацького повстання та битвою, яка відбулася під час цього повстання.

1. К. Косинський                    2. С. Наливайко

3. І. Сулима                       4. П. Павлюк

А) Солоницька битва

Б) узяття фортеці Кодак

В) битва під П’яткою

Г) битва під Переяславом

Д) битва під Кумейками

 20.Установіть відповідність між іменем козацького ватажка та стислою характеристикою його діяльності.

1. М. Дорошенко                      2. Д. Гуня          3. Я. Острянин                4. М. Жмайло

А) один із ватажків козацького повстання 1637—1638 рр., після розгрому під Жовнином із залишками свого війська перейшов кордон Московського царства та оселився у Слобідській Україні

Б) ватажок козацького повстання 1635 р., під час якого була захоплена збудована польським урядом фортеця Кодак

В) гетьман реєстрових козаків, обраний у 1625 р. після укладення Куруківської угоди

Г) козацький гетьман, який очолив повстання 1625 р., що привело до підписання Куруківської угоди

Д) один з очільників козацького повстання 1637—1638 рр., керував спорудженням та обороною табору в урочищі Старець

 Завдання на встановлення правильної послідовності.

21.Розташуйте в хронологічній послідовності

А) Люблінська унія

Б) «Статті для заспокоєння Руського народу»

В) Перші писемні згадки про українське козацтво

Г) Заснування Першої Запорозької Січі

22.Розташуйте в хронологічній послідовності

А) Створення реєстрового козацтва

Б) Заснування Запорозької Січі

В) Повстання під проводом С.Наливайка

Г) Повстання під проводом К.Косинського

23.Установіть хронологічну послідовність подій

А) укладення Берестейської унії

Б) створення першої Запорозької Січі

В утворення реєстрового козацтва

Г) укладення Люблінської унії

24.Установіть хронологічну послідовність подій другої половини XVI ст.

А) початок повстання під проводом С. Наливайка

Б) битва в урочищі Солониця

В) молдовський похід І. Підкови

Г) початок повстання під проводом К. Косинського

25.Установіть хронологічну послідовність подій першої половини XVII ст.

А) «Тарасова ніч»

Б) обрання П. Конашевича-Сагайдачного гетьманом

В) укладення Куруківської угоди

Г) битва під Хотином

 26.Установіть хронологічну послідовність подій першої половини XVII ст.

А) узяття козаками під проводом Івана Сулими фортеці Кодак

Б) затвердження «Ординації Війська Запорозького…»

В) повстання під проводом П. Павлюка, Я. Острянина і Д. Гуні

Г) козацьке повстання під проводом Т. Федоровича (Трясила)

Т е с т № 1

1. Установіть відповідність між іменем історичного діяча та стислою характеристикою його діяльності.

1 М. Дорошенко          2 Т. Федорович          3 Я. Острянин          4 І. Сулима

А козацький ватажок, керівник багатьох морських походів проти турків; у 1635 р. захопив польську фортецю Кодак, після чого його було видано польській владі й страчено

Б козацький гетьман, який від імені козаків підписав компромісну Куруківську угоду після перемоги козацького війська над поляками

В козацький гетьман, керівник повстання 1625 р., повалений старшиною, яка прагнула до компромісу з поляками

Г козацький ватажок, очільник повстання 1638 р., який після його поразки переселився на Слобідську Україну

Д козацький ватажок, що в 1630 р. очолив повстання проти польської влади, під час я час якого розбив коронні війська під Переяславом

 2.      Установіть відповідність між іменем історичного діяча та стислою характеристикою його діяльності.

1 Д. Вишневецький          2 С. Наливайко           3 К. Косинський           4 І. Підкова

А двічі був гетьманом козаків, перебував у полоні близько 26 років; після втечі з полону очолював запорожців у спільному українсько-польському поході до Криму

Б український шляхтич, староста канівський та черкаський; у 1550-х рр. заснував замок на острові Мала Хортиця, згуртував навколо нього козаків, чим поклав початок існування Запорозької Січі

В козацький ватажок, що походив із молдовського шляхетського роду; очолив козацький похід до Молдови, у результаті якого ненадовго став молдовським господарем

Г козацький гетьман, керівник першого значного антипольського козацького повстання 1591—1593 рр.

Д козацький ватажок, керівник козацького повстання 1594—1596 рр., що поширилося на територію України та Білорусі; після поразки повстання був страчений

 3.      Установіть відповідність між іменем ватажка козацького повстання та битвою, яка відбулася під час цього повстання.

1 К. Косинський          2 С. Наливайко          3 І. Сулима          4 Я. Острянин

А Солоницька битва               Б узяття фортеці Кодак                   В битва під П’яткою Г битва під Переяславом                     Д битва під Кумейками  

4.      Установіть відповідність між іменем ватажка козацького повстання та битвою, яка відбулася під час цього повстання.

1 К. Косинський          2 С. Наливайко           3 М. Жмайло           4 Т. Федорович

А битва біля Куруківського озера       Б битва під П’яткою        В битва під Переяславом

                                 Г битва під Кумейками            Д битва в урочищі Солониці  

5.      Установіть відповідність між іменем історичного діяча та стислою характеристикою його діяльності.

1 С. Наливайко           2 К. Косинський            3 Д. Вишневецький           4 І. Федорович

А козацький ватажок, уважається особою, яка дала початок Запорозькій Січі

Б біженець із Московії, український першодрукар

В козацький ватажок із молдавського шляхетського роду; брав активну участь у морських походах 1577

Г козацький гетьман, який у 1591—1593 рр. очолював перше велике козацьке повстання проти шляхти Речі Посполитої

Д козацький ватажок, який очолив похід, що був остаточно розбитий польською армією в урочищі Солониця; страчений у Варшав

6.Установіть відповідність між іменем козацького ватажка та стислою характеристикою його діяльності.

1 М. Дорошенко          2 Д. Гуня           3 Я. Острянин           4 М. Жмайло

А один із ватажків козацького повстання 1637—1638 рр., після розгрому під Жовнином із залишками свого війська перейшов кордон Московського царства та оселився у Слобідській Україні

Б ватажок козацького повстання 1635 р., під час якого була захоплена збудована польським урядом фортеця Кодак

В гетьман реєстрових козаків, обраний у 1625 р. після укладення Куруківської угоди

Г козацький гетьман, який очолив повстання 1625 р., що привело до підписання Куруківської угоди

Д один з очільників козацького повстання 1637—1638 рр., керував спорудженням та обороною табору в урочищі Старець

Установіть хронологічну послідовність подій

 7.      Розташуйте в хронологічній послідовності

А) Люблінська унія

Б) «Статті для заспокоєння    Руського народу»

В) Перші писемні згадки про українське козацтво

Г) Заснування Першої     Запорозької Січі

8.      Розташуйте в хронологічній послідовності

А) Створення реєстрового козацтва

Б) Заснування Запорозької Січі

В) Повстання під проводом С.Наливайка

Г) Повстання під проводом       К.Косинського .     

9. Установіть хронологічну послідовність подій.

А укладення Берестейської унії

Б створення першої Запорозької     Січі

В утворення реєстрового козацтва

Г укладення Люблінської унії  1

0.      Установіть хронологічну послідовність подій другої половини XVI ст.

А початок повстання під проводом С. Наливайка

Б битва в урочищі Солониця

В молдовський похід І. Підкови

Г початок повстання під проводом К.     Косинського

11.      Установіть хронологічну послідовність подій першої половини XVII ст.

А «Тарасова ніч»

Б обрання П. Конашевича-Сагайдачного     гетьманом

В укладення Куруківської угоди

Г битва під Хотином

12.      Установіть хронологічну послідовність подій першої половини XVII ст.

А узяття козаками під проводом Івана Сулими фортеці Кодак

Б затвердження «Ординації Війська Запорозького…»

В повстання під проводом П. Павлюка, Я. Острянина і Д. Гуні

Г козацьке повстання під проводом Т. Федоровича (Трясила)  

13.      Установіть хронологічну послідовність подій.

А заснування Д. Вишневецьким першої Запорозької Січі

Б укладення  Куруківської угоди

В затвердження сеймом Речі Посполитої «Ординації Війська Запорозького реєстрового…»

Г утворення реєстрового козацтва  

14     Установіть хронологічну послідовність подій першої половини XVII ст.

А битва під Хотином

Б укладення Куруківської угоди

В похід запорозьких козаків під проводом П. Конашевича-Сагайдачного на Кафу

Г відновлення православної церкви в Україні

 15. Перелік яких термінів і понять потрібно використовувати, характеризуючи економічний розвиток українських земель у середині XVI – середині XVIІ ст.?

А Козацтво, цех, магістрат, вотчинне землеволодіння.

Б Шляхта, помісне землеволодіння, закупи, полюддя.

В Магнатське землеволодіння, фільварки, панщина, кріпацтво.

Г Бюргери, покозачення, князівське землеволодіння, мануфактура.

 Українські землі в XVIст. – XVII ст.

 1. Який із наведених станів українського суспільства XVI ст. вважався напівривілейованим?

а) Шляхта;      б) селяни;       в) міщани;       г) духівництво.

2.Коли було прийнято «Устави на волоки»?

а) 1529 p.;           б) 1557 р.;           в) 1566 p.;           г) 1569 p.

3.На які адміністративно-територіаільні одиниці поділялися українські землі у складі Речі Посполитої?

а) Князівства;          6) полки;             в) воеводства;              г) губернії.

4. У якому з українських міст у 1542 та 1544 р. виникли перші церковні братс­тва?

а) Львів;          б) Київ;            в) Луцьк;            г) Броцлав.

5. Назвіть одного з перших православних письменників-полемістів, автора творів «Ключ царство небесного» і «Календар римський новий»,

а) С. Зизаній; б)   Г. Смотрицький; в) І Вишневецький; г) І. Борецький.

6. Перша згадка про українських козаків у писемних джерелах датована:

а) 1475 p.;           б) 1489           в) 1524 р.;                 г) 1569 p.

7. Як називали заплаву Дніпра, що простягалася з обох його боків від острова Хортиця приблизно на 100 км і була завширшки від 3 до 25 км?

а) Дике Поле; б) Дніпровський Низ; в) Запорожжя; г) Великий Луг.

8.Яку назву мала перша Запорозька Січ, що утворилася наприкінці 70-х — на початку 80-х pp. XVI ст.?

а) Томаківська;           б) Микитинська;            в) Базавлуцька;            г) Чортомлицька.

9.  Який король Речі Посполитої погодився прийняти на державну службу і впи­сати до реєстру 500 козаків, визначивши у спеціальній «Постанові щодо низовців» їхні права й обов’язки?

а) Сиґізмунд І;     б) Сиґізмунд II Август;  в)    Стефан Баторій;    г) Сиґізмунд III.

10.  Назвіть рік видання Острозької Біблії:

а) 1578 p.;          б) 1581 р.;             в) 1585 p.;           г)  1595 p.

11. Який предмет, крім граматики, риторики, арифметики, геометрії, астрономії та музики, входив до «семи вільних наук»?

а) Географія;            б) історія;                 в) діа­лектика;               г) природознавство.

12. Назвіть першу споруду з ансамблю Успенської церкви у Львові, збудовану в 1564-1578 pp.

а) Чорна кам’яниця;               б) вежа Корнякта;

в) Успенська церква;                          г) каплиця Трьох Святителів.

 13.Який із наведених переліків містить прізвища магнатів, які мали великі маєт­ності в Україні?

а) і. Борецький, К. Сакович, І. Гізель;

6) К.-В. Острозький, Є. Вишневецький, К. Збаразький;

в) М. Смотрицький, 3. Копистенський, Я. Остряниця;

г) Т. Федорович, М. Дорошенко, І. Сулима.

14. Яке місто України мало в першій половині XVII ст. найбільшу кількість насе­лення?

А) Київ;       Б) Львів;      в) Луцьк;     г) Чигирин,

15. Який король Pечі Посполитої погодився офіційно визнати (легалізувати) від­новлення православної ієрархії?

а) Стефан Баторій;   б) Сиґізмунд II Август;    в) Сигізмунд III;    г) Владислав IV,

 16.Яісий митрополит греко-католицької церкви об’єднав греко-католицьке чернецтво у Василіанський орден?

а) М. Рогоза;             б) І. Потій;                в) Й.-В. Рутський;

 17.Укажіть хронологічні межі доби морських походів українського козацтва,

а) Останні два десятиліття XVI ст.;

б) кінець XVI — перше десятиліття XVII ст.;

в)перші два десятиліття XVII ст.;

г) 20—30-ті pp. XVII ст.

18.    Коли відбулася Хотинська війна?

а) 1616 p.;               б) 1620 р.;                 в) 1621 p.                ; г)1624 p.

19.      Хто очолював козацьке повстання в 1630 р.?

а) М. Жмайло;                  б) Т. Федорович;               в) І. Сулима;              г) П. Бут.

20.    Коли сейм Речі Посполитої прийняв документ, що скасовував на вічні часи всі права й привілеї реєстровців, якими вони користувалися в нагороду за послуги, «надані нашим предкам…»?

а) 1617 p.;              б) 1625 р.;              в) 1635 p.;                 г)   1638 p.

21.    Який навчальний заклад було утворено на українських землях 1632 p.?

а) Острозька школа;

б) Львівська братська школа;

в) Києво-Могилянський колегіум

г) Київська братська школа.

22.Хто був автором видатного твору полемічної літератури «Тренос»?

а) П. Могила;      б) М. Смотрицький;      в) 3. Копистенський;      г) К. Сакович.

23.Як називають коротенькі сценки переважно гумористично-комедійного характеру, що виконувалися в перервах між актами серйозної драми?

а) Декламація;            б) інтермедія;             в) кант;               г) містерія.

24.Що таке вертеп?

а) Духовна драма на біблійний сюжет;

б) церковна пісня для триголосного ансамблю;

в) пересувний ляльковий театр;

г) багатоголосий спів без  нот і музичного супроводу.

 Поняття

Ясир, яничар, каторга, «чайка», Хотинська війна, «Мир укладав король, а не ми!» Куруківська угода,  «Тарасова ніч», Кодак, «Золота рота», Боплан, період «Золотого спокою» «Про припинення козацького свавілля», «Статті для заспокоєння народу руського» , «Ординація Війська Запорозького, яке перебуває на службі Речі Посполитої».

                                                     Політичний портрет

Дмитро Вишневецький                          Петро Конашевич-Сагайдачний                         Кость Острозький                                   Петро Могила

 • Хто ця особа ?
 • В якому столітті вона жила (роки  життя)?
 • Які події пов’язані з її ім’ям ?
 •  Оцінка її діяльності
Запись опубликована в рубрике Конспекти, тести_8кл. Добавьте в закладки постоянную ссылку.

4 комментария на «Українські землі в п/п XVII ст. Козацтво»

 1. Timmy2lidge говорит:

  Приветствую. Прочитал.. Понравилось. Вот и вам советую
  http://sv-mobile.com.ua/

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.