УКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ у другій половині XVII ст. “РУЇНА”

Руїна

 • 1657 — 1687 рр. ( від смерті Богдана Хмельницкого до обрання гетьманом Івана Мазепу)    
 • 1658 — 1676 рр. (від повстання  М. Пушкаря, Я. Барабаша до зречення від гетьманства П. Дорошенка)   
 • 1663 — 1686 рр. (від поділу Гетьманщини на Правобережну і Лівобережну до укладення «Вічного миру» між Річчю Посполитою і Московським царством)

[М. Костомаров]

 Під назваю «Руїна»  в історію увійшов трагічний період, який розпочався для українського народу після смерті Богдана Хмельницького (1657 р.) і характеризувався боротьбою за владу між представниками козацької верхівки, що переросла в справжню громадянську війну з втручанням у внутрішні справи України іноземних держав (Московії, Речі Посполитої, Туреччини).

Причини Руїни

 • Загострення суперечок в середовищі української державної еліти з питань внутрішньої і зовнішньої політики
 • Відсутність загальнонаціонального лідера та боротьба за гетьманську владу між різними політичними силами
 • Соціальне розшарування (небажання селян та простих козаків  коритися шляхті та козацькій еліті).
 • Несприятливе міжнародне становище. Іноземна інтервенція в  Гетьманщину з боку Речі Посполитої, Московської держави, Османської імперії та Кримського ханства

Під час «Руїни» відбувалася боротьба за владу між:

  • Козацькою старшиною Війська Запорозького. (І. Богун)
  • Шляхтою. (І. Виговський)
  • Нижчими прошарками суспільства (міщани, селяни, прості козаки). (І.Брюховецький)

Велика Руїна

ГЕТЬМАНУВАННЯ ІВАНА ВИГОВСЬКОГО         (1657 – 1659)

Картинки по запросу виговський

Іван Виговський

Ще за життя Б. Хмельницького Старшинська рада ухвалила його наступником сина Юрія, визнавши таким чином спадковість гетьманату. Але після смерті Б. Хмельницького у 1657 р. до повноліття 16-річного Юрія Хмельницького гетьманом було обрано колишнього генерального писаря Івана Виговського. Новий гетьман орієнтувався

 • на козацьку старшину і шляхту, нехтуючи інтересами незаможних козаків, селян і міщан, що викликало незадоволення низів.
 • У зовнішній політиці Іван Виговський налагодив союзницькі відносини зі Швецією, Трансільванією та Кримським ханством.

Корсунська рада — козацька рада, яка відбулася 26 жовтня (6 листопада) 1657 у місті Корсуні. Під час ради було ратифіковано Корсунський договір — документ про українсько-шведський військово-політичний союз, за умовами якої шведський король Карл Х Густав зобов’язувався домагатися визнання Річчю Посполитою незалежності України. Західноукраїнські землі та Берестейське і Полоцьке воєводства, які перебували під владою Речі Посполитої, мали увійти до складу України-Гетьманщини. На Корсунській раді ухвалено поновити союзні відносини з Кримським ханством і Османською імперією та укласти перемир’я з Річчю Посполитою. Вона остаточно вирішила питання переорієнтації зовнішньополітичного курсу української держави шляхом припинення союзницьких відносин з Московським царством і укладання воєнно-політичних угод з іншими державами.Гетьман взяв курс на зближення з Річчю Посполитою.

Політика Виговського викликала невдоволення козацтва лівобережжя і запорозьких козаків. Спалахнуло повстання, на чолі якого стояли полтавський полковник М. Пушкар та кошовий отаман Запорозької Січі — Я. Барабаш, які виступили проти союзу України з Польщею та за повалення влади І. Виговського. У травні 1658 р. І. Виговський разом із загоном татар жорстоко придушив повстання полтавського полковника М. Пушкаря та отамана Запорозької Січі Я. Барабаша  (загинуло близько 50 тис. чоловік.)

                Jakiv Barabash.png

 Мартин Пушкар               Яків Барабаш

Переговори у Гадячі між поляками і українською делегацією на чолі з радником Виговського Юрієм Немиричем і полковником Павлом Тетерею закінчилися у вересні 1658 р. підписанням знаменитого Гадяцького трактату про унію України з Польщею і Литвою.

Гадяцький трактат       (16 вересня 1658 р.)

Україна в складі Брацлавського, Київського і Чернігівського воєводств під назвою «Велике князівство Руське» разом з Польським королівством і Великим князівством Литовським входила до Речі Посполитої на правах «як вільні до вільних і рівні до рівних».

 •  князівство мало свій суд, казну, монету, військо в 30 тисяч реєстрових козаків та 10 тисяч найманців, виборне довічне гетьманське управління (гетьмана затверджував король з чотирьох кандидатів),  але самостійні зовнішні відносини з іншими державами заборонялись;
 •  православна віра урівнювалася в правах з католицькою, унія скасовувалась, проголошувалась свобода слова і друку, передбачалось заснування в Україні двох університетів, шкіл і друкарень;
 •  козацтву забезпечувалися давні права і привілеї, можливість отримати шляхетство (100 козаків із кожного полку), але відновлювалося велике землеволодіння та різноманітні повинності й податки селян і міщан.

Гадяцький договір викликав незадоволення частини козаків, які не хотіли бачити поляків своїми союзниками.

Гадяцький договір так і не був реалізований, але призвів навесні 1659 р. до початку відкритої війни між Україною і Росією. Вирішальна битва відбулася в червні 1659 р. під Конотопом, де армія гетьмана І. Виговського посилена польськими і татарськими загонами завдала нищівної поразки  російській армії на чолі з князем Трубецьким і Ромадановським.

Конотопська битва

Але скористатися результатами цієї перемоги І.Виговський не зміг, бо проти нього підняли заколот полковники Цюцюра, Золотаренко, Сомко. Також проти пропольської політики гетьмана виступила впливова частина козацької старшини на чолі з полковниками І. Богуном, П. Дорошенком, І. Іскрою та кошовим отаманом Іваном Сірком.

У вересні 1659 р. на козацькій раді у Білій Церкві гетьманом було проголошено Юрія Хмельницького.

Похожее изображение

ГЕТЬМАНУВАННЯ ЮРІЯ ХМЕЛЬНИЦЬКОГО

(1659 – 1663)

У 1659 р. Ю. Хмельницький був обраний гетьманом на Переяславській раді в присутності російських військ і підписав Переяславську угоду з Московським царством.

Переяславська угода   (1659 р.)

 • московські війська розташовувалися в Переяславі, Ніжині, Брацлаві та Умані й мали утримуватись місцевим населенням;
 • кандидатура гетьмана узгоджувалась із царем; гетьман утрачав право самостійно призначать, звільняти старшину, полковників
 • заборонялися дипломатичні зносини гетьмана з іншими державами.
 • Київська метрополія підпорядкувалася Московському патріарху (пізніше було скасовано)

Переяславський договір викликав незадоволення Речі Посполитої. У 1660 р. спільні московсько-козацькі війська здійснюють похід на Польщу, що отримав назву «Чуднівська кампанія».

Картинки по запросу слободищенський трактат

 

У битві під Чудновим московсько-козацькі війська зазнають поразки і у результаті Ю. Хмельницький переходить на бік Польщі й підписує з нею Слободищенський трактат.

Слободищенський трактат містив наступні основні пункти:

1) Гетьмани Потоцький та Любомирський мають підтвердити своєю присягою Гадяцьку угоду за винятком пунктів, які стосуються князівства Руського;

2) Юрій Хмельницький з Військом Запорізьким відступає від московського царя і не повинен шукати іншого покровителя, ніж король Речі Посполитої

3) Гетьман з Військом Запорізьким повертається в Україну, щоб повернути фортеці, які знаходяться під контролем московитів;

4) Переяславському полковнику Тимофію Цюцюрі прощаються його провини. Він зобов’язується повернути зброю проти московитів і довести свою вірність королю;

5) Ніжинському та Чернігівському полкам наказано відступитися від росіян, інакше Хмельницький мусить виступити проти них;

6) У випадку бунту на Запоріжжі чи в інших місцевостях гетьман має його придушити;

7) Володіння кримського хана не повині зазнавати нападу з боку козаків доки триває дружба між ханом та королем Речі Посполитої;

8) Присягнути королю має не лише гетьман, але й простолюд перед присланими комісарами.

Слободищенський трактат проголосив про вхід України до Речі Посполитої (вилучено статтю про Руське князівство, гетьман був забовязаний надавати військову допомогу Речі Посполитої). У порівнянні з Гадяцькою угодою І. Виговського Слободищенський трактат Ю. Хмельницького значно обмежував права та свободи козацької України у складі Речі Посполитої.

Частина козаків на Лівобережжі підняла повстання, відмовилася визнавати владу Польщі й обрала собі нового гетьмана – Я. Сомка.

Картинки по запросу Я.Сомко

У результаті Україна поділилася на Правобережну та Лівобережну.

Руїна_Хмельницький

More presentations from gennady

Юрась Хмельницький

 

Правобережжя                                     Лівобережжя

Ю.Хмельницький правив до 1663 р., коли зрікся влади й постригся в ченці.Правив Я.Сомко до 1663 р. і був убитий козаками за наказом І. Брюховецького під час «Чорної ради» в Ніжині.

Гетьманування П.Тетері

(1663-1665)

Картинки по запросу п тетеря

Намагався в союзі з Польщею відвоювати Лівобережжя, але зазнав поразки. Під час його правління на Правобережжі польські війська грабували українські землі. У результаті у 1665 р. проти Тетері спалахнуло повстання й він утік у Польщу.

Гетьманування І.Брюховецького

(1663-1668)

Картинки по запросу і брюховецький

І.Брюховецький був обраний гетьманом на «Чорній раді» у Ніжині («чорна» тому, що на ній був присутній простий народ – «чернь»). Трагічні події Чорної ради описав український письменник П.Куліш в романі «Чорна рада».

У 1663 р. І. Брюховецький підписав з Московією Батуринські статті але вже у 1665 р. він уклав з Росією інший договір

Московські статті, які значно обмежували автономію лівобережної Гетьманщини.

Московські статті

(1665 р.)

 • вибори гетьмана відбувалися лише за згоди царя;
 • московські залоги розташовувалися в усіх найбільших українських містах, а також у фортеці Кодак;
 • податки збирали московські посадовці;
 • митрополит української православної церкви призначався Москвою.

За те, що І. Брюховецький фактично «запродав» Україну Московському царству, він отримав титул російського боярина та маєток.

У 1668 р. під час походу на Лівобережжя правобережного гетьмана П. Дорошенка І. Брюховецький був убитий козаками.

Гетьманування П.Дорошенка (1665-1676)

Картинки по запросу п дорошенко

П. Дорошенко поставив собі за мету об’єднати всі українські землі під своєю владою та звільнити їх від Польщі та Росії.

 • У внутрішній політиці П. Дорошенко посилив роль Генеральної ради (зборів усіх козаків) у вирішенні державних питань;
 • обмежив владу козацької старшини;
 • створив корпус найманців – сердюків (піхотинців), підлеглих тільки йому особисто.

У зовнішній політиці звернувся по допомогу до Туреччини в питанні об’єднання України і звільнення її з-під влади Польщі та Росії.

У 1667 р. козацькі війська П. Дорошенко розгромили польське військо, й Правобережжя отримало автономію.

 

У 1667 р. Польща й Росія підписують  Андрусівське перемир’я  (13,5 років), згідно з яким Польща і Росія припиняли бойові дії:

 • Правобережжя визнавалося під владою Польщі,
 • Лівобережжя та Київ – під владою Росії;
 • Запорозька Січ оголошувалася територією спільного управління Росії та Польщі.

                    Таким чином, Московське царство та Річ Посполита зовсім не враховуючи інтереси української сторони поділили між собою Україну. Це викликало обурення П. Дорошенка, який у зовнішньополітичній діяльності починає орієнтуватися на Туреччину (Османську імперію).

У 1668 р. П. Дорошенко здійснює похід на Лівобережжя, об’єднує під своєю владою Правобережну й Лівобережну України, оголошує себе гетьманом обох берегів Дніпра. Але Росія і Річ Посполита, не бажаючи втрачати свою присутність в Україні, виступили проти її возз’єднання в єдину державу. Гетьману довелося вести війну на два фронти. До того ж ворожу позицію щодо нього зайняли і запорожці. Вони висунули своїх кандидатів на посаду гетьмана – спочатку П. Суховія, якого підтримували татари, а потім М. Ханенка (1669-1674), якого визнала Польща. А наказний (тимчасовий) гетьман Лівобережжя Д. Многогрішний переходить на бік Росії. В Україні одночасно перебувало  три гетьмана:

 • П. Дорошенко,
 • Д. Многогрішний
 • М. Ханенко.

У 1669 р. П. Дорошенко укладає союзний договір з Туреччиною (Корсунські статті) і переходить під протекторат турецького султана. Дорошенко отримав від османського  султана Мехмеда IV титул  бея  українського  санджаку (області)

 • територія Української держави мала охоплювати землі від Перемишля до Путивля;
 • підтверджувалося право вільного вибору гетьмана, який обирався довічно;
 • українська православна церква зберігала автономію у складі константинопольського Патріархату;
 • українське населення звільнялося від сплати податків і данини на користь османської казни;
 • на українських землях османи і татари не мали права споруджувати мечеті і брати ясир;
 • Османська імперія і Кримське ханство не повинні були укладати мирних договорів з Річчю Посполитою і Московією без згоди гетьмана;
 • султанські грамоти, які стосувалися України, мали писатися турецькою та українською мовами.

Об’єднані козацько-турецькі війська здійснюють похід на Правобережжя проти поляків.

У 1672 р. Польща й Туреччина підписали Бучацький мирний договір, за яким до Туреччини відійшло Поділля; Дорошенко оголошувався гетьманом у старих межах (Київщина та Брацлавщина); у складі Польщі залишалися західноукраїнські землі.

За умовами укладеного договору (польські історики називають її найганебнішою у всій історії Польщі):

 • Подільське воєводство відходило до Османської імперії; вся територія східного та західного Поділля за Бучацьким договором відійшла до Османської Імперії (від Бучача — по Брацлав)
 • визнавалася влада Петра Дорошенка на Брацлавщині і Південній Київщині; з цих земель виводилися всі залоги Речі Посполитої
 • Річ Посполита зобов’язувалася сплатити Османській імперії контрибуцію за зняття облоги Львова і щорічно платити 22 тисячі золотих  данини.

Поступово П. Дорошенко втрачає авторитет і підтримку народу, оскільки «привів» на українські землі татар і турків, які грабували українські поселення та брали ясир. П. Дорошенко, розчарований союзництвом із Туреччиною, передав гетьманську булаву кошовому отаману Запорозької Січі І.Сіркові.

У 1676 р. П.Дорошенко зрікається гетьманства, виїжджає до Росії і присягає на вірність московському царю.

Гетьманування

Д. Многогрішного (1668-1672)

Картинки по запросу д многогрішний

У 1669 р. Д. Многогрішний підписав з Росією Глухівські статті, які дещо розширювали права української автономії.

 Глухівські статті

(1669 р.)

 • московські залоги розташовувалися лише в п’яти містах — Києві, Переяславі, Чернігові, Ніжині та Острі;
 • податки збирала козацька старшина;
 • реєстр становив 30 тис. осіб;
 • гетьманові дозволялося тримати наймане військо – компанійців (кінноту);
 • резиденція гетьмана переносилася до Батурина.

У 1672 р. Д. Многогрішний був звинувачений у таємних зносинах із Туреччиною і знятий з посади гетьмана.

Друге гетьманування Ю.Хмельницького

(1677-1681)

«Князь Сарматії та України, Володар Війська Запорозького»

(Магомет IV)

Резиденція місто Немирів

Ю. Хмельницький був ставлеником Туреччини, яка прагнула зберегти контроль над правобережжям після зречення П. Дорошенка.

У 1677 р. Ю. Хмельницький здійснив проти росіян та лівобережного гетьмана І.Самойловича разом з татарами та турками перший Чигиринський похід, але невдало.

У 1678 р. відбувся другий Чигиринський похід, у результаті якого Чигирин був зруйнований.

Картинки по запросу чигиринські походи

Похожее изображение

У 1681 р. Росія й Туреччина підписали Бахчисарайський договір, згідно з яким Лівобережжя входила до складу Росії; на Запорозьку Січ також поширювалася влада Росії; Поділля, Південна Київщина  визнавалося за Туреччиною.

Картинки по запросу бахчисарайський договір 1681

Після Бахчисарайського договору Ю.Хмельницького було позбавлено влади.

Він був страчений турками у 1685 р.

 У 1683 р. Польща відвоювала в Туреччини Правобережжя та Поділля.

У 1685 р. на Правобережжі було відновлене козацтво, але державних ознак не було, Гетьманщина перестала існувати.

На Правобережжі козацька українська держава Гетьманщина перестала існувати.

 Гетьманування І.Самойловича

(1672-1687)

Картинки по запросу і самойлович

У 1672 р. І. Самойлович підписав з Росією Конотопські статті.

Конотопські статті

(1672 р.)

 • скасовувалися компанійські (наймані) полки;
 • гетьман позбавлявся права знімати старшину з посади без вироку військового суду або згоди старшинської ради;
 • гетьманові заборонялося підтримувати зовнішні відносини без царської згоди, особливо з П.Дорошенком

У 1674 р. І. Самойлович оголосив себе гетьманом обох берегів Дніпра (усієї України), здійснив похід на Правобережжя, але під натиском турецько-татарської армії був змушений відступити.

Щоб остаточно підірвати економіку Правобережжя І. Самойлович здійснив «Великий згін» — насильне переселення мешканців Правобережжя на Лівобережжя.

Картинки по запросу «Великий згін»

У 1676 р. після зречення від влади П.Дорошенка І. Самойлович фактично об’єднав Україну й став гетьманом Ліво-, і Правобережжя, але незабаром Правобережжя відвоювали турки.

І Самойлович брав участь у захисті Чигирина від турків під час Чигиринських походів (1677 – 1678 рр.).

 

На Лівобережжі козацька українська держава Гетьманщина збереглася, хоч і в обмежених правах.

Щоб залучити Москву до боротьби з Османською імперією та закріпити за собою Правобережжя, король Ян III Собеський пішов на примирення з Московією. 6 травня 1686 р. у Москві між Річчю Посполитою та Московією було підписано «Трактат про вічний мир» (який багато в чому повторював умови Андрусівського миру), відповідно до якого:

 • Лівобережжя, Запорожжя й Київ з околицями визнавалися за Московією, а більша частина Правобережжя (Північна Київщина й Волинь) — за Польщею. Московія також визнавала за Польщею Поділля, якщо та згодом відвоює його в Туреччини.
 • кордон між Річчю Посполитою та Московсь­кою державою пролягав по Дніпру; Південна Київщина і Брацлавщина залишалися незаселеною нейтральною зоною;
 • Запоріжжя відходило Москві;
 • за відмову від Києва Річ Посполита отримува­ла викуп у 146 тис. карбованців;
 • сторони домовилися про спільну боротьбу проти Туреччини та Кримського ханства. Московська держава вступила до антитурецької Священної ліги.

Наслідки договору. Україна остаточно поділена на дві частини.

У 1687 р. І. Самойлович брав участь разом з російською армією на чолі з князем В. Голіциним у спільному першому Кримському поході проти татар. Похід завершився невдало.

У 1687 р. І. Самойлович був відсторонений від влади. Новим гетьманом Лівобережжя стає І.Мазепа.

Добра «Руїни» закінчується.

Руїна_Правобережжя

More presentations from gennady

Петро Дорошенко

Руїна_Лівобережжя

More presentations from gennady

Іван Самойлович

Руїна_підсумок

More presentations from gennady

Під час «Руїни» Запорозьку Січ очолював славетний

отаман Іван Сірко. (? – 1680 р.)

Кошовий отаман (8 – 12 разів)

Провів близько 60 битв проти військ Туреччини, Кримського ханства, ногайських орд і жодного разу не зазнав поразки. Визволив із рабства близько 100 тис. полонених.

Політична орієнтація постійно змінювалася: він не склав присяги на вірність царю в 1654 р. але протистояв гетьманам І. Виговському та П. Тетері через їхню пропольську політику. Після Андрусовського перемир’я 1667 р.  бував в опозиції до Москви і водночас воював з татарами. Брав участь у Чигиринськтх походах. Займався дипломатичною діяльністю, мав контакти з Млсквою. річчю Посполитою, Туреччиною.

І. Сирко намагався активно впливати на події в Україні, проте не завжди це сприяло укріпленню Української держави. Він відіграв важливу роль у боротьбі українського народу з татарами і турками, за що став героєм народних пісень, легенд і художнів творів.

Іван Сірко

 

БОРОТЬБА ЗА ВЛАДУ В УКРАЇНІ У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ XVII

«РУЇНА»

(Схема)

                                            ІВАН ВИГОВСЬКИЙ (1657-1659 рр.)

1657 р. –

1658 р. —

1659 р. —

1659 р. –

ЮРІЙ ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ (1659-1662 рр.)

1659 р. —

1660 р. –

призвела до розколу України

  на Правобережну (пропольську) та Лівобережну (промосковську)

   ПРАВОБЕРЕЖНА                                                  ЛІВОБЕРЕЖНА

        Україна                                                                               Україна

                                                                                           ЯКІВ СОМКО  (1661-1662 рр.)

ПАВЛО ТЕТЕРЯ (1663-1665 рр.)       ІВАН ВРЮХОВЕЦЬКИЙ (1663-1668 рр.)

1663-1665 рр. —                                                             1665 р. —

1668 р. –

 

ПЕТРО ДОРОШЕНКО (1665-1676 рр.)

1666 р. —

1666-1667 рр. —

1668 р. —

1676 р. –

 

МИХАЙЛО ХАНЕНКО                                                ДЕМ’ЯН МНОГОГРІШНИЙ

        (1669-1674 рр.)                                                                     (1669-1672 рр.)

1670 р. —                                                                             1669 р. —

1674 р, —                                                                             1672 р. —

 

Юрій  ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ

            (1677-1681)

«Князь Сарматії та України, Володар Війська Запорозького»

1677 р. –

1678 р. –

1681 р. —

                                                      ІВАН САМОЙЛОВИЧ (1672-1687 рр.)

                                                            1676 р. — кінець «Руїни» в Україні.

 

Українські  землі  у  другій  половині  XVII ст.  «Руїна»

 Опитувальний  лист

I

“Руїна” – це ……………………………………………….

Період “Руїни” тривав …………………………………………..

Причини “Руїни” …………………………………………………..

Наслідки  “Руїни” …………………………………………………..

II

Гетьманування :

         І.Виговський         Ю.Хмельницький         П.Тетеря          І.Брюховецький

            Д.Многогрішний          П.Дорошенко        М.Ханенка      І. Самойлович

1669-1672             1677-1681             1665-1676             1663-1665      1672-1687

1663-1668             1659-1663             1657-1659             1669-1674

Лівобережний  гетьман                                           Правобережний  гетьман

Польща     Кримське ханство     Туреччина     Московське царство    Австрія   Молдова

 III

Чия це біографія?

1         Походив з православного шляхетського роду, навчався в Київській колегії, перейшов на службу до Б. Хмельницького після перемоги того під Жовтими Водами і завдяки природному розуму та освіти швидко став одним з його найближчих помічників – генеральським військовим писарем. Невдовзі після смерті Б. Хмельницького став гетьманом України. Уклав договір з Річчю Посполитою. Добровільно зрікся булави. Загинув від рук поляків через намову свого колишнього соратника

 2         Він міг стати ученим, письменником, але гетьманом та військовим діячем був слабким. За його гетьманування відбувся не лише територіальний поділ України, а й підкорення її земель Речі Посполитої, Московії, Туреччині

 3         Син козацького полковника, онук гетьмана, соратник Б. Хмельницького. Став гетьманом України з наміром відродити міць козацтва та соборність козацької держави. На деякий час об’єднав Україну обох берегів Дніпра. Чи не єдиний продовжив політику Б. Хмельницького щодо козацтва та інших станів України. Спробував втілити в життя ще один його проект – союз з Оттоманською Портою, але зазнав невдачі. Добровільно відмовився від булави. Доживав віку під Москвою.

 4    Запорізький козак, брав участь у Визвольній війні під приводом Б. Хмельницького. Відзначався неабиякою мужністю, винахідливістю і вмінням воювати. Часто обирався кошовим отаманом Січі. Один час претендував на гетьманську булаву, через що був засланий до Тобольська. Як політик, часто змінював орієнтацію, звинувачував гетьманів у пропольській та протурецькій позиціях. Уславився як борець проти турків і татар, який, за переказами, не програв жодної битви

 IV

Визначте поняття:

1.   Внутрішні чвари, збройні зіткнення, братовбивче кровопролиття в межах однієї країни

2.    Право на самоврядування певної частини держави

3. Період української історії, що супроводжувався боротьбою старшинських угруповань за гетьманську булаву, втручанням іноземних держав, занепадом ….

V

Виправте помилки в історичному тексті:

1.     У червні 1660 року в Ніжині зібралася «Червона рада». З двох претендентів – Яким Сомко й Іван Брюховецький – гетьманом Лівобережної України було обрано Якима Сомко  (3)

2.     Андрусівський договір 1676 р., який здебільшого стосувався України, був неузгоджений з українською стороною. Він заперечував її здобутки і закріплював поділ земель. За умовами договору воєнні дії між Швецією та Московією припинялися і встановлювалося перемир’я на 10, 5 років (3)

3.     Гетьманування Івана Дорошенко на Лівобережжі розпочалося за надзвичайно складних умов. Козацьку Україну було поділено на три Гетьманщини. Унаслідок воєнних дій і громадянської війни було  спустошене Правобережжя…. (3)

 VI

Тест

1.Гадяцький договір між ….. та Україною був укладений:

Молдова     Річ Посполита     Московія       Туреччина       Крим       Австрія        Швеція

2.На  «Чорної раді» біля Ніжина в …… р. гетьманом Лівобережжя було обрано:

Я. Сомка             В.Золотаренко              І.Брюховецького          П.Тетерю

3.Хто з українських письменників створив відомий роман про «Чорну раду» ?

І.Нечуй-Левицький                         П.Куліш                        Г.Хоткевич

4.Наталія Гончарові, дружина О.С.Пушкіна, була правнучкою гетьмана:

П. Тетері              І.Самойловича              П. Дорошенко              І.Мазепи

5.Анрусівське перемир’я  між ……та ……. укладено в

Молдова     Річ Посполита     Московія       Туреччина       Крим       Австрія        Швеція

1658р          1663р          1667р           1672р           1678р                   1686р                   1691р

6. «Вічний мир» між …..   та  …..  укладено в

Молдова     Річ Посполита     Московія       Туреччина       Крим       Австрія        Швеція

1658р          1663р        1667р           1672р         1678р                   1686р                   1691р

7.Запорізьке товариство а період «Руїни» очолював

В. Мазепа            П.Сагайдачний             І.Сирко                С.Палій                І.Богун

8.Запорозька Січ потрапляла під подвійний польсько-російський контроль

1658р           1663р      1667р                   1672р         1678р                   1686р                   1691р

9. За яким договором Запорізька Січ повністю переходила під контроль Росії ?

Білоцерківський трактат   Віленське перемир’я        «Вічний мир»     Гадяцький трактат

 

Тести

 Варіант І

Виберіть правильний варіант відповіді.

 1. Укажіть ім’я гетьмана Лівобережної України, обраного «Чорною радою» в Ніжині, який підписав Московські статті, що значно обмежили автономію Гетьманщини.

А Я. Сомко         Б Ю. Хмельницький           В І. Виговський           Г І. Брюховецький

 2.Укажіть ім’я легендарного кошового отамана Запорозької Січі, який у часи Руїни виступав як проти татар і турків, так і проти Московської держави і Речі Посполитої.

А П. Калнишевський             Б К. Гордієнко              В Й. Гладкий                Г І. Сірко

 3. Чорна рада в Ніжині обрала гетьманом І. Брюховецького:

А у 1658 р.             Б у 1660 р.              В у 1663 р.               Г у 1667 р.

 4. Андрусівське перемир’я між Москвою та Річчю Посполитою було укладене:

А у 1658 р.              Б у 1660 р.                 В у 1663 р.                Г у 1667 р.

 5. Гадяцький трактат був укладений:

А у 1658 р.               Б у 1660 р.               В у 1663 р.                Г у 1667 р.

 6. Укажіть ім’я першого гетьмана Правобережжя (1663—1665 рр.) після поділу України між Польщею та Московською державою.

А П. Тетеря                 Б М. Ханенко              В П. Дорошенко                   Г Я. Сомко

 7. Укажіть ім’я гетьмана Лівобережної України, обраного на Чорній раді в Ніжині, що спочатку орієнтувався на Москву, але потім підняв повстання, придушене царською армією.

А І. Виговський              Б П. Тетеря       В І. Брюховецький                Г Ю. Хмельницький

 8. Період загального занепаду українських земель на тлі громадянської війни наприкінці XVII ст. мав назву:

А «потоп»                  Б «руїна»                В «смутний час»                              Г «темна доба»

 9. П. Дорошенко був проголошений гетьманом усієї України:

А у 1668 р.                      Б у 1676 р.                В у 1678 р.                                   Г у 1681 р.

 10. Укажіть ім’я гетьмана Правобережжя з 1665 р., гетьмана обох берегів Дніпра (1668— 1669 рр.), який орієнтувався на розбудову Гетьманщини під протекторатом Туреччини.

А П. Тетеря                 Б М. Ханенко            В П. Дорошенко                               Г Я. Сомко

 11. Укажіть ім’я гетьмана Лівобережжя, який уклав із Московським урядом Глухівські статті, намагався зміцнити гетьманську владу та автономію Гетьманщини і був засланий царським урядом до Сибіру.

А Д. Многогрішний           Б І. Самойлович В         І. Скоропадський Г           Д. Апостол

 12. Укажіть ім’я гетьмана Лівобережжя, який уклав із Московським урядом Конотопські статті та проводив політику, спрямовану на посилення козацької старшини.

А Д. Многогрішний              Б І. Самойлович         В І. Скоропадський             Г Д. Апостол

 13. Північно-Східні регіони сучасної України, які в XVII ст. входили до складу Московської держави й активно заселялися вихідцями з Наддніпрянщини, особливо козаками, — це:

А Лівобережжя          Б Слобожанщина                    В Запорожжя                      Г Малоросія

 14. Укажіть ім’я гетьмана, який кілька разів отримував булаву — і під зверхністю Московської держави, і під зверхністю Туреччини.

А Я. Сомко          Б Ю. Хмельницький           В І. Виговський Г                   І. Брюховецький

 15. Укажіть ім’я гетьмана, який був обраний після смерті Б. Хмельницького, підписав Гадяцький трактат із Польщею та розбив московське військо в битві під Конотопом.

А Я. Сомко             Б М. Пушкар          В І. Виговський                         Г І. Брюховецький

 16. Мазепа був обраний гетьманом Лівобережжя:

А у 1686 р.                            Б у 1687 р.                 В у 1702 р.                              Г у 1709 р.

 17. Вічний мир між Росією та Річчю Посполитою був укладений:

А у 1686 р.                       Б у 1687 р.                   В у 1702 р.                                Г у 1709 р.

 18. Бахчисарайський мирний договір був укладений:

А у 1668 р.               Б у 1672 р.                       В у 1676 р.                   Г у 1681 р.

 19. І. Самойлович був обраний гетьманом Лівобережжя:

А у 1668 р.                                  Б у 1672 р.               В у 1676 р.                         Г у 1681 р.

 20. Установіть хронологічну послідовність подій другої половини XVII ст.

А початок Чуднівської кампанії                                        Б підписання Слободищенського                                                                                                       трактату

В перший Чигиринський похід                                          Г підписання Переяславських                                                                                                            статей

21. Установіть хронологічну послідовність подій другої половини ХVІІ ст.

А укладення гетьманом Д. Многогрішним Глухівських статей

Б укладення гетьманом І. Мазепою Коломацьких статей

В укладення гетьманом І. Брюховецьким Московських статей

Г укладення гетьманом Ю. Хмельницьким Слободищенського трактату

22. Установіть хронологічну послідовність подій другої половини XVII ст.

А Чорна рада в Ніжині                                                          Б українсько-московська війна

В перший Чигиринський похід                                            Г Андрусівське перемир’я

 23. Установіть хронологічну послідовність подій другої половини ХVІІ ст.

А початок першого Чигиринського походу

Б обрання гетьманом І. Самойловича

В укладення Бахчисарайського мирного договору

Г зречення П. Дорошенком гетьманської булави

 24. Установіть хронологічну послідовність подій другої половини XVII ст.

А укладення Конотопських статей

Б укладення «Вічного миру»

В укладення Глухівських статей

Г укладення Коломацьких статей

 25. Установіть хронологічну послідовність подій другої половини XVII ст.

А похід П. Дорошенка на Лівобережжя

Б рішення старшинської ради в Корсуні прийняти турецький протекторат над Гетьманщиною

В призначення Д. Многогрішного наказним гетьманом Лівобережжя

Г початок очолюваного І. Брюховецьким антимосковського повстання на Лівобережжі

 26. Установіть хронологічну послідовність подій другої половини XVII ст.

А Чорна рада в Ніжині

Б підписання Андрусівського перемир’я між Московською державою та Річчю Посполитою

В підписання Московських статей

Г обрання П. Тетері першим гетьманом Правобережної України

 27. Установіть хронологічну послідовність подій другої половини XVII ст.

А битва під Конотопом                                                                     Б обрання гетьманом І.                                                                                                                          Виговського

В повстання під проводом М. Пушкаря та Я. Барабаша          Г укладення Гадяцького                                                                                                                     трактату

 28. Установіть відповідність між назвою битви (військової кампанії) та іменем гетьмана, із яким вона пов’язана.

                                1 битва під Охматовим       2 битва під Конотопом

   3 битва під Чудновим         4 Перший кримський похід

А І. Самойлович

Б Ю. Хмельницький

В І. Виговський

Г І. Брюховецький

Д Б. Хмельницький

 29. Установіть відповідність між іменем гетьмана та угодою, що була ним укладена з московським урядом.

1 Ю. Хмельницький     2 І. Брюховецький          3 Д. Многогрішний          4 І. Самойлович

А Глухівські статті

Б Московські статті

В Коломацькі статті

Г Конотопські статті

Д Переяславські статті

 30. Установіть відповідність між назвою угоди, укладеної в XVII ст., та її основними положеннями.

1 Гадяцький договір    2 Бахчисарайський мир 3 Андрусівське перемир’я   4 Вічний мир

А Польща і Росія припиняли воєнні дії одна про ти одної і зобов’язувалися не укладати сепаратного миру зі Швецією

Б кордон між Росією і Польщею проходив по Дніпру, за Туреччиною залишалося Поділля

В кордон між Росією і Туреччиною встановлювався по Дніпру, межиріччя Дністра і Бугу на 20 років повинно було залишатися незаселеним

Г Польща і Росія припиняли воєнні дії на 13,5 років; в Україні кордон між ними встановлювався по Дніпру (за винятком Києва, який на два роки відходив до Росії), Запорожжя перебувало у спільному володінні держав

Д Гетьманщина стає незалежною державою і на рівноправних засадах входить до федерації з Польщею і Литвою під назвою Велике Князівство Руське

 

 31. Установіть відповідність між назвою угоди, яку укладали гетьмани з Московською державою, та її умовами.

1 Березневі статті        2 Переяславські статті

3. Московські статті          4 Глухівські статті

А московські війська розташовувалися в Переяславі, Ніжині, Брацлаві та Умані й мали утримуватись місцевим населенням; кандидатура гетьмана узгоджувалась із царем, заборонялись дипломатичні зносини гетьмана з іншими державами

Б московські залоги розташовувалися лише в п’яти містах — Києві, Переяславі, Чернігові, Ніжині та Острі; податки збирала козацька старшина, гетьманові дозволялось тримати наймане військо

В скасовувалися компанійські (наймані) полки, гетьман позбавлявся права знімати старшину з посади без вироку військового суду або згоди старшинської ради

Г проведення виборів гетьмана лише за згоди царя; московські залоги розташовувалися в усіх найбільших містах, а також у фортеці Кодак, податки збирали московські посадовці

Д московський уряд зобов’язувався розпочати війну проти Речі Посполитої, на кордоні з Польщею розташовувалися московські війська, передбачалися вільні дипломатичні зносини гетьмана з усіма країнами, окрім Польщі та Туреччини

  32. Установіть відповідність між іменем гетьмана та подією, яка пов’язана з його правлінням.

1 І. Виговський         2 Ю. Хмельницький         3 І. Брюховецький          4 П. Дорошенко

А Слободищенська кампанія

Б прийняття турецького протекторату

В Чорна рада в Ніжині

Г Перший кримський похід

Д Конотопська битва

  33. Установіть відповідність між іменем гетьмана та угодою, укладеною ним із московським урядом.

1 І. Самойлович          2 І. Мазепа          3 Д. Многогрішний           4 Д. Апостол

А Конотопські статті

Б Решетилівські статті

В Глухівські статті

Г Коломацькі статті

Д Рішительні пункти

 34. Установіть відповідність між угодою, укладеною в XVII ст., та її наслідками для українських земель.

1 Зборівский мир       2 Білоцерківський мир

3 Віленське перемир’я            4 Гадяцький трактат

А під владу гетьмана відходили лише землі Київського воєводства, козацький реєстр скорочувався до 20 тис. осіб

Б українські землі входили до складу Речі Посполитої на правах третьої складової частини — Великого князівства Руського

В Гетьманщина виходила із союзу з Росією і ставала на бік Речі Посполитої без жодних гарантій майбутньої автономії

Г Польща і Росія припиняли воєнні дії одна проти одної і зобов’язувалися не укладати сепаратного миру зі Швецією; представники гетьмана до переговорів допущені не були

Д під владу гетьмана переходили Київське, Брацлавське та Чернігівське воєводства, козацький реєстр становив 40 тис. осіб

Варіант ІІ

 Завдання з вибором однієї правильної відповіді.

1.Укажіть ім’я гетьмана Лівобережної України, обраного «Чорною радою» в Ніжині, який підписав Московські статті, що значно обмежили автономію Гетьманщини.

А) Я. Сомко       Б) Ю. Хмельницький          В) І. Виговський          Г) І. Брюховецький

2.Період загального занепаду українських земель на тлі громадянської війни наприкінці XVII ст. мав назву:

А) «потоп»                 Б) «руїна»                  В) «смутний час»                 Г) «темна доба»

3.Укажіть ім’я першого гетьмана Правобережжя (1663—1665 рр.) після поділу України між Польщею та Московською державою.

А) П. Тетеря               Б) М. Ханенко                       В) П. Дорошенко                   Г) Я. Сомко

4.Укажіть ім’я гетьмана Правобережжя з 1665 р., гетьмана обох берегів Дніпра (1668—1669 рр.), який орієнтувався на розбудову Гетьманщини під протекторатом Туреччини.

А) П. Тетеря               Б) М. Ханенко                       В) П. Дорошенко                   Г) Я. Сомко

5.Укажіть ім’я гетьмана Лівобережжя, який уклав із Московським урядом Глухівські статті, намагався зміцнити гетьманську владу та автономію Гетьманщини і був засланий царським урядом до Сибіру.

А) Д. Многогрішний       Б) І. Самойлович         В) І. Скоропадський             Г) Д. Апостол

6.Укажіть ім’я гетьмана Лівобережжя, який уклав із Московським урядом Конотопські статті та проводив політику, спрямовану на посилення козацької старшини.

А) Д. Многогрішний      Б) І. Самойлович          В) І. Скоропадський             Г) Д. Апостол

7.Укажіть ім’я легендарного кошового отамана Запорозької Січі, який у часи Руїни виступав як проти татар і турків, так і проти Московської держави і Речі Посполитої.

А) П. Калнишевський           Б) К. Гордієнко            В) Й. Гладкий                  Г) І. Сірко

8.Гадяцький трактат був укладений:

А) у 1658 р.                Б) у 1660 р.                В) у 1663 р.                Г) у 1667 р.

9.Чорна рада в Ніжині обрала гетьманом І. Брюховецького:

А) у 1658 р.                Б) у 1660 р.                В) у 1663 р.                Г) у 1667 р.

10.Андрусівське перемир’я між Москвою та Річчю Посполитою було укладене:

А) у 1658 р.                Б) у 1660 р.                В) у 1663 р.                Г) у 1667 р.

11.П. Дорошенко був проголошений гетьманом усієї України:

А) у 1668 р.                Б) у 1676 р.                В) у 1678 р.                Г) у 1681 р.

12.Бахчисарайський мирний договір був укладений:

А) у 1668 р.                Б) у 1672 р.                В) у 1676 р.                Г) у 1681 р.

13.І. Самойлович був обраний гетьманом Лівобережжя:

А) у 1668 р.                Б) у 1672 р.                В) у 1676 р.                Г) у 1681 р.

14.Вічний мир між Росією та Річчю Посполитою був укладений:

А) у 1686 р.                Б) у 1687 р.                В) у 1702 р.                Г) у 1709 р.

15.Укажіть ім’я гетьмана, який кілька разів отримував булаву — і під зверхністю Московської держави, і під зверхністю Туреччини.

А) Я. Сомко                Б) Ю. Хмельницький         В) І. Виговський        Г) І. Брюховецький

16.Укажіть ім’я гетьмана, який був обраний після смерті Б. Хмельницького, підписав Гадяцький трактат із Польщею та розбив московське військо в битві під Конотопом.

А) Я. Сомко                Б) М. Пушкар             В) І. Виговський        Г) І. Брюховецький

 Завдання на встановлення відповідності.

17.Установіть відповідність між назвою угоди, укладеної в XVII ст., та її основними положеннями.

                              1. Гадяцький договір              2. Бахчисарайський мир

3. Андрусівське перемир’я                        4. Вічний мир

А) Польща і Росія припиняли воєнні дії одна проти одної і зобов’язувалися не укладати сепаратного миру зі Швецією

Б) кордон між Росією і Польщею проходив по Дніпру, за Туреччиною залишалося Поділля

В) кордон між Росією і Туреччиною встановлювався по Дніпру, межиріччя Дністра і Бугу на 20 років повинно було залишатися незаселеним

Г) Польща і Росія припиняли воєнні дії на 13,5 років; в Україні кордон між ними встановлювався по Дніпру (за винятком Києва, який на два роки відходив до Росії), Запорожжя перебувало у спільному володінні держав

Д) Гетьманщина стає незалежною державою і на рівноправних засадах входить до федерації з Польщею і Литвою під назвою Велике Князівство Руське

18.Установіть відповідність між назвою битви (військової кампанії) та іменем гетьмана, із яким ця битва пов’язана.

1. битва під Охматовим      2. битва під Конотопом       3. битва під Чудновим        4. перший Кримський похід

А) І. Самойлович      Б) Ю. Хмельницький                       В) І. Виговський

Г) І. Брюховецький           Д) Б. Хмельницький

19.Установіть відповідність між назвою угоди, яку укладали гетьмани з Московською державою, та її умовами.

                                1. Березневі статті                2. Переяславські статті

   3. Московські статті              4. Глухівські статті

А) московські війська розташовувалися в Переяславі, Ніжині, Брацлаві та Умані й мали утримуватись місцевим населенням; кандидатура гетьмана узгоджувалась із царем, заборонялись дипломатичні зносини гетьмана з іншими державами

Б) московські залоги розташовувалися лише в п’яти містах — Києві, Переяславі, Чернігові, Ніжині та Острі; податки збирала козацька старшина, гетьманові дозволялось тримати наймане військо

В) скасовувалися компанійські (наймані) полки, гетьман позбавлявся права знімати старшину з посади без вироку військового суду або згоди старшинської ради

Г) проведення виборів гетьмана лише за згоди царя; московські залоги розташовувалися в усіх найбільших містах, а також у фортеці Кодак, податки збирали московські посадовці

Д) московський уряд зобов’язувався розпочати війну проти Речі Посполитої, на кордоні з Польщею розташовувалися московські війська, передбачалися вільні дипломатичні зносини гетьмана з усіма країнами, окрім Польщі та Туреччини

20.Установіть відповідність між іменем гетьмана та подією, яка пов’язана з його правлінням.

1. І. Виговський        2. Ю. Хмельницький           3. І. Брюховецький        4. П. Дорошенко

А) Слободищенська кампанія                    Б) прийняття турецького протекторату

В) Чорна рада в Ніжині                               Г) Перший кримський похід

Д) Конотопська битва

21.Установіть відповідність між угодою, укладеною в XVII ст., та її наслідками для українських земель.

                           1. Зборівський мир              2. Білоцерківський мир

  3. Віленське перемир’я       4. Гадяцький трактат

А) під владу гетьмана відходили лише землі Київського воєводства, козацький реєстр скорочувався до 20 тис.

Б) українські землі входили до складу Речі Посполитої на правах третьої складової частини — Великого князівства Руського

В) Гетьманщина виходила із союзу з Росією і ставала на бік Речі Посполитої без жодних гарантій майбутньої автономії

Г) Польща і Росія припиняли воєнні дії одна проти одної і зобов’язувалися не укладати сепаратного миру зі Швецією; представники гетьмана до переговорів допущені не були

Д) під владу гетьмана переходили Київське, Брацлавське та Чернігівське воєводства, козацький реєстр становив 40 тис. осіб

22.Установіть відповідність між іменем гетьмана та угодою, що була ним укладена з московським урядом.

                           1. Ю. Хмельницький                        2. І. Брюховецький

  3. Д. Многогрішний             4. І. Самойлович

А) Глухівські статті    Б) Московські статті    В) Коломацькі статті    Г) Конотопські статті Д) Переяславські статті

Завдання на встановлення правильної послідовності.

23.Установіть хронологічну послідовність подій другої половини ХVІІ ст.

А) початок першого Чигиринського походу

Б) обрання гетьманом І. Самойловича

В) укладення Бахчисарайського мирного договору

Г) зречення П. Дорошенком гетьманської булави

24.Установіть хронологічну послідовність подій другої половини XVII ст.

А) укладення Конотопських статей           Б) укладення «Вічного миру»

В) укладення Глухівських статей                Г) укладення Коломацьких статей

25.Установіть хронологічну послідовність подій другої половини XVII ст.

А) похід П. Дорошенка на Лівобережжя

Б) рішення старшинської ради в Корсуні прийняти турецький протекторат над Гетьманщиною

В) призначення Д. Многорішного наказним гетьманом Лівобережжя

Г) початок очолюваного І. Брюховецьким антимосковського повстання на Лівобережжі

26.Установіть хронологічну послідовність подій другої половини XVII ст.

А) Чорна рада в Ніжині                  Б) українсько-московська війна

В) перший Чигиринський похід    Г) Андрусівське перемир’я

Работа з картою

27

 

Карта_Руїна4

28

Карта_Руїна5

29

Карта_Руїна6

30

Карта_Руїна7

31

Карта_Руїна8

 

 

Запись опубликована в рубрике Конспекти, тести_8кл. Добавьте в закладки постоянную ссылку.

Добавить комментарий