Українська Національно-демократична революція (1917 — 1920 рр.)

Українська Національно-демократична революція

 • Українська революція (1917 — 1918 рр)
 • Українська Держава (Гетьманат Скоропадського)
 • Директорія УНР
 • Встановлення Радянської влади
 • Західноукраїнська народна республіка (ЗУНР)

 ТЕМА: УКРАЇНСЬКА РЕВОЛЮЦІЯ (1917 – 1918 рр.)

8 березня (23 лютого) 1917 р. відбулася лютнева буржуазно-демократична революція в Росії.

15 (2) березня 1917 р. російський імператор Микола ІІ зрікається влади. Влада перейшла до Тимчасового уряду, який очолив князь Г.Львов.

У березні 1917 р. по всій країні виникають ради робітничих, солдатських депутатів.

У Росії формується двовладдя між тимчасовим урядом і радами робітничих, солдатських депутатів. В Україні до цих двох влад добавилася ще третя національна влада Української Центральної Ради, яка спочатку користувалася найбільшою підтримкою населення.

 17 (4) березня 1917 р. була заснована Українська Центральна Рада (УЦР), яка офіційно почала діяти 21 березня.

Українська Центральна Рада (УЦР)український представницький орган влади (парламент), створений представниками українських політичних партій. Головою УЦР було обрано М.Грушевського.

Основу УЦР становили: Українська соціал-демократична робітнича партія (УСДРП), Українська партія соціалістів-федералістів (УПСФ – колишня ТУП), Українська партія соціалістів-революціонерів (УПСР) та ін.

На першому етапі своєї діяльності УЦР відстоювала ідею автономії України у складі нової демократичної Росії.

Автономіясамоуправління певної території держави, що наділена самостійністю у вирішенні питань місцевого значення у межах, установлених центральною владою.

19-21 (6-8) квітня 1917 р. відбувся Український національний конгрес у Києві, на якому було вирішено:

 • — обрати курс на національно-територіальну автономію у складі федеративної демократичної республіки Росії;
 • УЦР визнано представницьким законодавчим органом України, розширено її склад;
 • — обрано комітет із 20 осіб для ведення роботи між сесіями УЦР, який згодом отримав назву Мала Рада.

 У березні-квітні 1917 р. було створено перший український полк ім. Б.Хмельницького з ініціативи Українського військового клубу імені гетьмана П.Полуботка на чолі з М.Міхновським.

18-21 (5-8) травня 1917 р. відбувся І Український військовий з’їзд у Києві, на якому було обрано Тимчасовий Український військовий генеральний комітет при УЦР на чолі з С.Петлюрою.

 Травень-червень 1917 р. – УЦР (делегація на чолі із В.Винниченком) веде переговори із Тимчасовим урядом Росії щодо питань автономії України. Але тимчасовий уряд не визнав УЦР за організацію, яка виражає волю українського народу. Тому слід зачекати рішення Всеросійських Установчих зборів.

 10-16 червня (28 травня — 2 червня ) 1917 р. відбувся І Всеукраїнський селянський з’їзд, який підтримав позицію УЦР.

18-23 (5-10) червня 1917 р. відбувся ІІ військовий з’їзд, який запропонував УЦР негайно приступити до втілення ідеї автономії України. Зобов’язався забезпечити УЦР підтримку.

 23 (10) червня 1917 р. УЦР проголошує І Універсал:

 • проголошення автономії України;
 • — УЦР визнавалася вищим державним органом влади до скликання Всенародних українських зборів;
 • — заклик населення створювати на місцях підпорядковані УЦР органи влади;
 • — створення української державної скарбниці.

(Автором першого, другого та третього універсалів УЦР був В.Винниченко)

 28 (15) червня 1917 р. на підставі І Універсалу було створено Генеральний Секретаріат на чолі з В.Винниченком.

Генеральний Секретаріат – вищий виконавчий орган державної влади в Україні (уряд) з 28 червня 1917 р. до 22 січня 1918 р. Складався з 8 секретарств (міністерств). До складу входили В.Винниченко, П.Христюк, С.Петлюра, С.Єфремов, Б.Мартос, Х.Барановський, В.Садовський, М.Стасюк, І.Стешенко. – (представники УСДРП, УПСР, УПСФ).

 12 липня (29 червня) 1917 р. до Києва приїжджають міністри Тимчасового уряду з метою переговорів із УЦР, у результаті яких Тимчасовий уряд визнав УЦР. У результаті переговорів

 16 (3) липня 1917 р. УЦР проголошує ІІ Універсал:

 •  — відмова УЦР від проголошення автономії України до Всеросійських Установчих зборів;
 • — прийнято рішення про розробку законопроекту автономії України;
 • — визнання Тимчасовим урядом УЦР вищим органом влади в Україні;
 • — затвердження складу Генерального Секретаріату Тимчасовим урядом;
 • — формування українських військових частин під контролем російського командування;
 • — делегування до Центральної Ради представників національних меншин.

 17-22 (4-9) липня 1917 р. відбувся збройний виступ самостійників разом із Українським полком ім. Полуботка (полуботківці) у відповідь на відмову за ІІ Універсалом від проголошення автономії України. Виступ був придушений.

 17 (4) серпня 1917 р. Тимчасовий уряд на чолі із О.Керенським затвердив «Тимчасову інструкцію для Генерального секретаріату Тимчасового уряду України», згідно з якою Генеральний Секретаріат перетворювався на залежний виконавчий орган Тимчасового уряду.

Статут Генерального Секретаріату, підготовлений УЦР

«Тимчасова інструкція» Генеральному Секретаріату Тимчасового уряду

Генеральний Секретаріат – вищий орган управління в Україні, який формується УЦР і відповідає перед нею. Генеральний Секретаріат – місцевий орган Тимчасового уряду, який затверджувався ним за поданням УЦР.
Влада Генерального Секретаріату поширюється на 9 губерній: Київську, Волинську, Полтавську, Подільську, Херсонську, Катеринославську, Харківську, частину Чернігівської та частину Таврійської. Влада Генерального Секретаріату поширюється на 5 губерній: Київську, Волинську, Подільську, Полтавську, частину Чернігівської.
До складу Генерального Секретаріату входять 14 секретарств: внутрішніх, фінансових, військових, продовольчих, земельних, національних справ, юстиції, освіти, торгівлі, промисловості, пошти та телеграфу, праці, шляхів сполучення. Генеральний Секретаріат утрачає секретарства: військових, продовольчих, судових, справ, шляхів сполучення, пошти та телеграфу.

 7-12 вересня (25-30 серпня) 1917 р.Заколот генерала Корнілова – спроба російського генерала скинути владу Тимчасового уряду в Росії й встановити військову диктатуру. Заколот зазнав поразки. УЦР негативно поставилася до заколоту Корнілова. Заколот активізував діяльність радикальних революційних сил. У результаті

21 (8) вересня 1917 р. відбулося засідання Київської ради робітничих депутатів, яка ухвалила більшовицьку резолюцію про необхідність переходу влади до рад робітничих, солдатських депутатів. Початок формування загонів Червоної гвардії.

 21-28 (8-15) вересня 1917 р. – проведення у Києві З’їзду народів Росії з ініціативи УЦР. Були присутні українці, литовці, естонці, білоруси, грузини, євреї , донські козаки тощо. Рішення з’їзду відстоювало федеративний устрій Росії.

 Федераціясоюзна держава, до складу якої входять державні утворення – суб’єкти федерації,  які мають часткову самостійність.

 Після з’їзду розпочалася підготовка до скликання Українських установчих зборів.

УЦР оголосила про поширення своєї влади на всі сфери життя України і на всі 9 губерній, тим самим вступивши в конфлікт із «Тимчасовою інструкцією» Тимчасового уряду Росії.

 

7 листопада (25 жовтня) 1917 р. збройне повстання в Петербурзі призвело до повалення Влади Тимчасового уряду. У результаті влада в Росії перейшла до більшовиків, влади рад (радянської влади).

 Більшовикипредставники Російської соціал-демократичної робітничої партії (більшовиків) РСДРП(б), які закликали до революційного перевороту й швидкого будівництва в Росії соціалізму (справедливого суспільства рівних, без приватної власності). Будівництво соціалізму більшовиками супроводжувалося масовим насильством та терором.

 11-13 листопада (29-31 жовтня) 1917 р. відбулися збройні сутички в Києві. УЦР встановила свій контроль над Києвом.

 У результаті протесту проти встановлення влади більшовиків у Петербурзі, УЦР 20 (7) листопада 1917 р. проголосила ІІІ Універсал:

 •  — проголошення Української Народної Республіки (УНР);
 • — УЦР – вищий законодавчий, а Генеральний Секретаріат – вищий виконавчий орган УНР до установчих зборів;
 • — третім універсалом проголошувалася програма соціально-економічних перетворень;
 • скасування права власності на поміщицькі, удільні, монастирські, церковні та інші землі нетрудових господарств;
 • земля – власність народу і має перейти до нього без викупу (до Установчих зборів землею порядкували земельні комітети, обрані народом);
 • введення 8-годинного робочого дня;
 • — підтримка мирних переговорів для завершення Першої світової війни;
 • скасування смертної кари; амністія політичним в’язням;
 • — проголошення демократичних прав і свобод;
 • визнання права національних меншин на автономію;
 • — вибори до Установчих зборів призначалися на 27 грудня 1917 р.

Проте УНР залишалася складовою частиною Росії!!!

 12 грудня (30 листопада) 1917 р. війська УЦР роззброїли військові частини більшовиків у Києві; спроба більшовиків установити контроль над Києвом провалилася.

 17 (4) грудня 1917 р. Більшовики (В.Ленін та Л.Троцький) видали «Маніфест до українського народу з ультимативними вимогами до Української Ради»:

 •  —     більшовики визнавали УНР;
 • — вимагали припинити роззброєння більшовицьких загонів, не пропускати війська на підтримку антибільшовицького повстання…
 • —    у разі невиконання вимог, Рада Народних Комісарів (Раднарком) вважатиме УЦР у стані війни.

Генеральний Секретаріат відхилив ультиматум і почав готуватися до війни з більшовицькою владою Росії.

 17 (4) грудня 1917 р. під тиском більшовиків відкрився І-й Всеукраїнський з’їзд рад робітничих, солдатських і селянських депутатів у Києві. Проте делегати з’їзду підтримали УЦР, у результаті більшовики демонстративно залишили з’їзд і переїхали до Харкова, де з їх ініціативи

24-25 (11-12) грудня 1917 р. відкрився І-й Всеукраїнський з’їзд рад у Харкові. З’їзд оголосив Україну республікою рад робітничих, солдатських та селянських депутатів. Було обрано Центральний виконавчий комітет (ЦВК) на чолі з Є.Медведєвим. Створено уряд – Народний секретаріат на чолі з Артемом (Ф.Сергєєв). Більшовицька влада Росії визнала Народний секретаріат законним урядом України.

Кінець грудня 1917 р. – січень 1918 р. – початок загального наступу більшовицьких сил під командування В.Антонова-Овсієнка проти УЦР. У результаті радянська влада була встановлена в Харкові, Катеринославі, Полтаві, Херсоні, Миколаєві, Маріуполі, Одесі та ін., майже на всьому Лівобережжі. Нависла загроза над Києвом.

 22 (9) січня 1918 р. УЦР проголошує ІV Універсал:

 •  —    проголошення УНР самостійною, незалежною, вільною, суверенною державою;
 • —    рівноправні відносини з усіма сусідніми державами;
 • —    влада УНР належить народу, до Установчих зборів владу здійснює УЦР та Генеральний Секретаріат (нова назва – Рада народних міністрів);
 • —    початок мирних переговорів із Четверним союзом.

 29 (16) січня 1918 р. – бій під Крутами між радянськими військами на чолі із М.Муравйовим та загоном українських добровольців, до складу якого входило 500 студентів, на чолі з сотником В. Омельчинком. Українські війська були розбиті.

29 (16) січня 1918 р. – більшовицьке повстання в Києві на заводі «Арсенал». Повстання було придушене військами УЦР.

8 лютого (26 січня) 1918 р. – більшовицькі війська М.Муравйова захопили Київ. Керівники УНР переїхали у Житомир.

 ПЕРША СПРОБА ВСТАНОВЛЕННЯ РАДЯНСЬКОЇ ВЛАДИ (ВЛАДИ БІЛЬШОВИКІВ) В УКРАЇНІ:

 •  —    знищення старого державного апарату й утворення органів радянської влади;
 • —    створення робітничо-селянської армії України – Червоного козацтва;
 • — націоналізація великих підприємств, робітничий контроль за виробництвом;
 • —    вивезення хліба з України в Росію;
 • —    ліквідація української грошової системи;
 • — політика розчленування України на регіональні республіки: Донецько-Криворізьку, Одеську, Таврійську, Донську.
 • —   Червоний терор.

Націоналізація – вилучення з приватної власності осіб у власність держави землі, підприємств або цілих галузей народного господарства.

Червоний терор – репресії більшовиків щодо всіх, хто не підтримував їх політику.

БРЕСТСЬКИЙ (БРЕСТ-ЛИТОВСЬКИЙ) МИР ТА УНР

 22 (9) грудня – 1917 р. – початок мирних переговорів між більшовицькою Росією та Четверним союзом (Німеччина, Австро-Угорщина, Болгарія, Туреччина) у Брест-Литовську.

24 (11) грудня 1917 р. Генеральний Секретаріат УНР висловив намір самостійно вести мирні переговори від України. Німецька сторона (Четверний союз) дає згоду на участь у переговорах УЦР. На переговори прибуває українська делегація на чолі із В.Голубовичем.

9 лютого (27 січня) 1918 р. – підписання Берестейського (Брест-Литовського) мирного договору між Україною та державами Четверного союзу:

 • — завершення війни між сторонами;
 • — відмова від взаємних претензій;
 • — налагодження економічних відносин;
 • — поновлення довоєнних кордонів між Україною та Австро-Угорщиною; обіцянка Австро-Угорщини створити зі Східної Галичини та Буковини єдиний автономний край;
 • зобов’язання України надати країнам Четверного союзу значної матеріальної допомоги у вигляді продуктів (хліба, м’яса, яєць, цукру…)

 18 лютого 1918 р. – початок наступу 450-тисячсної армії Четверного союзу (Німеччина та Австро-Угорщини) та військ УЦР проти більшовицької влади в Україні.

 3 березня 1918 р. радянський більшовицький уряд Росії підписав Брест-Литовський мирний договір із Четверним союзом:

 •  — Україна визнавалася самостійною;
 • — радянський уряд зобов’язувався розпочати мирні переговори з урядом УНР.

 17-19 березня 1918 р. – ІІ Всеукраїнський з’їзд рад у Катеринославі оголосив Україну самостійною радянською республікою, закликав до відновлення радянської влади.

 Березень-квітень 1918 р. – німецько-австро-угорські війська зайняли майже всю Україну, радянська влада в Україні була повалена, натомість в Україні перебувала 450 тисячна армія австрійців, німців та угорців.

 Березень 1918 р. – скориставшись громадянською війною в Україні, Румунія захопила Бессарабію.

 ПОЛІТИКА УЦР У СІЧНІ-КВІТНІ 1918 р.

 •  — запровадження нового стилю літочислення;
 • — запровадження гривні;
 • — затвердження державного герба – тризуба;
 • — прийняття закону про громадянство;
 • — скасування приватної власності на землю та прийняття закону про землю;
 • 29 квітня 1918 р. прийняття Конституції УНР та обрання президентом М.Грушевського.

 Проте загострилися суперечності між німецько-австрійською окупаційною адміністрацією та УЦР. Командуючий німецько-австрійськими військами Ейхгорн видав наказ про повний засів земельних площ, а також про запровадження воєнно-польових судів для українців, що визвало протест з боку УЦР.

 29 квітня 1918 р. за підтримки німецько-австрійських військ відбувся державний переворот, який призвів до повалення влади УЦР і встановлення гетьманату П.Скоропадського

 ГЕТЬМАНУВАННЯ ПАВЛА СКОРОПАДСЬКОГО

За 230 днів гетьманського режиму в Українській державі було прийнято більше 300 законопроектів.

 У квітні 1918 р. у Києві була створена Українська народна громада, яка розпочала переговори з німецьким командуванням про зміну влади в Україні шляхом здійснення перевороту.

29 квітня 1918 р. на з’їзді хліборобів владу було передано генералу П.Скоропадському.

30 квітня 1918 р. П.Скоропадський видав грамоту, в якій проголосив себе гетьманом усієї України.

Результат пошуку зображень за запитом "п скоропадський"

Павло Скоропадський – український політичний діяч, військовий. Походив з козацько-старшинського роду Скоропадських. Офіцер армії Російської імперії. Перший командувач українізованого корпусу російської армії під час Першої світової війни. Гетьман Української держави.

Політика П.Скоропадського

Політико-адміністративний устрій

 • — УНР перестала існувати, натомість виникла Українська держава на чолі з гетьманом П.Скоропадським
 • — Структура влади: гетьман – Рада міністрів – губернські та повітові старости – градоначальники.
 • — Голови Ради міністрів: Г.Василенко, Ф.Лизогуб, С.Гербель

 Економічний розвиток

 • відновлення права приватної власності на землю;
 • повернення націоналізованих підприємств, землі, майна попереднім власникам;
 • — скасування 8 годинного робочого дня, заборона страйків;
 • — запровадження гривні, відкриття українських банків;
 • — в основі кадрової політики був принцип професійності;
 • піднесення економіки.

Національно-культурний розвиток

 • визнання української мови державною
 • — українізація освіти: відкрито 2 українських університети у Кам’янець-Подільському та Києві; засновано українські кафедри в університетах Києва, Харкова, Одеси; відкрито понад 150 українських гімназій та велику мережу шкіл;
 • — створення 24/27 листопада 1918 р. Української академії наук на чолі з В.Вернадським;
 • — заснування національного архіву, державної бібліотеки, українського історичного музею, національної галереї мистецтв, українського театру драми та опери під керівництвом П. Саксаганського, державної капели та симфонічного оркестру, «Молодий театр « Л. Курбаса
 • Перший в Україні пам’ятник Т. Шевченку в м. Ромни
 • — Українська православна церква отримала автономію у складі Московського Патріархату.

 

Військова справа

 • — початок творення української регулярної армії (65 тис. осіб);
 • — спроба відновлення українського козацтва. (16 жовтня 1918 р.)

Зовнішні відносини

 • — установлення дипломатичних відносин з 12 країнами;
 • пронімецька орієнтація;
 • 12 червня 1918 р. підписання перемир’я з радянською Росією;
 • — дипломатична боротьба за повернення українських територій, які залишилися за межами Української держави;
 • 14 листопада 1918 р. проголошення грамоти П.Скоропадського, у якій ішлося про відмову від самостійної Української держави на користь Усеросійської федерації народів. Тобто майбутнє України П. Скоропадський вбачав у складі небільшовицької Російської федерації.

Причини падіння гетьманату П.Скоропадського

 • поразка Німеччини в Першій світовій війні, у результат німці та австрійці вивели свої війська з території України – гетьман утратив військової підтримки;
 • — відновлення старих порядків, що призвело до невдоволення народом;
 • вузька соціальна база, на яку спирався гетьман (буржуазія, поміщики, заможні селяни)

УТВОРЕННЯ ДИРЕКТОРІЇ ТА ПОВАЛЕННЯ ГЕТЬМАНАТУ П.СКОРОПАДСЬКОГО

 У травні 1918 р. було створено Український національно-державний союз (УНДС) на чолі з П.Ніковським, до складу якого увійшли партії соціалістичного спрямування, що засудили політику П.Скоропадського. У серпні 1918 р. УНДС перетворився на Український національний союз (УНС), який згодом очолив В.Винниченко. УНС установила курс на повстання проти гетьманату.

14 листопада 1918 р. для керівництва повстанням проти П.Скоропадського створено Директорію УНР у складі В.Винниченка, С.Петлюри, Ф.Швеця, А.Макаренка, О.Андріївського.

 Директорія УНРтимчасовий орган державної влади УНР, створений для керівництва повстанням проти гетьмана П.Скоропадського. Після перемоги повстання – вищий орган державної влади УНР.

 15 листопада 1918 р. – початок повстання Директорії проти гетьманату, виступ січових стрільців у Білій Церкві.

18 листопада 1918 р. – вирішальний бій під Мотовилівкою, що завершився поразкою військ гетьмана.

14 грудня 1918 р. – вступ до Києва військ Директорії. П.Скоропадський зрікся влади і виїхав до Німеччини.

18 грудня 1918 р. – прибуття Директорії до Києва

Внутрішня політика Директорії

 •  — 26 грудня 1918 р. – проголошення Декларації з програмою Директорії;
 • відновлення УНР;
 • Директорія виконувала роль тимчасової верховної влади до скликання Трудового конгресу України;
 • — встановлення в Україні національного варіанту радянської влади;
 • — передача законодавчої влади Трудовому конгресу України (23-28.01.1919 р.)вищому тимчасовому законодавчому органу УНР у період Директорії УНР;
 • — створення уряду – Ради народних міністрів на чолі з В.Чехівським;
 • 13 лютого 1919 р. главою Директорії стає С.Петлюра і Директорія перетворюється фактично на особисту диктатуру С. Петлюри. Колишній голова директорії В. Винниченко через особистий конфлікт з С. Петлюрою залишає політику й виїжджає закордон;
 •  — розквіт отаманщини

 Отаманщина – засилля різноманітних напівбандитських збройних формувань в умовах відсутності реальної державної влади.

 Соціально-економічний розвиток України за правління Директорії УНР

 •  ліквідація приватної власності;
 • — аграрна реформа (конфіскація поміщицьких земель);
 • — відновлення 8 годинного робочого дня.

 Але в умовах громадянської війни соціально-економічні перетворення були відкладені. Головним завданням Директорії стала перемога у громадянській війні.

  Зовнішньополітична діяльність Директорії УНР

 •  Наприкінці 1918 р. війська Антанти починають окупацію Півдня України. Після закінчення Першої світової війни Антанта (насамперед Англія та Франція) здійснює спробу втрутитися у внутрішні справи громадянської війни в Росії з метою встановлення свого контролю на Росією. Антанта виступила з підтримкою в російській громадянській війні колишнього царського генерала, лідера білогвардійського руху А. Денікіна. Антанта погоджується визнати Директорію УНР за умов підпорядкування її військ російському генералу А.Денікіну. Директорія не погоджується. Спроба Директорії витиснути війська Антанти з України зазнала поразки.
 • — Відновлена в листопаді 1918 р. Польська держава на чолі з Ю. Пілсудським висуває територіальні претензії до України, західноукраїнські землі були окуповані поляками.
 • — Радянська більшовицька Росія не визнала владу Директорії в Україні, що призвело до другої війни Радянської Росії проти УНР:

 13 листопада 1918 р. – анулювання Радянською Росією Берестейського мирного договору, постанова про невизнання України самостійною державою, початок захоплення українських територій.

9 січня 1919 р. – ультиматум Директорії Раднаркому Росії з вимогою припинити військові дії й вивести російські війська з території України. У відповідь було заявлено, що воєнні дії ведуть між собою війська Директорії та українського радянського уряду, а не російського!

16 січня 1919 р. – оголошення Директорією війни проти Радянської Росії

5 лютого 1919 р. радянські війська ввійшли до Києва, Директорія переїхала до Вінниці. Протягом лютого-квітня 1919 р. війська Директорії були розбиті. В Україні була вдруге встановлена радянська влада.

ПОЛІТИКА РАДЯНСЬКОЇ ВЛАДИ В УКРАЇНІ.

7 листопада (25 жовтня) 1917 р. збройне повстання в Петербурзі призвело до повалення Влади Тимчасового уряду. У результаті влада в Росії перейшла до більшовиків, влади рад (радянської влади).

 Більшовикипредставники Російської соціал-демократичної робітничої партії (більшовиків) РСДРП(б), які закликали до революційного перевороту й швидкого будівництва в Росії соціалізму (справедливого суспільства рівних, без приватної власності). Будівництво соціалізму більшовиками супроводжувалося масовим насильством та терором.

11-13 листопада (29-31 жовтня) 1917 р. відбулися збройні сутички в Києві. УЦР встановила свій контроль над Києвом.

17 (4) грудня 1917 р. Більшовики (В.Ленін та Л.Троцький) видали «Маніфест до українського народу з ультимативними вимогами до Української Ради»:

 • —     більшовики визнавали УНР;
 • — вимагали припинити роззброєння більшовицьких загонів, не пропускати війська на підтримку антибільшовицького повстання…
 • —    у разі невиконання вимог, Рада Народних Комісарів (Раднарком) вважатиме УЦР у стані війни.

17 (4) грудня 1917 р. під тиском більшовиків відкрився І-й Всеукраїнський з’їзд рад робітничих, солдатських і селянських депутатів у Києві. Проте делегати з’їзду підтримали УЦР, у результаті більшовики демонстративно залишили з’їзд і переїхали до Харкова, де з їх ініціативи

24-25 (11-12) грудня 1917 р. відкрився І-й Всеукраїнський з’їзд рад у Харкові. З’їзд оголосив Україну республікою рад робітничих, солдатських та селянських депутатів. Було обрано Центральний виконавчий комітет (ЦВК) на чолі з Є.Медведєвим. Створено уряд – Народний секретаріат на чолі з Артемом (Ф.Сергєєв). Більшовицька влада Росії визнала Народний секретаріат законним урядом України.

Кінець грудня 1917 р. – січень 1918 р. – початок загального наступу більшовицьких сил під командування В.Антонова-Овсієнка проти УЦР. У результаті радянська влада була встановлена в Харкові, Катеринославі, Полтаві, Херсоні, Миколаєві, Маріуполі, Одесі та ін., майже на всьому Лівобережжі. Нависла загроза над Києвом.

22 (9) січня 1918 р. УЦР проголошує ІV Універсал:

 •  —    проголошення УНР самостійною, незалежною, вільною, суверенною державою;
 • —    рівноправні відносини з усіма сусідніми державами;
 • —    влада УНР належить народу, до Установчих зборів владу здійснює УЦР та Генеральний Секретаріат (нова назва – Рада народних міністрів);
 • —    початок мирних переговорів із Четверним союзом.

 29 (16) січня 1918 р. – бій під Крутами між радянськими військами на чолі із М.Муравйовим та загоном українських добровольців, до складу якого входило 500 студентів, на чолі з сотником В. Омельчинком. Українські війська були розбиті.

29 (16) січня 1918 р. – більшовицьке повстання в Києві на заводі «Арсенал». Повстання було придушене військами УЦР.

8 лютого (26 січня) 1918 р. – більшовицькі війська М.Муравйова захопили Київ. Керівники УНР переїхали у Житомир.

 ПЕРША СПРОБА ВСТАНОВЛЕННЯ РАДЯНСЬКОЇ ВЛАДИ (ВЛАДИ БІЛЬШОВИКІВ) В УКРАЇНІ:

 • —    знищення старого державного апарату й утворення органів радянської влади;
 • —    створення робітничо-селянської армії України – Червоного козацтва;
 • —    націоналізація великих підприємств, робітничий контроль за виробництвом;
 • —    вивезення хліба з України в Росію;
 • —    ліквідація української грошової системи;
 • — політика розчленування України на регіональні республіки: Донецько-Криворізьку, Одеську, Таврійську, Донську.
 • —   Червоний терор.

Націоналізація – вилучення з приватної власності осіб у власність держави землі, підприємств або цілих галузей народного господарства.

Червоний терор – репресії більшовиків щодо всіх, хто не підтримував їх політику.

6 січня 1919 р. була утворена Українська соціалістична радянська республіка (УСРР).

10 березня 1919 р. ІІІ Всеукраїнський з’їзд рад прийняв Конституцію УСРР, у якій проголошувалося розбудова соціалізму в Україні.

 Владу в УСРР мали: Всеукраїнський з’їзд рад, Всеукраїнський центральний виконавчий комітет (ВУЦВК, очолив Г.Петровський), Раднарком (РНК, очолив Х.Раковський).

 Політика «воєнного комунізму»

 «Воєнний комунізм» — це соціально-економічна політика більшовиків в УСРР у 1919-1920 рр., що була реакцією більшовиків на умови громадянської війни, тому являла собою вимушені, тимчасові, насильницькі заходи з метою переходу до комунізму.

Сільське господарство

продрозкладка (вилучення надлишків продовольства);- державна монополія на хліб;- формування продзагонів для вилучення продовольства у селян.
 Промисловість націоналізація підприємств;- встановлення державного контролю над виробництвом;- загальна трудова повинність;

— мілітаризація (для військових потреб) праці.

Торгівля та фінанси

заборона вільної торгівлі;- спроба ліквідації грошової системи і перехід до прямого товарообміну;- встановлення твердих цін на товари;

— запровадження карткової системи;

— скасування платні за комунальні послуги.

Політична сфера

— запровадження диктатури пролетаріату;- репресії проти «класових ворогів»;- «червоний терор».

Наслідки «воєнного комунізму»:

 •  — економічна криза;
 • — погіршення умов життя народу;
 • — розгортання повстанського руху проти більшовиків. Зокрема, у травні 1919 р. в українських степах розгорнувся антибільшовицький повстанський селянський рух на чолі з отаманом М.Григор’євим.

  ДО ВЛАДИ В УКРАЇНІ БІЛОГО ГЕНЕРАЛА А. ДЕНІКІНА

 Весною 1919 р. з південного-сходу розпочали наступ війська Добровольчої армії А.Денікіна, які захопили до кінця червня Донбас, Харків, Катеринослав, Одесу, Миколаїв.

 А.Денікінцарський генерал, керівник Добровольчої армії (білогвардійського руху).

 30 серпня 1919 р. Київ здобули українські війська Директорії УНР та УГА.

 31 серпня 1919 р. до Києва вступили війська А.Денікіна, що призвело до сутичок з українцями.

УНР оголосила війну А.Денікіну, але наступ був невдалий, оскільки епідемія тифу послабила військо УНР. 6 листопада 1919 р. УГА приєдналася до армії А.Денікіна.

 4 грудня 1919 р. УНР приймає рішення про перехід до партизанської боротьби.

 6 грудня 1919 – 6 травня 1920 рр.Перший зимовий похід українських військ УНР по тилах Добровольчої армії А.Денікіна та Червоної армії.

 Політика А.Денікіна в Україні

 •  — невизнання УНР, поділ України на області, на чолі з російськими генералами;
 • повернення приватної власності, повернення націоналізованих підприємств власникам;
 • скасування 8 годинного робочого дня;
 • — створення каральних загонів для повернення націоналізованого майна;
 • — відновлення вільної торгівля;
 • русифікація;
 • —  «білий терор»;
 • — відновлення єдиної Росії.

Політика А.Денікіна спричинила опір українського населення.

 ВТРЕТЄ ВСТАНОВЛЕННЯ ВЛАДИ БІЛЬШОВИКІВ В УКРАЇНІ

 16 грудня 1919 р. Київ знову зайняли більшовики, УГА увійшла до складу Червоної армії. Добровольча армія А.Денікіна відступила в Крим.

 Більшовики створили Всеукраїнський революційний комітет (Всеукрревком) – тимчасовий вищий законодавчий та виконавчий орган на чолі з Г.Петровським. З часом відновлено ВУЦВК та РНК України. Створено комітети незаможних селян (комнезамів), які стали опорою радянської влади на селі.

 Було формально визнано незалежність УСРР від Росії, відмова від русифікації.

 Але більшовики відновили політику «воєнного комунізму», що призвело до невдоволення українського населення.

НАПРЯМИ КОМУНІСТИЧНОГО РУХУ В УКРАЇНІ 

Назва партії

Дата виникнення

Характеристика діяльності

Подальша доля

КП(б)У

липень 1918 р

частина РКП (б), що повністю втілювала політику російських більшовиків з середини 20-х рр. стала єдиною політичною партією в Україні

УКП(б) «боротьбисти»

травень 1918 р.

створена на основі УПСР, спиралася на українське селянство, обстоювала ідеї самостійної соціалістичної України. під тиском РКП(б) перейшла на позиції більшовиків і в березні 1920 р. оголосила про саморозпуск

УКП

січень

1920 р.

Виникла на основі частини УСДРП та УКП(б). Спиралася на український пролетаріат, підтримувала ідею самостійної соціалістичної України. у 1925 р. самоліквідувалася.

ВАРШАВСЬКА УГОДА МІЖ ПОЛЬЩЕЮ ТА УНР

 21-24 квітня 1920 р. – укладення Варшавської угоди між представниками УНР (С.Петлюою) та Польщі.

 Умови Варшавської угоди:

 • — Польща визнає незалежність УНР на чолі з Директорією.
 • — Згода УНР на передачу Польщі західноукраїнських земель.
 • — Домовленість про спільні військові дії проти більшовиків.
 • — Підпорядкованість військ УНР польському командуванню.
 • — Згода УНР на спільну валюту.
 • — Зобов’язання українського уряду утримувати польські війська на території УНР.

 РАДЯНСЬКО-ПОЛЬСЬКА ВІЙНА 1920-1921 рр.

 25 квітня 1920 р. – початок наступу польсько-українських військ проти більшовиків в Україні.

6 травня 1920 р. – вступ польсько-українських військ до Києва.

Польська влада в Україні:

 •  — відновлення поміщицької влади на землю
 • — створення польського адміністративного апарату
 • — репресії щодо українського населення
 • — вороже ставлення українського населення до окупаційної влади
 • — розгортання партизанської боротьби
 • — підтримка населення контрнаступу Червоної армії

14-26 травня 1920 р. – початок контрнаступу Червоної армії проти  поляків

12 червня 1920 р. – захоплення Києва більшовиками.

Липень 1920 р. – радянська армія прогнала поляків з України й почала просуватися територією Польщі. В Україні вчетверте і остаточно була встановлена радянська влада більшовиків.

 Серпень-вересень 1920 р. – наступ польських військ, у результаті якого Червона армія залишала Польщу та західну Україну.

12 жовтня 1920 р. – підписання перемир’я поляків та більшовиків.

«Лінія Керзона» — умовна демаркаційна лінія (східний кордон Польщі, запропонована міністром закордонних справ Великобританії Дж. Керзоном як можливий кордон перемир’я у війні між більшовицькою Росією і Польською республікою під час польсько-радянської війни.

 18 березня 1921 р. – укладання Ризького мирного договору між Польщею, РСФРР (більшовицькою Росією) та УСРР (більшовицькою Україною).

 Умови Ризького договору:

 • — анулювання Варшавського договору між Польщею та УНР
 • — визнання Польщею УСРР
 • — передача Польщі західноукраїнських земель
 • — забезпечення умов для національно-культурного розвитку росіянам, українцям та білорусам у Польщі

 У листопаді 1921 р. відбувся Другий зимовий похід військ УНР на чолі з Г.Тютюнником з метою об’єднати українські військові загони і підняти повстання проти більшовиків. Це була остання спроба військ УНР відновити владу в Україні. НЕВДАЛО.

 РОЗГРОМ ВІЙСЬК П.ВРАНГЕЛЯ І ВСТАНОВЛЕННЯ РАДЯНСЬКОЇ ВЛАДИ В КРИМУ

 3 квітня 1920 р. головнокомандувачем Добровольчої армії після А. Денікіна став генерал-майор П.Врангель.

10 вересня 1920 р. відбулася зустріч представників УНР із П.Врангелем з метою спільних дій проти більшовиків. Але

У листопаді 1920 р. Червона армія остаточно звільнила Крим від військ П.Врангеля. Радянська влада була встановлена в Криму.

 

МАХНОВСЬКИЙ РУХ В УКРАЇНІ

 Махновський рух (махновщина) – селянський рух 1918-1921 рр. в Україні (переважно на Катеринославщині), очолюваний Нестором Махно (батько Махно). Махновці сповідували анархічні ідеї.

Анархізм – ідейно-теоретична та соціально-політична течія, в основі якої – заперечення державного управління суспільством. Анархісти вважали, що життя селян можливе на основі селянських общин без державного управління.

 Літо-осінь 1918 р. – селянські повстання проти влади гетьмана П.Скоропадського, які очолив Н.Махно.

1919 р. – боротьба махновців разом із Червоною армією проти Директорії, а потім боротьба з білогвардійцями армії А.Денікіна. Далі н. Махно розриває з більшовиками, чинить спробу побудувати свою республіку (Гуляйполе) на основі анархічної ідеології.

 Восени 1920 р. – підписання Старобільської угоди, згідно з якою Н.Махно об’явив припинити боротьбу проти більшовиків. Початок спільної боротьби махновців та більшовиків проти П.Врангеля.

Наприкінці 1920 р. радянська Червона армія остаточно розгромила махновський рух.

ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКА НАРОДНА РЕСПУБЛІКА (ЗУНР)

 Західноукраїнська народна республіка (ЗУНР) – українська держава, створена в листопаді 1918 р. на західноукраїнських землях (у Східній Галичині), які входили до складу Австро-Угорської імперії.

 Створення ЗУНР

У вересні 1918 р. у Львові було сформовано Український Генеральний Військовий Комісаріат (УГВС), який розпочав роботу з підготовки збройного повстання.

16 жовтня 1918 р. – маніфест Австро-Угорського імператора Карла про перебудову імперії на федерацію.

18 жовтня 1918 р. – у Львові була створена Українська Національна Рада (очолив Є. Петрушевич), яка поставила питання про об’єднання західноукраїнських земель. Українська Національна Рада постановила про утворення на українських землях Австро-Угорщини єдиної Української держави.

1 листопада 1918 р. – українські військові формування на чолі із Д.Вітовським захопили найважливіші об’єкти Львова та Східної Галичини.

9 листопада 1918 р. – створення першого українського уряду – Державного Секретаріату (очолив К.Левицький).

13 листопада 1918 р.проголошення самостійної незалежної ЗУНР (президентом згодом став Є.Петрушевич). Була утворена Українська Галицька Армія (УГА) на чолі з М.Омеляновичем-Павленком.

 Політика ЗУНР

 • створення дієвих органів законодавчої та виконавчої влади в центрі та на місцях шляхом проведення демократичних виборів;
 • — прийняття закону про громадянство, проголошення української мови державною;
 • — проведення земельної реформи, згідно з якою земля забиралася у великих власників і передавалася земельним комітетам;
 • — запроваджувався 8 годинний робочий день;
 • — запровадження гривні та карбованця;
 • — прийнято закон про основи шкільництва;
 • — прийнято закон про національні меншини;
 • — відкриття посольств ЗУНР в Австрії, Угорщині і Німеччині, а також дипломатичних представництв у Чехословаччині, Канаді, США, Бразилії, Італії та ін.

 Українсько-польська війна

 21 листопада 1918 р. польські війська захопили Львів. Уряд ЗУНР переїхав до Тернополя, а згодом до Станіславова (Івано-Франківськ).

Окрім цього, 11 листопада 1918р. румунські війська захопили м. Чернівці (Буковина),

15 січня 1919 р. чехословацькі війська захопили м. Ужгород (Закарпаття)

4 січня 1919 р. було сформовано новий уряд ЗУНР на чолі з С.Голубовичем.

У січні 1919 р. було реорганізовано УГА в регулярну армію.

 22 січня 1919 р. у Києві відбулося урочисте проголошення Акта Злуку ЗУНР (Галичина, Буковина, Закарпаття) і УНР (Наддніпрянська Україна) в єдину соборну Українську Народну Республіку. Згідно з законом «Про форму влади в Україні», прийнятим Трудовим Конгресом України, ЗУНР офіційно припинила існувати й отримала назву «Західна Область Української Народної Республіки» (ЗОУНР).

 У січні-травні 1919 р., незважаючи на постійну нестачу зброї, боєприпасів і амуніції Українська Галицька Армія контролювала ситуацію на українсько-польському фронті і поступово витісняла польську армію з території Галичини.

У середині лютого 1919 р. УГА розпочала вдалу військову Вовчухівську операцію. Але наприкінці лютого 1919 р. успішний наступ української армії був припинений на вимогу Паризької мирної конференції, яка для переговорів з урядом ЗОУНР про умови перемир’я з Польщею вислала місію у складі: голова — генерал Бертелемі (Франція), члени — полковник А.Віярд (Велика Британія), професор Лорд (США) і полковник Стабіле (Італія). Місія поставила вимогу негайного припинення воєнних дій і запропонувала демаркаційну лінію між двома сторонами, на підставі якої 40% Східної Галичини (Львів і Дрогобицький нафтовий басейн) відходило до Польщі. Уряд ЗУНР цієї пропозиції не прийняв, після чого воєнні дії відновились.

 Паризька мирна конференція 1919 – 1920 рр. — міжнародна конференція, скликана державами переможницями для вироблення і підписання умов з переможеними державами у Першій світовій війні.

 13 травня 1919 р. Найвища Рада країн Антанти зробила нову спробу укласти перемир’я між воюючими сторонами. На цей раз пропозиції міжсоюзницької комісії, яку очолював генерал Л.Бота, були прийняті українською стороною. Проте умови перемир’я, за якими Дрогобицький басейн залишався за ЗУНР, були відкинуті польським урядом.

У цих умовах 15 травня 1919 р. на український фронт у Галичині та Волині була кинута сформована і озброєна у Франції 80-тисячна польська армія генерала Ю. Галлера, яка (на вимогу Антанти) призначалась лише для боротьби проти більшовиків.

 На початку червня 1919 року польські війська захопили майже всю Галичину, за винятком терену між Дністром і нижнім Збручем. У зв’язку з критичним становищем ЗОУНР 9 червня 1919 р. уряд С.Голубовича склав свої повноваження. Уся повнота військової і цивільної влади перейшла до Є.Петрушевича, який отримав титул диктатора ЗОУНР. Для виконання покладених на нього функцій Є.Петрушевич створив при собі тимчасовий виконавчий орган — Раду Уповноважених Диктатора і Військову Канцелярію. Начальним вождем було призначено генерала О.Грекова.

 728 червня 1919 р. УГА під командуванням О. Грекова провела Чортківську офензиву (наступ), внаслідок якої значна частина Галичини була визволена від польських військ. Проте виснаження, нестача зброї і боєприпасів змусили УГА протягом червня-липня 1919 р. відступити на старі позиції.

 1618 липня 1919 р. УГА відступила за р. Збруч (на територію Наддніпрянської України) і приєдналася до загонів УНР. Територію ЗОУНР окупували польські війська.

 Доля західноукраїнських земель:

 Східна Галичина

25 червня 1919 р. – визнання країнами Антанти на Паризькій мирній конференції права Польщі на окупацію Східної Галичини.

21 листопада 1919 р. – надання Польщі країнами Антанти 25-річного мандату на управління Східною Галичиною.

14 березня 1920 р. – рішення Антанти про остаточне включення Східної Галичини до складу Польщі.

 Північна Буковина

Листопад 1918 р. – окупація Буковини Румунією.

10 вересня 1919 р. – перехід Північної Буковини до складу Румунії за Сен-Жерменським договором.

 Сен-Жерменський договірдоговір між Австрією та Антантою за підсумками Першої світової війни.

Закарпаття

Березень – квітень 1919 р. – Закарпаття було автономною одиницею Угорської Радянської Республіки.

Травень 1919 р. – окупація Закарпаття військами Чехословаччини.

10 вересня 1919 р. – включення Закарпаття до складу Чехословаччини на правах автономії за Сен-Жерменським договором.

 Таким чином, західноукраїнські землі опинилися на початку 20-х рр. ХХ ст. у складі трьох держав: Східна Галичина у складі Польщі, Північна Буковина у складі Румунії та Закарпаття у складі Чехословаччини.

 

Українська Національно-демократична революція

 Тест_І

Завдання з вибором однієї правильної відповіді (1б)

1.Двовладдя означає:

А. Влада між Тимчасовим урядом і Українською Центральної Радою

Б. Влада між Українською Центральною Радою і Гетьманом Скоропадським

В. Влада між Тимчасовим урядом і Радами робітничих та солдатських депутатів

Г. Влада між Українською Центральною Радою і німецько-австро-угорської окупаційної адміністрацією

2.Вкажіть коли було утворено Центральну Раду

А. березень 1917 p.;      Б.  квітень 1917 p.;     В. червень 1917 р     Г.  листопад 1917 p

3.Хто був  головою Центральної Ради

А.  С.Петлюра;           Б.  М.Грушевський;            В.  В.Винниченко.              Г. С.Єфремов

4. Де  відбувся Український національний конгрес?

А. Київ;            Б.  Харків;              В.  Львів;             Г. Проскуров

5.Коли відбувся Український національний конгрес?

А. 4 березня 1917 p.     Б. 19 квітня 1917 р.      В. 25 жовтня 1917 р.      Г. 22 січня 1918 р.

6.Назвіть дату підписання УНР договору з державами Четверного союзу.

А. січень 1918 p.;            Б.  лютий 1918 p.;      В.  березень 1918 р.        Г. квітень 1918 р.

7.Позначте подію, внаслідок якої в Україні стався збройний виступ самостійників

А. Більшовицький переворот у Петрограді                       Б. Корніловський заколот

В. Липнева політична криза                                              Г. Прийняття ІІ Універсалу УЦР

8.Центральна Рада надіслала до Брест-Литовська делегацію, яку очо­лив

А.  М. Грушевський;          Б.  В. Голубович;          В.  П. Христюк.        Г. В. Винниченко

9.Яка подія відбулася 29 квітня 1918 p.?

А.  Проголошення УНР;                           Б.  Прийняття Конституції УНР;

В.  Утворення Центральної Ради.           Встановлення Радянської влади в Україні

10.Позначте подію, що відбулася раніше.

А.  проголошення УНР                                 Б.  утворення Центральної Ради

В.  проголо­шення І Універсалу                Г.  Проголошення Гетьманату Скоропадського

11.Вкажіть назву першого уряду автономної України.

                              А.  Центральна Рада                        Б.  Тимчасовий уряд

                             В.  Генеральний секрета­ріат          Г. Народний Секретаріат

12. IV Універсал проголосив

                                   А. автономію України                      Б.  утворення УНР

                                  В. утворення Директорії УНР         Г. незалежність України.

Завдання на встановлення відповідності (4б)

13 Співвіднесіть імена історичних діячів з фактами з їхніх біографій

1) С. Петлюра;                      а) Гетьман, отаман Війська козацького

2) В. Винниченко;               б) головний отаман, голова Директорії УНР

3) Є. Петрушевич;              в) голова Раднаркому УСРР;

4) X. Раковський;                г) голова Генерального секретаріату, голова Директорії УНР

5) М. Скоропадський.        д) президент Української Національної Ради

Завдання на встановлення хронологічної чи логічної послідовності (3б)

14 Установіть послідовність подій Української революції та періоду боротьби за збереження державної незалежності України.

А проголошення Акта злуки УНР і ЗУНР

Б укладення Брест-Литовського мирного договору між УНР і Німеччиною та її союзниками

В проголошення Українською Центральною Радою Четвертого Універсалу

Г державний переворот і прихід до влади П. Скоропадського

Завдання з вибором трьох  правильних відповідей (3б)

15 Вкажіть, що засвідчив Брест-Литовський мирний договір                  

 1. Економічні зобов’язання УНР щодо Німеччини та її союзників
 2. Визнання УНР країнами Антанти
 3. Початок мирних перегонів між УНР та Радянської Росією
 4. Визнання України як незалежної держави країнами Четвертного союзу
 5. Звільнення України від влади більшовиків
 6. Встановлення радянської влади в Україні

 Українська Національно-демократична революція

Тест_ІІ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді (1б)

1 Державний переворот, що зумовим перехід влади до П.Скоропадського, відбувся

 А. 18 квітня 1918 p. Б.  28 квітня 1918 p. В. 29 квітня 1918 р.      Г. 30 квітня 1918 р.

2 За часів правління гетьмана П. Скоропадського Україну именовано на

А. Українську Народну Республіку                                         Б.Українську Державу

В. Українську Соціалістичну Радянську Республіку.         Г. Соборну УНРеспубліку

3 Ознакою кадрової політики П. Скоропадського було те, що апарат управління формувався за

А.  Національною ознакою            Б.  Принципом партійної  приналежності;

В.  Принципом професійності.      Г.  Принципом класової приналежності

4 Директорія виникла в

А. вересні 1918 р.          Б.  жовтні 1918 p.          В. листопаді 1918 p.          Г.  грудні 1918 р.

5 Назвіть діяча, який мав історичне прізвисько «батько»

А. Д. Терпило             Б.  М. Григор’єв              В.  Н. Махно             Г. Зелений

6 Злука УНР та ЗУНР у соборну державу відбулася

А. 22 січня 1917р                  Б. 22січня 1918р          В. 22 січня 1919р       Г. 22 січня 1920р

7 Головою Директорії УНР після її утворення став:

А. М.Грушевський                Б. С.Петлюра            В. В.Винниченко      Г.А. Макаренко

8 Головним Отаманом військ УНР став:

А. М.Грушевський                Б. С.Петлюра            В. В.Винниченко      Г.А. Макаренко

9 Західноукраїнська Народна Республіка (ЗУНР) була проголошена:

А. 13 листопада 1918р        Б. 13 грудня 1918р     В. 22 січня  1918       Г. 22 січня 1919р

10 ЗУНР перестала існувати юридично:

А. 13 листопада 1918р       Б. 13 грудня 1918р        В. 22 січня  1918       Г. 22 січня 1919р

11 Регулярні війська ЗУНР називались:

А. УПА                      Б. УСС                       В. УГА                       Г. УНРА

12 Президентом ЗУНР був:         

А. О.Барвінський         Б. С.Петлюра              В. Є.Петрушевич                    Г. К.Левицький

Завдання на встановлення відповідності (4б)

13 Установіть відповідність між назвами документів Української Центральної Ради та датами їх прийняття.

1. І Універсал             2. ІІ Універсал               3. ІІІ Універсал                4. IV Універсал

              А…7(20) листопада 1917р        Б…9(22) січня 1918р

                                     В… 10(23) червня 1917р           Г…3(16) липня 1917р

Завдання на встановлення хронологічної чи логічної послідовності (3б)

14 Установіть хронологічну послідовність подій, які відображено в цитованих документах (їх прийняття):

А. «…Карпатська Україна є незалежна Держав. Назва держви: Карпатська Україна. Карпатська Україна є республіка з президентом, вибраним Соймом. Державна мова є українська…»

Б. Однині Українська Народна Республіка стає самостійною, ні від кого не залежною, вільною, суверенною державою українського народу…»

В. «… Від системи розподілу державою всіх матеріальних ресурсів ми прийшли до системи продподатку…»

Г. «Однині воєдино зливається століттями відірвані одна від одної частини єдиної України – ЗУНР і Надднепрянська Велика Україна…Однині є єдина незалежна Українська Народна Республіка…»

 Завдання з вибором трьох  правильних відповідей (3б)

15 Доберіть факти, що стосуються біографії  М. Грушевського.    

А. Засновник Української народної партії

Б. голова Генерального Ссекретаріату Центральної Ради;

В, перебував на засланні в Симбірську;

Г. 1920 р. повернувся з еміграції в Україну;

Д. Засновник Товариства українських поступовців

Е. автор праці «Історія України-Русі»;

 Українська Національно-демократична революція

Тест_ІІІ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді (1б)

1. 6 січня 1919 р. Україну було проголошено

А.  Українською Народною Республікою;

Б.  Української Соціалістичною Радянською Республікою;

В.  Українською Державою

Г.  Українська Соціалістична Народна Республіка

2 Українська академія наук була заснована в

А. 1918 p.                 Б.  1919 p.                 В.  1920 p.                 Г. 1921 р.

3 Назвіть прізвище першого президента Української академії наук.

А. О. Богомолець      Б.  В. Вернадський        В.  М. Грушевський.       Г. В. Винниченко

4 Першим ректором Української академії мистецтв був

А. Г. Нарбут     Б.  Ф. Кричевський     В.  В. Кричевський.       Г.  П. Саксаганський

5 Назвіть історичного діяча.

Громадський і політичний діяч, педагог, письменник, перекладач. Дійсний член НТШ. Член УЦР, голова Товариства шкільної освіти. В уряді Центральної Ради здійснив  українізацію шкільництва

А. Д. Багалій            Б. 1. Огієнко            В.  І. Стешенко.                 Г. М. Скрипник

6 Укажіть прізвище фундатора Молодого українського театру.

А. Лесь Курбас         Б.  М. Садовський      В. І. Мар’яненко               Г. П. Саксаганський

7 У жовтні 1921 р. відбувся Всеукраїнський церковний собор, на яко­му було обрано першого митрополита УАПЦ. Ним став

А.  М. Мороз      Б.  В. Липківський     В.  А. Храповицький.     Г.   Нестора Шараєвського

8 Генерал Врангель очолив білогвардійські формування у Криму

А.  4 квітня 1920р           Б. 4 травня 1920р      В. 2 червня 1920р           Г. 2 липня 1920р

9 10 вересня 1920р відбулася зустріч Врангеля з делегацією УНР, яку очолював:

А. І.Мазепа                Б І.Литвиненко                     В. С.Петлюра              Г. В. Винниченко

10 У вересні 1920р для боротьби проти Врангеля було створено Південний фронт, яким командував:

А. М.Тухачевський               Б. О.Єгоров               В.  М.Фрунзе          Г. Л.Троцький

11 Союзником Червоної армії в розгромі Врангеля виступила:

А. Польща              Б. армія УНР         В. армія Денікіна         Г. армія Махна

12 У листопаді 1918 р. В. Винниченко очолив

А. Генеральний секретаріат Української Центральної Ради.

Б. Раду Народних Міністрів УНР.

В. Державний секретаріат ЗУНР.

Г. Директорію УНР.

Завдання на встановлення відповідності (4б)

13 Установіть відповідність між подіям та їхніми наслідками.

1 Укладення Брест-Литовського мирного договору.

2 Оприлюднення Українською Центральною Радою Другого Універсалу.

3 Перемога збройного повстання більшовиків у Петрограді.

4 Ультиматум Раднаркому РСФРР Українській Центральній Раді.

А Війна радянської Росії проти УНР.

Б Урядова криза та утворення нового коаліційного Тимчасового уряду.

В Вихід України з Першої світової війни.

Г Корніловський заколот у Росії.

Д Утворення Українською Центральною Радою Крайового комітету з охорони Революції.

Завдання на встановлення хронологічної чи логічної послідовності (3б)

14 Установіть хронологічну послідовність подій

А. Переворот П.Скоропадського й утворення гетьманату

Б. Перший зимовий похід військ УНР

В. Укладення Берестейського мирного договору між УНР і державами айстро-німецького блоку

Г. Утворення Директорії

Завдання з вибором трьох  правильних відповідей (3б)

15 Доберіть факти, що стосуються біографії  В. Винниченка           

А.Політичний і громадський діяч, письменник

Б. Був автором усіх головних законодавчих актів УНР, в т.ч. чотирьох Універсалів

В.Очолював українську делегацію на переговорах У Брест-Литовському

Г. Автор програми «Самостійна Україна»

Д. Голова Генерального Секретаріату УНР

Е. Засновник Української демократично-хліборобської партії

Українська Національно-демократична революція

Тест_ІV

Завдання з вибором однієї правильної відповіді (1б)

1 Який документ містить такі рядки:

«…Українська Держава стояла коло краю загибелі. Спаслася Вона, дякуючи могутньому підтриманню центральних держав, які, вірні своєму слову, продовжують і по сей час боротись за цільність і спокій України. …Як вірний син України я вирішив взяти на себе тимчасово всю повноту влади»?

                                      А «Грамота до всього українського народу» П. Скоропадського

Б Відозва «К населению Малороссии» А. Денікіна

В Наказ №1 по Революційній повстанській армії Н. Махна

Г Звернення «До населення всієї соборної України» С. Петлюри

2 «Тепер є сприятливі обставини в цьому питанні, завдання створення в Києві Української академії наук бере на себе держава. Завдання це – справа державної ваги й вирішити його не під силу приватному товариству. Участь держави в цій справі, створення Комісії для вироблення законопроекту про заснування Академії на чолі з В. І. Вернадським дасть можливість втілити думку про Академію скоро та найбільш повно…»       А Українську Народну Республіку доби Центральної Ради

Б Українську Державу гетьмана П. Скоропадського

В Українську Народну Республіку доби Директорії

Г Українська Соціалістичну Радянську Республіку

3 У листопаді 1918 р. Український національний союз утворює Директорію з метою

А підготовки Акта злуки УНР та ЗУНР.

Б боротьби проти наступаючих частин Червоної Армії.

В організації повстання проти гетьмана П. Скоропадського.

Г боротьби проти білогвардійських військ генерала А. Денікіна.

4 Що сприяло проголошенню цитованої нижче декларації Директорії УНР?

«Уповноважена силою і волею трудящих України… Директорія цим заходом довершила перший акт соціального та національно-політичного визволення українського народу. Наступним етапом нашої революції є творення нових, справедливих… соціальних і політичних форм».

А укладення Варшавської угоди

Б завершення війни з радянською Росією

В анулювання Брест-Литовського мирного договору

Г повалення гетьманського режиму П. Скоропадського

5 Вкажіть, коли був схвалений І Універсал Центральної Ради.

А. 6 квітня 1917 р. Б. 5 червня 1917 р. В 10 червня 1917 р. Г. 15 червня 1917 р.

6 Вкажіть, як відреагувала УЦР на збройне повстання більшовиків у Петрограді.

А. Підтримала їхній виступ.                Б. Підтримала Тимчасовий уряд.

В Посіла нейтральну позицію.            Г. Засудила більшовицький переворот.

7 Вкажіть, що проголосив IV Універсал УЦР.

A. Автономію України в складі Росії.               Б. Незалежність УНР.

B. Створення УНР.                                              Г. Підготовку до Установчих зборів України.

8 У Першому Універсалі Української Центральної Ради було задекларовано

А створення Генерального Секретаріату.       Б підтримку виступу самостійників.

В засудження корніловського заколоту.         Г творення автономії України.

9 Українська Держава Павла Скоропадського існувала впродовж

А жовтня 1917 р. – березня 1918 р.             Б квітня–грудня 1918 р.

В травня 1918 р. – вересня 1919 р.              Г квітня–грудня 1919 р.

10 Укажіть назву революційного органу керівництва збройним антигетьманським повстанням

А. Генеральний Секретаріат                                   Б. Директорія УНР

В. Народний Секретаріат                                        Г. Рада анродних комісарів

11 Позначте подію всесвітньої історії, яка збіглася в часі з проголошенням Акта Злуки УНР і ЗУНР.

А. Паризька мирна конференція                                      Б. Утворення Королівста Сербів,                                                                                                        Хорватів і Словенців

В. Встановлення фашистської диктатури в Італії         Г. Листопадова революція в                                                                                                                 Німеччині

12 Падіння Української Центральної Ради (УЦР) спричинено

А завершенням УЦР аграрної реформи та переданням землі селянам.

Б відкритою підтримкою УЦР селянських виступів і робітничих страйків.

В відмовою УЦР від виконання умов Брест-Литовського мирного договору.

Г загостренням відносин УЦР із німецьким та австро-угорським командуванням.

  Завдання на встановлення відповідності (4б)

13 Установіть відповідність між назвами документів  Центральної Ради та уривками з них.

1 І Універсал             2 ІІ Універсал               3 ІІІ Універсал                4 IV Універсал

А «Однині Україна стає Українською Народною Республікою. Не відділяючись від республіки Російської… ми твердо станемо на нашій землі…»

Б «…не розриваючи з державою Російською, хай народ український на своїй землі має право сам порядкувати своїм життям. Хай порядок і лад на Вкраїні дають вибрані… Всенародні Українські 3бори (Сойм)…»

В «…ми рішуче ставимось проти замірів самовільного здійснення автономії України до Всеросійського Учредительного Зібрання…»

Г «Неможливо одночасно визнавати право на самовизначення і водночас робити грубий замах на це право… як це робить Рада Народних Комісарів Великоросії щодо Народної Української Республіки…»

Д «Однині Українська Народна Республіка стає самостійною… суверенною державою українського народу…»

 Завдання на встановлення хронологічної чи логічної послідовності (3б)

14 Установіть хронологічну послідовність подій

А. Виступ самостійників під керівництвом М.Міхновського         Б. бій під Крутами

В. проголошення УНР у складі федеративної Росії                         Г. створення   УЦР

 Завдання з вибором трьох  правильних відповідей (3)

15 Назвіть у переліку прізвища історичних діячів тих, які не входили до складу Директорії.       

А) М. Грушевський;             Б) В. Винниченко;              В) С. Петлюра;

Г) П.Скоропадський             Д) А. Макаренко                Г)  Є. Коновалець

 

 Українська Національно-демократична революція

Тест_V

Завдання з вибором однієї правильної відповіді (1б)

1 До якого періоду Української революції належать цитовані документи?

1. «Після довгих… сумнівів Генеральний Секретаріат прийшов до тієї думки, щоб крайова власть стала фактичною, під нею повинна бути міцна підвалина, і такою підвалиною може бути тільки проголошення Української Народної Республіки…»

2. «Ми відчули, що нам, українській демократії, у спину хтось ніж готує… більшовики концентрують своє військо для розбиття УНР. …На ультиматум я дивлюсь як на потоптання наших прав…»

А листопад–грудень 1917 р.          Б грудень 1917–січень 1918 р.

В січень–лютий 1918 р.                  Г лютий–березень 1918 р.

2 Про якого діяча йдеться в уривку з історичного джерела:

«Він залишався романтиком, навіть очолюючи перший український уряд – Генеральний секретаріат, він жив більше емоціями та образами, ніж реаліями повсякденного життя. Риторикою, пафосом, його революційним ідеалізмом були просякнуті навіть акти державної ваги – Універсали Центральної Ради, до творення яких він мав безпосереднє відношення»?

А М. Грушевського            Б В. Винниченка         В Д. Дорошенка       Г С. Петлюру

3. Про яку інституцію В Винниченко писав:

«…(його скликання) стало прешим кроком відродження нації на шляху державності. Будучи одночасно сильним організуючим і агітаційним засобом, він став першим підготовчим етапом утворенні як ідеї Української держави, так і в частковому втіленні її в життя» ?

А З’їзд народів Росії                                       Б Трудовий конгрес України

В Всеукраїнський з’їзд хлеборобів                 Г  Український національний конгрес

 4.Яке гасло українського національно-визвольного руху відповідає змісту Червертого Універсалу Центральної Ради (УЦР) ?

А «Хай живе самостійна Україна !»            Б) «Україна для українців !»

В «Вся влада Радам !»                                   Г «Геть Тимчасовий уряд !»

 5.Урочисте проголошення Директорією Універсалу про об’днання Української Народної Республіки (УНР) та Західноукраїнської Народної Республіки (ЗУНР) в єдину незалежну державу відбулося

А 7 листопада 1917 р.     Б 9 січня 1918 р.   В 13 листопада 1918 р.      Г 22 січня 1919 р.

 6. Проголошення Українською Центральною Радою Першого Універсалу спричинено

А відмовою Тимчасового уряду визнати право України на автономію.

Б формуванням Рад робітничих, солдатських і селянських депутатів.

В відправленням українізованих військових частин на фронт.

Г збройним виступом самостійників у Києві.

7. У Першому Універсалі Української Центральної Ради було задекларовано

А створення Генерального Секретаріату.                 Б підтримку виступу самостійників.

В засудження корніловського заколоту.                   Г проголошення автономії України.

 8. Ухваливши Другий Універсал, Українська Центральна Рада

А відмовилася від самочинного проголошення автономії до скликання Всеросійських установчих зборів.

Б включила до складу Генерального секретаріату представників Тимчасового уряду.

В призупинила конфіскацію та передання поміщицьких земель селянам.

Г припинила українізацію військових частин російської армії.

9. Збройний виступ самостійників у Києві спричинено

А проголошенням радянської влади в Україні.

Б оприлюдненням Українською Центральною Радою Другого Універсалу.

В висуванням російським Раднаркомом ультиматуму Українській Центральній Раді.

Г наданням Тимчасовим урядом Тимчасової інструкції для Генерального секретаріату

10. Авторство якого з цитованих документів не належить Українській Центральній Раді?

А «Хай буде Україна вільною. Не одділяючись від всієї Росії …хай народ український на своїй землі має право сам порядкувати своїм життям…»

Б «…визнаючи, що доля всіх народів Росії міцно зв’язана, …ми рішуче ставимось проти …самовільного здійснення автономії України до Всеросійського Учредительного Зібрання…»

В «На час до вирішення справи… Установчими Зборами по справах місцевого врядування Україною вищим органом Тимчасового уряду є Генеральний Секретаріат…»

Г «Однині Україна стає Українською Народною Республікою. Не відділяючись від республіки Російської і зберігаючи єдність її, ми твердо станемо на нашій землі…»

11.Коли відбулася описана нижче подія?

«Цією грамотою я оголошую себе Гетьманом всієї України. Управління Україною буде провадитися через посередництво призначеного мною Кабінету Міністрів. Центральна і Мала Рада з нинішнього дня розпускаються».

А 26 січня 1918 р.    Б 21 лютого 1918 р.      В 24 березня 1918 р.       Г 29 квітня 1918 р.

12.Який документ містить такі рядки:

«…Українська Держава стояла коло краю загибелі. Спаслася Вона, дякуючи могутньому підтриманню центральних держав, які, вірні своєму слову, продовжують і по сей час боротись за цільність і спокій України. …Як вірний син України я вирішив взяти на себе тимчасово всю повноту влади»?

А «Грамота до всього українського народу» П. Скоропадського

Б Відозва «К населению Малороссии» А. Денікіна

В Наказ №1 по Революційній повстанській армії Н. Махна

Г Звернення «До населення всієї соборної України» С. Петлюри

 Завдання на встановлення відповідності (4б)

13 Установіть відповідність між цитованими документами та часом їхнього прийняття.

А 3 (16) липня 1917р.   Б 7 (20) листопада 1917р.

                                  В 9 (22) січня 1918р.     Г 29 квітня 1918р.

                                  Д 22 січня 1919р.

1 «…Україна стає Українською Народною Республікою. Не відділяючись від республіки Російської… ми твердо станемо на нашій землі…»

2 «Цією грамотою я оголошую себе Гетьманом усієї України. …Центральна і Мала Рада з нинішнього дня розпускаються…»

3 «…воєдино зливаються …частини єдиної України – Західноукраїнська Народна Республіка і Наддніпрянська Україна. Однині є єдина незалежна Українська Народна Республіка…»

4 «Однині Українська Народна Республіка стає самостійною, ні від нікого незалежною, суверенною державою українського народу. З усіма сусідніми державами… Ми хочемо жити в згоді й приязні…»

Завдання на встановлення хронологічної чи логічної послідовності (3б)

 14 Розташуйте події в хронологічній послідовності.

А.  Створення Генерального секретаріату    Б.  Зречення престолу російським                                                                                                        імператором Миколою ІІ

В. Проголошення IV Універсалу УЦР          Г.  Початок Першої Світової війни

 Завдання з вибором трьох  правильних відповідей (3)

15 Основні заходи політики «воєнного комунізму»          

А. Дозвіл на оренду землі                                          Б. Недоторканність приватної                                                                                                              власності

В. Запровадження продрозкладки                             Г.  Загальна трудова повинність

Д. Об’єднання великих підприємств у трести         Е.  Уведення карткової системи

 Українська Національно-демократична революція

Тест_

Завдання з вибором однієї правильної відповіді (1б)

 1 Про яку державу йдеться в уривку з історичного джерела?

«Тепер є сприятливі обставини в цьому питанні, завдання створення в Києві Української академії наук бере на себе держава. Завдання це – справа державної ваги й вирішити його не під силу приватному товариству. Участь держави в цій справі, створення Комісії для вироблення законопроекту про заснування Академії на чолі з В. І. Вернадським дасть можливість втілити думку про Академію скоро та найбільш повно…»

А Українську Народну Республіку доби Центральної Ради

Б Українську Державу гетьмана П. Скоропадського

В Українську Народну Республіку доби Директорії

Г Українська Соціалістичну Радянську Республіку

2 У жовтні 1918 р. було створено два українських державних університети в містах

                А Київ, Львів.                                                Б Львів, Харків.

В Харків, Кам’янець-Подільський.          Г Кам’янець-Подільській, Київ.

3 Українська Держава Павла Скоропадського існувала впродовж

А жовтня 1917 р. – березня 1918 р.            Б квітня – грудня 1918 р.

В травня 1918 р. – вересня 1919 р.             Г квітня – грудня 1919 р.

4 У листопаді 1918 р. Український національний союз утворює Директорію з метою

А підготовки Акта злуки УНР та ЗУНР.

Б боротьби проти наступаючих частин Червоної Армії.

В організації повстання проти гетьмана П. Скоропадського.

Г боротьби проти білогвардійських військ генерала А. Денікіна.

5 До складу створеної Українським національним союзом Директорії входили

А С. Петлюра, М. Міхновський, С. Єфремов, В. Винниченко, О. Бош.

Б В. Винниченко, С. Петлюра, Ф. Швець, О. Андрієвський, А. Макаренко.

В М. Грушевський, Х. Раковський, С. Єфремов, В. Винниченко, С. Петлюра.

Г В. Винниченко, С. Петлюра, Х. Раковський, Н. Махно, Ф. Кричевський.

6.У листопаді 1918 р. В. Винниченко очолив

А Генеральний секретаріат Української Центральної Ради.       Б Раду Народних                                                                                                                               Міністрів УНР.

В Державний секретаріат ЗУНР.                                                     Г Директорію УНР.

7.Що сприяло проголошенню цитованої нижче декларації Директорії УНР?

«Уповноважена силою і волею трудящих України… Директорія цим заходом довершила перший акт  соціального та національно-політичного визволення українського народу. Наступним етапом нашої  революції є творення нових, справедливих… соціальних і політичних форм».

А укладення Варшавської угоди

Б завершення війни з радянською  Росією

В анулювання Брест-Литовського мирного договору

Г повалення гетьманського режиму П. Скоропадського

8 Вищий законодавчий орган Української Народної Республіки доби Директорії – це

А Український Національний союз.                       Б Всеукраїнські Установчі збори.

В Трудовий Конгрес України.                                 Г Головна Українська Рада.

9.З ім’ям якого державного діяча періоду Української революції пов’язують розгортання в травні-червні 1917 р. процесів, описаних в уривку з історичного джерела ?

«Солдата треба було запалити життєвою наочною любов’ю. А для цього треба було розділити армію по національностям і кожну національну армію поставити на її землі… поближе до рідних околиць… Тоді б солдати реально бачив би необхідність не  пускати воврга на його землі, до його близьких і дорогих йому людей…»

А. С.Петлюра             Б. С.Єфремов              В. П.Скоропадський                  Г. Д.Дорошенко

10. У 1918 р. було створено Всеукраїнську надзвичайну комісію з метою

А утвердження більшовицької диктатури шляхом терору.

Б організації та підготовки антигетьманського повстання.

В встановлення державного контролю над промисловістю.

Г допомоги населенню в подоланні наростаючого голоду.

11 Варшавська угода між Директорією УНР і урядом Польщі передбачала

А військово-політичну допомогу в боротьбі проти гетьмана П. Скоропадського.

Б військову допомогу в боротьбі проти військ генерала А. Денікіна.

В визнання ЗУНР та відмову від втручання в її внутрішні справи.

Г спільні воєнні дії проти Червоної Армії на території України.

 12. Унаслідок укладення Варшавського договору 1920 p.:

А Польща погодилася на приєднання території ЗУНР до УНР;

Б польські війська остаточно закріпилися на території ЗУНР;

В до Польщі відійшли Холмщина, Галичина, частини Західної Волині та Полісся;

Г війська Польщі та ЗУНР виступали як союзні у бо­ротьбі проти більшовиків.

  Завдання на встановлення відповідності (4б)

13 Доберіть до імен історичних постатей їхні характеристики:

1.Є.Петрушевич          2.Ю.Пілсудський               3.К.Левицький                     4.Й.Галлер

А. Голова Державного Секретаріату ЗУНР

Б. Президент ЗУНР

В. Генерал, командуючий армією, сформованою з польських військовополонених

Г. Лідер Польської організації військової

 Завдання на встановлення хронологічної чи логічної послідовності (3б)

14 Установіть хронологічну послідовність подій Української революції та періоду боротьби за збереження державної незалежності України.

А Остаточний розгром Червоною Армією військ генерала А. Денікіна.

Б Укладення Ризького мирного договору.

В Бій під Крутами.

Г Гетьманський переворот і проголошення Української Держави.

 Завдання з вибором трьох  правильних відповідей (3)

15 Позначте причини поразки Української Центральної Ради у боротьбі з більшовиками         

А. Втручання країн Антанти у конфлікт на боці більшовиків

Б. Непослідовність ЦР у проведенні соціально-економічної політики

В. Підтримка більшовиків Німеччиною

Г. Збройна інтервенція Польщі в Україну

Д. Відсутність у ЦР дієздатного державного апарату

Е. Малочисельність збройних сил ЦР

 Українська Національно-демократична революція

Тест_VIІ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді (1б)

1.      У результаті укладення в 1921 р. Ризького мирного договору

А припинилися бойові дії на території України.

Б Польська Республіка визнала існування УСРР.

В завершився Другий зимовий похід військ УНР.

Г утворився «воєнно-політичний союз» УСРР і РСФРР.

2.      «Лінія Керзона» – це

А східний кордон Польщі, визначений Антантою у грудні 1919 р.

Б межа просування німецьких та австро-угорських військ у травні 1918 р.

В «нейтральна зона» між Армією УНР та радянськими військами у грудні 1917 р.

Г межа українських територій, на які претендувала Угорщина в листопаді 1918 р.

3.      Прочитайте уривок з історичного джерела та дайте відповідь на запитання.

«Допомагаючи українському урядові в його боротьбі з насильниками та грабіжниками, ці війська [що вступили на територію України] не мають ніяких ворожих нам намірів, оскільки Німеччина та Австро-Угорщина також мають велику потребу, щоб на Україні настав добрий лад і спокійна праця трудящого люду…»

Яку «велику потребу» в Україні мали вказані вище країни?

А. Створити міцний, дієвий бар’єр проти проникнення більшовизму в Європу.

Б. Включити молоду, незміцнілу державу Україну до складу Четверного союзу.

В. Використати людські ресурси, щоб компенсувати власні людські втрати у війні.

Г. Забезпечити продовольчими й сировинними ресурсами власні виснажені економіки.

4.      Якими подіями завершилася Громадянська війна в Україні?

А. Розгромом Червоною Армією військових частин Української Галицької Армії та укладанням Ризького мирного договору.

Б. Розгромом Червоною Армією Армії Української Народної Республіки та польської армії маршала Ю. Пілсудського.

В. Розгромом Червоною Армією військ генерала П. Врангеля в Криму та основних сил повстанських загонів Н. Махна.

Г. Розгромом Червоною Армією Збройних сил Півдня Росії генерала А. Денікіна та військ Директорії УНР.

5.      Вкажіть, хто був головою гетьманського уряду

А. Д.Дорошенко         Б. Ф.Лизогуб             В. В.Винниченко              Г.  Н. Махно

6.      Вкажіть, коли проголошено документ: «Український народе!… твоєю волею утворилася на українських землях бувшої Австро-Угорської імперії Українська держава і її найвища влада, Українська Національна Рада»

А. 18 жовтня 1918 р.   Б. 1 листопада 1918 р.   В. 13 листопада 1918 р.   Г. 1 грудня 1918

7.      Тимчасовий робітничо-селянський уряд України опублікував Маніфест про відновлення влади Рад в Україні:

       А. 17 листопада 1919р             Б. 24 листопада 1919р

В.  29 листопада 1919р            Г.  1 грудня 1919р

8.      Коли було прийнято першу Конституцію радянської України:

А.  6 січня 1919р      Б. 22 січня 1919р        В. 10 березня 1919р    Г. 20 квітня 1919р

9.      Рішенням радянських властей стара назва держави – УНР – була замінена новою:

А. УСРС                       Б. УСНР                         В. УСРР                      Г. ЗУНР

10.            Українська комуністична партія (боротьбистів) утворилася:

А.  у червні 1919р        Б.  у липні 1919р      В.   у серпні 1919р             Г. у вересні 1919р

11.              Варшавська угоду було підписано:

А. у грудні 1919р        Б. у квітні 1920р         В. у березні 1920р               Г. у червні 1920р

12.              Вступ польської армії і військ УНР у Київ

            А. 21 квітня 1920р    Б. 6 травня 1920р    В. 14 травня 1920р     Г. 6 червня 1920р

 Завдання на встановлення відповідності (4б)

13 Доберіть до імен історичних постатей їхні характеристики:

1.Н. Махно                 2.М. Фрунзе              3.П. Врангель            4.Ф.Миронов

—        А.  Радянський партійний та державний діяч, очолив фронт для боротьби з                             військами Врангеля.

—         Б.  Керівник 2-ї Кінної армії.

—         В.  Російський генерал-лейтенант, один з організаторів “білої” армії.

—          Г. Керівник українського повстанського селянського руху.

 Завдання на встановлення хронологічної чи логічної послідовності (3б)

14 Установіть хронологічну послідовність подій Української революції та періоду боротьби за збереження державної незалежності України.

А Проголошення Західноукраїнської Народної Республіки (ЗУНР).

Б Проголошення радянської влади в Україні на Всеукраїнському з’їзді Рад у                        Харкові.

В Укладення Варшавської угоди між УНР та Польщею.

Г Підписання мирного договору між УНР і Німеччиною та її союзниками.

 Завдання з вибором трьох  правильних відповідей (3)

15 У Третьому Універсалі Української Центральної Ради було проголошено                 

1 прагнення розпочати й самостійно провести переговори з Німеччиною та її союзниками.

2 автономію України в складі демократичної Росії

3 прагнення укласти союз з країнами Антанти

4 8-годинний робочий день, державний контроль за продукцією, виготовленою в Україні.

5 проголошення про створення 65 тис. армії

6 скасування приватної власності на землю поміщиків та інших нетрудових господарств.

 Українська Національно-демократична революція

Тест_VIIІ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді (1б)

1.Прорив радянськими військами польського фронту

А. 21 квітня 1920р    Б. 6 травня 1920р      В. 14 травня 1920р         Г. 6 червня 1920р

2.Ризький мирний договір між Польщею та Радянською Росією було підписано:

А. 12 листопад 1920р        Б. 10 січня 1921      В. 18 березня 1921р     Г. 22 квітня 1921р

3.Всеукраїнський хліборобський з’їзд проголосив гетьманом України П. Скоропадського:

А. 29 квітня 1918р.   Б. 3 травня 1918р.       В. 14 листопада 1918р.     Г. 14 грудня 1918р.

4.У період правління П.Скоропадського було засновано … українських гімназій та … університетів.

50        100      150      200      250 (гімназій)       2          4          6          8 (університетів)

5.Директорію УНР було створено:

А. 29 квітня 1918р.    Б. 15 травня 1918р.    В. 14 листопада 1918р.    Г.  14 грудня 1918р.

6.Українська Держава Павла Скоропадського існувала впродовж

А жовтня 1917 р. – березня 1918 р.     Б квітня – грудня 1918 р.

В травня 1918 р. – вересня 1919 р.      Г квітня – грудня 1919 р.

7.До складу створеної Українським національним союзом Директорії входили

А  С. Петлюра, М. Міхновський, С. Єфремов, В. Винниченко, О. Бош.

Б  В. Винниченко, С. Петлюра, Ф. Швець, О. Андрієвський, А. Макаренко.

В  М. Грушевський, Х. Раковський, С. Єфремов, В. Винниченко, С. Петлюра.

Г  В. Винниченко, С. Петлюра, Х. Раковський, Н. Махно, Ф. Кричевський

8.Варшавська угода між Директорією УНР і урядом Польщі передбачала

А військово-політичну допомогу в боротьбі проти гетьмана П. Скоропадського.

Б військову допомогу в боротьбі проти військ генерала А. Денікіна.

В визнання ЗУНР та відмову від втручання в її внутрішні справи.

Г спільні воєнні дії проти Червоної Армії на території України.

9.Ватажком селянського повстанського руху в Україні в 1919 – 1920 рр. були

А. М.Муравйов, В Антонов-Овсїєнко               Б. С. Петлюра, М. Омельянович-Павленко

В. М. Григор’єв, Н. Махно                               Г. А. Денікін, П. Врангель

10. У квітні 1920 р. був підписаний Варшавський договір між

А. Урядом УНР та урядом Польщі                        Б. Урядом УНР та урядом Радянської                                                                                                Росії

В. Урядом Радянської Росії та урядом Польщі    Г. Урядом УНР та Антантою

11. «Зимовий похід» 1919 р. – це

А. Операція УГА проти військ Ю. Пілсудського

Б. Операція військ УНР проти військ Муравйова

В. Операція військ Скоропадського проти військ Махна

Г. похід українських військ  по тилам Денікіна

12. До складу створеної Українським національним союзом Директорії входили

А  С. Петлюра, М. Міхновський, С. Єфремов, В. Винниченко, О. Бош.

Б  В. Винниченко, С. Петлюра, Ф. Швець, О. Андрієвський, А. Макаренко.

В  М. Грушевський, Х. Раковський, С. Єфремов, В. Винниченко, С. Петлюра.

Г  В. Винниченко, С. Петлюра, Х. Раковський, Н. Махно, Ф. Кричевський

Завдання на встановлення відповідності (4б)

13 Встановіть відповідність назви вищого державно-політичного органу влади його визначенню:

1. Рада Народних Комісарів (РНК);

2. Всеукраїнський Центральний Виконавчий К (ВУЦВК);

3. Народний Секретаріат;

4. Всеукраїнський Центральний військово-революційний комітет (ВУЦВРК).

А найвищий законодавчий, виконавчий, розпорядчий,  та контролюючий орган державної влади УРСР, що діяв з 1917 по 1938 pp. у період між всеукраїнськими з’їздами робітничих, селянських та червоноармейських депутатів;

Б перший радянський уряд України, створений 1917 р. як альтернатива Українській Центральній Раді та  Генеральному Секретаріату УHP;

В керівний орган з підготовки і проведення повстання робітників і селянства проти австро-німецьких та Гетьманату, діяв у 1918 p.;

Г найвищий орган виконавчої влади (уряд),  діяв з 1919 p.;

Д підпільний військово-політичний центр з керівництва українським антибільшовицьким рухом на території України.

 Завдання на встановлення хронологічної чи логічної послідовності (3б)

14 Установіть хронологічну послідовність подій Української революції та періоду боротьби за збереження державної незалежності України.

А Заснування в Києві Української академії наук.

Б Проголошення Українською Центральною Радою незалежності УНР.

В Проголошення радянської влади в Україні Всеукраїнським з’їздом рад у Харкові.

Г Схвалення Українською Центральною Радою проекту Конституції УНР.

 Завдання з вибором трьох  правильних відповідей (3б)

15 Що з указаного нижче спричинило падіння Української Держави П. Скоропадського?       

1. Вузька соціальна база гетьманату, підкорення його економічної політики інтересам окупаційної влади.

2. Відновлення бойових дій радянської Росії проти України.

3. Залежність стабільності режиму від німецьких та австрійських збройних формувань.

4. Зосередження усієї повноти влади в руках однієї людини – гетьмана.

5. Відсутність дієздатної регулярної національної армії.

6. Анулювання Німеччиною Брест-Литовського договору.

 Тест_ІХ

Українська національно — демократична революція   ……………… рр.

Початковий рівень

 1. Коли утворилася Українська Центральна Рада ?

23.02.17р        02.03.17р        04.03.17р        10.06.17р        07.11.17р       09.01.18

 2. Хто очолив Українську Центральну Раду ?

С. Петлюра    М.Міхновський     В.Винниченко      М.Грушевський     М.Скрипник

3.Коли було проголошено I Універсал ?

04.03.17р        10.06.17р        07.11.17р        25.12.17р        09.01.18

4 . Коли було опубліковано III I Універсал ?

23.02.17р             04.03.17р        10.06.17р        07.11.17р        25.12.17р        09.01.18

5. Коли було проголошено встановлення Радянської влади в Україні ?

02.03.17р        04.03.17р        10.06.17р        07.11.17р        11-12.12.17р     09.01.18

6. Коли було проголошено IV  Універсал ?

02.03.17р        04.03.17р        10.06.17р        07.11.17р        25.12.17р        09.01.18

 Середній рівень

 7. Дайте визначення поняттям:

Українська Центральна Рада                         Універсал

Генеральний Секретаріат                                Українська Народна республіка

8.Встановите в хронологічної послідовності:

А) Збройний виступ робітників “Арсенал”

Б) Проголошення незалежності УНР

В) Ультиматум Рад наркому Української Центральної Ради

Г) Проголошення I Універсалу УЦР

Д) Радянські війська ввійшли у Київ

9.   Встановите в хронологічної послідовності:

А) Проголошення незалежності УНР

Б) Утворення Центральної Ради

В) Бій під Крутими

Г) Створення Генерального Секретаріату

Д) III Універсал УЦР

 Достатній рівень

 10.Доповніть текст:

Центральна Рада під керівництвом …… еволюціонувала від вимог ….. до проголошення …..  . Було створено український  уряд ….., відновлено символи України, що існували з часів князя Володимира …..  . У сфері національних відносин проводив політику ….. .  В економічній сфері запроваджено …..

  11.Доповніть текст:

I Всеукраїнський з’їзд Рад, що відбувся у місті ……, проголосив встановлення радянської влади і проголосив Україну …… . Було утворено радянський уряд України…….. Ленін призначив тимчасовим надзвичайним комісаром України …… .

 12. Знайдіть помилки у тексті:

У III Універсалі УЦР вітала та підтримувала жовтневу революцію, проголошувала УНР у складі Російської федерації, підтверджувала право приватної власності на землю, встановлювала державний контроль над продукцією України, вводила 10-годинний робочий день, проголошувала демократичні свободи.

 13. Знайдіть помилки у тексті:

Наприкінці листопада 1917 р. розпочався масовий наступ більшовицьких військ на Київ. Військами Червоної армії М. Муравйов. Загонами, що просувались безпосередньо на Київ, — В. Антонов-Овсеєнко. Регулярним військовим частям більшовиків протидіяли Український гайдамацький кіш, другій Український корпус, формування ОУН, Галицько-Буковинський курінь січових стрільців.

 14.Визначте поняття (двома словами):

Центральний орган державної влади Росії після повалення самодер­жавства, першим головою якого став князь Г. Львов. Був створений 2 березня 1917 року за угодою між Тимчасовим комітетом Державної думи та керівництвом Петроградської ради робітничих і солдатських депутатів. Головною метою його діяльності була організація Установ­чих зборів    

15.Визначте поняття (одним словом):

Самоврядування певної частини держави, що здійснюється в мехах, передбачених загальнодержавним законом (Конституцією)      

16.Визначте поняття (двома словами):

Загальнонародний (загальнонаціональний) представницький законо­давчий орган, основним завданням якого є визначення форми пра­вління та державного ладу в країні      

17.Визначте поняття (двома словами):

Сукупність насильницьких заходів політичного і соціально-економічного характеру, що спрямовані на встановлення і закріплення влади більшовиків, комуністичної моделі державності та господарювання.

 Високий рівень

 18.Відповідаючи на запитання, складіть стислу характеристику:

Хто ця особа ?

В який історичний період вона жила ?

Які події пов’язані з її ім’ям ? (Еволюція погладив)

Оцінка її діяльності

  М. Грушевський                            В. Винниченко

 •  Уясните слова професора Альбертського університету Лисяка-Рудницького  о том,   що «III Універсал був анахронізмом вже в момент проголошення»

 

Тест _ Х

Тема  Внутрішня та зовнішня політика Української Держави. П.Скоропадський

І.                                           Виберіть правильну відповідь:

1.Вкажіть період існування Гетьманату:

березень 1917р. — січень 1918р     січень 1918р. — квітень 1918р

квітень 1918р — листопад 1918р

2.Всеукраїнський хліборобський з’їзд проголосив гетьманом України П. Скоропадського:

29 квітня 1918р.     З травня 1918р.     15 травня 1918р.

14 листопада 1918р.     14 грудня 1918р.

3. У період правління П.Скоропадського було засновано … українських гімназій та … університетів.

50      100    150    200    250 (гімназій)                2       4       6       8 (університетів)

4. Директорію У HP було створено:

29 квітня 1918р   3 травня 1918р.   15 травня 1918р.

  14 листопада 1918р.    14 грудня 1918р.

II. Дайте відповідь ТАК або НІ:

1. Після гетьманського перевороту головою нового Кабінету міністрів став Ф.Лизогуб.

2.Першим президентом Української Академії Наук став М. Вернадський.

3. Директорію під час анти гетьманського повстання очолював С. Петлюра

4.Вирішальний бій між військами Гетьманату та Директорії відбувся під Крутами

ІІІ.Як ви вважаєте, що було раніше:

1 .Мирний договір у Бресті-Литовському ЧИ прийняття Конституції УНР

2.Відкриття Української Академії наук ЧИ відкриття першого Державного українського університету.

З.Бій під Мотовилі вкою ЧИ наступ німецько-австрійських військ.

4.Оголошення П.Скоропадським грамоту про федерацію з майбутньою Росією ЧИ створення Директорії УНР.

ІV.Назвіть події, що відбулося в:

1.29 квітня 1981р. 2.16 жовтня 1918р. 3.14 листопада 1918р. 4.14 грудня 1918р.

V.Доберіть до термінів відповідні тлумачення:

1 .Автокефалія            2.Українська держава          3.Монархія        4.Федерація

—      Офіційна назва    державний устрій якої мав форму спадкового гетьманату;

—      Повне самоврядування церкви, її незалежність;

—      Форма правління, за якої найвища державна влада зосереджена в руках одноосібного глави держави — монарха, здебільшого спадкового.

—      Державний устрій у формі союзної держави, за яким члени федерації залишають за собою політичний суверенітет.

VІ.Доберіть до імен історичних постатей їхні характеристики:

І.В.Винниченко  2.Н.Махно   З.В.Антонов-Овсієнко       4.С.Коновалець

—      Керівник селянського руху на Півдні України;         — Командир Січових стрільців;

—      Голова Українського Національного союзу;             — Командир більшовицьких                                                                                                                 військ .

VII. Установіть хронологічну послідовність подій:      

—      Відновлення козацтва на чолі Великою козацькою радою,

—      Проголошення Української Держави;

—      Утворення Українського національного союзу;

—      Утворення Директорії;

—      Бій під Мотовилівкою.

VIII.                                                  Доповніть текст:

За доби Гетьманату помітними були зрушення у галузі культури та освіти: засновано понад … українських гімназій, вийшло з друку кілька … примірників українських підручників; відкрито … державних українських університетів у … та засновано широку мережу загальнокультурних закладів та установ (……………………… ).

                                              Знайдіть 4 помилки у тексті:

Восени 19128 р. зовнішньополітичні орієнтири гетьмана різко змінилися: жовтнева революція у Німеччині спричинила крах цієї впливової європейської держави, що автоматично зміцнило гетьманську владу. В цих умовах опозиція -російські більшовики та українські соціалістичні партії — об’єднались в Український національний союз і почали переговори з гетьманом. Але П.Скоропадський не  погодився на умови опозиції і взяв курс на встановлення федеративних зв’язків з «білою» Росією

IХ. Відповідаючи на запитання, складіть стислу характеристику:                                              

 • Хто ця особа ?
 • В який історичний період вона жила ?
 • Які події пов’язані з її ім’ям ? (Еволюція погладив)
 • Оцінка її діяльності

П. Скоропадський

 •  УНР обстоювала демократичну ідею, Українська Держава (Гетьманат) – консервативну. Чому їх не вдалося зібрати під свої знамена більшість народу України ?

 

Тест_XI

Гетьманат. Директорія

Завдання з вибором однієї правильної відповіді.

1.Державний переворот, що зумовив перехід влади до П.Скоропадського , відбувся

А) 18 квітня 1918 p.      Б) 28 квітня 1918 p.     В) 29 квітня 1918 р.     Г) 30 квітня 1918 р.

2.За часів правління гетьмана П. Скоропадського Україну іменовано на

А) Українську Народну Республіку

Б) Українську Державу

В) Українську Соціалістичну Радянську Республіку

Г) Соборну Українську Народну Республіку

3.Ознакою кадрової політики П. Скоропадського було те, що апарат управління формувався за

А) Національною ознакою                             Б) Принципом партійної приналежності

В) Принципом професійності                       Г) Принципом класової приналежності

4.Директорія виникла в

А) вересні 1918 р.         Б) жовтні 1918 p.    В) листопаді 1918 p.  Г) грудні 1918 р.

5.Головою Директорії УНР після її утворення став:

А) М.Грушевський       Б) С.Петлюра                В) В.Винниченко          Г) А. Макаренко

6.Головним Отаманом військ УНР став:

А) М.Грушевський       Б) С.Петлюра                В) В.Винниченко          Г) А. Макаренко

7.Українська академія наук була заснована в

А) 1918 p.            Б) 1919 p.             В) 1920 p.            Г) 1921 р.

8.Назвіть прізвище першого президента Української академії наук.

А) О. Богомолець            Б) В. Вернадський     В) М. Грушевський       Г) В. Винниченко

9.У листопаді 1918 р. Український національний союз утворює Директорію з метою

А) підготовки Акта злуки УНР та ЗУНР.

Б) боротьби проти наступаючих частин Червоної Армії.

В) організації повстання проти гетьмана П. Скоропадського.

Г) боротьби проти білогвардійських військ генерала А. Денікіна.

10.Що сприяло проголошенню цитованої нижче декларації Директорії УНР?

«Уповноважена силою і волею трудящих України… Директорія цим заходом довершила перший акт соціального та національно-політичного визволення українського народу. Наступним етапом нашої революції є творення нових, справедливих… соціальних і політичних форм».

А) укладення Варшавської угоди

Б) завершення війни з радянською Росією

В) анулювання Брест-Литовського мирного договору

Г) повалення гетьманського режиму П. Скоропадського

11.Українська Держава Павла Скоропадського існувала впродовж

А) жовтня 1917 р. – березня 1918 р.                  Б) квітня–грудня 1918 р.

В) травня 1918 р. – вересня 1919 р.                   Г) квітня–грудня 1919 р.

12.Укажіть назву революційного органу керівництва збройним антигетьманським повстанням

А) Генеральний Секретаріат  Б) Директорія УНР

В) Народний Секретаріат                Г) Рада народних комісарів

13.У жовтні 1918 р. було створено два українські державні університети в містах

А) Київ, Львів                                       Б) Львів, Харків

В) Харків, Кам’янець-Подільський      Г) Кам’янець-Подільській, Київ.

14.До складу створеної Українським національним союзом Директорії входили

А) С. Петлюра, М. Міхновський, С. Єфремов, В. Винниченко, О. Бош.

Б) В. Винниченко, С. Петлюра, Ф. Швець, О. Андрієвський, А. Макаренко.

В) М. Грушевський, Х. Раковський, С. Єфремов, В. Винниченко, С. Петлюра.

Г) В. Винниченко, С. Петлюра, Х. Раковський, Н. Махно, Ф. Кричевський.

 15.Вищий законодавчий орган Української Народної Республіки доби Директорії – це

А) Український Національний союз

Б) Всеукраїнські Установчі збори.

В) Трудовий Конгрес України

Г) Головна Українська Рада.

16.На карті заштриховано територію

А) передану УНР за умовами Брест-Литовського договору 1918 р.

Б) окуповану військами Антанти наприкінці  січня 1919 р.

В) Радянської Соціалістичної Республіки Тавриди в червні 1920 р.

Г) контрольовану Російською армією барона  Врангеля в грудні 1920 р.

Карта_19Антанат

 Завдання з вибором трьох правильних відповідей із шести запропонованих варіантів

17. Доберіть факти, що стосуються біографії  В. Винниченка

1. Політичний і громадський діяч, письменник

2. Був автором усіх головних законодавчих актів УНР, в т.ч. чотирьох Універсалів

3.Очолював українську делегацію на переговорах У Брест-Литовському

4. Автор програми «Самостійна Україна»

5. Голова Генерального Секретаріату УНР

6. Засновник Української демократично-хліборобської партії

18. Назвіть у переліку прізвища історичних діячів тих, які не входили до складу Директорії.

1. М. Грушевський     2. В. Винниченко      3. С. Петлюра

4. П.Скоропадський   5. А. Макаренко        6. Є. Коновалець

19. Що з указаного нижче спричинило падіння Української Держави П. Скоропадського?

1. Вузька соціальна база гетьманату, підкорення його економічної політики інтересам окупаційної влади.

2. Відновлення бойових дій радянської Росії проти України.

3. Залежність стабільності режиму від німецьких та австрійських збройних формувань.

4. Зосередження усієї повноти влади в руках однієї людини – гетьмана.

5. Відсутність дієздатної регулярної національної армії.

6. Анулювання Німеччиною Брест-Литовського договору.

 

Тест_ХІІ

ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКА НАРОДНА РЕСПУБЛІКА

Завдання з вибором однієї правильної відповіді.

1.Західноукраїнська Народна Республіка (ЗУНР) була проголошена:

А) 13 листопада 1918 р.   Б) 13 грудня 1918 р.   В) 22 січня  1918 р.   Г) 22 січня 1919 р.

2.ЗУНР перестала існувати юридично:

А) 13 листопада 1918 р.   Б) 13 грудня 1918 р.     В) 22 січня  1918 р.   Г) 22 січня 1919 р.

3. Регулярні війська ЗУНР називались:

А) УПА           Б) УСС             В) УГА            Г) УНРА

4.Президентом ЗУНР був: 

А) О.Барвінський     Б) С.Петлюра     В) Є.Петрушевич     Г) К.Левицький

5.Злука УНР та ЗУНР у соборну державу відбулася

А) 22 січня 1917 р.     Б) 22січня 1918 р.     В) 22 січня 1919 р.     Г) 22 січня 1920 р.

6.Позначте подію всесвітньої історії, яка збіглася в часі з проголошенням Акта Злуки УНР і ЗУНР.

А) Паризька мирна конференція                   Б) Утворення Королівста Сербів, Хорватів і                                                                                      Словенців

В) Встановлення фашистської диктатури в Італії         Г) Листопадова революція в                                                                                                                  Німеччині

7.Який орган було створено парламентарями, представниками політичних партій, церковними ієрархами Східної Галичини та Буковини 18 жовтня 1918 р. з метою об’єднання всіх західноукраїнських земель в одній державі.

А) Українську Раду Народову                        Б) Українську Національну Раду

В) Український революційний комітет          Г) Українські Національні Збори

8.Хто очолив створену 31 жовтня 1918 р. українську військову організацію у Львові?

А) Є. Петрушевич     Б) О. Греков     В) Д. Вітовський     Г) А. Кравс

9.Як називалися вищі законодавчі та виконавчі органи Західноукраїнської Народної Республіки?

А) Центральна Рада і Генеральний секретаріат

Б) Народна рада і Рада міністрів

В) Українська Національна Рада і Державний секретаріат

Г) Директорія та Рада міністрів

10. Чортківська офензива  — це:

А) наступ полків на війська ЗУНР, який завершився розгромом УГА під Чортковом

Б) успішний наступ УГА на польські позиції, що розпочався під Чортковом і дав змогу тимчасово повернути під український контроль значну частину захопленої території ЗУНР

В) спільний наступ військ УГА та Директорії на позиції Денікіна, який розпочався поблизу Чорткова

Г) похід українських військ УНР по тилах Добровольчої армії А.Денікіна та Червоної армії

 Завдання на встановлення відповідності.

 11.Доберіть до імен історичних постатей їхні характеристики:

1. Є.Петрушевич         2. Ю.Пілсудський          3. К.Левицький          4. Й.Галлер

А) Голова Державного Секретаріату ЗУНР

Б) Президент ЗУНР

В) Генерал, командуючий армією, сформованою з польських військовополонених

Г) Лідер Польської організації військової

Д) Командуючи УГА

 Завдання на встановлення правильної послідовності.

 12.Установіть послідовність подій Української революції та періоду боротьби за збереження  державної незалежності України.

А) Проголошення Акта злуки УНР і ЗУНР.

Б) Укладення Брест-Литовського мирного договору між УНР і  Німеччиною та її союзниками.

В) Проголошення Центральною Радою Четвертого Універсалу.

Г) Державний переворот і прихід до влади П.Скоропадського.  

13.

К;арта_Чртв_офнз

 

Тест_ХІІІ

ПОЛІТИКА РАДЯНСЬКОЇ ВЛАДИ В УКРАЇНІ.

Завдання з вибором однієї правильної відповіді.

1.Назвіть діяча, який мав історичне прізвисько «батько»

А) Д. Терпило     Б)  М. Григор’єв       В)  Н. Махно         Г) Зелений

2. 6 січня 1919 р. Україну було проголошено

А) Українською Народною Республікою  Б)  Української Соц.  Рад. Республікою

В)  Українською Державою                  Г)  Українська Соціалістична Народна Республіка

3.Генерал Врангель очолив білогвардійські формування у Криму

А)  4 квітня 1920 р.   Б) 4 травня 1920 р.    В) 2 червня 1920 р.    Г) 2 липня 1920 р.

4.Союзником Червоної армії в розгромі Врангеля виступила:

А) Польща    Б) армія УНР    В) армія Денікіна    Г) армія Махна

5.Варшавська угода між Директорією УНР і урядом Польщі передбачала

А) військово-політичну допомогу в боротьбі проти гетьмана П. Скоропадського.

Б) військову допомогу в боротьбі проти військ генерала А. Денікіна.

В) визнання ЗУНР та відмову від втручання в її внутрішні справи.

Г) спільні воєнні дії проти Червоної Армії на території України.

6.Унаслідок укладення Варшавського договору 1920 p.:

А) Польща погодилася на приєднання території ЗУНР до УНР;

Б) польські війська остаточно закріпилися на території ЗУНР;

В) до Польщі відійшли Холмщина, Галичина, частини Західної Волині та Полісся;

Г) війська Польщі та ЗУНР виступали як союзні у бо­ротьбі проти більшовиків.

7.Якими подіями завершилася Громадянська війна в Україні?

А) Розгромом Червоною Армією військових частин Української Галицької Армії та укладанням Ризького мирного договору.

Б) Розгромом Червоною Армією Армії Української Народної Республіки та польської армії маршала Ю. Пілсудського.

В) Розгромом Червоною Армією військ генерала П. Врангеля в Криму та основних сил повстанських загонів Н. Махна.

Г) Розгромом Червоною Армією Збройних сил Півдня Росії генерала А. Денікіна та військ Директорії УНР.

8.Ватажком селянського повстанського руху в Україні в 1919 – 1920 рр. були

А) М.Муравйов, В Антонов-Овсїєнко       Б) С. Петлюра, М. Омельянович-Павленко

В) М. Григор’єв, Н. Махно                          Г) А. Денікін, П. Врангель

9.Перебіг яких подій відображено на карті?  

Карта_Врангель

А)  Витіснення у 1919 р. арміями Н. Махна та  М. Григор’єва військ Антанти з Півдня  України та Криму.

Б)  Контрнаступу Червоної Армії та розгрому  військ генерала А. Денікіна на Сході та  Півдні України в 1919 р.

В)  Контрнаступу Червоної Армії та розгрому  військ генерала П. Врангеля на Півдні  України та в Криму в 1920 р.

Г)  Придушення в 1921 р. антибільшовицьких  селянський повстань Півдня України та Криму  військами Південного фронту М. Фрунзе.

10.На карті заштриховано територію

Карта_Махно

А)  дій повстанських загонів Н. Махна проти  адміністрації гетьмана П. Скоропадського в  листопаді 1918 р.

Б)  регіональної радянської республіки, утвореної  більшовиками в березні 1919 р.

В)  охоплену антибільшовицьким повстанням отамана  М. Григор’єва в травні 1919 р.

Г)  розширення влади Військового уряду Півдня Росії  за підтримки військ Антанти в червні 1920 р.

11.Якою цифрою на карті позначено район дій  повстанських загонів Н. Махна проти  гетьманської адміністрації, німецьких і  австрійських окупаційних військ?

Карта_Махно2

А) 1                      Б) 2                      В) 3                                Г) 4

12.«Лінія Керзона» – це

А)  східний кордон Польщі, визначений Антантою у грудні 1919 р.

Б)  межа просування німецьких та австро-угорських військ у травні 1918 р.

В)  «нейтральна зона» між Армією УНР та радянськими військами у грудні 1917 р.

Г)  межа українських територій, на які претендувала Угорщина в листопаді 1918 р.

Завдання на встановлення відповідності.

 13.Установіть відповідність між цитованими документами та часом їхнього прийняття.

1. «…Україна стає Українською Народною Республікою. Не відділяючись від республіки Російської… ми твердо станемо на нашій землі…»

2. «Цією грамотою я оголошую себе Гетьманом усієї України. …Центральна і Мала Рада з нинішнього дня розпускаються…»

3. «…воєдино зливаються …частини єдиної України – Західноукраїнська Народна Республіка і Наддніпрянська Україна. Однині є єдина незалежна Українська Народна Республіка…»

4. «Однині Українська Народна Республіка стає самостійною, ні від нікого незалежною, суверенною державою українського народу. З усіма сусідніми державами… Ми хочемо жити в згоді й приязні…»

А) 3 (16) липня 1917р.               Б) 7 (20) листопада 1917р.

В) 9 (22) січня 1918р.                   Г) 29 квітня 1918р.                       Д) 22 січня 1919р.

Завдання на встановлення правильної послідовності.

14.Установіть хронологічну послідовність подій

А) Переворот П.Скоропадського й утворення гетьманату

Б) Перший зимовий похід військ УНР

В) Укладення Берестейського мирного договору між УНР і державами австро-німецького блоку

Г) Утворення Директорії

 15.Установіть хронологічну послідовність подій Української революції та періоду боротьби за збереження державної незалежності України.

А) Остаточний розгром Червоною Армією військ генерала А. Денікіна.

Б) Укладення Ризького мирного договору.

В) Бій під Крутами.

Г) Гетьманський переворот і проголошення Української Держави.

 Завдання з вибором трьох правильних відповідей із шести запропонованих  варіантів відповіді

16. Основні заходи політики «воєнного комунізму»

1. Дозвіл на оренду землі

2. Недоторканність приватної власності

3. Запровадження продрозкладки

4. Загальна трудова повинність

5. Об’єднання великих підприємств у трести

6. Уведення карткової системи

Тест_XIV (Опросний лист)

Україна у боротьбі за збереження державної незалежності 

Вкажіть прізвище історичної особи:

1.Народився в 1873 р. у Вісбадені (Німеччина) у відомій дворянській родині. Дитинство провів на Полтавщині. У 1886 р. вступив на навчан­ня до Петербурзького Пажеського корпусу, після чого служив у російській армії. 22 січня 1917 року, в період Першої світової війни, бере на себе командування 34-м армійським корпусом. У жовтні 1917 року його було обрано отаманом Вільного козацтва.

2.Народився у 1863 р. в сім’ї священика на Львівщині. Освіту здобув у Львівській академічній гімназії. Навчався на правничому факультеті Львівського університету, здобув ступінь доктора права. У 1907—1918pp. був послом до австрійського парламенту, заступником голови, з 1910 р. — депутатом галицького сейму. В 1917—1918 pp. — голова Українського парламентського представництва. Був членом Головної Української Ради і Загальної Української Ради. Брав активну участь у створенні ЗУНР. Після проголошення Акта злуки УНР і ЗУНР став членом Директорії.

3.Болгарський діяч міжнародного соціалістичного руху кінця XIX — початку XX ст., радянський партійний і державний функціонер. Під час Першої світової війни — член Центрального бюро антивоєнної революційної Балканської соціал-демократичної робітничої федера­ції. З 1917 р. перебував у Росії, з 1918 р. — член партії більшовиків, а з 1919 р. — її ЦК. Був призначений головою Верховної автономної колегії по боротьбі з контрреволюцією в Україні та Румунії. У травні 1918 року прибув до Києва, очоливши делегацію більшовицької Росії, для ведення переговорів із представництвом Української Держави. Із січня 1919 року очолював уряд Радянської України.

4.Український громадсько-політичний і державний діяч, публіцист. Наро­дився у передмісті Полтави. Походив із давніх козацьких і священицьких родин. Після закінчення бурси у 1895—1901 pp. навчався у Полтавській духовній семінарії, але був виключений із неї за вияв революційно-на­ціоналістичних настроїв. Із 1900 р. — член Революційної української партії. Кілька місяців навчався на університетських курсах україно­знавства у Львові, якими керував М. Грушевський. Був одним із про­відних діячів української національно-демократичної революції: з березня 1917 року — член Української Центральної Ради, з травня — голова Українського Військового Генерального Комітету, з червня — генеральний секретар військових справ. У період Гетьманату очолю­вав Київське губерніальне земство і Всеукраїнський союз земств. Під час повстання проти гетьманського режиму у листопаді 1918 року звільнений із в’язниці та обраний до Директорії УНР. Із листопада 1918 року — Головний отаман армії Української Народної Республіки. У лютому 1919 року вийшов зі складу УСДРП і став головою Директо­рії УНР. 5 грудня 1919 року виїхав до Варшави для створення воєнно-політичного союзу з Польщею проти більшовицької Росії. За його іні­ціативою український і польський уряди підписали у квітні 1920 року Варшавський договір. Із листопада 1920 року керував роботою екзильного уряду УНР у Польщі.

5.«Він залишався романтиком, навіть очолюючи перший український уряд – Генеральний секретаріат, він жив більше емоціями та образами, ніж реаліями повсякденного життя. Риторикою, пафосом, його революційним ідеалізмом були просякнуті навіть акти державної ваги – Універсали Центральної Ради, до творення яких він мав безпосереднє відношення».

6.   До якого періоду Української революції належать цитовані документ

А). «Однині Україна стає Українською Народною Республікою. Не відділяючись від республіки Російської і зберігаючи єдність її, ми твердо станемо на нашій землі, щоб силами нашими помогти, щоб уся Республіка Російська стала федерацією рівних і вільних народів».

Б). «Влада на території Української республіки віднині належить виключно радам робітничих, солдатських і селянських депутатів; …в центрі – Всеукраїнському з’їздові рад…, його Центральному виконавчому комітетові… Україна проголошується республікою рад».

7.                             Коли відбулася описана нижче подія?

«Цією грамотою я оголошую себе Гетьманом всієї України. Управління Україною буде провадитися через посередництво призначеного мною Кабінету Міністрів. Центральна і Мала Рада з нинішнього дня розпускаються».

8.                               Який документ містить такі рядки:

«…Українська Держава стояла коло краю загибелі. Спаслася Вона, дякуючи могутньому підтриманню центральних держав, які, вірні своєму слову, продовжують і по сей час боротись за цільність і спокій України. …Як вірний син України я вирішив взяти на себе тимчасово всю повноту влади»?

9.        Про яку державу йдеться в уривку з історичного джерела?

 «Тепер є сприятливі обставини в цьому питанні, завдання створення в Києві Української академії наук бере на себе держава. Завдання це – справа державної ваги й вирішити його не під силу приватному товариству. Участь держави в цій справі, створення Комісії для вироблення законопроекту про заснування Академії на чолі з В. І. Вернадським дасть можливість втілити думку про Академію скоро та найбільш повно…»

 10.       Українська Держава Павла Скоропадського існувала впродовж

А жовтня 1917 р. – березня 1918 р.     Б квітня – грудня 1918 р.

В травня 1918 р. – вересня 1919 р.      Г квітня – грудня 1919 р.

11.       У листопаді 1918 р. Український національний союз утворює Директорію з метою

А підготовки Акта злуки УНР та ЗУНР.

Б боротьби проти наступаючих частин Червоної Армії.

В організації повстання проти гетьмана П. Скоропадського.

Г боротьби проти білогвардійських військ генерала А. Денікіна.

12.      До складу створеної Українським національним союзом Директорії входили

А С. Петлюра, М. Міхновський, С. Єфремов, В. Винниченко, О. Бош.

Б В. Винниченко, С. Петлюра, Ф. Швець, О. Андрієвський, А. Макаренко.

В М. Грушевський, Х. Раковський, С. Єфремов, В. Винниченко, С. Петлюра.

Г В. Винниченко, С. Петлюра, Х. Раковський, Н. Махно, Ф. Кричевський.

13.          У листопаді 1918 р. В. Винниченко очолив

А Генеральний секретаріат Української Центральної Ради.

Б Раду Народних Міністрів УНР.

В Державний секретаріат ЗУНР.

Г   УНР.

14.   Що сприяло проголошенню цитованої нижче декларації Директорії УНР?

«Уповноважена силою і волею трудящих України… Директорія цим заходом довершила перший акт соціального та національно-політичного визволення українського народу. Наступним етапом нашої революції є творення нових, справедливих… соціальних і політичних форм».

А укладення Варшавської угоди

Б завершення війни з радянською Росією

В анулювання Брест-Литовського мирного договору

Г повалення гетьманського режиму П. Скоропадського

15. Варшавська угода між Директорією УНР і урядом Польщі передбачала

А військово-політичну допомогу в боротьбі проти гетьмана П. Скоропадського.

Б військову допомогу в боротьбі проти військ генерала А. Денікіна.

В визнання ЗУНР та відмову від втручання в її внутрішні справи.

Г спільні воєнні дії проти Червоної Армії на території України.

16.         Установіть хронологічну послідовність подій

А Заснування в Києві Української академії наук.

Б Проголошення Українською Центральною Радою незалежності УНР.

В Проголошення радянської влади в Україні Всеукраїнським  з’їздом рад у Харкові.

Г Схвалення Українською Центральною Радою проекту Конституції УНР

17        Установіть хронологічну послідовність подій 

А Остаточний розгром Червоною Армією військ генерала Денікіна.

Б Укладення Ризького мирного договору.  В Бій під Крутами.

Г Гетьманський переворот і проголошення Української Держави

18       Установіть хронологічну послідовність подій 

А Проголошення Акта злуки УНР і ЗУНР.

Б Укладення Брест-Литовського мирного договору між УНР і Німеччиною та її союзниками.

В Проголошення Центральною Радою Четвертого Універсалу.

Г Державний переворот і прихід до влади П.Скоропадського.

19      Установіть хронологічну послідовність подій 

А Проголошення Акта злуки УНР і ЗУНР.

Б Укладення Брест-Литовського мирного договору між УНР і Німеччиною та її союзниками.

В Проголошення Центральною Радою Четвертого Універсалу.

Г Державний переворот і прихід до влади П.Скоропадського.


 

Запись опубликована в рубрике Конспекти, тести_10кл. Добавьте в закладки постоянную ссылку.

Добавить комментарий