Україна в умовах незалежності

УКРАЇНА В УМОВАХ НЕЗАЛЕЖНОСТІ

Незалежна2

Герб              Прапоп

Гімн: «Ще не вмерла України і слава, і воля»

Населення:

 • 1991 р.  — > 52 млн.                                                        
 • 2001 р. – 48 240 902 (по перепису)
 • 2015 р. – 42 741 248
 • 2019 р. —    ?

Територія

603 549 кв. км.

Причини:

Зовнишні   

 • Поразка в «холодної війне»,
 • системна криза в СРСР,
 • поразка «путча»,
 • великодержавна політика Б. Єльцина

Внутришні

 • УРСР (територія , система власних органів влади – законодавча, виконавча, судова, право, силови структури, кордони …)
 • Активізація національно-демократичних сил
 • Стремление київської партийної номенклатури самостийно керувати крайною 

Завдання незалежної Украини

 • Політична сфера       від тоталітаризму (авторитаризму)          до    демократії
 • Економічна сфера    від АКС, централізації                                до   ринка
 • Соціальна сфера      від «квітника» системи                               до «творця доли»
 • Гуманітарна сфера     від класових інтересів                                 до загальнолюдських
 • Міжнародна сфера    від об’єкта міжнародної діяльності          до суб’єкта

30 серпня1991 р. по звинуваченню в організації державного перевороту («путча») була заборонена Комуністична партія України (КПУ). На її основі виникла Соціалістична партія України (СПУ), яку очолив О. Мороз. КПУ була поновлена у 1993 р. Очолив КПУ П.Симоненко.

1 грудня 1991 р. на підтримку Акта проголошення незалежності України був проведений референдум.

90,31% проголосувало за незалежність України.

1 грудня 1991 р. були проведені вибори Президента України. Переміг Л.Кравчук (61,59%). Головним конкурентом Л.Кравчука на виборах був В.Чорновіл.

 РОЗПАД СРСР

7 грудня 1991 р. відбулася зустріч лідерів Білорусії (С.Шушкевич), Росії (Б.Єльцин), України (Л.Кравчук) на урядовій дачі в Біловезькій Пущі (Білорусія).

8 грудня 1991 р. – офіційна констатація розпаду СРСР, підписання угоди про утворення Співдружності Незалежних Держав (СНД).

20 грудня 1991 р. – заява Верховної Ради України з уточненням, що СНД є об’єднанням незалежних держав.

21 грудня 1991 р. – підписання в Алма-Аті Декларації про утворення СНД керівниками незалежних Росії, України, Білорусії, Азербайджану, Вірменії, Молдови, Казахстану, Киргизії, Туркменії, Узбекистану, Таджикистану.

Основні засади СНД:

— збереження територіальної цілісності держав;

— співпраця з питань формування єдиного економічного простору, митної політики, екологічної безпеки, боротьби з організованою злочинністю тощо.

— право кожної держави на власні збройні сили на базі збройних сил колишнього СРСР.

 

Віхи становлення незалежної української держави

 • 16 липня 1990 р. Прийняття Декларації про державний суверенітет УРСР
 • 3 серпня 1990 р. Закон про економічну самостійність УРСР
 • 5 липня 1991 р. прийняття Закону про заснування в Україні посади Президента.
 • 24 серпня 1991 р. Прийняття Акту проголошення незалежності України
 • 1 грудня 1991 р. Підтвердження Акту проголошення незалежності України на Всеукраїнському референдумі
 • 28 червня 1996 р. Прийняття Конституції України

 ПЕРШІ ДЕРЖАВОТВОРЧІ ПРОЦЕСИ НЕЗАЛЕЖНОЇ УКРАЇНИ

Голова держави — Президент. 

Голова виконавчої влади – Кабінет міністрів України.

Голова Законодавчої влади – Верховна Рада України.

Голова судової влади – Верховний Суд.

8 жовтня 1991 р. – закон «Про громадянство України».

4 листопада 1991 р. – закон «Про державний кордон України».

6 грудня 1991 р. – закон «Про збройні сили України».

Початок січня 1992 р. – введення в обіг власної грошової одиниці – купонів багаторазового використання. З 1 вересня 1996 р. – введення в обіг української національної валюти —  гривні.

Січень-лютий 1992 р. – затвердження державної символіки України: Державний герб (малий) – тризуб, Державний прапор – синьо-жовтий, Державний гімн – музика В.Вербицького, слова П.Чубинського (слова були затверджені 6 березня 2003 р.)

Також були створені Національний банк України, СБУ, Українська фондова біржа, посольства, консульства…

Проблеми початкового етапу державотворення

— непідготовленість українського суспільства;

— відсутність чіткої концепції державотворення;

— незавершеність розподілу функцій між різними гілками влади;

— виникнення великої кількості партій без чітких політичних засад та великої підтримки населення;

— тісний зв’язок економіки України з народногосподарським комплексом колишнього СРСР.

Схема_Нзлжнсть6   

Схема_Нзлжнсть7

 

ПОЛІТИКА ПЕРЗИДЕНТА УКРАЇНИ Л. КРАВЧУКА (1991 – 1994 рр.)

— втілення ідеї незалежності;

— не допустив, завдяки поміркованій політиці, виплеску соціальної напруги;

— не зміг реалізувати обіцяну під час виборчих перегонів програму глибоких соціально-економічних перетворень;

Економічний розвиток України в перші роки незалежності

(правління Л.Кравчука)

— вплив негативних чинників як спадок СРСР (підпорядкування більшості підприємств центру, монополізм, відсутність різних форм власності, неконкурентоспроможність на світових ринках, екстенсивний розвиток, диспропорційність (переважання промисловості групи «А»), застарілість матеріально-технічної бази, міцний зв’язок з економікою країн колишнього СРСР, залежність від енергоносіїв (гас, нафта), високий рівень мілітаризації економіки);

— економічна криза (тіньова економіка, гіперінфляція, зростання безробіття, дефіцит державного бюджету, катастрофічне падіння виробництва, борги по зарплаті);

— прийняття низки законів: «Про власність», «Про селянське (фермерське) господарство», «Про приватизацію майна державних підприємств»…;

 Необхідні поняття сучасної економіки:

Тіньова економіка – господарська діяльність, яка розвивається поза державним обліком та контролем, а тому не відображається в офіційній статистиці (несплата податків, приховування доходів, доходи від заборонених видів діяльності тощо).

Інфляція – зростання цін внаслідок додаткового випуск грошових знаків.

Гіперінфляція – швидке зростання товарних цін і грошової маси в обігу, що веде до різкого знецінення грошової одиниці, порушення платіжного обігу і нормальних господарських зв’язків

Грошова емісія — додатковий випуск в обіг грошових знаків

Девальвація – пониження курсу національної чи міжнародної (регіональної) грошової одиниці щодо валют інших країн або дорогоцінних металів

Дефолт – нездатність країни сплачувати за своїми борговими зобов’язаннями

Дефіцит – перевищення попиту над пропозицією (відсутність певних товарів на ринку). Особливо дефіцит на всі групи товарів був за часів «Застою» та «Перебудови».

Дефіцит бюджету — перевищення видатків бюджету над доходами

 Причини невдач економічної політики в перехідний період:

— відсутність чіткої економічної програми;

— нерішучість, повільність, непослідовність у проведенні нагальних економічних реформ;

— політична нестабільність, часта зміна урядів;

— відсутність законодавчої бази для розвитку ринкової економіки…

 БЕЗ’ЯДЕРНИЙ СТАТУС УКРАЇНИ

Причини:

— аварія на ЧАЕС;

— складнощі утримання ядерної зброї;

— жорстка позиція США та Росії;

14 січня 1994 р. відбулося підписання Тристоронньої угоди Росії, України, США:

— Росія та США гарантують Україні безпеку;

Україна підтверджує, що приєднається до Договору про непоширення ядерної зброї.

Результати:

 — Росія стала єдиною пострадянською ядерною державою;

Україна втратила ядерний потенціал, але так і не отримала компенсацій за роззброєння.

ДОСТРОКОВІ ВИБОРИ ПРЕЗИДЕНТА Й ПЕРШІ ВИБОРИ ДЕПУТАТІВ ВЕРХОВНОЇ РАДИ НЕЗАЛЕЖНОЇ УКРАЇНИ (1994 р.)

 Причини дострокових виборів:

— загострення протистояння між Верховною Радою та Президентом;

— наростання економічної кризи;

— невдоволення населення погіршенням умов життя (у 1993 р. почали страйк шахтарі);

Особливості виборів до Верховної Ради України:

— були позачерговими;

відбулися в березні 1994 р.;

— проводилися за мажоритарною системою.

Мажоритарна виборча система – виборча система, за якою враховуються голоси виборців, подані за кандидата, який одержав більшість голосів у конкретних виборчих округах.

 Результати виборів до Верховної Ради: КПУ – 25%, Рух – 5,9%, Селянська партія – 5, 34%, СПУ – 4,15%, безпартійні – 55, 6%.

Пропрезидентські сили зазнали поразки. Прорахунки влади зробили привабливими гасла комуністів та соціалістів.

Особливості виборів Президента:

— відбулися в червні-липні 1994 р.;

— зареєстровано 7 кандидатів;

— відбувалися в 2 тури.

Результати виборів Президента: переміг Л.Кучма (52%)

19 липня 1994 р. Л.Кучма склав присягу на вірність українському народові й офіційно став Президентом України.

ПОЛІТИКА ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ Л. КУЧМИ

(1994 – 2004 рр.)

— призупинення падіння обсягів виробництва;

— гальмування економічної кризи в країні;

— зупинення гіперінфляції;

— введення гривні (1996 р.);

— прийняття Конституції України (28 червня 1996 р.);

— утвердження України на міжнародній арені;

— дуже повільні темпи соціально-економічних реформ;

— політична та економічна нестабільність (за 1994 – 1999 рр. в Україні змінилося 4 уряди).

КОНСТИТУЦІЙНИЙ ПРОЦЕС В УКРАЇНІ

Конституційний Договір політико-правова угода між Верховною Радою України та Президентом України про основні засади організації та функціонування державної влади і місцевого самоврядування в Україні на період до прийняття нової Конституції України. Цей документ укладено 8 червня 1995 р. у м. Києві і підписано Головою Верховної Ради України О. О. Морозом та Президентом України Л. Кучмою.

28 червня 1996 р. була прийнята Конституція України. Конституція УРСР 1978 р. з усіма змінами та доповненнями втратила чинність.

Зміни до Конституції України були прийняті 8 грудня 2004 р.

У жовтні 2010 р. Конституційний суд України визнав зміни до Конституції 2004 р. недійсними, тому сучасна Україна живе за редакцією Конституції 1996 р.

Основні положення Конституції

15 розділів, 161 стаття

— Україна – суверенна, незалежна, демократична, соціальна і правова держава;

— єдиним джерелом влади в Україні є народ;

— Україна – президентська-парламентська республіка;

— Україна – унітарна республіка;

— державною мовою є українська;

— закріплення різноманітних форм власності

                                 Конституції України 

Схема_Нзлжнсть4

ВИБОРИ ДО ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ 1998 р.

 — відбулися за змішаною (мажоритарно-пропорційною) системою

Мажоритарно-пропорційна виборча система – це виборча система, за якою половина депутатів обиралася одномандатними виборчими округами, інша половина – за списками кандидатів у депутати від політичних партій на основі пропорційного представництва.

— необхідний 4% бар’єр подолали такі партії: КПУ (24,65%), Народний Рух (9,4%), виборчий блок СПУ та СелПУ (8,6%), Партія зелених (5,4%), НДП (5%), Всеукраїнське об’єднання «Громада» (4,7%), ПСПУ (4%), СДПУ (4%);

— домінування в парламенті лівих партій (комуністичних та соціалістичних);

— жодна політична сила не отримала необхідної кількості голосів для створення парламентської більшості, що гальмувало прийняття найважливіших рішень і законів.

 ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 1999 р.

— відбулися в листопаді 1999 р.

— зареєстровано 13 кандидатів;

— відбулося 2 тури, до 2-го туру вийшли Л.Кучма та В.Симоненко (лідер КПУ)

— остаточну перемогу одержав Л.Кучма (56,25%)

Л. Кучма був переобраний на посаду Президента України на другий строк.

ПОЛІТИЧНА СИТУАЦІЯ В УКРАЇНІ 2000 – 2002 рр.

21 січня – 1 лютого 2000 р. – загострення суперечностей у Верховній Раді, у результаті було створено парламентську більшість, переобрання Голови Верховної Ради (Головою став І.Плющ).

16 квітня 2000 р. – Всеукраїнський референдум із питань зменшення кількості народних депутатів і скасування їх недоторканості; створення двопалатного парламенту; права Президента розпускати парламент у разі не створення постійно діючої більшості та неприйняття бюджету країни. Більшість українців підтримали винесені на референдум питання, але зміни не були реалізовані.

28 листопада 2000 р. – початок «касетного скандалу» у зв’язку зі зникненням журналіста Г.Гонгадзе, який писав критичні статті про діяльність Президента. Загострення політичної ситуації.

9 березня 2001 р. – масові сутички представників опозиції з правоохоронними органами під час святкування чергової річниці від дня народження Т.Г.Шевченка.

26 квітня 2001 р. – відставка уряду В.Ющенка, який разом із Ю.Тимошенко очолив формування опозиції Л.Кучмі.

31 березня 2002 р. – відбулися чергові вибори до Верховної Ради: «Наша Україна» на чолі з В.Ющенко (23,57%), КПУ (19,98%), блок «За єдину Україну» (11,77%), БЮТ (7,26%), СПУ (6,87%), СДПУ(о) (6,27%). Вибори засвідчили поразку лівих партій.

21 листопада 2002 р. – створення коаліційного уряду на чолі з В.Януковичем.

Спроба політичної реформи

24 серпня 2002 р. була ініційована Л.Кучмою дискусія про необхідність політичної реформи в Україні та внесення змін до Конституції України:

— обрання депутатів за партійними списками;

— формування коаліційного уряду парламентською більшістю;

— парламент призначає прем’єр-міністра, а Президент призначає міністра оборони, внутрішніх справ, закордонних справ, міністра з питань надзвичайних ситуацій тощо.

— наділення Президента правом розпускати парламент у разі не створення більшості, неухвалення бюджету тощо.

— розподіл парламенту на 2 палати;

— визнання результатів Всеукраїнського референдуму без затвердження будь-яким органом влади.

6 березня 2003 р. – Указ Президента про винесення на всенародне обговорення проекту закону «про внесення змін до Конституції України», у результаті обговорення відмовилися від ідеї двопалатного парламенту та скорочення кількості депутатів.

4 вересня 2003 р. – зустрічний проект Медведчука-Симоненка, за яким Президента обирає не народ, а Верховна Рада (проект спричинив політичну кризу і був скасований).

 Соціально-економічний розвиток України в часи правління Л.Кучми (1994 – 2004 рр.)

— оприлюднення у жовтні 1994 р. антикризової соціально-економічної програми Л.Кучми (стабілізація фінансово-грошової системи, зменшення податкового тиску, розширення приватного сектора економіки, децентралізація управління економікою, вирішення питань земельної власності, входження України у світовий економічний простір, реформування соціальної сфери…);

— прийняття у лютому 2000 р. програми «Україна: поступ у ХХІ ст. Стратегія економічного та соціального розвитку на 2000 – 2004 рр.»

— розробка урядом В.Ющенка у квітні 2000 р. програми «Реформи заради добробуту»;

— Позитивні зрушення в економіці: часткова стабілізація; зниження інфляції; введення гривні, зменшення заборгованості виплат зарплат, пенсій, стипендій; проведення приватизації; роздержавлення землі…

— у результаті перетворень з 2000 р. почалося зростання економічних показників;

— Негативні тенденції: корупція; тіньова економіка; несправедлива приватизація; вивезення капіталу за кордон; нехватка іноземних інвестицій; низька вартість робочої сили; диспропорційність економіки…

Президентські вибори 2004 р. («Помаранчева революція»)

У 2004 р. Конституційний суд України визнав, що Л.Кучма має право балотуватися на посаду Президента України третій раз, але Л.Кучма відмовляється. Кандидатом від влади стає В.Янукович. Усього висунуто 26 кандидатів.

31 жовтня 2004 р. – І тур виборів: В.Ющенко – 39,26; В.Янукович – 39,11%.

21 листопада 2004 р. – ІІ тур виборів. ЦВК (Центральна виборча комісія) оголосила переможцем В.Януковича. Прихильники В.Ющенка наголосили, що під час виборів були масові фальсифікації. У результаті:

Увечері 21 листопада 2004 р. на майдані Незалежності м. Києва зібрався мітинг, який переріс у «Помаранчеву революцію» (мітинг був заздалегідь підготовлений та спланований В.Ющенком та його прихильниками).

24 листопада 2004 р. – ЦВК офіційно підтвердила перемогу В.Януковича. Опозиція оскаржила рішення ЦВК у Верховному Суді. Опозиція оголосила про створення Комітету національного порятунку і проведення Всеукраїнського політичного страйку. До Києва почали з’їжджатися прихильники В.Януковича.

26 листопада 2004 р. – початок переговорів іноземних лідерів з кандидатами у Президенти України. Було прийняте рішення не допустити силовий варіант розвитку подій.

27 листопада 2004 р. – Верховна Рада прийняла постанову про політичну кризу, визнала фальсифікацію виборів, висловила недовіру ЦВК.

28 листопада 2004 р. – у Сєверодонецьку відбувся з’їзд депутатів, на якому лідери Харківської, Донецької та Луганської областей закликали до проголошення Південно-Східної Автономної Республіки. Був взятий курс на сепаратизм (відокремлення).

3 грудня 2004 р.Верховний Суд виніс рішення про переголосування ІІ туру президентських виборів.

8 грудня 2004 р. – Верховна Рада прийняла зміни до закону «Про вибори Президента України», зміни до Конституції, переобрання складу ЦВК…

26 грудня 2004 р.переголосування ІІ туру: В.Ющенко – 51,9%, В.Янукович – 44,21%

23 січня 2005 р. – інавгурація нового Президента України В.Ющенка.

Наслідки «Помаранчевої революції»

Позитивні:

— набуття Україною іміджу демократичної держави;    — формування привабливого інвестиційного клімату;   — укрупнення політичних партій;    — створення передумов для прозорих ринкових реформ;

— розширення свободи слова;    — зростання національної самосвідомості.

Негативні:

— не відбулося розмежування бізнесу і влади;

— відсутність прозорої кадрової політики, «кумівство»;

— відсутність реальної боротьби з корупцією;

— неефективність дій уряду;      — популізм та відсутність чіткого плану дій керівництва;

— неврахування інтересів регіонів України.

Основні політичні події часів правління Президента В.Ющенка

Зима-весна 2005 р. – початок конфронтації між політичними силами, що сприяли перемозі В.Ющенка: Ю.Тимошенко (прем’єр-міністр), О.Зінченко (голова секретаріату Президента), П.Порошенко (секретар Ради національної безпеки та оборони). Уряд декларую початок кампанії з реприватизації. На міжнародній арені В.Ющенко отримує дружній прийом на Заході. На пострадянському просторі спроба відродити ГУАМ (Грузія, Україна, Азербайджан, Молдова). Загострюються відносини з Росією.

Літо 2005 р. – реприватизація «Криворіжсталі». Російський «Газпром» попереджає про підвищення цін на газ. Уряд не вживає заходів щодо звільнення від енергозалежності від Росії.

Осінь 2005 р. – В.Ющенко відправляє у відставку уряд Ю.Тимошенко. Новим прем’єр-міністром стає Ю.Єхануров. В.Ющенко укладає угоду з В.Януковичем. Переговори з «Газпромом» заходять у глухий кут. Україна входить у новий рік, не підписавши контракту закупівлі російського газу.

Зима 2006 р. – міжнародний скандал: Росія звинувачує Україну в несанкціонованому відборі російського газу. Верховна Рада вимагає відставку уряду Ю.Єханурова, але В.Ющенко не піддається тиску.

26 березня 2006 р. – вибори до Верховної Ради за пропорційною системою (партійними списками). Результати: Партія регіонів (32,14%), БЮТ (22,29%), блок «Наша Україна» (13,95%), СПУ (5,69%), КПУ (3,66%).

Літо 2006 р. – колишні союзники В.Ющенка СПУ переходять на сторону Партії регіонів і КПУ, що призводить до створення «антикризової коаліції». В.Янукович стає прем’єр-міністром. Головою Верховної Ради стає лідер СПУ О.Мороз. В.Ющенко добивається підписання політичними силами «Універсалу національної єдності». Ю.Тимошенко відмовляється підписувати Універсал.

Осінь 2006 р. – прем’єр-міністр В.Янукович заявляє про неготовність вступу України до НАТО. Росія іде назустріч у питаннях про ціну на газ.

2 квітня 2007 р. В.Ющенко наказом розпустив Верховну Раду.

30 вересня 2007 р. відбулися дострокові вибори до Верховної Ради за пропорційною системою. Результати: Партія регіонів (34,37%), БЮТ (30,71%), НУНС (Наша Україна – Народна Самооборона) (14,5%), КПУ (5,39%), блок Литвина (3,91%). СПУ не увійшла до складу парламенту. Головою Верховної Ради стає А.Яценюк.

18 грудня 2007 р. прем’єр-міністром стає Ю.Тимошенко.

Наприкінці 2008 р. – початку 2009 р. Україна вступає у світову економічну кризу (падає ВВП, збільшується безробіття, зростає інфляція). Новий газовий конфлікт з Росією.

вересень 2008 р. – А.Яценюк подає у відставку з посади голови Верховної Ради.

Жовтень 2008 р. – В.Ющенко заявив про дострокове припинення повноважень Верховної Ради, але окружний адміністративний суд Києва зупинив дію указу Президента. В.Ющенко звільнив суддю і розформував Київський окружний суд. Проте В.Ющенко, враховуючи економічну кризу, зупинив дію свого указу.

Листопад 2008 р. – формування нової коаліції НУНС, БЮТ, Блок Литвина. В.Литвин стає головою Верховної Ради.

7 січня 2009 р. – Росія припинила поставки газу в Україну. Росія звинувачує Україну в несанкціонованому відборі газу. Експерти Євросоюзу це підтвердили.

19 січня 2009 р. – підписання урядом Ю.Тимошенко невигідного газового договору з Росією.

17 січня 2010 р. – І тур виборів Президента України. У другий тур потрапили Ю.Тимошенко (25,05%) та В.Янукович (35,32%).

7 лютого 2010 р. – ІІ тур. Результати: В.Янукович (48,95%), Ю.Тимошенко (45,47%)

25 лютого 2010 р. – інавгурація Президента України В.Януковича.

11 березня 2010 р. – формування нової парламентської коаліції «Стабільність та реформи» (Партія регіонів, КПУ, блок Литвина). Новим прем’єр-міністром стає лідер Партії регіонів М.Азаров.

Квітень 2010 р. – підписання нового вигідного газового договору з Росією, а також договору про продовження дислокації у Севастополі російського чорноморського флоту на 25 років до 2042 р.

 28 жовтня 2012 р — Вибори до Верховної Ради України, згідно з чинним законодавством, проходять 28 жовтня 2012 року на основі Закону України «Про вибори народних депутатів України» від 17 листопада 2011 року. Цим законом встановлено п’ятивідсотковий прохідний бар’єр і змішану систему: 225 депутатів обираються в загальнодержавному багатомандатному окрузі за виборчими списками від політичних партій, а інші 225 — за мажоритарною системою в одномандатних округах. Участь у виборах беруть тільки політичні партії; участь блоків, які складаються з партій, не передбачено.

Кількість місць у парламенті:

    Партія регіонів — 185 (п:72, м:113) — 41.11%

    Батьківщина — 101 (п:62, м:39) — 22.44%

    Самовисування — 43 (п:0, м:43) — 9.56%

    УДАР — 40 (п:34, м:6) — 8.89%

    Свобода — 37 (п:25, м:12) — 8.22%

    КПУ — 32 (п:32, м:0) — 7.11%

2013 рік

 • Листопад 1913 — лютий 1914 — Євромайдан.
 • Лютого 1914 — повалення влади В. Януковича. Початок жорсткого громадянського протистояння в Україні
 • Березень 2014 р. — Вихід Криму зі складу України
 • Квітень 2014 — початок військового протистояння на сході України

Выборы Президента Украины 25 мая 2014

Вибори2014_Прзднт

Вибори до Верзхвної Ради України. 26 жовтня 2014 р.

Название партии Голосов ЗА (%)
1 Народный фронт Народный фронт
22.14%
3 488 114 голоса
2 Блок Порошенко Блок Порошенко
21.82%
3 437 521 голос
3 Самопомощь Самопомощь
10.98%
1 729 271 голос
4 Оппозиционный блок Оппозиционный блок
9.43%
1 486 203 голоса
5 Партия О.Ляшко Партия О.Ляшко
7.45%
1 173 131 голос
6 Батькивщина Батькивщина
5.68%
894 837 голосов
7 Свобода Свобода
4.71%
742 022 голоса
8 КПУ КПУ
3.88%
611 923 голоса
9 Сильная Украина Сильная Украина
3.12%
491 471 голос
10 Гражданская позиция Гражданская позиция
3.11%
489 523 голоса
11 Заступ Заступ
2.66%
418 301 голос
12 Правый сектор Правый сектор
1.81%
284 943 голоса
13 Солидарность женщин Солидарность женщин
0.67%
105 094 голоса
14 5.10 5.10
0.43%
67 124 голоса
15 Интернет партия Интернет партия
0.37%
58 197 голосов
16 ПЗУ ПЗУ
0.25%
39 636 голосов
17 Зеленая планета Зеленая планета
0.24%
37 726 голосов
18 Возрождение Возрождение
0.2%
31 201 голос
19 Единая страна Единая страна
0.18%
28 145 голосов
20 Украина - единая страна Украина — единая страна
0.13%
19 838 голосов
21 Новая политика Новая политика
0.12%
19 222 голоса
22 Сила людей Сила людей
0.11%
17 817 голосов
23 Україна Майбутнього Україна Майбутнього
0.09%
14 168 голосов
24 Сила и честь Сила и честь
0.09%
13 549 голосов
25 Гражданское движение Гражданское движение
0.08%
13 000 голосов
26 Блок Левых Сил Блок Левых Сил
0.08%
12 499 голосов
27 НДПУ НДПУ
0.08%
11 826 голосов
28 КУН КУН
0.06%
8 976 голосов
29 ЛПУ ЛПУ
0.05%
8 523 голоса

Вибори2014

Боль_Украины

2015 рік

Біль України

ЗОВНІШНЬОПОЛІТИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ НЕЗАЛЕЖНОЇ УКРАЇНИ

Схема_Нзлжнсть5

 Правова база зовнішньої політики України

— Декларація про державний суверенітет України (липень 1990 р.);

— Основні напрямки зовнішньої політики України (липень 1993 р.);

— Воєнна доктрина України (жовтень 1993 р.);

— Конституція України (червень 1996 р.).

Участь України у міжнародних організаціях

1992 р. – ратифікація Гельсінських угод, вступ до Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ).

1992 р. – вступ до Міжнародного валютного фонду, Європейського банку реконструкції та розвитку, Світового банку.

1992 р. – співзасновниця Чорноморського Економічного співробітництва.

1997 р. – українець Г.Удовенко головував на генеральній асамблеї ООН.

2000 – 2001 рр. – Україна – непостійний член Ради Безпеки ООН.

Участь України у миротворчих операціях ООН у Хорватії, Боснії та Герцеговині, Сьєра-Леоне тощо.

Європейська інтеграція

1994 р. – Угода про партнерство і співробітництво між Україною та ЄС;

1995 р. – затвердження стратегії співробітництва ЄС та України;

2003 р. – Україна набула статусу країни-сусіда ЄС;

2005 р. – отримання Україною статусу країни з ринковою економікою;

2008 р. – вступ України до СОТ (Світової Організації Торгівлі).

Співробітництво з НАТО

1994 р. – участь у програмі НАТО «Партнерство заради миру»;

1999 р. – Хартія про особливе партнерство між Україною та НАТО;

1998, 2001 р. – допомога НАТО в подоланні наслідків повеней у Закарпатті;

2002 р. – Україна заявила про намір вступу до НАТО.

Співробітництво з країнами СНД

8 грудня 1991 р. – вступ до СНД;

1993 р. – асоційоване членство в Економічному Союзі країн СНД;

1995 р. – військово-технічне співробітництво в межах Алматинської угоди про створення Об’єднаної системи протиповітряної оборони;

2003 р. – угода про формування Єдиного економічного простору (ЄЕП).

Взаємини України з сусідніми державами

Росія

Росія – найбільший торговельний партнер України.

1997 р. – Договір про дружбу і співробітництво з РФ.

2003 р. – затверджено сухопутний кордон; не вирішене питання про кордони у Керченській затоці та Азовському морі.

2003 р. – конфлікт через будівництво Росією дамби до українського о. Тузла у Керченській затоці.

2005-2006 рр., 2008-2009 рр. – газові конфлікти з Росією.

Білорусь

1995 р. – Договір про дружбу, добросусідство і співробітництво.

Білорусь – один з найбільших торгових партнерів України.

Молдова

2001 р. – Договір про кордони: Україна передала Молдові частину території Подунавʼя.

Україна є посередником у розв’язанні Придністровського конфлікту між Молдовою та самопроголошеною Придністровською республікою.

Польща

Польща першою визнала Україну.

1992 р. – Договір про добросусідство, дружні відносини і співробітництво.

  Угорщина

1991 р. – Договір про добросусідство і співробітництво.

Спільне протипаводкове облаштування басейну р. Тиса.

Словаччина

1993 р. – Договір про добросусідство, дружні відносини і співробітництво.

Румунія

Початок 90-х років – територіальні претензії Румунії щодо Північної Буковини, Бессарабії, о. Зміїний.

1997 р. – Договір пор відносини добросусідства і співробітництва.

Лютий 2009 р. – за заявою Румунії Міжнародний суд у Гаазі розв’язав румунсько-українську суперечку щодо делімітації континентального шельфу.

Делімітація (кордону) – визначення загального напряму й проходження кордону між державами.

Рішення Міжнародного суду від 3 грудня 2009 р.

— Зміїний є островом і невід’ємною часткою України;

— Україна отримала зону Чорного моря, удвічі більшу за зону Румунії;

— Розподіл спірної зони: 25% отримала Україна, 75% — Румунія.

 Участь України в діяльності міжнародних організацій

Назва

Рік

Організація Об’єднаних Націй (ООН) 1945
Всесвітній Поштовий Союз (ВПС) 1947
Всесвітній Союз Електрозв’язку, Міжнародний консультативний комітет з питань радіо 1947
Всесвітня організація охорони здоров’я (В003) 1948-1949,поновлено з 1992
Всесвітня метеорологічна організація (ВМО) 1951
Організація Об’єднаних Націй з питань освіти, науки і культури (ЮНЕСКО) 1954
Міжнародне агентство з атомної енергетики (МАГАТЕ) 1957
Всесвітня організація інтелектуальної власності 1970
Організація Об’єднаних Націй з промислового розвитку (ЮНІДО) 1985
Співдружність Незалежних Держав (СНД) 1991
Організація з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) 1992
Парламентська асамблея Чорноморського економічного співробітництва, Чорноморська асоціація економічного співробітництва 1992
Міжнародний валютний фонд (МВФ), Світовий банк (СБ) (раніше Міжнародний банк реконструкції і розвитку) 1992
Міжнародна організація цивільної авіації (ІКАО) 1992
Міжнародна морська організація (ІМО) 1994
Рада Європи (РЄ) 1995
Об’єднання країн: Грузія, Україна, Азербайджан, Молдова (ГУАМ) (раніше ГУУАМ; до об’єднання входив також Узбекистан, що згодом вийшов з його складу) 1996
Світова організація торгівлі  (СОТ)       2008 р.Підписання асоціації з Європейським Союзом  2014 р.

ПРЕЗИДЕНТИ УКРАЇНИ

Леонід Кравчук (грудень 1991 р. – липень 1994 р.)

Леонід Кучма (липень 1994 р. – грудень 2004 р. – 2 строки)

Віктор Ющенко (січень 2005 р. – лютий 2010 р.)

Віктор Янукович (з лютого 2010 р. – лютий 2014 р.)

В.о. президента О. Турчинов (лютий 2014 р — 25.05.2014 р.)

Петро Порошенко (25 травня 2014 р. — …)

 ГОЛОВИ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ

Леонід Кравчук ( липень 1990 р. – грудень 1991 р.)

Іван Плющ (грудень 1991 р. – травень 1994 р.)

Олександр Мороз (травень 1994 р. – травень 1998 р.)

Олександр Ткаченко (липень 1998 р. – січень 2000 р.)

Іван Плющ (лютий 2000 р. – травень 2002 р.)

Володимир Литвин (травень 2002 р. – травень 2006 р.)

Олександр Мороз (липень 2006 р. – листопад 2007 р.)

Арсеній Яценюк (грудень 2007 р. – листопад 2008 р.)

Володимир Литвин (з грудня 2008 р. — 2012)

Володимир Рибак (з грудня 2012 р. – лютий 2014 р.)

Олександр Турчинов (лютий 2014 р. — листопад 2014 р.)

Володимир Гройсман (листопад 2014 — …)

 ГОЛОВИ УРЯДУ УКРАЇНИ (ПРЕМ’ЄР МІНІСТРИ)

 Вітольд Фокін (жовтень 1990 р. – жовтень 1992 р.)

Леонід Кучма (жовтень 1992 р. – вересень 1993 р.)

в. о. Юхим Звягільський (вересень 1993 р. – серпень 1994 р.)

Віталій Масол (червень 1994 р. – березень 1995 р.)

Євген Марчук (березень 1995 р. – травень 1996 р.)

Павло Лазаренко (травень 1996 р. – червень 1997 р.)

Валерій Пустовойтенко (липень 1997 р. – грудень 1999 р.)

Віктор Ющенко (грудень 1999 р. – травень 2001 р.)

Анатолій Кінах (травень 2001 р. – листопад 2002 р.)

Віктор Янукович (листопад 2002 р. – січень 2005 р.)

Юлія Тимошенко (січень – вересень 2005 р.)

Юрій Єхануров (вересень 2005 р. – серпень 2006 р.)

Віктор Янукович (серпень 2006 р. – грудень 2007 р.)

Юлія Тимошенко (грудень 2007 р. – березень 2010 р.)

Микола Азаров (з березня 2010 р. – грудень 2014 р)

Арсеній Яценюк (лютий 2014 р. — …)

РОЗВИТОК КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ НА МЕЖІ ХХ-ХХІ СТОЛІТЬ

У сучасній Україні відбувається великомасштабна трансформація соціального буття, змінюються соціальні цінності, норми діяльності та поведінки людей, що зумовлює необхідність підвищення ролі та значення накопичення нових знань протягом усього життя людини. Брак і викривлення історичних знань, деформованість національної свідомості та несформованість активної громадянської позиції посттоталітарного українства породжуїоть складні суспільні процеси, які відбуваються сьогодні.

 •  1996 р. — Закон України «Про освіту»
 • 2002р. — Закон України «Про вищу освіту»
 • 2005    р. травень — приєднання України до Болонського процесу — включення України до єдиної системи вищої школи
 • 2006 р.— Державна програма «Інформаційні та комунікаційні Технології в освіті та науці на 2006-2010 роки»
 • 2006 р. — Концепція Державної програми розвитку освіти на 2006-2010 рр.НАУ

Провідним центром розвитку наукових досліджень є Національна академія наук — HAH України. Вагомий внесок у розвиток української науки внесли академіки Ю.Митропольський (математична фізика), П. Костюк (фізіологія), Ю. Гузь (механіка), Ю. Глеба (клітинна інженерія), В. Грищенко ( кріобіологія), В. Тацій (правознавство), П. Тронько, В. Смолій (історія), І. Курас (політологія), С. Кримський, М. Попович, В. Шинкарук (філософія)

2007-2008 рр. — всеукраїнська науково-популярна акція. «Великі українці» — за результатами народного голосування перше місце посів Ярослав Мудрий, друге — академік М. Амосов, третє — С. Бандера      » . Участь України у найбільших міжнародних космічних програмах «Морський старт», «Глобалстар», політ в космос українського космонавта Л. Каденюка

Свобода письменницької творчості різних жанрів. До здобутків української літератури належать твори Б. Олійника «Трубить Трубіж», Ліни Костенко, зокрема, «Берестечко», М. Вінграновського «Северин Наливайко», П. Загребельного «Тисячолітній Миколай», «Ангельська плоть», Ю. Мушкетика «Страх підстарости Чаплинського». Виходять твори молодих письменників: Є. Пашковського «Щоденний жезл», роман-легенда Р. Іваничука «Рев оленів нарозвидні», повість А. Дімарова «Молитва до Марії» тощо. Сучасну українську літературу визначають:  Юрій Андрухович, Оксана Забужко, Марк Йогансен, Тарас Фадюк, Марія Матіос, Ірен Роздобудько.

1996    р. — відновлення пам’ятника Княгині Ользі на Михайлівській площі в Києві (1911 р. скульптор І. П. Кавалеріям).

1997    р. — пам’ятник Ярославу-Мудрому в Києві

1998    р. — пам’ятник  Михайлові Грушевському в Києві.

1999    р. — відбудовано Михайлівський Золотоверхий Собор, споруджений 1108 — 1113 рр. внуком Ярослава Мудрого київським князем Святополком Ізяславичем. Собор було збудовано з каміння і цегли-плінфи на вапняному розчині технікою «мішаної кладки»  із використанням голосників у пазухах склепінь. Стіни собору прикрашали мозаїки та фрески. В 1934-35 рр. собор було зруйновано. Частина фресок і мозаїк зберігалася в Софійському соборі. Частина реліквій було вивезено до Росії і знаходиться у Третьяковській галереї.

1999 р. — пам’ятник героям комедії «За двома зайцями».

2002 р. — пам’ятник Лесю Курбасу (25.02, І887 р. — 3.11. 1937 р.). Автори скульптор Микола Рапай та архітектор В’ячеслав Дормідонтов

2002 р. — Монумент Незалежності на Майдані Незалежності. На облицьованій білим мармуром колоні стоїть дівчина в національному вбранні, яка тримає гілку калини, — символ України. Висота-монумента — 42 метри. Автор проекту скульптор Анатолій Кущ

2005 р. — початок створення музейного комплексу «Мистецький Арсенал» — центру презентації і популяризації української культури, збереження та примноження національного культурного багатства, сприяння розвитку мистецтва та музейної справи. Змістовне наповнення комплексу передбачає створення окремих музеїв (народного мистецтва, історичних коштовностей, приватних колекцій тощо).

2007 р. — акція «Сім чудес України», вибір українців — заповідник «Кам’янець», Києво-Печерська лавра, дендропарк «Софіївка», Софія Київська, заповідник Херсонес Таврійський, острів Хортиця, Хотинська фортеця.

23 років

 Незалежності

(Хроніка  подій)

Етапи:

 • 16 липня 1990 р. Прийняття Декларації про державний суверенітет УРСР
 • 3 серпня 1990 р. Закон про економічну самостійність УРСР
 • 24 серпня 1991 р. Прийняття Акту проголошення незалежності України
 • 1 грудня 1991 р. Підтвердження Акту проголошення незалежності України на Всеукраїнському референдумі
 • 28 червня 1996 р. Прийняття Конституції України
 • 16.07.1990р. – Декларація …
 • 24.08.1991р. – Акт …
 • 01.12.1991р. – Референдум, Вибори президента (Кравчук -62%, Чорновіл -25%)
 • 10.01.1992р. – купоно-карбованцы (обесценились за 4 года в 700 раз)
 • 01.12.1992р. – Украина получила домен .UA
 • 14.01.1994р. – заявление о ликвидации ядерного оружия
 • 10.07.1994р.- выборы президента  (Кучма – 52%, Кравчук – 45%)
 • 01.01.1995р.- начало ваучерной приватизации
 • 28.06.1996р.- Конституция Украины
 • 01.09.1996р. – гривня (1,82грн = $1)
 • 19.11.1997р.- Леонид Каденюк («Колумбия») 15 суток 16 часов 35 минут 1 секунду
 • 25.03.1999р. – погиб лидер НРУ В. Черновил
 • 14.11.1999р. – выборы президента (Кучма – 56%, Симоненко – 38%)
 • 16 .04.2000р. – Всеукраїнський референдум
 • 15.12.2000р – червень 2001р. – Акція «Україна без Кучми»
 • 23.06.2001р.- визит Римского Папы Иоанна Павла II
 • 22.11.2004р.-  «Оранжевая революция»
 • 23.01.2005р.- Виктор Ющенко – президент
 • 04.02.2005р.- Ю. Тимошенко – премьер-министр
 • 01.01.2006р. – политическая реформа
 • 18.04.2007р.- Евро-2012
 • 30.09.2007р.- внеочередные выборы в ВР (ПР=34,4%, БЮТ = 30,7%)
 • 16.05.2008р.- Украина вступила в ВТО
 • 07.02.2010р.- В. Янукович – президент 48,95%
 • 21.04.2010р.-  Харьковское соглашение
 • 22.11.2010р. –  Налоговый майдан
 • 2011р. – Луценко, Тимошенко в СИЗО
 • 2013 р.  осінь —  Євромайдан
 • 2014 р. лютий – «Палацовий переворот», повалення влади В. Януковича
 • 2014 р. 17 березня – 2 квітня  – приєднання Крима до Російської Федерації
 • 2014. травень —  … —  Антитерористична операція в Донецькій і Луганській областях

 

Тест

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

 1.      На всеукраїнський референдум 1 грудня 1991 р. було винесене питання:

А Чи вважаєте Ви необхідним збереження СРСР як оновленої федерації республік?

Б Чи схвалюєте Ви Угоду про створення Співдружності Незалежних Держав?

В Чи погоджуєтеся Ви із забороною КПРС і націоналізацією її власності?

Г Чи підтверджуєте Ви Акт проголошення незалежності України?

2.      Конституція Української РСР, ухвалена 20 квітня 1978 р., втратила свою чинність:

А 1985 р.       Б 1991 р.         В 1996 р.         Г 2004 р.

3.      Кому з українських політичних і державних діячів належить така характеристика?

«Президент України, сприяв прийняттю Конституції незалежної України, вніс пропозицію про проведення політичної реформи, суть якої полягала в перетворенні президентсько-парламентської форми державного правління на парламентсько-президентську».

А Л. Кравчуку            Б Л. Кучмі          В В. Ющенку          Г В. Януковичу

4.      Широка приватизація в Україні державного сектору економіки …

А розпочалася відразу після проголошення незалежності

Б призвела до утворення олігархічним промислово-фінансових груп

В призвела до повного занепаду металургійної галузі економіки

Г дала можливість уникнути падіння промислового виробництва в 1990-х рр.

5.      Україна, приєднавшись у 1994 р. до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї, отримала гарантії безпеки з боку таких країн, як:

А США, Росія, Велика Британія                      Б Китай, США, Франція

В Росія, Китай, Індія                                          Г країн Європейського Союзу, США, Китаю

6.      У якому році відбулась описана подія?

«Розглянувши висновки Тимчасової комісії Президії Верховної Ради України по перевірці діяльності… посадових осіб органів влади, управління, громадських об’єднань… Президія Верховної Ради України постановляє: 1. Відповідно до частини другої статті 7 та керуючись пунктом 6 статті 106 Конституції України, заборонити діяльність Компартії України.»

А у 1991 р.                 Б у 1996 р.                 В у 2000 р.                 Г у 2004 р.

7.      Які чинники сприяли державотворчому процесу в Україні в 1991—1994 рр.?

А незавершеність формування української нації

Б мирний шлях здобуття Україною незалежності

В кризовий стан економіки й падіння виробництва

Г корупція й хабарництво у вищих ешелонах влади

8.      У якому місті в 1994 р. було підписано меморандум, уривок із якого наведено?

«Російська Федерація, Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії і Сполучені Штати Америки підтверджують Україні їх зобов’язання згідно з принципами Заключного акта НБСЄ поважати незалежність і суверенітет та існуючі кордони України…»

А у Варшаві                Б у Вашингтоні                    В у Москві                 Г у Будапешті

9.      Закон «Про економічну самостійність УРСР» був прийнятий:

А із метою реалізації положень Декларації про державний суверенітет УРСР

Б із метою реалізації рішень Всесоюзного референдуму, що відбув ся 17 березня 1991 р

В як складова політики перебудови в СРСР

Г після проголошення Акта проголошення незалежності України

10.  У якому році показники інфляції за роки незалежності України були найвищими?

А у 1994 р.                 Б у 1999 р.                В у 2005 р.                Г у 2009 р.

11.  25 листопада 1991 р. президент Росії Б. Єльцин зробив висновок: «Як тільки вони [Україна] приймуть рішення про свою національну валюту — і все — ми [СРСР] закінчилися».

Коли було запроваджено національну валюту України?

А 1991 р.        Б 1992 р.        В 1994 р.        Г 1996 р.

12.  У якому році з’явилась така заява Ради у справі релігій при Раді міністрів УРСР: «…при умові беззастережного дотримання Конституції… греко-католики можуть користуватися всіма правами, встановленими для релігійних об’єднань…».

А у 1985 р.     Б у 1987 р.      В у 1989 р.     Г у 1991 р.

13.  Який зовнішній чинник був вирішальним у здобутті Україною незалежності?

А поразка СРСР у «холодній війні»                       Б інтеграційні процеси в Європі

В «Оксамитові революції» в Східній Європі         Г початок процесу ракетно-ядерного                                                                                               роззброєння

14.  Хто з політичних діячів став першим всенародно обраним Президентом незалежної України?

А Л. Кравчук             Б Л. Кучма                 В В. Ющенко             Г В. Янукович

15.  Витяг з якого документа подано нижче?

«Українська  РСР  забезпечує  верховенство  Конституції  та  законів  Республіки  на  своїй території.   Українська РСР самостійно визначає свій економічний статус і закріплює його в законах…   …Українська РСР має право на власні Збройні Сили…»

А  Декларація про державний суверенітет України

Б  Акт проголошення незалежності      України

В  Декларація прав національностей України

Г  Закон «Про економічну   самостійність Української РСР»

16. Створення Співдружності Незалежних Держав пов’язане з іменами

А Л. Кравчука, С. Шушкевича, Б. Єльцина.                     Б Л. Кучми, Б. Єльцина, О. Лукашенка.

В М. Горбачова, Б. Єльцина, Н. Назарбаєва.                   Г Л. Кравчука, Н. Назарбаєва, С. Шушкевича.

17.Про яке явище йдеться в уривку з історичного джерела?

«На початку 1990-х років перевищення показників смертності над показниками народжуваності стало характерним для всієї республіки – на кожну 1000 мешканців народжувалося в середньому 8,5 дітей, а помирало 16 осіб. Якщо у 1989 р. в Україні проживало 51,7 млн чол., то у 2003 р. всього 47,7 млн».

А асиміляцію             Б депопуляцію             В дискримінацію        Г денаціоналізацію

18.Назву якої державної інституції пропущено в цитованому нижче документі?

«…контроль за додержанням конституційних прав і свобод людини і громадянина та захист прав кожного на території України і межах її юрисдикції здійснює Уповноважений __________ з прав людини, який у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, чинними міжнародними договорами…»

А Президент України                       Б Верховна Рада України

В Кабінет Міністрів України           Г Конституційний Суд України

19.У якому документі зафіксовано такі постулати:

«Людина, її життя і здоров’я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю. Права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави»?

А Конституція України

Б Акт проголошення незалежності України

В Закон України «Про громадянство України»

Г Декларація про державний суверенітет України

20.У якому році було прийнято закон, який містить такі рядки:

«…вшановуючи пам’ять мільйонів співвітчизників, які стали жертвами Голодомору 1932 – 1933 років в Україні та його наслідків… Верховна Рада України приймає цей Закон. Стаття 1. Голодомор 1932 – 1933 років в Україні є геноцидом Українського народу»?

А 1993 р.                    Б 1996 р.                    В 2002 р.                    Г 2006 р.

21.«Геополітика» – це

А взаємодія геодезії та політології під час формування та реалізації як внутрішньої, так і зовнішньої державної політики країни.

Б державна політика вивчення геологічної будови території країни з метою визначення факторів, що впливають на її розвиток.

В концепція, що вбачає в політиці, яку проводить держава, визначальну роль географічних факторів – положення країни, клімат, природні ресурси тощо.

Г застосування наукових методів геології та інших природничих наук у справі формування внутрішньої державної політики.

22.Укажіть дату відзначення Дня Соборності України.

А 22 січня.                 Б 26 квітня.      В 28 червня.     Г 24 серпня.

23.Яка із зазначених нижче подій відбулася того ж року що і прийняття Верховною Радою Конституції незалежної України?

А Вступ України до Ради Європи.

Б Запровадження національної валюти – гривні.

В Політ у космос першого космонавта України Л. Каденюка.

Г Отримання Україною статусу країни з ринковою економікою.

24.Запровадження багатопартійної системи в УРСР стало можливим завдяки

А скасуванню статті Конституції УРСР про керівну роль КПУ в суспільстві.

Б установчому з’їздові Народного руху України за перебудову.

В першим альтернативним виборам до Верховної Ради УРСР.

Г відновленню діяльності Української Гельсінської спілки.

 25.Проведення Народним рухом України акції «Українська хвиля» (1990 р.) – утворення «живого ланцюга» від Львова до Києва – присвячувалося

А роковинам бою під Крутами.

Б проголошенню Акта злуки УНР і ЗУНР.

В проголошенню Української Народної Республіки.

Г проголошенню незалежності Української Народної Республіки.

26.Коли було прийнято цитований нижче документ?

«Виходячи зі смертельної небезпеки, яка нависла над Україною у зв’язку з державним переворотом в СРСР…, продовжуючи тисячолітню історію державотворення в Україні, виходячи з права на самовизначення, передбаченого Статутом ООН…  Верховна Рада Української РСР урочисто проголошує незалежність України…»

А 16 липня 1990 р.     Б 17 березня 1991 р.    В 24 серпня 1991 р.    Г 1 грудня 1991 р.

27. Коли відбулися події, про які йдеться в уривку з виступу Голови Верховної Ради України В. Литвина?

«Сьогодні  можна  скільки  завгодно  говорити   про   політичний   характер   рішень Верховної Ради і Верховного Суду України щодо визнання  недійсними  результатів другого туру голосування і недовіри Центральній виборчій комісії. Але при цьому не  слід   забувати,  що  саме  вони  відкрили  єдиний   за  даних  обставин  – правовий  і легітимний  –  вихід,  розрядили гранично напружену політичну атмосферу і стали
тим   проблиском   надії,   що   дав   змогу  відступити   від   безодні  громадянського конфлікту,  зберегти  державну незалежність і територіальну цілісність України…»

А.2002 р                     Б. 2003р                     В. 2004р         Г. 2005р

28. Конституція УРСР, ухвалена 20 квітня 1978 р., втратила свою чинність у

А 1985 р                     Б 1991 р                     1996 р             2004 р

29. Верховна Рада УРСР ухвалила Закон «Про економічну самостійність Української РСР» з метою

А подолання наслідків державного перевороту 19-24 серпня 1991 р.

Б реалізації рішень Всесоюзного референдуму 17 березня 1991 р.

В впровадження в Україні основних засад політики «перебудови».

Г втілення положень Декларації про державний суверенітет України.

30Тіньова» економіка, яка в другій половині 1990-х pp., за оцінками фахівців,
А. «…гальмувала не тільки ринкові реформи, а й вкладання іноземними інвесторами капіталів в Україну», — це сфера вияву економічної активності, спрямованої на А законодавче закріплення повного або часткового звільнення певного виду підприємницької діяльності від сплати податків.

Б перерозподіл національного доходу в інтересах окремих класів, соціальних (найбідніших або найбагатших) верств населення.

В отримання доходів від здійснення заборонених видів діяльності або на ухилення від державного контролю та сплати податків

Г заохочення суб’єктів господарювання до розвитку виробництва, підвищення його ефективності та економічного зростання

 Завдання на встановлення відповідності

31.Установіть відповідність між поняттями та визначеннями.

1 «Самвидав»           2 Дефіцит            3 Стагнація                4 Інфляція

А Перевищення видатків над доходами, збиток; мала кількість чого-небудь порівняно з потребами

Б Довготривала криза, що охоплює всі сфери життя суспільства

В Підпільна література, що була створена дисидентами й таємно поширювалася в СРСР в обхід державної цензури

Г Застій в економіці

Д Надмірне збільшення маси паперових грошей, що перебувала в обігу, порівняно з реальною пропозицією товарів і послуг

32.Установіть відповідність між поняттями, термінами та їхніми визначеннями.

1 Гіперінфляція          2 Грошова емісія                   3 Дефолт                    4 Девальвація

А Нездатність країни сплачувати за своїми борговими зобов’язаннями

Б Перевищення видатків бюджету над доходами

В Швидке зростання товарних цін і грошової маси в обігу, що веде до різкого знецінення грошової одиниці, порушення платіжного обігу і нормальних господарських зв’язків

Г Додатковий випуск в обіг грошових знаків

Д Пониження курсу національної чи міжнародної (регіональної) грошової одиниці щодо валют інших країн або дорогоцінних метал

33.Установіть відповідність між поняттями, термінами та їхніми визначеннями.

1 Гіперінфляція            2 Грошова емісія                   3 Дефолт                    4 Девальвація

А Нездатність країни сплачувати за своїми борговими зобов’язаннями

Б Перевищення видатків бюджету над доходами

В Швидке зростання товарних цін і грошової маси в обігу, що веде до різкого знецінення грошової одиниці, порушення платіжного обігу і нормальних господарських зв’язків

Г Додатковий випуск в обіг грошових знаків

Д Пониження курсу національної чи міжнародної (регіональної) грошової одиниці щодо валют інших країн або дорогоцінних метал

34.Установіть відповідність між поняттями та їхніми визначеннями.

1 Консерватизм       2 Ідеологія        3 Лібералізм        4 Геополітика

А Стійкі структури глибинного рівня колективної та індивідуальної свідомості й підсвідомості, що визначають устремління людей, виявляють національний характер

Б Суспільно-політична течія, що обстоює свободу підприємництва, парламентський лад, демократичні права та свободи людини

В Система політичних, економічних, правових, моральних, естетичних, філософських і релігійних поглядів, що виражає інтереси певних соціальних груп суспільства

Г Суспільно-політична течія, що прагне поєднати зміни в суспільстві зі збереженням традиційних, перевірених досвідом минулого цінностей і форм життя суспільства

Д Політична концепція, що пов’язує політику держави зі співвідношенням географічних чинників (розташування країни, наявність природних ресурсів, густота населення тощо).

35.Установіть відповідність між поняттями і визначеннями.

1 Альманах                2 Парафія                   3 Меценат                 4 Аматор

А Різножанровий, періодичний збірник літературних творів

Б Покровитель мистецтва та літератури

В Любитель, непрофесіонал

Г Структурна одиниця вищого навчального закладу

Д Нижча церковно-адміністративна організація, що об’єднує віруючих, яких обслуговують церковнослужителі одного храму

36. Установіть відповідність між датами та подіями.

1 16 липня 1990 р.    2 24 серпня 1991 р.   3 28 червня 1996 р.   4 28 листопада 2006 р

А Прийняття Конституції України.

Б Схвалення Декларації про державний суверенітет України.

В Прийняття Закону України «Про Голодомор 1932 – 1933 років в Україні».

Г Прийняття Акта проголошення державної незалежності України.

Д Підписання Договору про дружбу, співробітництво і партнерство між Україною та Російською Федерацією.

 37 Встановіть відповідність між прізвищами науково-культурних діячів та сферами їхньої творчості

1.В.Патон                  2.І.Драч                      3.В.Стус                     4.С.Параджанов

А письменник («Тронка», «Циклон», «Перекоп»), академік ВУАН, голова Спілки письменників України (1959-1971 рр)

Б  поет, літературознавець, правозахисник, автор збірок віршів «Палімпсести», помер у концтаборі у 1895 р

В кінорежисер («Тіні забутих предків», «Киїавські фрески», «Квітка на камені»), учасник правозахисного руху

Г  науковець у галузі металургії, електрозварювання, президент Національної академії наук України (з 1962р)

Д  поет,, драматург, кіносценарист, громадський та політичний діяч, співголова Народного Руху України (1992р.)

 38 Встановіть відповідність між періодами історії та літературними творами, в яких описано суспільно-політичні процеси (події) цих періодів

                          1.Велика Вітчизняна війна       2. Післявоєнна відбудова

3. «»Застій»                                  4. «Перебудова»

А  «Жива вода» Ю. Яновського

Б  «Кров людська – не водиця» М. Стельмаха

В  «Собор» О. Гончара

Г  «Україна в огні»  О. Доженко

Д  «Чорнобильська Мадонна»    І. Драч

 Завдання на встановлення правильної послідовності

39.Установіть хронологічну послідовність подій.

А Затвердження Верховною Радою України державної символіки України: Гімну, Прапора, Герба

Б Прийняття Акта проголошення незалежності України

В Схвалення Конституції України

Г Перші вибори до Верховної Ради України за часів незалежності

 40.Установіть хронологічну послідовність подій.

А Приєднання України до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї

Б Вступ України до Ради Європи

В Створення Збройних сил України

Г Підписання Україною угоди про створення Співдружності Незалежних Держав

41.Установіть хронологічну послідовність подій.

А Вступ України до Світової організації торгівлі

Б Вступ України до Ради Європи

В Вступ України до Організації з безпеки і співробітництва Європи

Г Вступ України до Організації Об’єднаних Націй

42.Установіть хронологічну послідовність подій.

А Схвалення Верховною Радою УРСР Декларації про державний суверенітет України.

Б Установчий з’їзд Народного руху України за перебудову.

В Утворення Співдружності Незалежних Держав (СНД).

Г Перші альтернативні вибори до Верховної Ради УРСР.

 43.Установіть послідовність подій суспільно-політичного життя України другої половини1980 – 1990-х років

А Проведення акції «Українська хвиля» – утворення «живого ланцюга» від Львова до Києва на честь Акта злуки УНР і ЗУНР.

Б Святкування 1000-ліття хрещення Русі.

В Проведення Установчий з’їзд Народного руху України за перебудову.

Г Заборона діяльності Комуністичної партії України.

 44.Установіть послідовність ухвалення цитованих документів.

А«…вшановуючи пам’ять мільйонів співвітчизників, які стали жертвами Голодомору 1932 – 1933 років в Україні та його наслідків… Верховна Рада України приймає цей Закон. Стаття 1. Голодомор 1932 – 1933 років в Україні є геноцидом Українського народу».

Б«Виходячи зі смертельної небезпеки, яка нависла над Україною у зв’язку з державним переворотом в СРСР… продовжуючи тисячолітню історію державотворення в Україні… Верховна Рада Української РСР урочисто проголошує незалежність України…»

В«…Україна є суверенна і незалежна, демократична, соціальна, правова держава. …Україна є унітарною державою. …Людина, її життя і здоров’я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю…»

Г«Ми, Республіка Білорусь, Російська Федерація (РРФСР), Україна, як держави-засновники Союзу РСР, що підписали Союзний договір 1922 року… констатуємо, що Союз РСР як суб’єкт міжнародного права і геополітична реальність припиняє своє існування…»

 45.Установіть послідовність подій

А) Обрання  В. Януковича  Президентом України

Б) Обрання Л. Кучми Президентом України на другий термін

В) Ухвалення Верховною Радою Закону «Про Голодомор 1932 – 1933 рр. В Україні»

Г) Запровадження національної валюти — гривні

46.Установіть послідовність подій

А) Прийняття Верховною Радою України Конституції України

Б)  Ухвалення  Закону  «Про Збройні сили  України»

В) Вступ України до Ради Європи

Г) Обрання Леоніда Кучми Президентом України на перший термін

47.Установіть послідовність подій

А) Ухвалення Верховною Радою УРСР Декларації про державний суверенітет України
Б)  Запровадження в Україні національної валюти – гривні                                 
В)  Проведення Першого Всеукраїнського референдуму та виборів Президента України
Г)  Обрання Леоніда Кучми Президентом України на другий термін

 48.Установіть послідовність подій

1 Спроба державного перевороту в СРСР (ГКЧП)

2 Введення нової валюти – гривні

3 Політ американського космічного корабля «Колумбія» з українцем Л. Каденюком

4 Затвердження Верховною Радою України Державного прапора України

49.Установіть послідовність подій

1 Підписання Договору про утворення СНД у Біловезькій Пущі

2 Катастрофа на ЧАЕС

3 Установчий з’їзд Народного руху Україну за перебудову

4 Проведення перших виборів Президента України

50. Установіть хронологічну послідовність суспільно-политичних подій періоду незалежності України

1        вступ України до Світової організації торгівлі

2        «Харківські угоди»

3        Грошова реформа, введення в обіг гривні

4        Перший Всеукраїнський перепис населення

 Завдання з короткою відповіддю множинного вибору

51.Якими були характерні риси економічного життя України в першій половині 1990-х рр.?

1 Україна стала лідером серед держав світу за дефіцитом державного бюджету

2 Щорічний приріст національного прибутку становив 6—8 %

3 Розпочався бурхливий розвиток кооперативів у сфері послуг, громадського харчування й торгівлі

4 Для захисту внутрішнього ринку введено купони багаторазового використання

5 Здійснено паювання майна колгоспів та їх перетворення на колективні сільгосппідприємства, селянські спілки, кооперативи, акціонерні товариства

6 У промисловості впроваджено державне приймання готової продукції

 52.Які завдання державотворення в Україні було вирішено на початку 1990-х років?

1. Побудовано соціально орієнтовану ринкову економіку.

2. Установлено недоторканність кордонів, регламентовано режим і порядок їх охорони.

3. Інтегровано українську економіку в європейські та світові економічні структури.

4. Створено власні Збройні сили, організовано органи безпеки та правопорядку.

5. Сформовано інститут громадянства, національну символіку визнано державною.

6. Прийнято нову Конституцію незалежної України.

53. Які події відбулися за часів каденції президента Л. Кравчука ?

1 Підписання угоди про виведення ядерної зброї з України

2 Перший візит в Україну глави католицької церкви

3 Перший державний візит президента США в незалежну Україну

4 Визнання США України як незалежної держави

5 Введення українського миротворчого контингенту в Ірак

6 Введення в обіг карбованця-купона

 54 .Які з тверджень характеризують процес формування богатопартійності в Україні наприкінці 80-х – на початку 90-х років ХХ ст ?

1 Більшість партій чітко вказували в програмових документах, виразниками інтересів яких груп населення вони є

2 Поява нових  партій відбувалася одночасно із наростанням внутрішніх скперечностей у КПУ

3 Новоутворені партії були масовими, порівняно з КПРС

4 Діяльність більшості новоутворених партій набувала опозиційного характеру

5 Переважання в західних областях партій лівого спрямування, у східних – правого

6 Політика Верховної Ради спріяла появам нових партій

55. Визначте, які події відбулися між 1992 та 1997 рр.

1 Обрання Л. Кравчука Президентом України

2  Проголошення Декларації про державний суверенітет України

3  Україна стала членом Ради Європи

4  Укладення Договору про дружбу та співробітництво з Росією

5  Прийняття Конституції України

6  Обрання Л. Кучми Президентом України

 56 Які завдання ставила перед собою Українська громадська група сприяння виконанню Гельсінських угод?

1 знайомити світову громадськість з фактами порушень на теренах України Загальної Декларації прав людини

2 домагатися внесення до Конституції УРСР положень Заключного акта Наради з питань безпеки та співробітництва в Європі

3 сприяти ознайомленню широких кіл української громадськості із Загальною Декларацією прав людини

4 домагатися ліквідації монополії КПРС на владу, передання влади З’їзду народних депутатів

5 домагатися, з метою вільного обміну інформацією та ідеями, акредитування в Україні представників зарубіжної преси

6 залучити європейське співтовариство до реалізації Україною конституційного права на вихід зі складу СРСР

Запись опубликована в рубрике Історія України 11 клас, Конспекти, тести_11кл. Добавьте в закладки постоянную ссылку.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.