Україна в умовах десталінізації. «Відлига» (1953 — 1964 рр.)

Україна в умовах десталінізації. «Відлига»

Етапи_СРСР

«Відлига» — це назва періоду перебування М.Хрущова при владі в СРСР (1954-1964), що характеризувався політикою десталінізації, політичною реабілітацією і непослідовністю реформ.

Волюнтаризм — соціально-політична діяльність, що характеризується суб’єктивними бажаннями, рішеннями окремих осіб чи груп осіб.

5 березня 1953 р. помер Й.Сталін. У результаті формується тимчасове «колективне керівництво» — розподіл найвищих посад між найближчими соратниками Й.Сталіна (Г.Маленков — голова Ради Міністрів СРСР, М.Хрущов — перший секретар ЦК КПРС, Л.Берія — голова Міністерства внутрішніх справ і держбезпеки).

Боротьба за владу, у результаті якої перемогу отримав М.Хрущов

26 червня 1953 р. був заарештований і страчений Л. Берія за звинуваченням у шпигунстві й підготовці державного перевороту.

В 1953 — 1955 рр. зроблено спробу перейти від тоталітарной до авторитарной форми правління. З ініціативи Маленкова поставлено питання про необхідність»припинення політики культу особи»

Відлига

 1955 р. — звільнення Г.Маленкова з посади голови Ради Міністрів СРСР та обрання М.Булганіна.

М.Хрущов як перший секретар ЦК КПРС отримав усю повноту влади!

Відлига2Відлига3

19 лютого 1954 р. — указ Президії Верховної Ради СРСР на честь 300-річчя возз ‘єднання України з Росією «Про передачу Кримської області зі складу РРФСР до складу УРСР», «враховуючи спільність економіки, територіальну близькість і тісні господарські зв’язки між Кримською областю і Українською PCP».

7 січня 1954 р. була створена Черкаська область УРСР.

Відлига4

3 1956 — 1959 рр було реабілітировано 250 тис. осіб

ОПІР ДЕСТАЛІНІЗАЦІЇ

Червень 1957 р. — виступ групи колишніх активних учасників сталінської політики (В.Молотов, Л.Каганович, К.Ворошилов, М.Булганін та ін.) проти підриву «керівної ролі партії», постановка питання про зміщення М.Хрущова. Але Хрущов уже мав міцну «групу підтримки» зі своїх ставлеників.

Березень 1958 р. — виключення противників десталінізації зі складу Президії ЦК, звільнення М. Булганіна з посади голови Ради Міністрів СРСР. Цю посаду обійняв М. Хрущов, одночасно залишаючись першим секретарем ЦК КПРС. Таким чином, М. Хрущов зосередив у своїх руках майже всю владу в державі.

Опір десталінізації був подоланий!

ПОГЛИБЛЕННЯ ПРОЦЕСУ ДЕСТАЛІНІЗАЦІЇ

1. Прискорення політичної реабілітації (на кінець 50-х років переглянуто 5,5 млн справ, за якими реабілітовано 3,5 млн чол., серед реабілітованих — Л. Курбас, М. Куліш, В. Чубар, С. Косіор та ін.);

Не підлягали реабілітації особи, звинувачені в «буржуазному націоналізмі».

2. Курс XXII з’їзду КПРС (жовтень 1961 р.) на поглиблення десталінізації:

— звинувачення у масових репресіях не тільки Сталіна, але й людей із його найближчого оточення (зокрема В. Молотова, Л. Кагановича, Г. Маленкова та ін.);

— рішення про винесення тіла Сталіна з мавзолею на Красній площі, зруйнування численних пам’ятників, перейменування всіх міст, колгоспів, вулиць, установ, названих на честь вождя, вилучення його творів із бібліотек;

— лібералізація партійного життя: курс на переростання диктатури пролетаріату в загальнонародну державу; регулярне оновлення на чверть складу керівних органів КПРС, перебування на найвищих посадах не більше трьох строків.

Лібералізація — пом’якшення політичного режиму, вільнодумство.

3. Розширення повноважень республіканських рад (зокрема, Верховна Рада УРСР ухвалила низку законів про бюджетні права УРСР і місцевих рад, судоустрій, цивільний, кримінальний та процесуальний кодекси і т. ін.).

4. Уведення в практику всенародного обговорення проектів законів та інших важливих питань.

5. Розширення прав профспілок.

 

ЕКОНОМІЧНІ РЕФОРМИ М.ХРУЩОВА ТА ЇХ НАСЛІДКИ ДЛЯ УКРАЇНИ

Промисловість

 • Спроба децентралізації управління промисловістю та будівництвом шляхом створення раднаргоспів (1957 – 1965 рр.) та ліквідації низки галузевих міністерств (в УРСР було створено спочатку 11, а згодом ще 3 економічні райони на чолі з раднаргоспами). Позитивні риси: розширення господарчих прав на місцях, наближення управління до виробництва, скорочення управлінського апарату. Негативні: ускладнення зв’язків між підприємствами окремих раднаргоспів, так зване «місництво», незацікавленість у комплексному розвитку всієї галузі.

Раднаргоспи (Ради народного господарства) — територіальні органи управління, створені в 1957 р. замість галузевих міністерств, які помітно поліпшили керування економікою регіонів, але призвели до розриву зв’язків між окремими галузями.

 • Збережено старі важелі адміністративно-командної системи, реформа не була підкріплена введенням госпрозрахунку та наданням самостійності підприємствам, і це призвело до повернення старої централізованої схеми управління. У 1960 р. створено Українську раду народного господарства та зменшено кількість українських раднаргоспів до 7; у 1963 р. організовано Вищу раду народного господарства СРСР та низку державних комітетів з окремих галузей промисловості.
 • Впровадження здобутків науково-технічної революції (НТР) у виробництво (створення Державного комітету Ради Міністрів СРСР у справах нової техніки, Всесоюзного товариства винахідників і раціоналізаторів, в УРСР відкрито 5 тис. організацій цього товариства).

Позитивні риси: впровадження перших кібернетичних машин, запуск першого штучного супутника Землі в 1957 р., політ Ю. Гагаріна в космос у 1961 р., використання атомної енергії в мирних цілях, заміна паровозів тепловозами й електровозами, пароплавів — теплоходами, використання нових машин та технологій тощо. 6 листопада 1960 р. відкриття Київського метрополітену.

Негативні: повільні темпи НТР, перекіс у бік оборонної галузі, недостатні асигнування на науку, відсутність конкурентної боротьби виробників на ринку.

Науково-технічна революція (НТР) — процес якісного перетворення продуктивних сил на основі досягнень науки і техніки.

 • Збільшення обсягів випуску товарів народні вжитку (за роки семирічки (1959-1965 рр.) в УРСР було споруджено понад 300 нових і реконструйовано 400 підприємств легкої та харчової промисловості).
 • Проектування і будівництво цифрової машини «Київ» (1960 р.), першої в СРСР ЕОМ «Дніпро»
 • (1961 р.) та більш потужних «Промінь» (1962 р.), «Мир» (1964 р.) та ін. (В. Глушков)
 • Створення штучних алмазів (1961 р.)
 • Будівництво і запуск найбільшого у світі прискорювача електронів (1964 р.)
 • Нові методи електрозварювання (Б. Патон)
 • 1960 р. – ЗАЗ 965 

Сільське господарство

Велика увага до розвитку аграрного сектору.

 • Новий наступ на особисті присадибні господарства, спричинений впровадженням у життя ідеї про стирання різниці між містом і селом та будівництвом так званих агроміст: у 1956 р. встановлено високий податок за утримання худоби в міській місцевості, обмежено власників худоби у пасовищах і заготівлі кормів; у 1959 р. заборонено утримувати худобу в містах і робітничих селищах, встановлено ліміт на утримання живності на селі; зменшення продажу продуктів тваринництва, підвищення цін на них.
 • Реорганізація МТС (перетворення МТС на ремонтно-технічні станції з обслуговування колгоспної техніки шляхом примусового викупу колгоспами старої техніки МТС за завищеними цінами 1958 – 1959 рр.); перетворення слушної ідеї надання можливості колгоспам вільно розпоряджатися власною технікою на їх чергове обкрадання.

Хрущовські «надпрограми» та Україна

Відлига5

Соціальна сфера

Збільшення мінімальної зарплатні та пенсій.

— Скорочення робочого тижня.

Видача паспортів селянам, введення зарплатні колгоспникам.

— Скасування плати за навчання.

— Припинення практики примусових державних позик.

Широкомасштабне житлове будівництво. (1957 р.)

— Грошова реформа 1961 р., наслідком якої стало зростання цін на товари.

 УСУНЕННЯ М. ХРУЩОВА ВІД ВЛАДИ

 — Початок 60-х рр. XX ст. — зростання невдоволення політикою М. Хрущова серед різних верств населення у зв’язку з ростом цін, замороженням зарплатні, дефіцитом товарів, наступом на особисте господарство селян, формуванням нового «культу особи» і т. ін.

Хвиля робітничих виступів у Краматорську, Черкасах, Харкові, Києві. Найбільші — 1962 р. у Донецьку, Жданові (нині — Маріуполь) та Новочеркаську (тут 7-тисячну демонстрацію розстріляли війська), 1963 р. у Кривому Розі.

— Партійне керівництво, невдоволене «волюнтаризмом» М. Хрущова, скороченням партійного апарату та втратою привілеїв, поглибленням демократичних процесів, склало змову.

Волюнтаризм — соціально-політична діяльність, що характеризується суб’єктивними бажаннями, рішеннями окремих осіб чи груп осіб.

14 жовтня 1964 р. — пленум ЦК КПРС звільнив М. Хрущова з усіх посад «за станом здоров’я». Сама можливість такого кроку була великою заслугою самого М. Хрущова. Першим секретарем ЦК КПРС став Л. Брежнєв, головою Ради Міністрів СРСР — О. Косигін.

 Відлига6

 

ЗАРОДЖЕННЯ ДИСИДЕНТСЬКОГО РУХУ

 Дисидентство — це опозиційний рух проти панівного державного ладу, протистояння офіційній ідеології та політиці.

 Середина 50-х років — зародження дисидентського руху в СРСР, зокрема в УРСР.

Причини виникнення дисидентського руху:

 • — поліпшення внутрішньополітичного клімату за часів «відлиги», що призвело до нової хвилі національно-визвольної боротьби;
 • — антикомуністичні виступи в країнах Східної Європи (в Угорщині, Польщі, Чехословаччині);
 • — активний правозахисний рух, спричинений прийняттям Декларації прав людини (1948 р.);
 • — монопольна влада партійно-радянської бюрократичної верхівки;
 • — постійні утиски та обмеження національного та культурно-духовного життя;
 • — політика русифікації.

Форми боротьби дисидентів:

 •  протести, звернення на адресу керівників країни,
 • «відкриті листи» до ООН («Відкритий лист» до ООН українських політв’язнів мордовських концтаборів, у якому узагальнювалися головні вимоги українського дисидентства, висловлювався рішучий протест проти дискримінації українства);
 • поширення нелегальної літератури («самвидав»);
 • створення в Україні дисидентських організацій.

Відлига7

Найвідоміші дисидентські організації України

 •  Український революційний центр (УРЦ)         1953 р.          Заснований у Львові. Підготував низку документів антирадянського змісту, які були роздруковані і розіслані у західному регіоні України.
 • Реалістичний робітничий гурток демократів  1956 р.           Заснований на Донбасі. Очолив Є.Доніченко. Розповсюджували листівки з пропагандою своїх ідей.
 •  Українська робітнича селянська спілка (УРСС)       1958 р.           Заснована на Львівщині Л.Лук’яненком та І.Кандибою. Ставили за мету побудову незалежної радянської соціалістичної держави.

У 1962-1965 рр. було проведено судові процеси над активними дисидентами.

Репресії були проти П.Григоренка, І.СвітличногоЮ, П.Заливахи, В.Мороза…

У травні 1961 р. у Львові почався закритий судовий процес над УРСС.

Суд засудив Л. Лукяненка до розстрілу. Вирок замінили 15 роками позбавлення волі.

 Відповіддю на арешти дисидентів стала стаття  І.Дзюби «Інтернаціоналізм чи русифікація?» (1965 р.)

Шестидесятники

Шестидесятники — молоде покоління талановитих літераторів і митців, які здобули визнання не тільки творчою, а й громадською діяльністю. Сприйнявши десталінізацію як початок оздоровлення радянського суспільства, вони намагалися зробити якомога більше для оновлення, олюднення всіх сторін суспільного життя. Організаційною формою руху шестидесятників стали: клуб «Сучасник» (Київ, 1959), клуб «Пролісок» (Львів, 1962); а також творчі осередки в Одесі, Запоріжжі,   Дніпропетровську та інших містах.

Відлига8

Відлига_карта

Україна в умовах десталінізації. «Відлига»

Варіант 1

IВиберіть правильну відповідь:

1. XX з’їзд КПРС, на якому було розвінчано культ особи Сталіна, відбувся:

1953р     1954р     1955р     1956р     1957р     1958р     1959р     1960р       1963р     1964р

IIЧи згодні Ви з наступними твердженнями?  Дайте відповідь ТАК або НІ:

1. Перша група української молоді виїхала на цілину у квітни 1956 р

IIIЯк ви вважаєте, що було раніше:

1.  Закон «…Про подальший розвиток системи народної освіти в СРСР» ЧИ XX з’їзд КПРС

IV.  Назвіть події, що відбулися в:

1. 1954 р

V.  Закінчити  речення:

1. «Відлига» — це

VI.  Хто ці історичні діячі:

1.  П. Шелест

VIIПокажіть на карті:                        

Які адміністративно-територіальні зміни відбулися в Україні в повоєнний період ?

VIII.  «Шестидесятники» — це ………            (імена, твори ………………………………….)

  IX.  Складіть стислу характеристику:         

М. Хрущов.

Україна в умовах десталінізації.    «Відлига»    

   Варіант 2

IВиберіть правильну відповідь:

2. Курс на розгорне будівництво комуністичного суспільства в СРСР було проголошено:

  1955р     1956р     1957р     1958р     1959р     1960р     1961р     1962р     1963р     1964р

IIЧи згодні Ви з наступними твердженнями?  Дайте відповідь ТАК або НІ:

2. У 1950 – 60- рр. УРСР була членом багатьох міжнародних організацій, у тому числі                                                     ООН, РЕВ, МОП, ЮНЕСКО.

IIIЯк ви вважаєте, що було раніше:

2.  Указ Президії Верховної Ради СРСР «Про передачу Кримської області із складу РФСР до складу УРСР» ЧИ перехід до територіальної системи управлення народним господарством.

IV.  Назвіть події, що відбулися в:

2. 1956 р

V.  Закінчити  речення:

2. «Дисидент» — це

VI.  Хто ці історичні діячі:

2.  Л. Лук’яненко

VIIПокажіть на карті:                        

Які адміністративно-територіальні зміни відбулися в Україні в повоєнний період ?

VIII.  «Шестидесятники» — це ………            (імена, твори ………………………………….)

  IX.  Складіть стислу характеристику:        

М. Хрущов.

Україна в умовах десталінізації. «Відлига»      

  Варіант 3

IВиберіть правильну відповідь:

3. Українська робітничо-селянська спілка утворилася:

    1956р     1957р     1958р     1959р     1960р     1961р     1962р     1963р     1964р

IIЧи згодні Ви з наступними твердженнями?  Дайте відповідь ТАК або НІ:

3. Гострокритичну  працю «Інтернаціоналізм чи русифікація?» написав відомий діяч дисидентського руху В. Чорновіл.

IIIЯк ви вважаєте, що було раніше:

3. Схвалення нової програми КПРС ЧИ початок цілинної епопеї

IV.  Назвіть події, що відбулися в:

3. 1961 р

V.  Закінчити  речення:

3. Волюнтаризм — це

VI.  Хто ці історичні діячі:

3.  В. Некрасов

VIIПокажіть на карті:                        

Які адміністративно-територіальні зміни відбулися в Україні в повоєнний період ?

VIII.  «Шестидесятники» — це ………            (імена, твори ………………………………….)

  IX.  Складіть стислу характеристику:      

М. Хрущов.

Україна в умовах десталінізації.    «Відлига»     

    Варіант 4

IВиберіть правильну відповідь:

4. Нова система управління економікою через раднаргоспи була запроваджена:

1953р     1954р     1955р     1956р     1957р     1958р     1959р     1960р     1961р     1962р     IIЧи згодні Ви з наступними твердженнями?  Дайте відповідь ТАК або НІ:

4. Друга після Світової війни грошова реформа в СРСР була проведена в 1963 році.

IIIЯк ви вважаєте, що було раніше:

4. Робітничі страйки та заворушення ЧИ постанова ЦК КПРС «Про подолання культу особи і його наслідки»

IV.  Назвіть події, що відбулися в:

4. 1964 р

V.  Закінчити  речення:

4. Реабілітація — це

VI.  Хто ці історичні діячі:

4.  Й. Сліпий

VIIПокажіть на карті:                        

Які адміністративно-територіальні зміни відбулися в Україні в повоєнний період ?

VIII.  «Шестидесятники» — це ………            (імена, твори ………………………………….)

  IX.  Складіть стислу характеристику:                

М. Хрущов.

Т е м а      Україна в умовах десталінізації.  «Відлига»

 Варіант 5

Початковий   рівень

I. Виберіть правильну відповідь:

1. XX з’їзд КПРС, на якому було розвінчано культ особи Сталіна, відбувся:

2. Курс на розгорне будівництво комуністичного суспільства в СРСР було проголошено: (з’їзд, рік)

3. Українська робітничо-селянська спілка утворилася:

4. Нова система управління економікою через раднаргоспи була запроваджена:

На XIX з’їзді КПРС   XX з’їзді КПРС      XXI з’їзді КПРС     XXII з’їзді КПРС      

     1955р     1956р     1957р     1958р     1959р     1960р     1961р     1962р     1963р     1964р

січень    лютий    березень    квітень    травень    червень    липень    серпень    вересень    жовтень    листопад     грудень

12345     678910     12131415     1617181920     2122232425     262728293031

II. Чи згодні Ви з наступними твердженнями?  Дайте відповідь ТАК або НІ:

1. Перша група української молоді виїхала на цілину у квітни 1956 р

2. У 1950 – 60- рр. УРСР була членом багатьох міжнародних організацій, у тому числі                                                  ООН, РЕВ, МОП, ЮНЕСКО.

3. Гострокритичну  працю «Інтернаціоналізм чи русифікація?» написав відомий діяч дисидентського руху В. Чорновіл.

4. Друга після Світової війни грошова реформа в СРСР була проведена в 1963 році.

III. Як ви вважаєте, що було раніше:

1.  Закон «…Про подальший розвиток системи народної освіти в СРСР» ЧИ XX з’їзд КПРС

2.  Указ Президії Верховної Ради СРСР «Про передачу Кримської області із складу РФСР до складу УРСР» ЧИ перехід до територіальної системи управлення народним господарством.

3. Схвалення нової програми КПРС ЧИ початок цілинної епопеї

4. Робітничі страйки та заворушення ЧИ постанова ЦК КПРС «Про подолання культу особи і його наслідки»

Середній  рівень

IV. Назвіть події, що відбулися в:

1. 1954 р         2. 1956 р          3. 1961 р          4. 1964 р

V. Закінчити  речення:

1. «Відлига» — це      2. «Дисидент» — це      3. Волюнтаризм – це      4. Реабілітація — це

VI. Хто ці історичні діячі:

1.  П. Шелест          2.  Л. Лук’яненко           3.  В. Некрасов            4.  Л. Костенко

Достатній    рівень

VII. Покажіть на карті:                             (1 — 4 варіант)

 • Які адміністративно-територіальні зміни відбулися в Україні в повоєнний період ?

VIII.                                                              (1 — 4 варіант)

      «Шестидесятники» — це ………                    (імена, твори ………………………………….)

IX. Відповідаючи на запитання, складіть стислу характеристику .  М. Хрущов.

Хто ця особа ?   В якому столітті вона жила ?

Які події пов’язані з її ім’ям ?    Оцінка її діяльності

Високий   рівень

X. Заповніть таблицю:

Назва реформи

Рік початку реформи Зміст реформи

Наслідки реформи для республік

 • Період  1950 – 1960-х рр. у розвитку літератури окремі фахівці називають «новітнім українським відродженням».

Чи обґрунтованим є це твердження ? Що спільного і що відмінного між «відродженням» 1920 – 30-х та 1950 – 1960-х років ? Які фактори можуть зумовити спалах «відродження» ?

Україна в умовах десталінізації. «Відлига»

 Варіант 6

Тест

Завдання з вибором однієї правильної відповіді.

1.Що було однієї зі складових політики десталінізації (1953 – 1964 рр.)? 

А)  Лібералізація державної політики щодо церкви, розширення мережі церковних громад.

Б)  Ліквідація монополії КПРС на владу, передача влади З’їзду народних депутатів.

В)  Реорганізація партійного апарату та створення національних комуністичних партій.

Г)  Ліквідація системи ГУЛАГу, амністія та реабілітація незаконно засуджених.

2.«Реабілітація» – це 

А)  повернення  після  війни  на батьківщину  військовополонених,  цивільних  полонених,  які були направлені на примусові роботи, біженців.

Б)  насильницьке  відчуження  чи  тимчасове  вилучення  державою  для  її  потреб  майна,  продовольства громадян.

В)  виправдання,  відновлення  в  правах  неправильно  звинувачених,  зганьблених  чи  засуджених осіб.

Г)  створення умов для вільної діяльності політичних партій, громадських організацій.

3.Прочитайте уривок з історичного джерела та виконайте завдання. 

«Упродовж 1953 – 1958 рр. державні закупівельні ціни в Українській РСР для колгоспів на  продукти  сільського  господарства  збільшилися  загалом  втричі,  зокрема  на  зерно – у 7  разів, на  картоплю – у 8, на  продукти тваринництва – у 5,5 раза.  Дозволено  видавати  колгоспникам  грошовий  аванс – 25% коштів,  що  отримували  колгоспи  від  реалізації  худоби та продуктів тваринництва».  Заходи, вжиті партійно-державним керівництвом УРСР, передбачали

А)  реорганізацію частини колгоспів у радгоспи та укрупнення колгоспів.

Б)  створення умов для розвитку присадибного господарства колгоспників.

В)  здійснення переходу від жорсткого планового до ринкового виробництва.

Г)  посилення матеріальної зацікавленості селян у суспільному виробництві.

4.Які з указаних нижче заходів партійно-державного керівництва в 1950 – середині 1960-х  років вплинули на життєвий рівень населення України? 

1.  Заборона робітникам і службовцям самочинно змінювати місце своєї роботи.

2. провадження державних позик і збільшення присадибного господарства колгоспників.

3.  Ведення широкомасштабного індустріального житлового будівництва.

4.  Створення сфери побутових послуг і системи громадського харчування.

5.  Установлення щомісячного авансування та пенсій за віком для колгоспників.

6.  Підвищення рівня оплати праці, упровадження п’ятиденного робочого тижня.

А)  1, 4, 5       Б)  2, 3, 6        В)  1, 2, 4      Г)  3, 5, 6

5.«Раднаргоспи» – це 

А)  органи управління, на які покладалася координація промислової кооперації  підприємств України в рамках Ради економічної взаємодопомоги (РЕВ).

Б)  організації, що керували системою державних закупівель сільськогосподарської  продукції в Україні.

В)  державні органи, що здійснювали укрупнення колгоспів, продаж їм техніки  машинно-тракторних станцій (МТС).

Г)  органи державного управління, утворені за територіальним принципом, що керували  промисловістю та будівництвом у межах економічних районів.

6.Управління галузями народного господарства УРСР через систему раднаргоспів  здійснювалося впродовж 

А)  1945 – 1953 рр.  Б)  1954 – 1964 рр.  В)  1957 – 1965 рр.  Г)  1964 – 1972 рр.

7.Децентралізація управління промисловістю в другій половині 1950-х років відбулася внаслідок 

А)  упровадження системи рад народного господарства (раднаргоспів).

Б)  ліквідації союзних та утворення республіканських галузевих міністерств.

В)  створення вільних економічних зон на базі республіканських підприємств.

Г) ліквідації директивного планування й упровадження госпрозрахунку на підприємствах.

8.Яка зміна в економічному розвитку України в другій половині 1950 – першій половині 1960-х  років пов’язана зі створенням раднаргоспів? 

А)  Установлення щомісячного авансування та пенсій за віком для колгоспників.

Б)  Раціоналізація використання місцевих матеріальних і людських ресурсів.

В)  Перехід підприємств на повний госпрозрахунок у межах економічних зон.

Г)  Ліквідація товарно-грошових відносин і централізованого планування.

9.Унаслідок упровадження в 1957 р. територіального принципу управління народним  господарством 

А)  посилено централізованість планування.  Б)  ліквідовано товарно-грошові відносини.

В)  поглиблено регіональну спеціалізацію.     Г)  створено вільні економічні зони.

10.Якими  рішеннями  в  галузі  сільського  господарства  політика  керівництва  УРСР  в  добу  «відлиги» відрізнялася від політики в період післявоєнної відбудови?  

1.  Укрупнення колгоспів.

2.  Розширення площ посівів кукурудзи.

3.  Скорочення розмірів присадибних ділянок колгоспників.

4.  Упровадження системи закупівель сільськогосподарської продукції.

А)  1, 3  Б)  1, 4       В)  2, 3       Г)  2, 4

11.До виконання яких завдань долучилася Україна, ставши членом ЮНЕСКО в 1954 р.? 

А)  Надавати допомогу країнам, що розвиваються, у поліпшенні умов життя дітей, захисту  їхніх прав.

Б)  Сприяти зміцненню миру та безпеки шляхом розширення співробітництва народів у  галузях освіти, науки, культури та інформації.

В)  Забезпечувати врегулювання проблем біженців, надання їм правового захисту та  матеріальної допомоги.

Г)  Досліджувати стан довкілля, брати активну участь у ліквідації екологічних  катастроф та їхніх наслідків.

12.На чию адресу були висунуті такі звинувачення? 

«Ця «праця» має явний антирадянський характер… в ній зводиться наклеп на національну політику  КПРС, робиться спроба… розпалити ворожнечу між українським і російським народами. З цією  метою автор вдається до спотворення положень ленінської національної політики, змісту творів  класиків марксизму-ленінізму з національного питання».

А)  В. Стуса       Б)  І. Дзюби         В)  О. Гончара       Г)  Л. Костенко

13.Чи відображено в уривках з історичних джерел окремі аспекти життя українського  суспільства в період десталінізації (1953 – 1964 рр.)? 

1.  «…У рік, коли було одержано найбільший урожай, на цілині працювало понад 75 тисяч  юнаків  і  дівчат  з  України.  Сотні  тисяч  механізаторів  і  фахівців,  мобілізованих  у  сільському  господарстві багатьох регіонів, приїхали на  цілину й організували радгоспи.  …Українські механізатори організували 54 цілинних радгоспи…»

2.  «Збирання  кукурудзи  важко  піддавалося  механізації  й  тому  постійно  доводилося  мобілізовувати  з  міст  сотні  тисяч  чоловік.  Строки  навчання  у  вузах  пересувалися,  а  обсяг  навчального  матеріалу  скорочувався,  тому  студенти  тепер  мали  ще  один  «кукурудзяний» семестр…»

А)  Відображено в обох уривках.            Б)  Тільки в першому.

В)  Тільки в другому.                                Г)  Не відображено в жодному з уривків.

 14.Вкажіть прізвище першого секретаря ЦК КПУ в 1957-1963 рр.:

А) О.Кириченко         Б) М.Підгорний         В) П.Шелест         Г) Л.Брежнєв

15.Зазначте об’єкт, який був уперше введений у дію в УРСР  6 листопада 1960 року в Києві:

А) телевізійний центр                                 Б) суцільнозварний міст за проектом Є.Патона

В) постійно діючий атомний реактор       Г) метрополітен

 16.Зазначте дату прийняття рішення про утворення раднаргоспів:

А) 1955       Б) 1956        В) 1957      Г) 1958

17.Вкажіть сільськогосподарську культуру, вирощування якої наполегливо нав’язувалося в період правління в СРСР М.Хрущова:

А) Картопля       Б) Пшениця         В) Кукурудза       Г) Помідори

18. Позначте термін, якому відповідає визначення: «Особа, що не погоджується з панівною ідеологією»

А) націоналіст        Б) дисидент         В) опортуніст       Г) демократ

 Завдання на встановлення відповідності.

19.Установіть відповідність між назвами періодів в історії України та поняттями й термінами, які  потрібно використовувати,  арактеризуючи їх. 

1.  Радянська модернізація  (1929 – 1938 рр.)

2.  Велика Вітчизняна війна  (1941 – 1945 рр.)

3.  Післявоєнна відбудова  (1945 – початок 1950-х рр.)

4.  Десталінізація             (1953 – 1964 рр.)

А)  Реформа, раднаргоспи, культ особи, демократизація,  реабілітація, «шістдесятники».

Б)  Холодна війна, голод, «ждановщина», радянізація,  «безрідний космополітизм», операція «Вісла».

В)  П’ятирічка, колективізація, «закон про п’ять колосків»,  Голодомор, масові репресії, «розстріляне відродження».

Г)  «Розвинутий соціалізм», номенклатура, дефіцит,  правозахисники, «самвидав», неосталінізм.

Д)  Мобілізація, евакуація, Голокост, «новий порядок», рух  Опору, депортація.

 Завдання на встановлення правильної послідовності.

20.Розташуйте події в хронологічній послідовності:

А) вихід праці І.Дзюби «Інтернаціоналізм

Б) судовий процес над УРСС

В) Постанова ЦУ КПРС «Про подолання культу особи і його шкідливих наслідків»

Г) обрання на посаду Першого секретаря ЦК КПУ М.Підгорного

 

Україна в умовах десталінізації. «Відлига»

 Варіант 7

Тест

Завдання з вибором однієї правильної відповіді.

1.Що було однієї зі складових політики десталінізації (1953 – 1964 рр.)? 

А)  Лібералізація державної політики щодо церкви, розширення мережі церковних громад.

Б)  Ліквідація монополії КПРС на владу, передача влади З’їзду народних депутатів.

В)  Реорганізація партійного апарату та створення національних комуністичних партій.

Г)  Ліквідація системи ГУЛАГу, амністія та реабілітація незаконно засуджених.

2.«Реабілітація» – це 

А)  повернення  після  війни  на батьківщину  військовополонених,  цивільних  полонених,  які були направлені на примусові роботи, біженців.

Б)  насильницьке  відчуження  чи  тимчасове  вилучення  державою  для  її  потреб  майна,  продовольства громадян.

В)  виправдання,  відновлення  в  правах  неправильно  звинувачених,  зганьблених  чи  засуджених осіб.

Г)  створення умов для вільної діяльності політичних партій, громадських організацій.

3.Прочитайте уривок з історичного джерела та виконайте завдання.

«Упродовж 1953 – 1958 рр. державні закупівельні ціни в Українській РСР для колгоспів на  продукти  сільського  господарства  збільшилися  загалом  втричі,  зокрема  на  зерно – у 7  разів, на  картоплю – у 8, на  продукти тваринництва – у 5,5 раза.  Дозволено  видавати  колгоспникам  грошовий  аванс – 25% коштів,  що  отримували  колгоспи  від  реалізації  худоби та продуктів тваринництва».  Заходи, вжиті партійно-державним керівництвом УРСР, передбачали

А)  реорганізацію частини колгоспів у радгоспи та укрупнення колгоспів.

Б)  створення умов для розвитку присадибного господарства колгоспників.

В)  здійснення переходу від жорсткого планового до ринкового виробництва.

Г)  посилення матеріальної зацікавленості селян у суспільному виробництві.

4.Які з указаних нижче заходів партійно-державного керівництва в 1950 – середині 1960-х  років вплинули на життєвий рівень населення України? 

1.  Заборона робітникам і службовцям самочинно змінювати місце своєї роботи.

2. провадження державних позик і збільшення присадибного господарства колгоспників.

3.  Ведення широкомасштабного індустріального житлового будівництва.

4.  Створення сфери побутових послуг і системи громадського харчування.

5.  Установлення щомісячного авансування та пенсій за віком для колгоспників.

6.  Підвищення рівня оплати праці, упровадження п’ятиденного робочого тижня.

А)  1, 4, 5       Б)  2, 3, 6        В)  1, 2, 4      Г)  3, 5, 6

5.«Раднаргоспи» – це 

А)  органи управління, на які покладалася координація промислової кооперації  підприємств України в рамках Ради економічної взаємодопомоги (РЕВ).

Б)  організації, що керували системою державних закупівель сільськогосподарської  продукції в Україні.

В)  державні органи, що здійснювали укрупнення колгоспів, продаж їм техніки  машинно-тракторних станцій (МТС).

Г)  органи державного управління, утворені за територіальним принципом, що керували  промисловістю та будівництвом у межах економічних районів.

6.Управління галузями народного господарства УРСР через систему раднаргоспів  здійснювалося впродовж 

А)  1945 – 1953 рр.  Б)  1954 – 1964 рр.  В)  1957 – 1965 рр.  Г)  1964 – 1972 рр.

7.Децентралізація управління промисловістю в другій половині 1950-х років відбулася внаслідок 

А)  упровадження системи рад народного господарства (раднаргоспів).

Б)  ліквідації союзних та утворення республіканських галузевих міністерств.

В)  створення вільних економічних зон на базі республіканських підприємств.

Г) ліквідації директивного планування й упровадження госпрозрахунку на підприємствах.

 8.Яка зміна в економічному розвитку України в другій половині 1950 – першій половині 1960-х  років пов’язана зі створенням раднаргоспів? 

А)  Установлення щомісячного авансування та пенсій за віком для колгоспників.

Б)  Раціоналізація використання місцевих матеріальних і людських ресурсів.

В)  Перехід підприємств на повний госпрозрахунок у межах економічних зон.

Г)  Ліквідація товарно-грошових відносин і централізованого планування.

 9.Унаслідок упровадження в 1957 р. територіального принципу управління народним  господарством 

А)  посилено централізованість планування.  Б)  ліквідовано товарно-грошові відносини.

В)  поглиблено регіональну спеціалізацію.     Г)  створено вільні економічні зони.

 10.Якими  рішеннями  в  галузі  сільського  господарства  політика  керівництва  УРСР  в  добу  «відлиги» відрізнялася від політики в період післявоєнної відбудови?  

1.  Укрупнення колгоспів.

2.  Розширення площ посівів кукурудзи.

3.  Скорочення розмірів присадибних ділянок колгоспників.

4.  Упровадження системи закупівель сільськогосподарської продукції.

А)  1, 3            Б)  1, 4                 В)  2, 3              Г)  2, 4

11.До виконання яких завдань долучилася Україна, ставши членом ЮНЕСКО в 1954 р.? 

А)  Надавати допомогу країнам, що розвиваються, у поліпшенні умов життя дітей, захисту  їхніх прав.

Б)  Сприяти зміцненню миру та безпеки шляхом розширення співробітництва народів у  галузях освіти, науки, культури та інформації.

В)  Забезпечувати врегулювання проблем біженців, надання їм правового захисту та  матеріальної допомоги.

Г)  Досліджувати стан довкілля, брати активну участь у ліквідації екологічних  катастроф та їхніх наслідків.

 12.На чию адресу були висунуті такі звинувачення?

«Ця «праця» має явний антирадянський характер… в ній зводиться наклеп на національну політику  КПРС, робиться спроба… розпалити ворожнечу між українським і російським народами. З цією  метою автор вдається до спотворення положень ленінської національної політики, змісту творів  класиків марксизму-ленінізму з національного питання».

А)  В. Стуса       Б)  І. Дзюби         В)  О. Гончара       Г)  Л. Костенко

13.Чи відображено в уривках з історичних джерел окремі аспекти життя українського  суспільства в період десталінізації (1953 – 1964 рр.)? 

1.  «…У рік, коли було одержано найбільший урожай, на цілині працювало понад 75 тисяч  юнаків  і  дівчат  з  України.  Сотні  тисяч  механізаторів  і  фахівців,  мобілізованих  у  сільському  господарстві багатьох регіонів, приїхали на  цілину й організували радгоспи.  …Українські механізатори організували 54 цілинних радгоспи…»

2.  «Збирання  кукурудзи  важко  піддавалося  механізації  й  тому  постійно  доводилося  мобілізовувати  з  міст  сотні  тисяч  чоловік.  Строки  навчання  у  вузах  пересувалися,  а  обсяг  навчального  матеріалу  скорочувався,  тому  студенти  тепер  мали  ще  один  «кукурудзяний» семестр…»

А)  Відображено в обох уривках.            Б)  Тільки в першому.

В)  Тільки в другому.                                Г)  Не відображено в жодному з уривків.

14.Вкажіть прізвище першого секретаря ЦК КПУ в 1957-1963 рр.:

А) О.Кириченко         Б) М.Підгорний         В) П.Шелест         Г) Л.Брежнєв

15.Зазначте об’єкт, який був уперше введений у дію в УРСР  6 листопада 1960 року в Києві:

А) телевізійний центр                                 Б) суцільнозварний міст за проектом Є.Патона

В) постійно діючий атомний реактор       Г) метрополітен

16.Зазначте дату прийняття рішення про утворення раднаргоспів:

А) 1955       Б) 1956        В) 1957      Г) 1958

17.Вкажіть сільськогосподарську культуру, вирощування якої наполегливо нав’язувалося в період правління в СРСР М.Хрущова:

А) Картопля       Б) Пшениця         В) Кукурудза       Г) Помідори

18. Позначте термін, якому відповідає визначення: «Особа, що не погоджується з панівною ідеологією»

А) націоналіст        Б) дисидент         В) опортуніст       Г) демократ

 Завдання на встановлення відповідності.

19.Установіть відповідність між назвами періодів в історії України та поняттями й термінами, які  потрібно використовувати, характеризуючи їх. 

1.  Радянська модернізація  (1929 – 1938 рр.)

2.  Велика Вітчизняна війна  (1941 – 1945 рр.)

3.  Післявоєнна відбудова  (1945 – початок 1950-х рр.)

4.  Десталінізація             (1953 – 1964 рр.)

А)  Реформа, раднаргоспи, культ особи, демократизація,  реабілітація, «шістдесятники».

Б)  Холодна війна, голод, «ждановщина», радянізація,  «безрідний космополітизм», операція «Вісла».

В)  П’ятирічка, колективізація, «закон про п’ять колосків»,  Голодомор, масові репресії, «розстріляне відродження».

Г)  «Розвинутий соціалізм», номенклатура, дефіцит,  правозахисники, «самвидав», неосталінізм.

Д)  Мобілізація, евакуація, Голокост, «новий порядок», рух  Опору, депортація.

 Завдання на встановлення правильної послідовності.

20.Розташуйте події в хронологічній послідовності:

А) вихід праці І.Дзюби «Інтернаціоналізм

Б) судовий процес над УРСС

В) Постанова ЦУ КПРС «Про подолання культу особи і його шкідливих наслідків»

Г) обрання на посаду Першого секретаря ЦК КПУ М.Підгорного

21.Установіть  хронологічну  послідовність  включення  до  складу  Української  РСР  територій,  позначених на карті буквами. 

Відлига_карта2

 Завдання з вибором трьох правильних відповідей із шести

22.Оберіть ознаки десталінізації в другій половині 50-х – першій пол. 60-х років ХХ ст.:

1. критика культу особи

2. припинення «холодної війни» із Заходом

3. надання дозволу кримським татарам повертатися на історичну батьківщину

4. реабілітація жертв репресій

5. падіння «залізної завіси» у зв’язках із зарубіжними країнами для пересічних громадян

6. викреслення імені Сталіна з назв географічних об’єктів та установ

23.Вкажіть явища, що характеризували політику М.Хрущова:

1. десталінізація

2. припинення «холодної війни» із Заходом

3. Карибська криза

4. лідерство в космічній галузі

5. введення радянських військ до Афганістану

6. придушення «Празької весни» в Чехословаччині

24.Вкажіть ознаки покращення суспільного життя в добу правління М.Хрущова:

1. вирішення житлової проблеми

2. отримання селянами паспортів

3. надання громадянам права на вільний виїзд за кордон

4. підняття життєвого рівня населення до західних стандартів

5. запровадження пенсійного забезпечення колгоспників

6. підтримання розвитку української мови та культури

25.Оберіть ознаки становлення дисидентського руху:

1. сприяння десталінізації

2. вихваляння дисидентами переваг капіталістичного ладу

3. розробка планів насильницького захоплення влади у країні представниками дисидентських організацій

4. головною особливістю дисидентського руху був захист прав людини

5. активна боротьба радянської влади з проявами дисидентства

6. належність Л.Брежнєва до представників дисидентського руху

26.Позначте «надпрограми» М.Хрущова:

1. прискорення науково-технічного прогресу

2. піднесення рівня життя населення

3. освоєння цілинних земель

4. розширення посівів кукурудзи

5. випередження США у виробництві м’яса й молока на душу населення

6. ліквідація командно-адміністративної системи

Запись опубликована в рубрике Історія України 11 клас, Конспекти, тести_11кл. Добавьте в закладки постоянную ссылку.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.