Україна в 1945 – 1953 рр. («Відбудова»)

             

Україна в період  повоєнної побудови (1945 –  початок 1950 рр.) 

Етапи_СРСР

Адміністративно-територіальні зміни УРСР

                                   Адм_тер_зміни  

603,7 тис кв. км.

16 серпня 1945 р. — укладення договору про радянсько-польський кордон, який встановлювався по «лінії Керзона» з відхиленням на схід (тобто на користь Польщі) на 5-8 км, а в окремих районах навіть на 17-30 км.

1951 р. — завершення процесу українсько-польських територіальних домовленостей, коли на прохання Польщі відбувся обмін прикордонними ділянками до Львівської області відійшли землі в районі м. Кристинополя (Червоноград), а до Польщі відійшла територія довкола « Нижні Устрики Дрогобицького району).

                         Адм_тер_зміни2       Міжнар_арена

Міжнар_арена2Міжнар_арена3Міжнар_арена4

1948-1949 рр. УРСР — постійний член Ради Безпеки ООН

Відбудова народного господарства

Було спалено і зруйновано 714 міст х селищ, більше 26 тис. сіл, більше 16 тис. промислових підприємств. Загальна сума збитків складала майже 1,2 трлн. крб. Тяжким наслідком війни стало різке скорочення чисельності людських ресурсів.  Загинуло близько 8 млн. людей. Навіть у 1950р. населення України становило лише 36,6 млн. чол., тоді в республіці було вироблено лише 23 % електроенергії, виплавлено 15% сталі від рівня 1940 р Якщо промислове виробництво в Україні 1945 р. становило лише 26% довоєнного рівня, то в Італії — 30%, у Франції — 38%, а рівень англійської промислової продукції вже 1946 р.  досяг 90% від рівня 1937 р.

 Обсяг валової продукції промисловості усієї України протягом 1946—1950 pp. збільшився в 4,4 раза і перевищив рівень 1940 р. на 15% У країнах Заходу процес відбудови йшов значно швидше. Так, в Англії довоєнного обсягу промислового виробництва було досягнуто 1947 p., 1951 p. його перевищено на 31%, у Франції — 1948 p., а в Італії — 1950 р.

 США після Другої світової війни проголосили «план Маршалла». Американською програмою фінансової допомоги було охоплено 16 західноєвропейських держав, яким було асигновано 1948—1952 pp. 13,3 (17) млрд. дол. З ідеологічних мотивів СРСР, а під його тиском ще деякі країни Центральної і Південно-Східної Європи відмовилися від участі в «плані Маршалла».

Відбудова

Відбудова2

Відбудова3

Широке використання під час відбудовчого періоду праці в’язнів ГУЛАГу і військовополонених (222 тис. осіб, що утримувалися у 23 таборах) Нестача кваліфікованої робочої сили (залишилося лише 17 % від довоєнного рівня) Українська економіка отримала лише 15% всесоюзних капіталовкладень, тоді як на УРСР припало 42% усіх матеріальних збитків СРСР у війні.

Відбудова сільського господарства 1945 – поч.1950 рр.

Дуже важким було становище сільського господарства. Відновлювати його було набагато складніше, ніж промисловість що пояснюється як різким зменшенням кількості працездатного населення, так і гострою нестачею та зношеністю тракторного парку, значним скороченням поголів’я робочої і продуктивної худоби. Коней залишилось 30% від довоєнної чисельності, великої рогатої худоби — 43%, тракторів — 39%, комбайнів — 40% Оплата праці на селі фактично була символічною. Селянин жив з присадибної ділянки, що давала йому 70 % грошового доходу, 80 % м яса, 90 % картоплі.

ВідбудСГ

ВідбудСГ2

ВідбудСГ3Голод

РАДЯНІЗАЦІЯ ЗІХІДНИХ ОБЛАСТЕЙ УКРАЇНИ

 Відновлення радянської влади в західних областях України після закінчення війни.

Продовження політики радянізації в цьому регіоні:

проведення індустріалізації (відбудова, реконструкція та вдосконалення традиційних галузей — нафтогазової та лісозаготівельної; розвиток нових галузей — машинобудівної, металообробної, приладобудівної та ін.; великі капіталовкладення та швидкі темпи розвитку промисловості, повільний розвиток харчової та легкої промисловості, націоналізація промисловості та транспорту);

колективізація (конфіскація великих маєтків, передача цих земель безземельним та малоземельним селянам; суцільна колективізація, під час якої було колективізовано 93% господарств; організація політвідділів МТС; застосування примусових методів — шантаж, залякування; неврахування місцевої специфіки тощо)

1945 р. – 145 колгоспів

1950 р. – 7200 колгоспів

заходи в культурно-освітній сфері (ліквідація неписьменності, створення мережі освітніх закладів різних-рівнів, посилення русифікації, заідеологізованість навчально-виховного процесу, введення безкоштовної освіти, безкоштовне медичне обслуговування);
направлення зі східних регіонів України на постійну роботу фахівців, партійних функціонерів;

депортація західноукраїнського населення до віддалених районів СРСР;

1946 — 1949 рр. — депортовано 200 тис (500 тис)

ліквідація Української греко-католицької церкви (8 — 10 березня 1946 р. відбувся Львівський собор, який скасував Берестейську церковну унію 1596 р. і проголосив возз’єднання греко-католицької церкви з російською православною; репресії щодо священиків, які не приєдналися до нової церкви; УГКЦ змушена була піти в підпілля). З 1944 р. митрополитом УГКЦ після смерті А. Шептицького стає Йосип Сліпий. Він декілька разів був засуджений радянською владою, а в 1963 р. виїхав до Ватикану.

БОРОТЬБА ОУН-УПА З РАДЯНСЬКОЮ ВЛАДОЮ

 Етапи збройної боротьби ОУН-УПА з радянською владою

І етап (1944 — 1946 рр.) спроба утримати під своїм контролем великі території і ведення боїв великими силами із застосуванням артилерії й мінометів. Об’єднання сил радянських військ держбезпеки, прикордонників. У тяжких боях загинуло до половини особового складу УПА.

ІІ етап (1947 — перша половина 50-х років)зміна тактики: поділ армії на невеликі мобільні групи, ведення боротьби партизанськими методами. Загибель у с. Білогорща біля Львова головнокомандувача УПА Р. Шухевича (5 березня 1950 р.). Спад організованого опору (хоча окремі загони ще діяли до 1956 р.). Його змінив В. Коваль (Крук), який у 1954 р. був схоплений органами держбезпеки. До 10 тис. повстанців під керівництвом М. Лебедя в 1947-1948 р. прорвалися з боями, через територію Чехо-Словаччини в Західну Німеччину.

Ліше за період 1946 — 1948 рр. за зв’язок з УПА було вислано до Сибіру 500 тис західних українців, переважно селян

Операція «Вісла»

Вісла

СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНЕ ЖИТТЯ УРСР

 — Відновлення режиму одноосібної влади Й.Сталіна, культ особи якого досяг апогею.

— Відсутність в Україні будь-якої самостійної політики.

— Відновлення репресій; відсутність демократії та свобод громадян, зловживання владою (пік репресій в Україні припав на 1947 р., коли ЦК КП(б)У очолював найближчий соратник Й.Сталіна Л.Каганович).

Підпорядкування політичному центру діяльності перших секретарів ЦК КП(б)У:

•          М. Хрущов (1943-1946 рр. та 1948-1949 рр.)

•          Л. Каганович (1947 р.).

•          Л. Мельников (1950-1953 рр.)

Розгортання ідеологічної реакції – «ждановщини». Боротьба з генетикою – «лисенківщина» (1946-1948 рр.), боротьба з «буржуазним націоналізмом», з космополітизмом (справа «лікарів» 1948 — 1953 рр.).

У серпні 1946 р. Пленум ЦК КП(б)У ухвалив постанову «Про небезпеку українського націоналізму». Перетрушуються редколегії провідних журналів, з’являються погромні рецензії на твори Ю. Яновського, А. Малишка О. Довженка.

«Ждановщина» це ідеологічна кампанія в СРСР, розгорнута у 1946-1949 рр. у галузі науки, літератури, культури та мистецтва, в ході якої були піддані нищівній критиці діяльність інститутів історії України та історії української літератури, творчих спілок, редакцій газет і журналів, видатних діячів української культури — письменників, композиторів, режисерів тощо (назва походить від прізвища секретаря ЦК ВКП(б) з питань ідеології А.Жданова).

«Наше задание состоит в том, чтобы вести наступление против буржуазной культуры, которая пребывает в состоянии разлада и упадка»

В. Сосюра  за стихотворение – «Любить Украину»

К. Данкевич за оперу – «Богдан Хмельницкий»

Коллектив авторов за «Историю Украины» под редакцией С. Маслова и Е. Кириллюка

«Историю украинской литературы»

Были осуждены и изъяты произведения М. Грушевского, В. Винниченко, П. Кулиша …

«Лисенківщина» — політична кампанія з переслідування групи генетиків і тимчасової заборони генетики. Назву кампанія отримала від прізвища радянського академіка Т. Лисенка.

Космополітизм – теорія і практика, в основу яких покладено тезу про пріоритетність загальнолюдських цінностей над цінностями окремої нації.

«Справа лікарів» — кримінальна справа проти групи високопоставлених радянських лікарів, звинувачених у змові і вбивстві ряду радянських лідерів. Витоки кампанії відносяться до 1948 р., коли лікар Лідія Тимащук звернула увагу компетентних органів на відхилення в лікування Жданова, що призвело до смерті пацієнта. Кампанія закінчилася одночасно зі смертю Сталіна в 1953 р., після чого з обвинувачених було знято звинувачення та звільнено від переслідувань.

 «Социалистический реализм» — коментирование и прославление деятельности Сталина, Ком партии, советского строя

У 1946 р.- Раднарком України було перетворення на Раду Міністрів, а наркоми – на міністерства

1949 – 50 рр. були внесені зміни в державний герб і державний прапор УРСР (До герба, основною частиною якого були серп і молот, додали ще й п’ятикутну зірку. Прапор зберігав червоний колір. Національні особливості відображала лише голуба смуга внизу прапора розміром у третину полотнища.

                       

Карта_Вдбдва

 

Т е с т                                   Варіант І

1.                                                       Встановіть відповідність:

А.Академік, біолог, голова АН УРСР                                                       1  В.Сухомлинський  

Б.Письменник, автор популярних гумористичних оповідань                2  О.Гончар

В.кадемік, директор Інституту електрозварювання АН УРСР             3  О.Палладін

Г.Відомий оперний співак, бас, соліст Київського оперного театру       4  О.Вишня

Д.Кібернетик, зусиллям якого була створена МЕОМ                              5  Є.Патон

Е.Письменник, автор романів «Собор», «Прапороносці»                         6  В.Некрасов

Жюедагог, творець української «школи життя»                                       7  С.Лебедєв

З.Греко-католицький священик, письменник і публіцист                       8  Й.Сліпий

І.Російський  письменник,  автор «В окопах Сталінграда»                      9  Г.Костельних

К.Греко-католицький єпископ Львівський, митрополит УГКЦ             10 Б.Гмир

2.    Особливість процесу післявоєнної відбудови народного                            господарства України (1945 – поч. 1950-х років) визначалася

1 першочерговою відбудовою важкої промисловості та енергетики.

2 спрямуванням основної частини капіталовкладень у соціальну сферу.

3 пріоритетним розвитком сільського господарства як джерела фінансування промисловості.

4 опорою лише на власні сили та ресурси Радянського Союзу.

5 відсутністю достатньої кількості кваліфікованої робочої сили.

6 використанням фінансової та технічної допомоги за «планом Маршалла».

А 1, 4, 5             Б 3, 5, 6           В 1, 2, 4            Г 2, 3, 6

3. Перелік яких термінів і понять потрібно використовувати, характеризуючи процес радянізації західних областей України після Другої світової війни?

А Операція «Вісла», розкуркулювання, мобілізація, Голодомор, «саморозпуск» УГКЦ.

Б Індустріалізація, кооперація, волюнтаризм, «культурна революція», депортації.

В Раднаргоспи, колективізація, депортації, прискорення, політичні реабілітації.

Г Індустріалізація, колективізація, «культурна революція», депортації, репресії

4.  Для якого періоду історії України були характерними такі висловлювання?

«Зворотною стороною буржуазного націоналізму є безрідний космополітизм, що проявляється в плазуванні перед буржуазною культурою і в низькопоклонстві перед іноземщиною».

А кінця 1930 – початку 1940-х років         Б другої половини 1940 – початку 1950-х рр

В другої пол. 1950 – початку 1960-х рр    Г кінця 1960 – першої половини 1970-х рр

 5. Делегація УРСР взяла участь у підписанні Статуту ООН у:

А) Вашингтоні                Б) Лондоні           В) Сан-Франциско             Г) Парижі

6.    УРСР було прийнято в ООН у ранзі держави-засновниці, оскільки:

А) вона була суверенною республікою в складі СРСР і здійснювала активну самостійну зовнішньополітичну діяльність у довоєнні і воєнні роки;

Б) демократичні країни Заходу, зокрема США і Великобританія, розгля­дали її як державу української нації, якій по праву належить місце в цій міжнародній організації;

В) цього прагнули керівники СРСР, які небезпідставно вважали, що можуть завжди розраховувати на підтримку своїх ініціатив делегацією радянської республіки, а інші країни не могли не раху­ватися з тим, що Україна — найбільша за територією і чисельністю жителів республіка СРСР після Росії;

Г) під тиском тодішніх керівників УРСР на це вимушені були погодитися Й.Сталін та лідери інших держав.

7.   Суть політики радянізації західних областей України в період післявоєнної відбудови (1945 – початок 1950-х років) полягала в

А переселенні українців західних областей до центральних і східних областей УРСР.

Б уніфікації всіх сфер життя відповідно до норм, утверджених у СРСР.

В репресіях проти священиків Української греко-католицької церкви.

Г придушенні збройної боротьби підпілля ОУН і загонів УПА

8. Для політичної свідомості українського суспільства 1945-1955 рр. було характерно:  

А)домінування комуністичної ідеології у її сталінській інтерпретації на сході і значний вплив націоналізму на заході України;

Б) домінування націоналістичних настроїв на сході і заході України, правда, без відкритих його проявів у східних та південних областях;

В) домінування комуністичної ідеології на сході та її швидке утвер­дження на заході України

9.     Укажіть назви фільмів, створених режисером О. Довженком:

1 «Олександр Невський»;             2) «Земля»;             3) «Чапаєв»;

4) «Панцерник Потьомкін»;          5) «Арсенал».

                                                      Т е с т                                 Варіант ІІ

1. Встановіть відповідність:

А) академік, біолог, голова АН УРСР                                                    1) В. Сухомлинський

Б) академік, директор Інституту електрозварювання АН УРСР,    2) О. Палладін

винахідник авто­мату  зварювання металу під флюсом

В) кібернетик,керівник  вчених Інституту електротехніки            3) Є. Патон

АН УРСР, зусиллями якої була створена МЕОМ

Г) педагог, творець української «школи життя»                                4) С. Лебедєв

2. У якому з варіантів події розташовано в хронологічній послідовності ?

А. Входження України в ООН як члена-засновника; ліквідація Української греко-католицької церкви; операція «Вісла»

Б. Операція «Вісла»; входження України в ООН як члена-засновника; ліквідація Української греко-католицької церкви;

В. Ліквідація Української греко-католицької церкви; входження України в ООН як члена-засновника; операція «Вісла»

Г. Входження України в ООН як члена-засновника; операція «Вісла»; ліквідація Української греко-католицької церкви;

3. Установіть відповідність між назвами періодів в історії України та поняттями , які потрібно використовувати, характеризуючи їх.

1 Радянська модернізація(1929–1938 рр.)    2 Велика Вітчизняна війна (1941–1945 рр.)

3 Післявоєнна відбудова (1945 – поч. 1950-х рр.)   4 Десталінізація (1953 – 1964 рр.)

А Реформа, раднаргоспи, культ особи, демократизація, реабілітація, «шістдесятники».

Б Холодна війна, голод, «ждановщина», радянізація, «безрідний космополітизм», операція «Вісла».

В П’ятирічка, колективізація, «закон про п’ять колосків», Голодомор, масові репресії, «розстріляне відродження».

Г «Розвинутий соціалізм», номенклатура, дефіцит, правозахисники, «самвидав», неосталінізм.

Д Мобілізація, евакуація, Голокост, «новий порядок», рух Опору, депортація.

4. Позначте прізвище діяча, який очолював делегації УРСР на Сан-Франциській (1945), Паризькій 1946—1947) та Дунайській (1948) міжнародних конференціях:

А) Д.Мануїльський;           Б) А.Громико;         В)П.Погребняк;                Г) М.Хрущов.

5. «Операція «Вісла» – це

А воєнна операція Армії Крайової проти загонів УПА на завершальному етапі Другої світової війни.

Б примусове виселення українського населення з його етнічних земель на сході Польщі до її західних воєводств, здійснене польським урядом у 1947 р.

В переселення українського населення з його етнічних територій, що увійшли до складу Польщі, до УРСР, здійснене на підставі договору 1945 р.

Г спільна польсько-радянська військово-каральна операція на території Західної України проти загонів УПА та місцевого населення, яке підтримувало їх.

6.    Командувач УПА Р. Шухевич загинув:

А) 1948р                           Б) 1949р                          В) 1950р                 Г) 1951р

7.   Ідейні переслідування українських митців у 1945-1953 рр. були спричинені:

А) особистою неприязню радянських лідерів УРСР до переслідуваних авторів;

Б) антигуманним спрямуванням творів українських авторів;

В) намаганням радянських лідерів посилити контроль над суспільством, залякати та ізолювати тих, хто вороже чи хоча б скептично ставився до комуністичної ідеології, політичного устрою й економічних порядків в УРСР, схилявся до підтримки національної ідеї.

8.  Укажіть наслідки урядової політики в галузі культури та науки другої половини 40-х – першої половини 50-х років України.

А. Збагачення української культури внаслідок обміну з культурою країн Заходу

Б. Розвиток театральної та літературної критики, атмосфера творчої змагальності

В. Відновлення роботи науково-дослідних установ, зміцнення їхньої матеріально-технічної бази

Г. Утвердження в якості обов’язкової теми «любові до України» в кіно- та театральному мистецтві

Д. Репресії проти «космополітів-антипатріотів»

9.    Позначте прізвище партійно-державного діяча СРСР, який сприяв кампанії цькування відомих літераторів — М.Зощенка («безпринципний літературний хуліган») та А.Ахматової («розпутниця і мона­хиня, в якої розпутство змішане з молитвою»):

А) В.Молотов;                   Б) А.Жданов;           В) Л.Берія;            Г) Л.Каганович

 

Т е с т                                   Варіант ІІІ

1. Встановіть відповідність:

А) автор популярних гумористичних оповідань-« усмішок »                1) О.Гончар

Б) відомий оперний співак,  соліст Київського оперного ткатру            2) О.Вишня

 блиску­чий виконавець партій в українських операх та українських  народних пісень

В) письменник, автор романів «Прапоро­носці», «Собор», які                  3) В.Некрасов

літературознавці   вважають «класичними»

Г) російський київський письменник, дисидент, автор однієї з                  4) В.Гмиря

найкращих книг  про Другу світову війну «В окопах Сталінграда»

2. Установіть хронологічну послідовність включення до складу Української РСР територій, позначених на карті буквами.

карта 1954р

3. Виберіть правильне закінчення речення.

У 1945-1955 рр. в УРСР створюються перші в Радянському Союзі:

А) атомна електростанція, хімічна фабрика, мала електронно-обчислю­вальна машина;

Б) хімічна фабрика, мала електронно-обчислювальна машина, автомат для зварювання металу;

В) мала електронно-обчислювальна машина, автомат для зварювання металу, атомний реактор;

Г) атомний реактор, акваланг, ракета

4. У якому році Українська РСР стала членом Організації Об’єднаних Націй?

А 1944 р.           Б 1945 р.              В 1949 р.             Г 1954 р.

5. У липні 1944 р Д. Мануїльський очолив:

А) Верховну Раду УРСР                                             Б) ЦК КП(б)У

В) Народний комісаріат закордонних прав            Г) Республіканський комітет борців за мир

6. Операція «Вісла» —• це:

А) воєнна операція Армії Крайової проти бойовиків ОУН-УПА в завер­шальний період Другої світової війни;

Б) добровільне переселення українців з їх етнічних територій, що увійш­ли у склад Польщі, до УРСР, яке було здійснено на підставі польсько-радянського договору 1944 р.;

В) примусове виселення українців з їх етнічних східних на західні тери­торії Польщі в 1947 р. з метою полонізації, здійснене урядом ПНР під приводом підриву соціальної бази УПА.

7.В. Сосюру було звинувачено в українському націоналізмі за його твір:

А) «Червона зима»    Б) «Любіть Україну»        В) «Україна в огні»    Г) «Дніпрельстан»

8.У яких твердженнях ідеться про особливості розвитку культури та науки в Україні в першому повоєнному десятилітті ?

А. Створення урядом сприятливих умов для розвитку літератури та мистецтва, свобода творчості.

Б. Визначальна роль творчості О.Олеся, М.Вороного, Г.Косинки, В.Чумака в розвиткові літературного процесу

В.  Ідеологічна кампанія проти «безродних космополітів»

Г.  Розвиток нових напрямків науки, зокрема генетики та кібернетики, ініційований академіком  Т.Лисенко

Д. Успіхи в розвитку фундаментальних наук, як-от: запуск першого атомного реактора, створення ЕОМ

 9.Як називається процес, описаний в уривку з історичного джерела?

«Після закінчення Другої світової війни на батьківщину поверталися сотні тисяч військовополонених та цивільних осіб, що добровільно чи примусово опинилися за межами своєї країни внаслідок війни».

А демобілізація       Б реевакуація         В депортація          Г репатріація

                                           Т е с т                              Варіант ІV

1. Посаду першого секретаря ЦК КП(б)У в 1950- 1953 pp. обіймав:

М. Хрущов;          JI. Каганович;           Л. Мельников;               Д. Мануїльський.

2. Львівський церковний собор, із діяльністю якого була пов’язана ліквідація УГКЦ, відбувся у:

А червні 1945 p.;         Б березні 1946 р.;        В квітні-серпні 1947 p.;       Г березні 1950 р.

3. Народним комісаром закордонних справ УРСР у післявоєнний період був:

А М. Хрущов;            Б А. Жданов;           В  Й. Сліпий;                        Г Д. Мануїльський.

4.Операція польського уряду з переселення українців у західні та північні райони Польщі, проведена в 1947 p., отрим ала назву:

А «Вісла»;              Б Львівський собор;                        В «Познань»;             Г «Варшава».

5.Позначте характерні риси розвитку української культури в післявоєнний період.

  • Запровадження політики українізації;
  • панування «ждановщини»;
  • «Розстріляне відродження»;
  • репресії проти Леся Курбаса та театру «Березіль»;
  • «лисенківщина »;
  • діяльність художників М. Глущенка, М. Дерегуса, О. Шовкуненка;
  • розгортання Л. Кагановичем бурхли­вої діяльності з боротьби з «буржуаз­ним українським націоналізмом».

6. Установіть відповідність між поняттями та їх визначеннями.

А) Специфічний період у сільськогоспо­дарській і біологічній науці й прак­тиці, пов’язаний із проявом культу особи академіка АН УРСР Т. Лисен­ка, у результаті якого було припине­но перспективні наукові досліджен­ня;

Б) ідеологічний наступ сталінського керівництва на радянську (у тому числі і українську) інтелігенцію в післявоєнний період;

В) депортація залишків україн­ського населення Закерзоння на захід і північ Польщі з метою його асиміляції та знищення баз діяль­ності ОУН-УПА;

Г) система заходів, спрямованих на встановлення радянської влади, по­будову соціалістичного суспільства за економічною та політичною моделлю СРСР на західноукраїнських землях.

                   А « Ждановщина »;          Б  «лисенкіщина»;   В радянізація;

                                         Г  Львівський собор;       Д операція «Вісла».

 7.Позначте твердження, яке не можна віднести до причин голоду 1946 р.

А Охоплення всієї території України посухою

Б Повне вилучення державою продовольства в населення

В Нехтування державою заходами щодо уникнення голоду

 Г Розореність господарства війною

 8.Позначте особливості періоду відбудови в Україні (5 пра­вильних відповідей),

А Незначні збитки, нанесені війною

Б Проведення відбудови за рахунок внутрішніх ресурсів

В Фінансування сільського господарства за залишковим принципом

Г Проходження відбудови за схемою: стабілізація валю­ти, відбудова доріг і засобів зв’язку, сільського госпо­дарства, легкої промисловості й важкої індустрії

Д Здійснення процесу відбудови централізовано й пла­ново

Е Повернення довоєнної моделі розвитку народного господа ства: розвиток важкої промисловості, нещадна експлуата сільського господарства

Є Велика роль ідеології

Ж Затяжний процес відбудови

  9. Розташуйте події в хронологічній послідов ності.

А) Початок післявоєнного голоду в Україні;

Б)  входження України до ООН;

В)  загибель командира УПА Р. Шухевича;

Г)  операція «Вісла»

                                       Тест                                 Варіант V

1. У якому році Українська РСР стала членом О О Н? 

А)  1944 р.                          Б)  1945 р.                          В)  1949 р.                          Г)  1954 р.

2. Хронологічні рамки якого явища історії України є зайвими в ланцюжку:«1921–1923 рр.,1932–1933рр.,1941–1945 рр., 1946–1947 рр.»? 

А)  1921 – 1923 рр.     Б)  1932 – 1933 рр.        В)  1941 – 1945 рр.        Г)  1946 – 1947 рр.

3. 1945 рік в історії України пов’язаний із 

А)  включенням до її складу Закарпаття, голодом у центральних і південних областях.

Б)  голодом у центральних і південних областях, операцією «Вісла».

В)  операцією «Вісла», початком членства республіки в ООН.

Г)  початком членства республіки в ООН, включенням до її складу Закарпаття.

4. Як називається процес, описаний в уривку з історичного джерела?

«Після  закінчення  Другої  світової  війни  на  батьківщину  поверталися  сотні  тисяч  військовополонених  та  цивільних  осіб,  що  добровільно  чи  примусово  опинилися  за  межами  своєї країни внаслідок війни». 

А)  демобілізація             Б)  реевакуація           В)  депортація            Г)  репатріація

5. Особливість процесу післявоєнної відбудови народного господарства України (1945 –  початок 1950-х років) визначалася 

1.  першочерговою відбудовою важкої промисловості та енергетики.

2.  спрямуванням основної частини капіталовкладень у соціальну сферу.

3.  пріоритетним розвитком сільського господарства як джерела фінансування промисловості.

4.  опорою лише на власні сили та ресурси Радянського Союзу.

5.  відсутністю достатньої кількості кваліфікованої робочої сили.

6.  використанням фінансової та технічної допомоги за «планом Маршалла».

А)  1, 4, 5                             Б)  3, 5, 6                             В)  1, 2, 4                             Г)  2, 3, 6

6. Процес післявоєнної відбудови в Україні (1945 – початок 1950-х років) характеризувався 

А)  відбудовою  економіки  України  як  самостійного,  самодостатнього  комплексу  з  використанням західної фінансової та технічної допомоги.

Б)  наявністю  достатньої  кількості  кваліфікованої  робочої  сили  та  спрямуванням  основної  частини капіталовкладень у відбудову соціальної сфери.

В)  першочерговою  відбудовою  важкої  промисловості  та  енергетики  з  опорою  лише  на  власні сили та ресурси Радянського Союзу.

Г)  поверненням  усіх  евакуйованих  на  схід  СРСР  підприємств,  їх  модернізацією  на  базі  обладнання, що СРСР отримував як репарації.

7. Чи відображено в уривках з історичних джерел окремі аспекти життя українського суспільства в  період післявоєнної відбудови (1945 – початок 1950-х років)? 

1.  «Долаючи нестачу кадрів, влада розпочала широко залучати на робочі місця жінок. Попри великі  фізичні  труднощі,  жінки  працювали  забійниками,  прохідниками  на  шахтах,  металургами,  будівельниками. Частка жінок серед робітників промисловості становила 35,9%».

2.  «Житлові  й  побутові  умови  населення,  незважаючи  на  значні  масштаби  будівництва,  залишалися  важкими.  Мільйони  сімей  жили  в  бараках,  перенаселених « комуналках»,  не  пристосованих для життя підвальних приміщеннях…»

А)  Відображено в обох уривках.                   Б)  Лише в першому.

В)  Лише в другому.                                         Г)  Не відображено в жодному з уривків.

8. «Операція «Вісла» – це 

А)  воєнна операція  Армії Крайової проти загонів УПА на завершальному етапі Другої  світової війни.

Б)  примусове виселення українського населення з його етнічних земель на сході Польщі  до її західних воєводств, здійснене польським урядом у 1947 р.

В)  переселення  українського  населення  з  його  етнічних  територій,  що  увійшли  до  складу Польщі, до УРСР, здійснене на підставі договору 1945 р.

Г)  спільна  польсько-радянська  військово-каральна  операція  на  території  Західної  України проти загонів УПА та місцевого населення, яке підтримувало їх.

 9. Перелік яких термінів і понять потрібно використовувати, характеризуючи процес радянізації  західних областей України після Другої світової війни? 

А)  Операція «Вісла», розкуркулювання, мобілізація, Голодомор, «саморозпуск» УГКЦ.

Б)  Індустріалізація, кооперація, волюнтаризм, «культурна революція», депортації.

В)  Раднаргоспи, колективізація, депортації, прискорення, політичні реабілітації.

Г)  Індустріалізація, колективізація, «культурна революція», депортації, репресії.

 10. Суть політики радянізації західних областей України в період післявоєнної відбудови     (1945 – початок 1950-х років) полягала в 

А)  переселенні українців західних областей до центральних і східних областей УРСР.

Б)  уніфікації всіх сфер життя відповідно до норм, утверджених у СРСР.

В)  репресіях проти священиків Української греко-католицької церкви.

Г)  придушенні збройної боротьби підпілля ОУН і загонів УПА.

11. Для якого періоду історії України були характерними такі висловлювання?

«Зворотною стороною  буржуазного  націоналізму  є  безрідний  космополітизм,  що  проявляється  в  плазуванні перед буржуазною культурою і в низькопоклонстві перед іноземщиною».

А)  кінця 1930 – початку 1940-х років

Б)  другої половини 1940 – початку 1950-х років

В)  другої половини 1950 – початку 1960-х років

Г)  кінця 1960 – першої половини 1970-х років

 12.Із якою метою в Україні наприкінці 1940 – на початку 1950-х рр. було розгорнуто кампанії боротьби проти «космополітизму» та «низькопоклонства перед Заходом»?

А) посилити роль української національної інтелігенції в суспільстві

Б) відновити тотальний політико-адміністративний контроль за суспільством

В) мобілізувати суспільство на здійснення відбудови народного господарства

Г) переконати радянське суспільство в перевагах соціалізму над капіталізмом

 13.Яку назву отримав ідеологічний наступ на радянське суспільство сталінського режиму після завершення Другої світової війни?

А) «лисенківщина»      Б) «ждановщина»        В) «волобуєвщина»        Г) «шумськізм»

 14. Про яку міжнародну організацію йдеться в уривку джерела?

«Засідання рекомендує, щоб Українська Радянська Соціалістична Республіка і Білоруська Радянська Соціалістична Республіка були запрошені стати членами-засновниками пропонованої міжнародної організації…»

А) Лігу Націй

Б) Організацію Об’єднаних Націй

В) Раду Європи

Г) Раду Економічної Взаємодопомоги

                                               

  • Перелічіть масштабні ідеологічні кампанії, проведені радянським керівництвом у 40 – 50-х роках
  •  Деякі історики стверджують, що боротьба ОУН-УПА з радянською репресивною машиною з повоєнний період дедалі більше набувала характеру громадянської війни. Чи обґрунтоване це твердження?
  • Які причини і наслідки голоду 1946 – 1947 рр.? Чим різняться поняття «голод» і «голодомор»? Чи можна голод 1946 – 1947 рр. назвати голодомором? Чому?

 

Запись опубликована в рубрике Історія України 11 клас, Конспекти, тести_11кл. Добавьте в закладки постоянную ссылку.

Один комментарий на «Україна в 1945 – 1953 рр. («Відбудова»)»

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *