Стародавня історія України

Істо_обл_Укр

Історичні регіони України

СТАРОДАВНЯ   ІСТОРІЯ   УКРАЇНИ

Історія (від грец. Ιστορία  – «розповідь про минуле)» це наука, що вивчає:

 • — як жили різні народи, які події відбувалися в їхньому житті, як і чому життя людей змінювалося;
 • — усі джерела про минуле для того, щоб встановити послідовність подій, процес розвитку людства та зробити висновки про причини подій.

Картинки по запросу геродот

Геродот – «Батька історії» – 484 – 425 рр. до н е

Періодизація історії — особливого роду систематизація, яка полягає в умовному діленні історичного процесу на певні хронологічні періоди.

 Період_Укр

 • Хронологія (від грец. χρόνος  — час і λόγος  — вчення) — як загальне поняття: послідовність історичних подій у часі;
 • Антропогенез – процес виникнення і формування фізичного типу людини, первісного розвитку її трудової діяльності, мови та суспільних відносин.
 • Археологія – наука, що досліджує речові пам’ятки історії.
 • Історичні джерела – історичні пам’ятки, за допомогою яких історики вивчають минуле людства. Історичні джерела поділяються на речові, писемні та усні.
 • Археологічна культура – сукупність історичних джерел, що належать до одного часу, знаходяться на одній території і мають місцеві особливості, подібність. (25 культур на території  України)
 • Еволюція(лат. evolutio, від evolvo — розгортання) — поступовий розвиток
 •  Цивілізація –  ( civilis – громадянський, державний) — це сукупність матеріальніх і духовних досягність суспільства

Кам’яний вік – найдовший культурно-історичний період у розвитку людства, коли основні знаряддя праці виготовлялися переважно з каменю, кістки та дерева. Тривав від появи першої людини (близько 2 млн. р. тому) до віку обробки металів (4 тис. р. до н.е.). Умовно вчені кам’яний вік поділяють на палеоліт, мезоліт, неоліт та енеоліт.

           Палеоліт – (давньокам’яний вік) – 2.5 млн – 11 тис років тому назад   (99% часу  історії людства)
             Мезоліт – (середньокам’яний вік) – 10 – 7 тис. до н е
             Неоліт —  (новокам’яний вік) – 6 – 4  тис до н е
             Енеоліт  — (мідно-кам’яний вік) 4 – 3 тис до н е
             Бронзовий вік – 2  – 1 тис до н е
             Залізний вік – 1 тис до н е – початок нашої ери

Українські землі в найдавніші часи

Укр_найдавніні_часи

Теорії походження людини :

 • Релігійна = Творіння людини Богом або богами

Похожее изображение

 • Космічна = позаземне походження людини

Картинки по запросу внеземное происхождение человека

 • Еволюційна = виникнення людини в процесі еволюції (Теорія  Ч. Дарвіна)

Картинки по запросу эволюционная теория происхождения человека

 • Теорія інволюції  = теорія регресу людини.

Похожее изображение

Антропогенез – процес виділення людини з тваринного світу, олюднення мавпи під впливом суспільної практики

КАМʼЯНИЙ ВІК

Карта_первісне

Кам_вік_людства_2

Кам’яний вік поділяється на палеоліт, мезоліт та неоліт. Перехідний період від кам’яного віку до віку металів отримав назву – енеоліт.

І. Палеоліт (давній кам’яний вік) тривав від появи першої людини і до 11 тис. р. до н. е.

Палеоліт поділяють на ранній, середній та пізній.

А) РАННІЙ ПАЛЕОЛІТ тривав від появи першої людини до 150 тис. р. тому

(30 стоянок)

1 млн. років тому – поява першої людини на території України

Найдавніших людей, які з’явилися на території України називають архантропи.

Архантропи – найдавніші викопні люди.

Перші люди вели привласнююче господарство.

Привласнююче господарство (привласнювали дари природи) – збиральництво, мисливство.

Знаряддя праці первісних людей: кам’яне рубило, палка-копачка

Найдавніші люди проживали первісним людським стадом.

Стоянки на території України часів раннього палеоліту: найдавніша на території України — с. Королеве (Закарпаття), м. Амвросіївка (Донбас), с. Лука-Врублівецька (Житомирщина).  

Картинки по запросу стоянка с кородево

Стоянка первісних людей в Королево

Б) СЕРЕДНІЙ ПАЛЕОЛІТ тривав від 150 тис. р. тому до 35 тис. р. тому

За часів середнього палеоліту близько 150 тис. років тому з’являється тип людини — неандерталець

Розпочинається льодовиковий період (мустьєрська епоха). В Україні південна межа максимального зледеніння орієнтовно проходила повз таких сучасних міст: Львів, Ковель, Житомир, Кременчук, Миргород, Суми. Різке похолодання призводить до зменшення рослинного світу (флори) і появи величезних тварин (мамонтів, шерстистих носорогів, північних оленів, печерних ведмедів…).

Залишається привласнююче господарство – на перше місце виходить загінне полювання, збиральництво.

Жили первісним стадом.

Знаряддя праці: удосконалене ручне рубило, кам’яні гостроконечники для списів, скребла.

Неандертальці навчилися добувати вогонь (близько 300тис — 100 тис. років тому). Загорталися у шкури тварин. З’являються основи мови та зародки духовної культури й релігійних уявлень (поховання, різьблений орнамент, ознаки образотворчого мистецтва).

Стоянки на території України: Кіїк-Коба та Холодний грот (Крим), с. Антонівка (Донбас),  с. Молодово (р. Дністер).

Усього близько 200 стоянок.

Похожее изображение

Киик-Коба (Дикая пещера)

В) ПІЗНІЙ ПАЛЕОЛІТ тривав від 35 тис. р. тому до 11 тис. р. до н. е.

За часів пізнього палеоліту близько 35 тис. років тому з’являється останній фізичний тип людини – кроманьйонець (Homo sapiens – людина розумна, сучасний тип людини).

Триває льодовиковий період, залишається привласнююче господарство.

Удосконалюються знаряддя праці, з’являються кам’яні різці, ножеподібні пластини, дротики, наконечники списів, кістяні голки, шила, гарпуни… (100 типів знарядь). Шили одяг. Жили в землянках та напівземлянках, вели більш осілий спосіб життя.

Стоянки на території України: Радомишльська (Житомирщина), Мізинська (Чернігівщина), Межиріцька (Київщина), Кирилівська.

Усього близько 800.

Картинки по запросу Мізинська

Мізинська стоянка — найвідоміша стоянка палеолітичної доби

Антропологічна періодизація

Похожее изображение

Австралопітек (“Південна мавпа»)(людиномавпа – або мавпа, що перебували на порозі олюднення) 4 – 3.5 млн., Африка, вес —  20 –  40 кг, мозок — 400 см3

Картинки по запросу «Людина вміла» - Homo Habilis

«Людина вміла»Homo Habilis (знаряддя праці), 2 – 1.7 млн., Африка, вес — 50 кг,  мозок — 750 см3

Картинки по запросу Homo Erectus

«Людина прямоходяча»  — Homo Erectus –1.5 млн. – 200 тис., Африка, вес — 70 кг, мозок — 880 – 1100 см3

Картинки по запросу неандерталець

Неандерталець — Homo Neandertalis Sapiens – 150 – 30 тис років тому, Європа, Німеччина (долина  р. Неандерталь), 60 видів, вес — 70 кг, мозок — 1100 – 1300 см3

Краманьйонець — Homo Sapiens Sapiens – 40 – 30 тис років тому, Європа, Франція

Картинки по запросу «Людина прямоходяча» - Homo Erectus

Первісни_Африка

Кроманьйонці починають жити родами та племенами.

Рід — об’єднання кровних родичів. Родовід вівся за материнською лінією.

Родова община  – община кровних родичів, які проживали спільно і разом вели господарство.

Плем’я об’єднання багатьох родів.

Фратрія – підрозділ плем’я, який складався з декількох родів.

Екзогамія – заборона вступати в шлюб усередині роду.

Матріархат – форма суспільного устрою, яка характерна для раннього первісного ладу і характеризується панівним становищем у родині жінки та наслідуванням майна за материнською лінією.

 У період пізнього палеоліту у кроманьйонців формується першооснова релігійної свідомості:

 • Язичництво – поклоніння силам природи.
 • Тотемізм – віра в спільного для конкретного роду (племені) предка (тварини, рослини)

Картинки по запросу тотемы

 • Анімізм – віра в існування душі та духів, які керують матеріальним світом.

Похожее изображение

 • Фетишизм – поклоніння предметам неживої природи, віра в надприродні властивості матеріальних речей.

Картинки по запросу фетишизм в первобытном обществе

 • Магія – віра у вміння людини шляхом звернення до надприродного світу керувати світом людей та природи.

Картинки по запросу магия в первобытном обществе

 • Культура – сукупність матеріальних і духовних цінностей, створених людством
 • Мистецтво – творче відображення, відтворення дійсності в художніх образах
 • Релігія – погляди та уявлення, в основі яких лежить віра в існування надприродних сил
 • Культ – шанування людини чи Бога ( від лат. Cultus – шанування)
 • Жрець – особа, що здійснює богослужіння, жертвоприношення в язичницьких релігіях.

Картинки по запросу религия в первобытном обществе

          Функції жерця:

 • Керівник культу                                                                              лікар
 • Охоронець релігійних настанов                                                   хранитель пам’яті роду
 • Моральний наставник                                                                   психоаналітик
 • Володар знань

Україна – Кам’яна Могила – зображення тварин, петрогліфи (наскальні зображення)

Картинки по запросу Кам’яна Могила

 ІІ. Мезоліт (середній кам’яний вік) тривав від Х до VI тис. р. до н. е.

Закінчується льодовиковий період, що призводить до зникнення великих тварин і появу більш дрібніших: кабан, вовк, лисиця, бобер…). Це зумовило мисливську кризу.

Мисливська криза – пошук нових способів полювання.

Мисливська криза була подолана з винайденням першої стрілецької зброї лука та стріл.

Знаряддя праці часів мезоліту: лук та стріли, гачки для рибалки, мікроліти (дрібні знаряддя праці з каменю), долото, сокира, тесло, ножі, списи, гарпуни.

Залишається привласнюючи господарство, зростає роль рибальства

За доби мезоліту починається приручення диких тварин. Перша прирученою твариною була собака.

Зростає роль парної сім’ї.

Стоянки на території України: Мурзак-Коба та Фатьма-Коба (Крим), Гребениківська (Одещина), Журавська (Чернігівщина), Віта-Литовська  — поблизу Києва Усього близько 1000.

Похожее изображение

 ІІІ. Неоліт (новий кам’яний вік) тривав від VI до IV тис. р. до н.е.

(Англійський археолог Гордон Чайлд назвав цей період неолітичною революцією).

Похожее изображение

Гордон Чайлд

Неолітична революція – перехід від привласнюючого господарства до відтворюючого.

Відтворююче господарство – землеробство, скотарство.

Риси неолітичної революції:

 • Винайдення і поширення якісно нових способів виготовлення знарядь праці (шліфування, пиляння, свердління).
 • Виникнення нових видів виробництва та виготовлення штучних продуктів (гончарство, керамічний посуд, прядіння, ткацтво, винайдення першого маленького колеса для прядіння).
 • Перехід до осілого способу життя.
 • Активне формування стад свійських тварин, використання їх як тяглової сили (бики, свині, кози, вівці).
 • Зрушення у демографічній сфері (збільшення кількості населення).

Наслідки неолітичної революції :

              Землеробство                         Скотарство                                   Ремесло

Мотичне                                           Домашнє                                  Обробка металів

Орне                                                  Відгінне                                         Гончарство

Підсічно-вогневе                             Кочове                                          Ткацтво

 ІV. Енеоліт (мідно-кам’яний вік) тривав від IV до III тис. р. до н.е.

Енеоліт – це перехідний період від кам’яного віку до епохи металів. Серед знарядь праці з’являються вироби з міді, золота.

Давня_іст_Укр

ТРИПІЛЬСЬКА КУЛЬТУРА – перша землеробська культура на території України  IVIII тис. до н е (енеоліт)

Картинки по запросу в хвойко

Вікентій Хвойко 1893 (1896 – 1897 рр.) – с. Трипілля під  Києвом. Поширення трипільської культури сягає 190 тис. км2, що нині входять до територій України, Молдови та Румунії (лише в Україні знайдено понад 1000 трипільських пам’яток).  рр. Прут, Південний Буг, Дністер, Дніпро, Рось  (Шкарівка, Пилипча)

Тріпильська

Питання про назву Трипільської цивілізаціі

Основу господарства

складали:

Похожее изображение Картинки по запросу трипольская религия

землеробство (екстенсивне, переліжне) і скотарство

Похожее изображение

       Картинки по запросу трипольская культура

                Кераміка,                                     освоїли ткацькі верстати

Похожее изображение

Займались полюванням, рибальством, збиральництвом

Картинки по запросу пиктограмма трипольцев

Піктограма  (письмо малюнками)

Вірування язичницькім – шанували богиню-жінку – покровительку роду. Вони поклонялися бику (символу сонця), змієві (охоронцеві дому)

Похожее изображение

Поселення – відомо понад 3000 поселень на берегах річок, в схилах долин.  Найвідоміші – Майданецьке, Тальянки (площею 250 – 400 га, в яких проживало 10-20 тис. осіб (протоміста, будинки в яких розташовані по спіралі)  Оборонні вали і рови

Похожее изображение

Картинки по запросу трипольская культура

У трипільців починається перехід від матріархату до патріархату.

Патріархат – це період родового ладу, для якого характерна панівна роль чоловіка в господарстві, суспільстві та родині.

Трипільці впритул наблизилися до перших світових цивілізацій Єгипту та Малої Азії.

Хто таки трипільці ?

 1. Автохтонне населення
 2. Переселились в межі сучасної України через Балкани з території Близького Сходу  (зовнішній вигляд більш нагадував жителів давнього Шумеру, Вавилону, Ассирії)

Доля трипільської культури

 • Знищена могутнім кочовим племенем
 • Переселились назад на Балкани і Близький Схід (під тиском інших племен чи через нераціональне використання земель)
 • Асимілювались з автохтонними племенами Східної Європи

Тіпільська_культ_2

Ми тут жили ще до часів потопу.
Наш корінь у земну вростає вісь.
І перше, ніж учити нас, Європо,
На себе ліпше збоку подивись.
Ти нас озвала хутором пихато.
Облиш: твій посміх нам не допече,
Бо ми тоді вже побілили Хату,
Як ти іще не вийшла із печер.

Похожее изображение

Борис Олійник

БРОНЗОВИЙ ВІК

тривав з кінця ІІІ тис. до початку І тис. до н.е.

Бронзовий вік — історичний період, який характеризується поширенням виробів із бронзи. Бронза – це штучний метал, сплав міді та олова.

Бронзовий вік на території України був представлений такими археологічними культурами:

 • Ямна культура (перехід від енеоліту до бронзового віку кін. 3 – поч. 2 тис. до н.е.),
 • Зрубна культура (друга пол. 2 – поч. 1 тис. до н.е.),
 • Чорноліська культура (9-7 ст. до н.е.)

Основні заняття племен бронзового віку: переважно скотарство, землеробство, керамічні вироби, вироби із бронзи.

Саме в цей період відбуваються три історичні поділи праці:

 • В період енеоліту відділяється землеробство від скотарства
 • В період бронзового віку відділяється ремісництво від землеробства і скотарства
 • Також в цей час з’являється обмін – передвісник торгівлі

 Перший суспільний поділ праці на території України відбувся в II тис до н е

            Землеробські племена                                           Скотарські племена

рр. Південний Буг,  Дністер,  Дніпро …..                   Північне   Причорномор’я,  Приазов’є

Землеробство, домашне скотарство,          III-II тис до н е                          I тис до н е

ремесло                                              Скотарство + землеробство              Кочеве скотарство

                                                                                                   Колесо, повозка  стремена

Міграція, войовничість

                     Способи життя первісних людей:

                          Кочовий   спосіб                                                     Осілий спосіб

                                                                       Заняття людей

скотарство, полювання, рибальство,                                землеробство     скотарство,                 ремесло                                                                             полювання,     ремесло                                                                                        Знаряддя праці

лук та стріли, спис, сокира                                           мотика, соха, серп, сокира,  лопата

Місця розселення

        степова зона                                                                            лісостепова та лісова зона 

Залізний вік (1 тис. до н.е.)

історичний період, який характеризується поширенням виробів із заліза.

Схема_ТрСкСрмт2

Поява перших народів на території України, про які залишилися писемні згадки.

 Кіммерійці (900 – 700 рр до н е)

Деякі вчені вважають, що назва кіммерійці означає «чорноморські народи, що проживають на півночі від будь-кого»

Північне Причорномор’є, Приазов’є
Проіранські племена. Проживали між Дністром та Доном.
Перший народ, ім’я якого збережено історією :

Картинки по запросу киммерийцы

 • · «Одіссея» Гомера

«Закотолося сонце, і покрилися темнотою всі шляхи,
А судно досягло меж глибокого Океану.
Там народ і місто людей кіммерійських обкутані імлою та хмарами…»

Гомер Одиссея

                                                                         (https://xn—-8sbiecm6bhdx8i.xn--p1ai/.html)

 • · В давній редакції Біблії вони згадуються під назвом «гімірра»
 • · Давньогрецький історик Геродот в своїй «Історії»

Картинки по запросу геродот история

 Перші племена на території України, які використовували залізо, колесо, стремена.

 Вони створили великі племінні союзи на чолі з царями, здійснювали походи проти східних країн — Ассирії, Урарту (722 — 703 рр. до н.е.), Лідії.

 У 679 — 678 рр. до н.е. ассірійський цар Ассархадон розгромив кіммерійський союз царя Таушпоя. Після цього починається занепад кіммерійців, а в VII ст до н.е. їх витісняють скіфи

Картинки по запросу походы киммерийцев

 Пам’ятники кіммерійців — це поховання, в яких знаходили кераміку, зброю, золоті, срібні вироби.

 Так само збереглося багато топонімів, в основі яких лежить етнічна назва цього народу — Боспор Кіммерійський, Кіммерійський вал, область Кіммерія, селище Киммеріка

 Історичні  джерела зберегли імена вождів кіммерійців – Теушпа, Шандакшатра, Лігдамис.

Картинки по запросу киммерийцы

Приблизно в один час з кіммерійцями у південній частині Криму проживало корінне населення

 ТАВРИ (від грецького слова «таброс — тур) (5 ст. до н.е. – 10 ст. н.е.)

 Від таврів і відбувається і назва Кримського півострова — Таврія (Таврида), введене указом Катерини II після приєднання півострова до Росії в 1783 році

 Геродот (V століття до н.е.) у своїй книзі «Історія» писав, що таври на гірських плато займалися скотарством, в долинах річок — землеробством, на узбережжі — рибальством, вони також займалися ремеслом

Пізніше згадуються у грецьких, римських та візантійських джерелах.

Держава таврів — Таврика — проіснувала з IX — I століття до н.е. Спільно зі своїми сусідами — скіфами — вони воювали проти грецького поліса Херсонеса, який захватил землі таврів.

Мали стосунки із скіфами, сарматами, греками, візантійцями, готами, гунами, антами, русичами…

Таври потрапили під владу понтійського царя Мітрідата VI Евпатора, а потім Риму.   Зникають після нашестя половців у 10-11 ст.

Скіфи   
 (Себе вони називали сколотами) Проіранські пемена.
(VII – III ст до н е)  

Карта скіфи

Проживали на північному узбережжі Чорного та Азовського моря (між Дністром та Доном).

Картинки по запросу скифы

Згадки про скіфів знаходяться в ассирійських письменах (VIII ст до н е)

Докладно про скіфів пише Геродот. Він описує їх як своєрідний «караючий меч» для тодішнього світу.                   Геродот ділить скіфів на кілька груп:

 • на скіфів-кочівників (степовий регіон),
 • царських скіфів (степовий регіон),
 • скіфів-орачів (захід від Дніпра),
 • скіфів-землеробів (Лівобережжя).

Скіфи-кочівники мають проіранське походження, скіфи землероби – місцеве українське походження (праслов’яни).

Ранній період (VII – серед VI ст до н е)

 • Вторгнення скіфів на територію Східної Європи (VI ст до н е)
 • Похід скіфів до Передньої Азії (70-ті рр. VI ст до н е)
 • Війна скіфів з перським царем Дарієм  (515 – 512 рр до н е) поразка персів

Велика Скіфія (сер V – сер IV ст до н е)

Столиця на Дніпрі – Кам’янське городище

Скіфські племена утворюють єдину державу на чолі з царськими скіфами

Мала Скіфія (IV ст. до н е – 375 р до н е)

 • Скіфський цар Атей зазнав поразки від  македонського царя Філіпа Македонського. Початок занепаду Скіфської держави (339 р до н е)
 • Вторгнення сарматів, які підкоряють скіфів (III ст. до н е) У руках скіфів залишається Крим. Столиця — Неаполь Скіфський (поблизу сучасного Сімферополя) Відомий цар Малої Скіфії – Скілур.

Картинки по запросу восстание савмака

 • Вторгнення готів (ІІІ ст н е) і гуннами (IV ст н е ) остаточний розгром Малої Скіфії 

 Скіфи створили велику культуру, Особливо цікаві пам’ятки — кургани (поховання скіфських царів) = Чортомлик, Товста Могила, Куль-Оба, Солоха. Найбільш самобутнім елементом культури є скіфського звіриного стилю, за допомогою якого прикрашалося зброя воїна, ритуальні посудини. Царські прикраси — золоте нагрудна прикраса скіфської цариці – пектораль

Картинки по запросу пектораль

Картинки по запросу звериный стиль

 

Сармати

ІІІ ст. до н.е. – ІІІ ст. н.е.

«Сааремат»  означає «оперезаний мечем» (давньоіранське слово)

Проіранські племена, за культурою близькі до скіфів. Проживали на північному узбережжі Чорного та Азовського моря (між Дністром та Доном). Займалися кочовим скотарством. У сарматів були жінки-воїни. Згадуються Полібієм (Пліній). Відомі назви сарматських племен: алани, роксолани.

Картинки по запросу амазонки - сарматки

Сармати були витіснені у ІІІ ст. готами та у IV ст. гунами.

Скіфські та сарматські племена не були зовсім стерті з лиця землі бурхливими подіями. Частина їх була асимільована слов’янами. У слов’янських мовах збереглися деякі скіфсько-сарматські слова:

«хорошо» поряд із слов’янським «добро»
«топор»                                           «сокира»
«собака»                                            «пес»

КурганСоколова Могила на Миколаївщині

Частина алан відійшла до Кавказу, зберігшись до наших днів у складі осетинського етносу.

Картинки по запросу сарматы

Античні (грецькі, римські) міста-держави в Північному Причорномор’ї

VII ст. до н.е. – IV ст. н.е.

Грецькі поняття для засвоєння:

Понт Евксінській – Чорне море                      Меотиди – Азовське море

Борисфен – ріка Дніпро                                             Танаїс – ріка Дон

Тіра – ріка Дністер                                                       Істр – ріка Дунай

Пората – ріка Прут                                                       Гіпаніс – ріка Південний   Буг

 • Поліс – місто-держава
 • Колонія – поселення переселенців з іншої країни
 • Метрополія – поліс стосовно заснованих ним в інших землях поселень (колоній)
 • Колонізація — переселення, освоєння нових земель

Картинки по запросу античные города крыма

https://www.3652.ru/news/2059856/anticnye-goroda-kryma-vosli-v-zolotoe-kolco-bosporskogo-carstva

Родоначальниками грецьких міст-держав у Північному Причорномор’ї були насамперед вихідці з Мілета та Гераклеї Понтійської. У другій половині VII ст. до н. е. на острові Березань (поблизу Дніпрово-Бугського лиману) греки заснували місто Борисфеніду перше еллінське поселення в цьому регіоні.

Найвідоміші міста-держави на території України:

 • Феодосія (Название Феодосия (греч. Θεοδοσία) означает в переводе с греческого языка «Богом данная».)
 • Херсонес (біля сучасного Севастополя) в перекладі — «Півострів»
 • Ольвія (Дніпро-Бузький лиман, біля Миколаїва), в перекладі — «Шаслива»
 • Кіркінікіда (Євпаторія),
 • Пантікапей (Керч),   в перекладі — «Рибний шлях»
 • Тіра (Бєлгород-Дністровський)…
 • Ялта  ( название города происходит от греч. γιαλος (ялос) — «берег»)

Картинки по запросу греческий полис в крыму

Руины Херсонеса

Греки привезли традиційний для себе спосіб життя і культуру на українські землі. Займалися торгівлею, землеробством, осілим скотарством, ремеслом. В основному були республіками. Жили в полісах (містах-державах).

У V ст. до н. е. греками на Таманському та Керченському півостровах було засноване Боспорське царство (столиця м. Пантікапей). У 107 р. до н.е. в Боспорському царстві відбулося повстання рабів, яке очолив Савмак.

Картинки по запросу восстание савмака

У І ст. до н.е. Боспорське царство та інші грецькі поліси потрапили в залежність від Римської держави. Починається римський період в історії античних міст-держав на території України.

У ІІІ-IV ст. античні міста-держави Північного Причорномор’я занепадають під тиском готів та гунів. З античних міст України зберігся лише Херсонес, який потрапив у залежність від Візантійської імперії.

 

    Утворення та самостійний розвиток полісів

                      (VII – I ст. до н е)

 • VII – I ст до н е                    Велика грецька колонізація
 • 480 – 438 рр  до н е            Утворення Боспорського царства
 • 107 р до н е                          Повстання Совмака в  Боспорському     царстві

Залежність та занепад грецьких полісів

(I ст до н е– IV ст. н е)

I ст до н е               Об’єднання грецьких полісів Причорномо’я в                                    Понтійську державу Мітрідатом VI Євпатором

64 р до н е            Поразка Мітрідата і встановлення панування  римлян

63 – 47 рр до н е        Правління Фарнака, сина Мітрідата

II – III ст н е           Спустошення грецьких міст через напад готів

375 р                   Вторгнення гунів і розгром Боспорського царства

                               

Г о т и

У II ст. н е – готи з’явились у Північному Причорномор’ї, витіснили частину сарматів за Дон, зруйнували міста Ольвію, Тіру, Танаїс (р. Дон), захопили Крим. Вцілів лише Херсонес.

Картинки по запросу готы в украине

 Готи сформувалися в Скандинавії (їх прабатьківщиною вважається південь сучасної Швеції і острів Готланд), потім мігрували звідти спочатку в північну Польщу (Померанію), а потім на південь.

У 230 в Причорномор’я, на території нинішньої України, створюється держава Рейхготланд.

Найбільшої могутності вона досягла за часів правління готського вождя («рекса», «конунга») Германаріха (332 — 375 рр.) та його наступника Вінітарія. В IV ст. готи прийняли християнство за аріанським обрядом

Картинки по запросу война готов с антами

Готам доводилось вести постійні війни зі слов’янами (антами) В 375 році Вінітарію вдалося підкорити антів, знищивши їхніх вождів (70 , Бож), але це було ненадовго. 376 році гуни об’єднались з антами і розбили готів. В 421 році гуни підкорили й антів, змусивши їх приймати участь у походах на Візантійську імперію.

 Ще у 370 році в межах сучасної України з’являються кочові тюркомовні племена гунів.

Збереглось ім’я їхнього ватажка – Баламбера.

Похожее изображение

Покорив аланів, вони перемогли готів й антів, зайняли простір   між Доном і Карпатами. В 420 р. вони перемістилися в Панонию

Картинки по запросу аттила

У середині V ст. зі своим вождем Атілою( 445 р.) вони рушили на Захід. У 451 році на території сучасної Франції відбулась Каталуанська битва, де гуни були розбиті римськими полководців Аєцієм.

Картинки по запросу аэций

Флавий АэцийКартинки по запросу битва на каталаунських полях

В 453 році, після загибелі Атіли, гунська держава розпалася.

Велике переселення народів – це масовий рух племен і народів

Картинки по запросу великое переселение народов

Похожее изображение

(https://www.google.com/search?q=великое+переселение+народов&source)

Відео-фільми

 • Трипільська культура
 • Кіммеріці. Скіфи. Сармати
 • Античні міста-держави

Стародавня історія України

Тренувальний тест

Критерій оцінювання:

 • 96% -100% = 12 балів          81% -85% = 9 балів  
 • 91% -95%  = 11 балів            76% -80% = 8 балів
 • 86% -90% = 10 балів          71% -75% = 7 балів
 • 61% -70% = 6 балів             31% -40% = 3 бали
 • 51% -60% = 5 балів            16% -30% = 2 бали
 • 41% -50% = 4 бали              0% -15% = 1 бал

 

Запись опубликована в рубрике Середньовічна історія України. Добавьте в закладки постоянную ссылку.