Об’єднання Німеччини. Утворення Австро-Угорщини

Об’єднання Німеччини. 

Об’єднавчий процес німецьких держав перш за все пов’язаний з діяльність відомого німецького політика Отто фон Бісмарка (1815–1898). 24 вересня 1862 р. прусський король Вільгельм І призначив його міністром-президентом (головою уряду). О. фон Бісмарк говорив, що об’єднання Німеччини можливе лише «залізом і кров’ю», тобто за допомогою сили. Для того щоб здійснити свої плани він значно зміцнив армію, яка стала однією із найсильніших у Європі.

Отто фон Бісмарка (1815–1898)

Тип уроку:    

 • традиційний

Форма проведення уроку:

 • пояснення нового матеріалу

Мета уроку:

1)     При вивчені теми забезпечити засвоєння учнями основних ії питань:

 • Причини об’єднання Німеччини
 • Шляхи об’єднання Німеччини
 • Етапи об’єднання Німеччини
 • Результат об’єднання Німеччини

2)    Продовжити роботу над розвитком у школярів умінь та навиків роботи з підручником.

3)    Обучати учнів умінню аналізувати, порівнювати, самостійно робити висновки.

4)    Виховувати учнів у дусі національної свідомості та гідності.

Очікувані результати:

Після цього уроку учні зможуть:

 • Визначити причини, шляхи, хід та результат об’єднання Німеччини.
 • Пояснювати терміни: «малонімецький шлях», «великонімецьких шлях», «залізом і кров’ю», «пангерманізм».
 • Розповідять про роль політичних лідерів у зазначений період.
 • Встановлювати причино-наслідкові зв’язки.
 • Робити логічні висновки.

Наочність та обладнання:

 • Презентація «Об’єднання Німеччини в 1971 р.».
 • Підручник Я. М. Бердичевського, І. Я. Щупана, Л. В. Морозова «Всесвітня історія. 9 клас».
 • Оцінувальни листи.

Основні терміни і поняття уроку, дати, персоналії:

 • «Малонімецьких шлях» — об’єднання Німеччини під верховенством Пруссії.
 • «Великонімецький шлях» — об’єднання Німеччини під верховенством Австрійської імперії.
 • «Залізом і кров’ю» — об’єднання Німеччини під верховенством Пруссії шляхом війн.
 • «Пангерманізм» — політична доктрина в Німеччині з кінця XIX т.. про необхідність встановлення світового панування німецької нації.
 • Отто фон Бісмарк – князь, видатний державний діяч Пруссії і Німеччини, першій рейхсканцлер Німецької імперії у 1871 – 1890 рр.
 • 1864 р. – Дансько-німецька війна – поразка Данії, перехід трьох держав (Шлезвіг, Голштейн, Лауєнбург) під контроль Австрії та Пруссії;
 • 1866 р. – Австро-Прусська війна. Перемога Пруссії. Створення Північнонімецького Союзу.
 • 1870-1871 рр. – Франко-Прусська війна. Перемога Пруссії. Передача Пруссії Ельзасу та Лотарингії.

 Хід уроку.

Організаційна частина.

 • Оголошення теми, мети та форми уроку.

Актуалізація опорних знань учнів.       Бесіда.

 • Коли проходив Віденський конгрес ? (Підручник, с. 60-61)

(Вересень 1814 – червень 1815 рр.)

 • Які були рішення Віденського конгресу по відношенню до Німеччини ? (Підручник, с. 60-61)

(Створення Німецького союзу  — 34 держави + 4 вільних міста)

 • Назвіть одне з основних завдань революції 1848 р. в Німеччини ? (Підручник, с. 103 -104)

(Боротьба за об’єднання німецьких держав в єдину державу)

Німеччина

                             1859 р – заснування Німецького  національного союзу

Мотивація навчальної діяльності.

18 січня 1871 р. – проголошення створення Німецької імперії, а сьогодні на уроці ми з вами визначимо основні причини, шлях, хід та наслідки об’єднання Німеччини. Вивчаючи тему , ми зможемо простежити зародження «Пангерманізму» — політичної  доктрини в Німеччині з кінця XIX ст. про необхідність встановлення світового панування німецької нації, що послужило ідеологічною основою для світових воєн.

Сприйняття та усвідомлення навчального матеріалу.

У ч и т е л ь. Пригадайте, будь ласка, рішення Віденського конгресу, основні завдання революції 1848 р. і сформулюйте причини об’єднання Німеччини.

Р о б о т а  з  п і д р у ч н и к о м.

Протягом 2 хвилин учні опрацьовують текст підручника (с. 116-117) і готують відповідь на запитання.

 • (Об’єднуючі ідеї  серед населення німецьких держав.
 • Необхідність економічного об’єднання.
 • Зовнішні загрози (Франція, Росія, Австрія)

У ч и т е л ь. Створення національної держави ставало потребою усього німецького народу. Питання полягало в тому, яким чином буде здійснено це завдання і в який спосіб відбудеться об’єднання Німеччини. На початку 1850-х т.. сформувалися два шляхи об’єднання Німеччини:

 • «малонімецький німецький» — під верховенством Пруссії;
 • «великонімецький» — під верховенством Австрійської імперії.

Дві найбільші німецькі держави йшли на конфлікт, щоб об’єднати Німеччину під своїм верховенством.

Визначну роль в об’єднанні Німеччини зіграв Отто фон Бісмарк (Підручник, с. 118). Він поставив перед собою мету – об’єднати Німеччину «зверху», не допустивши розгортання широкого демократичного руху. Як єдиний можливий метод для цього Бісмарк обрав використання військової сили.

 У ході пояснення вчителі й роботи з підручником (с.119-121) заповните таблицю й дайте відповідь на питання:»Як відбулося об’єднання Німеччини ?»

 Об’єднання Німеччини

Дата

 

Подія

 

Наслідки

 

1862 р.

 

  

1864 р.

 

1866 р.

 

1870р  1871р

 18 січня

1871 р.

Призначено міністром-президентом Пруссії Отто фон Бісмарка

 Дансько-німецька війна.

Австро-прусська війна.

 

 Франко-прусська війна

 Проголошення створення Німецької імперії

Шлях на об’єднання «залізом і кров’ю»

 

 Поразка Данії. Перехід трьох  німецьких держав (Шлезвіг, Гольштейн, Лауєнбург) під контроль Австрії та Пруссії

Перемога Пруссії. Втрата впливу Австрії на німецькі держави. Створення Північнонімецького союзу.

 

Перемога Пруссії. Передача Пруссії Ельзасу та Лотарингії

 

Німецька імперія стала новим центром сил в Європі

 

(«Зверху», «залізом і кров’ю»)

У ході пояснення вчителі дайте відповідь на питання:»Яка монархія встановилася в Німецької імперії ?»

Організація влади а Німецької імперії

Імператор

 • Пише та приймає закони
 • Скликає та розпускає рейхстаг і бундесрат
 • Призначає та звільняє канцлера та всіх вищих державних чиновників
 • Веде міжнародні справи
 • Очолює збройні сили імперії
 • Оголошує війну, укладає мир
 • Підтримує порядок в імперії

(Імперські збори)                         (Союзні збори)                   (Імперський уряд)       Рейхстаг                                       Бундесрат                      Рейхсканцлер

382 депутати                              58 депутатів

Таким чином, у ході об’єднання Німеччини, у Європі з’явилася Німецька імперія – яка стала однією з найпотужніших і найвпливовіших держав.

Політичний устрій Німецької імперії за Конституцією 1871 р.

Конституція 1871 р — союз між феодально-юнкерськимі  землевласниками та пруссько-німецьким капіталом

Узагальнення та систематизація знань

У ч и т е л ь. Сьогодні на уроці ми розібрали процес об’єднання Німеччини. Давайте повторимо основні моменти теми:

 • Розкрийте причини об’єднання Німеччини. (Єдність для розвитку Німеччини)
 • Яким шляхом відбулося об’єднання Німеччини ? («Зверху», «залізом і кров’ю»)
 • Хто об’єднав Німеччину ? (Отто фон Бісмарк)
 • Результат об’єднання Німеччини (Німецька імперія)

Домашнє завдання.

 • Всесвітня історія. 9 клас, с. 116 – 121 (опрацювати, усне).
 • Всесвітня історія. 9 клас, с. 121 – 124 (Використовуючи текст підручника, відповістити на питання: «Причини перетворення Австрійської  імперії на Австро-Угорську  (дуалістичну) монархію», усне)

(Австро-угорська угода від 8 лютого 1867 року була єдиним можливим способом збереження для габсбурзької монархії статусу великої держави)

50–60-ті рр. ХІХ ст. стали для складними для Австрійської імперії. У 1859 р. вона зазнала поразки у війні з Францією та П’ємонтом, унаслідок чого втратила одну із своїх найбагатших провінцій – Ломбардію. Складною ситуація була в Угорщині, яка прагнула незалежності від Австрії. У 1853 р. в країні виникли таємні групи, які підтримували зв’язки з Лайошом Кошутом (керівником національно-визвольної боротьби угорців в 1848–1849 рр.). Вони готувалися до збройного повстання проти австрійського панування. Улітку 1861 р. в Пешті за дозволом Франца Йосифа ІІ розпочалися засідання Державних зборів – місцевого законодавчого органу. Їх депутати категорично вимагали відновлення незалежності Угорщини. Імператор розпустив засідання, але був змушений розпочати переговори з угорською опозицією. Улітку 1866 р. розпочалася австро-прусська війна, в якій Австрія зазнала поразки. Це змусило віденський уряд піти на поступки Угорщині. У лютому 1867 р. було підписано австро-угорську угоду, яка перетворювала Австрійську імперію в дуалістичну Австро-Угорську монархію,що складалася з двох самостійних держав щодо питань внутрішньої політики.

Поражения в войнах с Францией, Пьемонтом и Пруссией Волнения в ВенгрииВозросла н

Политическое устройство Австро-Венгрии Австро-Венгрия - конституционная монархия

Австро-Угорщина

Тестові завдання.

Виберіть правильний варіант відповіді:

1.     Яка з держав відіграла вирішальну роль в об’єднанні Німеччини:

А) Баварія  Б)  Австрія  В) Пруссія Г) Угорщина

 2.     Першим кроком до об’єднання німецьких земель була війна проти Данії через:

А) Баварію і Саксонію         Б) Шлезвіг і Голштейн

В) Вюртемберг і Баден         Г) Бремен і Гамбург

3.     Кому належать наступні слова: «Хто хоче управляти Німеччиною, повинен ії завоювати»

А) Фрідріху Вільгельму IV          Б) Вільгельму I

В) Франці — Йосифу I                    Г) Отто фон Бісмарку

4.                               Установіть відповідність:

А) 8 січня 1867 р.                       1. Війна Пруссії проти Франції

Б) 1866-1867 рр.                         2. Проголошення Німецької імперії

В) 1870-1871 рр.                        3. Створення Австро-Угорської імперії

Г) 18 січня 1871 р.                      4. Утворення Північнонімецького союзу

5. Австро-прусська війна

5.                Визначте послідовність створення об’єднань:

А) Митній союз

Б) Північнонімецький союз

В) Прусський союз

Г) Німецький союз

Відео, презентації:

 Отто фон Бисмарк

 

 

Запись опубликована в рубрике Сторінки Європейської історії (XIX ст). Добавьте в закладки постоянную ссылку.