Об’єднання Італії

Тип уроку:        

 • традиційний

Форма проведення уроку:

 • пояснення нового матеріалу

Мета уроку:

1)     При вивчені теми забезпечити засвоєння учнями основних ії питань:

 • Причини об’єднання Італії
 • Шляхи об’єднання Італії
 • Етапи об’єднання Італії
 • Результат об’єднання Італії

2)    Продовжити роботу над розвитком у школярів умінь та навиків роботи з підручником.

3)    Обучати учнів умінню аналізувати, порівнювати, самостійно робити висновки.

4)    Виховувати учнів у дусі національної свідомості та гідності.

Очікувані результати:

Після цього уроку учні зможуть:

 • Визначити причини, шляхи, хід та результат об’єднання Італії.
 • Пояснювати терміни: «помірковано-ліберальний напрям об’єднання», «революційний напрям об’єднання».
 • Розповідять про роль політичних лідерів у зазначений період.
 • Встановлювати причино-наслідкові зв’язки.
 • Робити логічні висновки.

Наочність та обладнання:

 • Презентація «Об’єднання Італії».
 • Підручник Я. М. Бердичевського, І. Я. Щупана, Л. В. Морозова «Всесвітня історія. 9 клас».
 • Оцінувальни листи.

Основні терміни і поняття уроку, дати, персоналії:

 • «Помірковано-ліберальний напрям» — об’єднання Італії під верховенством Сардинського королівства, де формою державного правління була б конституційна монархія.
 • «Революційний напрям» — об’єднання Італії в єдину демократичну республіку спираюсь на інтелігенцію,ремісників, робітників, селян .
 • «Рісорджіменто» — рух за звільнення з-під австрійського гніту та об’єднання Італії
 • Кавур Камілло – граф, італійський політичний і державний  діяч, закликав до об’єднання Італії дипломатичним шляхом
 • Віктор Еммануїл II – король Італійського королівства
 • Мадзіні  Джузеппе – італійський революціонер, закликав до  об’єднання Італії революційним шляхом
 • Гарібальді Джузеппе – італійський революціонер, один   із  лідерів визвольного руху
 •          1859 р. – франко-п’ємонтська-австрійська війна. 
 • 1860 р. – після плебісциту Флоренція, Парма, Модена   приєднуються до П’ємонту
 • 1860 р. – входження півдня Італії до П’ємонту
 • 17 березня 1861 р. – проголошення Італійського королівства
 • 1866 р. — Італо-прусська-австрійська війна
 • 1870 р. – Франко-прусська війна

Хід уроку.

Організаційна частина.

 • Оголошення теми, мети та форми уроку.

Актуалізація опорних знань учнів.

Бесіда.

 • Коли проходив Віденський конгрес ? (Підручник, ст. 60-61)

(Вересень 1814 – червень 1815 рр.)

 • Які були рішення Віденського конгресу по відношенню до Італії ? (Підручник, ст. 60-61)

(Італія була розділена , було відновлено Сардинське королівство.

Австрія відновила свою владу у Венеції й Ломбардії )

 • Назвіть одне з основних завдань революції 1848 р. в Італії ? (Підручник, ст. 109 -110)

(Знищення державної роздробленості та австрійського гніту.

 Створення єдиної національної італійської держави )

Мотивація навчальної діяльності.

17 березня 1861 р. – проголошення створення Італійського королівства, а сьогодні на уроці ми з вами визначимо основні причини, шлях, хід та наслідки об’єднання Італії.

Сприйняття та усвідомлення навчального матеріалу.

У ч и т е л ь. Пригадайте, будь ласка, рішення Віденського конгресу, основні завдання революції 1848 р. і сформулюйте причини об’єднання Італії.

Р о б о т а  з  п і д р у ч н и к о м.

Протягом 2 хвилин учні опрацьовують текст підручника (ст. 126-128) і готують відповідь на запитання.

(Об’єднуючі ідеї  серед населення італійських держав)

 • Необхідність економічного об’єднання.
 • Окупація частини Італії Австрією.
 • Світська влада Папи Римського
 • Поширення національно-визвольного руху
 • Зовнішні загрози (Франція)

У ч и т е л ь. Створення національної держави ставало потребою усього італійського народу. Питання полягало в тому, яким чином буде здійснено це завдання і в який спосіб відбудеться об’єднання Італії.

Шляхи об’єднання Італії:

 • «Республікансько-демократичний» — Дж. Мадзіні («Молода Італія») Дж. Гарібальді, підпільна революційна боротьба, змови, повстання, революції;
 • «Помірковано-ліберальний» — К. Кавур («Італійське національне товариство», реформаторський шлях

У ході пояснення вчителі й роботи з підручником (ст.128-132) заповните таблицю й дайте відповідь на питання:»Як відбулося об’єднання Італії  ?»

Об’єднання Італії

Дата

 

Подія

 

Наслідки

 

1859 р.

 

 1859 р.

 

 1860 р.

 

  17 березня 1861р

 

1866 р.

 

Вересень 1870 р

Франко-п’ємонтсько-австрійська війна

 Повстання у Флоренції, Пармі та Модені

 Повстання в Палермо. Експедиція Дж. Гарібальді до Сицилії та Неаполю

Проголошення єдиного Італійського королівства

 

Італо-пруссько-австрійська війна

Поразка Франції у війні з Пруссією.

П’ємонт отримає Ломбардію

 

Після плебісциту (1860 р.) Флоренція, Парма та Модена приєднуються до П’ємонту

Плебісцит на півдні Італії – входження півдня Італії до П’ємонту

Королем став Віктор Еммануїл II

 

Поразка Австрії. Передача Венеції Італії

Відкликання французького гарнізону  Риму. Рим – столиця королівства Італії

(«Зверху» + «знизу»)

Таким чином, у ході об’єднання Італії, у Європі з’явилася Об’єднано королівство Італія.

Проблемно питання теми :

 • Виявити загальне і різницю в процесі об’єднання Німеччини та Італії.

Німеччина                                                                                    І т а л і я

 “Зверху”

      під керівництвом

    Пруссії та П’ємонту

                                                                                               

“Залізом і кров’ю”                                                                 “Знизу” (Гарібальді)

                                                                                                      Зовнішній фактор

                                                                                                     (Франція, Пруссія)

Узагальнення та систематизація знань

 У ч и т е л ь. Сьогодні на уроці ми розібрали процес об’єднання Італії.

Давайте повторимо основні моменти теми:

 • Розкрийте причини об’єднання Італії. (Єдність для розвитку Італії)
 • Яким шляхом відбулося об’єднання Італії ? («Зверху» +  «знизу»)
 • Хто об’єднав Італію ? (П’ємонт)
 • Результат об’єднання Італії (Італійське королівство)

Італія

Домашнє завдання.

 • Всесвітня історія. 9 клас, ст. 126 – 134 (опрацювати, усне).

 

 

Тестові завдання.

Виберіть правильний варіант відповіді:

1.     Яка з держав відіграла вирішальну роль в об’єднанні Італії:

А) Парма

Б)  Модена

В) П’ємонт

Г) Сицилія

2.     Першим кроком до об’єднання італійських земель була війна проти :

А) Франції

Б) Австрії

В) Пруссії

Г) Сицилії

3.     Кому належать наступні слова: «Я докладу всі зусилля, аби перешкодити італійському руху стати революційним… .»

А) Дж. Мадзіні

Б) Віктору Еммануїлу II

В) Дж. Гарібальді

Г) К. Кавуру

 4.                                        Установіть відповідність:

А) 1859 р.                    1. Рим – столиця королівства Італія

Б) 1861 р.                     2. Проголошення  Італійського королівства

В) 1866 р.                     3. Франко-п’ємонтсько-австрійська війна

Г) 1870 р.                     4. Звільнення Сицилії та Неаполю

5.Приєднання Венеції до Італійського королівства

5.                                    Визначте послідовність подій:

А) Експедиція «червоної тисячі» під керівництвом Дж. Гарібальді до Сицилії

Б) Призначення прем’єр-міністром П’ємонту К. Кавура

В) Приєднання Папської області до Італійського королівства

Г) Союз Франції та П’ємонту проти Австрії

Презентація:

Відео:

Джузеппе Гарибальди

 
Объединение Италии 

Запись опубликована в рубрике Сторінки Європейської історії (XIX ст). Добавьте в закладки постоянную ссылку.