Монгольська навала

Монгольська навала

 Монголи – тюркські кочові племена Центральної Азії, які були об’єднані в єдину державу Чингізханом у 1206 р. Незабаром монголи підкорили сусідні племена татар. Звідси поширюється збірна назва монголо-татари

На почату ХІІІ ст. монголи починають свої легендарні завоювання. 

Карта_монголи

 

Напрямки монгольських походів

1207 – 1223 рр.

 • Сибір – Китай (1207 г- 1215)
 • Середня Азія (1219  — 1221)
 • Закавказзя – Половці   (1221 — 1223 )
 • 31 травня 1223 р. – битва на р. Калка (поразка руських + половецьких військ)

Карта_Калка

1236 р. – онук Чингіс-хана Бату похід на Захід (Волзька Болгарія)

1237 р. – похід на Русь, спустошено Північно-Східну Русь (Рязань, Володимир, Москва, Твер тощо)

1239 р. – похід Батия на Південно-Західну Русь (Переяслав, Чернігів

1240 р.  —  6 грудня – Київ

1241 р. – похід на Західну Русь, зруйновано міста Київського і Галицько-Волинського князівств

1241 – 1242 рр. – похід на території. Польщі, Угорщини, Чехію, Словаччину, Сербію, Боснію, Хорватія.

Карта_монголи2

Схема_Монголи

Держава Золота Орда

Монголо -татарське феодальне держава ( у сх джерелах. Улус Джучі ) , засноване на початку 40 -х років XIII століття ханом Батиєм ( 1208-1255 ) , онуком Чингісхана в результаті завойовницьких походів монголів. До складу Золотої Орди входили Західна Сибір , Північний Хорезм , Волзька Болгарія , Північний Кавказ , Крим , Дешт — і — Кипчак ( Кіпчакской степ від Іртиша до Дунаю) . Столиці : Сарай -Бату (Нижня Волга , Ахтуба , городище близько с.Селітренного Астраханської області) , з першої половини XIV — Сарай — Берке ( Нижнє Поволжя , в нинішній Волгоградської області) Територія Золотої Орди була поділена на улуси

Карта_ЗолотаяОрда

Схема_Монголи3

Питання про роль монгольського нашестя та золотоординського іга в слов’янській історії завжди належало до розряду надзвичайно важливих, але водночас гранично складних, дискусійних. Вичерпної однозначної відповіді на це питання ми не маємо. Багатовікове вивчення проблеми привело дослідників до абсолютно різних оцінок та полярних висновків:

 • Одні з них (Л. Гумільов, Б. Васильєв та ін.) вважають, що іга фактично не було, а був лише союз Русі з Ордою,
 • інші — вказують на руйнівні наслідки золотоординської навали, яка загальмувала розвиток слов’янських земель, зумовивши в перспективі помітне відставання від країн Західної Європи (Б. Рибаков, П. Толочко, М. Котляр та ін.).

Причини поразок руських князівств:

Схема_Монголи2

 Золотоординське ярмо:

Золотоординське ярмо (іго) – залежність руських земель від монголів.

 •   Економічна – «Ординський вихід» , десятина.

     «Запросы» – внеочередные платежи

«Поминки» —  подарки хану …..

 •  Політична – право на князювання ярлик
 • Духовна —  влияние на быт, речь, обычаи, мораль ….
 • Військова участь руських воїнів у походах монголів (“податок кров’ю”)
 • Час від часу проводилися нові “кровопускання”, каральні походи. (> 50 за період іга)

 

  Наслідки золотоординського панування:

 • Руйнація та падіння ролі міст. За підрахунками археологів, із 74 руських міст XII—ХIII ст., відомих з розкопок, 49 були розорені полчищами Батия. До того ж 14 так і не піднялися із руїн, а ще 15 міст з часом перетворилися на села. У перші 50 років панування завойовників на Русі не було побудовано жодного міста, а домонгольського рівня кам’яного будівництва було досягнуто лише через 100 років після навали Батия.
 • Занепад ремесла і торгівлі. Руйнація міст, загибель або рабство значної частини ремісників призвели до втрати спадкоємності в ремісництві, зникнення цілих його галузей (виробництво емалі, зерні, черні, різьби по каменю та ін.). Зменшення виробництва товарів спричинило занепад торгівлі.
 • Демографічні втрати. Фізичне знищення, рабство та втечі стали чинниками, які помітно зменшили кількість населення на Півдні Русі. Проте тотального обезлюднення цієї території не відбулося. Як зазначає М. Грушевський, лісовий пояс став своєрідним резервуаром, у якому степова людність ховалася за часів лихоліття, а за кращих обставин знову починала колонізацію полишених земель.
 • Знищення значної частини феодальної еліти. Загибель у боротьбі з завойовниками багатьох професійних воїнів-феодалів — князів та дружинників не тільки помітно послабила протидію загарбникам з боку місцевого населення в початковий період встановлення іга, а й суттєво загальмувала і деформувала розвиток феодального землеволодіння та всієї системи феодальних відносин.
 • Законсервовано роздробленість Русі
 • Запроваджено систему підданства у взаєминах між князем і знаттю
 • Послаблення Русі (Польща, Литва, Угорщина розділили українські землі)
 • Відставання Русі в своєму розвитку від Західної Європи

Карта_монголи5

Відео-фільми:

 • Походження татар. Чінгіз-хан
 • Монгольское нашествие на Русь
 • Разрушение Киева
 • Монгольське іго

Монгольське завоювання Русі

Тест 

1.  Темуджина було обрано Чингісханом в:

2.  Битва на р. Калке відбулося в:

3.  «Вони (татари) пішли проти Русі і багатьох вибили в землі Русі, зруйнували міста і  фортеці і забили людей, обложили Київ, який був столицею Русі, і після тривалої облоги здобули його і повбивали жителів міста…».

Укажіть, у якому році відбулася описана в уривку подія ?

4.  Укажіть ім’я монгольського хана, який у 1237 р. вдерся на руські землі:

5.  Розташуйте події у хронологічній послідовності

А) битва на р. Калка

Б) похід хана Батия на Північно-Східну Русь

В) розгром монголами Києва

Г) утворення Золотої Орди

 6.  Установіть хронологічну послідовність подій.

А захоплення військами Батия Києва

Б перемога Данила  у битві під Ярославом

В битва на річці Калці

Г поїздка Данила   до Золотої Орди

 7.  Які події історії України відбулися в ХІІ ст.?

1.Любецький з’їзд князів

2. Захоплення монголами Києва

3.Запровадження християнства на Русі

4.  Створення «Слова о полку Ігоревім»

5.Перша згадка назви «Україна» в писемних джерелах

6.Князювання Мстислава Володимировича в Києві

8.  Які положення характеризують існування ординського ярма на українських землях?

1.Запровадження податей і повинностей

2.  Надання князям ярлика за княжіння

3.Масовий продаж населення в Орду для примусових робіт

4.Ліквідація удільних князівств

5.Нав’язування ісламу православному населенню

6.Руські князі були зобов’язані брати участь у походах монголів

9.  Установіть відповідність між термінами та їхніми визначеннями:

А. Орда                                            1. Данина на користь монгольського хана

Б. Баскак                                         2. Столиця Золотої Орди

В. Ясак                                             3. Грамота монгольського хана на князювання

Г. Ярлик                                          4. Представник татарського хана для збору данини

                                                           5. Військо монголо-татар

10. Установіть відповідність:

А. Нойон                             1. Монгольський воїн

Б. Нукер                             2. Монгольські збори

В. Курултай                       3. Удільне володіння ханів

Г. Улус                                 4. Представник  монгольської знати

11  .Які поняття стосуються монгольського панування на землях Русі?

1. яничари

2. улус

3. баскаки

4. смерди

5. ярлик

6. «із варяг у греки»

12.

Карта_монголи4

 •  Причини поразки Русі від монголів
 • Наслідки монгольської навали для Русі
Запись опубликована в рубрике Середньовічна історія України. Добавьте в закладки постоянную ссылку.