Культура Київської Русі

Культура Київської Русі

Культура – це рівень розвитку матеріальних і духовних благ у конкретний історичний період.

Культура Київської Русі формувалася під впливом місцевих язичницьких традицій та візантійського християнства.

Населення Київської держави ще за дохристиянських часів створило багату, самобутню культу­ру. Певний вплив на її розвиток справили також зв’язки східних слов’ян із сусідніми народами.

Новий етап у розвитку всіх галузей культури починається з утвердження християнства як де­ржавної релігії. Нова релігія пов’язала Русь із надбаннями європейської та світової культури, при­несла з собою новий світогляд і нову мораль, бо в центрі християнства — людина, її особистість.

Загальна характеристика:

 • Вплив візантійської культури
 • Взаємодія із західноєвропейською та азійською культурами
 • Вплив християнства на культуру держави
 • Збереження язичницьких традицій

 

Освіта

Писемність формувалася на основі словʼянської абетки Кирила та Мефодія (кирилиця 858 р./863 р.)  на Русі поширюється після запровадження християнства (988 р.).

У 10 – 12 ст. сформувалася давньоруська система освіти.

Перші школи відкривалися при Володимирі Великому (988р) для дітей князів і бояр

При Ярославі Мудрому шкільна освіта значно розширилася. «Для старостів і попівських дітей» 1030 р. Новгород

У 1086 р.  Анна Всеволодівна відкрила першу школу для дівчат.

У 1037 р. Ярослав Мудрий організував у Києві (Софіївський собор) першу бібліотеку. (960 рукопісів)

Берестяна грамота

Вперше берестяні грамоти знайдено влітку 1951 року під час археологічних розкопок у Новгороді. Звідси походить переважна більшість їх (на 2005 р. — близько 1000).

Берестяні грамоти виявлено згодом у Старій Русі (на 2001 р. — 23), Пскові, Твері, Смоленську (на 2001 р. разом — до 20), Торжку, Москві (1)

На території сучасної України пам’ятки берестяної писемності (три фрагменти берестяних грамот й одну цілу грамоту) знайдено 1988 року під час археологічних розкопок у передмісті давнього міста Звенигорода (тепер село Звенигород Львівська область) — у культурному шарі, який датують 11101137 роками. Ще одну берестяну грамоту знайшли 2008 року при розкопках Буського літописного городища.

Вперше за час археологічних розкопок у Києві було знайдено берестяну грамоту в листопаді 2010 р. при дослідженні культурного шару XI-XII ст. Подолі (вул. Хорива)

Архітектура

Будівництво культових споруд:  церква св. Іллі (10 ст. Ольга), Десятинна церква (988-996 рр. Володимир), Софіївський собор (1037 р. Ярослав), Успенський собор Києво-Печерського монастиря (1051 р.), Спасо-Преображенський собор (11 ст Чернігів), 1070 р. Видубецький монастир, Михайловський собор у Переяслааві

1073-1078 рр. Зведення Успенського собору Печерського монастиря

1115 р. – Спорудження першого моста через Дніпро у Києві (В. Мономах)

1199 – 1200 р. – зодчий П. Милонег будує княжий «красний двір» біля Михайлівського собору

1160 р. – Успенський собор  Володимир-Волинський Єлицький монастир Чернігів 1157 р. — Успенський собор  Галич Собор  Св. Іоанна Златоуста Холм 1108 – 1113  Михайлівський золотоверхий  собор . Святополк Ізяславович

700 церков на Русі (руський літопис)

Живопис та при­кладне мистецтво

Монументальний: фрески, мозаїка. Іконопис, книжкова мініатюра. Карбування срібла.

Відомими вітчизняними живописцями були ченці Києво-Пичерського монастиря Григорій та Аліпій – засновник руської іконописної школи (помер у 1114 р.) «Ярославська Оранта»

1161 р. — Хрест Єфросинії Полоцької Київський майстер Лазар Богша

12 ст. – ікона Покрови Богородиці – галицька найстаріша ікона

Кінець 13 —  поч.. 14 ст. – створення ікони «Волинська Богоматір» (Покровська церква. Луцьк)

Пам’ятки пись­менництва

«Найдавніша правда» або «Правда Ярослава» (1015 -1016 рр. /1036 р.), «Правда Ярославичів» 1072 р.), «Устав» і «Повчання дітям» (1117) Володимира Мономаха. «Повість минулих літ»(1113 Нестор). «Слово про закон і благодать» Іларіона (ХІ ст.1050р.). «Печерський Патерик» (ХІІІ ст.) — збірка оповідань про святих угодників. «Слово о полку Ігоревім» (1185).  «Слово Данила Заточника» (1197 р.) Літописи. Усна народна творчість: билини про Іллю Муромця, Добриню Микитича, Альошу Поповича…

 «Изборники» 1073 и 1076 годов — вторая по древности (после «Остромирова евангелия») древнерусская рукописная книга. Изборники были составлены для великого князя Святослава Ярославовича . У Києво-Печерському монастирі монах  Никон (переклад з грецької)

Остроми́рове Єва́нгеліє — одна з найвидатніших пам’яток старослов’янського письменства в давньоруській редакції, до виявлення в 2000 році Новгородського кодексу вважалася найдавнішою книгою, яка була створена на Русі. «Остромирове Євангеліє» містить євангельські читання для неділі і свят. Переписане 10561057 рр. з староболгарського оригіналу, як гадають, у Києві дияконом Григорієм для новгородського посадника Остромира,

Реймське євангеліє – Анна Ярославна (1051 р.) Друга пол. 13 ст – Створення Галицько-Волинського літопису Київсько-Печерський патерик – ХІІІ ст.

Наукові знання 

10 ст. – Діяльність у Києві першого професійного лікаря Івана Скляра Кін 11 – поч. 12 ст. – життя лікаря Печерського монастиря Агапіта 12 ст. – медичний трактат онуки Мономаха Євпраксії – «Мазі» 1136 р. – Кирик Новгородець – трактат «Учення про числа»

Національна символіка

Перша літописна згадка про тризуб як князівський знак Київської Русі Володимир Великий датована 10 ст.

 Історичне значення Київської Русі:

 Карта_Київська Русь

  • Об’єднала східних слов’ян в єдиній державі
  • Прискорила розвиток східних слов’ян
  • Була бар’єром між Західною Європою і СтепоЗахистила східних слов’ян від нападів іноземних держав (Візантія, варяги, Польща, Угорщина…)
  • Підняла міжнародний авторитет східних слов’ян, долучила їх до міжнародної політики
  • Русь порівнюють з франкською імперією Карла Великого у Західній Європі (VII – VIII ст.)

Тест

1. У якій літературній пам’ятці Русі автор намагається показати «звідкіля єсть пішла Руська земля»?

А) «Слово о полку Ігоревім»

Б) «Повість минулих літ»

В) «Слово про закон і благодать»

Г) «Повчання дітям»

2. Детальний опис Великої Скіфії містить:

А) «Іліада» та «Одісея» Гомера

Б) «Історія» Геродота

В) «Порівняльні життєписи» Плутарха

Г) «Повість минулих літ»

 3. При я кому храмі Русі, згідно з літописом, була створена перша бібліотека?

А) у Десятинній церкві

Б) у Софіївському соборі в Києві

В) у Спасо-Преображенському соборі в Чернігові

Г) у Києво-Печерській лаврі

4. Родина якого князя була зображена в «Ізборнику» 1073 р.?

А) Ярослава Володимировича (Мудрого)

Б) Святослава Ярославича

В) Володимира Всеволодовича (Мономаха)

Г) Романа Мстиславича

 5. Під стінами якої будівлі загинули останні захисники Києва під час штурму міста монголами в 1240 р.?

А) Десятинної церкви

Б) Софіївського собору

В) Золотих воріт

Г) Києво-Печерської лаври

6. Із рук правителя якої держави княгиня Ольга прийняла хрещення?

А) Візантійської імперії

Б) Священної Римської імперії

В) Хозарського каганату

Г) Арабського халіфату

 7. Вплив якої культури мав вирішальне значення для розвитку культури Київської Русі?

А) західноєвропейської

Б) арабо-мусульманської

В) тюркських кочових народів

Г) візантійської

 8. Дати 1016 р., 1072 р., 1113 р. пов’язані:

А) з розвитком законодавства

Б) з церковними реформами

В) з походами проти половців

Г) з великими народними повстаннями

9. У мистецтві яких племен був поширений «звірини» стиль?

А) кіммерійців і таврів

Б) скіфів і сарматів

В) аварів і антів

Г) готів і гунів

 10. Який матеріал використовувався для написання книг у Київській Русі?

А) папірус

Б) пергамент

В) воскові таблички

Г) береста

 11.Найдавнішими книжними пам’ятками Київської Русі, що збереглися до наших днів, є:

А) «Реймське Євангеліє» та «Остромирове Євангеліє»

Б) «Остромирове Євангеліє» та «Ізборник Святослава»

В) «Ізборник Святослава» та «Повість минулих літ»

Г) «Повість минулих літ» та «Києво-Печерський патерик»

 12.Кого з князів Київської Русі вважали родоначальником своєї правлячої династії?

А) Кия

Б) Аскольда

В) Рюрика

Г) Олега

 13. Що таке книжна мініатюра?

А) картина, написана фарбами (водяними або вапняному молоці) по свіжій вогкій штукатурці

Б) однотонний відбиток на папері малюнка, вирізьбленого на дерев’яній дошці або металевій пластині

В) зображення, зроблене з окремих, щільно припасованих один до одного й закріплених на цементі різнокольорових шматочків скла

Г) кольоровий малюнок, що прикрашав, ілюстрував і доповнював рукописний текст та розміщувався на його полях або між рядками

14. Главою християнської церкви в Київській Русі був київський:

А) патріарх

Б) митрополит

В) єпископ

Г) архієрей

 15. Про якого князя літописець писав: «Став він у знатних людей дітей забирати і оддавати їх на учення книжне?

А) Святослава Ігоровича

Б) Володимира Святославича

В) Ярослава Володимировича

Г) Володимира Всеволодовича

16.  Укладення ченцем Нестором першої редакції «Повісті минулих літ» завершилося в рік:

А) во княжіння Володимира Мономаха в Києві

Б) першого нападу половецьких орд на Русь

В) битви руських князів із монголами на річці Калці

Г) першого з’їзду руських князів

17.

Фото_культура2

 18. Установіть відповідність між поняттями та їх визначеннями:

1. Чернь, скань, зернь, емаль

2. Кирилиця, глаголиця

3. Фреска, мозаїка

4. Літопис, билина

А) Жанри давньоруської літератури

Б) Види ювелірної техніки

В) Види писемності на Русі

Г) Види давньоруського живопису

Д) Архітектурні стилі

19.Установіть хронологічну послідовність появи пам’яток давньоруської літератури.

А) «Повість минулих літ»

Б) «Повчання дітям»

В) «Слово про закон і благодать»

Г) «Печерський патерик»

20.У кажіть назви пам’яток оригінальної літературної творчості часів Київської Русі.

1. «Слово о полку Ігоревім»

2. Реймське Євангеліє

3. «Ізборник Святослава»

4. «Слово про закон і благодать»

5. Остромирове Євангеліє

6. «Повість минулих літ»

21. Знайдіть і виправте в історичному тексті три помилки 

Фото_ікона

Шановану  ікону Вишгородської Богоиатері привезли на Русь з Візантії на початку ХІІ ст. Вона прикрасила храм Святих Бориса та Гліба у Києві. Проте, скориставшись політичною ситуацією, Володимиро-Суздальський князь Юрій Довгорукий у 1155 р. вивіз її до свого уділу у Володимир-на-Клязьмі

22.  Вставте два пропущені імені і дату:

Літописи Київської Русі — унікальні пам’ятки літератури доби середньо­віччя. Першим літописом, що дійшов до нас, є Повість минулих літ, написана ченцем Києво-Печерського монастиря_____ у_______ р. її продовженням став Київський літопис кінця XII ст., складений видубицьким священиком______ і Галицько-Волинський літопис, у якому викладено події на південно-західних руських землях у XIII ст.

23.  Вставте три пропущені слова:

Культурний розвиток Русі XI — XIII ст. знаменний такими здобутками: розвивалась книжкова справа, особливого значення набули збірки різних творів грецьких авторів богословського та повчального змісту, своєрідні енциклопедичні довідники —___________ ; розквіт монументального живопису, зразком якого доцільно вважати внутрішнє оздоблення храму Михайлівського Золотоверхого монастиря. У створенні його мозаїк брав участь один з найперших руських іконописців кінця XI — початку XII ст. —_________________ ; зародження наукових, зокрема медичних, знань. Так, у Києво-Печерському патерику розповідається про ченця________ , який у XII ст. був лікарем-професіоналом і користувався великою популярністю серед населення Києва.

24

Фото_писемні

Запись опубликована в рубрике Середньовічна історія України. Добавьте в закладки постоянную ссылку.