ГЕТЬМАНЩИНА 1687 – 1796 рр.

Конспект  уроку

Г Е Т Ь М А Н Щ И Н А     (1687 – 1796 рр.)

Гетьманщина – неофіційна назва козацької держави, яка набуває поширюється наприкінці XVII – XVIII ст.

Гетьманщина

самобутня національна форма організація вищої влади в Україні в умовах автономії у складі Російської держави (сер. XVIIXVIII ст.)

Слово «гетьман» стало власною після 1578 р., коли польський король Стефан Баторій дав Війську  Запорозькому «Конституцію та привілеї» і вперше офіційно поіменував О. Ружинського  «Гетьманом Запорозьким» з наданням йому атрибутів гетьманської влади (клейнодів).

Карта_Укр17_18_2

Столиця                                                    Чигирин, Батурин, Глухів

Форма правління                                  республіка або виборна монархія

Населення   (1762р. )                                         1 027 928 осіб

Найбільшою,до того ж автономною, хоч і не до кінця самостійною,територією України на кінець ХVII ст. залишалася Гетьманщина. Це, вдане, Лівобережна Україна, що поділялася в адміністративному плані на десять полків, центрами яких були міста

Гадяч,     Київ,     Ніжин,     Миргород,     Лубни,     Прилуки,     Полтава,     Переяслав,     Стародуб,     Чернігів.

На початку ХVIII ст.на Гетьманщині,за даними істориків, мешкало 25% усього населення тогочасної України.

Нагадаємо,що окрім Гетьманщини та Слобожанщини,  українці проживали відносно автономно в землях Війська Запоріжського, на Правобережжі,  яке відійшло під Польщу, а також в Буковині та на Закарпатті.

Гетьманування І.Мазепи

(1687 – 1708(9)

Мазепа – один з найбагатших феодалів у Європі, високоосвічена людина. Займався активною культурно-просвітницькою діяльністю Мріє про об’єднання України під своєю владою, сприяє формуванню аристократичної верхівки українського суспільства, тобто перетворення козацької старшини на шляхетську верству – «бунчукових товарищів».

Иван Мазепа (От короля к царю)

У 1687 р. І. Мазепа підписав з Московським царством Коломацькі статті, які обмежували права та привілеї Гетьманщини. В основі Коломацьких статтей були Глухівські статті Д. Многогрішного.

Коломацькі статті    (1687 р.)

  • гетьман не мав права без царського указу зміщувати з посад козацьку старшину, а старшина скидати гетьмана;
  • у Батурині розміщувався полк російських військ;
  • гетьману заборонялося мати зносини з іншими державами;
  • заохочувалися шлюби між українцями та росіянами;
 • реєстр становив 30 тис. осіб

Основні цілі політики гетьмана Мазепи

об’єднання українських земель — Гетьманщини, Правобережної України, Запоріжжя, Слобідської України та Ханської України в складі єдиної Української держави на чолі з гетьманом, а також створення гетьманської влади як основи держави європейського типу зі збереженням системи козацького самоврядування

Внутрішня політика І. Мазепи

І. Мазепа –займався активною культурно-просвітницькою діяльністю:

За 22 года своего гетманства Иваном Мазепой было построено, восстановлено и реставрировано свыше 100 церквей и монастырей в городах Киеве, Запорожской Сечи, Новобогородицке, Макошине, Домнице, Глухове, Прилуках, Максаковке, Гадяче, Мошнах, Нежине, Бахмаче, Чернигове, Белой Церкви (1706р Никольская церков), Переяславе-Хмельницком, Батурине, Лубнах, Новгород-Северском, Дегтяревке, в том числе и в России — в Рыльске, Ивановском, Мазеповке, Крупце и т. д. По сведениям Национального художественного музея Украины архитектурный стиль этих церквей получил название «Мазепинское барокко».

І. Мазепа домігся надання Києво-Могилянської колегії  у 1701 р. статусу академії.

І.Мазепа мріяв про об’єднання України під своєю владою, сприяв формуванню аристократичної верхівки українського суспільства, тобто перетворення козацької старшини на освічену шляхетську верству – «бунчукових товаришів».

Бунчукові товаришічастина козацької старшини в Гетьманщині кінця ХVIIXVIII ст., яка хоч і не займала військово-адміністративних посад, але перебувала під покровительством гетьмана і за рангом трохи нижче за полковника. Уперше бунчукові товариші як привілейований клас старшини формується за гетьмана І. Самойоловича.

У 1701 р. І. Мазепа видав універсал про запровадження на Лівобережжі дводенної на тиждень панщини, що означало початок повернення до закріпачення селян. За це в народі І. Мазепу прозвали «вітчимом України».

У 1704 р. війська І. Мазепи, придушивши антипольське повстання С. Палія, зайняли Правобережжя., яке перейшло під владу гетьмана. До 1708/1709 р. І. Мазепа фактично був гетьманом об’єднаної України.

 Зовнішня політика І. Мазепи

Карта_Гетьм

У 1689 р. І. Мазепа брав участь у другому Кримському поході українських та російських військ у Крим, який також як і перший похід зазнав невдачі.

Українські козаки змушені були постійно брати участь у військових походах на боці Росії.

У 1700 р. розпочалася Північна війна.

Північна війна 1700 – 1721 рр. – це війна між Росією та Швецією за узбережжя Балтійського моря. Завершилася перемогою Росії. У війну також були втягнені Річ Посполита, Данія, Саксонія та Гетьманщина. Під час Північної війни Росію очолював цар Петро І.

    Північна війна 1700 – 1721 рр.      точилася між Швецією та антишведським союзом у складі Речі Посполитої, Росії, Данії, Саксонії.

Карта_Гетьманщина

                Зовнішньополітичні передумови антимосковського повстання Івана Мазепи

Період Петра І

 • Перемога російського царя Петра І і польського короля Августа ІІ = Україна була б поділена між Польщею та Росією
 • Перемога шведського короля Карла ХІІ і його ставленика Станіслава Лещинського = Україна, як союзник Москви, опинилася б під владою Польщі й втратила б автономію

Єдиним порятунком було визволення з-під влади царя, до того ж заздалегідь, до закінчення війни та укладення мирного договору

Иван Мазепа (От царя к королю)

 У 1705-1706 рр. І. Мазепа встановл ює таємні стосунки з С. Лещинським та Карлом ХІІ

 Вся Украина, включая княжества Северское, Киевское, Черниговское и Смоленское, должна вернуться под владычество Польши и оставаться под ее Короной, за что Мазепа награждается титулом князя и получает Витебское и Полоцкое воеводства с теми же правами, которые имеет Герцог Курляндский в своей земле

Навесні 1709 р. І. Мазепа та Карл ХІІ укладають договір

Гетьманщина + Швеція

1) Україна має бути незалежною і вільною;

2) усі загарбані Московією землі, що колись належали «руському» народові, мають бути повернені Українському князівству;

3) шведський король зобов’язаний захищати країну від усіх ворогів і посилати допомогу, коли про це просять гетьман і «стани»;

4) Мазепа має бути довічним князем України;

5) шведський король не має права претендувати на титул князя чи командувача збройних сил князівства;

6) для стратегічних потреб шведське військо може займати п’ять українських міст (Стародуб, Мглин, Батурин, Полтаву, Гадяч)

В конце октября 1708р с левого берега Десны к Карлу, стоявшему лагерем на юго-востоке от Новгорода-Северска, в Горках. С Мазепой было 1.500 казаков.

К шведам, кроме 3 — х тысячного отряда Мазепы, позднее присоединилась часть запорожского войска под началом кошевого атамана — Константина Гордиенко в количестве до 7 тысяч человек. (весна 1709р)

Высокие договаривающиеся стороны» делят Россию между собой: «Все, что завоюется из бывшей территории Московщины, будет принадлежать на основании военного права тому, кто этим завладеет».

Однако Мазепа осознал свою ошибку почти сразу после своего перехода к шведам. Покинутый своими полковниками, предвидя разгром шведов, он безуспешно пытался предложить Петру І предать в его руки шведского короля и его генералов. Уже в конце ноября 1708 года, менее чем через месяц после перехода, миргородский полковник, будущий гетман Д. Апостол,  один из самых близких Мазепе людей, прибыл с этим предложением к Петру

Петро І у відповідь на дії Мазепи вжив швидких і рішучих заходів:

— було обрано нового гетьмана (Стародубського полковника Івана Скоропадського);

— в усіх церквах Московського царства Мазепі проголосили анафему (церковне прокляття);

— в центральні райони Гетьманщини та на Правобережжя введено російські війська;

— знищено гетьманську резиденцію м. Батурин разом із усіма жителями; (листопад 1708 р.)

— над прихильниками Мазепи було проведено суд (до страти засуджено близько 900 представників старшини), а самого гетьмана звинувачували у намірі передати Україну Польщі та повернути унію;

— після переходу на бік Мазепи 8-тисячного загону запорожців на  чолі з кошовим отаманом Костем Гордієнком, навесні 1709 р. за наказом Петра І була зруйнована Запорозька Січ. (14 травня 1709 р.)

 Вирішальна битва між російськими військами і військами шведів та І. Мазепи відбулася 27 червня 1709 р. під Полтавою. Російські війська здобувають перемогу. Карл ХІІ та І.Мазепа втікають до Молдовського князівства у м. Бендери, де у 1709 р. і помирає І.Мазепа.

Іван Мазепа

Іван Мазепа. Полтавська баталія

Карта_Северная

Північна війна Швеція (Карл 12 )– Росія  (Петро І) 1700 – 1721 рр.

Мазепа

More presentations from gennady

ПРАВОБЕРЕЖНА УКРАЇНА

Семен Палій (Гурко)


Повстання С. Палія («Паліївщина»)

ПОВСТАННЯ СЕМЕНА ПАЛІЯ         (1702 – 1704)

За часів Руїни територія Правобережної України була поділена між Річчю  Посполитою (за Вічним миром 1686 р.  з Московським царством підтвердила право власності на Північну Київщину, Галичину і Волинь)

та Османською імперією (За Бахчисарайським миром 1681 р. з Московським царством отримала Південну Київщину, Брацлавщину і Поділля, до 1685 р. тут гетьманував Ю. Хмельницький)

У 1684 р. Яном ІІІ Собеським було відновлене Військо Запорозьке, очолюване Андрієм Могилою. Чотири полки (Богуславський, Корсунський, Брацлавський, Білоцерківський), 2 тис. реєстр.

На турецькій частині Правобережжя було обрано гетьман Теодор Сулименко (1684 р.),  якого визнав султан. Боротьба між гетьманами закінчилася перемогою А. Могилою і стратою його суперника.

З 1699 р. вся територія Правобережжя відійшла Речі Посполитій (Карловицький конгрес — 1698-1699 рр. – мирний договір між «Священною Лігою» (Польща, Росія, Венеція, Австрія) та Туреччиною.)

В 1699 році польський сейм прийняв рішення про ліквідацію козацтва на підпольській Україні.

Карта_Палій

У результаті у 1702 р. спалахнуло повстання за відновлення козацького стану. Повстання очолив фастівський полковник С. Палій разом із С. Самусем та З. Іскрою. Повстання охопило Київщину, Брацлавщину, Поділля та Волинь.   Восени повстанці захопили Білу Церкву, Немирів, Бердичів, Бар та інші міста. Для придушення повстання поляки попросили допомоги у росіян.

1703 р. польські війська, здолавши опір українських повстанців, установили контроль над Поділлям та Брацлавщиною, але Київщина залишалася під владою повстанців.

1704 р. гетьман Іван Мазепа з українським військом перейшов на Правобережжя і встановив контроль над Київщиною та сусідніми територіями.

Карта_Палій

Після зайняття військами Івана Мазепи Правобережжя Семен Палій, прагнучи зберегти свій вплив на Правобережжі, намагався проводити власну політику та робив спроби підбурити проти гетьмана Запоріжжя. Це занепокоїло Івана Мазепу, який, намагаючись не допустити анархії в краю, наказав у липні 1704 заарештувати фастівського полковника. Майже рік перебував славетний козацький полковник у батуринській в’язниці.

В 1705 р. за наказом Петра І Семен  Палій був засланий до Сибіру, в Тобольськ.

Проте після переходу І. Мазепи на бік шведів, С. Палій був звільнений і у 1709 р. призначений Білоцерківський полковником. Він брав участь у Полтавській битві на боці росіян, сподіваючись особисто вбити І. Мазепу. Помер С. Палій у січні 1710 р.

Після смерті І. Мазепи та поразки П.Орлика система міжнародних договорів 1711-1724 рр. остаточно визнала права Польщі на володіння Правобережжям.

ГЕТЬМАНУВАННЯ У ВИГНАННІ (екзілі)

ПИЛИПА ОРЛИКА

1710 – 1742 рр.

Пилип Орлик

За І. Мазепою до Бендер пішло близько 50 представників козацької старшини, майже 500 козаків із Гетьманщини та понад 4 тис. запорожців. Вони обирають 5 квітня 1710 р. П. Орлика гетьманом України (у вигнанні). Обрання відбулося в присутності запорожців, генеральної старшини, козацтва, а також турецького султана і шведського короля.

У квітні 1710 р. П. Орлик укладає з козацькою старшиною та запорозькими козаками «Пакти й Конституції прав і вольностей Війська Запорізького» («Конституція П. Орлика», «Бендерська конституція»).                                                             

Угода

між Гетьманом – козацької старшиною, запорозькім козацтвом

Вступ

Незалежність України від Московії та Речі Посполитої   Протекція Швеції, союз з Кримським ханством  Територія – Брацлавщина + Київщина + Чернігівщина, частина Волині, Білої Русі (200 тис. кв. км.)

16 статей

Гетьман – виконавча влада

Генеральна Рада (Генеральна Старшина + полковники + депутати полків + козаки від Запоріжжя) Законодавча влада (Покров, Різдво, Пасха)

Генеральний Суд

Вибірність полковників, сотників

Магдебурзьке право

УПЦ під руку Вселенського патріарха

 За підтримки Карла XII П. Орлик вступає в союз із кримськими татарами та Туреччиною.

На початку 1711 р. Орлик розпочинає спільний похід запорожців і татар проти росіян в Україні. В поході взяли участь Туреччина, Кримське Ханство, Швеція та частина польського війська, яка підтримувала Лещинського. Шведський король брав на себе зобов’язання вести війну доти, поки Україна не буде звільнена від московського панування, а турки і татари обіцяли свою допомогу у цій боротьбі. У березні 1711 року об’єднані війська під командуванням П. Орлика підійшли до добре укріпленої Білої Церкви у якій перебував російський гарнізон. Розпочалася облога міста, але жоден із штурмів не був успішним, тому що гарнізон мав достатню кількість боєприпасів і сильну артилерію. Частина татарських загонів під проводом самого хана здійснили похід на Слобідську Україну. Такі дії союзників підривали авторитет П. Орлика серед українського населення.

У травні 1711 року розпочався наступ московських військ під проводом Б. Шереметьєва. За таких обставин поляки відступили, а татари і турки налякані звісткою про те, що йде велике російське військо, почали тікати, а по дорозі брати великий ясир. Українські козаки довідавшись про звірства турків і татар кинулись рятувати свої родини. Таким чином із 16 тис. українського війська у Пилипа Орлика залишилося лише 3 тис., з якими гетьман відійшов до Бендер.

У 1711 р. Росія і Туреччина підписують Прутський мирний договір. Інтереси України не були враховані і П. Орлик залишається «гетьманом» у вигнанні.

Подальше життя П. Орлик намагається організувати коаліцію держав для боротьби з Російською імперією, але невдало. Помер П. Орлик 24 травня 1742 р.

 Григір Орлик (1702 – 1759 рр.),

 хрещеник І. Мазепи, генерал-поручник французької армії (Людовік XV), замок Орликів – Орлі.

ЛІКВІДАЦІЯ ГЕТЬМАНЩИНИ

 ГЕТЬМАНУВАННЯ ІВАНА СКОРОПАДСЬКОГО   (1708 – 1722)

З XVIII ст. в офіційних російських документах поширюється назва українських земель – Малоросія.

У 1708 р. за згодою російського царя Петра І був обраний гетьманом І.Скоропадський. За його правління контроль Москви над Україною підсилився. І.Скоропадський подав прохання Петру І про підтвердження царем прав та вольностей Гетьманщини. У результаті в 1709 р. були підписані «Решетилівські статті», що загально підтверджували «права та вольності» Гетьманщини царським указом з обіцянкою їх конкретизувати.

Петро І у 1709 р. при гетьмані запровадив посаду міністра-резидента із правом контролю за діями гетьмана. Ним став А.Ізмайлов. Також були спрямовані в Україну два російські полки. Гетьманська столиця була перенесена з Батурина в Глухів (ближче до Росії). Петро І почав особисто призначати генеральну і полкову старшину, часто з чила росіян та німців, які не підпорядковувалися гетьману, а отримували великі маєтки в Україні.

29 квітня 1722 р. Петро І заснував Малоросійську Колегію, яка повністю контролювала й визначала діяльність гетьмана. Очолив Малоросійську колегію генерал С.Вельямінов. Протести Скоропадського були відкинуті. У липні 1722 р. І.Скоропадський помер.

 ДІЯЛЬНІСТЬ НАКАЗНОГО ГЕТЬМАНА   

ПАВЛА ПОЛУБОТКА  (1722 – 1724)

У 1722 р. наказним гетьманом став чернігівський полковник П.Полуботок. Виборів гетьмана не проводили.

Наказний гетьман – особа, яка тимчасово обіймала посаду гетьмана указом правителя.

П.Полуботок активно підтримує вимоги старшини ліквідувати Малоросійську колегію та відновити повноцінне гетьманство. У 1723 р. П.Полуботком були складені Коломацькі петиції – звернення до Петра І з вимогою відновлення давніх прав України. П.Полуботок був викликаний до російської столиці м. Санкт-Петербург, заарештований і помер у 1724 р. у в’язниці.

 ГЕТЬМАНУВАННЯ   ДАНИЛА АПОСТОЛА

(1727 – 1734)

У 1725 р. помер Петро І. Небезпека нової війни з Туреччиною примусили російський уряд піти назустріч українським вимогам. У 1727 р. була скасована Малоросійська Колегія. Були проведені вибори гетьмана. Ним став миргородський полковник Данило Апостол. Діяльність гетьмана регламентувалась «Рішительними пунктами» — одностороннім царським указом 1727 р.

Д.Апостол доклав зусиль на відродження гетьманської влади. Відновив право обирати козаками генеральну старшину й полковників, зменшив число росіян й інших іноземців в адміністрації, підкорив своїй владі Київ, обмежив число російських полків в Україні. У 1729 – 17 30 рр. було проведено «Генеральне слідство», за яким відбулося розмежування маєтків на Лівобережжі з метою закріплення землі за козацькою старшиною і одержанням права спадкоємності. У 1734 р. Д.Апостол домігся повернення в Україну під гетьманську булаву запорозьких козаків з-під турецького підданства, які заснували Нову Січ на р. Підпільній. У 1734 р. помер Д.Апостол.

ПРАВЛІННЯ ГЕТЬМАНСЬКОГО УРЯДУ

(1734 – 1750)

 Після смерті Д.Апостола російська імператриця Анна Іоаннівна заборонила обирати нового гетьмана й створила так зване Правління гетьманського уряду. Правління гетьманського уряду складалося з трьох українців та трьох росіян. Очолював Правління гетьманського уряду російський князь О.Шаховський, який одержав таємні інструкції про поступову ліквідацію залишків Гетьманщини.

ГЕТЬМАНУВАННЯ     КИРИЛА РОЗУМОВСЬКОГО

(1750 – 1764)

Кирил  Розумовський

 За часи царювання російської імператриці Єлизавети (1741 — 1762), її фаворит Олексій Розумовський, звичайний український козак, що став графом, переконав її розпустити Правління гетьманського уряду й відновити гетьманську владу. Молодший брат О.Розумовського Кирило Розумовський був «обраний» гетьманом за наказом Єлизавети у 1750 р. Новий гетьман основний час проводив у Петербурзі, де став президентом Академії Наук, а управляла Гетьманщиною в основному козацька старшина. К.Розумовський зміг домогтися деякого розширення автономії. У Росії справами Гетьманщини став займатися не Сенат, а Колегія Іноземних Справ. Київ та Запоріжжя знову підпорядковувалися гетьману. К.Розумовський провів судову та військову реформи. К. Розумовський переніс гетьманську столицю з Глухова до Батурина.

Однак у 1754 р. було скасоване мито на ввіз і вивіз товарів з Росії — головне джерело доходів гетьмана. У 1761 р. Київ перейшов під пряме імперське управління.

У 1762 р. російською імператрицею стає Катерина ІІ. К.Розумовський у 1763 р. звертається до імператриці із «Глухівською петицією», в якій просить повернути втрачені права Гетьманщини, дозволити скликання українського дворянського сейму — зборів, на зразок польського сейму. Також К.Розумовський просив закріпити за його родом гетьманське управління.

Остаточна ліквідація автономії України

1764 р. —        ліквідація Гетьманщини указом Катерини ІІ. була створена Друга Малоросійська Колегія, яка перебрала на себе управління Гетьманщиною. Очолив Другу Малоросійську Колегію П.Румянцев. Перед колегією російський уряд поставив завдання остаточно ліквідувати автономію Гетьманщини. У 1765 – 1767 р. П.Румянцев здійснив «Генеральний опис Малоросії» — перепис населення, детальний опис поземельної власності та майна кожного господаря тощо.

1765 р. — ліквідовано козацькі полки на Слобо­жанщині та перетворено їх на регулярні гусарські полки; на території слобідських полків утворена Слобідська — Українська губернія.

1765-1769 pp. — проведено Генеральний опис Малоросії, що став основою для поширення на Ук­раїну загальноросійського законодавства: проведено перепис населення, наведено дані про повинності і по­датки, здійснено опис населених пунктів.

1775 р. — остаточно зруйновано Запорозьку Січ. 1775 р. (після закінчення російсько-турецької війни 1768 — 1774 рр.) царські війська зруйнували Запорозьку Січ (Нову Січ на р. Підпільній). Останнім кошовим отаманом Запорозької Січі був П.Калнишевський. Частина козаків пішла за р. Дунай, де у 1775 р. вони на території Туреччини організували нову Задунайську Січ. Згодом із частини козаків російський уряд у 1787 р. створив Чорноморське козацьке військо, яке переселили на Кубань.

1781 р. — ліквідовано полково-сотенний устрій Лівобережної Гетьманщини та Слобожанщини, за­проваджено імперський адміністративний поділ на намісництва (Київське, Чернігівське, Новгород-сіверське, згодом додалися Харківське та Катерино­славське); замість козацьких полків утворено регулярні карабінерські полки, місцеві козаки позбавлялися своїх прав та привілеїв.

1782-1786 pp. — ліквідація Генерального суду, полкового і сотенного правління, інших адміністративних і судових установ колишньої Гетьманщини, заміна їх на загальноімперські установи.

1783 р. — остаточне закріпачення селян.

1785р. — на Україну поширено «Жалувану грамоту дворянству»: козацька старшина зрівнялася в пра­вах із російським дворянством.

1785 р. проведено секуляризацію монастирських маєтків.

Історичне значення Гетьманщини

1.  Проіснувала 115 років і відіграла важливу роль у формуванні Української держави.

2. Захистила український народ від асиміляції, екс­плуатації та національно-релігійних утисків з бо­ку польської влади.

3. Не зважаючи на втручання російських чиновни­ків, ключові посади в Гетьманщині обіймали саме українці.

4. Гетьманщина створила умови для остаточного становлення українського народу, розвитку його мови та культури.

5. Чимало нащадків козацької старшини стали ви­датними українським діячами, які продовжи­ли боротьбу за відновлення української держав­ності.

ПРАВОБЕРЕЖНА УКРАЇНА В ХVIII ст.

система міжнародних договорів 1711-1724 рр. остаточно визнала права Польщі на володіння Правобережжям

Територія Правобережжя після Північної війни збезлюділа. Щоб залучити селян польські магнати пропонували українським їм селитися, обіцяючи звільнення від панщини на 15 — 20 років. Верховної влади тут не мав ніхто. Правили польські магнати й шляхтичі, кожний у своєму маєтку.

У 30-х рр. ХVIII ст. на Правобережжі розгорнувся масовий рух повсталих українських селян проти польського панування – гайдамацький рух. Були три хвилі гайдамацького руху. Перше повстання гайдамаків відбулося у 1734 р. під керівництвом сотника Верлана. Друга хвиля гайдамацького руху була в 1750 р.

Слово «гайдамак» тюрського походження та означає  «грабіжник» (перші згадки – 1715 р.)

Гайдамацький рух – народний рух на Правобережжі проти шляхетського свавілля, утисків православної церкви тощо

Але найбільшим проявом гайдамацького руху була Коліївщина у 1768 р. Повсталі обрали собі керівником (гетьманом) Максима Залізняка. Також повсталих очолював уманський сотник Іван Гонта.

Коліївщина була спровокована діяльністю Барської конфедерації, що виникла у 1768 р.

Барська конфедерація – військово-політичне об’єднання польської шляхти, спрямоване на збереження необмежених своїх прав і привілеїв, а також католицької церкви. Барська конфедерація сприяла насильницькому покатоличенню українців та засиллю кріпацтва. Противники короля С.  Потоцького

Карта_Коліївщина

Коліївщина 1768 р.

 Під час Коліївщини повсталі масово винищували шляхтичів, католицьких священиків і євреїв. Коліївщина була придушена за допомогою російських військ. М.Залізняк був відправлений у Росію, а І.Гонта жорстоко страчений.

Коліївщина була останнім повстанням українців проти Речі Посполитої

Коліївщина

 На зразок гайдамацького руху на західній Україні (у Галичині, Буковині та Закарпатті) діяв антифеодальний рух опришків. Там їхні загони називалися «чорними хлопцями». Найбільшого розмаху рух опришків досяг у 1738-1745 рр. під керівництвом Олекси Довбуша.

Слово «опришок» походить від латинського oppressor – знищувач, порушник

ПОДІЛИ ПОЛЬЩІ

Розділи Польщі

(1772 – 1795 рр.)

У результаті постійних повстань Річ Посполита ослабла. Як наслідок її сусіди – Росія, Австрія та Пруссія – провели три поділи Речі Посполитої. Перший поділ стався у 1772 р., за яким до Австрійської імперії відійшла Галичина. Також Австрія у 1775 р. окупувала Буковину, яка до цього перебувала під контролем Туреччини. Під час другого поділу Польщі у 1793 р. до Росії відійшла Правобережна Україна. За третім поділом Польщі Росія заволоділа Західною Волинню. Таким чином, Річ Посполита перестала існувати як окрема держава. Всі її землі поділили між собою Росія, Австрія та Пруссія

                                                       I поділ Польщі (1772 p.)

Назва держави

Територія, яку отримала держава

Росія

Частина Східної Білорусі

Австрія

Східна Галичина

Пруссія

Помор’я (без Гданська)

     II  поділ Польщі (1793 р.)

Росія

Правобережна Україна, Центральна Білорусь

Австрія

Нічого не отримала

Пруссія

Гданськ, значна частина Великої Польщі

          III поділ Польщі (1795 р.)

Росія

Західна Білорусь, Західна Волинь, латвійські та литовські землі

Австрія

Галичина, частина Волині, так звані малопольські землі з Краковом і По­знанню

Пруссія

Основна частина Великої Польщі з Варшавою

В результаті цього Росія контролювала 80 % всієї території України. Закарпаття, Галичину й Буковину захопила імперія династії Габсбургів — Австрія.

Карта_Гетьманщина

Російсько-турецькі війни

Росія вела війни з Туреччиною в другій половині XVIII ст. з метою посилення своїх політичних та еко­номічних позицій у Північному Причорномор’ї, на Бал­канах та в країнах Близького й Середнього Сходу.

1768- 1774 pp.

Кючук-Кайнарджійський мир    (1774 р.) Перемога Росії

  • Росія  приєднала  ук­раїнські землі в ме­жиріччі Дніпра й Півден­ного Бугу до узбережжя Чорного моря, частину морського узбережжя з фортецям Керч, Єніка-ле, Кінбурн, Азов і таким чином здобула вихід до Чорного моря;
  • Кримське ханство оголо­шене незалежною від Ту­реччини державою;
 • Туреччина відновила ав­тономію Молдавського князівства та Волощини, які фактично потрапили під протекторат Росії;
 • російські торгові судна вільно плавають Чорним морем і проходять через протоки Босфор і Дарда­нелли
   • Посилена при­сутність Росії на Півдні України;
   • відпала потре­ба в Запорозькій Січі (ліквідована в 1775 p.);
   • у 1783 р. Кримське ханство увійшло до складу Російської імперії, внаслідок чого припинили­ся турецько-та­тарські набіги, в Криму ліквідо­вані рабовласниц­тво та работоргівля, Крим приєдна­но до імперського російського рин­ку;
  • початок утисків та­тар, масові втечі та­тар до Туреччини

1787-1791 pp.

Ясський мир (1791 р.)   Перемога Росії

  • Росія приєднала землі між Південним Бугом та Дністром з фортецею Очаків;
 • новий кордон між Росією та Туреччиною встановлений по річці Дністер на південному заході, по річці Кубань — на Кав­казі;
 • Туреччина визнала при­єднання до Росії Криму й Кубані.
 • Росія повернула Туреч­чині Молдову й Воло­щинумасове переселення людей на Південь України, засну­вання міст (Оде­са, Катеринослав, Маріуполь, Мико­лаїв, Севастополь);
 •  швидкий еконо­мічний розвиток південних україн­ських земель;
 • у 1796 р. кріпац­тво запроваджено на південних зем­лях України

У результаті двох російсько-турецьких війн – 1768-1774 рр. (Кучук-Кайнарджійський мирний договір) та 1787-1791 рр. (Ясський мирний договір). Російська імперія приєднала до себе Крим (у 1783 р.) та усе українське північне Причорномор’я.

Для освоєння півдня України російська влада заохочувала селян, надаючи їм всілякі пільги та іноземців (німців, сербів, греків, болгар тощо). Так, наприкінці 18 ст. з’являються нові українські міста: Севастополь (1784 р.), Херсон (1778 р.), Миколаїв (1788 р.), Одеса (1795 р.), Катеринослав (1776 р.,сучасний Дніпропетровськ) та ін. Офіційна назва південної України – Новоросія.

У 1796 р. на південних землях України було запроваджене кріпацтво.

На колишніх землях запорозьких козаків та південної України з’являються такі військово-адміністративні одиниці як Нова Сербія та Словʼяносербія.

Схм_Паланка

Нова Сербія — військово-адміністративна одиниця, створена російським урядом на території сучасної Кіровоградської області, яка заселялась переважно сербськими військовими поселенцями.

Словʼяносербія військово-адміністративна одиниця, створена російським урядом між річками Бахмутка та Луганка (сучасні Луганська та Донецька області), яку заселяли переважно вихідці з Балканського півострова

 Таким чином, наприкінці ХVIII ст. усі землі сучасної України опинилися у складі Австрійської та Російської імперій.

  • Більшість українських земель (80%) – Слобожанщина, Лівобережжя, Правобережжя, Західна Волинь, Поділля, Південна Україна і Крим – перебували у складі Росії.
 • У складі Австрії були Східна Галичина, Північна Буковина та Закарпаття.

Карта_Гетьманщина2

УКРАЇНСЬКА КУЛЬТУРА ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХУІІ-ХУШ ст.

Загальна характеристика:

  • Культура розвивалася в умовах існування української державності – Гетьманщини
  • Підтримка української культури з боку гетьманів
  • Тенденція культури до набуття світського характеру
  • Вплив західноєвропейського бароко
 • З початку 18 ст. активізується наступ російського царизму на українську культуру

Друга половина 18 ст.

 • Поступовий перехід від бароко до класицизму
 • Вплив ідей західноєвропейського Просвітництва
 • Відтік української інтелектуальної еліти до Москви та Петербурга, перетворення Гетьманщини на російську провінцію

Подальший розвиток нецерковних напрямків у всіх сферах культури. Створюються наукові центри, поглиблюється вивчення окремих наук. Урізноманітнюються жанри й тематика в літературі. Відбувається становлення професійної української музики. Для архітектури характерні стиль бароко (так зване «козацьке бароко»); бастіонні типи укріплень і мурів. XVIII ст. представлено багатьма пам’ятниками портретного живопису.

Зміни, що відбулися за другої половини ХУІІІ ст. у політичному і соціально-економічному житті України, не могли позитивно позначитися на українській культурі: найобдарованіша молодь іде навчатися до Петербурзької академії мистецтв і не повертається «у провінцію». Її творчість стає органічною частиною російської культури (Д. Левицький, А. Лосенко, В. Боровиковський, І. Мартос…).

Освіта і наука «Синопсис» — нарис історії (з російської точки зору)Козацькі Літописи — «Літопис Самовидця» (охоплює події 1648-1702 рр.), Г. Граб’янки, С. ВеличкаДіяльність братських шкілРеорганізація Львівської єзуїтської колегії в університет (Львівський університет 1661 р.) Колегіуми в Чернігові, Переяславі, Харкові. Медична колегія у Львові1701 р. – Києво-Могилянській колегіум отримав статус академії.1774 р. – на західноукраїнських земля запроваджено початкову освіту рідною мовою. Повну середню освіту здобували у німецькомовних гімназіях1796 р. – створення на території Гетьманщини чотирикласних (для дворян) та двокласних (для міщан) народних училищ з російською мовою навчання.1773 р. – у Львові відкрито медичний колегіум1787 р. – перша медична школа  в Єлисаветграді1792 р. – відкриття Київського військового шпиталю1722-1794 рр. — Г. С. Сковорода, видатний філософ, письменникФ. Прокопович — арифметика і геометрія.
Література Народний епос: «Хмельницький і Барабаш», «Корсунська перемога», «Іван Богун»Л. Баранович «Нова міра старої віри».С. В. Величко «Сказание о войне казацкой с поляками» (1-ша частина літопису)Г. С. Сковорода «Басни харьковские»., «Сад божественних пісень»,І. П. Котляревський «Енеїда»(1798)Байки, історичні пісні, козацькі та кріпацькі пісні, балади, перекази, чу­мацькі пісні
Архітектура Миколаївський собор у Ніжині, Юр’ївськнй собор Видубицького монастиря , Троїцький собор у Чернігові, Воздвиженський собор у Полтаві, Покровський собор у Харкові, Катеринська церква в Чернігові, Преображенська церква у Великих Сорочинцях, Собор Краскогорського монастиря у Золотоноші, Андріївська церква у Києві. Собор Почаївської лаври, Троїцький собор у Новомосковську.Григорович-Барський І. – найвидатніший архітектор українського бароко ХVІІІ ст. (бурса Київської академії, Кирилівська та Покровська церкви, церква-дзвіниця Василя Великого, Набережно-Микульська дзвіниця  тощо)С. Ковнір – (Кловський палац, дзвіниці Дальніх і Ближніх печер Києво-Печерської лаври тощо)Погребняк Я. — український архітектор доби козацького бароко ХVІІІ ст.
Живопис Монументальний живопис — портретна галерея Успенського собору Києво-Печерської лаври, оздоблення церкви Св. Юра у Дрогобичі. До словника художників, які працювали в Україні у ХУ-ХУІІ ст., включено 1116 імен (В. Реклинський, Й. Іванович, І. Шевський, І. Руткович, Й. Кондзеревич та ін.)Щи́рський Іван(16501714) — визначний гравер на міді доби бароко, церковно-культурний діяч.Рутко́вич Іван —  визначний галицький іконописець кін. XVII — поч. XVIII ст.Кондзелевич Йов – український іконописець ХVІІ – ХVІІІ ст.Пінзель Й. – визначний український скульптор ХVІІІ ст.ГрафікаО. Тарасевич, якому належить 40 гравюр «Києво-Печерського патерика», вважається засновником української школи граверів. (створив чимало портретів королів та інших видатних осіб Європи)
Музика.Театр В 1737 р.  відкрито спеціалізоване музичне училище у ГлуховіВедель А. – український музикант, диригент, композитор, співак другої половини ХVІІІ – поч. ХІХ ст.

Березовський М. український композитор, диригент, співак. Класик європейської музики ХVІІІ ст. (перша українська опера – Демофонт»

Бортнянський Д. – відомий український співак, композитор і диригент другої половини ХVІІІ – поч. ХІХ ст. Створив новий тип хорового концерту.

Н. Далецьеий створив «Музичну граматику»

1798 р. – у Харкові відкрито перший професійний театр із професійною трупою

 

Карта_Гетьманщина3

Відео-урок: Українські землі наприкінці  XVII — на початку XVIII ст.

Відео-урок: Українські землі в др. пол. XVIII ст.

Презентації:

Українські землі напр XVII — XVIII ст.

More PowerPoint presentations from gennady

Г Е Т Ь М А Н Щ И Н А

1687 – 1796 рр.

Тест №1

Виберіть правильний варіант відповіді. 

 1.  Офіційна назва Гетьманщини в російських документах, яка набула поширення в XVIII ст. і почала використовуватись для позначення всіх українських земель, — це:

А Україна                   Б Військо Запорозьке           В Слобожанщина                 Г Малоросія

 1.  Укажіть ім’я гетьмана Лівобережної України від 1687 р., від 1704 р. — гетьмана Війська Запорозького обох берегів Дніпра, який уславився як меценат української культури, а в 1709 р. виступив проти царя Петра І на боці шведського короля Карла ХІІ.

А Д. Многогрішний              Б І. Мазепа                В І. Скоропадський              Г Д. Апостол

 1. Укажіть ім’я гетьмана у вигнанні, автора Пактів та конституцій прав і вольностей Війська Запорозького.

А І. Скоропадський              Б Й. Гладкий             В П. Орлик                Г К. Гордієнко

 1.  Укажіть ім’я ватажка гайдамаків під час Коліївщини, обраного повстанцями гетьманом.

А М. Залізняк                        Б І. Гонта                   В О. Довбуш              Г Й. Гладкий

 1. Укажіть назву вищого органу державної влади в Гетьманщині, що являв собою загальні збори представників козаків, міщан та селянства.

А Чорна рада                           Б Генеральна військова рада

В Генеральна старшина       Г Старшинська рада

 1. Укажіть ім’я російського державного діяча, який був президентом Другої Малоросійської колегії, генерал-губернатором Малоросії.

А Г. Потьомкін                      Б П. Рум’янцев            В К. Розумовський               Г Г. Орлов

 1. Укажіть ім’я легендарного ватажка опришків — учасників народно-визвольної боротьби в Галичині, на Закарпатті, Буковині.

А М. Залізняк                        Б І. Гонта                   В О. Довбуш              Г Й. Гладкий

 1.  Офіційна назва Гетьманщини в російських документах, яка набула поширення в XVIII ст. і почала використовуватись для позначення всіх українських земель.

А Україна                   Б Військо Запорозьке         В Слобожанщина                 Г Малоросія

 1. Укажіть ім’я ватажка гайдамаків, якого під час Коліївщини повстанці обрали гетьманом.

А М. Залізняк            Б І. Гонта                   В О. Довбуш                         Г І. Сірко

 1.  Північно-Східні регіони сучасної України, які в XVII ст. входили до складу Московської держави й активно заселялися вихідцями з Наддніпрянщини, особливо козаками, — це:

А Лівобережжя                     Б Слобожанщина                 В Запорожжя             Г Малоросія

 1. Учасники національно-визвольної боротьби на Правобережжі в XVIII ст. — це:

А конфедерати                      Б гайдамаки                          В опришки                 Г сердюки

 1. Учасники національно-визвольної боротьби в Галичині, Буковині та Закарпатті у XVIII ст. — це:

А конфедерати                      Б гайдамаки               В опришки                 Г сердюки

 1. Орган, уперше створений у 1722 р. для управління українськими землями, що входили до складу Російської імперії, — це:

А Правління гетьманського уряду                          Б Малоросійський приказ

В Малоросійська колегія                                           Г Малоросійське генерал-                                                                                                                       убернаторство

 1.  І. Мазепа був обраний гетьманом Лівобережжя:

А у 1686 р.                 Б у 1687 р.                В у 1702 р.                 Г у 1709 р.

 1.  Укажіть ім’я останнього гетьмана України, призначеного царицею Єлизаветою Петрівною.

А Д. Апостол            Б П. Калнишевський           В П. Полуботок         Г К. Розумовський

 1. Битва під Полтавою сталася:

А у 1686 р.                 Б у 1687 р.                 В у 1702 р.                 Г у 1709 р.

 1. Укажіть ім’я наказного гетьмана (1722—1724 рр.), ув’язненого після подання цареві Петру І Коломацьких чолобитних.

А П. Полуботок                     Б П. Орлик                В І. Скоропадський              Г Д. Апостол

 1.  Адміністративно-територіальні та військові одиниці Гетьманщини мали назву:

А воєводства                        Б полки                      В намісництва                      Г паланки

 1. Перша Малоросійська колегія була створена:

А у 1722 р                  Б у 1727 р.                 В у 1734 р.                 Г у 1750 р.

 1. К. Розумовський став останнім гетьманом України:

А у 1722 р                  Б у 1727 р.                 В у 1734 р.                 Г у 1750 р.

 1. Укажіть ім’я фастівського полковника, який очолив повстання проти польсько-шляхетського панування на Правобережній Україні.

А С. Іванович (Самусь)                   Б З. Іскра                    В А. Абазін                Г С. Палій

 1. Гетьманство в Україні була остаточно ліквідовано:

А у 1764 р.                 Б у 1768 р.                             В у 1775 р.                 Г у 1783 р.

 1. Укажіть ім’я гетьмана, обраного після відновлення гетьманства в 1727 р., якому вдалося тимчасово пригальмувати процес перетворення Гетьманщини на адміністративну одиницю Російської імперії.

А Д. Апостол            Б І. Мазепа                В П. Полуботок                     Г І. Скоропадський

 1. Гайдамацьке повстання Коліївщина спалахнуло:

А у 1764 р.                 Б у 1768 р.                 В у 1775 р.                 Г у 1783 р.

 1. Укажіть ім’я керівника антипольського повстання на Правобережжі в 1702—1704 рр.

А С. Палій                 Б К. Гордієнко                      В М. Залізняк             Г І. Гонта

 1. Запорозька Січ була зруйнована царським урядом:

А у 1764 р.                 Б у 1768 р.                 В у 1775 р.                 Г у 1783 р.

 1. Укажіть ім’я гетьмана Лівобережної України, обраного в 1709 р. після виступу І. Мазепи на боці Карла ХІІ.

А І. Скоропадський              Б Д. Апостол             В П. Орлик                Г П. Полуботок

 1. Указ Катерини ІІ про закріпачення селян Лівобережжя був виданий:

А у 1764 р.                 Б у 1768 р.                 В у 1775 р.                 Г у 1783 р.

 1. Укажіть ім’я кошового отамана Запорозької Січі, який під час виступу І. Мазепи проти Петра І підтримав гетьмана.

А І. Сірко             Б Й. Гладкий          В П. Калнишевський                       Г К. Гордієнко

Установіть відповідність 

30.Установіть відповідність між іменем історичного діяча та його характеристикою.

1 М. Залізняк               2 С. Палій               3 О. Довбуш             4 І. Гонта

А фастівський полковник, який у 1702 р. очолив антипольське повстання на Правобережжі Б керівник повстання Коліївщина, обраний повсталими гетьманом і князем смілянським, намагався відновити Гетьманщину

В сотник Уманського полку, який за часів Коліївщини під час узяття гайдамаками Умані перейшов на бік повсталих

Г найбільш прославлений керівник опришків, який нападав на шляхетські маєтки на Коломийщині, Буковині, у Закарпатті

Д сотник надвірних козаків князя Любомирського, який у часи Коліївщини спочатку перейшов на бік повсталих селян, а потім зрадив повстанців

31.Установіть відповідність між назвою території та її характеристикою.

1 Слов’яносербія        2 Нова Сербія        3 Слобідська  Україна           4 Задунайська Січ

А комплекс оборонних споруд, зведених російським урядом для оборони від нападів татар і розділення Гетьманщини й Запорожжя

Б військово-адміністративна одиниця, створена російським урядом на території сучасної Кіровоградської області, яка заселялась переважно сербськими військовими поселенцями

В поселення колишніх запорозьких козаків, що виникло у турецьких володіннях у 1775 р.

Г регіон на північному сході сучасної України, який у XVII ст. активно заселяли переселенці з Наддніпрянщини

Д військово-адміністративна одиниця, створена російським урядом між річками Бахмутка та Луганка (сучасні Луганська та Донецька області), яку заселяли переважно вихідці з Балканського півострова

32.Установіть відповідність між поняттям, що характеризує устрій пізньої Гетьманщини, та його значенням.

1 сердюк                    2 компанієць             3 бунчуковий товариш        4 наказний гетьман

А член почесного відділу при гетьмані, за рангом трохи нижчий за полковника; за гетьмана І. Самойловича — привілейований клас старшини

Б член вільнонайманого піхотного полку, який виконував функції особистої гвардії гетьмана

В виконувач обов’язків гетьмана, призначений старшиною

Г член вищої державної адміністрації Гетьманщини

Д член підпорядкованого гетьманському уряду вільнонайманого кінного полку

33. Установіть відповідність між назвами угод, які укладали гетьмани з Московською державою, та їх умовами.

           1 Конотопські статті                2 Коломацькі статті

3 Решетилівські статті          4 Рішительні пункти

А московські залоги розташовувалися в усіх найбільших містах, а також у фортеці Кодак, податки мали збирати московські посадовці

Б старшина зобов’язувалась наглядати за гетьманом і доповідати московському уряду про його поведінку; проголошувалася необхідність подолання національної окремішності між росіянами та українцями

В загальне встановлення «прав і вольностей» царським указом з обіцянкою згодом їх конкретизувати Г створення генерального суду із трьох росіян та трьох українців, затвердження вищої старшини царем

Д обмежувалось використання компанійських (найманих) полків, гетьман позбавлявся права знімати старшину з посади без вироку військового суду або згоди старшинської ради

 34.Установіть відповідність між іменем гетьмана та заходами, які пов’язані з його правлінням.

1 І. Мазепа                 2 І. Скоропадський               3 Д. Апостол             4 К. Розумовський

А участь козаків у будівництві Волго-Донського каналу

Б відновлення Батурина як гетьманської столиці

В Чигиринські походи

Г видання Рішительних пунктів

Д тимчасове поширення влади гетьмана на Правобережжя

 35.Установіть відповідність між іменем гетьмана та подією, яка пов’язана з його правлінням.

1 Д. Многогрішний              2 І. Самойлович                   3 І. Мазепа                 4 П. Орлик

А укладення Конституцій і пактів прав і вольностей Війська Запорозького

Б Другий кримський похід

В перенесення гетьманської резиденції у Глухів

Г укладення Глухівських статей

Д Чигиринські походи

36.Установіть відповідність між іменем гетьмана та угодою, укладеною ним із московським урядом.

1 І. Самойлович                   2 І. Мазепа                 3 Д. Многогрішний              4 Д. Апостол

А Конотопські статті                     Б Решетилівські статті               В Глухівські статті

Г Коломацькі статті                                     Д Рішительні пункт

 37.Установіть відповідність між іменем гетьмана та стислою характеристикою його діяльності.

1 Д. Апостол             2 І. Мазепа                 3 П. Полуботок                     4 І. Скоропадський

А наказний гетьман, був ув’язнений російським урядом через активну діяльність, спрямовану на відновлення козацьких порядків

Б гетьман, обраний після відновлення гетьманства в 1727 р., що спромігся тимчасово пригальмувати процес втрати Гетьманщиною автономії

В гетьман у вигнанні, протягом тривалого часу очолював українську політичну еміграцію, автор «Пактів і Конституцій законів і вольностей Війська Запорозького»

Г був гетьманом понад 20 років, уславився низкою кроків щодо обмеження старшинської сваволі, а також меценатською діяльністю

Д гетьман, обраний у Глухові 1708 р., за його правління Росія почала призначати резидента для контролю за діяльністю гетьмана 

Установіть хронологічну послідовність подій

 1.                                      Установіть хронологічну послідовність подій.

А початок Другого кримського походу

Б початок Північної війни

В початок повстання під проводом С. Палія

Г обрання І. Мазепи гетьманом Лівобережжя

39. становіть хронологічну послідовність подій першої половини ХVІІІ ст.

А битва під Полтавою

Б зруйнування Чортомлицької Січі

В зруйнування царськими військами Батурина

Г обрання П. Орлика гетьманом

40. Установіть хронологічну послідовність подій першої половини ХVІІІ ст.

А подання Коломацьких чолобитних

Б початок гетьманства Д. Апостола

В початок діяльності Правління гетьманського уряду

Г початок діяльності Першої Малоросійської колегії

41. Установіть хронологічну послідовність подій.

А початок діяльності Другої Малоросійської колегії

Б ліквідація Катериною ІІ гетьманства

В початок діяльності Правління гетьманського уряду

Г початок гетьманування К. Розумовського

42. Установіть хронологічну послідовність подій другої половини ХVІІІ ст.

А ліквідація гетьманства Катериною ІІ

Б ліквідація полкового устрою Слобожанщини

В видання царського указу про закріпачення селян Лівобережжя та Слобожанщини

Г ліквідація полково-сотенного устрою на Лівобережжі

43. Установіть хронологічну послідовність подій другої половини ХVІІІ ст.

А проведення Другого поділу Польщі

Б приєднання Криму до Російської імперії

В приєднання Галичини до володінь австрійських Габсбургів

Г початок Коліївщини

44. Установіть хронологічну послідовність подій.

А створення Чорноморського козацького війська

Б ліквідація царським урядом Запорозької Січі

В створення Задунайської Січі

Г створення Підпільненської Січі

45. Установіть хронологічну послідовність подій другої половини ХVІІІ ст.

А призначення П. Рум’янцева президентом Другої Малоросійської колегії

Б утворення Слобідсько-Української губернії

В запровадження кріпосного права на Лівобережжі та Слобожанщині

Г утворення Малоросійського генерал-губернаторства

 46. Установіть хронологічну послідовність подій першої половини ХVІІІ ст.

А призначення наказним гетьманом П. Полуботка

Б початок роботи Першої Малоросійської колегії

В обрання гетьманом Д. Апостола

Г обрання гетьманом І. Скоропадського

47. Установіть хронологічну послідовність подій першої половини XVIIІ ст.

А видання Рішительних пунктів

Б направлення козаків на спорудження каналу Волга — Дон

В створення Малоросійської колегії

Г початок діяльності Правління гетьманського уряду

48. Установіть хронологічну послідовність подій XVIIІ ст.

А початок руху опришків під проводом О. Довбуша

Б початок Коліївщини

В зруйнування царськими військами Запорозької Січі

Г проведення Третього поділу Польщі

 ГЕТЬМАНЩИНА

Тест №2

Виберіть правильний варіант відповіді.

 1.Адміністративно-територіальні та військові одиниці Запорозької Січі в XVII—XVIII ст. мали назву:

А воєводства                       Б полки                   В сотні                          Г паланки 

 1. Офіційна назва Гетьманщини в російських документах, яка набула поширення в XVIII ст. і почала використовуватись для позначення всіх українських земель, — це:

А Україна                   Б Військо Запорозьке        В Слобожанщина                    Г Малоросія

 1. Укажіть ім’я гетьмана Лівобережжя, який уклав із Московським урядом Конотопські статті та проводив політику, спрямовану на посилення козацької старшини.

А Д. Многогрішний          Б І. Самойлович       В І. Скоропадський               Г Д. Апостол 

 1. Укажіть ім’я ватажка гайдамаків під час Коліївщини, обраного повстанцями гетьманом.

А М. Залізняк                    Б І. Гонта                       В О. Довбуш                  Г Й. Гладкий 

 1. Укажіть назву вищого органу державної влади в Гетьманщині, що являв собою загальні збори представників козаків, міщан та селянства.

                             А Чорна рада                            Б Генеральна військова рада

                В Генеральна старшина          Г Старшинська рада 

 1. Учасники нац.-визвольної боротьби в Галичині, Буковині та Закарпатті у XVIII ст. — це:

А конфедерати                 Б гайдамаки                        В опришки               Г сердюки 

 1. Орган, уперше створений у 1722 р. для управління українськими землями, що входили до складу Російської  імперії, — це:

А Правління гетьманського уряду                            Б Малоросійський приказ

В Малоросійська колегія                                           Г Малоросійське генерал-                                                                                                                     губернаторство

 1. Укажіть ім’я гетьмана у вигнанні, автора Пактів та конституцій прав і вольностей Війська Запорозького.

А І. Скоропадський            Б Й. Гладкий                    В П. Орлик                    К. Гордієнко

 1. І. Мазепа був обраний гетьманом Лівобережжя:

А у 1686 р.                    Б у 1687 р.                            В у 1702 р.                             Г у 1709 р. 

 1. Битва під Полтавою сталася:

А у 1686 р.                        Б у 1687 р.                          В у 1702 р.                        Г у 1709 р. 

 1. Укажіть ім’я наказного гетьмана (1722—1724 рр.), ув’язненого після подання цареві Петру І Коломацьких чолобитних.

А П. Полуботок              Б П. Орлик             В І. Скоропадський             Г Д. Апостол

 1. К. Розумовський став останнім гетьманом України:

А у 1722 р                     Б у 1727 р.              В у 1734 р.                   Г у 1750 р.

 1. Гетьманство в Україні була остаточно ліквідовано:

А у 1764 р.                           Б у 1768 р.                      В у 1775 р.                          Г у 1783 р. 

 1. Укажіть ім’я гетьмана, обраного після відновлення гетьманства в 1727 р., якому вдалося тимчасово пригальмувати процес перетворення Гетьманщини на адміністративну одиницю Російської імперії.

А Д. Апостол                Б І. Мазепа             В П. Полуботок             Г І. Скоропадський 

 1. Гайдамацьке повстання Коліївщина спалахнуло:

А у 1764 р                         Б у 1768 р.               В у 1775 р.                         Г у 1783 р. 

 1. Укажіть ім’я керівника антипольського повстання на Правобережжі в 1702—1704 рр.

А С. Палій            Б К. Гордієнко              В М. Залізняк                 Г І. Гонта 

 1. Укажіть ім’я фастівського полковника, який очолив повстання проти  польсько-шляхетського панування на Правобережній Україні.

А С. Іванович (Самусь)                    Б З. Іскра            В А. Абазін                    Г С. Палій 

 1. Перша Малоросійська колегія була створена:

А у 1722 р                      Б у 1727 р.                       В у 1734 р.                            Г у 1750 р. 

 1. Адміністративно-територіальні та військові одиниці Гетьманщини мали назву:

А воєводства                    Б полки                          В намісництва                      Г паланки 

 1. Укажіть ім’я останнього гетьмана України, призначеного царицею Єлизаветою Петрівною.

А Д. Апостол               Б П. Калнишевський       В П. Полуботок        Г К. Розумовський 

 1. Укажіть ім’я останнього кошового отамана Запорозької Січі.

А П. Калнишевський                    Б К. Гордієнко         В Й. Гладкий                   Г І. Сірко

 1. Укажіть ім’я російського державного діяча, який був президентом Другої Малоросійської колегії, генерал-губернатором Малоросії.

А Г. Потьомкін         Б П. Рум’янцев            В К. Розумовський                      Г Г. Орлов 

 1. Укажіть ім’я легендарного ватажка опришків — учасників народновизвольної боротьби в Галичині, на Закарпатті, Буковині.

А М. Залізняк                          Б І. Гонта          В О. Довбуш                        Г Й. Гладкий 

 1. Укажіть ім’я кошового отамана Запорозької Січі, який під час виступу І. Мазепи проти Петра І підтримав гетьмана.

А І. Сірко                     Б Й. Гладкий             В П. Калнишевський             Г К. Гордієнко 

 1. Офіційна назва Гетьманщини в російських документах, яка набула поширення в XVIII ст. і почала використовуватись для позначення всіх українських земель.

А Україна                     Б Військо Запорозьке        В Слобожанщина       Г Малоросія

 1. Запорозька Січ була зруйнована царським урядом:

А у 1764 р.                    Б у 1768 р.                     В у 1775 р.                        Г у 1783 р. 

 1. Указ Катерини ІІ про закріпачення селян Лівобережжя був виданий:

А у 1764 р.                          Б у 1768 р.                            В у 1775 р.                    Г у 1783 р. 

 1. Укажіть ім’я гетьмана Лівобережної України, обраного в 1709 р. після виступу І. Мазепи на боці Карла ХІІ.

А І. Скоропадський           Б Д. Апостол              В П. Орлик              Г П. Полуботок 

 1. Учасники національно-визвольної боротьби на Правобережжі в XVIII ст. — це:

А конфедерати                            Б гайдамаки              В опришки               Г сердюки

 1. Укажіть ім’я ватажка гайдамаків, якого під час Коліївщини повстанці обрали гетьманом.

А М. Залізняк                        Б І. Гонта                            В О. Довбуш                      Г І. Сірко 

 1. Адміністративно-територіальна одиниця, на які були поділені українські землі у складі Російської імперії після скасування полково-сотенного устрою в Гетьманщині та Слобожанщині, — це:

А полк                                Б губернія              В воєводство                           Г область

 1. Укажіть ім’я гетьмана Лівобережної України від 1687 р., від 1704 р. — гетьмана Війська Запорозького обох берегів Дніпра, який уславився як меценат української культури, а в 1709 р. виступив проти царя Петра І на боці шведського короля Карла ХІІ.

А Д. Многогрішний             Б І. Мазепа           В І. Скоропадський            Г Д. Апостол

 1. Установіть хронологічну послідовність подій першої половини XVIIІ ст.

А видання Рішительних пунктів                       Б направлення козаків на спорудження                                                                                           каналу Волга—Дон

В створення Малоросійської колегії                Г початок діяльності Правління                                                                                                         гетьманського уряду

 1. Установіть хронологічну послідовність подій другої половини ХVІІІ ст.

А проведення Другого поділу Польщі

Б приєднання Криму до Російської імперії

В приєднання Галичини до володінь австрійських Габсбургів

Г початок Коліївщини

 1. Установіть хронологічну послідовність подій першої половини ХVІІІ ст.

А подання Коломацьких чолобитних

Б початок гетьманства Д. Апостола

В початок діяльності Правління гетьманського уряду

Г початок діяльності Першої Малоросійської колегії

 1. Установіть хронологічну послідовність подій.

А початок Другого кримського походу                               Б початок Північної війни

В початок повстання під проводом С. Палія                       Г обрання І. Мазепи гетьманом                                                                                                          Лівобережжя

 1. Установіть хронологічну послідовність подій другої половини ХVІІІ ст.

А призначення П. Рум’янцева президентом Другої Малоросійської колегії

Б утворення Слобідсько-Української губернії

В запровадження кріпосного права на Лівобережжі та Слобожанщині

Г утворення Малоросійського генерал-губернаторства

 1. Установіть хронологічну послідовність подій першої половини ХVІІІ ст.

А битва під Полтавою

Б зруйнування Чортомлицької Січі

В зруйнування царськими військами Батурина

Г обрання П. Орлика гетьманом 

 1. Установіть хронологічну послідовність подій.

А початок діяльності Другої Малоросійської колегії

Б ліквідація Катериною ІІ гетьманства

В початок діяльності Правління гетьманського уряду

Г початок гетьманування К. Розумовського

 1. Установіть хронологічну послідовність подій першої половини ХVІІІ ст.

А призначення наказним гетьманом П. Полуботка

Б початок роботи Першої Малоросійської колегії

В обрання гетьманом Д. Апостола

Г обрання гетьманом І. Скоропадського 

 1. Установіть хронологічну послідовність подій другої половини ХVІІІ ст.

А ліквідація гетьманства Катериною ІІ

Б ліквідація полкового устрою Слобожанщини

В видання царського указу про закріпачення селян Лівобережжя та Слобожанщини

Г ліквідація полково-сотенного устрою на Лівобережжі

 1. Установіть хронологічну послідовність подій.

А створення Чорноморського козацького війська

Б ліквідація царським урядом Запорозької Січі

В створення Задунайської Січі

Г створення Підпільненської Січі 

 1. Установіть хронологічну послідовність подій XVIIІ ст.

А початок руху опришків під проводом О. Довбуша

Б початок Коліївщини

В зруйнування царськими військами Запорозької Січі

Г проведення Третього поділу Польщі 

 1. Установіть відповідність між іменем історичного діяча та його характеристикою.

1 М. Залізняк                    2 С. Палій               3 О. Довбуш                              4 І. Гонта

А фастівський полковник, який у 1702 р. очолив антипольське повстання на Правобережжі

Б керівник повстання Коліївщина, обраний повсталими гетьманом і князем смілянським, намагався відновити Гетьманщину

В сотник Уманського полку, який за часів Коліївщини під час узяття гайдамаками Умані перейшов на бік повсталих

Г найбільш прославлений керівник опришків, який нападав на шляхетські маєтки на Коломийщині, Буковині, у Закарпатті

Д сотник надвірних козаків князя Любомирського, який у часи Коліївщини спочатку перейшов на бік повсталих селян, а потім зрадив повстанців 

45.  Установіть відповідність між іменем гетьмана та угодою, укладеною ним   із московським урядом.

1 І. Самойлович                        2 І. Мазепа         3 Д. Многогрішний           4 Д. Апостол

А Конотопські статті

Б Решетилівські статті

В Глухівські статті

Г Коломацькі статті

Д Рішительні пункти 

 1. Установіть відповідність між назвою території та її характеристикою.

1 Слов’яносербія       2 Нова Сербія       3 Слобідська  Україна         4 Задунайська Січ

А комплекс оборонних споруд, зведених російським урядом для оборони від нападів татар і розділення Гетьманщини й Запорожжя

Б військово-адміністративна одиниця, створена російським урядом на території сучасної Кіровоградської області, яка заселялась переважно сербськими військовими поселенцями

В поселення колишніх запорозьких козаків, що виникло у турецьких володіннях у 1775 р. Г регіон на північному сході сучасної України, який у XVII ст. активно заселяли переселенці з Наддніпрянщини

Д військово-адміністративна одиниця, створена російським урядом між річками Бахмутка та Луганка (сучасні Луганська та Донецька області), яку заселяли переважно вихідці з Балканського півострова

 1. Установіть відповідність між поняттям, що характеризує устрій пізньої Гетьманщини, та його значенням.

1 сердюк              2 компанієць        3 бунчуковий товариш             4 наказний гетьман

А член почесного відділу при гетьмані, за рангом трохи нижчий за полковника; за гетьмана І. Самойловича — привілейований клас старшини

Б член вільнонайманого піхотного полку, який виконував функції особистої гвардії гетьмана

В виконувач обов’язків гетьмана, призначений старшиною

Г член вищої державної адміністрації Гетьманщини

Д член підпорядкованого гетьманському уряду вільнонайманого кінного полку

 1. Установіть відповідність між назвами угод, які укладали гетьмани з Московською державою, та їх умовами.

                  1 Конотопські статті                  2 Коломацькі статті

3 Решетилівські статті           4 Рішительні пункти

А московські залоги розташовувалися в усіх найбільших містах, а також у фортеці Кодак, податки мали збирати московські посадовці

Б старшина зобов’язувалась наглядати за гетьманом і доповідати московському уряду про його поведінку; проголошувалася необхідність подолання національної окремішності між росіянами та українцями

В загальне встановлення «прав і вольностей» царським указом з обіцянкою згодом їх конкретизувати

Г створення генерального суду із трьох росіян та трьох українців, затвердження вищої старшини царем

Д обмежувалось використання компанійських (найманих) полків, гетьман позбавлявся права знімати старшину з посади без вироку військового суду або згоди старшинської ради

 1. Установіть відповідність між іменем гетьмана та заходами, які пов’язані з його правлінням.

1 І. Мазепа                    2 І. Скоропадський      3 Д. Апостол          4 К. Розумовський

А участь козаків у будівництві Волго-Донського каналу

Б відновлення Батурина як гетьманської столиці

В Чигиринські походи

Г видання Рішительних пунктів

Д тимчасове поширення влади гетьмана на Правобережжя 

 1. Установіть відповідність між іменем гетьмана та подією, яка пов’язана з його правлінням.

1 Д. Многогрішний           2 І. Самойлович            3 І. Мазепа                   4 П. Орлик

А укладення Конституцій і пактів прав і вольностей Війська Запорозького

Б Другий кримський похід

В перенесення гетьманської резиденції у Глухів

Г укладення Глухівських статей

Д Чигиринські походи 

 1. Установіть відповідність між іменем гетьмана та стислою характеристикою його діяльності.

1 Д. Апостол               2 І. Мазепа          3 П. Полуботок              4 І. Скоропадський

А наказний гетьман, був ув’язнений російським урядом через активну діяльність, спрямовану на відновлення козацьких порядків

Б гетьман, обраний після відновлення гетьманства в 1727 р., що спромігся тимчасово пригальмувати процес втрати Гетьманщиною автономії

В гетьман у вигнанні, протягом тривалого часу очолював українську політичну еміграцію, автор «Пактів і Конституцій законів і вольностей Війська Запорозького»

Г був гетьманом понад 20 років, уславився низкою кроків щодо обмеження старшинської сваволі, а також меценатською діяльністю

Д гетьман, обраний у Глухові 1708 р., за його правління Росія почала призначати резидента для контролю за діяльністю гетьмана

Робота з картою:

52

Карта_Гетьманщина4

53.

Карта_Гетьманщина5

54.

Карта_Гетьманщина6

55.

Карта_Гетьманщина7

Запись опубликована в рубрике Конспекти, тести_8кл. Добавьте в закладки постоянную ссылку.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.