Давні слов’яни та їхні сусіди

Слов’яни на території України

Перші археологічні відомості про слов’ян можна віднести до періоду бронзового віку                                                  (III – II ст. до н е)                                                    

Автохтоне населення Європи

 • Етногенез – процес становлення та розвитку етносу.
 • Етнос – сукупність народів, що проживають на спільній території, мають спільне походження, спільну мову, традиції та релігійні уявлення.
 • Слов’яни – це етнос, народи якого проживають на території Центральної та Східної Європи (від р. Одер на Заході до рр. Дніпр , Ока, Волга на Сході)

Батьківщиною слов’ян вважається територія між річками Одер та Дніпро (Дніпро-Одерська концепція батьківщини слов’ян).

Карта_слов

  На схеме: Славяне в эпоху великого переселения народов

    

Перші письмові відомості  I – II ст.

Римським і грецьким історикам     (Пліній, Таціт, Птоломей)

Називали слов’ян венетами (венедами)

Картинки по запросу венеды

 Готський історик Йордан IV ст.

розділив  слов’ян на три групи :

 • Венети – р. Вісла                                     (Західні)
 • Анти – між рр. Дністром і Дніпром       (Східні)
 • Склавини – рр. Дунай і Дністер         (Південні)

Картинки по запросу анты

 Назва ж слов’яни вперше у VI ст. в працях візантійського історика  Прокопія Кесарійського («Війна з готами») та візантійського імператора Маврикія Стратега («Стратегікон»)

Першою слов’янською археологічною культурою була зарубинецька культура (II ст. до н е – II ст. н е)

На території України було досліджено близько 100 поселень цієї культури

(Лютіж, Пирогів, Суботін, Канів)

Карта_слов2

У східних слов’ян у II – VII ст.. існувала матеріальна культура (Черняхівська, понад 2 тис. поселень).

АНТСЬКИЙ ВІЙСЬКОВО-ПЛЕМІННИЙ СОЮЗ

 Антський військово-племінний союз виникає у IV ст. у межиріччі Дністер та Дніпро. З антами ототожнюють черняхівську археологічну культуру. Анти займалися землеробством, осілим скотарством, ремеслом, торгівлею.

Картинки по запросу анты

Зародки держави у антів були у формі воєнної демократії (перехід від первісно-родового ладу до класового суспільства), тобто вища влада належала народним зборам (віче), а на період воєн вона зосереджувалась в руках князів, які командували військовими дружинами. Влада князів передається по спадковості.

 Віче – народні збори у слов’ян.

Дружина – військо слов’ян.

 Воювали анти з готами, яких у IV ст. очолював Вінітарій. Здійснювали походи на Візантію. Відомий князь антів – Бож. Готам вдалося підкорити антів, проте наприкінці IV ст. анти в союзі з гунами перемагають готів і здійснюють вдалі походи на Візантію.

Картинки по запросу князь бож

У VII ст.(602 р.) авари (тюркські племена) знищують антський племінний союз та племінний союз дулібів на Волині.

Карта_анти

М. Грушевський назва антів праукраїнцями. Сучасні вчені вважають, що пращурами українців є анти та частина склавинів. Також на формування українців впливали інші народи під час міграційних процесів.

Картинки по запросу авары

Але у 558 році на антський союз напали племена аварів (обри) і спустошили їхні землі. З 602 р. термін «анти» не фігурує вже в письмових джерелах

Картинки по запросу релігія слов'ян

Соціально-економічний, політичний та культурний розвиток слов’ян

Господарство: землеробство (жито, пшениця, овес…), осіле скотарство, сільські промисли (бортництво (мед)…), ремесла, торгівля з різними народами-сусідами.

Соціальна сфера: В II ст. у слов’ян відбувається перехід від родової общини до сусідської (територіальної)   (сусідська община прийшла на зміну родової; вона складалася з окремих сімей, які не пов’язані між собою кровними узами), формування військової та племінної знаті, поява «градів» (великих поселень)

Зародки держав у слов’ян були у формі воєнної демократії (перехід від первісно-родового ладу до класового суспільства), тобто вища влада належала народним зборам (віче), а на період воєн вона зосереджувалась в руках князів, які командували військовими дружинами. Влада князів передається по спадковості

Вірування у антів були язичницькі:   Дажбог – бог Сонця, Сварог – бог вогню, Перун – бог грому і блискавки, Лада —  богиня кохання, Мара – богиня хвороб і смерті, Дана (води), Макош (землі)

Схема_сх_слвн2

Похожее изображение

Слов’янам доводилось відстоювати свої землі від набігів кочових племен. Вони будували оборонні вали (змійові і Траянові, довжина 10 – 300 км.).

Картинки по запросу трояновы валы

У 8-9 ст. поява союзів племен.

Карта_східслов

1)   Україна (поляни (р. Дніпро, Київщина), сіверяни (р.Десна, Чернігівщина), дуліби та волиняни (Волинь), білі хорвати (Карпати), уличі та тиверці, деревляни (Полісся))

2) Білорусія (дреговичі, полочани)

3)  Росія (ільменські словени (р. Волхов, Новгород), В’ятичі, кривичі, радимичі)

Картинки по запросу соседи восточных славян

Схема_сх_слвн3

Упр_слав_плем

Сусіди східних слов’ян 

 • готи (германські племена, перебували на тер. України у 3-4 ст.),
 • гуни (тюркські племена, 4 ст.),
 • болгари (тюркські племена, 7 ст.),
 • авари (тюркські племена, 6-7 ст.),
 • хозари (іудеї, 8-10 ст.),
 • угри (угро-фінські племена, 9 ст.),
 • вікінги (нормани), 9 ст.

Картинки по запросу соседи восточных словян в 5-9 ст

Вот "стандартная " карта расселения восточно-славянских племён перед образованием Киевской Руси.

Похожее изображение

Схема_сх_слвн

Карта_східслов2

Картинки по запросу военная демократия у антов

(https://www.google.com/search?q=военная+демократия+у+антов&source)

Додаткова інформація

Відео:

Давні слов’яни та їхні сусіди

Тест

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

1.  Вкажіть, як називали греко-римські автори давні слов’янські племена:

а) анти;           б) склавини;              в) будини;                 г) венеди.

2. Слов’янський племінний союз, який жив у басейні Дніпра, — це:

А сармати              Б анти                В роксолани               Г гуни

 1. Нащадки яких «літописних племен» населяли землі Галичини та Волині ?

                                  А) Уличі              Б) Дуліби                    В) Деревляни

                                  Г) Тиверці           Д) Білі хорвати          Е) Сіверяни

4.  Про які племена писав візантійський імператор ?

«… живуть спільно і вільно, і не дають нікому поневолити себе …»

А. скіфи і сармати          Б. слов’яни й анти          В. алани і язиги            Г. скіфи і таври

 1. Оберіть варіант, у якому представлено правильну послідовність кочових племен, що сусідили з давніми слов’янами:

а) aвари — гуни — сармати;          б) сармати — скіфи — авари;
в) скіфи — сармати — гуни;          г) гуни — сармати — авари.

 1. Яка із цих теорій пояснює походження слов’ян ?

А) київська                Б) автохтонна               В) козацька            Г) панславізму

 1. Як називався бог сонця і світла у стародавніх східних слов’ян ?

А) Перун                   Б) Стрибог                В) Ярило                   Г) Даждьбог

8.   Велике розселення слов’ян тривало впродовж

А. І ст. до н. е. – І ст. н. е.         Б. І – ІІ ст.            В. ІІІ – IV ст.            Г.V – VII ст.

 1. Процес масових міграцій слов’янських, германських, іранських народів на тлі розпаду Римської імперії — це:

А Велика колонізація                      Б криза ІІІ століття

В Велике переселення народів      Г епоха царств, що воюють

 1. Вкажіть правильне судження

Власне слов’янські археологічні культури постали:

 1. У Північно-Східної Європі та Північній Азії вVI – VII ст.
 2. У лісостепної частині Північно-Східної Європи в V – VI ст.

А. Обидва варіанти правильні               Б. Тільки 1-й варіант правильний

В. Тільки 2-й варіант правильний        Г. Обидва варіанти неправильні

11. Вкажіть правильне судження

Унаслідок Великого розселення слов’ян у VI – VII т.. слов’янські племена з’являються:

1. У Подунав’ї, у глибинних районах Балканського півострова – на півдні

2. На заході доходять до Ельби та Балтійського узбережжя

3. На північному сході заселяють верхів’я Дону й Волги

А. Усі варіанти правильні                                 Б. Тільки 1-й та 2-й варіанти правильні

В. Тільки 2-й та 3-й варіанти правильні       Г. Усі варіанти неправильні

12. Вкажіть правильне судження

            Історичне значення Великого переселення народів для слов’янського світу полягає в:

1. Започаткуванні поділу слов’ян на етнічні групи, які заклали основи процесів формування сучасних слов’янських народів

2. Започаткуванні розселення слов’ян на території від Одри до Дніпра

              А. Обидва варіанти правильні                       Б. Тільки 1-й варіант правильний

В. Тільки 2-й варіант правильний                Г. Обидва варіанти неправильні

 Завдання на встановлення відповідності

13. Встановіть відповідність між назвами східносло’янських племінних союзів і територіями їхнього розселення на землях сучасної України

 1. Поляни                2.   Сіверяни                      3.   Тиверці                     4.  Уличі

А. У Середньму Подніпров’ї «в лісах на горах понад річкою Дніпром»

Б. Між Дніпром та Південним Бугом

В. На лівих притоках Дніпра

Г. Землі між Прутом і Дністром

Д. Між річками Случчю і Дністром, Прип’яттю і Тетеревом

14. Встановіть відповідність між назвами племен і свідченнями літописця:

                              а) поляни;                    б) сіверяни;                         в) деревляни;
1) «осіли у лісах…»;
2) «жили подібно до звірів, …і вбивали вони один одного,  …викрадали дівчат коло води…»;
3) «сіли по Дніпру…»;
4) «їли все нечисте і срамослів’я (було)  в них перед батьками і перед невістками. І весіль не бувало в них, а ігрища межи селами…»;
5) «мужі мудрі й тямущі,… мали звичай… тихий і лагідний…»;
6) «сіли на Десні, і по Сейму,  і по Сулі…».

15. Встановіть відповідність між назвами племен, їх етнічною належністю та історичними свідченнями:

а) анти;          1) германські племена;      А) літописець згадує, що знущались над                                                                                         слов’янами, запрягаючи їх жінок до своїх возів;

б) готи;          2) тюркські  племена;        Б) брали участь у військових  походах гунів;

в) авари;        3) слов’янські племена;     В) завоювали східно-слов’янські землі,                                                                                       утворили   «королівство  Германаріха».

16. Встановіть відповідність між назвами слов’янських та тюркомовних племен і характерними ознаками їх способу життя і побуту:

                                               а) анти, склавини;           б) гуни, авари;
1) войовничість;
2) основною формою господарювання  є землеробство, зокрема вирощування зернових культур —  пшениці, вівса, ячменю;
3) за свідченням П. Кесарійського,  їхніми племенами «…править не  одна людина»;
4) ведення кочового способу життя;
5) основною формою господарювання є тваринництво;
6) за свідченням М. Стратега, «…їх ніяким чином не можна схилити до рабства та покори…».

17. Установіть відповідність

А. Сварог           Б. Даждьбог         В. Перун          Г. Велес         Д. Мокош            Е. Стрибог

         1. бог неба і світла;          2. бог сонця і податель благ;      3. бог грому і блискавки;

4. бог худоби та багатства;        5. богиня родючої землі;      6. бог негоди і володар вітрів

18. Встановіть відповідність між іменами історичних діячів та їх титулами і рангами:

                           а) Вінітарій;    б) Аттіла;         в) Бож;          г) Атей

1) правитель гунів;       2) цар антів;           3) полководець готів;       4) цар скіфів.

19. Встановіть відповідність між датами та історичними подіями:

а) 110 р. до н. е.;                         1) напад на готів кочових племен гунів;
б) 375 р.;                                      2) остання письмова згадка про антів;
в) 527 р.;                                      3) оборона Херсонеса від нападу скіфів;
г) 602 р.;                                      4) перша зимівля слов’янських племен на території                                                                      балканських провінцій Візантії.

20. Встановіть відповідність між датами, іменами історичних осіб та подіями, що з ними пов’язані:

а) IV ст. до н. е.;        1) цар Атілла;         А) поразка війська гунів на Каталуанських                                                                                      полях;
б) 107 р. до н. е.;        2) цар Атей;            Б) повстання скіфського населення у                                                                                              Пантікапеї на знак протесту проти  передачі                                                             верховної влади у Боспорському царстві Мітридату VІ;
в) 451 р. н. е.;            3) Савмак;              В) досягнення піку могутності Великої Скіфії.

21. Встановіть відповідність між назвами племен та історичними фактами:

                                             а) готи;                           б) гуни;
1) управляв ними хан Баламбер;
2) вбили антського царя Божа;
3) керував ними король Германаріх;
4) поразка на Каталуанських полях;
5) війни з антами;
6) союзницькі відносини з антами.

Завдання на встановлення хронологічної чи логічної послідовності

22. Розташуйте події у хронологічній послідовності:

а) витіснення сарматами скіфів у Крим;
б) вбивство антського царя Божа;
в) правління скіфського царя Скілура;
г) поразка війська гунів на Каталуанських полях від об’єднаного війська Західної Римської імперії.

23. Розташуйте археологічні культури у хронологічній послідовності:

а) черняхівська археологічна культура;            б) трипільська археологічна культура;
в) зарубинецька археологічна культура;           г) катакомбна археологічна культура.

24. Розташуйте події у хронологічній послідовності:

а) початок грецької колонізації Північного Причорномор’я;
б) поява на території сучасної України кіммерійців;
в) навала аварських племен;
г) утворення готської держави короля Германаріха.

Завдання з вибором декількох правильних відповідей

25. Позначте назви союзів слов’янських племен, що розселилися на території сучасної України

А) Хорвати       Б) Поляни       В) Кривичі       Г) Словени        Д) Сіверяни          Е) Тиверці

26. Оберіть характерні ознаки господарювання давніх слов’ян:

а) високий рівень розвитку ковальства;                 б) створення складних іригаційних                                                                                                     систем;
в) розвиток товарного виноробства;                       г) ведення підсічного землеробства;
д) розвиток ткацького ремесла;                               е) кочове скотарство

27.  Укажіть назви племен, територію розселення яких під  час Великого переселення народів заштриховано на карті:

А.   алани, гуни;       Б.   волохи, авари;       В.   готи, роксолани;       Г.   склавини, анти

Карта_вел_перес2

28. Укажіть цифру, якою позначено на карті територію розселення східнослов’янського племінного союзу: 

Розселення_слов

А. полян       Б. деревлян      В. волинян      Г. уличей       Д. сіверян

Запись опубликована в рубрике Середньовічна історія України. Добавьте в закладки постоянную ссылку.